pokercasinosports

Generelle regler for oddsspill

Vanlige referanseuttrykk

 • Ordinær tid eller fulltid

Med mindre skrevet sammen med spillet som tilbys, eller et annet sted i de spesifikke reglene for sporten, skal alle spill kun anses som gyldige for resultatet ved slutten av «ordinær tid» eller «fulltid». «Ordinær tid» eller «fulltid» er definert på samme måte som i de offisielle reglene publisert av de respektive styrende organene. For fotball er for eksempel ordinær tid eller fulltid fastsatt til å være 90 minutter inkludert overtid, men ekskludert ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

 • Live eller livespill

«Live» eller «livespill» er spill hvor det er mulig å satse under en pågående kamp eller hendelse. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller skyld dersom det ikke er mulig å plassere et spill eller innkassere et spill, eller dersom oppdateringen av liveresultatet ikke er korrekt. Det er alltid spillerens ansvar å være klar over kampen/hendelsenes og situasjonene som skjer i den, som nåværende stilling, hvor lenge det er spilt, og hvor lenge det er igjen før kampen/hendelsen er slutt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for endringer av programmet for livespill eller avbrytelser av tjenesten for livespill.

Merk deg: Spillere burde være klare over at våre systemer tillater oss å implementere en forsinkelse på plassering av spill fra spiller til spiller, dersom vi mener at en spiller har mer oppdatert informasjon eller en raskere forbindelse til Internett enn oss.

Datoer og tidspunkter

Fristen vist på nettsiden skal kun brukes til informative formål. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å utestenge, delvis eller fullstendig, spillaktivitet når som helst dersom det viser seg nødvendig.

Statistikk og form

Statistikk eller tekst fra redaksjonen utgitt på vår sportsside skal anses som ekstra informasjon, men vi anerkjenner ikke eller påtar oss ikke noe ansvar dersom informasjonen ikke er korrekt. Det er til enhver tid spillerens ansvar å være klar over omstendighetene som omhandler en hendelse.

Vist informasjon

På noen hendelser viser vi kanskje resultatet for den hendelsen, eller kanskje vi viser lister med lagene eller videreformidler annen viktig informasjon, som gule kort, røde kort osv. I alle tilfeller er disse visningene kun informative, og kunder burde ikke stole på slik informasjon når de plasserer et spill. Vi påtar oss ikke ansvar for spill plassert basert på denne informasjonen.

Typer spill

Det er mange typer spill du kan plassere hos vårt oddsprodukt. Se under for en omfattende liste, og besøk de individuelle sidene til idretter for å se hva som tilbys.

 • Singelspill

En singel er et spill på ett utfall i en hendelse. Valget ditt må gå inn for at du skal vinne.

 • Multispill

Et spill på en kombinasjon er et spill på to eller flere hendelser.

 • Dobbel

Består av et spill med to valg i forskjellige hendelser. Begge må være vellykket for at du skal vinne.

 • Tripler

Består av et spill med tre valg i forskjellige hendelser. Alle må være vellykket for at du skal vinne.

 • Trixie

Består av fire spill på tre valg i forskjellige hendelser. Det dekker alle mulige kombinasjoner for tre valg, og det består av 3 doble og 1 trippel. To eller flere valg må være vellykket for at du skal vinne. Merk deg følgende: en trixie på 2 koster 8

 • Patent

Involverer syv spill på tre valg. Det dekker alle mulige single og kombinasjoner for tre valg, og det består av: 3 single, 3 doble og 1 trippel. Ett eller flere valg må være vellykket for at du skal vinne. Som trixies, multipliserer en patent ditt opprinnelige spill. En innsats på 1 på en patent koster 7.

 • Akkumulator

Spill involverer antallet valg du velger til å vinne fra forskjellige hendelser. Alle må være vellykket for at du skal vinne.

 • Firedobbel kombinasjon

Som en kombinasjon (over), involverer en firedobbel kombinasjon spill på tvers av et antall forskjellige hendelser, i dette tilfellet fire. Alle fire valg må være vellykket for at du skal vinne.

 • Femdobbel kombinasjon

Et spill på fem forskjellige valg. Alle fem må være vellykket for at du skal vinne.

 • Seksdobbel kombinasjon

Et spill på seks forskjellige valg. Alle seks valg må være vellykket for at du skal vinne.

