pokercasinosports

Home Games Általános Szerződési Feltételek

POKERSTARS HOME GAMES – A FELHASZNÁLÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „Szerződés”) határozzák meg a PokerStars Home Games (továbbiakban „Home Games”) nevű online pókeres szolgáltatásának használati feltételeit, és a Home Games használata előtt a Felhasználóknak teljes egészében el kell olvasniuk a szöveget. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szerződés jogviszonyt keletkeztet a Felhasználó és a TSG Interactive Gaming Europe Limited (továbbiakban „PokerStars” vagy többes szám első személy) között. Mi tulajdonoljuk és üzemeltetjük a www.pokerstars.com és www.pokerstars.eu címen található internetes oldalakat (továbbiakban „Oldalak”), ahol a Home Games elérhető. Kérjük a Felhasználókat, hogy a jelen Szerződés rendelkezésein kívül olvassák el Végfelhasználói Licencszerződésünket, az Adatvédelmi Szabályzatot, a Pókerszabályokat, a Valódi Pénzes Tranzakciók és Pénzváltás Általános Szerződési Feltételeit és a Stars Rewards Általános Szerződési Feltételeit, valamint az Oldalakon időről időre elhelyezett, ezennel e Szerződés részévé tett, továbbá időről időre részükre küldött értesítésben hivatkozott, az Oldalakon található játékokhoz és promóciókhoz kapcsolódó további szabályzatokat és szolgáltatási feltételeket is. Amennyiben olyan partneri megállapodás van érvényben a Felhasználó és a PokerStars vagy a cégcsoportunk egy másik társasága között, amelynek értelmében a Felhasználó a weboldalának használói számára reklámozza és népszerűsíti az Oldalakat, (továbbiakban „Partneri Szerződés”), akkor a Partneri Szerződés is részét képezi a jelen megállapodásnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Home Games azzal a céllal készült, hogy hasonló pókeres élményt nyújtson, mint az otthoni játék a barátokkal. Ennek megfelelően a Felhasználók valószínűleg olyan emberekkel pókereznek, akiket ismernek, és egyesekkel vagy akár mindegyikükkel fizikailag egy helyen tartózkodnak a játék során. Az élő játék közben a Felhasználó személyesen láthatja és hallhatja is ellenfeleit, ha bekapcsolja a video- és/vagy hangfunkciót (a Felhasználót az ellenfelei ugyanígy láthatják és/vagy hallhatják, ha használja ezeket a funkciókat). Mivel a PokerStars nem tudja ellenőrizni, hogy minden jogrendszerben legális-e a Home Games, a Felhasználó felelőssége meggyőződni a játék megkezdése előtt arról, hogy számára nem törvénytelen a Home Games játék.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a PokerStars nem vállal felelősséget, és nem terheli kötelezettség semelyik Home Games Felhasználó viselkedésével kapcsolatban sem, aki megszegi a jelen Szerződés általános szerződési feltételeit vagy bármely más szabályzatot vagy szabályt, amelyet a PokerStars a Home Games kapcsán meghatároz.

A PokerStars lehetővé teszi a Felhasználó számára a Home Games használatát, ennek keretében a Felhasználó a szoftver telepítésekor az „Elfogadom” gombra való kattintással, valamint a Home Games használatával elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat, beleértve többek között a fent említett felelősség kizárását, valamint a Végfelhasználói Licencszerződésben, az Adatvédelmi Szabályzatban, a Pókerszabályokban, a Valódi Pénzes Tranzakciók és Pénzváltás Általános Szerződési Feltételeiben, illetve a Stars Rewards Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, amelyek időről-időre frissülhetnek vagy módosulhatnak az alábbi és az azokban foglalt rendelkezésekkel összhangban.

A video- vagy hangfunkció használatával a Home Gamesben a Felhasználó hozzáférést ad számunkra és/vagy szoftverének licenctulajdonosai számára a mikrofonjához és webkamerájához annak érdekében, hogy ezt a funkciót biztosíthassuk.

A PokerStars Home Games lehetőséget ad a Felhasználó számára, hogy meghívja a barátat és közeli ismerőseit egy otthoni játékra, bárhol legyenek is a világban. A szokásos online játék mellett video- és hangfunkciót is kínál, aminek köszönhetően a játékosok élőben közvetíthetik a játékukat a Home Games asztalnál, ezáltal valósághűbb élménnyel és egy újabb perspektívával gazdagítva a játékmenetet. Ennek a funkciónak a használatakor a lapok osztása és a velük folytatott játék elektronikusan, a szokott módon zajlik, de az élő videó használatával a játékosok láthatják és hallhatják egymást a parti lejátszása közben (vagy amíg várják, hogy a többiek lejátsszák a partit). A felvétel készítése eközben minden formában tilos.

