pokercasinosports

Кінні перегони

Загальне

Усі ставки на окремі заїзди буде врегульовано за офіційними результатами на момент зважування. Подальші дискваліфікації, апеляції або зміни результатів не враховуються.

Номери карток наводяться суто для інформації. Ставки робляться на коней за іменами. Будь-яка інформація (така як колір форми та номери на сідлах) наводиться суто для інформації. Ми не гарантуємо точність цієї інформації. Ви можете використовувати її для здійснення ставок на свій власний ризик.

Якщо місце проведення змінено після здійснення ставок, усі ставки буде анульовано. Якщо змінено запланований тип покриття, ставки залишатимуться дійсними (наприклад, з торфу на ґрунт).

Фаворит – це варіант, який в офіційних стартових цінах вказано з найнижчим коефіцієнтом. Другий фаворит – це варіант із другим найменшим коефіцієнтом. Якщо двоє коней вказано з однаковими коефіцієнтами, і ці коефіцієнти менші, ніж коефіцієнти для інших учасників, тоді вони вважаються рівними першим і другим фаворитом. Якщо таким чином обрано два чи більше фаворитів, ставка рівномірно ділиться між ними.

Переривання, скасування та перенесення

Якщо забіг скасовано, анульовано, або він не відбувся з іншої причини, усі ставки на цей заїзд буде анульовано.

Якщо забіг не відбувся у запланований день, усі ставки буде анульовано.

Неучасть, відмови та дискваліфікації

Якщо учасник вийде на старт, але відмовиться продовжувати забіг, ставки на такого коня буде врегульовано як програшні.

За винятком попередніх ставок, якщо учасника вилучено або визнано таким, що не стартував, він вважатиметься неучасником, і всі ставки на нього буде анульовано.

До ставок на решту учасників цього забігу, для яких уже визначено ціну, може бути застосовано вирахування за правилом Таттерсола №4(c) (див. нижче), що залежить від ціни відповідного учасника на момент вибуття.

Ставки на учасників вже зміненого ринку, для яких у подальшому знімається один або більше учасників, також можуть зазнати перерахування, залежно від цін знятих учасників на момент зняття.

Якщо для формування нового ринку недостатньо часу, до ставок, зроблених за стартовою ціною, може бути застосовано правило Таттерсола №4(c).

Для ставок з уже визначеною ціною застосування правила Таттерсола №4(c) буде визначатися за останньою ціною, яка діяла на момент зняття відповідного учасника.

Вирахування в €/$/£ відбуватимуться залежно від коефіцієнтів кожного знятого учасника відповідно до таблиці нижче:

Ціна Вирахування Ціна Вирахування
1/9 або менше €/$/£0,90 Від 1/1 до 6/5 €/$/£0,45
Від 2/11 до 2/17 €/$/£0,85 Від 6/4 до 5/4 €/$/£0,40
Від 1/4 до 1/5 €/$/£0,80 Від 7/4 до 13/8 €/$/£0,35
Від 3/10 до 2/7 €/$/£0,75 Від 9/4 до 15/8 €/$/£0,30
Від 2/5 до 1/3 €/$/£0,70 Від 3/1 до 5/2 €/$/£0,25
Від 8/15 до 4/9 €/$/£0,65 Від 4/1 до 10/3 €/$/£0,20
Від 8/13 до 4/7 €/$/£0,60 Від 11/2 до 9/2 €/$/£0,15
Від 4/5 до 4/6 €/$/£0,55 Від 9/1 до 6/1 €/$/£0,10
Від 20/21 до 5/6 €/$/£0,50 Від 14/1 до 10/1 €/$/£0,05
Більше 14/1 Без вирахувань

Якщо в одному заїзді знято двох або більше учасників, загальна сума вирахувань не може перевищити €/$/£0,90. Якщо ціна знятого учасника не вказана у таблиці вище, тоді правило Таттерсола № 4(c) буде застосовано за наступною вищою ціною, вказаною у таблиці. Наприклад, з метою застосування правила №4, для коефіцієнта 21/5 буде застосовано вирахування як для коефіцієнта 9/2.

У заїздах із резервними учасниками, такі учасники зазвичай будуть мати свою ціну. Однак якщо ставки прийнято до того, як резервного учасника буде оголошено учасником заїзду, і на момент здійснення ставок не була встановлена ціна такого резервного учасника, тоді будь-які такі ставки буде врегульовано за фактичним результатом без врахування резервного(их) учасника(ів). Ставки на перемогу та місце "без врахування резервних учасників" буде врегульовано за фактичною кількістю учасників, які почали заїзд, за мінусом резервних. У заїздах, коли резервні учасники мають ціну, але не взяли участь, може бути застосовано правило №4.