 • Syvdobbel kombinasjon

Et spill på syv forskjellige valg. Alle syv valg må være vellykket for at du skal vinne.

 • Åttedobbel kombinasjon

Et spill på åtte forskjellige valg. Alle åtte valg må være vellykket for at du skal vinne.

 • Andre kombinasjoner

Et spill på ni eller flere (opptil 20) forskjellige valg. Alle valg må være vellykket for at du skal vinne.

 • Yankee

Består av 11 spill på fire forskjellige valg. Det dekker alle mulige kombinasjoner for fire valg ‒ 6 doble, 4 triple og 1 firedobbel kombinasjon. To eller flere valg må være vellykket for å få betalt, og et 1 yankee-spill koster 11.

 • Lucky 15

Har 15 spill på fire forskjellige valg, i tillegg til ekstra singelspill. Det dekker alle mulige single og flere kombinasjoner for fire valg, og det består av:  4 single, 6 doble, 4 triple og 1 firedobbel kombinasjon. Ett (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne. Et lucky 15-spill på 1 koster 15

 • Super Yankee / Canadian

En Super Yankee er en enda større versjon av et yankee-spill, og det har 26 spill på fem forskjellige valg for forskjellige hendelser. Det dekker alle mulige kombinasjoner for fem valg, og det består av: 10 doble, 10 triple, 5 firedoble kombinasjoner og 1 femdobbel kombinasjon. To (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne. Et super yankee-spill på 1 koster 26

 • Lucky 31

En Lucky 31 har 31 spill på fem valg for forskjellige hendelser. Det dekker alle mulige single og kombinasjoner for fem valg, og det består av: 5 single, 10 doble, 10 triple, 5 firedoble kombinasjoner og 1 femdobbel kombinasjon. Ett (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne.  Et Lucky 31-spill på 1 koster 31

 • Heinz

Opprinnelig oppkalt etter de 57 variantene av Heinz, og som du da sikkert skjønner består en Heinz av 57 spill på seks valg. Det dekker alle kombinasjoner for seks valg, og det består av: 15 doble, 20 triple, 15 firedoble kombinasjoner, 6 femdoble kombinasjoner og 1 seksdobbel kombinasjon. To (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne. Et Heinz-spill på 1 koster 57

 • Lucky 63

I likhet med et Heinz-spill (over), består et Lucky 63-spill av flere spill på tvers av seks forskjellige valg, kombinert med singelspill. Det dekker alle mulige single og kombinasjoner for seks valg, og det består av: 6 single, 15 doble, 20 triple, 15 firedoble kombinasjoner, 6 femdoble kombinasjoner og 1 seksdobbel kombinasjon. Ett (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne. Et Lucky 63-spill på 1 koster 63

 • Super Heinz

Et Super Heinz-spill er et spill med syv valg. Det dekker alle mulige kombinasjoner for syv valg, og det består av: 21 doble, 35 triple, 35 firedoble kombinasjoner, 21 femdoble kombinasjoner, 7 seksdoble kombinasjoner og 1 sjudobbel kombinasjon. To (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne. Et super heinz-spill på 1 koster 120

 • Goliath og Super Goliath

En Goliath består av 247 spill på åtte valg. Det dekker alle mulige kombinasjoner for åtte valg, og det består av: 28 doble, 56 triple, 70 firedoble kombinasjoner, 56 femdoble kombinasjoner, 28 seksdoble kombinasjoner, 8 sjudoble kombinasjoner og 1 åttedobbel kombinasjon. To (eller flere) valg må være vellykket for at du skal vinne. Et Goliath-spill på 1 koster 247. En Super Goliath bruker ni valg i stedet for åtte.

 • Systemspill

I tillegg til Yankees, Heinz og andre kombinasjonsspill, vil vårt nettsted lage alle mulige kombinasjonsspill for deg ‒ uansett hvor mange valg du foretar. Hvis du gjør ti valg og ønsker å kombinere disse i alle mulige seksdoble kombinasjoner, skriver du inn innsatsen din i boksen for seksdoble kombinasjoner, og alle de 210 seksdoble kombinasjonene vil bli laget som et spill for deg. I dette eksempelet vil et spill der du satser € 1 / $ 1 koste deg € 210 / $ 210.

Se listen under for flere eksempler på mulige permutasjoner.

System 2
Hvis du velger tre eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige dobler.

