APPT Macau: $100K High Roller seat draw

Day 2 seat draw:

TableSeatNameChip Count
12James En-Ning Chen104,200
13Xin Fan94,400
15Robert Heidorn180,000
16Erik Roger Spets203,500
17Dominik Nitsche44,800
18Hui Wang159,600
21Tao Wang70,300
23David Patrick Peters40,100
24Xingbiao Zhu77,400
26Albert Paik107,600
27Rainer Kempe78,500
28Kuisong Wu288,700
31Kahle Jordan Burns106,300
32Marius Gierse88,900
34Samuel Greenwood327,000
35Na Wei105,900
37Chen Li153,000
38Thi Xoa Nguyen100,000
41Sergio Aido Espina98,800
42Xuming Qi107,800
43Stephen James Chidwick182,900
45Chunqing Wang108,500
46Billy Vasilios Argyros51,900
48Mian Wei189,900
51Stephen Patrick O`Dwyer77,700
52Shan Huang143,000
53Maria Ting Yu Ho105,400
54Nan Hong140,900
56Chin Wei Lim33,900
57Tianyuan Tang34,800
61Gerald Karlic134,000
63Tomasz Panek43,900
64Oliver Weis44,400
65Wenling Gao141,000
67Henri Fredrick Buhler64,900
68Christopher Michael Soyza78,600
71Pedro Pellicer51,000
72Justin Garland Bonomo279,800
74Manig Loeser6,300
75Wayne Weiyi Zhang60,100
76Quan Zhou43,000
78Xia Lin215,200
81Ivan Hon Cheong Lee37,500
82Xiaoyang Luo176,400
83Zhikui Shi36,900
85Yan Zhuang330,000
86Dawid Paczka187,100
87Simon Mark Burns121,100
92Isaac Blum Haxton55,300
93Paul Höfer62,000
94Mladen Vukovic124,200
95Yang Zhang58,100
96Juan Carlos Alvarado Rodriguez20,300
97Jimmy Guerrero86,800
98Daniel Chi Hang Tang108,500
101Anson Yan Shing Tsang57,300
103Shuo Li189,000
104Paul Michaelis120,300
105Liwei Sun51,300
106Dapeng Mu269,600
107Aaron Zwally Been124,500
108Sparrow Park Yu Cheung104,900
111David Yuan Jan Wang7,300
112Javier Gomez Zapatero153,200
114Lucas James Greenwood18,800
115Ping Lin8,000
116Felix Schulze187,600
117Kristen Bicknell28,800
118Wai Kiat Lee100,000