pokercasinosports

OPĆI UVJETI I ODREDBE POKER PROMOCIJA

Slijede opći uvjeti i odredbe ('pravila') koja se odnose na sve ponude, nagradne promocije i natjecanja (zajedno 'promocije') koja se reklamiraju ili su dostupna na web-stranicama www.pokerstars.com i www.pokerstars.eu ('stranice') i/ili na online platformi koju vam nudi stranica ('klijent'). Sve promocije organizira TSG Interactive Gaming Europe Limited ('mi'/'nas'/'naš'/'naše poduzeće'). Naše poduzeće dio je grupe poduzeća kojom, izravno ili neizravno, upravlja Flutter Entertainment PLC ('Flutter Group').

Kako bi sudjelovao u bilo kojoj promociji, svaki sudionik ('sudionik'/'vi') ovime prihvaća da je vezan sljedećim: (i) ovim pravilima, (ii) licencnim sporazumom s krajnjim korisnikom koji uređuje korištenje stranice ('EULA'), (iii) turnirskim pravilima koja uređuju sudjelovanje na bilo kojem turniru na stranici ('turnirska pravila') i (iv) bilo kojim posebnim uvjetima i odredbama koje se odnose na pojedinu promociju ili su prikazane na stranici ('posebni uvjeti').

1. Pravo sudjelovanja

1.1 Za sudjelovanje u bilo kojoj promociji, morate: (a) boraviti i igrati u sudskoj nadležnosti u kojoj vam je zakonski dopušteno igrati na stranici i klijentu te sudjelovati u promociji, (b) morate imati 18 (osamnaest) godina, odnosno morate biti punoljetni u sudskoj nadležnosti u kojoj boravite (što god je veće), (c) zadovoljavati bilo koji zahtjev ili kriterij za ovjeru naveden u posebnim uvjetima i (d) slijediti upute i zadovoljiti zahtjeve navedene u posebnim uvjetima.

1.2 Svaki sudionik promocije mora biti ista osoba čije se ime pojavljuje na igraćem računu ('Stars račun') i koja je prijavljena za sudjelovanje u promociji (u mjeri da je Stars račun nužan u skladu s posebnim uvjetima). Sudjelovanjem u ovoj promociji potvrđujete nam da su vaše ime i prezime, adresa i osobni podaci koji su registrirani i uneseni na vašem Stars računu ispravni i aktualni. Ako ne možete podnijeti važeći dokaz svojeg imena i prezimena, adrese ili drugih osobnih podataka, na naš zahtjev i naše razumno zadovoljstvo, automatski ćete biti isključeni ili diskvalificirani iz promocije i mogli biste izgubiti sve privilegije, nagrade ili sredstva koja su vam dodijeljena. 

1.3 Zaposlenicima i njihovoj rodbini i/ili bliskim osobama zaposlenika grupe Flutter Group nije dopušteno sudjelovanje ni u jednoj promociji. U svrhu ove odredbe, termin 'rodbina' označava, no ne ograničava se na supružnika, partnera, roditelja, rođaka, dijete ili brata/sestru, a termin 'bliske osobe' uključuje, no nije ograničen na sustanare ili cimere zaposlenika.

1.4 Ako se osobama koje se nalaze u određenoj sudskoj nadležnosti brani sudjelovanje u bilo kojoj promociji ili ako se promocija odnosi samo na određenu sudsku nadležnost, bit će to navedeno u posebnim uvjetima.

1.5 Kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, kada određena promocija uključuje (i) besplatan put do prijave ili (ii) zahtjev igranja za stvarni novac za sudjelovanje, te u bilo kojem slučaju kada je ponuđena novčana nagrada ili novčana vrijednost, igračima s prebivalištem u državama zabranjene sudske nadležnosti strogo je zabranjeno sudjelovanje u takvim promocijama.

2. Ponašanje sudionika

2.1 Ako utvrdimo da ste prekršili ova pravila, EULA-u, turnirska pravila ili posebne uvjete, ili otkrijemo, odnosno razumno smatramo da je vaše ponašanje bilo prijevarno ili nepošteno s obzirom na promociju, imamo pravo (i) isključiti vas, suspendirati ili diskvalificirati iz promocije, i (ii) isključiti vas iz bilo koje ili svih budućih promocija. Konačna odluka o akciji ili ponašanju koje se smatra kršenjem ovih pravila ili posebnih uvjeta, odnosno o tome što se smatra činom prijevare ili nepoštenja, u vezi s vašim ponašanjem dok sudjelujete u promociji, leži u našim rukama.

