pokercasinosports

Кінні перегони

Загальне

Усі ставки на окремі заїзди врегульовуються за офіційними результатами на момент зважування (або подібного). Подальші дискваліфікації, апеляції або зміни результатів не враховуються.

Номери карток наводяться суто для інформації. Ставки робляться на коней за іменами. Будь-яка інформація (така як колір форми та номери на сідлах) наводиться суто для інформації. Ми не гарантуємо точність цієї інформації. Ви можете використовувати її для здійснення ставок на свій власний ризик.

Якщо заплановане місце проведення змінено після наповнення ринку ставками, усі ставки будуть анульовані.

Якщо змінено запланований тип покриття, ставки залишатимуться дійсними (наприклад, з торфу на ґрунт).

Переривання, скасування та перенесення

Усі відповідні ставки анулюються, якщо гонку: перервано і не перенесено; відкладено і перенесено в інше місце; відкладено і перенесено на інший день на цьому ж місці, при цьому список учасників заїзду оновлено або повернено на попередній за умови, що додано нових або повернено раніше відмінених учасників, і такі учасники/заяви, за нашим власним розсудом, є суттєвими для гонки. Для уникнення непорозумінь, якщо заїзд перенесено або відкладено на інший день на цьому ж місці, усі відповідні ставки залишатимуться дійсними, якщо усі учасники/заяви на момент змін у розкладі залишатимуться незмінними або включатимуть нематеріальні зміни до моменту перенесення заїзду.

Якщо заїзд анульовано або оголошено вільний прохід до наступного раунду, усі ставки на цю гонку будуть анульовані.

Правило неучасті

Це правило стосується зміни коефіцієнтів вже прийнятих ставок, якщо учасника гонки проголошено неучасником. У межах таких змін ми застосовуємо фактор зменшення для інших учасників. Фактор зменшення для певного неучасника розраховується як (детальніше описано нижче) шанси цього коня на виграш (або на те, чи займе він певне місце), і застосовується до ставок, які вже прийняті на інших учасників цієї ж гонки.

Будь-який кінь, якого вказано для певного ринку на момент наповнення його ставками, але який пізніше не вийде на стартову позицію, вважається неучасником.

Коли ринок наповнено ставками, для кожного учасника визначається "фактор зменшення", що базується на прогнозованій ціні та виражається у відсотках. Фактори зменшення можуть періодично оновлюватися за нашим власним розсудом виходячи із ситуації на ринку, але починаючи приблизно з 15 хвилини (приблизно з 5 хвилини для ринків Австралії та США) від запланованого часу старту гонки вони оновлюватимуться лише за виключних обставин.

Точні фактори зменшення будуть застосовані для всіх варіантів лише у випадку наявності неучасника. Після оголошення неучасника для кожного варіанту ставки на ринку буде визначено фактор зменшення. Фактори зменшення можуть змінюватися за нашим власним розсудом у будь-який час протягом існування ринку (навіть після гонки).

Для гонок в Австралії фактори зменшення можуть періодично оновлюватися за нашим власним розсудом виходячи із ситуації на ринку, але починаючи приблизно з 5 хвилини від запланованого часу старту гонки вони оновлюватимуться лише за виключних обставин.

Зменшення будуть здійснені як для ставок на переможця, так і на місце, але застосовуватимуться по-різному (як описано нижче), і для кожного ринку учасники матимуть різний фактор зменшення.

Як тільки нам стане відомо про те, що певного коня офіційно визнано неучасником або з високою ймовірністю буде визнано неучасником після прес-конференції, відбудеться наступне:

 • усі прийняті ставки на цього учасника будуть анульовані, а коня буде видалено з ринку;
 • для ставок на перемогу, якщо фактор зменшення неучасника становитиме 2,5% або більше, ціну всіх прийнятих ставок на решту учасників буде зменшено на значення фінального фактора зменшення неучасника, а всі неприйняті ставки "проти" буде скасовано. Якщо фактор зменшення неучасника менше 2,5%, зменшення застосовані не будуть, і неприйняті ставки скасовані не будуть.
 • для ставок на місце, буде застосований фактор зменшення (навіть якщо менше 2,5%), а потенційні виграші для прийнятих ставок на решту учасників будуть зменшені на значення фінального фактора зменшення неучасника. неприйняті ставки "проти" будуть скасовані лише у випадку, якщо фактор зменшення становить 4,0% або більше.
 • Усі фактори зменшення решти коней будуть змінені з урахуванням покращених шансів на виграш.

