pokercasinosports

GENERELLE VILKÅR FOR KASINOKAMPANJER

Nedenfor finner du våre generelle vilkår («Regler») som gjelder for alle tilbud, premiekampanjer og konkurranser (kollektivt, «Kampanjer») som publiseres på eller er tilgjengelige gjennom nettsiden som befinner seg på www.pokerstarscasino.com og www.pokerstarscasino.eu («Siden(e)») og/eller via plattformen på nett som tilbys gjennom siden («Klienten»). Hver kampanje er organisert av TSG Interactive Gaming Europe Limited («vi»/«oss»/«vår»/«vårt selskap»). Selskapet er en del av gruppen med selskaper som kontrolleres, direkte eller indirekte, av Flutter Entertainment PLC («Flutter Group»).

For å kunne delta i en kampanje, må hver deltaker («deltaker»/«du») herved godkjenne å bli bundet av følgende: (i) disse reglene; (ii) lisensavtalen for sluttbrukeren styrer bruken av siden («EULA»); (iii) turneringsreglene styrer deltagelsen i enhver turnering på siden («turneringsregler»); og (iv) alle spesielle vilkår relevant til den individuelle kampanjen som kan vises på siden («spesielle vilkår»).

1. Hvem kan delta?

1.1 For å delta i en kampanje, må du: (a) være bosatt i og spille fra en jurisdiksjon hvor det er lovlig å både spille på siden og klienten, og delta i kampanjen; (b) være minst 18 (atten) år eller eventuelt over gjeldende myndighetsalder i jurisdiksjonen du er bosatt i (det som er høyest); (c) tilfredsstille eventuelle kvalifiserings- og/eller verifiseringskriterier som er oppgitt i respektive spesielle vilkår; og (d) følge instruksjonene og oppfylle kravene i eventuelle spesielle vilkår.

1.2 Hver deltager i en kampanje må være samme person som det navnet som vises på spillerkontoen («Stars-konto») som er registrert på siden (i den grad en Stars-konto er nødvendig i samsvar med de spesielle vilkårene). Ved å delta i en kampanje, bekrefter du herved til oss at navnet ditt, adressen din og de personlige opplysningene som registrert på Stars-kontoen din er korrekte og oppdaterte. Dersom du ikke kan fremvise gyldig bevis på navn, adresse eller annen personlig informasjon på forespørsel og på en måte som er tilfredsstillende for oss, vil du automatisk ekskluderes eller diskvalifiseres fra kampanjen, og vil miste alle privilegier, premier eller midler som er tildelt.

1.3 Ansatte og slektninger og/eller andre som samarbeider med ansatte i Flutter Group kan ikke delta i noen kampanjer. Begrepet «slektning» omfatter, men er ikke begrenset til, ektefelle, partner, foreldre, søskenbarn, barn, søsken, og «tilknyttede» skal inkluderes, men ikke være begrenset til en ansatts samboer(e).

1.4 Der hvor personer som befinner seg i bestemte jurisdiksjoner ikke tillates å delta i en kampanje eller der hvor en kampanje bare gjelder for en bestemt jurisdiksjon, vil dette være spesifisert i de spesielle vilkårene.

1.5 For å unngå tvil, der kampanjer involverer: (i) rute for deltagelse som er gratis å spille; eller (ii) spill med ekte penger kreves for å delta, og i begge tilfeller, der en premie bestående av penger eller noe verdt penger tilbys, har innbyggerne i disse forbudte jurisdiksjonene uttrykkelig forbud mot å delta i slik kampanje.

2. Deltagernes oppførsel

2.1 Hvis du anses å være i strid med disse reglene, EULA-en, turneringsreglene eller de spesielle vilkårene, og/eller opptrer svikefullt eller uærlig med hensyn til kampanjen, kan vi (i) ekskludere, suspendere eller diskvalifisere deltageren fra kampanjen; og (ii) ekskludere deg fra én eller alle fremtidige kampanjer. Avgjørelsen om hva som utgjør aktivitet eller oppførsel som er et brudd på disse reglene eller spesielle vilkår, eller hva som utgjør en handling av svik eller uredelighet knyttet til enhver oppførsel fra deg når du deltar i kampanjen, hviler utelukkende hos oss etter eget forgodtbefinnende.

