Regler for kortrommet

Disse reglene gjelder for alle spill hos PokerStars. Ytterligere regler for turneringer finner du her, og regler relatert til ringspill finner du her.

Spillere hos PokerStars forventes å spille redelig og å oppføre seg i henhold til hva som er vanlig for spillet. Følgende regler må følges til enhver tid.

Åpne en PokerStars-konto

 1. For å spille hos PokerStars må du være 18 år, eller over lovlig alder innenfor din rettslige jurisdiksjon (den av de to som er høyest). Du kan bli spurt om å fremlegge bevis på at du er over lovlig alder.

 2. Du kan ikke benytte PokerStars fra en jurisdiksjon hvor dette er ulovlig.

 3. For å spille med ekte penger må du oppgi ditt fulle navn, din fødselsdato og din nåværende adresse (inkludert postnummer).

 4. Du kan bare ha én PokerStars-konto.

 5. Du kan bare spille på din PokerStars-konto, og du kan ikke la andre personer benytte din konto.

Tilkobling

 1. PokerStars tar ikke ansvar for kvaliteten på din internettilkobling eller for noen forstyrrelse som forekommer på den, bortsett fra det som er direkte relatert til PokerStars’ servere. Informasjon mellom din datamaskin og våre servere vil passere gjennom en rekke ”peers” på Internett, maskiner som ikke eies av PokerStars og som ikke tilhører din ISP. PokerStars kan ikke holdes ansvarlig for forstyrrelser på denne type tilkoblinger. Spillere, spesielt de som spiller med høy innsats, bør vurdere å ha en internettilkobling i reserve tilgjengelig så de kan koble til igjen hurtig dersom hovedtilkoblingen svikter.

Uredelig spill

 1. Samarbeid, hvor to eller flere spillere jobber sammen i spillet eller deler kunnskap for å oppnå en urettferdig fordel over de andre spillerne, er strengt forbudt.

 2. Du kan ikke med vilje tape en hånd mot en annen spiller for å overføre sjetonger (”sjetongdumping”).

 3. Dersom du er involvert i bytting av konto, eier andeler av en konto, deler profitt eller noen annen slags deling av bankroll med en annen spiller, kan dere ikke spille på det samme bordet for kontantspill eller i den samme Sit & Go-turneringen.

 4. PokerStars vil gjøre det de kan for å oppdage og forhindre alle former for juksing, noe som kan inkludere undersøkelse av din konto, håndhistorikk og programmer som kjører samtidig med PokerStars’ programvare.

 5. PokerStars har en liste over forbudt programvare og tjenester – du finner disse på siden tredjeparts verktøy og tjenester FAQ.

  Du kan ikke bruke noen av programmene eller tjenestene på ”forbudt”-listen mens PokerStars-klienten kjører. Listen er ikke uttømmende, og PokerStars forbeholder seg retten til å endre den når som helst.

 6. Uredelig spill som samarbeid, misbruk av flere kontoer og bruk av forbudt programvare, kan føre til straffer etter PokerStars’ skjønn. Disse straffene kan inkludere advarsler, restriksjoner på å spille med visse andre spillere, beslag av midler og stenging av din PokerStars-konto.

 7. Dersom PokerStars finner at en Bruker har spilt eller prøvd å spille uredelig, inkludert, uten å begrense seg til, foretatt noen av aktivitetene som nevnt over eller manipulert spillet på annen måte, er PokerStars berettiget til å gjøre det de finner passende, som beskrevet i våre tjenestevilkår.

Tidsbank

 1. Hver spiller vil få en tidsbank som gir spilleren ekstra tid til å foreta en avgjørelse.

   

  1. Tidsbanken tømmes etter hvert som den brukes. Dersom en spiller velger å bruke hans eller hennes tidsbank, vil de andre spillerne ved bordet få beskjed.
  2. Dersom en spiller ikke handler i tide, vil tidsbanken automatisk aktiveres dersom følgende betingelser er tilfredsstilt:
   1. Spilleren er tilkoblet systemet når hans eller hennes tid går ut; og
   2. Spilleren har penger investert i potten (blinder og anter anses som penger investert i potten)
  3. Tidsbanken kan ikke manuelt utvides eller påfylles av PokerStars.

Live Chat

 1. Du kan velge å bruke live chat-funksjonen der den er tilgjengelig.

 2. PokerStars overvåker ikke aktivt chatten, og du spiller ved bord med denne funksjonen på eget ansvar..

 3. Bortsett fra i spesielt angitte ”nasjonale” turneringer, må du chatte på engelsk. Trivielle uttrykk (eksempelvs ”Salut!” og ”Gracias”) er akseptable.

 4. Du forventes å chatte på en måte som ville vært passende i et live pokerspill hvor spillerne sitter ansikt til ansikt. Det er strengt forbudt å bruke chatten til enhver ondskapsfull eller støtende atferd, inkludert men ikke begrenset til sammensvergelse, svindel, spam og/eller mobbing. Fornærmende chat, banning, rasistiske ytringer, trusler eller annen upassende chat tolereres ikke.

