pokercasinosports

Se her for idrettsreglene som gjelder for spill plassert før: 12.01.2023

Regler for Oddsspill

Introduksjon

Bruk og fortolkninger

Regler og forskrifter for Oddsspill(«Regler for Oddsspill») er en del av våre generelle vilkår.

Reglene for Oddsspill gjelder i relasjon til markedene som tilbys og spill plassert på Oddsspill.

Reglene for Oddsspill består av følgende:

 • Denne introduserende delen
 • De generelle reglene for Oddsspill
 • De spesifikke idrettsreglene

De generelle reglene for Oddsspill gjelder for alle spill på Oddsspill, med mindre annet er oppgitt i de spesifikke reglene for idretter. Ved uoverensstemmelse mellom de spesifikke reglene for idretter og de generelle reglene for Oddsspill, skal de spesifikke idrettsreglene gjelde. De generelle reglene for Oddsspill gjelder for alle kategorier med spill eller markeder som ikke er omtalt i de spesifikke idrettsreglene.

Kundeansvar

Kunder må gjøre seg kjent med de forskjellige reglene for Oddsspill som påvirker ethvert marked de ønsker å plassere et spill på.

Generelle regler for Oddsspill

Resultater og oppgjør av markeder

Generelt

Hvis markedsinformasjonen, eller de spesifikke idrettsreglene, ikke spesifiserer hvordan et marked gjøres opp, så vil markedene gjøres opp basert på det offisielle resultatet satt av det relevante organet, uansett diskvalifikasjoner eller endring av resultatet (bortsett fra endringer som kunngjøres innen 24 timer etter det opprinnelige oppgjøret av det relevante markedet, og som gjøres for å rette opp i feil i den opprinnelige resultatlisten).

Hvis det finnes offisielle resultater fra et styrende organ, vil vi avgjøre resultatet (på en rimelig måte) ved hjelp av informasjon fra uavhengige parter. I slike tilfeller, hvis det dukker opp ny informasjon innen 48 timer etter oppgjøret, så skal vi (etter rimelighetens grenser) enten:

 • bestemme seg om markedet skal åpnes eller gjøres opp på nytt; eller
 • om man skal vente på ny informasjon før man bestemmer seg for å åpne eller gjøre opp markedet på nytt. Med unntak av der hvor vi har bestemt oss for at vi venter på ytterligere informasjon, skal all informasjon som kommer inn senere enn 48 timer etter at et marked er avgjort, ikke vurderes (uansett om denne informasjonen endrer resultatet).

Ved usikkerhet rundt et resultat eller potensielt resultat, forbeholder vi oss retten til å avbryte oppgjøret av et marked i en ubegrenset periode, frem til denne usikkerheten kan løses på en rimelig måte. Vi forbeholder oss retten til å gjøre et marked ugyldig hvis usikkerheten rundt en oppgjør, ifølge oss, ikke kan løses på en rimelig måte.

Endring av oppgjør

Spill gjøres som regel opp rett etter at det aktuelle arrangement er over. Vi kan gjøre opp (eller delvis gjøre opp) noen spill før det offisielle resultatet foreligger (eller øke en kundes tilgjengelig saldo med den minste mulige potensielle gevinsten til kunden for et gitt spill) ene og alene som en tjenestefordel til kunden. Vi forbeholder oss likevel retten til å endre oppgjøret av et spill hvis:

 • Det offisielle resultatet ikke er det samme som resultatet som vi opprinnelig gjorde opp spillet med
 • Hvis hele markedet til slutt anses ugyldig

Vi forbeholder oss retten til å reversere oppgjøret av et marked dersom et spill ble gjort opp ved en feil (for eksempel en menneskelig eller teknisk feil).

Hvis vi omgjør oppgjøret til et spill, så kan det lede til endringer på en kundes saldo, slik at saldoen samsvarer med endringene i spillets oppgjør.

