pokercasinosports

Sportfogadási Szabályok

Bevezetés

Használat és értelmezés

A Sportfogadási Szabályok és Rendelkezések („Sportfogadási Szabályok”) az általános szerződési feltételeink részét képezik.

A Sportfogadási Szabályok a Sportfogadásban kínált piacokra és az ott kötött fogadásokra vonatkoznak.

A Sportfogadási Szabályok részeit az alábbiak alkotják:

 • Ez a Bevezetés szekció;
 • A sportfogadás általános szabályai; és
 • A sportok különös szabályai.

A sportfogadás általános szabályai a Sportfogadás összes fogadására érvényes, hacsak A sportok különös szabályai másképp nem rendelkezik. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn A sportok különös szabályai és A sportfogadás általános szabályai között, A sportok különös szabályaiban foglaltak az irányadók. A sportfogadás általános szabályai rendelkezései vonatkoznak a piacok és fogadások minden kategóriájára, amelyeket nem említ A sportok különös szabályai.

Az ügyfelek felelőssége

A ügyfeleknek ismerniük kell a teljes Sportfogadási Szabályokat azokra a piacokra vonatkozóan, amelyekre fogadást kívánnak kötni.

A sportfogadás általános szabályai

Eredmények és a piacok elszámolása

Általános

Ha A sportok különös szabályai nem adja meg pontosan, hogyan és milyen alapon lesz elszámolva egy piac, a piacokat az illetékes irányító testület hivatalos eredménye alapján számoljuk el, és az eredményt nem befolyásolja semmilyen későbbi kizárás vagy az eredmények módosítása (kivéve, amikor az adott piac eredeti elszámolását követő 24 órán belül jelentenek be módosítást annak érdekében, hogy helyesbítsenek egy hibát az eredmény kihirdetésében).

Ha az illetékes irányító testületnél nem érhető el hivatalos eredmény, az eredményt észszerű módon, független forrásokból származó információk alapján határozzuk meg. Ha egy ilyen esetben új információ kerül nyilvánosságra az elszámolást követő 48 órán belül, észszerű módon választani fogunk a következők közül:

 • a piacot vissza kell-e állítani és újból elszámolni ennek az új információnak a fényében; vagy
 • várni kell-e további információra, vagy sem, mielőtt döntenénk a piac visszaállításáról és újbóli elszámolásáról. Azt kivéve, amikor bejelentjük, hogy további információra várunk, nem veszünk figyelembe semmilyen információt, amely a piac elszámolását követő 48 órán túl kerül nyilvánosságra (függetlenül attól, hogy az ilyen információ az eredmény megváltozásához vezet, vagy sem).

Abban az esetben, ha kétség merül fel bármely eredményt vagy lehetséges eredményt illetően, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármelyik piac elszámolását korlátlan időre felfüggesszük, amíg a bizonytalanság nem tisztázódik számunkra kielégítő módon. Fenntartjuk a jogot, hogy bármelyik piacot érvénytelenítsük, ha az elszámolást érintő bizonytalanságot nem lehet tisztázni számunkra kielégítő módon.

Újraszámolás

A fogadásokat általában a kérdéses esemény végét követően rövid időn belül elszámoljuk. Elszámolhatunk (vagy részlegesen elszámolhatunk) néhány fogadást a hivatalos eredmény kihirdetése előtt is (vagy növelhetjük az ügyfél elérhető egyenlegét az ügyfél adott fogadásának minimálisan lehetséges nyereményével) egyszerűen abból a célból, hogy kedvezőbb szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot a fogadás elszámolásának módosítására, amennyiben:

 • a hivatalos eredmény különbözik attól az eredménytől, amelynek alapján először elszámoltuk a fogadást; vagy
 • ha végül az egész piacot érvénytelenítjük.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy fogadás elszámolását megsemmisítsük, ha hibásan van elszámolva (például emberi vagy műszaki hiba miatt).

Ha újraszámolunk egy fogadást, az a fogadás elszámolásának módosulását tükröző változásokat eredményezhet az ügyfél számláján.

Nem indulók, visszalépések és kizárások

A sportfogadásokat a „nem indul, nincs fogadás” elv alapján fogadjuk el, hacsak másként nem jelöljük. Ez azt jelenti, hogy a fogadások érvénytelenek, és a téteket visszatérítjük, ha egy csapat vagy versenyző visszalép az esemény kezdete előtt. A verseny többi résztvevőjére kötött fogadások nyereményére alkalmazhatjuk a Tattersalls 4(c) szabály megfelelőjét (a visszalépett résztvevő szorzója alapján).

Ahol ezt feltüntetjük, bizonyos piacokat „teljes, indul vagy sem” alapon kínálunk. Ez azt jelenti, hogy ha egy csapat vagy versenyző visszalép egy versenytől (akár ő maga mondja le, akár felfüggesztik, kizárják vagy más miatt hiányzik), mielőtt részt venne az eseményen, akkor minden arra a csapatra vagy egyéb versenyzőre (amelyik megfelelő) kötött fogadást vesztesnek tekintünk.

Ha egy esemény „rögzített sorsolású” jelölésű, és egy csapat vagy versenyző visszalép az adott eseményről, illetve felfüggesztik vagy kizárják onnan, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden fogadást a visszalépett csapat vagy versenyző nélküli piac áttekintése utáni szorzóval számoljunk el.

Ha egy csapat vagy versenyző bármilyen mértékben is részt vett egy sporteseményen a hivatalos kezdete után, és aztán bármilyen okból nem sikerül azt befejeznie, minden arra a csapatra vagy versenyzőre kötött fogadást élőnek tekintünk (azaz az adott csapatra vagy versenyzőre kötött fogadások nem lesznek érvénytelenítve).

