Internet Gaming Council

Vi er et stolt medlem av Internet Gaming Council.

Internet Gaming Council er en ideell organisasjon som ble opprettet i 1996 i USA, før den flyttet til Vancouver i Canada. IGC ble innlemmet der i mars 2000.

Organisasjonen ble etablert for å fungere som et forum hvor man kan henvende seg med spørsmål og dele felles interesser i den globale spillindustrien, for å etablere rettferdige og ansvarlige retningslinjer for handel og fremgangsmåter som styrker tilliten fra kunder av interaktive spillprodukter og tjenester, samt fungere som en allmenn fremmer av industriens politikk og som et samlingssted for informasjon.

Siden opprettelsen, har medlemstallene i IGC økt betydelig. IGC skryter stolt over å ha medlemskap av bedrifter i USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Israel, Canada, Kariben, Australia, Danmark og Sverige. IGC har bygd seg opp et rykte for å være pålitelige, ha integritet og troverdighet gjennom sine høye standarder, og IGC appeller derfor til rettskafne bedrifter.

Som medlem av IGC, gir vi et løfte om å oppfylle de strenge kravene satt av IGC.

Samsvar: IGC-medlemmer vil etterfølge de gjeldene lover, reguleringer og juridiske bestemmelser i det juridiske området de gjør forretning i, og skal ha de rette lisensene i det juridiske området for å kunne gjøre forretninger på en lovmessig måte.

Integritet og ansvarlighet: IGC-medlemmer samtykker i å gjøre enhver rimelige innsats for å sikre at deres systemer, algoritmer og fremgangsmåter opererer slik de skal, og i samsvar med måten de blir fremstilt til kunden.

Personvern og databeskyttelse for kunder: IGC-medlemmer vil designe og drifte sine systemer slik at de sikrer kundenes personvern og konfidensialitet.

Sannferdig markedsføring: IGC-medlemmer skal være sannferdige i alle kampanjer, og bare publisere presis informasjon om deres forretningsanliggende.

Gjennomsyn: For å kunne sørge for gjennomsyn og ansvarlighet, vil medlemmer av IGC føre detaljerte transaksjonsprotokoller i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsmessige praksiser, som vil bli arkiverte, er tilgjengelige og sporbare for rettmessige autoriserte personer, under betingelsene til deres lisenser eller som på annet vis er avtalt med medlemmet.

Konfliktløsning: IGC-medlemmer skal forelegge konflikter til lisensieringsautoriteten i det juridiske området eller til en uavhengig tjeneste for konfliktløsing.

Begrense mindreåriges tilgang: IGC-medlemmer må iverksette kontroller siktet på å forhindre mindreårige fra å få tilgang til deres spillsystemer, og skal ikke ansette mindreårige i sine forretninger. Kontrollene krever at kundene bekrefter at de er i den lovlige alderen for det aktuelle juridiske området. Medlemmer skal iverksette rimelige målinger for å hente inn denne informasjonen, inkludert men ikke begrenset til bruk av alder- og identifiseringstjenester.

Kontroll av tvangsmessig spilling / spilleproblemer: IGC-medlemmer skal promotere ansvarsfulle spillemålinger og implementere prosedyrer, hvor det er mulig, som sikter mot å avdekke og kartlegge tvangsmessig spilling og spilleproblemer.

Bank- og transaksjonsbehandling: IGC-medlemmer skal utføre sine bankforhold og finansielle forretninger i samsvar med generelt aksepterte standarder satt av anerkjente finansielle institusjoner.

Utbetalinger av premier: IGC-medlemmer skal sørge for at det er tilstrekkelige finansielle midler til å betale alle nåværende forpliktelser, og at arbeidskapitalen er tilstrekkelig til å finansiere pågående operasjoner. IGC-medlemmer skal utbetale premier og kontosaldoer innen fristene, utenom i situasjoner hvor det er mistanke om svindel, eller hvor det er konflikt om premiene eller kontosaldoene.

Forretningsmessig borgerskap: IGC-medlemmer skal vise god karakter, ærlighet og integritet i sine operasjoner i spillindustrien, til enhver tid handle etisk og ansvarsfullt, og skal ikke, direkte eller indirekte, handle eller utføre en aktivitet som ikke er i samsvar med det som er i beste interesse for allmennheten eller industrien, eller som påvirker andre medlemmer på ulovlig vis.

Medlemsinformasjon: IGC-medlemmer samtykker i at IGC kan utføre kontroller på medlemmenes samsvar med kriteriene nevnt her, ved krav om dette fra IGC Board of Directors.

Hvis du ønsker mer informasjon, går du til Internet Gaming Council sitt nettsted.