2.2 Spillerne informeres om at det å plassere «trygge» spill for å fullføre en kasinoutfordring vil føre til at spilleren ekskluderes fra en kampanje. Trygge spill inkluderer, men er ikke begrenset til, spill på svart og rødt på rulettbordet. Vær oppmerksom på at å dekke rulettbordet, inkludert rulettbordet med livedealer, med 65 % eller mer, samt å spille på begge sider i Baccarat, inkludert Live Baccarat, Live Football Studio, Live Dragon Tiger (der de er tilgjengelig), gir 0 belønningspoeng (eller Redemption Points). Alt spill blir gjennomgått av oss, og avgjørelsen vår er endelig.

2.3 Vi har nulltoleranse for aktivitet som er utformet for å dra nytte av kampanjer ved å søke å garantere fortjeneste uavhengig av utfallet (om den aktiviteten blir utført av deg som handler alene eller som en del av en gruppe) («Upassende fordelsspill») . Når vi har grunn til å tro at du har utført upassende fordelsspill, kan vi: (i) trekke tilbake kampanjen og eventuelle premier, gevinster eller andre belønninger relatert til kampanjen fra Stars-kontoen din; og (ii) stenge Stars-kontoen din i henhold til EULA-en.

3. Premier/gaver

3.1 Varigheten, samt sluttdato for å melde seg på en kampanje, begrensning på antall deltakere (per deltaker og/eller generelt) vi godtar før vi stenger kampanjen, relevante innkjøpsavgifter, spesifikke instruksjoner for gyldig deltakelse i hver kampanje, beskrivelse av hver premie («Premie») eller belønning («Gave») og informasjon om hvordan vinnere velges ut, oppgis i våre spesielle vilkår som vises for hver enkelt kampanje på siden vår.

3.2 For å unngå all tvil, er alle premier, gaver og/eller alle gjenstander, som deles ut som del av denne kampanjen ikke overførbare og kan ikke refunderes. De skal ikke gis, tildeles, selges eller byttes med noen andre personer.

3.3 Vi har rett til, innen rimelighetens grenser, å tilby et pengeantalternativ for enhver premie eller gave, inkludert der den opprinnelige premien eller gaven ikke er tilgjengelig eller i omstendigheter der det å gi premien eller gaven ville utgjøre en overdreven økonomisk eller logistisk byrde for oss. Du vil ikke ha rett til å be om betaling av et pengealternativ med mindre vi går med på det. Pengeverdien av hver premie eller gave (gitt at vi går med på å gjøre et slikt pengealternativ tilgjengelig i en gitt kampanje) vil bli spesifisert i de spesielle vilkårene.

3.4 Så fremt ikke noe annet er oppgitt i de spesielle vilkårene, vil vinnerne av premier/gaver få beskjed innen 30 (tretti) dager fra de vant via telefon, e-post eller annen form for kommunikasjon som kan være fastsatt for hver kampanje i de spesielle vilkårene. Det er ditt eget ansvar å sørge for at kontaktinformasjonen og e-postadressen på Stars-kontoen din, samt kontaktopplysningene som oppgis når du melder deg på en kampanje og/eller under kampanjen, er gyldige og korrekte. Vi vil ikke levere ut en premie/gave før du har fått beskjed om gevinsten din, og premiene eller gavene vil bli kreditert til din Stars-konto eller sendt i posten til adressen registrert på din Stars-konto (når det er aktuelt).

3.5 Premier/gaver må kreves innen 30 (tretti) dager fra tidspunktet du fikk beskjed om premien/gaven din, med mindre noe annet er oppgitt i de spesielle vilkårene og/eller i en beskjed du mottar fra oss. Dersom du ikke har krevd premien/gaven innen dette tidspunktet, vil premien/gaven din gå tapt. Tapte premier kan bli trukket på nytt og tilbys til en annen deltaker, eller kan tilbys i en annen kampanje.