Фактори зменшення не стосуватимуться ставок, зроблених по ходу гри. Однак, якщо ринок був відкритий для ставок по ходу гри помилково передчасно (або, наприклад, через фальш-старт), до всіх ставок, прийнятих у цей період, може бути пізніше застосований фактор зменшення, якщо ринок був закритий для ставок по ходу гри до початку гонки. У випадку пізнього вилучення учасника з гонки ми залишаємо за собою право видалити учасника після завершення гонки. У цьому випадку фактор зменшення буде застосований тільки до тих ставок, які були прийняті до старту.

Якщо неучасника видалено з гонки помилково або через неправильну інформацію, ми відновимо як учасника, так і всі раніше прийняті ставки, пов'язані з цим учасником. Ставки як на перемогу, так і ставки на місце, зроблені в період від моменту видалення і до моменту відновлення, будуть анульовані. Фактор зменшення, застосований всіх прийнятих ставок на момент видалення, буде повернено, і діятимуть оригінальні ціни.

Неучасники видалятимуться з відповідних ринків у порядку, відповідно до якого нам про це стане відомо. Якщо нам стане відомо про декількох неучасників одночасно, ми видалятимемо їх з відповідних ринків відповідно до порядку, в якому вони вказані у картці гонки.

Якщо учасника не включено в ринок через помилку або неправильну інформацію, ми залишаємо за собою право внести такого учасника в ринок у будь-який момент до врегулювання (навіть після початку гонки), за умови, що такий учасник не буде суттєвим (тобто варіанти з фактором зменшення приблизно 2,5% або менше для ринку на переможця). За таких умов усі прийняті та неприйняті ставки, зроблені до початку гонки, залишатимуться дійсними. Якщо учасника не представлено до початку гонки, усі ставки "по ходу гри", будуть анульовані. Однак, якщо такого учасника буде визначено як суттєвого, тоді помилково сформований ринок буде анульований і, де це можливо, буде сформовано новий ринок.

Як застосовуються зменшення

Для ставок на перемогу зменшення будуть застосовані до прийнятої ціни.

Наприклад, якщо фінальний фактор зменшення неучасника становить 25%, прийняту ціну для всіх раніше прийнятих ставок на інших коней буде зменшено на 25%. Отже, прийнята ціна 8,0 перетвориться на 6,0 і т.д. Ціна може бути зменшена й далі, якщо інший кінь буде визнаний неучасником.

Для ставок на перемогу/місце зменшення будуть застосовані до прийнятої ціни на перемогу. Потім будуть внесені відповідні зміни в ціну ставок на місце, згідно з умовами ставки.

Наприклад, якщо фінальний фактор зменшення неучасника становить 25%, прийняту ціну для всіх раніше прийнятих ставок на інших коней буде зменшено на 25%. Тож прийнята ціна 8,0 перетвориться на 6,0. Якщо умови частини ставки на місце були 1/5 для трьох місць, відповідна ціна для цієї частини ставки буде зменшена з 2,4 до 2,0.

Для ставок на місце зменшення будуть внесенні в потенційний виграш від ставки, а не в прийняту ціну.

Наприклад, якщо фінальний фактор зменшення неучасника становить 25%, потенційні виграші для всіх раніше прийнятих ставок на інших коней буде зменшено на 25%. Тож прийнята ціна 8,0 перетвориться на 6,25. Наприклад, ставка 10 на коня, прийнята за ціною 8,0, принесе виграш 70. Якщо в гонці є неучасник з фактором зменшення 25%, цей фактор буде застосовано до потенційного виграшу 70, тож остаточний виграш становитиме 52,50. Тому фактично змінена прийнята ціна становитиме 6,25.