Ikke-startende, deltakere som trekker seg og diskvalifikasjoner

Oddsspill godtas på en «ikke-startende, ingen spill»-basis, med mindre det står noe annet. Dette betyr at alle spill ugyldiggjøres, og at innsatser refunderes på et lag eller en konkurrent som har trukket seg før starten av arrangementet. Vi kan bruke tilsvarende som Tattersall -regel 4(c)-fradrag på eventuelle gevinster fra spill på arrangementets gjenværende deltakere (basert på oddsen til deltakeren som blir trukket).

Der det er spesifisert, vil visse markeder tilbys på en «all in compete or not»-basis. Dette betyr at hvis et lag eller en konkurrent trekkes fra et arrangement (enten han/hun trekker seg, blir suspendert eller diskvalifisert fra arrangementet, eller på annen måte) før han/hun har deltatt i arrangementet, vil ethvert spill plassert på laget eller konkurrenten (etter behov) bli ansett som et tapt spill.

Hvis et arrangement er spesifisert som «fast draw», og et lag eller en konkurrent trekker seg, blir suspendert eller diskvalifisert fra denne begivenheten, forbeholder vi oss retten til å gjøre opp alle spill med den påfølgende oddsen når markedet er revidert uten laget/konkurrenten som har trukket seg.

Hvis en et lag eller en konkurrent har vært del av et sportsarrangement når det offisielt har startet, og av en eller annen grunn ikke fullfører arrangementet, vil ethvert spill som plasseres på laget eller konkurrent anses som å være live (med andre ord vil ikke spill på den laget eller den konkurrenter ugyldiggjøres).

Valg som ikke tilbys

Vi forsøker til enhver tid å holde markedene våre oppdaterte (slik at potensielle vinnerspill for hvert marked alltid tilbys). Skulle imidlertid laget eller konkurrenten som til slutt vinner av en eller annen grunn være utilgjengelig, vil spill på eventuelle andre valg i det gjeldende markedet bli stående (og oppgjør i samsvar med disse og andre gjeldende regler rundt oppgjøret).

Hvis en kamp ender uavgjort, og vi ikke tilbød uavgjort som et valg, vil alle berørte spill ugyldiggjøres.

Avbrudd, avlysninger og utsettelser

Noen markeder har andre regler, og disse står i de spesifikke idrettsreglene. I de tilfellene hvor det ikke finnes informasjon om avbrudd, avlysninger og/eller utsettelser i de spesifikke idrettsreglene, skal følgende gjelde.

Med hensyn til kamp, oppgjør, spill, individuelt arrangement, løp eller lignende: Hvis et arrangement ikke fullføres innen tre dager etter opprinnelig fullføringsdatoen, vil alle spillene på markedet gjøres ugyldig, med unntak av spill på de markedene som allerede er avgjort.

Med hensyn til turneringer, konkurranser eller lignende: Hvis et arrangement ikke er fullført innen 24 timer etter fullføringsdatoen, vil alle spill relatert til arrangementet gjøres opp i henhold til den offisielle avgjørelsen av de styrende organet, så lenge en slik avgjørelse er tatt innen 90 dager etter at arrangementet er planlagt fullført. Hvis en offisiell kjennelse ikke blir kunngjort i løpet av denne 90-dagersperioden, vil alle spill på dette markedet gjøres ugyldig (med unntak av de som allerede er avgjort). Hvis et marked gjøres ugyldig, men det på et tidligere tidspunkt allerede har blitt delvis avgjort for kundene våre, så vil de avgjorte spillene reverseres, og alle spill på markedet gjøres ugyldig.

Hvis det ikke er noen ytterligere idrettshandlinger i et marked som ikke inneholder valget «uavgjort», vil alle spill plassert etter denne fullførelsen av handling gjøres ugyldig.

Vi avgjør (med rimelighet) om et marked tilhører en kamp (eller lignende) eller en turnering (eller lignende). Som et eksempel skal følgende gjelde:

 • Vinner av Europa League = turnering;
 • Vinner av Champions League-gruppe = turnering;
 • Toppscorer i Premier League = turnering;
 • Matchspill på 72 hull i golf = kamp;
 • Vinner av Ryder Cup = turnering;
 • Vinner av golfturnering = turnering;
 • Vinner av tennisturnering = turnering;
 • Test-kamp i cricket = kamp;
 • Vinner av Ashes Series = turnering;
 • Motorsport (for eksempel Grand Prix) = kamp.