2.2 Ne toleriramo aktivnosti čiji je cilj zadobivanje prednosti u sklopu promocije potraživanjem garantiranoga profita neovisno o ishodu (gdje tu aktivnost provodite sami ili unutar grupe) ('Neprimjerena igra s ciljem dobivanja prednosti"). Ako imamo razloga smatrati da ste neprimjereno igrali s ciljem dobivanja prednosti, imamo pravo: (i) otkazati promociju i bilo koju nagradu, dobitke ili druge nagrade povezane s promocijom na vašem Stars računu i (ii) zatvoriti vaš Stars račun u skladu s EULA-om

3. Nagrade/Pokloni

3.1 U posebnim uvjetima koji će biti prikazani za pojedinu promociju na našoj stranici bit će navedeno sljedeće: trajanje promocije, posljednji datum za prijavu za sudjelovanje u pojedinoj promociji, bilo kakvo ograničenje na broj prijava koje ćemo prihvatiti prije završetka promocije (po sudioniku i/ili općenito), bilo kakva naknada za prijavu, posebne upute za važeće sudjelovanje u pojedinoj promociji, opis svake nagrade ('nagrada') ili nagrade u ponudi ('poklon') te detalji o odabiru pobjednika.

3.2 Kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, napominjemo da nagrade, pokloni i/ili bilo koji drugi proizvodi koji se mogu podijeliti u sklopu ove promocije nisu prenosivi ni povratni te se neće dati, dodijeliti, prodati nekoj drugoj osobi, ili zamijeniti.

3.3 Imamo pravo, uz razumno djelovanje, pružiti novčanu alternativu za bilo koju nagradu ili poklon, uključujući slučajeve kada prvotna nagrada ili poklon nisu dostupni ili u okolnostima kada bi nam pružanje nagrade ili poklona predstavljalo prevelik financijski ili logistički teret. Nećete imati pravo na zahtjev za isplatu novčane alternative osim ako se mi ne složimo. Novčana vrijednost pojedine nagrade ili poklona (ako mi prihvatimo isplatu novčane alternative u sklopu bilo koje promocije) bit će određena u posebnim uvjetima.

3.4 Ako nije drugačije navedeno u posebnim uvjetima, osvajači nagrada/poklona bit će obaviješteni telefonski, e-mail porukom ili nekim drugim načinom komunikacije koji može biti određen za svaku promociju kroz posebne uvjete, unutar 30 (trideset) dana od osvajanja. Vi ste odgovorni za to da podaci za kontakt i e-mail adresa na vašem Stars računu te podaci za kontakt koje ste ustupili prilikom prijave za sudjelovanje na promociji i/ili tijekom promocije budu važeći i točni. Nećemo poslati nagradu/poklon dok vi niste obaviješteni o svojoj pobjedi i nagrada ili poklon isplatit će se na vaš Stars račun ili dostaviti na vašu adresu prijavljenu na vašem Stars računu (ako je primjenjivo).

3.5 Nagrade/pokloni moraju se preuzeti unutar 30 (trideset) dana od trenutka kad dobijete obavijest o svojoj nagradi/poklonu, osim ako nije drugačije navedeno u posebnim uvjetima i/ili obavijesti koju vam mi pošaljemo. Ako ne preuzmete nagradu/poklon unutar tog vremena, vaša nagrada/poklon će se odbaciti. Odbačene nagrade mogu se ponovo iskoristiti i ponuditi drugom sudioniku ili se naći u ponudi druge promocije.

3.6 Nakon što dobijete obavijest da ste osvojili nagradu ili da imate pravo na primanje poklona, nagrada/poklon bit će poslani ili vama dostupni najkasnije 90 (devedeset) dana nakon zaključenja promocije, osim ako nije drugačije navedeno u posebnim uvjetima. Kada se nagrada/poklon trebaju isplatiti na vaš Stars račun, to će se obaviti čim je to moguće i u skladu s posebnim uvjetima. Napominjemo, ako se dio nagrade/poklona može odnositi na neki događaj koji je na rasporedu u budućnosti, do tog termina nećete moći koristiti nagradu/poklon, odnosno dio nagrade/poklona. 