Nem kínált választások

Törekszünk arra, hogy a piacainkat mindig naprakészen tartsuk (addig a mértékig, hogy a lehetséges nyerő választások minden piacnál szerepeljenek a kínálatban). Azonban amennyiben a végül nyertes csapat vagy versenyző bármilyen okból nem volt elérhető, ettől még a megfelelő piac többi választására kötött fogadások érvényesek maradnak (és a jelen, illetve bármilyen más vonatkozó elszámolási szabályoknak megfelelően lesznek elszámolva).

Ha egy meccs döntetlennel végződik, és nem kínáltunk rá „döntetlen” választást, az érintett fogadások érvénytelenek lesznek.

Félbeszakítás, törlés és halasztás

Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, ezeket A sportok különös szabályai ismertetik. Ha azonban egy piachoz nincsenek szabályok a félbeszakításra, törlésre és/vagy halasztásra vonatkozóan A sportok különös szabályai szekcióban, akkor az alábbiakat kell alkalmazni.

Egy meccsre, játékra, egyedi eseményre, futamra vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény az eredetileg tervezett befejezési időpontját követő három napon belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó piacokra kötött összes fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.

Egy versenyre, tornára vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény a befejezésének kiírt időpontját követő 24 órán belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó minden fogadást az illetékes irányító testület hivatalos döntése alapján számolunk el, feltéve, hogy ilyen döntés születik a befejezés kiírt időpontja utáni 90 napon belül. Amennyiben ebben a 90 napos időszakban nem hoznak hivatalos döntést, akkor az eseményhez tartozó bármely piacra kötött fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva. Ha egy piac érvénytelenné válik, de az ügyfeleink iránti figyelmességből részben már elszámoltuk, akkor az ilyen részben elszámolt fogadásokat visszavonjuk, és a piachoz tartozó összes fogadás érvénytelen lesz.

Ha egy bármilyen piacon, amely nem tartalmaz „döntetlen” vagy „holtverseny” választást, nincs további sporttevékenység, akkor minden fogadás érvénytelen, amelyet az akció ilyetén lezárása után kötöttek.

Mi döntünk arról (észszerű módon), hogy egy piac egy meccshez (vagy hasonlóhoz) vagy versenyhez (vagy hasonlóhoz) tartozik. Mindemellett a példának okáért az alábbiak érvényesek:

 • Európa-liga nyílt = verseny;
 • Bajnokok Ligája csoport nyílt = verseny;
 • A Premier League gólkirálya = verseny;
 • 72 lyukas golfmeccsfogadás = meccs;
 • Ryder-kupa nyílt = verseny;
 • Golfverseny nyílt = verseny;
 • Teniszverseny nyílt = verseny;
 • Krikett Test mérkőzés = meccs;
 • Ashes Series nyílt győztes = verseny;
 • Autóverseny (például nagydíj) = meccs.

A helyszín módosítása

Bármely csapatsportnál: ha a tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, csak akkor válik minden fogadás érvénytelenné, ha az új helyszín az eredeti vendégcsapat hazai pályája (vagy nemzetközi meccsek esetén, csak ha az új helyszín egy másik országban van).

Minden kategóriánál vagy piacnál a csapatsportokon kívül: ha a tervezett helyszín megváltozik egy fogadás megkötése után, minden fogadás érvényes marad.

Ha a kiírás szerinti pályaborításban történik változás (például egy gyeplabdameccset fű helyett műfüvön játszanak) a fogadás megkötése után, akkor az összes fogadás érvényes marad.

Időtartam

Ha egy esemény tervezett időtartama a fogadás megkötését követően, de az esemény kezdete előtt megváltozik, akkor minden fogadás érvénytelen.

Néhány piac egy esemény bekövetkezéséig eltelő időre (például az első gól időpontjára) vonatkozik. Ha egy ilyen alkalom ápolás, csere stb. miatti pluszidőben következik be bármennyi rendes játékidőt követően, akkor úgy tekintjük, mintha a rendes játékidő végén került volna rá sor. Például, ha egy futballmeccsen az első félidő utáni állás miatti pluszidőben lőnek be egy gólt, akkor ezt úgy tekintjük, hogy a 45. percben történt.

Minden fogadás az állás miatti pluszidőt tartalmazó, a sportágra jellemző teljes „rendes játékidőre” vonatkozik. A hosszabbítás és/vagy a büntetőpárbaj nem számít.

Amikor a Sportfogadási Szabályok egy bizonyos számú „napra” utal, az egy nap helyi idő szerinti végét jelenti a megadott számú nap leteltét követően. Ha például egy futballmeccs eredetileg december 1-jére van kiírva, akkor az a szabály, miszerint a mérkőzést a befejezés tervezett időpontját követően három napon belül lehet befejezni, azt jelenti, hogy az adott meccs befejezésének határideje december 4. 23:59:59 lesz.

Élő fogadás

Ha egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de elmulasztjuk felfüggeszteni a megfelelő időben a piacot, akkor:

 • ha az eseménynek van tervezett „kezdési” időpontja, a tervezett kezdési időpont után kötött összes fogadás érvénytelen lesz; és
 • ha az eseménynek nincs tervezett „kezdési” időpontja, minden észszerű erőfeszítést megteszünk a tényleges „kezdés” megállapítására, és az általunk meghatározott „kezdési” időpont utáni összes fogadás érvénytelen lesz.

Igyekszünk minden észszerű erőfeszítést megtenni az élő piacok felfüggesztésére az esemény kezdetén és végén. Azonban nem garantáljuk, hogy az ilyen piacokat a megfelelő időben felfüggesztjük.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a saját hatáskörünkben részlegesen vagy teljesen felfüggesszünk eredményeket/választásokat egy élőre váltott sportfogadási piacon.