Якщо учасника знято, але він у подальшому бере участь у заїзді, усі ставки на такого учасника буде анульовано та повернено відповідно до моменту, коли такого учасника знято. Якщо учасника буде повернено на ринок, усі раніше анульовані ставки буде повернено за умови, що у користувача достатньо коштів на рахунку. Якщо у користувача на рахунку недостатньо коштів, анульовану ставку не буде зроблено повторно.

Попередні ставки/ставки на майбутні змагання

Для уникнення непорозумінь, попередні ставки та ставки на майбутні забіги означають один і той же тип ринку, ці терміни взаємозамінні, тому може використовуватися будь-який з них.

Попередні ставки (Ante Post) – це ставки, що розміщуються за нашими коефіцієнтами до того моменту, як для забігу наступає "день події" ("день події" – це термін, який описує час початку декларування, зазвичай за 48 годин до початку забігу).

Попередні ставки буде врегульовано лише за Правилами кінних перегонів.

Попередні ставки приймаються за вказаними цінами до завершення дня, що передує події, за правилом "ставки дійсні незалежно від участі". Іншими словами, ставки на учасників, які не взяли участь у забігу, вважатимуться програшними.

Ставки, зроблені після етапу декларування, буде врегульовано відповідно до наших правил, що діють стосовно ранніх цін/дня забігу.

Відповідно до принципів, описаних у Правилах кінних перегонів Таттерсола, попередні ставки буде анульовано за наступних обставин (у всіх інших випадках вони залишатимуться дійсними):

 • заїзд відмінено або анульовано;
 • місце проведення змінено або забіг перенесено на іншу дату на іншому треку;
 • якщо забіг перенесено на іншу дату на тому ж треку з повторним відкриттям ставок, ставки, розміщені після перенесення, буде анульовано, натомість ставки, здійснені до перенесення, залишатимуться дійсними. Усі ставки залишатимуться дійсними, якщо забіг перенесено на іншу дату на тому ж треку з тими ж учасниками;
 • якщо кінь не взяв участь через виключення або за правилами Jockey Club, одинарні ставки буде анульовано. У таких випадках комбіновані попередні ставки залишатимуться дійсними для інших частин ставки з вирахуваннями коефіцієнтів виключених варіантів, тобто дабли стануть ординарами, требли даблами тощо.
 • якщо якихось учасників видалено за правилами Jockey Club/Turf Club для обмеження кількості учасників, ставки на таких учасників буде анульовано. Зобов'язання за ставками "проти" стосовно учасників, які залишилися, буде зменшено обидві частини ставки на перемогу/місце, відповідно до коефіцієнтів, які має бути оголошено до початку заїзду Комітетом Таттерсолса, залежно від коефіцієнтів, доступних проти виключених учасників на момент виключення. Ставки здійснюються з коефіцієнтами, що діють на момент розміщення ставки. Ми залишаємо за собою право виправити будь-які очевидні помилки. Дабли, требли та інші комбіновані ставки на перемогу розраховуються відповідно до повних коефіцієнтів. Частини "перемога" і "місце" для даблів, треблів та інших комбінованих ставок на перемогу/місце буде врегульовано окремо, і для частини ставки на місце використовуватимуться дробові коефіцієнти, що діяли на момент прийняття ставки. Для попередніх ставок недоступні ставки тільки на місце, умовні ставки та прогнози. Якщо для попередніх ставок один варіант обраний як переможець двох або більше забігів/подій, може бути застосовано спеціальні коефіцієнти. Ці спеціальні коефіцієнти замінять об'єднаний коефіцієнт, розрахований за цінами окремих подій, незалежно від того, що ціни окремих подій може бути вказано в купоні для ставок. Якщо спеціальні коефіцієнти недоступні, ставку буде рівномірно розділено на ординари за цінами на момент розміщення ставки. якщо учасник не пройде кваліфікацію або його буде виключено із забігу, ставки буде врегульовано як програшні. Ставки на учасників, зроблені після того, як вони не пройшли кваліфікацію до дати кваліфікації, буде анульовано.

Стартова ціна

Стартову ціну (SP) буде врегульовано відповідно до офіційної галузевої стартової ціни.