3.6 Når du har fått beskjed om en premie eller gave du har vunnet, vil premien/gaven sendes eller bli gjort tilgjengelig for deg ikke senere enn 90 (nitti) dager etter at kampanjen er avsluttet, med mindre noe annet er oppgitt i de spesielle vilkårene. Når premien/gaven skal krediteres Stars-kontoen din, vil dette gjøres så fort det er praktisk mulig og i samsvar med våre spesielle vilkår. Merk deg at dersom et element av en premie/gave kan relateres til et arrangement som finner sted på en fremtidig dato, vil du muligens ikke kunne bruke premien/gaven, eller deler av denne, før en slik fremtidig dato.

3.7 Det kan være ekstra vilkår satt av en leverandør av en premie eller gave («tredjepartsregler») for at du skal kunne få og/eller bruke en spesiell premie eller gave, og vi vil ikke være ansvarlige dersom du ikke følger slike tredjepartsregler. I tillegg vil du vil måtte inngå en separat bindende avtale med oss som gjelder vilkår rundt utdelingen av premien og/eller gaven og/eller bruken av ethvert element av premien og/eller gaven. Dersom vilkårene ikke aksepteres, kan dette resultere i at den relevante premien/gaven blir fratatt vinneren.

3.8 Vinnere kan ikke kreve og har på ingen måte autorisasjon til å forplikte oss til å inngå en kontrakt eller kostnad som vi ikke på forhånd skriftlig har akseptert.

3.9 Ingen premie eller gave vil bli tildelt deltakere som:

3.9.1 av en eller annen grunn, ikke tillates av loven å motta og/eller bruke premien/gaven, eller i tilfeller der det å gi deltakeren premien/gaven vil anses som ulovlig, eller

3.9.2 har meldt seg av eller selvekskludert seg fra spill, ikke deltar i eller mottar informasjon om våre produkter eller tjenester, hvor den nevnte premien eller gaven kan bli vunnet gjennom bruken av slike produkter eller tjenester.

3.10 Enhver deltager som mottar en premie/gave som en del enhver kampanje, bærer eneansvaret for alle skatter, avgifter eller gebyrer som skal betales til relevant myndighet, enten brukt som kildeskatt fra betaling av premie/gave eller som skatt i forbindelse med mottakelsen av premien/gaven, i samsvar med gjeldende lover. Hvis vi er pålagt å kreve skatt av premien/gaven, kan beløpet du mottar være mindre enn den annonserte premien/gaven.

4. Helse og sikkerhet– premier som er begivenheter eller ferie

4.1 Du må overholde alle helse- og sikkerhetsretningslinjer og/eller instrukser som måtte bli gitt av oss, eller som du ellers bør være oppmerksom på vedrørende din deltakelse i denne kampanjen, og overholde alle gjeldende lover og regler som skal overholdes. Dersom du ikke etterlever instruksjoner som gis, kan det resultere i at du diskvalifiseres fra kampanjen.

4.2 Du må ta de nødvendige grep for å sikre din egen helse og sikkerhet når du deltar på arrangementer eller aktiviteter som utgjør en del av kampanjen eller premien/gaven. Enhver oppførsel vi anser for I utgjøre en medisinsk, sikkerhets- eller helsemessig risiko (inkludert, uten begrensning, misbruk, enten fysisk eller psykisk) vil lede til at du umiddelbart blir diskvalifisert fra kampanjen.

4.3 Du må ta de nødvendige grep for å sikre egen sikkerhet når du deltar på arrangementer eller aktiviteter som utgjør en del av kampanjen, og du anerkjenner at deltagelse i kampanjen gjøres på egen risiko.