A Home Games lényege, hogy a Felhasználók úgy küzdhetnek meg egymással készpénzes játékokban és versenyeken számos pókervariánsban, hogy közben élvezhetik mindazon kényelmet, versenyszellemet és szórakozást, amelyet az ismerősökkel játszott online otthoni játék nyújt. A Home Gamest használóknak a Home Games szellemiségét kell építeniük, valamint meg kell felelniük annak. A játékosok adatai, a ranglisták, a klubstatisztikák és számos más játékeredmény (a továbbiakban „Adateszközök”), amelyet a Home Games szolgáltat, kizárólag azt a célt szolgálja, hogy fokozza a Felhasználók társasági és versengési élményét a barátaikkal és közeli ismerőseikkel. Sem az Adateszközök, sem bármilyen, az Adateszközökből származtatott információ nem adható át egyik Klubigazgatónak, Tagnak vagy bármely harmadik személynek sem bármilyen anyagi előny szerzése céljából. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy amennyiben úgy találja vagy azt gyanítja, hogy a Home Games szellemiségét megsértették, vagy bármilyen Adateszközt vagy az Adateszközből származtatott információt a Felhasználó anyagi haszonszerzés céljából használ vagy használt fel, akkor saját hatáskörében bármikor felfüggessze a Felhasználó hozzáférését a Home Gameshez és/vagy bezárja az érintett Klubot.

1. DEFINÍCIÓK ÉS ÉRTELMEZÉS
1.1

A Végfelhasználói Licencszerződésben meghatározott kifejezések jelen Szerződésben is ugyanolyan jelentéssel bírnak.

1.2

A jelen Szerződésben szereplő alábbi szavakat és kifejezéseket a következő értelemben használjuk (hacsak a szövegkörnyezetből egyértelműen más nem következik):

 1. Az „Adminisztrátor” alatt a Klubigazgatót vagy azt a Tagot értjük, aki jogosultságot kapott arra, hogy HG Játékokat indítson vagy töröljön, beállítsa a HG Játékok paramétereit, megadja a HG Játékok kezdési időpontját és bármely más módon adminisztratív tevékenységet végezzen a HG Játékokkal kapcsolatban;
 2. A „Klub” a Felhasználó által a Home Games használatával létrehozott pókerklubot jelenti;
 3. A „Klubigazgató” olyan Felhasználó, aki klubot alapít; valamint
 4. A „HG Játék” a Home Games használatával létrejövő online pókerjátékot jelenti;
 5. A „HG Verseny” olyan HG Játékot jelent, ami egy verseny;
 6. A „Tag” egy olyan Felhasználót jelent, aki egy Klub tagja, de nem a Klubigazgató.
1.3
 1. te egy Felhasználó vagy;
 2. a Home Games egy Játék;
 3. a PokerStars által a Home Games kapcsán kifejlesztett szoftver a Szoftver részét képezi;
 4. a „HOME GAMES” kifejezés és embléma Védjegyek; valamint
 5. a Home Gamesre vonatkozó bejelentkezési információk, mint például a számlaszám, a Klubazonosító, a Játékosazonosító, a Klubmeghívókód és a Home Games jelszó a Bejelentkezési Adatok közé tartozik.
1.4

Bármely mondatrész, amely tartalmazza a „többek között”, a „például” vagy a „beleértve” szavakat, „beleértve, korlátozás nélkül” értelemben használatos, és nem korlátozódik a kifejezést követő szavak jelentésére.

1.5

Az egyes számban használt szavak a többes számot is jelenthetik, és viszont.

1.6

Minden „bekezdés"-re való hivatkozás alatt a jelen Szerződés bekezdései értendők.

2. JOGFENNTARTÁS
2.1

A PokerStars hatásköre az alábbiakra terjed ki:

 1. Klub nyitása, fenntartása és bezárása;
 2. a klubigazgatói pozíció kiosztása, fenntartása és megvonása;
 3. a tagi pozíció kiosztása, fenntartása és megvonása;
 4. az adminisztrátori pozíció kiosztása, fenntartása és megvonása;
2.2

A PokerStars vezetőségének a Klubbal vagy a Home Games használatával (beleértve a Felhasználó Klubjának és tagságának státuszát) kapcsolatos minden döntése véglegesnek tekintendő, és nem képezheti felülvizsgálat vagy fellebbezés tárgyát.

3. A KLUBIGAZGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3.1

A Klubigazgatók kötelesek elolvasni és betartani a Home Gamesszel kapcsolatban az Oldalakon időről-időre közzétett tájékoztatókat, útmutatókat és irányelveket.

