Innkjøpsforpliktelser

Innkjøpsforpliktelser-funksjonen håndhever et høyere minimums-innkjøp på cash-game- og Zoom-bord i veldig sjeldne omstendigheter. Denne funksjonen vil bare ha effekt på en lav prosentandel av spillere.

Spillere som påvirkes vil være de som ofte:

  1. Kjøper seg inn for mindre enn innkjøpstaket
  2. Spiller noen hender
  3. Forlater bordet med mer penger enn de opprinnelig satt seg ned med
  4. Setter seg ned ved et tilsvarende bord med mindre penger enn de forlot det forrige bordet med.

Spillere må nå gjenta denne oppførselen på like bord-typer mer enn åtte ganger i løpet av en periode på 20 timer for å bli påvirket av denne funksjonen. Disse spillerne vil måtte kjøpe seg inn for et høyere minimum når de sitter på visse bord; de vil ikke påvirkes på noen annen måte.

Innkjøpsforpliktelser er en mekanisme som begrenser antall ganger du kan gå fra bord etter å ha vunnet penger, for så og sette deg ned ved andre bord med mindre penger. Akkurat nå kan spillere bare gjøre dette åtte ganger i en løpende periode på 20 timer.

Går du over denne grensen, vil minimumsinnkjøpet til erstattes av den summen du gikk fra det forrige bordet med. Dette er grunnen til at denne funksjonen kalles 'Innkjøpsforpliktelser', da å forlate et bord med gevinst gir deg en forpliktelse til å sette deg ned ved et nytt bord med samme sum.

Innkjøpsforpliktelser gjelder på alle bord som har samme innkjøpsgrenser, da målt i hvor mange storeblinder spillere opprinnelig har lov til å sette seg ned med, som for eksempel 40-100sb. Derfor, forpliktelser som lages på et $0,05/$0,10 (40-100sb) NLHE-bord vil også gjelde på et $5/$10 (40-100sb) PLO-bord. Men, forpliktelser som lages på et $0,05/$0,10 (40-100sb) NLHE-bord vil ikke gjelde på et $0,05/$0,10 (100-250sb) NLHE-bord. I stedet vil 100-250sb-bord ha deres egne innkjøpsforpliktelser.

Det er også viktig å merke seg at dette på ingen måte nekter spillere å kjøpe seg inn for det laveste beløpet tillatt på så mange bord de ønsker, så lenge de ikke har noen aktive forpliktelser. Forpliktelsen vil heller aldri kreve at du kjøper deg inn for mer enn det som er tillatt på det bordet du setter deg ned ved.

Selv om de fleste spillere aldri vil bli påvirket av innkjøpsforpliktelser, introduseres denne funksjonen for å minske antall bordbrytinger og 'meta-spill' , i tillegg til å hindre spillere i å bytte bord for mange ganger. Dette tillater spillerne å fokusere på å spille poker, i stedet for å hele tiden måtte finne nye bord å spille på.

Fortsett å les for en mer detaljert beskrivelse av denne funksjonen.

Skape forpliktelser

En innskjøpsforpliktelse skapes hver gang en spiller kjøper seg inn på et bord for mindre enn innkjøpstaket og forlater bordet med mer penger enn de satte seg ned med. Når spilleren forlater bordet vil summen de forlot bordet med lagres, og kalles en 'forpliktelse'.

Forpliktelsen representerer summen spilleren kan bli bedt om å kjøpe seg inn for i fremtiden. Summen på forpliktelsen er alltid det samme antall storeblinder spilleren tok med seg fra bordet.

Når åtte forpliktelser har lagret seg i løpet av 20 timer, vil innkjøpsforpliktelsen tre i kraft.

Når forpliktelsen brukes på fremtidige bord, vil denne summen (målt i storeblinder) erstatte minimumsinnkjøpet på det nye bordet, som normalt krever det samme antall storeblinder.

Forpliktelsen er gyldig i 20 timer, etter det vil de gå utløpe og forkastes.

Bruk av forpliktelser

Dersom en spiler har åtte eller fler forpliktelser som ikke er utløpt i en viss innkjøpstype, vil den spilleren, når han kjøper seg inn på et nytt bord av samme type, presenteres med et høyere minimumsinnkjøp enn standard-minimumsinnkjøpet.

Når en spiller har mer enn èn aktiv forpliktelse, vil de bli brukt i rekkefølgen minst restriktive til mest restriktive. Når en forbliktelse brukes vil summen til forpliktelsen presenteres som minimumsinnkjøpet i motsetning til standard-minimumsinnkjøpet for den bord-typen.

Mens alle åtte av en spillers forpliktelser er i bruk, vil den største summen (i storeblinder) av forpliktelsene i bruk, brukes som minimumsinnkjøpet på alle nye bord av den typen.

Merk deg at forpliktelser virker på tvers av alle tilbudte cash-games som har den samme standard minimum og maks innkjøpsgrenser, målt i storeblinder.

Oppdatere forpliktelser

Hver gang en forpliktelse brukes, vil den oppdateres når en spiller forlater bordet basert på bordtypen og summen (i storeblinder) spillere har når de forlater bordet.

I de fleste tilfeller vil forpliktelsen oppdateres med antall storeblinder i spilleres stack på tidspunktet de forlater bordet. Uansett, dersom størrelsen på stacken er mindre enn standard minimumsinnkjøp vil forpliktelsen forkastes.

Dersom størrelsen på stacken er større enn standard maks-innkjøpet for bordtypen, vil standard maks-innkjøpet (i storeblinder) lagres i stedet.

Forhindring av sjetongdumping

Det eneste unntaket til forpliktelsen er når man mikser bordtyper i veldig varierte kurser. Dette unntaket er laget for å forhindre sjetongdumping.

Hver forpliktelse lagrer også det høyeste antallet storeblinder på hvert bord som bruker den forpliktelsen. Dersom en spiller sitter på et bord med sum av storeblinder på mindre enn 1/3 av den høyeste verdien, vil forpliktelsen ikke oppdateres til en lavere sum, selv om spilleren taper penger på det bordet.

For eksempel, en spiller skaper en forpliktelse ved å bli med, spille, og så forlate et $5/$10 NLHE-bord. Dersom de da blir med på et $1/$2 NLHE-bord som bruker den forpliktelsen, vil den bare oppdateres med en høyere verdi på forpliktelsen, da storeblinden på $2 på det nye bordet er mindre enn 1/3 av størrelsen på forpliktelsens lagrede verdi på $10-storeblinden.

Zoom forpliktelser

Zoom forpliktelser virker som regel på samme måte som forpliktelser på våre vanlige cash-games. Uansett, når ditt minimumsinnkjøp blir moderert av en forpliktelse fra et Zoom-spill, vil du kun ha mulighet til å kjøpe deg inn en gang av gangen, så ikke innkjøpene dine har mer restriksjoner enn nødvendig. Så lenge du gjør et innkjøp av gangen vil du ha mulighet til å kjøpe deg inn like mange ganger som du normalt ville gjort.

Dersom du har flere spørsmål om innkjøpsforpliktelser, vennligst send e-post til kundeservice for mer informasjon.

ER DU EN NY SPILLER?
LAST NED GRATIS POKER-PROGRAMVARE

Last ned PokerStars-programvare for å begynne å spille. Det er enkelt å laste ned programvaren.

Play Poker

Slik laster du ned pokerprogramvaren

[an error occurred while processing this directive]