System 3
Hvis du velger fire eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige tripler.

System 4
Hvis du velger fem eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige firfoldige kombinasjoner.

System 5
Hvis du velger seks eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige femfoldige kombinasjoner.

System 6
Hvis du velger syv eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige seksfoldige kombinasjoner.

System 7
Hvis du velger åtte eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige syvfoldige kombinasjoner.

System 8
Hvis du velger ni eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige åttefoldige kombinasjoner.

System 9
Hvis du velger ti eller flere utvalg, har du muligheten til å kombinere disse i alle mulige nifoldige kombinasjoner.

 • Forbedret odds og forbedrede kombinasjoner

Forbedret odds er en type spill du kan plassere hos oss, som generelt har en forbedret odds på et antall lag/spillere/fightere til å vinne deres respektive arrangementer på en gitt dag. Oddsen oppført for spillpakkene eller forbedrede kombinasjoner er generelt høyere enn den kombinerte kupongoddsen for de samme valgene, men det kan være tilfeller (grunnet oddsendringer) hvor dette ikke er tilfellet.

Innkassering er ikke tilgjengelig for forbedret odds og forbedrede kombinasjoner. I tilfeller der én eller flere kamper i et spill med forbedret odds eller forbedrede kombinasjoner avlyses eller utsettes, vil valgene behandles som ikke-startende i samsvar med våre regler, og spill vil gjøres opp for den kombinerte endelige kupongprisen til de resterende valgene.

Godkjenning av spill

Et spill er ikke gyldig før det er bekreftet og vises i spillerens spillhistorikk. I tilfeller der det er usikkerhet om gyldigheten til et spill, bes spilleren om å sjekke de åpne (ventende) spillene eller kontakte kundeservice.

Med mindre akseptert ved en feil, vil et spill forbli gyldig når det er bekreftet, og det kan da ikke kanselleres. Det er spillerens ansvar å forsikre seg om at detaljene til spillet som plasseres er korrekt. Vi vil ikke under noen omstendigheter akseptere ansvar for noen feil (antatte og faktiske), utledet fra feil som listet opp under «Feil» nedenfor, eller noen annen grunn, som, men ikke begrenset til, feil oppføring av odds/spill.

Skulle det oppstå uenighet om bekreftelse (eller mangel på det) av noen transaksjon på spillerens konto, vil databasen med logger over transaksjoner være den endelige autoriteten når slike saker skal avgjøres.

Resultater og oppgjør av spill

I alle sportstilfeller vil spill gjøres opp når det offisielle resultatet offentliggjøres av det offisielle styrende organet umiddelbart etter at kampen eller hendelsen er ferdig. Dette refereres kanskje til som «weigh in»-signal, «podium-presentasjon» eller annen lignende terminologi. All videre rettelse eller endring av dette resultatet vil ikke gjelde for oppgjør av spill.

Vi forbeholder oss retten til å legge til en «dead heat»-reduksjon i enhver hendelse hvor mer enn én vinner er spesifisert, og hver sport har individuelle regler for oppgjør.

Spill vil alltid avgjøres med oddsen i brøk. Når en kunde velger å vise oddsen som desimaler, vil oddsen rundes av til to desimalplasser. Dette kan føre til at oddsen på kupongen så vidt kan variere fra den faktiske oddsen i brøk.

Mistenkelige spill

«Mistenkelige spill» refererer til spill hvor vi har skjellig grunn til å tro at enkle spill eller kombinasjoner er blitt plassert under mistenkelige omstendigheter. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:

 • Hvor det er en overdreven frekvens og/eller veldig uvanlig mønster på spillene (når sammenlignet med normer for spill) plassert på de samme valgene innenfor en kort tidsramme.
 • Hvor det er en overdreven frekvens og/eller veldig uvanlig mønster på spillene plassert på de samme valgene, og hvor den teoretiske sannsynligheten for at gitt valg vinner på tidspunktet hvor spillet blir plassert, basert på oddsen tilbudt på tidspunktet for spiller, er i stor grad inkonsekvent med den teoretiske sannsynligheten for at samme valget vinner kalkulert ved å bruke startprisen.
 • Hvor integriteten til én eller flere hendelser blir stilt spørsmålstegn ved, inkludert, men ikke begrenset til, der én (eller flere) av deltakerne i en hendelse viser eksepsjonell form som vi har grunn til å tro at var kjent for deg, eller noen relatert til deg, på tidspunktet du plasserte spillet, og at informasjon ble skjult fra offentligheten generelt for å få en urettferdig fordel i alle spill plassert på de hendelsene.
 • Hvor vi har skjellig grunn til å mistenke at et spill eller en serie relaterte spill ikke ble plassert fysisk av deg, men av en robot eller automatiserte hjelpemidler, eller på en annen måte enn gjennom at kontoholderen plasserer hvert spill manuelt via kontoen sin.
 • Hvor vi har skjellig grunn til å tro at du har brukt urettferdige eksterne faktorer eller blitt påvirket av ting knyttet til hendelsen for ethvert spill.
 • Hvor vi har skjellig grunn til å tro at du har åpnet flere kontoer, eller at den andre eller flere kontoer er under samme kontroll som din konto, med sikte på å skjule den sanne verdi, natur eller mønster på spill plassert av deg eller på dine vegne. Dette gjelder selv om den andre eller flere kontoer åpnes under forskjellige navn.
 • Hvor vi har skjellig grunn til å tro at du handler sammen med andre, eller at du handler på noen andres vegne enn dine egne.
 • Hvor vi har skjellig grunn til å tro at spillet har blitt plassert fra et sted eller en enhet som ikke er stedet eller enheten du hevder å ha brukt til å plassere et spill.

I tilfeller med noen av aktivitetene nevnt ovenfor, og uten å begrense vår evne til å stole på andre rettsmidler som er tilgjengelige, kan følgende tiltak iverksettes, avhengig av omstendighetene:

 • Be om ytterligere informasjon fra deg som med rimelighet kan kreves for å etterforske om handlingene dine utgjør mistenkelige spill.
 • Suspendere eller tilbakeholde utbetaling av alle beløp (eller deler av beløp) i påvente av at vi mottar tilfredsstillende bevis fra deg som avgjør at spillet ikke utgjør et mistenkelig spill. For eksempel der vi mistenker at spillet er plassert av en robot, eller på automatiserte måter, kan vi be om at du oppgir rimelig bevis for at hvert spill ble plassert manuelt av deg via kontoen din. Du erkjenner og aksepterer videre at vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å samle og behandle all informasjon som har en sammenheng med mønsteret på spillene dine, personlig data, innskudd av midler og all annen relatert informasjon og forespørsler som vil hjelpe oss å etterforske ethvert mistenkt brudd på disse vilkårene.
 • Suspendere eller tilbakeholde utbetaling av alle beløp (eller deler av beløp), vanligvis ikke lenger enn 30 dager, men der det er relevant for en lengre periode som er rimelig (for eksempel i påvente av eventuell etterforsking av oss, en idretts styrende organ, en gamblingregulator, myndighetene eller noe annet tredjepart).
 • Annullere spill, inkludert kombinasjoner, før hendelsen. Hvor mulig, skal vi kommunisere med deg på forhånd at spillet(-ene) har blitt annullert før den (første) hendelsen relatert til spillet(-ene).
 • Kalkuler enhver gevinst basert på startprisen til hendelsen(e) gjenstand for spillet(-ene). Vi skal kommunisere til deg på forhånd at alle spill vil bli gjort opp til startpris, hvor mulig
 • Hvor det er en overdreven frekvens og/eller uvanlig mønster på spill plassert på de samme valg(ene) innenfor en kort tidsramme (og hvor vi har skjellig grunn til å mistenke at spillene henger sammen) begrenser det utbetalingene ved gevinst. Hvor nødvendig vil slik begrensning gjelde på tvers av flere kontoer til maksimal utbetaling for individuelle spill på alle gitte markeder.
 • Hvor vi har skjellig grunn til å tro at du har deltatt i, eller er tilknyttet, enhver form for mistenkelige spill, vil vi bruke alle rimelige måter for å etterforske, herunder bruk av ulike praksiser for å oppdage sammensvergelser, mistenkelige spill, svindel og juks som brukes i gamblingindustrien.
 • Vi forbeholder oss retten til å avslutte en konto dersom vi har skjellig grunn til å mistenke noen av aktivitetene beskrevet i forbindelse med den kontoen.
 • Hvor et spill er satt til annullert (eller erklært annullert) av oss før en hendelse, vil ethvert beløp trukket fra kontoen din i forbindelse med det spillet krediteres kontoen din
 • Vi forbeholder oss retten til å forsøke å gjenopprette fra deg eventuelle tap vi lider som er direkte eller indirekte knyttet til mistenkelig praksiser for spill. Denne retten er uten betydning for alle andre rettigheter (inkludert vanlige lovgitte rettigheter) vi kanskje har ovenfor deg, enten i henhold til vilkårene for bruk eller ellers.
 • Vi vil ikke være ansvarlige, under noen omstendigheter overhodet, for tap du eller andre personer pådrar dere som et resultat av oppførselen beskrevet i denne seksjonen. Vi forbeholder oss også rette til å utføre andre handlinger i tilfeller av mistenkelige spill, men er ikke forpliktet til å gjøre det