3.2

A Klubigazgatók a PokerStars nagykövetei, és kötelesek a legjobb kép kialakítására törekedni a PokerStars és a Home Games kapcsán, mind a Tagok, mind a nagyközönség felé. A Klubigazgatók kötelesek kerülni az olyan cselekedeteket, amelyekkel ténylegesen vagy vélhetően a PokerStars megítélése szerint a PokerStars vagy azzal egy csoportba tartozó cég jó hírét csorbítanák vagy a PokerStars vagy az azzal egy csoportba tartozó cég számára anyagi kárt okoznának.

3.3

Továbbá, a Klubigazgatók vállalják az alábbiakat:

 1. felelősségteljesen és jóhiszeműen üzemeltetik a Klubot;
 2. a Végfelhasználói Licencszerződésben foglalt kötelezettségekkel összhangban megóvják a felhasználói számlájukat és a Klub igazgatási funkcióit a jogosulatlan használattól (javasolt az RSA biztonsági token használata);
 3. segítséget nyújtanak a Tagok számára a Klubot érintő problémák megoldásához (kivéve a Tagok közti vitákat), és minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen jellegű problémák megoldásáért (szükség esetén a PokerStars ügyfélszolgálatának segítségével);
 4. vállalják, hogy a Tagok közti vitában elsőként ők próbálnak közvetíteni a klubbal kapcsolatos ügyekben, és minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen jellegű vitás eseteket a PokerStars bevonása nélkül megoldják;
 5. igazságosan és tisztelettel bánnak a Tagokkal;
 6. megvédik a tagok személyes adatait és azokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik;
 7. igazságosan használják a Tagok kizárásának lehetőségét, és csak azt követően zárnak ki egy Tagot, hogy kellően megfontolták a Klub érdekeit;
 8. minden Klubban, ahol Klubigazgatóként működnek közre, kijelölnek egy utódot a Tagok közül arra az esetre, ha kilépnének a Klubból vagy más okból kifolyólag nem tudnák ellátni a klubigazgatói feladataikat;
 9. azonnal értesítik a PokerStarst, ha visszaélés, zsetonátadás, összejátszás, pénzmosás vagy más törvénytelen vagy a PokerStars által tiltott cselekmény ténye vagy gyanúja merülne fel (a jelen Szerződésben, a Végfelhasználói Licencszerződésben és az Oldalakon vagy azon keresztül közzétett rendelkezéseknek megfelelően), amelyekről a Klubjukra vonatkozóan tudomást szereztek; valamint
 10. végrehajtják a PokerStars által a Klubra vonatkozó, illetve a saját vagy a (befolyási körükön belül lévő) klubtagok Home Games használatával kapcsolatban adott észszerű utasításokat.
3.4

Egy Klub alapításakor a Klubigazgatónak nevet és emblémát kell választania a Klub számára. Miután a Klub nevét jóváhagyták, nem lehet azt megváltoztatni, kivéve, ha a későbbiekben kiderül, hogy a név nem felel meg a 3.5 bekezdésben foglaltaknak.

3.5

A 3.4 bekezdés rendelkezéseinek figyelembevétele mellett a Klubigazgató nem választhat olyan nevet, logót vagy képet a Klubnak, amely:

 1. sértő, jogellenes, obszcén, illetlen, zaklató jellegű, pornográf, becsületsértő, rágalmazó, fenyegető, fajgyűlöletre uszíthat vagy istenkáromló;
 2. sérti a PokerStars vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait, vagy megsérti bármelyik törvényt;
 3. bármilyen internethivatkozást tartalmaz;
 4. tartalmazza egy másik Felhasználó azonosítóját (lekicsinylő kontextusban);
 5. tartalmazza egy profi pókerjátékos vagy más híresség nevét (hacsak nem az illető saját nevéről van szó, vagy az illető a Klubigazgató vagy a Klub Tagja);
 6. speciális karaktert tartalmaz; vagy
 7. a PokerStars egy versenytársának nevét tartalmazza vagy szolgáltatásait reklámozza.
3.6

A fenti 3.4 és 3.5 bekezdés rendelkezései mellett minden Klub neve és emblémája felülvizsgálat tárgyát képezi, és a PokerStars jóváhagyását igényli. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármikor elutasítsa bármely Klub nevét, emblémáját vagy képét anélkül, hogy meg kéne indokolnia az elutasítást.

3.7

A Klubigazgatók kötelesek tartózkodni a kéretlen reklámok küldésétől vagy a tagok más módon való zaklatásától. Minden Klubigazgató egy személyben önmaga felelős az általa küldött e-mailek tartalmáért.