Прийнята ціна може бути зменшена й далі, якщо неучасниками проголошуватимуться й інші коні. Однак коефіцієнт не може бути зменшений нижче 1,01.

У ринках може з'являтися резервний учасник, але його фактор зменшення не застосовуватиметься, доки ми не отримаємо підтвердження, що цей учасник дійсно візьме участь. У такому випадку до нього може бути застосований відповідний фактор зменшення.

Для уникнення непорозумінь, будь-який фактор зменшення, який має бути застосований до неучасника, заміненого резервним учасником, буде застосований до всіх ставок, зроблених на відповідних ринках до видалення із цих ринків такого неучасника. Подібно до цього, якщо резервний учасник стане дійсним учасником, але пізніше стане неучасником, усі фактори зменшення, що стосуються цього неучасника, будуть застосовані до всіх ставок, зроблених на відповідних ринках до видалення із цих ринків такого неучасника.

Попередні ставки

З урахуванням наведених нижче пунктів, усі попередні ставки на окремих коней залишатимуться дійсними незалежно від того, чи взяв цей кінь участь у змаганні, чи ні.

Для перегонів у Великій Британії та Ірландії: якщо кінь не взяв участь внаслідок нестачі місць, усі ставки на нього анулюються.

Якщо кінь, вказаний у попередньому переліку учасників, помре, ми скористаємося всією доступною інформацією для визначення часу смерті коня. Після цього ми визначимо, діючи ґрунтовно, чи був цей кінь "суттєвим учасником" ринку. Ми також визначимо це у випадках, коли через офіційні джерела заздалегідь стане відомо, що учасника формально викреслено з гонки. Під час визначення того, чи був кінь суттєвим учасником, ми врахуємо загальну ціну коня безпосередньо перед смертю (або одразу перед повідомленням про викреслення) на нашому ринку і також у більш широкому колі ринків. Говорячи ясніше, ми вважатимемо коня суттєвим учасником, якщо він мав шанси на виграш приблизно 8-10% або вище.

Якщо ми дійдемо висновку, що кінь був суттєвим учасником, тоді всі ставки (на всі варіанти), які були зроблені в період від часу смерті (або з моменту повідомлення про викреслення) і до призупинення ринків, будуть анульовані, а всі неприйняті ставки будуть скасовані до повторного відкриття ринку.

Якщо ми дійдемо висновку, що кінь не був суттєвим учасником, тоді лише ті ставки, які були зроблені на цього коня в період від часу смерті (або з моменту повідомлення про викреслення) і до призупинення ринків, будуть анульовані, а всі неприйняті ставки будуть скасовані до повторного відкриття ринку.

Ставки, прийняті на коня після того, як вона втратить своє місце в певному попередньому етапі, або якщо він не пройде кваліфікацію до певної дати, будуть анульовані, якщо попереду більше немає попередніх етапів відповідної гонки.

Зверніть увагу, що коні, які не взяли участь у початкових етапах, можуть бути видалені з відповідних ринків, а ціни всіх прийнятих ставок користувачів будуть встановлені в 1,0, навіть якщо будуть подальші додаткові етапи. Якщо здаватиметься, що певний учасник зможе взяти участь у гонці, цього учасника буде відновлено, а ціни всіх прийнятих ставок буде повернено в початкові значення.

Дло попередніх ставок не застосовуються зменшення неучасників.

Ставки "на перемогу/місце"

Частина ставки на місце буде врегульована відповідно до кількості "місць" і частини ставки на виграш, як вказано в інформації про ринок.

Наприклад: Наприклад. "Умови перемога/місце: коеф. 1/5, 3 місця". "1/5" – дробовий коефіцієнт, що на 1 менше десяткового коефіцієнта. Тому розрахунок коефіцієнта ставки на місце, що відповідає ставці на перемогу для ставки 8,0 становить ((8,0 – 1) / 5) + 1 = 2,4.