Endring av arena

For lagidretter: Hvis den oppsatte arenaen endres etter at et spill er plassert, vil spillene kun gjøres ugyldig hvis den nye arenaen er hjemmebanen til det opprinnelige bortelaget (eller, under landskamper, hvis den nye arenaen er i et annet land).

For alle andre kategorier eller markeder (som ikke er lagidretter): Hvis den oppsatte arenaen endres etter at spillet er plassert, vil alle spill stå.

Hvis det oppsatte underlaget endres (f.eks. en landhockeykamp bytter fra gress til kunstgress) etter at spillet er plasser, vil alle spill stå.

Tidsperioder

Hvis den oppsatte lengden på et arrangement endres etter at spillet er plassert, men før det starter, vil alle spill gjøres ugyldig.

Noen markeder viser til en gitt tid før noe skal skje (f.eks. tidspunkt for første mål). Hvis en forekomst skjer etter ordinær tid, f.eks. i tilleggstiden, så vil dette gjelde som slutten av ordinær tid. Eksempel: Hvis det scores et mål under tilleggstiden til 1. omgang i en fotballkamp, vil målet anses være scoret innenfor de første 45 minuttene.

Alle spill gjelder for den «ordinære tiden», inkludert tilleggstiden. Ekstraomganger og/eller straffekonkurranse er ikke inkludert.

Henvisninger i reglene for Oddsspill til et visst antall «dager», skal bety slutten på dagen i lokal tid, etter utløpet av det oppgitte antallet dager. Eksempel: Hvis en fotballkamp skal spilles den 1. desember, så tillater regelen at kampen fullføres innen tre dager etter den datoen, noe som betyr at kampen må fullføres innen kl. 23:59:59 den 4. desember.

Livespill

Hvis et marked ikke skal gjøres om til livespill, men vi likevel ikke klarer å stenge markedet på det aktuelle tidspunktet:

 • Hvis arrangementet har et fastsatt starttidspunkt, så vil alle spill etter det aktuelle klokkeslettet gjøres ugyldig
 • Hvis arrangementet ikke har et fastsatt starttidspunkt, vil vi prøve å finne ut det faktiske starttidspunktet, og alle spill etter dette tidspunktet gjøres ugyldig.

Vi prøver, innen rimelighetens grenser, å stenge livemarkeder på starten av og etter et arrangement. Vi garanterer ikke at slike markeder faktisk stenger på riktig tidspunkt.

Vi forbeholder oss retten til å stenge (delvis eller fullstendig) utfall/valg i et Oddsspill-marked som har blitt gjort om til livemarked.

Kundene er selv ansvarlig for å administrere sine spill på livespill til enhver tid.

Kunder bør være oppmerksom på at sendinger som beskrives som «live» av noen kringkastere, kan være noe forsinket eller forhåndsinnspilt. Omfanget av slike forsinkelser kan variere mellom de forskjellige oppsettene, og være avhengig av hva de bruker for å motta bilder eller data. Vennligst vær oppmerksom på at spillforespørsler som gjøres live, kan ta noe lenger tid å behandle.

Hvis vi bekrefter et spill på et marked som allerede er avgjort, så skal det spillet gjøres ugyldig (og ingen gevinster skal utbetales).

I forhold til markeder som er planlagt å bli livespill, vil vi bestrebe å gjøre slike markeder til livespill på starttidspunktet, og suspendere slike markeder ved forekomsten av en vesentlig hendelse (et mål/poeng er scoret, straffespark tildelt eller spiller utvist). Vi garanterer imidlertid ikke at slike markeder faktisk stenger og gjøres om til livemarkeder på starttidspunktet.

Hvis er et marked skal gjøres om til livemarked, men vi ikke klarer å stenge markedet på starttidspunktet, og markedet derfor ikke gjøres om til et livemarked under arrangementet, vil alle spill etter planlagt starttidspunkt være ugyldige, med mindre det kan bevises at spillet faktisk ble plassert før det offisielle starttidspunktet eller det faktiske starttidspunktet. Hvis arrangementet ikke har et fastsatt starttidspunkt, vil vi prøve å finne ut det faktiske starttidspunktet, og alle spill etter dette tidspunktet gjøres ugyldig.