Som alltid, i utøvelsen av alle våre rettigheter, skal vi gjøre det på en måte som er rettferdig for deg og andre brukere.  For flere detaljer, se paragraf 5 av våre brukervilkår.

Vi er medlem av International Betting Integrity Association («IBIA»), en organisasjon uten fortjeneste som overvåker uregelmessige spillemønstre og mulige forekomster av manipulasjon.  Som en del av medlemskapet, er vi en fullverdig deltaker i et varslingssystem som er rett mot å identifisere slike spillmønstre.

I tilfelle en advarsel blir mottatt av oss, benytter vi oss retten, etter eget skjønn, til å:

(i) suspendere tilbud av enhver hendelse eller serie av hendelser i alle markeder; og

(ii) forsinke og/eller holde tilbake betaling for enhver hendelse eller serie av hendelser i noen av sine markeder, inntil integriteten av en slik hendelse eller serie av hendelser har blitt bekreftet av relevante idrettsforbundet via IBIA.

Videre, i tilfeller hvor aktiv manipulasjon blir bekreftet å ha skjedd på en hendelse eller serie av hendelser av IBIA, opptrer i forbindelse med de aktuelle styrende organer for sporten, benyttet vi oss av retten, etter eget skjønn, til å suspendere eventuelle spill på slike hendelser, enten av enkeltpersoner identifisert av IBIA som har benyttet seg av innsidekunnskap eller informasjon, eller av noen annen person som etter vår rimelige mening kan sies å være knyttet til, opptrer i forbindelse med, eller på noen måte være involvert med en slik person.

Prosedyre for utbetaling av gevinster

Når resultatet av en hendelse eller et marked er bestemt, vil alle spill gjøres opp umiddelbart. Alle premier (gevinster) som skyldes kunder krediteres automatisk til kontoene deres, og derfra kan de velge å ta ut midlene eller plassere flere spill.

Innkasseringer

Innkassere-alternativet tillater deg å ta utbetaling for spillet ditt før markedet for ditt valg stenger. Dette kan være for å tjene på det opprinnelige spillet, eller for å redusere tapet.

Avhengig av at vi godtar det, kan du innkassere spillet ditt for utbetalingsbeløpet som vises på Innkassere-knappen på kupongen din. Dersom forespørselen din om innkassering er vellykket, vil spillet ditt gjøres opp umiddelbart og midler som matcher beløpet vist på innkassere-alternativet på kupongen din vil returneres til kontoen din. Spillet gjøres opp og hendelser som påvirker resultatet i enten din favør eller disfavør vil ikke påvirke beløpet du fikk returnert.

Muligheten til å innkassere gevinst er tilgjengelig både for spill plassert før arrangementet og for livespill, og for både enkeltspill og kombinasjonsspill, for alle idretter der Innkasser-alternativet er tilgjengelig. Din forespørsel om å innkassere er ikke garantert å bli godtatt og kan mislykkes dersom, for eksempel, markedet suspenderes eller oddsen endres før forespørselen din har blitt behandlet. Vi forbeholder oss retten til å utsette eller skru av innkassere-funksjonen når som helst, og funksjonens tilgjengelighet for deg kan ikke alltid garanteres. Vi reserverer retten til å reversere fastsettingen av et uttak dersom spillet eller markedet avgjøres ved en feil (for eksempel en menneskelig eller teknisk feil).

I noen tilfeller vil uttaksbeløpet som er tilbudt være bedre enn den maksimale utbetalingsgrensen som gjelder for spillet. Dette skyldes at maksimale utbetalingsgrenser avgjøres i ettertid. I dette tilfellet, der et spill har blitt innkassert for et beløp høyere enn den gjeldende maksimale utbetalingen, forbeholder vi oss retten til å endre beløpet kreditert til et beløp som reflekterer den gjeldende grensen.

