pokercasinosports

Što je to trenutni kasino bonus?

Trenutni kasino bonus omogućuje vam igranje kasino igara za stvarni novac.

Igranjem odgovarajućih kasino igara možete svoj iznos bonusa pretvoriti u novčana sredstva. Trebate zaraditi određeni broj otkupnih bodova ili postaviti odgovarajući broj uloga.

Kako funkcionira trenutni kasino bonus?

Trenutni kasino bonusi mogu se isplatiti u sklopu ponude za slanje pologa ili ponovnu uplatu, a mogu se i dodijeliti kao nagrada u sklopu ponuda i promocija. Trenutni kasino bonusi dodjeljuju se za igranje određenih ili svih kasino igara.

Ako se trenutni kasino bonus dodijeli za slanje pologa, iznos bonusa predstavljat će određeni postotak paketa bonusa, dok će vaš priloženi iznos činiti preostali dio paketa bonusa.

Trenutni bonusi

Priloženi iznos dostupan je za isplatu u bilo kojem trenutku. Međutim, isplatom ćete otkazati bilo kakav preostali iznos bonusa.

Ako ste dobili trenutni kasino bonus bez slanja pologa, iznos bonusa činit će 100% paketa bonusa.

Kako funkcionira trenutni bonus

Postavljeni ulozi i dobici/gubici paketa bonusa bit će podijeljeni u istom omjeru kao i paket bonusa. Primjerice, igrač primi paket bonusa u sklopu 100% ponude za slanje pologa, koji se sastoji od 50 jedinica u iznosu bonusa i 50 jedinica u priloženom iznosu.

Trenutni bonusi

Taj igrač postavi ulog od 10 jedinica koristeći trenutni kasino bonus te se 5 jedinica oduzima od iznosa bonusa i 5 od priloženog iznosa.

Kako funkcionira trenutni bonus

Igrač osvoji 10 jedinica uz taj ulog i njegov se iznos bonusa poveća za 5. Njegov priloženi iznos također će se povećati za 5 jedinica.

Trenutni bonusi

Ulozi, dobici i gubici dijele se na iznos bonusa i priloženi iznos u istom omjeru kao i paket bonusa. Na primjer, ako igrač ima paket bonusa koji je osvojio u sklopu 20% ponude za ponovno slanje pologa, gdje je poslao polog od 100 jedinica, taj će se paket sastojati od 100 jedinica u priloženom iznosu i 20 jedinica u iznosu bonusa.

Kako funkcionira trenutni bonus

Kako pretvoriti trenutni kasino bonus

U većini slučajeva trebat ćete zaraditi određeni broj otkupnih bodova igranjem odgovarajućih igara korištenjem trenutnog kasino bonusa.

Različite igre dodjeljuju različit broj bodova. Više informacija o broju bodova koje možete zaraditi u kasino igrama možete pronaći na našoj stranici programa PokerStars Rewards.

Kada zadovoljite zahtjeve za ulaganje, iznos vašeg bonusa pretvorit će se u novčana sredstva i dodati sredstvima vašeg stvarnog novca, zajedno s vašim priloženim iznosom.

U slučaju da imate trenutne kasino bonuse bez priloženog iznosa (100% iznosa bonusa), ukupna se sredstva bonusa nakon zadovoljenja uvjeta ulaganja pretvaraju u novac te se dodaju vašim sredstvima za stvarni novac.

Kako upravljati trenutnim kasino bonusom

Broj otkupnih bodova potrebnih za pretvorbu trenutnog kasino bonusa u stvarni novac bit će prikazan prilikom ponude bonusa, kao i za stolovima odgovarajućih kasino igara, a informacije ćete moći pregledati na web-klijentu, računalnom klijentu ili mobilnoj aplikaciji u izborniku 'Moje nagrade'.

Kako funkcionira trenutni bonus

Tu možete pronaći i dodatne detalje, kao što su informacije o priloženom iznosu, odgovarajućim igrama i datumu isteka.

Također, ako imate više dostupnih bonusa, možete upravljati i redoslijedom kojim koristite trenutne kasino bonuse. U određenom trenutku možete koristiti samo jedan trenutni kasino bonus. Nakon što očistite, pauzirate, otkažete ili izgubite svoj prvi bonus, sljedeći će trenutni kasino bonus automatski postati dostupan.

Pauziranje i otkazivanje trenutnog kasino bonusa

U izborniku 'Moje nagrade' možete također pronaći mogućnosti za otkazivanje i pauziranje bonusa.

Pauziranje trenutnog bonusa uklonit će vaš bonus iz dostupnih sredstava u odgovarajućim igrama, a daljnja ulaganja neće se računati za oslobađanje bonusa. Možete ponovo pokrenuti pauzirani bonus u bilo kojem trenutku prije isteka bonusa.

Ako otkažete paket bonusa, vaš će vam priloženi iznos odmah postati dostupan, no vaš iznos bonusa bit će otkazan. Ako vaš bonus čini 100% iznos bonusa, bez priloženog iznosa, bonus će se ukloniti s vašeg računa.

Kako pregledati stanje sredstava u igri s aktivnim trenutnim kasino bonusom

Ako je trenutni kasino bonus dostupan za korištenje u igri, dostupna sredstva za igru prikazivat će ukupan iznos vaših sredstava stvarnog novca, plus trenutni kasino bonus koji ima prednost.

Prilikom postavljanja uloga sredstva će se proporcionalno oduzeti od trenutno dostupnog iznosa bonusa i trenutno dostupnog priloženog iznosa.

Ako stanje vašeg trenutnog kasino bonusa postane manje od iznosa uloga koji želite postaviti, ostatak sredstava kombinirat će se s dostupnim sredstvima stvarnog novca kako bi se postavio ulog.

Posjetite centar za pomoć ako imate bilo kakvih pitanja o trenutnom kasino bonusu.