Hvis et marked skal gjøres om til livemarked, men vi ikke klarer å stenge markedet på starttidspunktet, men markedet gjøres til livespill på et senere tidspunkt under arrangementet, vil alle spill plassert etter starttidspunktet bli stående. Oddsen kan likevel endres, og spillene gjøres opp med den oddsen som gjaldt på det tidspunktet hvor det relevante spillet ble plassert (oddsen bestemmes på en rimelig måte av oss).

Handikap-markeder

Med mindre noe annet er oppgitt i de spesifikke idrettsreglene, avgjøres handikapmarkedene ved å endre poengsummen til det valgte laget gjennom det gjeldende handikapet som tilbys for det laget. For eksempel: Hvis lag A +10 er valgt, vil 10 poeng for oppgjørsformålet legges til poengsummen til lag A. Når uavgjort er valgt i et handikapmarked, vil det aktuelle spillet bestemmes ved å endre hjemmelagets poengsum med gjeldende handikap (for eksempel hvis uavgjort -6 tilbys, vil 6 poeng trekkes fra hjemmelagets endelige poengsum for oppgjørsformålet, og hvis begge lagene har samme poengsum, vil spillet anses for å ha vært vellykket).

Når det blir gjort feil ved oppsett av handikap, f.eks. at handikap står som - i stedet for +, og vice versa, på noen av våre arrangementer, enten for livespill eller spill før kampen, forbeholder vi oss retten til å gjøre opp spill med riktig handikap på tidspunktet da spillet ble plassert.

Der kun handikapspill er tilgjengelig, vil spillet gjøres opp som et handikapspill uansett om det er valgt eller ikke.

Kvalifiseringsmarkeder

Kvalifiseringsmarkeder (for eksempel «ta seg til finalen») avgjøres av laget eller konkurrenten som kvalifiserer seg, uansett om de deltar i den neste runden eller det neste arrangementet de er kvalifisert til. Spill gjøres opp etter kvalifiseringen, og enhver diskvalifisering eller endring av resultatene etter dette vil ikke gjelde.

Dødt løp

Med mindre noe annet er oppgitt er oppgitt i de spesifikke idrettsreglene, vil reglene for dødt løp gjelde for spill på et marked der det er flere vinnere enn forventet.

Dødt løp (dead heat) er et uttrykk som beskriver et uavgjortresultat mellom to eller flere valg i et arrangement. Hvis det blir dødt løp mellom to valg, blir halvparten av spillet lagt til valget med full odds, og den andre halvparten er tapt. Hvis det blir flere enn to døde løp, vil innsatsen blir delt ut tilsvarende.

Feil

Vi gjør alt vi kan for å sikre at vi ikke gjør feil når vi godtar spill. Skulle imidlertid et spill godtas som et resultat av teknisk feil, systemproblemer eller menneskelige feil, og dette spillet har odds (som inkluderer handikap eller lignende) og/eller er på vilkår som enten er:

 • Vesentlig forskjellig fra de som er tilgjengelig i de generelle spillmarkedene på tidspunktet da spillet ble plassert; eller
 • Feilaktig gitt sjansen for at hendelsen skulle oppstå på det tidspunktet spillet ble plassert, inkludert, i begge tilfeller, fordi spillet ble plassert etter starten av et arrangement, fordi markedet ikke viste, eller reflekterte, livespill-status, eller av en annen grunn, så vil alle spill stå; men vi vil gjøre opp vinnende spill med riktig odds.

Når spill på flere utfall tilbys i et marked og oddsen helt tydelig indikerer at det ikke burde blitt tilbudt, forbeholder vi oss retten til å gjøre opp dette spillet som kun vinner. Skulle valget være en del av en kombinasjon med flere utfall, blir hele kombinasjonen gjort opp som kun vinner.

