WSOPE 2008: Daniel Negreanu als 5e uitgeschakeld (£ 217.200)

|

Terwijl dag 1B van de EPT5 Londen nog volop bezig is wordt er elders in Londen ook gepokerd. Team PokerStars Pro Daniel Negreanu is daar zojuist uitgeschakeld in het main event van de World Series of Poker Europe. Deze prestatie vraagt uiteraard om een interview en deze willen we jullie dan ook niet onthouden ook al is het dwars door het EPT geweld heen.


Watch WSOPE Final Table Daniel Negreanu on PokerStars.tv


About this Entry

This page contains a single entry by Steven Smith published on 2 oktober 2008 23:23.

EPT5 Londen dag 1B: Update level 8 was the previous entry in this blog.

EPT5 Londen dag 1B: Update level 9 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.