Якщо офіційна галузева стартова ціна або галузева стартова ціна поза треком відсутні, ставки без ціни (включно з прогнозами, трикастами та неконкретними фаворитами) буде врегульовано за останньою вказаною до початку забігу ціною.

Подвійний результат

Усі ставки на забіги у Великій Британії та Ірландії буде врегульовано відповідно до офіційного результату та до того, який кінь першим перетне фінішну лінію. Будь-які подальші дискваліфікації не вплинуть на врегулювання ставок.

Ця пропозиція стосується лише одинарних і комбінованих ставок на перемогу та частини ставки на перемогу для ставок на перемогу/місце.

Винятками, де подвійний результат не застосовується, і ставки врегульовуються відповідно до офіційного результату, вказано нижче:

 • обраний варіант обрав невірний курс на треку;
 • обраний варіант ніс неправильну вагу або жокей не пройшов зважування;
 • ставки на змагання, що проходять не у Великій Британії чи Ірландії;
 • прогнози або трикасти;
 • забіг анульовано;
 • ставки Tote/Pari-Mutuel;
 • ставки з покращеними коефіцієнтами;
 • варіант оголошено переможцем суддею помилково;
 • усі попередні ставки.

Ставки на перемогу/місце

Для більшості забігів пропонуються ставки типу "перемога та місце". Якщо не вказано інше, для всіх кінних забігів (за ранньою або стартовою ціною) умови здійснення ставок на перемогу залежать від типу забігу та кількості учасників:

Тип заїзду К-ть учасників Коефіцієнт на місце К-ть місць
Усі заїзди 4 або менше Тільки перемога Тільки перемога
Усі заїзди 5-7 1/4 1, 2
Без гандикапу 8+ 1/5 1, 2, 3
Гандикапи* 8-11 1/5 1, 2, 3
Гандикапи* 12-15 1/4 1, 2, 3
Гандикапи* 16+ 1/4 1, 2, 3,4
[*"Гандикапи" включає всі забіги з гандикапом та забіги для дволітніх коней]

Частина ставки на перемогу та частина ставки на місце врегульовуються окремо.

Після здійснення ставки кількість переможців для частини ставки на місце може бути змінено через подальших неучасників.

Час від часу ми можемо пропонувати акції, що оплачують додаткові місця в кінних перегонах. У таких випадках ми залишаємо за собою право змінити стандартні умови виплат (наприклад, ми можемо запропонувати виплатити 5 або 6 місць у гандикапі з 16 або більше учасниками, але зробити це з 1/5 коефіцієнта замість стандартних 1/4). Ці пропозиції не обмежуються гандикапами. Користувач має самостійно перевіряти умови кожної запропонованої ставки на перемогу/місце (особливо для забігів, де ми пропонуємо виплати за додаткові місця).

Щоб кінь вважався таким, що не зайняв місце в забігу, він має стартувати в забігу.

Якщо кількість учасників, які зайняли призові місця, менше ніж кількість потенційних переможців, переможцями будуть лише ті учасники, які зайняли призові місця.

Ставки по ходу гри

Якщо для ринку не плануються ставки по ходу гри, а ми не зможемо призупинити цей ринок вчасно, тоді всі ставки, прийняті після офіційного старту, буде анульовано.

Якщо ринок має запланований старт ставок по ходу гри, але на момент старту ми не призупинили ринок, і ставки по ходу гри для цього ринку не запущено протягом події, усі ставки, зроблені після офіційного старту, а не після запланованого старту, буде анульовано.

Ставки без урахування фаворита

Для цієї ставки "фаворит" визначатиметься як кінь з нашою найменшою ранньою ціною на момент створення ринку.

Під час врегулювання ставки "без фаворита" фінішна позиція фаворита не враховуватиметься.

Ставки на перемогу/місце буде врегульовано відповідно до кількості учасників, які візьмуть участь у забігу, без урахування фаворита.

Умови ставок на перемогу/місце вказуються на місці проведення відповідного забігу.

Прогноз двох переможців

"Прямий прогноз" (straight forecast) – це ставка, де ви вказуєте двох учасників забігу, які фінішують першим і другим у правильному порядку.

"Зворотний прогноз" (reversed forecast) – це ставка, де ви вказуєте двох учасників забігу, які фінішують першим і другим у довільному порядку.