Den riktige odds vil på en rimelig måte bestemmes av oss.

Maksimale utbetalinger

Det er kundens ansvar å holde seg innenfor grensene nevnt heretter. Grensene gjelder for både singelspill og kombinasjonsspill. Når et kombinasjonsspill har blitt plassert som involverer ting med forskjellige maksimale utbetalinger, vil den laveste grensen gjelde.

Alle spill er underlagt en maksimal utbetaling til én enkelt spiller (eller som beskrevet nedenfor, enhver gruppe relaterte kunder) på én enkelt dag, uavhengig av innsats, odds eller antall gevinstlinjer, som oppført nedenfor. Annet enn som er oppgitt nedenfor, er et spill godkjent på basisen av at det er investeringen til én kunde.

Alle grenser for maksimal utbetalinger gjelder for én kunde, eller gruppe med kunder som handler sammen, som har plassert spill med de samme valgene, inkludert hvor spillene er plassert i en serie med spill, til forskjellige odds og/eller over et antall dager ved å benytte forskjellige kontoer eller forskjellige kanaler. Skulle vi tro at et antall spill er plassert på denne måten, vil den totale utbetalingen til alle de spillene kombinert begrenses til én enkelt maksimal utbetaling.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å benytte følgende grenser. Alle grenser er sitert i €/$/£. Dersom en kunde spiller i annen valuta, vil maksimal utbetaling bestemmes av den gjeldende gjennomsnittlige kursen oppgitt av XE på tidspunktet for oppgjøret.

Idrett Kriterier Maksimal utbetaling
Fotball All offisielle landskamper for herrer, Champions League (etter kvalifisering), Europa League (etter kvalifisering), VM, EM, Engelsk Premier League, Engelsk Championship, League 1 og League 2, Skotsk Premier League, Tysk Bundesliga, Fransk Ligue 1, Italiensk Serie A og Spansk La Liga 1 000 000
Fotball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor 200 000
Golf Markeder for vinner av turneringer som er en del av den amerikanske PGA-touren eller Europatouren 500 000
Golf Alle andre golfturneringer som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder enn vinner av en turnering 100 000
Amerikansk fotball Markeder for NFLs vanlig sesong, spill på vinner i playoff-kamper, spreads og totaler, og vinner av Superbowl 250 000
Amerikansk fotball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor 50 000
Basketball Markeder for spill på vinner i NBA, spreads, totaler og vinner av NBA Championship 250 000
Basketball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor 50 000
Baseball Alle spill på vinner i MLB, Run Line, totaler og vinner av World Series 250 000
Baseball Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor 50 000
Hesteveddeløp  Alle hesteveddeløp 50 000
Hundeveddeløp Alle hundeveddeløp 10 000
Andre arrangementer (ikke idrett) Alle spill som inkluderer valg på andre ting enn idrett (f.eks. X-Factor, Melodi Grand Prix osv.)   25 000
Tennis Vinner av ATP-touren og vinner av kampen 250 000
Tennis Vinner av WTA-touren og vinner av kampen 250 000
Tennis Alle andre tennismarkeder og -turneringer som ikke er på listen over, inkludert, med ikke begrenset til, ITF, ATP/WTA Challenger og ATP-kvalifiseringer 25 000
Ishockey Alle spill på vinner i NHL, Puck Line, totaler, og vinner av Stanley Cup 250 000
Ishockey Alle andre konkurranser som ikke er oppgitt ovenfor, og alle andre markeder som ikke er spesifisert ovenfor 50 000
Andre idretter Alle spill som inkluderer en annen idrett (annen enn de oppført ovenfor), inkludert Ante-Post-spill på idrettsarrangementer 50 000

Hvis et spill har blitt gjort opp, og et beløp høyere enn den gjeldende maksimale utbetalingen har blitt kreditert til en kundes konto, forbeholder vi oss retten til å endre beløpet som er kreditert, for korrekt å reflektere den gjeldende grensen. Vi forbeholder oss denne retten både der et spill er fullført i sin helhet og der et spill har blitt innkassert tidlig av kunden, ved bruk vår Innkasser gevinst-funksjon.

