Behandling av transaksjoner med ekte penger og valutaveksling

Brukeren sier seg enig i og anerkjenner følgende:

  1. PokerStars vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at innskudd og uttak behandles innen rimelig tid og på en ordentlig måte. Vi gir ingen garantier når det gjelder tiden det tar å gjennomføre behandlingen. Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i banknettverkene eller feil hos behandleren, eller handlinger av andre parter involvert i prosesseringen av midlene, som kan resultere i betalingsforsinkelser, re-prosessering eller reversering av transaksjoner, eller frysning eller konfiskering av midler. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for reelle eller konsekvensielle skader som oppstår som følge av forsinkelse eller konfiskering.

  2. Vi vil ikke være ansvarlige for skader som måtte oppstå som følge av forsinkelse eller tap som resultat av ugyldig, ukomplett eller feilaktig finans- eller persondata oppgitt av Brukeren i forbindelse med innskuddet eller uttaket.

  3. Som del av PokerStars’ lisensavtale, og i overensstemmelse med anti-hvitvaskingslovgivning, vil Brukere måtte være oppmerksomme på at de kan måtte fremvise personlig identifikasjon i forbindelse med innskudd eller uttak.  Dette gjør PokerStars i stand til å beskytte Brukerne og forhindre at PokerStars blir gjenstand for hvitvasking eller bedrageri.

  4. Enhver kansellert eller avvist utbetaling vil refunderes til din konto i valutaen og beløpet debitert fra din PokerStars-saldo da du tok ut pengene før valutakonverteringen fant sted.

  5. Ethvert returnert innskudd vil debiteres fra din konto i valutaen og beløpet kreditert til din PokerStars-konto med ditt opprinnelige innskudd, etter valutakonverteringen fant sted.

  6. PokerStars er ikke et vekslingsbyrå. Vi er ikke ansvarlige for noe tap grunnet endringer i valutakursen.

  7. PokerStars’ vekslingsrater oppdateres hver dag, og det er Brukerens oppgave å sjekke vekslingsratene på våre nettsider før hun går videre med transaksjoner som involverer veksling av valuta. Vekslingsratene som tilbys kalkuleres ved hjelp av midtmarkedsraten som oppgitt av Reuters, pluss en margin på 1%. PokerStars vil ikke innkreve denne marginen så lenge pengene brukes til spill, og ikke til valutaspekulasjon eller annet formål. Der hvor PokerStars har skjellig grunn til å mistenke at valutevekslingstransaksjoner har andre øyemed enn spill, forbeholder vi oss retten til å retroaktivt legge på marginen på 1% på vekslingsraten, kalkulert på tidspunktet for vekslingen. For innskudd og uttak i de flestevalutaer vil PokerStars legge til en spesialmargin på 0,5% på midtmarkedsraten. På mindre likvide valutaer, vil en høyere margin bli innkrevd.

  8. Dersom innskuddsmetoden ikke gir muligheten for umiddelbare innskudd, vil vekslingsraten som beskrevet over i seksjon 7 pålegges idet vi mottar bekreftelse på innskuddet fra vår betalingsbehandler.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om ekte penger

Chip Stack

Finn svar på alle spørsmål du har om transaksjoner med ekte penger og uttak hos PokerStars.