4.4 Du må varsle oss om medisinske eller andre tilstander som kan innebære at du ikke er skikket til å delta i kampanjen. Dette må skje så snart du blir klar over en slik tilstand. Vi skal ha rett til, innen rimelighetens grenser, å si opp din plass i kampanjen eller tildelingen av en premie eller gave til deg (hvis aktuelt) dersom vi, innen rimelighetens grenser, mener du har utsatt deg selv eller andre for risiko for sykdom eller skade, eller hvilken som helst måte, ved kansellering, avbrytelse eller oppsigelse av kampanjen.

5. Eierskapsrettigheter

5.1 Klausul 5 skal kun gjelde i tilfeller hvor en kampanje krever at du sender innhold til vurdering av oss som en del av påmeldingen til respektive kampanje, og kan inkludere, men er ikke begrenset til, noveller, artikler, blogger, audiovisuelle opptak og fotografier (kollektivt omtalt som «Innhold»).

5.2 Du garanterer og erklærer herved at du er eieren av alle immaterielle rettigheter og annet materiale som finnes i innholdet som er sendt inn av deg, og/eller at du er autorisert og har skriftlig tillatelse til å bruke og utnytte innholdet som en del av kampanjen, og har sikret alle nødvendige tillatelser, autorisasjoner og godkjennelser påkrevd av oss for å inkludere personer eller biografier i ditt innhold. I tillegg bekrefter du at ved å sende inn innholdet, gir du oss ubetinget, irreversibel, ikke-eksklusiv, royalty-fri, fullt utbetalt, overførbar, evigvarende verdensomspennende rettigheter og lisens til å bruke, publisere eller sende, til å autorisere tredjeparter til å bruke, publisere eller sende innholdet i ethvert format og på enhver plattform, enten med kjennskap nå, eller senere uten noen godtgjørelse til deg eller noen tredjepart som deltar i innholdet på noen måte.

5.3 Du garanterer at innholdet ditt ikke inneholder eller inkluderer eller bruker noen som er under 18 år, er rasistisk, ufint, truende, mobbende, ærekrenkende, villedende, svindlende, blasfemisk, invaderende av andres privatliv, fornærmende, eller på andre måter inneholder noe som er skadelig (inkludert virus og/eller lignende), ulovlig eller inneholder noe som bryter en persons rettigheter. Du garanterer at innholdet du sender til oss ikke bryter noen patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsretter eller andre intellektuelle eller proprietære eller private rettigheter for noen parter eller individer. Du godkjenner å ikke inkludere eller skildre noe i innholdet: (i) som er ment å oppskake eller skade andre; (ii) som gjør til offer, trakasserer, nedbryter eller truer en person eller gruppe av personer på grunnlag av klassifisering, inkludert, men ikke begrenset til, religion, kjønn, seksuell legning, rase, hudfarge, tro, etnisitet, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, alder, sivilstand, militær status eller funksjonshemming, (iii) som vil utgjøre, eller på annen måte oppmuntre til, kriminell adferd eller gi opphav til sivilrettslig ansvar eller bryte en hvilken som helst gjeldende lov, eller (iv) som er beregnet for kommersielle formål, herunder, uten begrensning, å anmode om midler eller å fremme, annonsere eller oppfordre til salg av varer eller tjenester.

5.4 Du erkjenner at når du sender oss eller deler ditt innhold i forbindelse med en kampanje, gjør du det på eget ansvar og risiko, og at du er eneansvarlig og fullt ansvarlig for alt materiale som finnes i ditt innhold. Du erkjenner at vi har ingen forpliktelse til å gå gjennom, overvåke, se på, eller redigere noe Innhold levert av deg i relasjon til kampanjen.

5.5 Etter at du har sendt oss innholdet ditt, erkjenner du at vi eller autoriserte tredjeparter som handler på våre vegne, forbeholder oss retten til å nekte å publisere, fjerne, klippe, beskjære eller redigere innholdet ditt etter eget skjønn eller, i tilfeller av autoriserte tredjeparter, etter deres skjønn. Du gir oss tillatelse til å utføre alle de ovennevnte handlingene som vi anser nødvendige, og vi er ikke forpliktet til å bruke, laste opp, kringkaste og/eller overføre innholdet ditt til nettsiden vår eller andre medier (inkludert våre sosiale medieplattformer).