3.7 Dobavljač nagrade ili poklona mogao bi odrediti i dodatne uvjete i odredbe ('pravila treće strane') kako biste mogli preuzeti i/ili koristiti određenu nagradu ili poklon i nećemo biti odgovorni za vaš prekršaj pravila treće strane. Dodatno, od vas se može očekivati da s nama sklopite obvezujući sporazum u vezi s uvjetima vezanim za dodjeljivanje nagrade i/ili poklona, odnosno korištenje bilo kojeg dijela nagrade i/ili poklona. Nemogućnost ispunjenja tih uvjeta može rezultirati gubitkom dotične nagrade/poklona.

3.8 Pobjednici nemaju pravo i nisu ovlašteni da nas na bilo kakav način obvežu na sklapanje ugovora ili na plaćanje troškova ili izdataka u koje su ušli ili u kojima su se našli bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

3.9 Nagrada ili poklon neće biti dodijeljeni nijednom sudioniku u sljedećim slučajevima:

3.9.1 kada sudionik iz bilo kojeg razloga primjenjujućim zakonom ne smije primiti i/ili koristiti nagradu/poklon ili gdje bi primanje nagrade/poklona za dotičnog sudionika bilo ilegalno, ili

3.9.2 kada se sudionik isključio ili samoisključio iz igranja, sudjelovanja ili primanja komunikacije o našim proizvodima ili uslugama gdje se odgovarajuća nagrada odnosno poklon može osvojiti korištenjem takvih proizvoda ili usluga.

3.10 Svaki sudionik po primitku nagrade/poklona kao dijela bilo koje promocije sam snosi odgovornost za sve obveze, poreze ili naknade koje se možda moraju platiti relevantnim vlastima, bilo da je riječ o naknadi poreza po odbitku od isplate nagrade/poklona ili plaćanju poreza u vezi s primanjem nagrade/poklona, a u skladu s primjenjivim zakonima. Ako moramo platiti porez po odbitku na nagradu/poklon, iznos koji ćete primiti može biti manji od reklamirane nagrade/poklona. 

4. Zdravlje i sigurnost - Nagrade u sklopu događaja i praznika

4.1 Morate prihvatiti sve zdravstvene i sigurnosne upute i/ili instrukcije koje možete od nas primiti ili kojih biste na bilo koji način trebali biti svjesni u vezi s vašim sudjelovanjem u promociji i, ako je nužno, morate poštivati sve primjenjive pravne i regulatorne zahtjeve. Nepoštivanje dobivenih uputa može rezultirati vašom diskvalifikacijom iz promocije.

4.2 Morate poduzeti sve razumne korake kako biste osigurali vlastito zdravlje i sigurnost kad sudjelujete u bilo kojem događaju ili aktivnosti koje tvore dio promocije ili nagrade/poklona. Bilo kakav vaš čin ili ponašanje za koje smatramo da predstavlja medicinski ili sigurnosni rizik (uključujući bez ograničenja bilo kakvo uvredljivo ponašanje, fizičko ili psihičko) dovest će do neposredne diskvalifikacije iz promocije.

4.3 Vi ste obvezni poduzeti sve razumne korake kako biste osigurali da zadovoljavate sve važeće sigurnosne standarde i generalnu primjerenost sudjelovanja u promociji i ovime potvrđujete da na vlastiti rizik sudjelujete u promociji.

4.4 Dužni ste nas obavijestiti o bilo kakvim medicinskim ili ostalim problemima koji bi značili da niste sposobni sudjelovati u promociji čim postanete svjesni takvog stanja. Zadržavamo pravo da vam, uz razumno djelovanje, oduzmemo vaše mjesto u promociji ili dodijeljenu nagradu/poklon (ako je primjenjivo), bez odgovornosti ili naknade, ako prema našem razumnom mišljenju sebi ili drugima predstavljate rizik od oboljenja, ozljede, odnosno mogli biste uzrokovati bilo kakav prekid, remećenje ili ograničenje promocije.

5. Vlasnička prava

5.1 Ovaj odjeljak 5 primjenjivat će se samo u slučaju da promocija od vas traži da pošaljete neki sadržaj kako bismo ga mi uzeli u obzir kao način prijave za tu promociju i može uključivati, no nije ograničeno na kratke priče, članke, objave na blogu, audiovizualne snimke i fotografije (zajedno 'sadržaj').

