Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

VIKTIG: Vi ønsker å informere deg om at vi har gjort følgende endringer: 1) Der det er tillatt introduserer vi PokerStars Exchange-plattformen for oddsspill. Reglene for Exchange vil gjelde for din bruk av PokerStars Exchange; 2) Det vil være et brudd på lisensavtalen for sluttbruker for spill med ekte penger hvis du, mens du deltar i en kampanje eller benytter deg av et tilbud, er i stand til å garantere gevinster eller fortjeneste med ingen eller minimal risiko; 3) Hvis du ikke er fornøyd med avgjørelsen til en tredjepartsleverandør av tvisteløsning, kan du kontakte Malta Gaming Authority (MGA) Player Support Unit; 4) De engelskspråklige versjonene av dokumenter som det refereres til i disse lisensavtalene for sluttbruker, vil gjelde i tilfelle uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen og enhver oversatt versjon. Alle andre bestemmelser i lisensavtalen for sluttbruker forblir de samme.

Sluttbrukeravtale for programvare på nett for PokerStars og Full Tilt

Last ned lisensavtalen for sluttbruker

Du bør lese følgende lisensavtale for sluttbruker (ekte penger og lekepenger), og reglene, retningslinjene og vilkårene som er inkludert via referanse som beskrevet nedenfor, i sin helhet før du bruker PokerStars, PokerStars Casino, PokerStars Sports og Full Tilts tjenester eller produkter. Merk deg at lisensavtalen for sluttbruker for spill med ekte penger anses som en juridisk bindende avtale mellom deg og TSG Interactive Gaming Europe Limited («TSG»), og at lisensavtalen for sluttbruker for spill med lekepenger anses som en juridisk bindende avtale mellom deg og Stars Mobile Limited («Stars Mobile»).

TSG er et selskap registrert på Malta (C54266), med registrert adresse The Flutter Group, Spinola Park, level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians, SPK 1000, Malta og med lisens fra Malta Gaming Authority, som driver spillene med ekte penger («EP-spill») som tilbys på nettstedene www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com og www.fulltilt.com («sidene») under lisensnummer MGA/B2C/213/2011. Vilkårene som styrer spillingen din på EP-spill, finner du nedenfor i skjemaet Lisensavtale for sluttbruker for spill med ekte penger.

Stars Mobile er et selskap registrert på Isle of Man (008457V), med registrert forretningsadresse Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man. Dette selskapet drifter «lekepenger»/«spill gratis»-spillene som («PM Games») tilbyr deg på sidene. Trykk her for å lese vilkårene som styrer spillingen din på EP-spill, som du finner i skjemaet Lisensavtale for sluttbruker for spill med lekepenger.

Uttrykket «Flutter Group», som du finner i både lisensavtalen for sluttbruker for spill med ekte penger og lekepenger nedenfor, refererer til gruppen selskaper som er kontrollert, direkte eller indirekte, av Flutter PLC, og som driver Flutter Groups forskjellige virksomheter til enhver tid, som Paddy Power, Betfair, Sportsbet, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, og «PokerStars» og «Full Tilt»-merkene.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILL MED EKTE PENGER

Denne lisensavtalen for sluttbruker for spill med ekte penger («avtalen») bør leses av deg («bruker» eller «du») i sin helhet, før du benytter deg av TSG er tjenester eller produkter. Vennligst merk at avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og TSG (heretter omtalt som «TSG», «oss», «vi» eller «vår»).

Det er ikke noe betalingskrav for å laste ned eller få tilgang til programvaren (som definert nedenfor), eller for å opprette en konto på sidene. Kostnaden for spillingen din av cash games og turneringer med ekte penger på siden vår, er forklart på Vår kommisjon-siden, som er inkludert her som referanse. Vi kan tilby deg EP-spill (som definert i avsnitt 1.1 nedenfor) som tilbys under sitt eget merke, samt EP-spill som er lisensiert til TG av en tredjepartseier («tredjepartstilbydere»). I tillegg til vilkårene i denne avtalen, ber vi deg lese gjennom våre retningslinjer for personvernretningslinjer om informasjonskapslervilkårene for LP-spill, pokerreglenespillreglene, ofte stilte spørsmål (FAQ), vilkårene for Home Games, reglene for oddsspill, reglene for Exchange, behandling av ekte penger og vilkår for valutaveksling og vilkår for Stars Rewards, i tillegg til andre regler, retningslinjer, vilkår relatert til produkter og kampanjer tilgjengelig på sidene til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med retningslinjer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på «Jeg godtar»-knappen, som en del av installasjonsprosessen til programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert nedenfor), godtar du vilkårene i denne avtalen, retningslinjene for personvernretningslinjene om informasjonskapsler, vilkårene for LP-spill, pokerreglenespillreglene, ofte stilte spørsmål (FAQ), vilkår for Home Games, regler for oddsspill, reglene for Exchange og behandling av ekte penger og vilkår for valutaveksling, som hver kan oppdateres eller modifiseres fra tid til annen i samsvar med provisjonene under og deretter.

For formålene med denne avtalen, vil definisjonen av «programvare» bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbrukerenhet eller ikke. Derfor vil «programvare» inkludere programvaren vår, som lastes ned til din stasjonære eller bærbare datamaskin («PC») fra www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com og www.fulltilt.com, den nettbaserte programvaren tilgjengelig på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com og www.fulltilt.com, og også mobilappen som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på sluttbrukerenheten din (inkludert, uten begrensning, en mobiltelefon, et nettbrett eller annen type portabel eller mobil enhet som eksisterer nå eller finnes opp i fremtiden) (hver en «enhet») samt alt av støtteprogramvare til programvaren (enten nettbasert programvare eller klient-/serverprogramvare).

«Exchange» er en plattform der du kan inngå forskjellige oddsspilltransaksjoner i relasjon til markedene som er tilgjengelige på sidene våre. Eventuelle vilkår i denne avtalen knyttet til Exchange skal bare gjelde når Exchange er tillatt i din jurisdiksjon.

1. LISENS/ÅNDSVERK
1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne avtalen, gir TSG brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke programvaren på din PC eller enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til TSGs servere og spille spillene med ekte penger, som poker, kortspill, kasinospill, oddsspill og oddsspill på Exchange («EP-spillene») tilgjengelig (programvaren og EP-spillene benevnes i fellesskap «tjenesten»).

1.2

Programvaren er lisensiert til brukeren av TSG for privat bruk. Merk deg at tjenesten ikke skal benyttes av personer: (i) under 18 år, (ii) hvis eldre enn 18 år, under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon, og (iii) som kobler til sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. TSG er ikke i stand til å verifisere lovligheten av tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

For å verifisere din identitet, fysiske adresse, alder og/eller kilde til midler og oppfylle våre regulatoriske forpliktelser, kan vi be om at du oppgir personlige opplysninger og/eller dokumentasjon (for eksempel en kopi av passet ditt eller annen offentlig utstedt ID, bevis på adresse, detaljer om betalingsmåte, kontoutskrift, og/eller annet bevis) fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å plassere restriksjoner på kontoen din (inkludert, for eksempel, muligheten til å ta ut penger, sette inn penger eller få tilgang til EP-spill) frem til du har gitt oss forespurt informasjon og/eller vi har fullført undersøkelser i en slik grad at vi er fornøyde.

Se våre retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan vi bruker slike personlige data.

1.5

The Flutter Group og dets lisenstilbydere (inkludert deres tredjepartstilbydere) er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren;
 3. gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk;
 4. eksportere programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som «uautorisert bruk»).