Mindig az ügyfelek felelősek az élő fogadásaik kezeléséért.

Az élő fogadások tekintetében felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy egyes műsorszolgáltatók „élő” címkével ellátott műsorainál előfordulhat, hogy időben csúsznak vagy előre felvettek. A csúszások időtartama változó lehet attól függően, hogy milyen rendszerben kapják a képet és az adatokat. Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az élőben indított fogadási kérések feldolgozása működési okokból kicsit több időt vehet igénybe.

Ha elfogadunk egy fogadást egy olyan piacra, amelynek az eredménye már eldőlt, akkor azt a fogadást érvénytelennek tekintjük (és nem lesz nyeremény kifizetve a vonatkozásában).

A tervezett időpontban élőre váltó piacokat igyekszünk a „kezdés” időpontjában élőre állítani, és egy Lényeges Esemény (gól/pont szerzése, büntető megítélése vagy egy játékos kiállítása) előfordulásakor felfüggeszteni. Azonban nem garantáljuk, hogy az ilyen piacok fel lesznek függesztve, és élőre váltanak a „kezdés” időpontjában.

Ha egy piac a kiírás szerint valamikor élőre vált, de nem függesztjük fel a piacot a „kezdés” időpontjában, és a piac semmikor sem vált élőre az esemény folyamán, a „kezdés” tervezett időpontja után kötött minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha meg lehet állapítani, hogy a fogadást valójában a hivatalos vagy tényleges „kezdés” időpontja előtt kötötték. Ha az eseménynek nincs tervezett „kezdési” időpontja, minden észszerű erőfeszítést megteszünk a tényleges „kezdés” időpontjának megállapítására, és az általunk meghatározott „kezdési” időpont utáni összes fogadás érvénytelen lesz.

Ha egy piac a kiírás szerint valamikor élőre vált, de nem függesztjük fel a piacot a „kezdés” időpontjában, ám a piac az esemény során később élőre vált, minden fogadás érvényes marad, amelyet a „kezdés” időpontja után kötöttek. Azonban a szorzó módosulhat, és a fogadásokat a vonatkozó fogadás megkötése idején helyes szorzó alapján számolhatjuk el (az ilyen szorzót észszerű módon mi határozzuk meg).

Hendikepes piacok

Hacsak más nincs feltüntetve az egyedi sportokra vonatkozó szabályokban, a hendikepes piacokat úgy számoljuk el, hogy a megadott csapat eredményére a megfelelő hendikepet alkalmazzuk. Például, ha a választás „A csapat +10”, elszámolási célokból 10 pontot adunk hozzá az A csapat eredményéhez. Amennyiben egy hendikepes piacon döntetlent választottak ki, a vonatkozó fogadást úgy számoljuk el, hogy a hazai csapat eredményét módosítjuk a megfelelő hendikeppel (például, ha a „döntetlen -6” a kínált választás, elszámolási célokból 6 pontot fogunk levonni a hazai csapat végeredményéből, és ha ezt a levonást követően a két csapat eredménye azonos, a fogadást sikeresnek fogjuk tekinteni).

Amikor nyilvánvaló hiba történik egy hendikep kialakításánál, például a hendikep értéke - lesz + helyett, vagy fordítva, minden eseményünknél – akár élő, akár meccs előtti fogadásról van szó – fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fogadásokat a fogadás megkötésének időpontjában helyes hendikeppel számoljuk el.

Ahol csak hendikepes fogadás érhető el, a fogadást hendikepes fogadásként számoljuk el, akár ki van ez választva, akár nem.

Továbbjutási piacok

Minden továbbjutási piacot (például „Bejut a döntőbe”) a továbbjutó team vagy versenyző alapján határozunk meg, akár részt vesz az a következő körben vagy eseményen, amelyre jogosult lett, akár nem. A fogadások a selejtezős szakasz után lesznek elszámolva, és az eredmények megváltoztatása vagy a későbbi kizárások nem számítanak.

Holtversenyek

Amennyiben A sportok különös szabályai másképpen nem rendelkezik, a holtversenyszabályok érvényesek az olyan piacon kötött fogadásokra, ahol a vártnál több nyertes lesz.

A holtverseny kifejezés azt jelenti, hogy egy esemény egy vagy több választása döntetlent ér el. Ha bármilyen esemény eredményét holtversenynek nyilvánítják, a tét felét teljes szorzóval érvényesítjük a választásra, a tét másik fele pedig elvész. Ha kettőnél több résztvevő is holtversenyben végez, akkor ennek megfelelően arányosítjuk a tétet.

Hibák

Minden erőfeszítést megteszünk, hogy biztosítsuk a hibák elkerülését a fogadások elfogadásánál. Azonban ha műszaki vagy rendszerproblémák, illetve emberi hiba miatt egy fogadást olyan szorzóval (ideértve a hendikep értékét és a hasonlókat) és/vagy feltételekkel fogadunk el, amelyek:

 • a fogadás megkötésének időpontjában lényegesen különböznek az általános fogadási piacon elérhető nyereményszorzóktól; vagy
 • a fogadás megkötésének időpontjában egyértelműen helytelenek az előforduló esemény esélyét tekintve, beleértve mindkét esetben azt is, hogy a fogadást az esemény kezdete után kötötték, vagy a piacnál nem volt megjelenítve vagy helyesen feltüntetve az élő állapota, illetve bármilyen más okot, akkor minden fogadás érvényes marad, azonban a nyerő fogadásokat a megfelelő szorzóval fogjuk elszámolni.