5.2 Ovime jamčite i izjavljujete se da ste vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva i ostalih materijala koji su sadržani u sadržaju koji pošaljete i/ili da ste ovlašteni te nam dajete pismeno dopuštenje koje trebamo za korištenje i iskorištavanje sadržaja kao dijela promocije te da ste osigurali sve potrebne dozvole, odobrenja i suglasnosti koje su nam potrebne da uključimo bilo koju osobu (uključujući njezino ime i prezime, sliku, izvedbe, glas, zaštitne znakove, izgled i/ili biografiju) koja se pojavljuje u vašem sadržaju. Dodatno, potvrđujete da nam slanjem sadržaja ovime dajete bezuvjetno, neopozivo, neekskluzivno, bez naknade, potpuno plaćeno, potpuno prenosivo i trajno pravo te odobrenje da diljem svijeta možemo koristiti, objaviti ili prenijeti sadržaj ili da dozvolimo trećoj strani da koristi, objavi ili prenese sadržaj u bilo kojem formatu i na bilo kojoj platformi sad poznatoj ili kasnije osmišljenoj bez ikakvog oblika naknade za vas ili bilo koju osobu (u širem smislu uključujući, no ne ograničavajući se na pojedince, poduzeća, partnere i ostale subjekte) koja se na bilo koji način pojavljuje u sadržaju.

5.3 Jamčite da vaš sadržaj neće sadržavati ili uključivati ili iskorištavati nikoga ispod osamnaest (18) godina, odnosno da neće biti rasistički, sramotan, ponižavajući, prijeteći, uznemiravajući, pogrdan, varljiv, lažan, napasan za tuđu privatnost, napadački, prostački, klevetnički za bilo koju osobu te da neće ni na koji način sadržavati ili odobravati ništa štetno (uključujući viruse i/ili slične kontaminante), ilegalno, nezakonito i/ili bilo što drugo što bi kršilo prava bilo koje osobe. Jamčite da nikakav sadržaj koji nam pošaljete neće narušiti nijedan patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo ili drugo intelektualno, vlasničko pravo ili pravo na privatnost bilo koje pravne ili fizičke osobe. Slažete se da u sadržaj nećete uključiti ili opisati sadržaj: (i) koji je namijenjen uznemiravanju ili povređivanju drugih, (ii) koji žrtvuje, maltretira, degradira ili zastrašuje jednu ili više osoba na temelju bilo kakve podjele, uključujući i ne ograničavajući se na religiju, spol, seksualnu orijentaciju, rasu, boju, vjersko uvjerenje, etničku pripadnost, nacionalnost, državljanstvo, starost, bračno stanje, vojni status ili invaliditet, (iii) koji sačinjava ili na bilo koji drugi način potiče kriminalno ponašanje ili izaziva građansku odgovornost ili krši bilo koji primjenjivi zakon ili (iv) koji je naveden u reklamne svrhe, uključujući, no ne ograničavajući se na traženje sredstava ili promociju, reklamu ili poticanje prodaje bilo kakvih proizvoda ili usluga.

5.4 Prihvaćate da nam šaljete ili dijelite s nama sadržaj u vezi s bilo kojom promocijom na vlastitu odgovornost i rizik te da ste samo vi u potpunosti odgovorni za bilo kakve materijale u sadržaju. Prihvaćate da mi nismo obvezani pregledati, pratiti ili urediti nikakav sadržaj poslan u sklopu promocije.

5.5 Nakon slanja sadržaja prihvaćate da mi ili treća strana u naše ime zadržavamo pravo da odbijemo objavljivanje, skidanje, rezanje ili montiranje vašeg sadržaja prema vlastitom nahođenju ili ako to odluči treća strana, u slučaju kada treća strana djeluje u naše ime. Dopuštate nam da sve to učinimo ako smatramo da je potrebno i nismo obvezani iskoristiti, učitati, objaviti i/ili prenijeti vaš sadržaj na našu stranicu ili na bilo koji medij (uključujući platforme naših društvenih mreža).