Kombinasjonsspill

Et kombinasjonsspill består av mange valg. Et valg defineres som ett eller flere valgte alternativer i et enkelt marked.

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å avvise visse kombinasjonsspill eller til å redusere innsatsene.

For alle plasserte kombinasjonsspill er det reglene for Oddsspill som gjelder for hver individuelle idrett som relaterer seg til noen del av et kombinasjonsspill.

Hvis et valg i en hvilken som helst omgang er en ikke-startende, eller på annen måte er ugyldig i henhold til reglene for Oddsspill (for eksempel en avbrutt kamp), vil alle spill på den enkelte omgangen være ugyldige, og kombinasjonsspillet skal endres tilsvarende. For eksempel så vil en trippel som inkluderer et ugyldig valg, bli til en dobbel. Hvis et ugyldig valg gjør at et individuelt spill i en kombinasjon blir singelspill, vil singelspillet stå.

Kombinasjoner som kombinerer forskjellige valg innen samme begivenhet, aksepteres ikke når det er relaterte tilfeldigheter (dvs. hvor utfallet av en hendelse sannsynligvis vil påvirke oddsen på utfallet av en annen hendelse), bortsett fra når disse valgene blir valgt som en del av samme innsatsbygger. Avvisningen av spill med relaterte tilfeldigheter kan skje automatisk når man plasserer spillet. Hvis et slikt spill blir tatt ved en feil, kan vi gjøre opp de individuelle spillkombinasjonene som inkluderer to eller flere av de relaterte valgene, som enkeltspill.

Markedene for spill på flere utfall og kun seier og kan ikke kombineres i et kombinasjonsspill. Hvis vi ved en feiltagelse godtar kombinasjonsspill av denne typen, vil alle spill på flere utfall som er inkludert i kombinasjonsspillet, klassifiseres som kun seier-spill for oppgjørsformålet.

«Lucky 15/31/63»-spilltyper – dette kombinasjonsspillet inkluderer singler og fire, fem eller seks valg og oppover. Følgende punkter setter antall spill som hver spilltype inneholder:

 • Lucky 15 (4 valg): 4 single, 6 doble, 4 triple og 1 firedobbel.
 • Lucky 31 (5 valg): 5 single, 10 doble, 10 triple, 5 firedoble og 1 femdobbel.
 • Lucky 63 (6 valg): Seks single, 15 doble, 20 triple, 15 firedoble, seks femdoble og én seksdobbel.

Konkurrenter med samme navn

Der hvor det er flere enn én konkurrent med samme etternavn, og valget ikke blir identifisert med enten fornavn, lag (der det gjelder) eller kvalifiserende odds, vil konkurrenten med den lavest markedsførte oddsen bli valgt.

I det tilfeller der en eller flere konkurrenter blir gitt den lavest markedsførte oddsen, vil spillet deles mellom dem.

Navnet/overskriften til en konkurranse utgjør et bevis på hva et spill refererer til. Hvis du for eksempel plasserer et spill på «Italia-Brasil» under navnet/overskriften «VM for damer», vil spillet gjelde for kampen mellom Italia og Brasil som er en del av VM for damer.

Sene spill

Spill aksepteres helt til starttidspunktet for arrangementet eller til en forhåndsbestemt tid, avhengig av hva som kommer tidligst.

Ethvert spill som ved et uhell blir akseptert etter at spillet er avsluttet eller hvor arrangementet er ferdig, eller på et tidspunkt hvor kunden kunne vite om utfallet, blir gjort opp med odds på tidspunktet hvor spillet ble plassert.

Den riktige oddsen vil på en rimelig måte bestemmes av teamet vårt.

Spill som plasseres etter at arrangementet er ferdig, vil avgjøres som ugyldig.

Skulle det være tvist om starttidspunktet for en begivenhet / et marked der det offisielle starttidspunktet ikke gis av idrettens styrende organ, vil tidspunktet som vi bestemmer at begivenheten startet, styre oppgjøret av alle spillene.

Cup-/trofékonkurranser

Med mindre vi annonserer andre vilkår, er det spilleren eller laget som vinner cupen /troféet som er vinner.