"Комбінований прогноз" (combination forecast) – це ставка, де ви вказуєте трьох або більше учасників. Будь-які двоє з обраних учасників мають фінішувати першим і другим.

Прямий, зворотний та комбінований прогнози доступні для заїздів з не менш ніж трьома учасниками.

Ставки буде врегульовано відповідно до галузевого дивіденду прогнозу, окрім таих випадків:

 • якщо прямий прогноз прийнято на заїзд, де не оголошено дивіденди по прогнозах, ставка буде врегульована як ставка на перемогу першого з вибраних учасників;
 • якщо у прогнозі вказано неучасника, ставки буде анульовано; якщо в комбінованому прогнозі вибрано неучасника, усі ставки, що стосуються неучасника, буде анульовано.

У прогнозах не дозволяється використовувати "неконкретного фаворита".

Прогноз трьох переможців, трикаст (tricast)

"Трикаст" (tricast) – це ставка, де ви вказуєте трьох учасників забігу, які фінішують першим, другим і третім у правильному порядку. Усі трикасти врегульовуються згідно з відповідними галузевими дивідендами, окрім вказаних нижче ситуацій.

Ставки приймаються на всі забіги, для яких оголошено розрахований дивіденд трикасту.

Якщо трикаст прийнято на забіг з менше ніж чотирма учасниками, його буде врегульовано як прямий прогноз на учасників, вказаних для першого та другого місць трикасту, а номінант на третє місце буде проігнорований.

Якщо трикаст прийнято на заїзд, де не оголошено відповідні дивіденди, його буде врегульовано як прямий прогноз на учасників, вказаних для першого та другого місць трикасту. Під час врегулювання ставок, прогноз на третє місце буде проігноровано. Якщо ставка є комбінованим трикастом, кожний трикаст у комбінації буде врегульований як відповідний прямий прогноз, в якому номінант на третє місце буде проігноровано.

Якщо вибрано неучасника, трикаст буде врегульовано як прямий прогноз на двох інших номінантів трикасту в тому порядку, в якому їх вибрано. Комбіновані ставки слідують тому ж правилу, і кожна комбінація врегульовується за власним критерієм. Якщо два варіанти виявилися неучасниками, трикаст буде анульовано.

Якщо забіг завершать лише двоє учасників, усі трикасти, де правильно вказано переможця та друге місце, буде врегульовано як прямі прогнози. Усі інші трикасти вважатимуться такими, що програли.

Якщо забіг завершить лише один учасник, усі трикасти, де правильно вказано переможця, буде врегульовано як одинарну ставку за стартовою ціною на такого учасника. Усі інші трикасти вважатимуться такими, що програли.

Якщо трикаст прийнято з території, де не оголошено офіційний галузевий трикаст, дивіденд буде розраховано за останніми цінами, відомими на момент початку забігу.

Якщо користувач вкаже у трикасті неконкретного фаворита, цей варіант вважатиметься неучасником, а ставку буде врегульовано відповідно до решти варіантів у вказаному порядку. Комбіновані трикасти слідують тому ж правилу, і кожна комбінація врегульовується за власним критерієм.

Прогнози та трикасти з фіксованими коефіцієнтами

Якщо у забігу є неучасники, ставки буде врегульовано відповідно до галузевих дивідендів.

Якщо у прогнозі або трикасті з фіксованими коефіцієнтами будь-який варіант виявиться неучасником, весь прогноз або трикаст буде анульовано.

Порівняльні ставки

Ставки буде врегульовано відповідно до Правил кінних перегонів BHA, а результати буде визначено відповідно до офіційних виграшів, які буде опубліковано у наступному виданні Racing Post.

Ставки буде врегульовано відповідно до того, хто посяде вищу сходинку.

Для перегонів без перешкод, якщо два або більше вказаних коней не завершать дистанцію, місця, які ці коні займуть відносно одне одного, а також врегулювання ставок відбуватиметься згідно з дистанцією, яку подолає кожен з коней.

Для перегонів National Hunt, якщо два або більше вказаних коней не завершать дистанцію, місця, які ці коні займуть відносно одне одного, а також врегулювання ставок відбуватиметься згідно з кількістю перешкод, яку подолає кожен з коней. Якщо обидва коня подолають однакову кількість перешкод, ставки буде анульовано.