6. Ograničenje odgovornosti

6.1 Sudjelovanjem u bilo kojoj promociji, uključujući slanje bilo kakvog sadržaja, ovime prihvaćate da ćete razriješiti i osloboditi od odgovornosti naše poduzeće, njegove legalne zastupnike, povezana poduzeća, podružnice, agencije i njegove urednike, direktore, zaposlenike i agente grupe Flutter Group od bilo kakvih troškova, izdataka, šteta, gubitaka ili postupaka za koje ste vi odgovorni (ili treća strana u vaše ime) ('štete') kao rezultat sudjelovanja u promociji i/ili bilo kakve nagrade/poklona koja vam je dodijeljena i u potpunosti isključujemo bilo kakvu odgovornost u vezi s takvim štetama (osim isplate bilo kakvih naknada i troškova izričito predviđenih kao dio nagrade/poklona (ako postoje) s obzirom na ovu promociju). Ovo ograničenje ne uključuje odgovornost s naše strane za: (i) nemar, (ii) smrt ili osobnu ozljedu koja je nastala kao rezultat našega nemara ili nemara naših zaposlenika, (iii) prijevaru ili lažno prikazivanje ili (iv) bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti zakonom. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja, odredba iz odjeljka 6.1 također će se primjenjivati kada je u pitanju bilo kakva nagrada i/ili poklon koji pruža treća strana.

6.2 U skladu s dozvolama pod odredbom iz odjeljka 6.1 prihvaćate i slažete se da, do pune mjere dozvoljene primjenjivim zakonom, bez obzira na oblik akcije naveden u ugovoru, izvan ugovora ili na bilo koji drugi način, ni u jednom slučaju mi ili grupa Flutter Group ili naša povezana poduzeća, uključujući, no ne ograničavajući se na njihove urednike, direktore, zaposlenike, nasljednike i nosioce prava, nemamo odgovornost prema vama ili bilo kome (uključujući bilo koju treću stranu koja sudjeluju u sadržaju) za: (i) bilo kakvu indirektnu, posebnu, primjerenu, kaznenu, slučajnu, posljedičnu (uključujući, no ne ograničavajući se na štete za poslovni prekid, gubitak poslovanja ili drugog profita, gubitak programa, troškove zamjene opreme ili softvera ili gubitak zapisa, informacija ili podataka) ili bilo kakvu drugu štetu koja je na bilo koji način proizašla ili je vezana uz vaše sudjelovanje u bilo kojoj promociji (ili nemogućnost iste), čak i ako smo informirani o mogućnosti takvih šteta, ili (ii) bilo kakve zahtjeve pripisane pogreškama, propustima ili ostalim netočnostima u promociji.

6.3 Nećemo se smatrati odgovornima ni za koje neuspjelo provođenje nikakvih svojih obveza pod ovom promocijom ili u vezi s nagradom/poklonom gdje to nećemo moći učiniti kao rezultat okolnosti koje su izvan naše razumne kontrole, i dok možemo nastojati osigurati alternativnu nagradu/poklon, nećemo se moći smatrati odgovornima za osiguranje naknade bilo kojem sudioniku, gdje to ne uspijemo učiniti pod određenim okolnostima.

6.4 Ovime se slažete da ćete našem poduzeću, njegovim legalnim zastupnicima, povezanim poduzećima, podružnicama, agencijama i njihovim urednicima, direktorima i zaposlenicima grupe Flutter Group nadoknaditi bilo kakve troškove, gubitke, štete, izdatke, novčane kazne od bilo kakvih regulatornih tijela i odgovornosti (uključujući gubitak reputacije i ugleda te naknade i troškove za profesionalne savjetnike) i u kojima smo se našli i/ili koje pretrpimo kao rezultat vašeg kršenja i neispunjenja vaših obveza pod ovim pravilima, EULA-om, turnirskim pravilima i/ili posebnim uvjetima ili u vezi s nepridržavanjem bilo kakvih uputa koje smo vam dali ili u vezi s bilo čime što se odnosi na sudjelovanje u promociji te nas nećete smatrati odgovornima za isto.

7. Razno

7.1 U slučaju nesporazuma ili neslaganja u vezi s bilo kojim aspektom promocije, uključujući i ne ograničavajući se na bilo što ili na sve u vezi s dodjeljivanjem nagrade/poklona, sudionikovim pravom na sudjelovanje u promociji, ponašanjem svakog sudionika, ovim pravilima, EULA-om, turnirskim pravilima ili posebnim uvjetima, završna odluka leži u našim rukama i bilo koja odluka koju donesemo bit će konačna i za vas veziva te neće biti podložna pregledu ili žalbi s vaše ili neke treće strane. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja, navedeno vrijedi bez ugrožavanja bilo kakvih prava ili pravnih lijekova koje možete imati u skladu s primjenjivim zakonom.