3.8

A Klubigazgatók nem szedhetnek pénzt a tagoktól a Klubba való belépés fejében.

4. A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
4.1

A Tagok az alábbiak betartását vállalják:

 1. csak akkor lépnek be egy klubba, ha ismerik a Klubigazgatót és megbíznak benne;
 2. tagi minőségükben felelősségteljesen és jóhiszeműen cselekszenek;
 3. igazságosan és tisztelettel bánnak a tagtársakkal;
 4. megvédik más Tagok személyes adatait, és azokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatunkban foglaltaknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik;
 5. megóvják a felhasználói számlájukat és a Klub igazgatási funkcióit a jogosulatlan használattól (javasolt az RSA biztonsági token használata);
 6. elsőként a Klubigazgatóhoz fordulnak a Klubbal kapcsolatosan felmerülő minden kérdés, probléma vagy vita kapcsán;
 7. azonnal értesítik a PokerStarst, ha visszaélés, zsetonátadás, összejátszás, pénzmosás vagy más törvénytelen vagy a PokerStars által tiltott cselekmény gyanúja merülne fel (a jelen Szerződésben, a Végfelhasználói Licencszerződésben és az Oldalakon vagy azon keresztül közzétett rendelkezéseknek megfelelően), amelyekről a Klubjukra vonatkozóan tudomást szereznek; valamint
 8. a Tagok kötelesek kerülni az olyan cselekedeteket, amelyekkel a PokerStars megítélése szerint ténylegesen vagy vélhetően a PokerStars vagy egy azzal egy csoportba tartozó cég jó hírét csorbítanák, vagy a PokerStars, illetve egy azzal egy csoportba tartozó cég számára anyagi kárt okoznának.
4.2

Azon kívül, hogy másokat meghívnak a Klubba, a Tagok kötelesek tartózkodni a kéretlen reklámok küldésétől vagy a Tagok más módon való zaklatásától, beleértve többek között a más Klubokban való kéretlen reklámozást. Minden Tag egy személyben önmaga felelős az általa küldött e-mailek tartalmáért.

5. PARTNEREK
5.1

Amennyiben a Felhasználónak érvényes Partneri Szerződése van, számára az alábbi általános szerződési feltételek vonatkoznak a Home Games használatára (az 5. pontban meghatározott kifejezések kizárólag a jelen szerződésben használatosak, nem értelmezendők a Partneri Szerződés tekintetében):

5.2

Jelen szerződés keretében a Felhasználót feljogosítjuk arra, hogy hirdesse és népszerűsítse a Home Games játékot azáltal, hogy a weboldalán marketingkódot és/vagy linkeket helyez el az Oldalak hirdetésének és népszerűsítésének részeként. Ezen tevékenységére a Partneri Szerződés legfrissebb változatában foglaltak vonatkoznak. Ha jogosulatlan reklámozás és népszerűsítés eredményeként hoz létre Klubot, azt a PokerStars azonnali hatállyal bezárhatja.

5.3

Lehetősége van weboldalának felhasználóit arra biztatni, hogy Klubigazgatók legyenek – akár e-mailben történő kommunikáció során –, és ehhez a felhíváshoz mellékelheti a marketingkódját és/vagy linkjét. MINDEMELLETT bármilyen harmadik félnek (beleértve többek között a weboldalának felhasználóit, a Klubigazgatókat és bármely Tagot) szigorúan tilos lehetséges Tagokat oly módon meghívnia egy Klubba, hogy a meghíváshoz a Partneri Szerződésben biztosított marketingkódot és/vagy linket használja.

5.4

Szigorúan tilos a Partneri Szerződésen alapuló bármilyen marketingkód és/vagy link vagy bármely hasonló közlése bármely meghívóban, amelyet akármilyen harmadik félnek (beleértve többek között a weboldalának a felhasználóit) küld ki annak érdekében, hogy egy általa alapított klubba lépjenek be Tagként.

5.5

Tilos bármely harmadik személyt – a weboldalának felhasználóit is beleértve – megkérnie arra, hogy Tagokat hívjon meg egy Klubba oly módon, hogy az illető a Partneri Szerződés okán biztosított linket és/vagy marketingkódot használja.

5.6

Tilos bármilyen formában megtestesülő ösztönzést (legyen az közvetett vagy közvetlen, illetve anyagi vagy más természetű) felajánlania vagy nyújtania (vagy harmadik személy ilyen ajánlatra rábírnia) e-mailben, weboldalon való közzététellel vagy bármely más médián keresztül (online vagy sem) harmadik fél számára a Home Games használata során, beleértve bármilyen jutalék megosztását, amelyet a Home Games jelen Szerződésen alapuló használatából adódóan megszerez.

