Sunday Million 5 October 2014

Sunday Million 5 October 2014, prizepool: $1,312,000. Final table highlights featuring
Thi_cortes, jnfpoker, luetch1, BUYNI, kostinio83, 01.e4, tonytubes, MountainRo$e, jamani69. Commentary: David Tuckman.