7.2 Ako posebni uvjeti pokažu da je potreban žiri za određivanje pobjednika na temelju subjektivne analize ili interpretacije, osigurat ćemo jednu nezavisnu osobu za žiri.

7.3 Osobne podatke koje ustupite prijavom za sudjelovanje u promociji ili sudjelovanjem u bilo kojoj promociji obradit ćemo, pohraniti i koristiti u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti. Prihvaćate da se vaše korisničko ime, kao i država rođenja mogu objaviti na ljestvici u svrhe promocije, no nećemo koristiti nikakve osobne podatke povezane s vašim dobicima, osim u slučaju vašeg izričitog pristanka na to. Međutim, u slučaju da želimo da sudjelujete u bilo kakvom oglašavanju u promidžbene ili marketinške svrhe u vezi s vašim sudjelovanjem u takvoj promociji, prvo ćemo od vas tražiti pisani pristanak.

7.4 Ova pravila, EULA, turnirska pravila i bilo kakvi primjenjivi posebni uvjeti predstavljaju čitav sporazum između vas i nas u vezi s pojedinom promocijom u kojoj sudjelujete i zamjenjuju sve prethodne izjave, sporazume, pregovore ili dogovore (bilo u usmenom ili u pismenom obliku) između vas i nas. Osim ako je ovdje isključivo navedeno, u potpunosti su isključeni svi uvjeti, jamstva i reprezentacije (bez obzira jesu li izraženi ili implicirani zakonom). Nevaljanost, ilegalnost ili neprovedivost svih ili dijela ovih pravila neće se odraziti ili utjecati na daljnje provođenje ostatka pravila.

7.5 Ako se uključite u promociju koja od vas traži slanje pologa na vaš Stars račun za kvalifikaciju na tu promociju, bilo kojom isplatom sredstava sa svojeg Stars računa prije slanja takvog pologa izgubit ćete pravo na bilo kakvu dobit u sklopu promocije. Kako bismo izbjegli da izgubite pravo na promociju, a da toga niste ni svjesni, kod isplate se pojavljuje skočna poruka koja vas obavještava da ćete izgubiti nagrade/poklone ako potvrdite svoj zahtjev.

7.6. Zadržavamo pravo da zadržimo nagrade/poklone ako opravdano smatramo da je uplata lažna ili da nije poslana s namjerom igranja igara za stvarni novac na našoj stranici.

7.7 Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku u ova pravila ili posebne uvjete unesemo manje dopune ili izmjene kako bismo za dobrobit naših igrača i/ili sudionika ispravili greške ili doprinijeli jasnoći i boljem razumijevanju ovih pravila ili posebnih uvjeta. Također, pod uvjetom našeg razumnog djelovanja u svim slučajevima, možemo promijeniti ova pravila ili posebne uvjete, kao i otkazati, promijeniti ili obustaviti bilo koju promociju, odnosno pojedinim igračima i/ili sudionicima oduzeti pravo na sudjelovanje u promociji ako (a) razumno smatramo da su pojedinac ili skupina pojedinaca zloupotrijebili promociju, što narušava integritet promocije, ili (b) to trebamo učiniti zbog određenih zakonskih ili regularnih promjena, ili (c) postoje drugi valjani razlozi koji nam onemogućuju nastavak promocije pod uvjetom da je razlog dovoljno ozbiljan, kao što je pad naših sustava ili očigledna pogreška. Bit ćete izravno obaviješteni o bilo kakvim mogućim promjenama u sadržaju ovih pravila ili posebnih uvjeta, i/ili ćemo ih objaviti na našoj stranici. Napominjemo da bilo kakva nadopuna, promjena ili obustavljanje promocije neće zakinuti sudionike koji su se već uključili u tu promociju, osim u slučajevima koji su izvan naše kontrole (npr. iz pravnih i/ili regulatornih razloga).

7.8 U slučaju bilo kakvog sukoba ili nedosljednosti između ovih pravila i posebnih uvjeta, bit će mjerodavni uvjeti i odredbe navedeni u posebnim uvjetima.

Obratite se podršci korisnicima ako imate bilo kakvih pitanja o promocijama.

Zadnja promjena: travanj 2022.