Amennyiben egy eseményre tétre-helyre piacot kínálunk, amikor a piac szorzóinak kialakítása egyértelműen jelzi, hogy nem kellett volna, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt „csak győzelem” fogadásként számoljuk el. Ha a választás egy tétre-helyre többes kötés része, akkor a teljes többes kötést „csak győzelem” fogadásként számoljuk el.

A helyes szorzót mi határozzuk meg (észszerű módon).

Maximális kifizetések

Az ügyfél kötelessége az alább részletezett korlátok között maradni. A korlátok vonatkoznak mind az egyszeres fogadásokra, mind a többes kötés típusúakra. Amikor egy többes kötés különböző maximális kifizetésű eseményeket tartalmaz, akkor a legalacsonyabb korlát érvényes.

Minden fogadás esetében a maximális kifizetés egy egyedi ügyfélre (vagy ahogy alább részletezzük, kapcsolatban lévő ügyfelek bármilyen csoportjára) érvényes bármelyik napon, függetlenül a tétektől, a nyereményszorzóktól, a nyerő sorok számától, ahogy alább fel van sorolva. Az alább felsoroltakon kívül egy fogadást olyan alapon fogadunk el, hogy az egyetlen ügyfél befektetése.

Minden maximális kifizetési korlát egy ügyfélre, illetve összehangoltan cselekvő ügyfelek csoportjára vonatkozik, akik ugyanazokra a választásokra fogadtak, beleértve amikor egy fogadássorozatot kötöttek egy tartományba tartozó nyereményszorzókkal, több napon keresztül különböző számlákat vagy csatornákat felhasználva. Amennyiben azt gondoljuk, hogy számos fogadást kötöttek ily módon, az összes ilyen fogadás kifizetésének összege lesz korlátozva az egyedi maximális kifizetésre.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a saját belátásunk szerint alkalmazzuk a következő korlátokat. Minden közölt korlát £/€/$-ban értendő. Amennyiben egy ügyfél más pénznemben fogad, a maximális kifizetés az XE által megadott piaci középárfolyam használatával lesz meghatározva az elszámolás időpontjában.

Sport Érvényesség Maximális kifizetés
Futball Minden férfi hivatalos nemzetközi mérkőzés, Bajnokok Ligája (selejtezők után), Európa-liga (selejtezők után), labdarúgó-világbajnokság, Európa-bajnokság, az angol Premier League, az angol Championship, League 1 és League 2, a skót Premier League, a német Bundesliga, a francia Ligue 1, az olasz Serie A és a spanyol La Liga. 1 000 000
Futball Minden más, feljebb fel nem sorolt verseny 200 000
Golf Minden hivatalos USA-beli PGA- vagy európai körút, versenygyőztes piacok 500 000
Golf Minden más, feljebb fel nem sorolt golfverseny és a versenygyőztesen kívül minden más piac 100 000
Amerikai futball NFL-alapszakasz, rájátszásmeccsek Győztes piaca, hendikepes és Összes típusú piacok, valamint SuperBowl nyílt piacok 250 000
Amerikai futball Minden más, feljebb fel nem sorolt verseny és minden más, feljebb nem megadott piac 50 000
Kosárlabda Minden NBA-meccs Győztes piaca, hendikepes, Összes típusú piacok, valamint az NBA-bajnokság nyílt piacai 250 000
Kosárlabda Minden más, feljebb fel nem sorolt verseny és minden más, feljebb nem megadott piac 50 000
Baseball Minden MLB-meccs Győztes piaca, hendikepes, Összes típusú piacok, valamint a World Series nyílt piacai 250 000
Baseball Minden más, feljebb fel nem sorolt verseny és minden más, feljebb nem megadott piac 50 000
Lóverseny  Minden lóverseny 50 000
Agárverseny Minden agárverseny 10 000
Nem sportesemények Minden fogadás, amely tartalmaz nem sporteseményre vonatkozó választást (például X-Faktor, Eurovíziós Dalfesztivál stb.)   25 000
Tenisz ATP Tour nyílt győztes és meccsgyőztes 250 000
Tenisz WTA-körút nyílt győztes és meccsgyőztes 250 000
Tenisz Minden más, feljebb fel nem sorolt teniszpiac és -verseny, többek között ITF, ATP/WTA Challenger és ATP-selejtezők 25 000
Jégkorong Minden NHL-meccs Győztes piaca, hendikepes, Összes típusú piacok, valamint a Stanley-kupa nyílt piacai 250 000
Jégkorong Minden más, feljebb fel nem sorolt verseny és minden más, feljebb nem megadott piac 50 000
Más sportok Bármilyen fogadás, amely (a fentiektől eltérő) sportválasztást tartalmaz, beleértve a jövőbeni (antepost) sporteseményeket is 50 000

Amikor egy fogadás elszámolása során az érvényes nyereménykorlátnál nagyobb összeg lett jóváírva egy ügyfél számláján, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jóváírt összeget helyesbítsük az érvényes korlátnak megfelelően. Akkor tartjuk fenn magunknak ezt a jogot, amikor egy fogadás teljes egészében teljesült, vagy ahol egy fogadást az ügyfél korán kifizettetett a Kifizettetés funkció használatával.

Általános maximális napi kifizetési korlát: Minden egy bizonyos eseményre esetleg vonatkozó alacsonyabb korlát érvényesítésével (ahogy fentebb részleteztük) egy ügyfél összesített maximális napi kifizetése a Sportfogadásban kötött összes nyerő fogadását tekintve 1 000 000 £/€/$. Ha egy ügyfél nyerő fogadásai meghaladják ezt a napi korlátot, a kifizetés 1 000 000 £/€/$-ra csökken, és a kifizetés 1 000 000 £/€/$ feletti része elvész számára.