5.7

Tilos a Home Gamest bármilyen olyan módon használnia, amely a termék használatával való visszaélést jelenti (beleértve annak a jutalék vagy más számára kifizetendő díj növelését célzó felhasználását is).

5.8

Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a Felhasználó megszegte ennek az 5. bekezdésnek a rendelkezéseit, vagy megkísérli az abban foglalt tiltások kijátszását, fenntartjuk a jogot, hogy saját hatáskörünkben, belátásunk szerint cselekedjünk, többek között sor kerülhet bármely érintett Klub bezárására és/vagy a jelen Partneri Szerződés felbontására.

5.9

A Home Games használatára a jelen 5. bekezdésben biztosított jogosultságot a PokerStars saját hatáskörében bármikor megvonhatja, valamint arra a PokerStars által időről időre saját hatáskörében előírt további feltételek és/vagy korlátozások vonatkozhatnak, mint például többek között az olyan Tagok számának vagy arányának korlátozása, akik bármely adott Klubban egy nyomkövetőn keresztül kapcsolódnak a Klubhoz.

6. HIRDETÉS
6.1

A Felhasználók nem használhatják a Home Games szolgáltatásait arra, hogy a PokerStars vagy az azzal egy csoportba tartozó cégekén kívül más termékeit vagy szolgáltatásait reklámozzák (például azáltal, hogy harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást tüntetnek fel vagy harmadik fél hirdetését jelenítik meg), illetve nem bátoríthatják a Tagokat arra, hogy a PokerStars versenytársainak weboldalán játsszanak online pókert.

6.2

A Felhasználók nem helyezhetnek el hivatkozásokat, illetve nem hivatkozhatnak az OIdalakra vagy annak bármely részére (beleértve az Oldalak Klubjukkal kapcsolatos részét) olyan weboldalon, amely a PokerStars egy versenytársát népszerűsíti, és a PokerStars részéről a Klubra vonatkozó partnerséget, társulást vagy felhatalmazást sugall, vagy a jelen Szerződés, illetve a Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezéseibe ütközik.

6.3

A Felhasználók elhelyezhetnek az Oldalakra mutató hivatkozást bármely, a saját tulajdonukban lévő weboldalon vagy az általuk küldött e-mailben, feltéve, hogy (i) tisztességesen és jogszerűen teszik ezt, és nem csorbítják vagy használják ki a PokerStars hírnevét, valamint (ii) nem sugallnak semmilyen partnerséget, társulást vagy felhatalmazást olyan esetben, ahol az nem áll fenn. A jelen 6.3 bekezdésből eredő jogukat, mely szerint hivatkozhatnak az oldalra, nem adhatják tovább licencként, nem ruházhatják át, és más módon sem adhatják át. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor visszavonjuk a hivatkozásra való jogosultságot.

7. ANYAGI ELŐNYÖK
7.1

A Home Games célja kizárólag a személyes szórakoztatás (akár Klubigazgatóként, akár Tagként használják), és a Felhasználónak semmiféleképpen sem szabad a saját érdekében vagy más Homes Games Felhasználó érdekében anyagi haszonszerzés vagy pénzügyi előny szerzésének céljából használnia. A Home Games használatával kapcsolatban tiltott tevékenységek közé többek között az alábbiak tartoznak:

 1. letéti számla létrehozása vagy bármely más rendszer, módszer vagy program bevezetése (akár online, akár offline) annak érdekében, hogy bármely személy számára bármely Home Games készpénzes játék vagy verseny eredményén alapulva pénzt osszanak szét.
 2. bármely Tagnak díj felszámítása vagy tőle térítés elfogadása a Klubba való felvételért cserébe; vagy
 3. a 6.1 és 6.2 bekezdésekben említetteken kívüli pénzkeresés vagy bármilyen más formájú díjazás reklámbevételből adódóan.
8. ADATVÉDELEM ÉS SZEMÉLYAZONOSSÁG
8.1

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a HG Játékokban olyan játékosok vesznek részt, akik ismerik egymást, és elképzelhető, hogy egyes játékosok (vagy mindannyian) egyazon helyszínről játszanak az adott HG Játékban. Az élő játék közben a Felhasználó személyesen láthatja és hallhatja is ellenfeleit, ha bekapcsolja a video- vagy hangfunkciót (a Felhasználót az ellenfelei ugyanígy láthatják és hallhatják, ha használja ezeket a funkciókat). A jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó megerősíti és beleegyezik, hogy a rá vonatkozó jogrendszerben törvényesen vesz részt a Home Games játékaiban.