Mistanker om juks

Der det finnes bevis for fiksing av odds, løp, kamp eller hendelser, forbeholder vi oss retten til å tilbakeholde utbetalinger, avhengig av utfallet til videre etterforsking, og til slutt å erklære spillet på den hendelsen som ugyldig.

Hvor bevis for fiksing finnes, eller hvor det er bevis for en serie spill med de samme valgene som har blitt plassert av eller for det samme individet, eller av en gruppe med individer, forbeholder vi oss retten til å kreve grunnlag for betaling sendt skriftlig til kundeservice.

For å forhindre svindel, juks og hvitvasking av penger kan vi utlevere informasjonen og spillhistorikken din til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, relevante regulatorer, spill- og sportsorganer, finansinstitusjoner og rettshåndhevelsesbyråer eller andre organer som behandler etterforskning av påståtte overtredelser. 

Visning av resultater

Selv om det nåværende resultatet, tiden som er gått, video og andre data som tilbys på denne siden kommer fra livestrømmer levert av tredjeparter, bør du være oppmerksom på at disse dataene kan være utsatt for en tidsforsinkelse og/eller være unøyaktige.  Hvis du er avhengig av disse dataene for å plassere spill, gjør du det på egen risiko. Reglene våre for oppgjør av spill gjelder fortsatt, og som sådan påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle avvik mellom informasjonen som vises her og hvordan et spill blir avgjort.

Skader

I tilfelle nyheter om skader i et marked der antall kamper eller odds på startende igjen kan påvirkes oddsen kraftig, f.eks. toppscorer/toprunscorer, forbeholder vi oss retten til å gjøre spill ugyldig, bruke et regel 4-fratrekk eller tilbakestille spill til den neste oddsen som tilbys etter at markedet har blitt revidert på grunn av skadenyheten.

Dette kan gjelde spill som er plassert mellom publiseringen av skadenyheten og revisjonen av det aktuelle markedet.

Innkassering

Innkassering er en funksjon som blir tilbudt på forskjellige oddsmarkeder. Innkasseringer lar deg endre de originale spillene på det markedet og hente en gevinst eller godta et tap, ved å gjøre opp spillet (eller deler av spillet) på et tidlig stadium, uten å måtte vente til arrangementet er fullført.

Din forespørsel om å innkassere er ikke garantert å bli godtatt og kan mislykkes dersom, for eksempel, markedet suspenderes eller oddsen endres før forespørselen din har blitt behandlet.

Hvis innkasseringen din er vellykket, vil du få en melding som viser «Suksess», og spillet ditt (eller den relevante delen av spillet ditt) vil bli avgjort umiddelbart og en eventuell gevinst, som tilsvarer beløpet som vises på Innkassering-knappen, overført til kontoen din. Vennligst merk at dette inkluderer den opprinnelige spillet (eller delen av spillet ditt), og at det totale beløpet som utbetales til kontoen vil være beløpet som vises på Innkassering-knappen. For en fullstendig innkassering vil spillet gjøres opp, og eventuelle påfølgende hendelser vil ikke påvirke beløpet som returneres til kontoen din. For en delvis innkassering vil en del av spillet ditt gjøres opp, og påfølgende hendelser vil kun påvirke den delen av spillet ditt som du ikke har innkassert.

Hvis innkasseringsforespørselen din mislykkes, vil det vises en melding som oppgir grunnen til dette, og du kan få et nytt innkasseringstilbud.

Innkasseringsforespørsler som gjøres under livespill, kan ta lenger tid å behandle på grunn av forsinkelsen som er vanlig under livespill.

Reglene for livespill gjelder for alle livespill hvor innkassering er mulig.

Det å innkassere betyr at du melder deg ut av, og ikke lenger er kvalifisert for, et bestemt tilbud. Se relevante vilkår for det relevante tilbudet for mer informasjon.

På spill hvor det er brukt gratisspill, vil ikke innkassering være tilgjengelig før verdien av innkasseringen er større enn verdien til gratisspillet.