6. Begrenset ansvar

6.1 Ved å delta i enhver kampanje, inkludert innsending av innhold, samtykker du herved i å slippe, ikke holde og avskrive selskapet vårt, dets lovlige representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, etater og respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter i Flutter Group, fra noen kostnader, utgifter skader, tap krav, handlinger eller saker brakt av deg (eller en tredjepart på dine vegne) («krav»), som et resultat av din deltagelse i kampanjen og/eller noen som helst premier/gaver som kan gis til deg som følge av dette, og vi utelukker fullt ut ethvert ansvar knyttet til slike påstander (annet enn betaling av eventuelle kostnader og utgifter avsatt som del av premien/gaven (hvis noen) med hensyn til kampanjen). Denne begrensningen inkluderer ikke noe ansvar fra vår side til deg for: (i) uaktsomhet; (ii) død eller personlig skade som følge av uaktsomhet fra oss eller våre ansatte; (iii) svindelaktig feiltolkning; eller (iv) ethvert ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses av loven. For å unngå tvil, skal klausul 6.1 også gjelde for eventuelle premier og/eller gaver levert av en tredjepart.

6.2 Bortsett fra som tillatt under klausul 6.1 ovenfor, aksepterer du og godtar at så langt det er tillatt av gjeldende lov, uavhengig av form for handling, enten på kontrakter eller annet, skal ikke vi eller Flutter Group, eller deres partnere, inkludert, uten begrensning, deres respektive styremedlemmer, ansatte, etterfølgere eller andre som representerer dem, være ansvarlige overfor deg eller en hvilken som helst annen part (inkludert tredjepart som er en del av innholdet) for: (i) noen indirekte, spesielle, straffeerstatninger, tilfeldige (inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av næringsaktivitet og annen fortjeneste, tap av programmer, kostnad for å erstatte utstyr eller programvare eller tap av arkiver, informasjon eller data), eller andre skader som på noen måte fra eller knyttet til din deltakelse i en hvilken som helst kampanje (eller manglende mulighet til å gjøre det samme), selv om vi har gjort oppmerksom på muligheten for slike skader, eller (ii) alle krav henført for eventuelle utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i kampanjen.

6.3 Vi vil ikke kunne påkreves å gjennomføre noen av våre forpliktelser under kampanjen eller med tanke på premien/gaven hvor det ikke er mulig å gjøre dette, som resultat av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll. Vi kan prøve å transaksjonsinformasjonen en alternativ premie/gave, men skal ikke være pålagt å kompensere noen deltagere under slike omstendigheter hvis vi ikke klarer dette.

6.4 Du godtar herved å holde selskapet vårt, våre juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, kontorer og respektive ledere, styremedlemmer og ansatte i Flutter Group fri fra alle kostnader, tap, skader, utgifter, bøter fra regulatoriske myndigheter og gjeld (herunder for tap av omdømme og goodwill og gebyrer og kostnader til profesjonelle rådgivere) som oppstår som følge av mislighold eller brudd på dine forpliktelser etter disse reglene, EULA-en, turneringsreglene og/eller de spesielle vilkårene i forbindelse med din unnlatelse å følge alle instruksjoner gitt av teamet vårt eller knyttet til enhver sak vedrørende din deltakelse i kampanjen.

7. Diverse

7.1 Dersom det skulle oppstå uenighet rundt deler av denne kampanjen, inkludert men ikke begrenset til noen eller alle saker relatert til utdeling av premier/gaver, en deltakers anledning til å delta i kampanjen, en deltakers handlinger, disse regler, EULA-en, turneringsreglene eller de spesielle vilkårene, ligger den endelige avgjørelsen hos oss. Avgjørelsen er endelig og bindende og skal ikke være gjenstand for gjennomgang eller anke av deg eller tredjepart. For å unngå tvil, berører dette ikke rettigheter eller eventuelle rettsmidler du måtte ha i henhold til gjeldende lov.