 5. Du kan ikke bruke PokerStars’ chat til noe kommersielt bruk overhodet, inkludert utsagn som fremmer enhver tjeneste eller produkt levert av en annen part enn PokerStars. Du skal heller ikke komme med utsagn om PokerStars eller dets tjenester som ikke er sanne eller kan bli betraktet som nedsettende eller kritiske.

 6. Du kan ikke ”floode” chatboksen ved å skrive inn store mengder tekst for å forstyrre den vanlige chatten til de andre spillerne.

 7. Du kan ikke ”spamme” bordene med annonseringer av private turneringer eller Sit & Go-eventer.

 8. Du kan ikke foreta noen kommentarer i chatten som kan påvirke hvordan en hånd eller turnering utspiller seg, selv om du bare observerer. Det er to unntak til denne regelen:

  1. I kontantspillhender som er heads-up (ale andre har kastet, eller hånden startet med to spillere) kan de to spillerne som er involverte chatte som de ønsker.
  2. I turneringer som er heads-up (alle andre har blitt slått ut av turneringen, eller dersom turneringen bare startet med to spillere), kan de to involverte spillerne chatte som de ønsker.
 9. Rapporter ethvert problem med chatten med en gang, vennligst henvend deg til en moderator ved å klikke på ”Tilkall moderator”-knappen du finner når du trykker på dealerens sjetongbrett eller Alternativer-menyen øverst på bordet. Eller rapporter brudd på reglene til chat@pokerstars.com. PokerStars kan suspendere chatte-privilegiene til spillere som bryter med våre regler eller poliser.

  Vi oppfordrer deg også til å lese våre FAQs for pokerrom.

Kontosikkerhet

 1. Du må på ansvarlig vis beskytte ditt passord og din kontoinformasjon, og ikke dele denne med noen tredjepart. Vi oppfordrer spesielt spillerne til å velge et sterkt passord, og å benytte en av de andre sikkerhetsfunksjonene PokerStars tilbyr, som PokerStars-PIN eller RSA-sikkerhetspolett.

  For mer informasjon om passordsikkerhet, se her.

  For mer informasjon om PokerStars-PIN, se her.

  For mer informasjon om RSA-sikkerhetspolett, se her.

 2. Du må opptre forsvarlig når det gjelder å beskytte din datamaskin og din internettforbindelse fra uautorisert og skadelig programvare.

 3. PokerStars kan ikke holdes ansvarlig for tap som følge av sikkerhetsbrudd på din maskin.

Diverse

 1. Alle PokerStars-spill bruker en standard 52-korts kortstokk, som stokes før hver hand starter. I Draw-spill, dersom den opprinnelige kortstokken på 52 kort ikke er tilstrekkelig til å la en spiller trekke det antallet med kort som forespørres i spill hvor det trekkes, vil den gjenværende delen av stokken og alle kortene som er kastet (inkludert kortene som er kastet av spillerne den aktuelle runden) stokkes sammen for å lage en ny kortstokk.

  Når dette er skjedd, vil serveren hindre at en spiller får tilbake et kort spilleren tidligere har kastet.

 2. I No Limit- og Pot-Limit-spill vil den minste satsningen være tilsvarende storeblind. PokerStars anser imidlertid storeblind som en høyning av lilleblind. Det betyr at før floppen er enhver høyning inn i en uåpnet pott som tilsvarer eller er større enn lilleblind ansett som en åpning for handling.

 3. Reglene for kortrommet (inkludert reglene for ringspill og turneringsreglene) som listet opp her er ment å komplementere PokerStars’ lisensavtale for sluttbruker, ikke erstatte den. Dersom det oppstår motstrid mellom reglene for kortrommet (inkludert reglene for ringspill og turneringsreglene) og lisensavtale for sluttbruker, er det lisensavtale for sluttbruker som skal gå foran. Dersom det er motstrid mellom reglene for kortrommet og turneringsreglene, vil turneringsreglene gå foran dersom det er snakk om en turnering. Dersom det er motstrid mellom reglene for kortrommet og reglene for ringspill, går reglene for ringspill foran dersom det er snakk om et ringspill.

 4. PokerStars forbeholder seg retten til å endre reglene for kortrommet, turneringsreglene, reglene for ringspill og lisensavtale for sluttbruker på et hvilket som helst tidspunkt uten forvarsel.

 5. PokerStars forbeholder seg retten til å stenge din konto eller foreta annen handling i forbindelse med din konto som PokerStars finner passende, dersom reglene over brytes.

Hvis det skulle være strid om reglene, er det PokerStars’ ledelse som har det siste ordet.

ER DU EN NY SPILLER?
LAST NED GRATIS POKER-PROGRAMVARE

Last ned PokerStars-programvare for å begynne å spille. Det er enkelt å laste ned programvaren.

Play Poker

Slik laster du ned pokerprogramvaren