Többes kötések

Egy többes kötés számos elemből áll. Egy elem definíció szerint egy vagy több kijelölt választás egy egyedi versenypiacon.

A saját hatáskörünkben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ne fogadjunk el bizonyos többes kötéseket, vagy csökkentsük a téteket.

Minden megkötött többes kötésre a Sportfogadási Szabályok érvényes, amely vonatkozik minden egyes sportra, amely bármilyen többes kötés bármelyik eleméhez kapcsolódik.

Ha bármelyik elem bármelyik választása nem induló vagy más módon érvénytelen a Sportfogadási Szabályok szerint (például félbeszakadt meccs), akkor arra az egyedi elemre kötött összes fogadás érvénytelen, és a többes kötést ennek megfelelően módosítjuk. Például egy érvénytelen elemet tartalmazó tripla dupla lesz. Ha az érvénytelen elem azt eredményezi, hogy egy többes kötésen belüli egyedi fogadás egyszeres fogadás lesz, ez az egyszeres fogadás érvényes marad.

Az ugyanarra az eseményre vonatkozó, kapcsolódó esélyű (azaz, ahol az egyik esemény kimenetele valószínűleg hatással van egy másik esemény kimenetelének esélyére) választásokat tartalmazó többes kötéseket nem fogadjuk el, kivéve, ha ezeket a választásokat a Fogadásszerkesztő terméken keresztül jelölték ki. A fogadáskötési szakaszban automatikusan visszautasíthatjuk a kapcsolódó esélyű fogadásokat. Ha azonban egy ilyen fogadást tévesen elfogadtunk, egyszeres fogadásként számolhatjuk el a két vagy több kapcsolódó esélyű választást tartalmazó egyedi fogadáskombinációt.

A tétre-helyre és a csak győzelem piacokat nem lehet kombinálni egy többes kötés részeként. Amennyiben tévesen mégis elfogadunk egy ilyen fogadást, a többes kötésben szereplő minden tétre-helyre fogadást elszámolási célokból csak győzelem fogadásnak fogunk minősíteni.

„Szerencsés 15/31/63” fogadástípusok – ez a többes kötés egyszeres fogadásokat is tartalmaz, és akár négy, öt vagy hat választásra is vonatkozhat. A következő lista megadja a fogadások számát, amelyet az egyes „szerencsés” fogadástípusok tartalmaznak:

 • Szerencsés 15 (4 választás) tartalma: 4 egyszeres, 6 dupla, 4 tripla és 1 négyszeres.
 • Szerencsés 31 (5 választás) tartalma: 5 egyszeres, 10 dupla, 10 tripla, 5 négyszeres és 1 ötszörös.
 • Szerencsés 63 (6 választás) tartalma: 6 egyszeres, 15 dupla, 20 tripla, 15 négyszeres, 6 ötszörös és 1 hatszoros.

Azonos nevű versenyzők

Ha két vagy több versenyző vezetékneve egyezik, és a választást nem azonosítja sem egyikük utóneve, sem csapata (ahol ez lehetséges), sem egy megkülönböztető szorzó, a meghirdetett legalacsonyabb szorzós versenyzőt tekintjük a választásnak.

Abban az esetben, ha kettő vagy több versenyzőt ugyanazon legalacsonyabb szorzóval hirdetünk meg, a fogadás tétje eloszlik közöttük.

A verseny neve/címe mutatja, hogy a fogadás mire vonatkozik. Például, ha egy ügyfél az „Olaszország–Brazília” meccsre köt fogadást a „női világbajnokság” versenynév/cím alatt, akkor a fogadás a női világbajnokság részeként megrendezett Olaszország és Brazília közti mérkőzésre vonatkozik.

Kései fogadások

Az esemény „kezdési” időpontjáig vagy egy előre meghatározott időpontig bezárólag fogadunk el fogadásokat, amelyik korábbi.

Ha egy fogadást véletlenül a fogadás lezárása vagy az esemény eredményének kiderülte után, illetve egy olyan szakaszban fogadunk el, amikor az ügyfél a kimenetelre utaló bármilyen információnak a birtokában lehetett, akkor ezt a fogadást a fogadás megkötésének időpontjában megfelelő szorzóval számoljuk el.

A helyes szorzót a fogadáskezelő csoportunk állapítja meg.

Az esemény végeredményének kiderülte után kötött fogadások érvénytelenek.

Amennyiben vita merülne fel egy esemény/piac „kezdési” idejét illetően, és az adott sport irányító testülete nem adta meg a hivatalos kezdési időt, akkor az összes fogadás elszámolásánál az esemény kezdetére az általunk meghatározott időpont az irányadó.

Kupa/trófea típusú versenyek

Hacsak más feltétellel nem hirdetjük meg, a nyílt fogadást a kupát vagy trófeát felemelő játékos vagy csapat alapján számoljuk el.