7.2 Skulle de spesielle vilkårene stadfeste at bruk av et dommerpanel vil være påkrevd for å avgjøre en vinner basert på subjektiv analyse eller tolkning, vil vi oppnevne én uavhengig person til dommerpanelet.

7.3 Personopplysningene som gis av deg når du melder deg på eller deltar i en kampanje, vil bli behandlet, lagret og brukt av oss i samsvar med retningslinjene for personvern. Du erkjenner at brukernavnet så vel som opprinnelseslandet kan bli publisert på ledertavlen i forbindelse med en kampanje, men vi vil ikke bruke noen personopplysninger i forbindelse med dine gevinster, med mindre du spesifikt godtar at vi gjør det. Merk deg imidlertid at dersom vi ønsker at du skal delta i reklame- eller markedsføringskampanjer i forbindelse med deltakelsen din i en slik kampanje, vil vi be om ditt skriftlige samtykke på forhånd.

7.4 Disse reglene, EULA-en, turneringsreglene og alle gjeldende spesielle vilkår representerer hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med denne kampanjen som du deltar i, og overskriver alle tidligere representasjoner, avtaler, forhandlinger eller forståelser (muntlig eller skriftlig) mellom oss og deg. Bortsett fra som spesifikt utpekt her, ekskluderes alle vilkår, garantier og representasjoner (som uttrykkes eller impliseres av loven). Ulovligheten, ugyldigheten eller mangelen på å kunne håndheve helheten eller deler av disse reglene har ingen effekt på håndhevingen av resten av reglene.

7.5 Hvis du melder deg på en kampanje som krever at du setter inn penger på din Stars-konto for å kvalifisere deg til en slik kampanje, vil ethvert uttak av penger fra Stars-kontoen din før du foretar et slikt innskudd, føre til at du ikke er kvalifisert til å motta kampanjens fordel. For å unngå at du gjør noe så du ikke kvalifiserer uten å vite det selv, vil en pop-up-beskjed komme opp når du har bedt om å gjøre et uttak eller en overføring, som gjør deg klar over at du mister premier/gaver hvis du fullfører forespørselen.

7.6 Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake premier/gaver hvis det er grunn til å tro at innskuddet er gjort med onde hensikter, eller at det ikke er gjort med den hensikt at det skal brukes til å spille våre spill med ekte penger på siden vår.

7.7 Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre mindre endringer eller justeringer i disse reglene eller spesielle vilkårene for å rette feil eller gjøre dem tydeligere og enklere å forstå for spillerne våre og/eller deltakerne. Videre, men i alle tilfeller når det gjøres innen rimelighetens grenser, kan vi endre disse reglene eller de spesielle vilkårene, samt kansellere, endre eller suspendere enhver kampanje eller trekke tilbake et tilbud til bestemte spillere, hvis: (a) vi med rimelighet tror at kampanjen blir misbrukt av et individ eller en gruppe personer som undergraver integriteten til kampanjen; eller (b) blir pålagt å gjøre det som et resultat av lovlige eller forskriftsmessige endringer; eller (c) det er andre gyldige grunner som hindrer oss i å fortsette kampanjen, forutsatt at årsaken er tilstrekkelig alvorlig, for eksempel feil i systemene våre eller på grunn av åpenbar feil. Eventuelle foreslåtte vesentlige endringer i disse reglene eller de spesielle vilkårene vil enten bli varslet direkte til deg og/eller publisert på nettstedet vårt. Legg merke til at enhver endring, justering eller tilbaketrekking av en kampanje ikke vil påvirke deltagere som allerede har meldt seg på den kampanjen, unntatt i tilfeller som er utenfor vår kontroll (f.eks. av juridiske og/eller regulatoriske årsaker).

7.8 I tilfelle konflikt eller uregelmessigheter mellom disse reglene og de spesielle vilkårene, vil de spesielle vilkårene ha forrang.

Dersom du har spørsmål om en kampanje, er det bare å ta kontakt med kundeservice.

Oppdatert april 2022