Flutter Group og dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle oss umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå oss med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning vi utfører i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.6

Uttrykkene «PokerStars» ,«PokerStars Casino», «PokerStars Sports» og «Full Tilt», domenenavnene «pokerstars.eu», «pokerstarscasino.eu», «pokerstarssports.eu», «fulltilt.eu», «pokerstars.com», «pokerstarscasino.com», «pokerstarssports.com», «fulltilt.com», «pokerstarsmobile.com» og «fulltiltmobile.com», samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Flutter Group på sidene og/eller i programvaren fra tid til annen («varemerkene»), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til Flutter Group og/eller deres lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og disse enhetene reserverer alle rettigheter til slike varemerker. Alt annet innhold på Nettsidene inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst («sideinnholdet») tilhører Flutter Group og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke tjenesten og siden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på sidene og/eller varemerkene ‒ eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke sideinnholdet og/eller varemerkene uten TSGs skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Flutter Group og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) i programvaren, Varemerkene, eller innholdet på siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til TSG, Flutter Group generelt og alle våre og dets ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.7

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved oss, til Flutter Groups fordel, en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, underlisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til sidene eller tjenesten, i henhold til våre retningslinjer for personvern.

LISENS FOR VIRTUELLE ELEMENTER

1.8

EP-spill kan inkludere virtuelle sjetonger og/eller andre virtuelle elementer for bruk i EP-spill (sammen omtalt som «Virtuelle elementer»). Avhengig av EP-spillet, kan du kanskje «tjene» virtuelle elementer med spillingen din og/eller «kjøpe» virtuelle elementer ved å besøke relevant(e) kjøpsside(r) og fullføre den nødvendige transaksjonen. Disse uttrykkene fra den «virkelige verden» brukes billedlig, og du godtar at du ikke har noen rett eller eierskap til virtuelle elementer, enten «tjent» i et EP-spill eller «kjøpt» fra TSG. Eventuell «virtuell valuta» eller lignende virtuelle saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens til å bruke de relevante virtuelle elementene i spill.

1.9

Virtuelle elementer er kun til i spill. Du kan ikke viderelisensiere, handle, selge eller overføre virtuelle elementer for noen verdi utenfor et EP-spill (eller forsøke å gjøre noen av disse tingene). Enhver slik handling eller et slikt forsøk på handling er forbudt og ugyldig, og det kan resultere i at brukerkontoen din slettes. I tillegg aksepterer du at TSG kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av virtuelle element utenfor EP-spill.

1.10

Når du kjøper en lisens for bruk av virtuelle elementer i spill, kan TSG sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om virtuelle elementer du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-posten er riktig så snart som mulig, og ta vare på en kopi av den til senere. Hvis du har noen bekymringer, er det bare å ta kontakt med kundeservice. TSG holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle spørsmål.

1.11

TSG kan endre prisene for virtuelle elementer når som helst.

1.12

Du erkjenner og godkjenner at virtuelle elementer ikke kan brukes hvis enten (a) EP-spillet det er snakk om trekkes tilbake, av en eller annen grunn, eller (b) det virtuelle elementet det er snakk om trekkes tilbake, av en eller annen grunn. TSG vil gjøre sitt beste for å varsle deg innen rimelig tid før EP-spill eller virtuelle elementer trekkes tilbake. Hvis TSG ikke gir deg slikt varsel på forhånd, uansett grunn, kan du kontakte TSG for å motta en refusjon av ubrukte virtuelle elementer som du har «kjøpt» med ekte penger (ikke «tjent» via spilling), og som er påvirket av at et EP-spill eller virtuelt element er trukket. Men hvis TSG gir deg rimelig varsel på forhånd om at et EP-spill eller virtuelt element trekkes, vil du ikke kvalifisere for en refusjon for noen påvirkede virtuelle elementer, og TSG vil ikke ha noe ansvar ovenfor deg.

1.13

På samme måte som i avsnitt 1.12 ovenfor, erkjenner du at TSG ikke er påkrevd å gi deg en refusjon for virtuelle elementer uansett grunn, og at du ikke vil motta penger eller noen annen kompensasjon for ubrukte virtuelle elementer når en brukerkonto stenges, enten dette skjer frivillig (f.eks. når brukerkontoen stenges av deg) eller ufrivillig (f.eks. når brukerkontoen stenges fordi du har brutt vilkårene i denne avtalen).

2. INGEN GARANTIER
2.1

TSG frasier seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, i forbindelse med tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg («SOM DEN ER»), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre innsats om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir vi ingen garanti for at tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. Vi kan heller ikke garantere at programvaren eller sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet feil.

2.3

TSG forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere tjenesten eller en del av tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av TSG i denne forbindelse.

3. AUTORITET

TSG har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge brukernes kontoer med ekte penger på sidene. Enhver avgjørelse av TSGs ledelse i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på. Nye kontoer fra brukere skal fra nå av hete Stars-konto. Brukerens Stars-konto vil gi tilgang til alle sidene, gjort tilgjengelig for deg under vilkårene i denne avtalen, av TSG, som gjeldende for din geografiske plassering. Alle referanser i denne avtalen til begrepet «brukerkonto» eller «konto» betyr din Stars-konto.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår du for følgende:

4.1

det er en risiko for å tape penger når du bruker Tjenesten, og verken TSG eller noen andre medlemmer av Flutter Group har noe ovenfor deg for slike tap;

4.2

TSG er ikke en finansiell institusjon og ingen renter vil tilfalle på penger satt inn hos oss;

4.3

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.4

du er alene ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter som kan påløpe ved utbetaling av kontanter eller gevinster du har vunnet ved å bruke Tjenesten.

4.5

TSG gir ikke brukere råd om skatt og/eller juridiske saker. Brukere som ønsker å få råd når det kommer til skatt og rettslige tilfeller anbefales å kontakte passende rådgivere og/eller myndigheter i jurisdiksjonen hvor de er tilhørende eller bosatt;

4.6

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor TSG sin kontroll, og TSG ikke har noe ansvar overhodet for avbrudd, treghet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

4.7

du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noen nettbasert spillside eller spillside for mobile enheter, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en avtale om selv-ekskludering med noen spilltilbyder;

4.8

du har oppgitt sann og nøyaktig informasjon angående din fysiske adresse og identitet, inkludert nasjonaltet;

4.9

du er i øyeblikket ikke på noen liste over personer som hindrer TSG fra å gjøre forretninger med eller på annen måte ha noe å gjøre med, eller ellers tilbyr tjenester til deg;

4.10

du er ikke forhindret, på grunn av din geografiske plassering eller på annen måte, fra å motta midler fra TSG; og

4.11

hvis du er identifisert som en person som beskrevet i avsnitt 4.9 eller 4.10, kan TSG umiddelbart avslutte kontoen din og all tilgang til tjenestene.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK
5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK Tjenesten er ment kun for brukerens personlige bruk. Brukeren er kun tillatt å vedde for hans/hennes personlige underholdning. Ikke under noen omstendigheter er brukeren tillatt å bruke hans/hennes «ekte penger-konto» til noe annet enn bruk av tjenesten. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til TSG, og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

OVERFØRINGER AV EKTE PENGER TSGs overføring av ekte penger får du tilgang til via lobbyen (trykk først på «Kasse» og deretter på «Overfør til spiller»). Brukere må angi beløpet de ønsker å overføre og brukernavnet til ønsket mottaker. Brukere minnes på at det er deres ansvar å forsikre seg om at de kjenner de andre brukerne før de inngår i disse avtalene. Tilgjengeligheten til overføringer og grenser på overføringer settes av TSG for hver bruker fra tid til annen, når aktuelt.