Gyanús fogadás

A „gyanús fogadás” kifejezés olyan esetekre vonatkozik, amikor észszerű okunk van azt hinni, hogy egy vagy több fogadást gyanús körülmények között kötöttek meg. Ez többek között az alábbi eseteket foglalja magában:

 • Amikor rövid idő alatt rendkívül gyakran és/vagy nagyon szokatlan mintával (a fogadási átlaghoz viszonyítva) kötnek fogadást ugyanarra a választásra, illetve választásokra.
 • Amikor rövid idő alatt rendkívül gyakran és/vagy nagyon szokatlan mintával kötnek fogadást ugyanarra a választásra, illetve választásokra és a szóban forgó választások elméleti valószínűsége a nyerésre a fogadások megkötésének időpontjában az ekkor kínált nyereményszorzók alapján nagyon eltér az ugyanazon választás(ok) kezdő nyereményszorzójával kiszámított elméleti nyerési valószínűségétől.
 • Amikor egy vagy több esemény integritása kérdésessé válik, többek között ilyen lehet, amikor egy (vagy több) résztvevő kivételes formát mutat, és észszerű okunk van feltételezni, hogy erről az ügyfélnek vagy egy hozzá kapcsolódó személynek tudomása volt a fogadás megkötésének időpontjában, és ezt az információt eltitkolták a nyilvánosság elől, így sportszerűtlen előnyhöz lehetett jutni az adott eseményre kötött fogadások által.
 • Amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy egy fogadást vagy kapcsolódó fogadások sorozatát fizikailag nem az ügyfél kötötte meg, hanem robotok vagy automatizált eszközök segítségével jött létre, vagy bármilyen más módon, mint hogy a számla tulajdonosa manuálisan fogadott a számláján keresztül.
 • Amikor észszerűen feltételezhetjük, hogy az ügyfél a fogadás tárgyául szolgáló esemény(ek)hez kapcsolódó sportszerűtlen külső tényezőket vagy hatásokat használt ki.
 • Amikor észszerű okunk van azt gyanítani, hogy az ügyfél dupla számlát nyitott, illetve egy második vagy következő számla az övével közös irányítás alatt áll, aminek az a célja, hogy eltitkolja az általa vagy a nevében kötött fogadások valós értékét, természetét vagy mintáját. Ez még akkor is alkalmazható, ha a második vagy következő számlát különböző nevek alatt nyitották.
 • Amikor észszerű okunk van azt hinni, hogy az ügyfél nem a saját nevében, illetve másokkal összehangoltan cselekszik.
 • Amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy az ügyfél a fogadásokat nem azon a helyen vagy eszközön kötötte, amely helyet vagy eszközt az állítása szerint a fogadás megkötésére igénybe vett.

A fent felsorolt tevékenységek esetében és anélkül, hogy lemondanánk az egyéb elérhető jogorvoslati lehetőségeinkről, a körülményektől függően a következő lépéseket tesszük:

 • További információkat kérünk az ügyféltől, mivel észszerűen elvárható, hogy kivizsgáljuk, a tevékenysége kimeríti-e a gyanús fogadás fogalmát.
 • Felfüggesztjük vagy visszatartjuk bármilyen összeg (vagy annak egy részének) kifizetését, amíg nem kapunk kielégítő bizonyítékot arról, hogy egy fogadás nem számít gyanús fogadásnak. Például, ha azt gyanítjuk, hogy egy ügyfél egy vagy több fogadást robot vagy automatizált eszközök által kötött, arra kérhetjük, hogy szolgáltasson bizonyítékot, hogy minden fogadást manuálisan kötött a számláján keresztül. Az ügyfél továbbá elismeri és elfogadja azt, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a saját belátásunk szerint összegyűjtsünk és feldolgozzunk minden információt az ügyfél fogadási mintájával, a személyes adataival, a pénzbefizetéseivel kapcsolatban, valamint minden más vonatkozó információt, illetve tudakozódjunk annak érdekében, hogy kivizsgáljuk jelen Szabályok bármilyen gyanítható megszegését.
 • Felfüggesztjük vagy visszatartjuk bármilyen összeg (vagy annak egy részének) kifizetését, rendszerint 30 napnál nem hosszabb időre, de bizonyos esetekben akár hosszabb időszakra is, amennyiben megindokolhatóan szükséges (például bármilyen általunk indított ellenőrzés, illetve bármelyik sport felügyeleti testülete, egy szerencsejáték-felügyelet, rendészeti hatóság vagy bármilyen más harmadik fél függőben lévő vizsgálata esetén).
 • Érvénytelenítjük a fogadást vagy fogadásokat, akár többes kötéseket is az eseményt megelőzően. Amikor lehetséges, előre tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy a fogadást vagy fogadásokat érvényteleníteni fogjuk, még a fogadás(ok)ban érintett első esemény előtt.
 • A nyereményeket a fogadás tárgyául szolgáló esemény(ek) kezdő nyereményszorzója alapján számoljuk ki. Amikor lehetséges, előre tájékoztatjuk az ügyfelet, ha bármilyen fogadást a kezdő nyereményszorzóval számolunk el.
 • Amikor szélsőséges gyakorisággal és/vagy szokatlan mintával kötnek fogadásokat ugyanazon választásra vagy választásokra rövid idő alatt (és amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy a fogadások kapcsolódó fogadások), korlátozzuk a nyeremények kifizetését. Amikor szükséges, ezt a korlátozást több számlán is alkalmazzuk az adott piac vagy piacok egyedi fogadásainak maximális kifizetéséig.
 • Amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy az ügyfél részt vett bármilyen típusú gyanús fogadásban, vagy kapcsolatban állt vele, minden észszerű eszközt felhasználunk a vizsgálathoz, beleértve a különféle összejátszás, gyanús fogadás, szélhámosság és csalás felfedésére szolgáló, a szerencsejáték-iparban megszokott gyakorlatok használatát.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megszüntessünk egy számlát, ha észszerű gyanú merül fel, hogy az említett tevékenységek bármelyike kapcsolatban áll ezzel a számlával.
 • Amikor egy fogadást érvénytelennek tartunk (vagy érvénytelennek nyilvánítunk) egy eseményt megelőzően, minden az ügyfél számlájáról levont, ezzel a fogadással összefüggő összeg jóváírásra kerül a számláján.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy lehetőséget keressünk minden veszteség visszaszerzésére az ügyféltől, amelyet közvetve vagy közvetlenül gyanús fogadási gyakorlat miatt szenvedünk el. Ez a jog nem érinti semmilyen más jogi követelésünket (beleértve a magánjogot is), amelyet benyújthatunk az ügyfél ellen akár a Használati Feltételek alapján, akár másképp.
 • Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, amelyet az ügyfél vagy bármely más személy szenvedett el az ebben a részben leírt viselkedés eredményeképpen. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármilyen más intézkedést hozzunk a gyanús fogadások esetében, de nem vagyunk kötelesek ilyesmire.