Ethvert spill som vellykket innkasseres vil ikke kvalifisere for penger tilbake, gratisspill, forbedret odds, eller noe annet spesielt tilbud.

I tilfeller der en hendelse stoppes etter at den har startet, forbeholder vi oss retten til å annullere enhver innkassering hvis vi mener det ble brukt for å dra nytte av individuelle regler for oppgjør.

Kansellering av spill

Når et spill erklæres annullert, vil det gjøres opp med en odds på 1,00. Et spill gjort som en kombinasjon skal forbli gyldig til tross for at en kamp eller en hendelse som er en del av kombinasjonen blir annullert.

Vi forbeholder oss retten til, på eget skjønn, til å erklære et spill ugyldig, fullstendig eller delvis, ved åpenbare feil eller fiksing. Spill kan annulleres uavhengig av om hendelsen er gjort opp eller ikke. Videre vil alle spill plassert (og/eller godkjent) under følgende omstendigheter, erklæres annullert:

 • Spill før kampen starter
  • Spill effektuert etter at hendelsen har startet
  • Spill effektuert etter at relaterte hendelser er underveis og hvor vilkår kan ha blitt endret på en direkte eller udiskutabel måte
 • Live eller livespill
  • Spill effektuert av uriktig premie som en årsak av forsinket eller feil «live»-dekning
  • Spill effektuert på gitte tilbud etter at disse har skjedd, eller etter en hendelse som normalt ville anses som ledende mot utfallet har skjedd eller skjer (eksempelvis spill plassert på tilbud som Totalt antall mål scoret eller Neste mål når et straffespark blir tatt eller har blitt gitt)
  • Spill plassert på odds som representerer et annet resultat enn det som faktisk var tilfelle da spillet ble plassert

Individuelle regler for idretter

Bruk menyen øverst på siden for å velge idrett og se omfattende regler for spill på idrettene som tilbys hos oss. Disse reglene er basert på eksisterende standarder i industrien.

Merk deg følgende: Der en individuell idretts regler er forskjellige fra de generelle reglene oppgitt på denne siden, er det reglene oppgitt for den spesifikke sporten som er gjeldende.

Kansellering av idrettsarrangementer

Vilkår for kansellering og hvordan de påvirker spill(ene) dine avhengig av hvilken idrett du spiller på. For flere detaljer, velg din ønskede idrett fra menyen på høyre side.

Relaterte tilfeller

Flere spill aksepteres ikke når utfallet i én hendelse bidrar helt eller delvis til utfallet i de andre. Spill akseptert ved en feil vil gjøres opp til en spesiell pris (bestemt av oss) for at alle utfall skal bli vellykket.

Eksempel: en dobbel på 50 på Manchester United til å slå Chelsea 1–0 i FA Cup-semifinalen til 8,5 i odds og Manchester United til å kvalifisere seg til finalen vil gjøres opp som et spill på 50 til 8,5 i odds (dersom de vant 1–0 har de kvalifisert seg til finalen).

På samme måte, hvis flere spill plasseres på ett lag til å vinne flere hendelser til individuelle priser (f.eks. Manchester United til å vinne serien og FA Cup-finalen) forbeholder vi oss retten til å annullere slike spill eller å plassere dem til en spesiell pris for kombinasjonen.

Feil

«Feil» er en feil, skrivefeil, feiltolkning, hørt feil, lest feil, oversatt feil, stavefeil, teknisk feil, registreringsfeil, overføringsfeil, åpenbar feil og/eller lignende.

Eksempler på feil inkluderer, men begrenses ikke til:

 • Spill akseptert under tekniske problemer som ellers ikke ville blitt akseptert
 • Spill plassert på hendelser/tilbud som allerede er avgjort
 • Spill på marked med ukorrekte deltakere
 • Spill plassert til odds som er vesentlig forskjellig fra de tilgjengelige i de generelle markedet på tidspunktet da spillet ble plassert
 • Spill tilbudt til odds som reflekterer en situasjon med uriktig resultat
 • Odds som åpenbart er feil på tidspunktet spillet ble plassert
 • Feilaktig oppgjør av spill
 • Feil tildeling av gratisspill

Vi forbeholder oss retten til å annullere ethvert spill der en åpenbar feil er gjort. Tilfeller av åpenbare feil inkluderer, men begrenses ikke til, feil gjort i publiseringen av en pris eller et handikap (f.eks. Manchester United -1 publiseres som Manchester United +1). I tilfeller av slike feil vil vi forsøke å kontakte kunden før hendelsen starter. I situasjoner hvor det ikke har vært mulig å kontakte kunden, vil spill uansett annulleres. Dersom en feil oppdages etter at spillet er gjort opp, forbeholder vi oss retten til å annullere spillene i ettertid.