Після відкриття ринку для ставок на перемогу/місце на кількість місць не впливатимуть подальші неучасники, якщо тільки кількість місць, які пропонуються в цій ставці не дорівнюватимуть або перевищуватимуть кількість учасників. В останньому випадку частина ставки на місце буде анульована в межах врегулювання ставки.

Ставки "на місце"

Кількість переможців для ринків "місце не нижче певного" вказується в інформації про ринок і визначається із вказанням кількості учасників, які нам відомі на момент наповнення ринку ставками.

Після відкриття ринку, кількість переможців для ринків "місце не нижче певного" не може бути змінена через можливих неучасників.

Якщо кількість переможців, вказана в інформації про ринок, більше або дорівнює кількості учасників, усі ставки на цей ринок будуть анульовані.

Переможцями частини ставки на місце можуть бути лише ті учасники, які посіли призові місця, за умови, що кількість призових місць менше кількості потенційних переможців, вказаної в інформації про ринок.

Виграшні дистанції

Якщо інше не вказано в інформації про ринок, ставки будуть врегульовані відповідно до суми виграшних дистанцій для всіх гонок одного дня або змагання.

Ставки на виграшну дистанцію в гонці будуть врегульовані відповідно до офіційної дистанції між першими двома конями, які перетнуть фініш. Однак, якщо першого чи другого коня буде дискваліфіковано через: (i) неправильну вагу; (ii) неправильно взятий курс; (iii) жокей або кінь не пройдуть зважування або важитимуть менше після гонки; тоді в кожному такому випадку виграшна дистанція між першим і другим конем визначатиметься відповідно до офіційного результату.

Максимальна дистанція для кожної окремої гонки становить 12 корпусів для гонок на рівних поверхнях і 30 корпусів для гонок National Hunt (що включає National Hunt Flat Races), і ці дистанції застосовуються лише тоді, коли гонки завершить лише один учасник. Застосовуватимуться наступні позначення:

 • Ніс: 0,05 корпуса
 • Коротка голова: 0,1
 • Голова: 0,2
 • Коротка шия: 0,25
 • Шия: 0,3
 • Половина корпуса: 0,5
 • 3/4 корпуса: 0,75
 • Корпус: 1

Якщо у змаганні три або більше гонок перервано чи анульовано, тоді всі ставки на виграшну дистанцію будуть анульовані, якщо тільки весь ринок вже не був безумовно визначений.

Якщо перервано чи анульовано лише одну або дві гонки, тоді ринки виграшних дистанцій будуть врегульовані з використанням дистанції за замовчанням для кожної перерваної чи анульованої гонки. Дистанція за замовчанням для гонок на рівних поверхнях становить 2 корпуси, а для гонок National Hunt – 10 корпусів.

Якщо спочатку запропоновано певний ринок виграшної дистанції, а потім оголошено прохід, наступні виграшні дистанції будуть застосовані до гонки, яка отримала прохід:

 • Рівні поверхні: 5 корпусів
 • National Hunt: 12 корпусів

Якщо прохід оголошено до того, як запропоновано певний ринок виграшних дистанцій, тоді для такого ринку гонка, для якої застосовано прохід, буде проігнорована, і загальна виграшна дистанція буде визначена відповідно до решти гонок (тобто всіх гонок, окрім тих, які отримали прохід).

Різне

Коні від одного власника чи тренера не братимуть участі в одній гонці.

Якщо кінь бере участь лише для заробітку, він вважатиметься неучасником. Якщо це призведе до того, що кількість можливих переможців, вказана в інформації про ринок, буде більше або дорівнювати кількості учасників, ставки будуть анульовані.

 

Для будь-яких категорій ставок або ринків, що не перелічені у правилах для окремих видів спорту, застосовуються загальні правила біржі ставок та інформація про ринок. Якщо між правилами для окремого виду спорту та загальними правилами біржі ставок виникають розбіжності, переважну силу мають правила для окремого виду спорту. Якщо між інформацією про ринок і загальними правилами біржі ставок або правилами для окремого виду спорту виникають розбіжності, переважну силу має інформація про ринок.

Загальні правила біржі ставок дивіться тут.