Mint mindig, minden jogi intézkedést olyan módon hajtunk végre, amely méltányos az ügyfél és más felhasználók számára. További részletekért tekintsd meg Általános Feltételeinket.

Tagja vagyunk az International Betting Integrity Association („IBIA”) nonprofit szervezetnek, amely figyeli a szokatlan fogadási mintákat és a lehetséges versenymanipulációs eseteket.  A tagság részeként teljes mértékben részt veszünk a korai figyelmeztető rendszerben, amely az ilyen fogadási viselkedés azonosítására van felkészítve.

Amennyiben ilyen figyelmeztetést kapunk, a saját hatáskörünkben fenntartjuk magunknak a jogot a következőkre:

(i) bármilyen esemény vagy eseménysorozat bármilyen piacának a kínálatból való felfüggesztése; és

(ii) bármilyen esemény vagy eseménysorozat bármely piacához kapcsolódó kifizetés késleltetése és/vagy visszatartása, amíg az adott esemény vagy eseménysorozat tisztességességét meg nem erősíti a megfelelő sportszövetség az IBIA-n keresztül.

Továbbá, amennyiben az IBIA megerősíti, hogy bármilyen esemény vagy eseménysorozat vonatkozásában aktív eseménymanipuláció történt, a megfelelő sport irányító testületével összhangban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a saját belátásunk szerint felfüggesszük bármelyik fogadást, amelyet az ilyen eseményre kötött az a személy, akit az IBIA úgy azonosított, hogy belső tudással vagy információkkal rendelkezik. Ez a kitétel bármilyen másik személyre is vonatkozik, aki észszerű feltételezésünk szerint kapcsolatban áll a fentiekben említett személlyel, illetve vele összhangban cselekszik vagy bármilyen köze van ehhez a személyhez.

A csalás, szélhámosság és pénzmosás megakadályozásának érdekében kiadhatjuk az ügyfelek adatait és fogadás-, illetve játéktörténetét egy külső félnek, ideértve többek között bármilyen illetékes felügyeleti szervet, szerencsejáték- és sporttestületet, pénzügyi intézményeket és bűnüldözési hatóságokat vagy bármilyen más szervezetet, amely a felmerült vádak kivizsgálásával foglalkozik. 

Eredmény kijelzése

Bár az ezen az oldalon található aktuális eredmény, eltelt idő, videó és egyéb adat egy külső partner által biztosított élő közvetítésből származik, az ügyfélnek tudnia kell, hogy ez az adat késhet és/vagy pontatlan lehet.  Ha egy ügyfél ezekre az adatokra hagyatkozik fogadáskötéskor, azt teljesen a saját kockázatára teszi. A fogadáselszámolási szabályaink továbbra is érvényesek, és így nem vállalunk semmilyen felelősséget az eltérésekért az itt megjelenített információ, illetve egy fogadás elszámolása között.

Sérülések

Amennyiben bejelentenek egy sérülésről szóló hírt egy olyan piacon, amelyen a meccsek száma vagy a maradék indulók szorzója jelentősen befolyásolhatja a szorzót (például a Legjobb góllövő vagy Legjobb pontszerző), fenntartjuk magunknak a jogot, hogy vagy érvénytelenítsük a fogadásokat, vagy alkalmazzuk a 4. szabály szerinti levonást, vagy a sérülés híre miatti piacátalakítás után kínált legközelebbi szorzóra váltsuk át a fogadásokat.

Ez vonatkozhat a sérülési hírek közzététele és a kérdéses piac áttekintése között kötött fogadásokra is.

Kifizettetés

A Kifizettetés egy számos fogadási piacon kínált funkció. A Kifizettetés lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy módosítsa az adott piacon kötött eredeti fogadását, és rögzítse a haszon vagy a veszteség összegét a fogadása (vagy a fogadása egy részének) korai elszámoltatásával anélkül, hogy meg kellene várnia az esemény végét.

Nem garantált a kifizettetési kérelem elfogadása, és sikertelen lehet, ha például a piacot felfüggesztik, vagy a nyereményszorzó megváltozik a kérelem végrehajtása előtt.

Ha az ügyfél kifizettetési kérelme sikeres, megjelenik egy „sikerült” üzenet, és az ügyfél fogadását (vagy a fogadása megfelelő részét) azonnal elszámoljuk, és a Kifizettetés gombon látható összeggel egyező nyeremény rákerül a számlájára. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez tartalmazza az eredeti tétet (vagy az ügyfél tétjének arányos részét), és a Kifizettetés gomb az ügyfél számlájára kerülő teljes összeget mutatja. Teljes Kifizettetés esetén a fogadást elszámoljuk, és semmilyen későbbi eseménynek sincs hatása a számlára visszakerülő összegre. Részleges Kifizettetés esetén az ügyfél fogadásának egy részét számoljuk el, és bármely későbbi esemény csupán a fogadásainak arra a részére lesz hatással, amelyre nem kért Kifizettetést.

Ha egy ügyfél kifizettetési kérelme sikertelen, egy üzenetben megjelenik annak oka, és felkínálhatunk számára egy új kifizettetési ajánlatot.