Som en del av Flutter Groups lisensavtale, og i overensstemmelse med anti-hvitvaskingslovgivning, vil Brukere måtte være oppmerksomme på at de kan måtte fremvise personlig identifikasjon for at overføringen kan gjennomføres. Dette gjør at TSG i stand til å beskytte brukerne og forhindre at TSG eller andre i Flutter Group blir gjenstand for hvitvasking eller bedrageri.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for overføringer med ekte penger:

 1. TSG forbeholder retten til å avslå alle ønsker om overføringer, eller å stoppe overføringer ved mistenkelighet om brudd på vilkårene i denne avtalen, av enten sender eller mottaker.
 2. En sendende Bruker samtykker at en overføring mellom kontoer kun skal gi mottaker muligheten til å spille EP-spill, og ikke for noen annen årsak.
 3. En mottakende Bruker samtykker at midlene som mottas i en overføring mellom kontoer kun skal brukes til EP-spill, og ikke til noe annet formål.
 4. Brukere kan ikke ta ut midlene som direkte mottas i en overføring (referer til underpunkt (c) over); gevinster som tjenes ved EP-spill med overførte midler som videre fører til en uttaksforespørsel vil gjennomgås i samsvar med våre interne kontroller, retningslinjer og prosedyrer.

Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene, knyttet til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

5.4

JUKS VED SAMARBIED Samarbeid mellom brukere ved å dele private pokerkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon på ethvert av våre produkter er strengt forbudt. TSG forbeholder oss retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. I tillegg forbeholder vi oss retten til å anse ethvert tilfelle av samarbeid eller forsøk på samarbeid mellom spillere (inkludert Brukere) som et vesentlig brudd på avtalen, og som en følge av dette har vi rett til å stenge en brukers konto, dersom en bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.5

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. TSG forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy («EPA-verktøy») som er ment å gi spillere en «urettferdig fordel». TSG definerer «EPA-verktøy» som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). TSG ser bredt på hva som faller inn «urettferdig fordel» i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjeparts verktøy og tjenester – ofte stilte spørsmål (FAQ). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller innsamling av informasjon om andre spillere utover det som brukeren personlig har observert gjennom brukerens eget spill eller mottatte råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.6

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til «roboter», er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.7

FORHINDRE EPA Brukeren er enig i at TSG kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på brukerens datamaskin som kjører samtidig med programvaren vår på Brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjepartsprogramvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.8

SJETONGDUMPING Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker, inkludert å være mottaker av midler mens man bruker tjenesten, kan bli permanent utestengt fra tjenesten, og deres konti kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. TSG har ingen plikt til å refundere deg penger som står på din Stars-konto i slike tilfeller.

5.9

BEDRAGERI Dersom TSG anser det slik at brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av tjenesten eller noen av de andre tjenestene, produktene eller fasilitetene til den brede Flutter Group, herunder, men ikke begrenset til, de forannevnte aktiviteter angitt i avsnitt 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan TSG iverksette de tiltak som anses passende, herunder, men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av brukeren fra tjenesten;
 2. varsle andre selskaper i Flutter Group;
 3. slette en brukers konto hos TSG;
 4. beslaglegge midler på en Brukers konto;
 5. fremlegge slik informasjon (inkludert identiteten til brukeren) til finansielle institusjoner, relevante myndigheter og/eller enhver person eller enhet som har rettslige krav på slik informasjon; og/eller
 6. ta rettslige skritt mot en bruker.
5.10

VALUTAVEKSLING. Brukerne kan gjennomføre valutavekslingstransaksjoner via tjenesten og deres PC eller enheten med midler som måtte stå på brukerens konto («valutavekslingstjenesten»). Alle valutavekslingstransaksjoner som finner sted via denne tjenesten vil bli gjennomført i henhold til gjeldende rater fastsatt av TSG for den aktuelle transaksjonen. Vekslingsratene vil bli oppdatert regelmessig, og det er mulig at forskjellige rater vil tilbys avhengig av transaksjonstypen og bevegelser i valutamarkedet. Brukerne bør forsikre seg at de er klar over av endringer i valutakursen finner sted og at dette kan ha innvirkning på verdien av deres tilgjengelige midler ved bruk av valutavekslingstjenesten. TSG vil ikke kunne holdes ansvarlig for gevinster og tap som måtte påføres brukerne av valutavekslingstjenesten. Brukere bør også være klar over at TSG belaster en margin på valutavekslinger påvirket av valutavekslingstjenesten som kan, etter eget skjønn, gjelde noen typer transaksjoner. En margin kan, for eksempel, påføres valutavekslinger i forbindelse med innskudd eller uttak, overføringer mellom kontoer, eller automatisk konvertering, i tilfeller der valutaveksling skiller seg fra valuta brukt i EP-spillene. TSG kan også, etter eget skjønn, tilbakekalle eller trekke tilbake støtte for enhver valuta uten forvarsel.

Bruk av valutavekslingstjenesten og/eller Bruker-kontoer til valutahandel og valutaspekulasjoner er strengt forbudt. For å bidra til å opprettholde valutavekslingstjenestens integritet har vi retten til, etter eget skjønn, å:

 1. nekte eller reversere all valutaveksling utført via valutavekslingstjenesten; og / eller
 2. begrense antallet valutaer som kan holdes av en bruker på brukerens konto samt beløpet brukeren kan veksle mellom forskjellige valutaer; og/eller
 3. kreve at midler som holdes på brukerens konto og konverteres via valutavekslingstjenesten til en annen valuta brukes til deltagelse i EP-spillene før de tas ut, overføres eller brukes til annet formål; og/eller
 4. med tilbakevirkende kraft gjelder alle avgifter som ble fjernet som en del av en valutaveksling-transaksjon.

Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene, knyttet til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

5.11

INGEN ARBITRASJE Brukere er strengt forbudt fra å benytte nettstedet og dets systemer for å gjøre arbitrasje gjennom valutakurstransaksjoner. Hvor TSG anser at en bruker bevisst har brukt de nevnte systemer for økonomisk gevinst gjennom arbitrasje, vil eventuelle gevinster bli forspilt og trekkes fra totalen som er kreditert til en slik brukerens konto uten advarsel eller melding.

5.12

FORBUDTE JURISDIKSJONER TSG forbyr personer som befinner seg (inkludert midlertidige besøk) eller beboere i visse jurisdiksjoner (inkludert jurisdiksjoner hvor personer er nødt til å spille etter reguleringene i disse jurisdiksjonene, ved å bruke den passende, designerte, lisensierte spillklienten) fra å gjøre innskudd på kontoene deres eller engasjere seg i EP-spill («forbudte jurisdiksjoner»). De kan ta ut sin eksisterende kontosaldo. For å unngå tvil, vil de foregående restriksjonene om deltagelse i spill om ekte penger fra forbudte jurisdiksjoner gjelde likt for bosatte og innbyggere fra andre nasjoner når de befinner seg i en forbudt jurisdiksjon.

Ethvert forsøk på å omgå restriksjonene som gjelder av noen personer som befinner seg i en forbudt jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Ethvert forsøk på omgåelse inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjon brukt av TSG å identifisere hvor du befinner deg, og gi TSG falske eller misvisende informasjon angående hvor du befinner deg eller hvor du bor. Ethvert slikt forsøk vil la oss ta slike grep som vi ser nødvendige inkludert, uten begrensning, konfiskere midlene på din Stars-konto.

5.13

SAMTIDIGE PÅLOGGINER TSG har et strengt forbud mot at en bruker er logget inn på mer enn én konto innen samme spillergruppe (f.eks. på samme pokerbord eller i samme turnering) samtidig, uavhengig av om spilling foregår på slikt konto eller ikke. TSG har rett til å avslutte en brukers konto og konfiskere midlene på kontoen hvis en bruker forsøker seg på slik aktivitet, uavhengig av utfallet av forsøket.