Перегони у США

Для певних кінних перегонів у США ми пропонуватимемо ставки з фіксованими коефіцієнтами. Для таких подій користувач може погодитися на фіксовані коефіцієнти або на стартову ціну. Якщо ставку прийнято за стартовою ціною, якщо не оголошено офіційну галузеву стартову ціну, усі ставки буде врегульовано за останньою ціною, відомою на момент початку забігу.

Для інших перегонів у США, коли фіксовані коефіцієнти не пропонуються, ставки, зроблені за стартовою ціною, буде врегульовано згідно з дивідендами тоталізатора. Зверніть увагу, що всі оголошені дивіденди вказано стосовно ставки $2, тобто виграш за ставкою €/$/£1 становитиме половину оголошеного дивіденду.

Ставки, зроблені за коефіцієнтом тоталізатора, буде врегульовано відповідно до коефіцієнтів, оголошених на треку у США. Дійсними залишатимуться лише ті типи ставок, для яких оголошено дивіденди на треку у США. Ставки, для яких не визначено дивіденд на треку у США, де поводяться перегони.

Якщо трек оголошує забіг таким, що не відбувся, усі ставки буде анульовано.

Якщо для забігу у США не було запропоновано фіксовані коефіцієнти, ставки буде врегульовано відповідно до призового фонду Ставки на перемогу/місце для забігів, де візьме участь вісім або більше учасників, буде врегульовано відповідно до переможця і пулу коней, які з'явилися на треку. У забігах від п'яти до семи коней включно, частину ставки на місце буде врегульовано відповідно до пулу призових місць.

Якщо фіксовані коефіцієнти не пропонувалися, екзакта і трифекта буде врегульовано згідно з відповідними дивідендами.

Пари коней у США діють крізь усі ринки, а не лише у виграшних пулах. Якщо ви зробите ставку на пару, ставка включатиме усіх учасників під цим номером (наприклад, 1, 1a, 1b тощо). Якщо один з учасників виявиться неучасником, ваша ставка залишатиметься дійсною на решту парних варіантів.

Пари коней не застосовуються в перегонах у США, де пропонуються фіксовані коефіцієнти, оскільки під час врегулювання ставок ціни учасників визначатимуться окремо.

Перегони в Латинській Америці

Ставки, зроблені за стартовою ціною, буде врегульовано за останньою ціною, відомою на момент початку забігу. Якщо фіксовані коефіцієнти не запропоновано, ставки буде врегульовано за останньою галузевою ціною, відомою на момент початку забігу.

Якщо галузевий дивіденд не оголошено, прогнози та трикасти буде врегульовано за останніми цінами, показаними на момент початку забігу.

Коли буле запропоновано ставки з фіксованими коефіцієнтами, пари коней не застосовуються в перегонах у Латинській Америці, оскільки під час врегулювання ставок ціни учасників визначатимуться окремо.

Перегони в Європі

Ставки буде врегульовано залежно від офіційного результату, оголошеного після зважування.

Якщо пропонувалися ставки з фіксованими коефіцієнтами, остання ціна, що відображалася на момент початку забігу, вважатиметься стартовою.

Якщо галузевий дивіденд не оголошено, прогнози та трикасти буде врегульовано за останніми цінами, показаними на момент початку забігу.

Якщо фіксовані коефіцієнти не пропонуються, усі ставки, зроблені за стартовою ціною, буде врегульовано згідно з місцевими дивідендами тоталізатора (може бути застосовано групування).

Міжнародні перегони

Ставки на перегоні, що відбуваються на всіх міжнародних територіях, окрім зазначених вище, буде врегульовано відповідно до Правил кінних перегонів. На територіях, де є офіційна стартова ціна, діятимуть наші загальні правила.

Якщо пропонувалися ставки з фіксованими коефіцієнтами, остання ціна, що відображалася на момент початку забігу, вважатиметься стартовою.

Якщо оголошено галузеву стартову ціну/стартову ціну SIS, ставки, зроблені за стартовою ціною, буде врегульовано за цими коефіцієнтами, а не за відповідними дивідендами тоталізатора.

Якщо галузеву стартову ціну/стартову ціну SIS не оголошено і не запропоновано фіксовані коефіцієнти, ставки буде врегульовано за відповідними дивідендами тоталізатора, отриманими від місцевих органів.

Якщо галузевий дивіденд не оголошено, прогнози та трикасти буде врегульовано за останніми цінами, показаними на момент початку забігу.

 

Для всіх категорій ставок або ринків, що не перелічено у правилах для окремих видів спорту, застосовуються загальні правила ставок на спорт.