8.2

A Felhasználó PokerStars játékosszámlájának felhasználói azonosítója lesz a klubigazgatói vagy tagi azonosítója is, és fel lesz tüntetve a Home Games lobbyban, a Klub lobbyjában és (amennyiben a Klubigazgató hozzájárul a listákban való feltüntetéshez) a Klubok nyilvános listájában is, ahol a Klubigazgatók és a Tagok láthatják. Ennek megfelelően azok a személyek, akik a Felhasználót a Home Games és/vagy a Klub kapcsán ismerték meg, tudni fogják a PokerStars játékosszámlájához tartozó felhasználónevét is (és ha használja a videofunkciót, akkor látni/hallani fogják, hogy kicsoda). Akik ezt nem fogadják el, nem vehetnek részt a Home Games játékaiban. Minden Felhasználónak csak egyetlen, egyedi felhasználóneve lehet.

8.3

A PokerStars bármely célból átnézheti a Klub csevegési naplóit, többek között annak ellenőrzésére, hogy a Felhasználó betartja-e a jelen Szerződés és a Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezéseit.

8.4

A személyes adatokat kiadhatjuk harmadik félnek abban az esetben, ha azt gyanítjuk, hogy a Felhasználó visszaélést követ el vagy abban részt vesz (az alábbi 10.1 bekezdésben foglaltak szerint). Mindemellett az ilyen információk kiadásakor is az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járunk el.

8.5

A Felhasználó beleegyezik, hogy a Klubbal kapcsolatos tevékenységéről e-maileket küldjünk számára, amelyekben többek között a HG Játékok időbeosztásáról, eredményeiről és ranglistáiról tájékoztatjuk. A fenti e-maileket bármikor le lehet mondani Klubonként beállítva. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott Klubbal kapcsolatosan akkor is küldjük az e-maileket, ha a Felhasználó az Oldalakkal kapcsolatos promóciós és egyéb e-mailek küldését lemondta.

9. RENDSZERKARBANTARTÁS
9.1

A PokerStars időről időre felfüggeszti a Home Games szolgáltatásait annak érdekében, hogy a szükséges karbantartásokat elvégezze (illetve a Végfelhasználói Licencszerződésben megengedett bármely más okból), ámbár amennyiben lehetséges, a szolgáltatások felfüggesztéséről tájékoztatást adunk. A szolgáltatás felfüggesztése együtt járhat az előre betervezett Home Games játékok törlésével. A szolgáltatások említett felfüggesztéséért a Klubigazgató nem tartozik felelősséggel.

9.2

A Tagok tudomásul veszik, hogy a szolgáltatások 9.1 bekezdésben leírt felfüggesztése a Klubigazgató hatáskörén kívül esik. Mindemellett amennyiben a Tagoknak bármilyen kérdésük lenne a szolgáltatások felfüggesztésével kapcsolatban, kötelesek először a Klubigazgatóhoz fordulni.

9.3

A Klubigazgatók vállalják, hogy a szolgáltatások 9.1 bekezdésben leírt felfüggesztésével kapcsolatos kérdésekre elsősorban saját maguk válaszolnak a Tagoknak.

9.4

A HG Versenyekről a kezdési időpontot megelőző második percig bármikor lehetőség van leiratkozásra. Az a játékos, aki elmulasztja az időben való leiratkozást egy előre kiírt HG Versenyről, és nem vesz részt az adott versenyen, elveszíti a nevezési díjat, és a PokerStars nem nyújt visszatérítést.

10. TISZTESSÉGTELEN MAGATARTÁS
10.1

A PokerStars a Home Games használatát azzal a feltétellel engedélyezi, hogy a Felhasználó nem követ el visszaélést vagy tisztességtelen magatartást. A Felhasználó vállalja, hogy nem követ el semmilyen büntetőjogi következményekkel járó, valamint a Klubbal kapcsolatos vagy a Home Games tekintetében a jelen Szerződésben meghatározott, a Végfelhasználói Licencszerződésben foglalt vagy más módon az Oldalakon vagy azokon keresztül közzétett rendelkezésekbe ütköző tiltott visszaélést vagy tisztességtelen magatartást, valamint annak elkövetését nem bátorítja, segíti vagy támogatja (a továbbiakban „Csalárd Magatartás”).

10.2

A PokerStars rendkívül komolyan veszi a Csalárd Magatartást. Minden más törvényi vagy jogorvoslati lehetőség mellett, amely a PokerStars rendelkezésére áll a jelen Szerződés, a Végfelhasználói Licencszerződés, a törvény vagy más felhatalmazás alapján, a Csalárd Magatartást tanúsító Felhasználók az illetékes hatóságoknál feljelenthetők.