5.14

Hvis vi ved et uhell kreditere Stars-kontoen din med gevinster som ikke tilhører deg, enten dette skyldes en teknisk feil, menneskelig feil eller noe annet, vil beløpet forbli vår eiendom og overføres tilbake til oss fra Stars-kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å ugyldiggjøre alle transaksjoner plassert med krediterte midler mottatt ved en feil, inkludert relaterte gevinster utbetalt. For å oppfylle et slikt ansvar, forbeholder vi oss retten til å fryse og holde tilbake disse midlene og motregne eventuelle etterfølgende gevinster vi skylder deg. Hvis du har tatt ut midler som ikke tilhører deg før vi blir klare over en slik feil, vil beløpet som ble betalt ut ved en feil utgjøre en gjeld du skylder oss, uten å nevne andre rettsmidler og handlinger vi kan benytte oss av. Dersom det skjer en feilaktig kreditering, er du pliktig til å varsle oss umiddelbart via e-post til kundeservice.

Du skal ikke misbruke eller dra nytte av noen feil eller tilfeller av ufullstendighet på noen av sidene eller i noen av EP-spillene levert av oss (via sidene våre). Skulle du bli oppmerksom på en slik feil eller ufullstendighet, ber vi deg varsle oss umiddelbart. Hvis du ikke handler i samsvar med dette avsnittet og benytter deg av eller avslører informasjon om en slik feil eller ufullstendighet, vil vi måtte benytte oss av tilgjengelige rettsmidler.

6. UTTAKSPOLICY

Retningslinjene og kriteriene for at en bruker skal gjennomføre et uttak fra sin Stars-konto, finner du i våre retningslinjer for uttak. TSG forbeholder seg retten til å også kunne bruke andre kriterier til å avgjøre hvilke uttaksmåter som til enhver tid skal være tilgjengelige for Brukere.

7. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, støtende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via tjenesten, enten du bruker chat, spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med TSGs eller Flutter Groups ansatte.

8. AVTALEBRUDD
8.1

Uten å gjøre begrensninger i øvrige rettigheter TSG har, inkludert generaliteten i avsnitt 10.1, dersom en bruker bryter helt eller delvis noen del av avtalen her, inkludert, uten begrensning, dersom noe av følgende inntreffer:

 1. en Bruker har mer enn en aktiv konto for spill på noen av «PokerStars», «PokerStars Casino», «PokerStars Sports» og «Full Tilt»-sidene;
 2. navnet på en Brukers konto hos TSG samsvarer ikke med navnet på kredittkortet(-ene) som brukes til å gjøre innskudd på kontoen;
 3. du oppgir feil eller misledende informasjon til TSG når du registrerer deg for Tjenesten;
 4. du blir underlagt restriksjoner som forhindrer TSG fra å ha noe med deg å gjøre eller gjennomføre finansielle tjenester for deg;
 5. du er ikke av lovlig alder for å benytte tjenesten;
 6. du bor i en jurisdiksjon hvor bruk av tjenesten er forbudt ved lov;
 7. du har tillatt eller latt noen (med eller uten vilje) spille på din Stars-konto;
 8. du har gjort «chargebacks» og/eller nektet eller reversert en utbetaling gjort av deg med hensyn til tjenesten;
 9. du har jukset når du brukte tjenesten inkludert å ha brutt enhver del av avsnitt 5 og/eller avsnitt 10.15;
 10. i løpet av deltagelsen i en kampanje eller et tilbud, er du i stand til å garantere gevinster og/eller fortjeneste uten noen eller med minimal risiko;
 11. du bruker sidene, tjenesten eller Stars-kontoen din i ond tro; eller
 12. du bryter avsnitt 7 ved å gjøre erklæringer som er seksuelt trakasserende eller støtende i chat-funksjonen, inkludert å uttrykke fordommer, rasisme, hat eller banning,

TSG reserverer seg retten til å gå til de skritt vi ser passende, inkludert å avslutte denne avtalen eller andre avtaler mellom brukeren og andre medlemmer av Flutter Group, å øyeblikkelig blokkere brukerens tilgang til tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Flutter Group, avslutte brukerens konto på sidene eller hvilken som helst annen side styrt av Flutter Group, beslaglegge eller plassere i karantene alle penger på brukerens konto på siden, eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Flutter Group, og/eller ta rettslige skritt mot brukeren. Et brudd på denne avtalen av en bruker skal anses å være et brudd på alle andre avtaler mellom brukeren og et medlem av Flutter Group.

8.2

Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs TSG, alle andre Flutter Group-selskaper, og deres aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

 1. ditt mislighold av denne avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av tjenesten eller enhver annen persons bruk av tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.
9. ANSVARSBEGRENSNING
9.1

Under ingen omstendigheter, selv ikke ved uaktsomhet, skal TSG eller noe annet medlem av Flutter Group eller noen av dens lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av tjenesten selv om TSG eller det relevante medlemmet av Flutter Group hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

9.2

Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense TSGs ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling.

10. SIKKERHET OG DIN KONTO
10.1

En bruker kan kun ha én Stars-konto for spill på «PokerStars», «PokerStars Casino», «PokerStars Sports» og «Full Tilt»-sidene, og skal kun bruke Tjenesten med denne ene kontoen. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer for gambling på disse sidene. I tilfeller hvor TSG blir gjort oppmerksomme på at en bruker har åpnet flere kontoer, kan TSG stenge slike ekstrakontoer uten forvarsel, og kan konfiskere midler holdt på slike kontoer.

10.2

Hver Stars-konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av et unikt brukernavn («brukernavn»), et unikt og hemmelig passord («passord»), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder brukeren kan velge (brukernavnet, passordet og annen autentisering benevnes i fellesskap «påloggingsinformasjon»). Brukeren er ansvarlig for å velge brukernavn og passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

10.3

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av tjenesten hvor hans eller hennes påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke tjenesten via hans/hennes Stars-konto.

10.4

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

10.5

Hvis en bruker bruker et kredittkort eller debetkort, må navnet på kortinnehaveren på slike kreditt- eller debetkort være det samme som navnet som brukes av brukeren ved registrering ved sidene. Der hvor så ikke er tilfelle, forbeholder TSG seg retten til å suspendere Brukerens konto. Ved suspensjon av TSG av en konto under de omstendigheter som beskrives, bør du kontakte kundeservice for detaljer om verifiseringsprosessen vår. Eventuelle uttak fra en Stars-konto som er gjort av bankoverføring eller sjekk vil kun være utstedt til navnet brukt i registreringen på sidene for å åpne Stars-kontoen.

10.6

OPPDATERE BETALINGSDETALJER Det å oppdatere eller legge til ytterligere betalingsinformasjon kan bare gjøres ved å kontakte kundeservice. Det er ditt ansvar å gjøre deg selv oppmerksom på vilkårene hvorpå dine betalinger er akseptert. Du har ansvar for å holde deg informert om endringer.

10.7

AKTIVERING Alle brukere kan sendes en e-post til sin registrerte e-postadresse for aktivering av Stars-kontoen. I tilfelle aktiveringsprosessen ikke er fullført, forbeholder TSG seg rett til å suspendere alle aktiviteter på kontoen før kontoopplysninger er bekreftet.

10.8

Du kan ikke plassere større innsats ved hjelp av tjenesten enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din Stars-konto.

10.9

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til oss. Du er enig i at du ikke kan foreta «chargebacks» (refusjonskrav rettet mot brukerens kredittkortselskap med virkning for oss), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av deg med hensyn til tjenesten. Du skal refundere oss utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av deg, samt ethvert tap påført oss som en konsekvens av forestående.

Vi forbeholder oss retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten, i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

10.10

Vi forbeholder oss retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalingsleverandører/-tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

10.11

Du erkjenner og samtykker at dersom din brukerkonto er «aktiv» (dvs. at du har logget inn på din konto i på noe tidspunkt i løpet av de siste 12 månedene) vil penger du har satt inn på brukerkontoen din bli satt på en sparekonto på dine vegne og vil anses som «sluttbrukers innskudd». Dersom kontoen din er «inaktiv» (dvs. at du ikke har logget inn på kontoen din i løpet av en 12-måneders periode), vil penger som er satt inn på brukerkontoen din opphøre å være «sluttbrukers innskudd», og de vil ikke holdes på en sparekonto, men umiddelbart gjøres tilgjengelig for uttak, eller til å brukes i tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen fra det tidspunktet du logger inn på kontoen din, og vil umiddelbart reklassifiseres som «sluttbrukers innskudd».