Az élőben kért Kifizettetés feldolgozása több időt vehet igénybe az élő fogadások késleltetése miatt.

Az élő fogadás szabályai vonatkoznak minden élő fogadásra, amelynél elérhető a Kifizettetés.

A Kifizettetés használata okozhatja az ügyfél egy bizonyos ajánlatból való kilépését és rá való jogosultságának elvesztését. További részletek a vonatkozó ajánlat általános szerződési feltételeiben olvashatók.

Az Ingyenes Fogadással kötött fogadások esetén a Kifizettetés egészen addig nem lesz elérhető, amíg az ügyfél Kifizettetésének értéke nagyobb az Ingyenes Fogadása értékénél.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy Kifizettetés elszámolását megsemmisítsük, ha a fogadás hibásan lett elszámolva (például emberi vagy műszaki hiba miatt). Ha újraszámolunk egy fogadást, az a fogadás elszámolásának módosulását tükröző változásokat eredményezhet az ügyfél számláján.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy töröljük egy Kifizettetés elszámolását, ha a kifizettetett induló nem induló lett a fogadás Kifizettetését követően. Ilyenkor a fogadás érvénytelen, mivel egy nem indulóra kötötték, és a fogadás tétjét visszaadjuk.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Kifizettetés funkciót bármikor felfüggesszük vagy megszüntessük.

Megnövelt szorzók

Minden megnövelt szorzóval kínált fogadást a rendes játékidő és az állásidő alapján számolunk el (azaz kizárjuk a hosszabbítást, a büntetőpárbajokat és a hasonlókat), hacsak nincs másként feltüntetve a vonatkozó fogadásnál vagy fogadási szabályokban.

Hacsak más nincs feltüntetve, a megnövelt szorzós fogadások esetében a szokásos elszámolási szabályaink az irányadók.

Fenntartjuk magunknak a jogot bármilyen megnövelt szorzóval kötött fogadás érvénytelenítésére, amelynél a megnövelt szorzót csak mérkőzés előtti fogadásokra akartuk kínálni, de tévesen a megfelelő esemény kezdete után a megnövelt szorzóval fogadtuk el a fogadást.

A megnövelt szorzót érintő egyértelmű és nyilvánvaló szövegezési vagy szorzókialakítási hiba esetén (a szokásos elszámolási szabályainknak megfelelően) arra törekszünk, hogy a kínálni szándékozott szorzónak és/vagy az egyértelműen megfogalmazni kívánt szövegezésnek megfelelően számoljuk el a fogadást.

Ha a több játékost érintő megnövelt szorzós fogadások esetén egy vagy több játékos nem vesz részt az eseményen, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a maradék játékosok szorzója alapján számoljuk el a fogadásokat.

Ha a több meccset érintő megnövelt szorzós fogadások esetén egy vagy több mérkőzést nem játszanak le, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a maradék meccsek szorzója alapján számoljuk el a fogadásokat.

RequestABet

A jelen szekció és A sportok különös szabályaiban megjelenő összes RequestABet szekció szabályai minden fogadásra vonatkoznak, amelyet a RequestABet funkcióval kötöttek. A Sportfogadási Szabályokban található összes többi elszámolási szabály szintén érvényes a RequestABet fogadások elszámolására, kivéve, ha azok ellentmondanak vagy ellentétbe kerülnek az ebben a RequestABet szakaszban szereplő szabályokkal. Ez esetben az ebben a RequestABet szekcióban szereplő szabályok élveznek elsőbbséget.

Ha egy RequestABet fogadás részét képező versenyző egyáltalán nem vesz részt a vonatkozó eseményen, akkor a szóban forgó fogadás érvénytelen.

Nyilvánvaló szövegezési vagy szorzókialakítási hiba előfordulása esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármilyen RequestABet fogadást töröljünk, és ilyen esetekben a helyes szövegezéssel vagy szorzóval ismét felkínáljuk a RequestABet fogadást az ügyfeleknek.

Vegyes rendelkezések

A saját hatáskörünkben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ne fogadjunk el bizonyos sportfogadásokat, vagy csökkentsük a téteket.

A Sportfogadási Szabályokban az időszakokra történő utalások mindig arra az időzónára vonatkoznak, amelyben az esemény zajlik. Például egy futballmérkőzés kezdési időpontjára vonatkozó utalás a helyi kezdési időt jelenti.

Minden információt jóhiszeműen teszünk közzé. Azonban nem tudunk felelősséget vállalni az információval kapcsolatos semmilyen hibáért vagy mulasztásért, úgymint a szorzók, indulók, idők, pontszámok, eredmények vagy általános statisztikák megosztásáért.

Egy alkalmazottunk vagy ügynökünk által (pl. élő fogadás során) megadott minden eredmény vagy pontszám csak tájékoztató célokat szolgál.

A saját kizárólagos és abszolút hatáskörünkben bármikor dönthetünk úgy, hogy felfüggesztjük a fogadást egy piacon (még akkor is, ha ez a felfüggesztés korábban történik, mint ahogy a Sportfogadási Szabályok alapján várható lenne). A piacok integritásának és sportszerűségének fenntartása érdekében érvényteleníthetünk is bizonyos fogadásokat egy piacon, vagy teljes egészében érvényteleníthetjük a piacot is.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a Sportfogadási Szabályokat. Minden ilyen átdolgozás okozta szabályváltozás a közzététele után azonnal kötelező és érvényes lesz az ügyfelek számára, és a szabályváltozás nyilvánosságra hozatala után kötött minden fogadásra az új Sportfogadási Szabályok feltételei érvényesek.