MPC22: High Roller Day 2 seating draw

34 remain

24 - 1 - Matthew Andrew Perrins - 46500
24 - 2 - Yuki Ko - 154000
24 - 3 - Anju Abrol - 168000
24 - 4 - Dongwen Liu - 280000
24 - 5 - Tom Richard Alner - 77500
24 - 6 - Andrey Kotelnikov - 264000
24 - 7 - Li-ta Hsu - 358500
24 - 8 - Nai Yuan J Hu - 328500
24 - 9 - Linh Tran - 98500

23 - 1 - Ying Seng Devan Tang - 351000
23 - 2 - Shashank Rathi - 269000
23 - 4 - Masayuki Hakoda - 513000
23 - 5 - Maxim Lykov - 97500
23 - 6 - Victor Teng - 70500
23 - 7 - Dejan Vojislav Boskovic - 395500
23 - 8 - Yew Fatt Kan - 104000
23 - 9 - Huihan Wu - 114000

22 - 1 - Georgii Belianin - 132000
22 - 2 - Chao Chen - 276000
22 - 3 - Yuguang Li - 67000
22 - 4 - Stephen James Chidwick - 211000
22 - 5 - Yuichi Sumida - 232500
22 - 6 - Jian Zhang - 38000
22 - 7 - Zongyao Zhang - 417000
22 - 8 - Yu Liang - 156000
22 - 9 - Raymond Wu - 106000

21 - 1 - John-paul Peter Kelly - 107000
21 - 2 - Nan Hong - 115000
21 - 3 - Kevin Kwan Bin Song - 207000
21 - 4 - Ziyang Zhao - 179500
21 - 5 - Nicholas Cho Fai Wong - 326500
21 - 6 - Joel Feldman - 144500
21 - 7 - Thomas Ward - 200500
21 - 9 - Tonghui Quan - 89500