Hvis Stars-kontoen din med en positiv saldo forblir ubrukt eller inaktiv uten kontotransaksjoner i en sammenhengende periode som overstiger tretti (30) måneder, vil vi prøve å kontakte deg for å returnere saldoen og minne deg om konsekvensene av dette, minst tretti (30) dager før Stars-kontoen din blir inaktiv. Hvis vi ikke mottar svar fra deg, vil Stars-kontoen din bli ansett å ha blitt «inaktiv» i samsvar med bestemmelsene i Gaming Authorisations and Compliance Directive utstedt av Malta Gaming Authority, og vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr for den inaktive kontoen så lenge kontoen forblir inaktiv og i kreditt, og uten å berøre rettighetene dine når det gjelder inaktive kontoer i henhold til nevnte direktiv.

10.12

Vi forbeholder oss retten til å stenge en brukers konto for hvilken som helst grunn til enhver tid uten forvarsel til slik bruker. Enhver saldo stående på brukerens konto på tidspunktet for nedleggelsen vil bli kreditert til brukers kredittkort/bankkonto, som registrert på den brukeren, så fremt ikke slik kreditt er forbudt av gjeldende lovverk.

10.13

Vi kan stenge en brukers konto i samsvar med avsnitt 9.1.

10.14

En bruker kan når som helst be om at Stars-kontoen stenges, ved å kontakte kundeservice. Skulle vi anse det uklokt at Stars-kontoen gjenåpnes, vil den forbli stengt permanent etter vårt eget skjønn.

10.15

Brukere forbys å benytte tjenesten til noen form for ulovlig pengeoverføringssystem. Du vil ikke bruke tjenesten til noen ulovlig eller bedragersk aktivitet eller forbudte transaksjoner (inkludert hvitvasking) under lovene i enhver jurisdiksjon som gjelder for deg. Hvis vi har en mistanke om at du kan være engasjert i eller har deltatt i, ulovlig eller upassende aktivitet, inkludert, uten begrensning, hvitvasking av penger, eller utføre annet i strid med denne avtalen, vil din tilgang til tjenesten sies opp umiddelbart og/eller din Stars-konto vil bli blokkert. Hvis Stars-kontoen din avsluttes eller sperres under slike omstendigheter, vil vi bare tilbakebetale deg alle midler som kan stå til kreditt for Stars-kontoen din på det tidspunktet, i samsvar med og i den grad det er tillatt av gjeldende lovgivning om hvitvasking , forskrifter, retningslinjer og implementeringsprosedyrer på Malta, i den grad det er gjeldende ved mistanke om forseelse. cI tillegg skal vi ha rett til å informere relevante myndigheter, andre elektroniske tjenesteleverandører og banker, kredittkortselskaper, elektroniske betalingstjenesteleverandører eller andre finansinstitusjoner om identiteten din og om eventuell mistanke om ulovlig, bedragersk eller upassende aktivitet, og du vil samarbeide fullt ut med oss for å undersøke alle slike aktiviteter. Som et Malta-registrert selskap, er The Stars Group også styrt av antihvitvaskingslovene på Malta.

10.16

Retningslinjene og prosedyrene for en bruker for å påvirke en periode med selvekskludering angis på siden for ansvarlig spilling.

10.17

Viktig informasjon for kunder som bor permanent eller midlertidig i Tyskland. Når en kunde som er permanent eller midlertidig bosatt i Tyskland vinner på en innsats, vil oppgjøret for den innsatsen bli tilpasset i etterkant ved å redusere gevinstbeløpet med fem prosent (5 %) (retroaktiv reduksjon av odds).

10.18

Hvis MVA, GST, QST, HST eller noen annen lignende avgift, heretter beskrevet som «salgsavgift», gjelder for noen betaling gjort av deg i forbindelse med din bruk av tjenesten vår, skal slike betalinger behandles som inklusiv alle avgifter (hvis noen).

11. TREDJEPARTS PROGRAMVARE
11.1

Programvaren inneholder tredjeparts programvare, inkludert kasinospillprogramvare lisensiert til oss av forskjellige tredjeparter, programvare utviklet OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young); ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger, og font-programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (denne, sammen med all annen programvare levert av tredjepartsleverandører er «lisensiert programvare»).

11.2

For at du skal kunne bruke visse EP-spill, kan det være nødvendig å tilby deg lisensiert programvare tilbudt av tredjepartsleverandører. Tredjepartsleverandører av slike programvare kan kreve at du godtar ekstra vilkår som styrer bruken din av produktene deres, inkludert individuelle regler fra leverandør av EP-spill. Disse ekstra tredjepartsvilkårene finner du i hvert EP-spill, og du bør se gjennom dem og forsikre deg om at du godtar dem før du bruker noen slik lisensiert programvare fra tredjepart. Hvis du fortsetter å spille EP-spill eller benytter deg av noen deler av tjenesten der vi har varslet deg om at tredjepartsvilkår gjelder, vil vi tolke det som at du har godtatt og være bundet av disse. Hvis du ikke godtar disse tredjepartsvilkårene, kan du ikke bruke den relevante lisensiert programvaren fra tredjepart. Du skal ikke forstyrre, modifisere eller omforme programvare som er gitt til deg av oss eller noen tredjepart, enten det er lisensiert programvare eller annen programvare.

Vi tar ikke noe ansvar med hensyn til lisensiert programvare fra tredjepart, og mer spesifikt gir vi ingen garantier for at tredjeparts spillprodukter vil overholde vilkårene eller spillereglene som gjelder for dem, som er ansvaret til den aktuelle tredjepartsleverandøren.

11.3

Bruken din av den lisensierte programvaren er også underlagt samsvar med alle vilkår i denne avtalen.

11.4

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

11.5

Bruken er begrenset til «internt bruk», hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. «Vanlig og ordinær intern anvendelse» betyr for sluttbrukeren som er en enhet, bruk av brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. «Vanlig og ordinær personlig bruk» betyr av en sluttbruker som er et individ, av slik bruker, eller et medlem av brukerens husholdning, for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

11.6

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

11.7

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young «som den er» og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Erik S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og den kryptografiske programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

12. UENIGHETER/KUNDESERVICE

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert EP-spill blir lagret på TSG sine servere. Ved eventuell avvik mellom de kortene som vises på din datamaskin og EP-spilldata som ligger på TSG sine servere, skal sistnevnte brukes. Brukeren aksepterer at funksjonene «Siste håndhistorikk» og «Håndavspiller» i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

Dersom en bruker ønsker å klage eller sende inn en forespørsel til kundeservice, kan han/hun enten fullføre kundeserviceskjemaet (som du finner i Hjelp-menyen i TSG-klienten) eller sende en e-post til kundeservice, og våre representanter vil sørge for at klagen eller forespørselen formidles videre til riktig team.

Dersom du fortsatt er misfornøyd med løsningen av klagen din etter samhandling med vår kundeservice, kan du kontakte vår tredjeparts tvisteløsningsleverandør, eCOGRA (eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance), på hjemmesiden deres her.

Alternativt kan du henvise til saken for alternative tvisteløsninger gjennom EUs tvisteløsningsplattform på nett. Gå til nettstedet deres for mer informasjon, og følg veiledningen for å registrere klagen din. Som en del av denne prosessen, vil du måtte oppgi e-postadressen vår, som du finner ved å klikke her.

Skulle du ikke være fornøyd med avgjørelsen til den alternative leverandøren av konfliktløsing, kan du kontakte Malta Gaming Authority (MGA) Player Support Unit på denne e-postadressen eller ved å klikke her.

