Meer dan $ 2 miljoen HKD van PokerStars en spelers naar hulp na de aardbeving

|

Toen PokerStars haar spelers vertelde dat zij konden schenken aan het hulpfonds voor de Chinese aardbeving (China earthquake relief fund), was het onmogelijk te voorspellen hoeveel geld ingezameld zou worden. Ook al zijn PokerStarsspelers in het verleden meer dan genereus geweest, de aardbeving in China is toch een ver-van-mijn-bed-show voor veel pokerspelers.

Afstand, echter, bleek geen belemmering voor goedgeefsheid.

Deze wereldwijde campagne door PokerStars en haar spelers heeft sindsdien een bijdrage opgeleverd van $ 2.226.146,50 HKD ($ 285.248,19 USD) voor de hulp na de aardbeving door het Rode Kruis Macau. Het geld werd door velen bijeengebracht.

PokerStars lanceerde recentelijk Macau's eerste 'pure' pokerroom, PokerStars Macau, met een liefdadigheidstoernooi om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in West-China.

Naast dit liefdadigheidstoernooi werden bestaande PokerStarsspelers in de gelegenheid gesteld te doneren aan het hulpfonds via hun online-accounts, waarbij PokerStars voor elke geschonken dollar ook een dollar zou geven.

Al het geld ingezameld door PokerStars en haar spelers zal nu naar het Rode Kruis gestuurd worden om de getroffenen in China te helpen.


About this Entry

This page contains a single entry by Andrew Hollis published on 3 juni 2008 16:44.

LAPT San Jose: Van San Jose naar Hongarije was the previous entry in this blog.

PokerStars geeft dubbele VPP credits voor World Series-satelliettoernooien is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.