10.3

A Klubigazgatóknak észszerű keretek között figyelniük kell a Klubjuk tevékenységét Csalárd Magatartás bizonyítékai után kutatva, és jelenteniük kell az Ügyfélszolgálatnak, ha bármilyen Csalárd Magatartás ténye vagy gyanúja felmerül, ahogy azt a 3.3 (i) bekezdés rendelkezései meghatározzák.

10.4

A 10.3 bekezdéssel összhangban minden Tag kötelessége, hogy a Klubjával kapcsolatos Csalárd Magatartásra utaló bizonyítékokra figyeljen, és jelenteniük kell az Ügyfélszolgálatnak, ha bármilyen Csalárd Magatartás ténye vagy gyanúja felmerül, ahogy azt a 4.1 (f) bekezdés rendelkezései meghatározzák.

11. FELFÜGGESZTÉS ÉS JOGSÉRTÉS
11.1

Abban az esetben, ha azt feltételezzük, hogy a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés vagy a Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezéseit, továbbá bármely más indokolt esetben a PokerStars fenntartja a jogot (a jelen Szerződés, a Végfelhasználói Licencszerződés, a törvény alapján vagy egyébként fennálló törvényi vagy jogorvoslati lehetőség fenntartása mellett), hogy haladéktalanul:

 1. felfüggessze vagy megszüntesse a Felhasználó hozzáférését az Oldalakhoz vagy azoknak egy részéhez, beleértve többek között bármely Klubot, amelynek a Felhasználó a Klubigazgatója vagy Tagja, valamint a Home Games egészét is;
 2. felfüggesszen vagy töröljön egy Klubhoz tartozó bármely HG Játékot vagy tevékenységet;
 3. felfüggessze egy Klub működését; és/vagy
 4. bezárjon egy Klubot.
11.2

Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a Felhasználó megszegte a jelen Szerződés vagy a Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezéseit, a PokerStars fenntartja a jogot (a jelen Szerződés, a Végfelhasználói Licencszerződés, a törvény alapján vagy egyébként fennálló más törvényi vagy jogorvoslati lehetőség fenntartása mellett), hogy haladéktalanul:

 1. felbontsa a jelen Szerződést;
 2. felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó hozzáférését az Oldalakhoz vagy azoknak egy részéhez, beleértve többek között bármely Klubot, amelynek a Felhasználó a Klubigazgatója vagy Tagja, valamint a Home Games egészét is;
 3. felfüggesszen vagy töröljön egy Klubhoz tartozó bármely HG Játékot vagy tevékenységet;
 4. felfüggessze egy Klub tevékenységét, vagy véglegesen bezárja azt;
 5. elkobozza a Felhasználó számláján lévő pénzt;
 6. bezárja a Felhasználó számláját;
 7. jogi lépéseket tegyen a Felhasználó ellen; és/vagy
 8. egyéb lépéseket tegyen, amelyeket a PokerStars megfelelőnek tart.
12. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS
12.1

A Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja, megóvja és mentesíti a PokerStarst, illetve az azonos csoportba tartozó vállalatokat, valamint ezek részvényeseit, vezető tisztségviselőit és alkalmazottait a bármilyen okból felmerülő összes igénytől, követeléstől, felelősségtől, kártérítéstől, veszteségtől, költségtől és kiadástól (ideértve a jogi költségeket és mindennemű egyéb költséget is), melyek a következők eredményeképpen vetődhetnek fel:

 1. a Felhasználó teljes vagy részleges szerződésszegést követ el;
 2. a Home Games kapcsán a Felhasználó megszegi vagy megsérti, vagy vélhetően megszegi vagy megsérti a törvényt vagy bármely harmadik fél jogait;
 3. a Felhasználó Csalárd Magatartást tanúsít vagy vélhetően Csalárd Magatartást tanúsít a Home Games működésével kapcsolatban; valamint
 4. a Felhasználó, illetve bármely más személy a Felhasználó bejelentkezési adataival hozzáférve a Home Gamest használja, akár engedélyezte a Felhasználó a használatot, akár nem.
12.2

A PokerStars semmilyen körülmények között (ideértve a gondatlanságot is), nem vállal felelősséget semmilyen különleges, járulékos, közvetlen, közvetett vagy következményes kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot, valamint az üzleti forgalom kiesésével, üzleti információ elvesztésével, egyéb anyagi veszteséggel kapcsolatos károkat) amely a jelen Szerződésből következik vagy azzal kapcsolatos, még akkor sem, ha a PokerStars előzetesen tudott a károk bekövetkezésének lehetőségéről vagy azok észszerűen előre láthatók voltak.