Etter en avgjørelse av eCOGRA, EUs Online Dispute Resolution Platform eller MGA angående spill på Exchange, forbeholder vi oss retten til å etter eget skjønn iverksette passende tiltak, som blant annet kan inkludere følgende alternativer: (a) reversere avgjørelser for spill på relevante markeder, inkludert å gjøre endringer på en kundes konto der hvor det er nødvendig; eller (b) betale ut en kunde som satt et spill på markedets «nettoplassering» hvis kunden hadde vært i bedre posisjon dersom markedet hadde blitt avgjort som anbefalt av den som tok avgjørelsen (for eksempel hvis en kunde hadde vunnet mer penger hadde markedet blitt avgjort på den måten, vil denne kunden få utbetalt forskjellen mellom det de opprinnelig mottok da markedet ble avgjort, og beløpet de ville ha vunnet dersom markedet ble avgjort som anbefalt).

13. ENDRINGER

TSG kan oppdatere eller endre vilkårene i denne avtalen, eller deler av den, nå og da. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer som skal innføres i denne avtalen på nettstedene eller på andre måter, før slike endringer trer i kraft, og du vil bli pålagt å akseptere slike endringer for å fortsette å bruke tjenesten. Endringene vil gjelde umiddelbart etter din uttrykkelige aksept. Vi oppfordrer deg til å besøke sidene regelmessig og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som er i kraft på et slikt tidspunkt. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

14. STYRENDE LOVER

Denne Avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Malta. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen TSG har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon. Denne bestemmelsen om lovvalg har ingen innvirkning på rettighetene som kan bli gitt til deg som forbruker i henhold til obligatoriske bestemmelser i EU-loven eller loven som vil gjelde for deg uten en slik bestemmelse om lovvalg.

15. GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri.

16. OVERDRAGELSE

TSG forbeholder seg retten til å overdra denne avtalen, helt eller delvis, uten å varsle deg om dette. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

17. TILBAKEBETALING TIL SPILLER I KASINOET

For vårt kasino gjelder en lovlig minste gjennomsnittlig utbetalingsgrad. For å se spesifikke utbetalingsgrader per spill, må spillerne sjekke spillets tilbakebetaling til spiller (RTP), som oppgis av tilbyderen i det individuelle spinnet. Begrepet utbetalingsgrad eller RTP refererer til forholdet mellom innsats og gevinst. Det er basert på innstillingene til en tilfeldig tallgenerator, og oppnås på en langsiktig og gjennomsnittlig basis. TSG garanterer en gjennomsnittlig minste RTP for sine kasinospill på 92 % over en periode på ett år.

18. DIVERSE
18.1

TSG manglende håndhevelse av egne rettigheter ved brukerens brudd på bestemmelser i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende krav fra TSG på en streng og bokstavelig overholdelse av avtalen og brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne avtalen.

18.2

Denne avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Flutter Group og tredjepartstilbydere.

18.3

Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom deg og oss.

18.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

18.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av oss i forbindelse med brukerens anvendelse av tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

18.6

Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen og/eller eventuelle dokumenter referert til i denne avtalen (som aktuelt) skal være den gjeldende versjonen i tilfelle avvik mellom eventuelle oversatte versjoner av denne avtalen og/eller dokumenter som det refereres til i denne avtalen.

Copyright © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rettigheter forbeholdt.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheter forbeholdt.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Alle rettigheter forbeholdt.

Med respekt til PSTCollectionView-programvaren
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

TSG kan kontaktes via kundeservice.

Versjon 15.8 av TSG Interactive Gaming Europe Limited sin lisensavtale for sluttbruker.

I kraft fra april 2022.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILL MED LEKEPENGER

Denne lisensavtalen for sluttbruker for spill med ekte penger («avtalen») bør leses av deg («bruker» eller «du») i sin helhet, før du benytter deg av Star Mobiles tjenester eller produkter. Vennligst merk at avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Stars Mobile (heretter omtalt som «Stars Mobile», «oss», «vi» eller «vår»).

Stars Mobile driver pokerspillene og kasinospillene med «lekepenger»/«spill gratis» («LP-spill) tilbudt til deg på nettsidene som du finner på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com («sidene»). Vilkår som styrer spillingen din av LP-spill følger under.

I tillegg til vilkårene i denne avtalen, vennligst les våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, våre pokerregler, vilkårene for Home Games og vilkårene for Stars Rewards, samt andre regler, retningslinjer, betingelser, vilkår relatert til spill, kampanjer og tilbud tilgjengelig på Siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med retningslinjer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på «Jeg godtar»-knappen som en del av installasjonen av programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert under), aksepterer du denne avtalens vilkår, retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, pokerreglene og vilkårene for Home Games som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

For formålene med denne avtalen, vil definisjonen av «programvare» bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbrukerenhet eller ikke. Derfor vil «programvare» inkludere Stars Mobile-programvaren som lastes ned til din stasjonære eller bærbare datamaskin («PC») fra www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com, den nettbaserte programvaren tilgjengelig på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com, og også Stars Mobile-mobilappen som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på sluttbrukerenheten din (inkludert, uten begrensning, en mobiltelefon, et nettbrett eller annen type portabel eller mobil enhet som eksisterer nå eller finnes opp i fremtiden) (hver en «enhet») samt alt av støtteprogramvare til programvaren (enten nettbasert programvare eller klient-/serverprogramvare).

1. LISENS/ÅNDSVERK
1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Stars Mobile Brukeren en begrenset, ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Stars Mobile-servere og spille LP-spill tilgjengelig (Programvaren og LP-spillene benevnes i fellesskap «Tjenesten»)

1.2

Programvaren er lisensiert til brukeren av Stars Mobile for privat bruk. Merk deg at tjenesten ikke skal benyttes av personer: (i) under 18 år, (ii) under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon, og (iii) som kobler til sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Stars Mobile er ikke i stand til å verifisere lovligheten av tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

For å verifisere din identitet, fysiske adresse, alder og/eller kilde til midler og oppfylle våre regulatoriske forpliktelser, kan vi be om at du oppgir personlige opplysninger og/eller dokumentasjon (for eksempel en kopi av passet ditt, bevis på adresse eller detaljer om betalingsmåte) fra tid til annen. Se våre retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan vi bruker slike personlige data.

1.5

The Flutter Group og dets lisenstilbydere (inkludert deres tredjepartstilbydere) er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren;
 3. gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk;
 4. eksportere programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som «uautorisert bruk»).

Flutter Group og dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Stars Mobile umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Stars Mobile med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.6

Uttrykkene «Stars Mobile», «PokerStars» ,«PokerStars Casino» og «Full Tilt», domenenavnene «pokerstars.eu», «pokerstarscasino.eu», «fulltilt.eu», «pokerstars.com», «pokerstarscasino.com», «fulltilt.com», «fulltiltmobile.com» og «pokerstarsmobile.com», samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Flutter Group på sidene og/eller i programvaren fra tid til annen («varemerkene»), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til Flutter Group og/eller deres lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og disse enhetene reserverer alle rettigheter til slike varemerker. Alt annet innhold på Nettsidene inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst («sideinnholdet») tilhører Flutter Group og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke tjenesten og siden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på sidene og/eller varemerkene ‒ eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke sideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Stars Mobiles skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Flutter Group og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) i programvaren, Varemerkene, eller innholdet på siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Stars Mobile, Flutter Group generelt og alle våre og dets ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.7

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved oss, til Flutter Groups fordel, en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, underlisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til sidene eller tjenesten, i henhold til våre retningslinjer for personvern.