I tilfeller med feilaktig oppgjør av spill, forbeholder vi oss retten til å korrigere eventuelle feil som er blitt gjort og gjøre opp spillet på nytt, slik at det blir riktig. Eventuelle midler og/eller gevinster som er kreditert til kontoen din, eller utbetalt til deg som et resultat av en feil, skal ikke anses tilgjengelig for bruk eller uttak, og vi forbeholder oss retten til å annullere alle transaksjoner hvor slike midler ble brukt. Slike midler skal umiddelbart tilbakebetales til oss når et krav om betaling er foretatt av oss til deg. Når det er mulig, og hvis du har penger på kontoen din, kan vi kreve tilbake disse midlene fra kontoen din og/eller reversere transaksjonen, enten på tidspunktet eller i ettertid.

Der du har brukt penger eller noe med pengeverdi (f.eks. gratisspill) som har blitt kreditert til din konto eller gitt til deg som et resultat av en feil, for eksempel til å plassere påfølgende spill eller spille spill, forbeholder vi oss retten til å kansellere slike spill og/eller holde tilbake eventuelle gevinster som du kanskje har vunnet med slike penger. Og hvis vi har betalt ut gevinst på slike spill eller spillaktivitet, skal ikke slike midler anses tilgjengelig for bruk eller uttak, og slike midler skal umiddelbart tilbakebetales til oss når et krav om betaling er foretatt av oss til deg. 

Fiksing

Der det finnes bevis for fiksing av pris, løp, kamp eller hendelser, forbeholder vi oss retten til å tilbakeholde utbetalinger, avhengig av utfallet til videre etterforsking, og til slutt å erklære spillet på den hendelsen som ugyldig.

Hvor bevis for fiksing finnes, eller hvor det er bevis for en serie spill med de samme valgene som har blitt plassert av eller for det samme individet, eller av en gruppe med individer, forbeholder vi oss retten til å kreve grunnlag for betaling sendt skriftlig til kundeservice.

I tilfellet av en offisiell henvendelse i forhold til mistenkelig spillaktivitet rundt en hendelse, forbeholder vi oss retten til å oppgi konfidensiell informasjon til idrettens styrende organ eller deres representanter, på de vilkår at de samtykker til å holde slik informasjon konfidensiell.

Deltar ikke

Med mindre det står noe annet i spilltilbudet eller de individuelle reglene som styrer hver idrett, vil prinsippet med at «alle spill står» gjelde for alle spill plassert på vinner. Derfor, dersom et spill plasseres på ethvert valg som uansett grunn ikke deltar, vil spillet tapes dersom hendelsen det spilles på finner sted.

Kun i unntakstilfeller vil spill annulleres, som:

 

• Arrangementet/turneringen kanselleres eller annulleres.
• Spillstedet endres.
• Arrangementet/turneringen avbrytes/utsettes, og gjennomføres ikke innen 72 timer fra det opprinnelige starttidspunktet.

I tilfeller der en eller flere kamper i et kombinasjonsspill kanselleres eller utsettes, vil utvalget behandles som en ikke-startende i samsvar med våre regler, og spill vil gjøres opp etter den endelige kupongens odds på de resterende kampene. Eksempel: Hvis du plasserer en trippel og ett valg ble en ikke-startende, vil spillet avgjøres basert på utfallet til de gjenværende to valgene og til den kombinerte oddsen til de to valgene.

Endring av sted

Hvor et spill er plassert på en hendelse og stedet for hendelsen endres, vil alle spill stå så lenge endringen er til motstanderens bane (eller i tilfellet av en landskamp, så lenge kampen spilles i samme land). Men vi forbeholder oss retten til å annullere ethvert spill hvor vi føler at endringen av sted påvirker spillingen vesentlig for den kampen.