12.3

Jelen Szerződés nem korlátozza a felek kártérítési felelősségét a személyi sérülésekre vagy halálesetekre vonatkozóan, amennyiben azt az adott fél hanyagsága, az általa elkövetett lopás vagy visszaélés okozta.

13. SORRENDISÉG
13.1

A Felhasználók Home Games részvételére vonatkozóan, amennyiben a jelen Szerződés 6 és 7 bekezdése és a Felhasználó Partneri Szerződése között összeférhetetlenség merülne fel, a felmerülő összeférhetetlenség tekintetében a Partneri Szerződést kell elsődlegesnek tekinteni.

14. KIEGÉSZÍTÉS
14.1

A PokerStars időről időre frissítheti vagy módosíthatja ezt a Szerződést vagy annak bármely részét. A Szerződést illető bármely lényeges változtatás bevezetéséről a Felhasználókat az Oldalakon vagy egyéb módon értesítjük, mielőtt a szóban forgó változások érvénybe lépnének, és a Felhasználóknak a Szolgáltatás használatának folytatásához egyértelműen ki kell fejezniük, hogy elfogadják a változtatásokat, amelyek a beleegyezésük után azonnal érvénybe lépnek. Azt javasoljuk a Felhasználóknak, hogy rendszeresen látogassák az Oldalakat, és ellenőrizzék a Szerződés adott időpontban hatályos verziójának rendelkezéseit. Amennyiben a Felhasználó folytatja az Oldalak használatát, ezzel a ráutaló magatartással elfogadja a Szerződés módosításait.

15. IRÁNYADÓ JOG
15.1

Jelen Szerződésre és annak értelmezésére Málta joga az irányadó. A Felhasználó visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy a jelen Szerződésből kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a máltai bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és lemond minden olyan esetleg fennálló jogáról, amely alapján kifogásolhatná az ezen bíróság előtti eljárás megindítását és/vagy lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatna, hogy nem megfelelő fórum előtt került az eljárás megindításra és/vagy lefolytatásra, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars azon jogát, hogy eljárást indítson a Felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG
16.1

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely országban részben vagy egészben jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, illetve ilyenné válik, ez nem érinti sem a jelen Szerződés további rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét az adott országban, sem a meghatározott rendelkezésnek valamely más ország jogrendszere szerinti jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét. Amennyiben a rendelkezések bármelyike érvénytelen, de érvényes lenne abban az esetben, ha a rendelkezések egy részét törölnék vagy kiegészítenék, a kérdéses rendelkezést az érvényességhez szükséges módosításokkal kell alkalmazni.

17. ENGEDMÉNYEZÉS
17.1

A PokerStars fenntartja a jogot a jelen Szerződés teljes vagy részleges engedményezésére bármikor, külön értesítés nélkül. A Felhasználó a jelen Szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit nem ruházhatja át.

18. EGYÉB
18.1

A PokerStars jelen Szerződés bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatos kifejezett vagy hallgatólagos joglemondása (ideértve azt, ha a PokerStars nem követeli meg a jelen Szerződés valamely rendelkezésének szigorú és szó szerinti teljesítését és az annak való megfelelést) nem értelmezhető joglemondásként a Szerződés ilyen rendelkezésének újabb megsértése, vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének megsértése vonatkozásában.

18.2

A PokerStars cégcsoportjába tartozó cégek kivételével a jelen Szerződés semelyik rendelkezése nem keletkeztet vagy ruház át semmilyen jogot vagy előnyt olyan személy számára, aki a jelen Szerződést tekintve nem szerződő fél (beleértve a Felhasználótól különböző Klubigazgatót és a Felhasználó Klubjának tagját).

18.3

A jelen Szerződés nem hoz létre munkaviszonyt, partneri, ügynöki, megbízotti, ügygondnoki viszonyt vagy gazdasági társaságot, illetve nem értelmezhető ezek létesítéseként a PokerStars és a Felhasználó között.

18.4

A jelen Szerződés és az abban hivatkozott dokumentumok együtt alkotják a Felhasználó és a PokerStars közötti teljes megállapodást a Home Games kapcsán, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást és szerződést a Home Games kapcsán a Felhasználó és a PokerStars között.

18.5

A Felhasználó köteles a PokerStars által kért, a Home Games használatára vonatkozó adatok és információk teljes és valóságnak megfelelő biztosítására, valamint a Klubigazgatók esetén a Klubjuk tagjainak a Home Games használatára vonatkozóan is, figyelembe véve az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.

18.6

A Szerződés angol nyelvű változata az irányadó abban az esetben, amennyiben a szerződés egyes lefordított változatai között bármilyen eltérés mutatkozik.