LISENS FOR VIRTUELLE ELEMENTER

1.8

LP-spill kan inkludere virtuelle sjetonger og/eller andre virtuelle elementer for bruk i LP-spill (sammen omtalt som «Virtuelle elementer»). Avhengig av LP-spillet, kan du kanskje «tjene» virtuelle elementer med spillingen din og/eller «kjøpe» virtuelle elementer ved å besøke relevant(e) kjøpsside(r) og fullføre den nødvendige transaksjonen. Du anerkjenner og godtar herved at du godtar at disse uttrykkene fra den «virkelige verden» brukes billedlig, og du godtar at du ikke har noen rett eller eierskap til virtuelle elementer, enten «tjent» i et LP-spill eller «kjøpt» fra Stars Mobile. Eventuell «virtuell valuta» eller lignende virtuelle saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens til å bruke de relevante virtuelle elementene i spill.

1.9

Virtuelle elementer er kun til i spill. Du kan ikke viderelisensiere, handle, selge eller overføre virtuelle elementer for noen verdi utenfor et LP-spill (eller forsøke å gjøre noen av disse tingene). Enhver slik handling eller et slikt forsøk på handling er forbudt og ugyldig, og det kan resultere i at brukerkontoen din slettes. I tillegg aksepterer du at Stars Mobile kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av virtuelle element utenfor LP-spill.

1.10

Når du kjøper en lisens for bruk av virtuelle elementer i spill, kan Stars Mobiles sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om virtuelle elementer du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-posten er riktig så snart som mulig, og ta vare på en kopi av den til senere. Hvis du har noen bekymringer, er det bare å ta kontakt med kundeservice. Stars Mobile holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle spørsmål.

1.11

Stars Mobiles kan endre prisene for virtuelle elementer når som helst.

1.12

Du erkjenner og godkjenner at virtuelle elementer ikke kan brukes hvis enten (a) LP-spillet det er snakk om trekkes tilbake, av en eller annen grunn, eller (b) det virtuelle elementet det er snakk om trekkes tilbake, av en eller annen grunn. Stars Mobiles vil gjøre sitt beste for å varsle deg innen rimelig tid før LP-spill eller virtuelle elementer trekkes tilbake. Hvis Stars Mobiles ikke gir deg slikt varsel på forhånd, uansett grunn, kan du kontakte Stars Mobiles for å motta en refusjon av ubrukte virtuelle elementer som du har «kjøpt» med ekte penger (ikke «tjent» via spilling), og som er påvirket av at et LP-spill eller virtuelt element er trukket. Men hvis Stars Mobile gir deg rimelig varsel på forhånd om at et LP-spill eller virtuelt element trekkes, vil du ikke kvalifisere for en refusjon for noen påvirkede virtuelle elementer, og Stars Mobile vil ikke ha noe ansvar ovenfor deg.

1.13

På samme måte som i avsnitt 1.12 ovenfor, erkjenner du at Star Mobiles ikke er påkrevd å gi deg en refusjon for virtuelle elementer uansett grunn, og at du ikke vil motta penger eller noen annen kompensasjon for ubrukte virtuelle elementer når en brukerkonto stenges, enten dette skjer frivillig (f.eks. når brukerkontoen stenges av deg) eller ufrivillig (f.eks. når brukerkontoen stenges fordi du har brutt vilkårene i denne avtalen).

2. INGEN GARANTIER
2.1

Stars Mobile gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg («SOM DEN ER»), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for brukerens formål.

2.2

Vi gir ingen garanti for at tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. Vi kan heller ikke garantere at programvaren eller sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet feil.

2.3

Stars Mobile forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Stars Mobile i denne forbindelse.

3. AUTORITET

Stars Mobile har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge brukernes kontoer med lekepenger på sidene. Enhver avgjørelse av Stars Mobiles ledelse i henhold til ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på. Nye kontoer fra brukere skal fra nå av hete Stars-konto. Brukerens Stars-konto vil gi tilgang til alle sidene gjort tilgjengelig for deg under vilkårene i denne avtalen av Stars Mobile, som gjeldende for din geografiske plassering. Alle referanser i denne avtalen til begrepet «brukerkonto» eller «konto» betyr din Stars-konto.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår du for følgende:

4.1

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.2

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Stars Mobiles kontroll, og Stars Mobile ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

4.3

du forbys fra å bruke tjenesten på noen måte for å skape, motta eller legge til rette for overføring eller kvittere for enhver finansiell fordel, eller andre fordeler for deg eller noen tredjepart (uavhengig om de handler på dine vegne). Virtuelle elementer har ingen verdi i seg selv og kan ikke overføres eller byttes innen en Stars-konto. Videre har slike virtuelle elementer ingen verdi i seg selv, og kan ikke løses inn i «ekte» valuta eller premie. Dermed er det forbudt å viderelisensiere, leie, lease, salg, handel, gi bort eller på annen måte overføre din Stars-konto eller noen virtuelle elementer knyttet til din Stars-konto til en tredje person;

4.4

Stars Mobil gir ikke brukere råd om skatt og/eller juridiske saker. Brukere som ønsker å få råd når det kommer til skatt og rettslige tilfeller anbefales å kontakte passende rådgivere og/eller myndigheter i jurisdiksjonen hvor de er tilhørende eller bosatt;

4.5

du er 18 år eller eldre (eller, hvis lovlig alder for å spille i din jurisdiksjon er over 18 år, er du eldre enn denne relevante lovlige alderen for å spille), og at du for øyeblikket ikke er ekskludert fra noen side for spill på nett eller mobil, og at du vil informere oss umiddelbart hvis du inngår en selvekskluderingsavtale med en hvilken som helst spilleleverandør;

4.6

du har oppgitt sann og nøyaktig informasjon angående din alder, fysiske adresse og identitet, inkludert nasjonaltet;

4.7

du er i øyeblikket ikke på noen liste over personer som hindrer Stars Mobile fra å gjøre forretninger med eller på annen måte ha noe å gjøre med, eller ellers tilbyr tjenester til deg;

4.8

du er ikke forhindret, på grunn av din geografiske plassering eller på annen måte, fra å motta midler fra Stars Mobile; og

4.9

hvis du er identifisert som en person som beskrevet i avsnitt 4.7 eller 4.8, kan Stars Mobile umiddelbart avslutte kontoen din og all tilgang til tjenestene.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK
5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK Tjenesten er ment utelukkende for brukerens private bruk og underholdning, ikke for å tjene penger. Den må ikke på noen måte brukes til å skape økonomiske fordeler. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til Stars Mobile og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

SAMARBEID OG JUKSING Samarbeid og juks mellom brukere, ved å dele private pokerkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon, er strengt forbudt. Stars Mobile forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Stars Mobile forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder brukere, som et vesentlig brudd på avtalen, og som en følge av dette har Stars Mobile rett til å bringe en brukers konto til opphør dersom en bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket. Brukere må rapportere mistanke om samarbeid eller juksing til kundeservice.

5.4

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. Stars Mobile forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy («EPA-verktøy») som er ment å gi spillere en «urettferdig fordel». Stars Mobile definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). Stars Mobil ser bredt på hva som faller inn under «urettferdig fordel» i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjeparts verktøy og tjenester – ofte stilte spørsmål (FAQ). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller innsamling av informasjon om andre spillere utover det som brukeren personlig har observert gjennom brukerens eget spill eller mottatte råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til «roboter», er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.6

FORHINDRE EPA Du er enig i at Stars Mobil kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på brukerens datamaskin som kjører samtidig med Stars Mobile-programvaren på brukerens PC eller enhet. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjepartsprogramvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.7

SJETONGDUMPING Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen bruker mens man bruker tjenesten, kan bli permanent utestengt fra tjenesten, og deres Stars-konto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. Under slike omstendigheter har Stars Mobile ingen plikt til å refundere eller kreditere sjetonger som står på din Stars-konto i slike tilfeller.