Deltakere med samme navn

Hvor to eller flere deltakere har det samme etternavnet, og de deltakerne ikke blir identifisert med et fornavn, lag (der det gjelder) eller kvalifiserende pris, så vil deltakeren med den lavest markedsførte prisen bli gjort til valget.

I det tilfellet der to eller flere deltakere blir gitt den lavest markedsførte prisen, vil innsatsen deles mellom dem.

Maksimale utbetalinger

Det er kundens ansvar å holde seg innenfor grensene nevnt heretter. Grensene gjelder for både singelspill og kombinasjonsspill. Når et kombinasjonsspill har blitt plassert som involverer ting med forskjellige maksimale utbetalinger, vil den laveste grensen gjelde.

Alle spill er underlagt en maksimal utbetaling til én enkelt spiller (eller som beskrevet nedenfor, enhver gruppe relaterte kunder) på én enkelt dag, uavhengig av innsats, odds eller antall gevinstlinjer, som oppført nedenfor. Annet enn som er oppgitt nedenfor, er et spill godkjent på basisen av at det er investeringen til én kunde.

Alle grenser for maksimal utbetalinger gjelder for én kunde, eller grupper med kunder som handler sammen, som har plassert spill med de samme valgene, inkludert hvor spillene er plassert i en serie med spill, til forskjellige priser og/eller over et antall dager ved å benytte forskjellige kontoer eller forskjellige kanaler. Skulle vi tro at et antall spill er plassert på denne måten, vil den totale utbetalingen til alle de spillene kombinert begrenses til én enkelt maksimal utbetaling.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å benytte følgende grenser. Alle grenser er sitert i €/$/£. Dersom du spiller i annen valuta, vil maksimal utbetaling bestemmes av den gjeldende gjennomsnittlige kursen oppgitt av XE på tidspunktet for oppgjøret.

IdrettKriterierMaksimal utbetaling
Fotball (Soccer) All offisielle landskamper for herrer, Champions League (etter kvalifisering), Europa League (etter kvalifisering), VM, EM, Engelsk Premier League, Engelsk Championship, League 1, League 2, Skotsk Premier League, Tysk Bundesliga, Fransk Ligue 1, Serie A og Spansk La Liga $ 1 000 000
Fotball (Soccer) Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor $ 200 000
Golf Markeder for vinner av turneringer som er en del av den amerikanske PGA-touren eller PGA European Tour $ 500 000
Golf Alle andre golfturneringer som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder enn vinner av en turnering $ 100 000
Amerikansk fotball Markeder for NFLs vanlig sesong, money line i playoff-kamper, spreads og totaler, og vinner av Superbowl $ 250 000
Amerikansk fotball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor $ 50 000
Basketball Markeder for money line i NBA, spreads, totaler, og vinner av NBA Championship $ 250 000
Basketball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor $ 50 000
Baseball Alle money line i MLB, run line, totaler og vinner av World Series $ 250 000
Baseball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor $ 50 000
Hesteveddeløp  Alle hesteveddeløp $ 50 000
Hundeveddeløp Alle hundeveddeløp $ 10 000
Andre arrangementer (ikke idrett) Alle spill som inkluderer valg på andre ting enn idrett (f.eks. X-Factor, Melodi Grand Prix osv.)   $ 25 000
Tennis Vinner av ATP-touren og vinner av kampen $ 250 000
Tennis Vinner av WTA-touren og vinner av kampen $ 250 000
Tennis Alle andre tennismarkeder og -turneringer som ikke er på listen over, inkludert, med ikke begrenset til, ITF, ATP/WTA Challenger og ATP-kvalifiseringer $ 25 000
Ishockey Alle money line i NHL, puck line, totaler, og vinner av Stanley Cup $ 250 000
Ishockey Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor $ 50 000
Andre idretter Alle spill som inkluderer en annen idrett (annen enn de oppført ovenfor), inkludert langsikte spill på idrettsarrangementer (Ante Post) $ 50 000

Der et spill har blitt avgjort, og et beløp høyere enn den gjeldende maksimale utbetalingen har blitt kreditert til en kundes konto, forbeholder vi oss retten til å endre beløpet som er kreditert for korrekt å reflektere den gjeldende grensen. Vi forbeholder oss denne retten både der et spill er fullført i sin helhet og der et spill har blitt innkassert tidlig av kunden, ved bruk vår Innkasser gevinst-funksjon.