Vi reserverer retten til å reversere oppgjøret av en innkassering dersom spillet eller markedet gjøres opp ved en feil (for eksempel en menneskelig eller teknisk feil). Hvis vi omgjør oppgjøret til et spill, så kan det lede til endringer på en kundes saldo, slik at saldoen samsvarer med endringene i spillets oppgjør.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere oppgjøret til en innkassering når valget som er innkassert, ble en ikke-startende etter at spillet er innkassert. I dette tilfellet, siden spillet var plassert på en ikke-startende, vil spillet gjøres ugyldig og innsatsen refunderes.

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å stenge eller deaktivere innkasseringsfunksjonen.

Forbedret odds

Spill som tilbys med forbedret odds vil bli avgjort på grunnlag av normal tid og tilleggstid (dvs. eksklusiv overtid, straffer eller lignende) med mindre annet er spesifisert i de relevante spillene eller spillereglene.

Med mindre annet er oppgitt, vil spill med forbedret odds styres av våre vanlige regler for oppgjør.

Vi forbeholder oss retten til å annullere ethvert spill med forbedret odds hvis de forbedrede oddsene kun var ment å gjelde for spill plassert før kampen, og vi feilaktig godtok spillet, til dets forbedrede odds, etter at det aktuelle arrangementet startet.

I tilfeller med helt åpenbare feil i ordlyd eller odds, vil vi (i samsvar med våre vanlige regler for oppgjør) prøve å gjøre opp spillet med oddsen vi i utgangspunktet hadde tenkt å tilby, og/eller i henhold til ordlyden som var ment å gjelde for det aktuelle spillet.

For spill med forbedret odds som inkluderer flere spillere, der én eller flere spillere oppført ikke deltar, forbeholder vi oss retten til å gjøre opp spillet basert på oddsen til de gjenværende spillerne.

For spill med forbedret odds som inkluderer flere kamper, der én eller flere kamper ikke finner sted, forbeholder vi oss retten til å gjøre opp spillet basert på oddsen til de gjenværende kampene.

Spillforespørsel

Reglene i denne delen, og i eventuell del om spillforespørsel som vises i de spesifikke idrettsreglene, gjelder for oppgjør av alle spill som plasseres med spillforespørsel. Alle andre regler for oppgjør som er inkludert i reglene for Oddsspill, vil også gjelde for oppgjør av spill via spillforespørsel, med mindre de motsier, eller er i konflikt med, de som er inkludert i delen om spillforespørsler (i så fall skal reglene i delen om spillforespørsler ha forrang).

Hvis en konkurrent som er en del av et OOT-spill, ikke tar del i det relevante arrangementet, vil hele spillet det er snakk om, bli ugyldig.

Hvis det oppstår en åpenbar formulerings- eller oddsfeil, forbeholder vi oss retten til å kansellere eventuelle spillforespørsler som er plassert, og under slike omstendigheter vil vi deretter tilby spillforespørselen med riktig ordlyd eller odds slik at kundene kan plassere spillet på nytt.

Diverse

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å avvise visse Oddsspill-spill eller til å redusere innsatsene.

Alle referanser til tidsperioder i reglene for Oddsspill gjelder tidssonen der arrangementet finner sted. For eksempel er referansen til starttidspunktet i en fotballkamp relatert til det lokale starttidspunktet for kampen.

All informasjon gitt gis i god tro. Vi kan imidlertid ikke ta ansvar for feil eller mangler ved for eksempel odds, startende, tider, score, resultater eller generell statistikk.

Eventuelle resultater eller poeng som du kan bli informert om av en av våre ansatte eller agenter (for eksempel under livespill), gis kun som veiledning.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å stenge spillene på et marked (selv om dette skjer tidligere enn forventet i forhold til reglene for Oddsspill). For å opprettholde integritet og rettferdighet i markedene, kan vi også ugyldiggjøre visse spill i et marked eller gjøre et helt marked ugyldig.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre reglene for Oddsspill. Slike endringer er bindende og gjelder umiddelbart etter at de legges ut for kunder. Alle spill som godtas etter endringene, styres av de nye reglene for Oddsspill.