5.8

BEDRAGERI Dersom Stars Mobile anser det slik at brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av tjenesten eller noen av de andre tjenestene, produktene eller fasilitetene til den brede Flutter Group, herunder, men ikke begrenset til, de forannevnte aktiviteter angitt i avsnitt 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Stars Mobile iverksette de tiltak som anses passende, herunder, men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av brukeren fra tjenesten;
 2. varsle andre selskaper i Flutter Group;
 3. slette en brukers konto hos Stars Mobile;
 4. beslaglegge alle virtuelle elementer på en brukers konto; og/eller
 5. ta rettslige skritt mot en bruker.
6. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, støtende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via tjenesten, enten du bruker chat, spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Stars Mobiles eller Flutter Groups ansatte.

7. AVTALEBRUDD
7.1

Uten å påvirke andre rettigheter Stars Mobile har, om en bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri, reserverer Stars Mobile seg retten til, etter eget skjønn, å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne avtalen eller andre avtaler med brukeren og Flutter Group, å øyeblikkelig blokkere brukerens tilgang til tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Flutter Group, avslutte brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen side styrt av Flutter Group, beslaglegge eller plassere i karantene alle virtuelle sjetonger på brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Flutter Group, og/eller ta rettslige skritt mot brukeren. Et brudd på denne avtalen av en bruker skal anses å være et brudd på alle andre avtaler mellom brukeren og et medlem av Flutter Group.

7.2

Du samtykker å erstatte, forsvare og holde skadesløs Stars Mobile alle andre Flutter Group-selskaper, og deres aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

 1. ditt mislighold av denne avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av tjenesten eller enhver annen persons bruk av tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.
8. ANSVARSBEGRENSNING
8.1

I henhold til avsnitt 8.2 nedenfor: Under ingen omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Stars Mobile eller noe annet medlem av Flutter Group være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av tjenesten selv om Stars Mobile eller det relevante medlemmet av Flutter Group hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

8.2

Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense Stars Mobiles ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling; eller (c) ethvert ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenset under gjeldende lov (inkludert, for å unngå tvil, Misrepresentation and Unfair Contracts Act 1980 (Isle of Man)).

9. SIKKERHET OG DIN KONTO
9.1

Hver Stars-konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av et unikt brukernavn («brukernavn»), et unikt og hemmelig passord («passord»), og andre valgfrie metoder for autentisering brukeren kan velge (brukernavnet, passordet og annen autentisering benevnes i fellesskap «påloggingsinformasjon»). Brukeren er ansvarlig for å velge brukernavn og passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

9.2

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av tjenesten hvor hans eller hennes påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke tjenesten via hans/hennes Stars-konto.

9.3

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

9.4

En bruker kan bare ha én Stars-konto hos Stars Mobile, og skal bare bruke tjenesten via én enkelt konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Stars Mobile. I tilfeller hvor Stars Mobile blir gjort oppmerksomme på at en bruker har åpnet flere kontoer, kan Stars Mobile stenge slike ekstrakontoer uten forvarsel, og kan konfiskere virtuelle elementer på slike ekstrakontoer.

9.5

Du kan ikke plassere noen innsats (med virtuelle elementer) ved hjelp av tjenesten på et beløp som er større enn det totale antallet virtuelle elementer på Stars-kontoen din.

9.6

Hvor aktuelt, forbeholder Stars Mobile seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

9.7

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Stars Mobile. Du er enig i at du ikke kan foreta «chargebacks» (refusjonskrav rettet mot brukerens kredittkortselskap med virkning for oss), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av deg med hensyn til tjenesten. Du skal refundere Stars Mobile utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av deg, samt ethvert tap påført oss som en konsekvens av forestående.

9.8

Stars Mobile forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten, i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

9.9

Hvis MVA, GST, QST, HST eller noen annen lignende avgift, heretter beskrevet som «salgsavgift», gjelder for noen betaling gjort av deg i forbindelse med din bruk av tjenesten vår, skal slike betalinger behandles som inklusiv alle avgifter (hvis noen).

10. TREDJEPARTS PROGRAMVARE
10.1

Programvaren inneholder, som en komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit ( http://www.openssl.org/ ); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young); ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger, og font-programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (denne, sammen med all annen programvare levert av tredjepartsleverandører er «lisensiert programvare»).

10.2

For at du skal kunne bruke visse LP-spill, kan det være nødvendig å tilby deg lisensiert programvare tilbudt av en tredjepart. Tilbyderne av slike programvare kan kreve at du godtar ekstra vilkår som styrer bruken din av produktene deres, inkludert individuelle regler fra leverandør av LP-spill. Disse ekstra tredjepartsvilkårene finner du i hvert LP-spill, og du bør se gjennom dem og forsikre deg om at du godtar dem før du bruker noen slik lisensiert programvare fra en tredjepart. Hvis du fortsetter å spille LP-spill eller benytter deg av noen deler av tjenesten der vi har varslet deg om at tredjepartsvilkår gjelder, vil vi tolke det som at du har godtatt og være bundet av disse. Hvis du ikke godtar disse tredjepartsvilkårene, kan du ikke bruke den relevante lisensiert programvaren fra tredjepart. Du skal ikke forstyrre, modifisere eller omforme programvare som er gitt til deg av oss eller noen tredjepart, enten det er lisensiert programvare eller annen programvare.

Vi tar ikke noe ansvar med hensyn til lisensiert programvare fra tredjepart, og mer spesifikt gir vi ingen garantier for at tredjeparts spillprodukter vil overholde vilkårene eller spillereglene som gjelder for dem, som er ansvaret til den aktuelle tredjepartsleverandøren.

10.3

Bruken din av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår i denne avtalen.

10.4

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

10.5

Bruken er begrenset til «internt bruk», hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. «Vanlig og ordinær intern anvendelse» betyr for sluttbrukeren som er en enhet, bruk av brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. «Vanlig og ordinær personlig bruk» betyr av en sluttbruker som er et individ, av slik bruker, eller et medlem av brukerens husholdning, for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

10.6

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

10.7

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young «som den er» og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Erik S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og den kryptografiske programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

11. TVISTER

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert LP-spill blir lagret på Stars Mobile sine servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på din datamaskin og LP-spilldata som ligger på Stars Mobile sine servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonene «Siste håndhistorikk» og «Håndavspiller» i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

12. ENDRINGER

Stars Mobile kan oppdatere eller endre vilkårene i denne avtalen, eller deler av den, nå og da. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer som skal innføres i denne avtalen på nettstedene eller på andre måter, før slike endringer trer i kraft, og du vil bli pålagt å akseptere slike endringer for å fortsette å bruke tjenesten. Endringene vil gjelde umiddelbart etter din aksept. Vi oppfordrer deg til å besøke sidene regelmessig og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som er i kraft på et slikt tidspunkt. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

13. STYRENDE LOVER

Denne avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i dette avsnittet skal begrense adgangen Stars Mobile har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

14. GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri.

15. OVERDRAGELSE

Stars Mobile forbeholder seg retten til å kunne overdra avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

16. DIVERSE
16.1

Stars Mobile manglende håndhevelse av egne rettigheter ved brukerens brudd på bestemmelser i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende krav fra Stars Mobile på en streng og bokstavelig overholdelse av avtalen og brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne avtalen.

16.2

Denne avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Flutter Group og tredjepartstilbydere.

16.3

Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom deg og oss.

16.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

16.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Stars Mobile i forbindelse med brukerens anvendelse av tjenesten, som til enhver tid reguleres av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

16.6

Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen og/eller eventuelle dokumenter referert til i denne avtalen (som aktuelt) skal være den gjeldende versjonen i tilfelle avvik mellom eventuelle oversatte versjoner av denne avtalen og/eller dokumenter som det refereres til i denne avtalen.

Copyright © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rettigheter forbeholdt.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheter forbeholdt.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Alle rettigheter forbeholdt.

Med respekt til PSTCollectionView-programvaren
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Stars Mobile kan kontaktes via vår kundeservice.

Versjon nr. 15,5 av Stars Mobiles lisensavtale for sluttbruker.

I kraft fra april 2022.