EPT Grand Final: Welkom op dag 1A

|

EPT Grand Final - Monte Carlo

Met de start van de EPT Grand Final omstreeks 12:30 uur is alweer de laatste EPT van seizoen 5 begonnen en na het succes van Constant Rijkenberg in San Remo hopen we natuurlijk op een 2de stunt van de Nederlanders.

Tot op heden hebben zich 740 spelers en speelsters ingeschreven voor de grote finale van seizoen 5. Allen betaalden € 10.600 om mee te mogen doen aan dit schitterende toernooi en onder de deelnemers bevinden zich veel (poker-)supersterren.

Op nog geen 4 meter afstand van de persruimte zit de Amerikaan Chris Ferguson en hij mag samen met Phil Ivey, Erik Seidel en de Team PokerStars Pro's Daniel Negreanu, Greg Raymer, Chris Moneymaker, Barry Greenstein, Lee Nelson, Luca Pagano, Humberto Brenes, Alexandre Gomes, Dennis Phillips en Johnny Lodden tot de supersterren gerekend worden die op dag 1A spelen.

IMG_3527.JPG
Team PokerStars Pro Daniel Negreanu

Naast alle buitenlandse toppers zijn er ook veel Nederlandse kanonnen aanwezig. Team PokerStars Pro Noah Boeken zal op dag 1B starten net als PokerStarsspelers Lex Veldhuis, Pieter de Korver en Marcel Luske.

Op dag 1A spelen PokerStarsspelers Ruben Visser en Joep van den Bijgaart. Samen met Bart Spijkers, Miguel Magan Tier, Martijn Schirp, Jorn Walthaus, Constant Rijkenberg, Ton Kleijnen, Govert Metaal, Clyde Tjauw Foe, Marc Naalden en Ernesto Becker zullen zij proberen om met zoveel mogelijk chips de 2de dag te halen.

IMG_3414.JPG
PokerStarsspeler Joep van den Bijgaart

About this Entry

This page contains a single entry by Steven Smith published on 28 april 2009 12:08.

Monte Carlo, Remco Visser en dure wijn was the previous entry in this blog.

EPT Grand Final: Slecht nieuws en goed nieuws is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.