pokercasinosports

Politika

Általános

A választásokra kötött fogadásokat a hivatalos közzétett eredmény alapján számoljuk el minden későbbi kizárástól vagy módosítástól függetlenül.

A vezetőválasztások esetén a bármilyen kiírt vezetői verseny vagy hivatalos választási folyamat előtt beiktatott „ideiglenes” vagy „ügyvivő” vezetők nem számítanak. Mindentől függetlenül az ilyen választás vagy folyamat győztese számít a Következő vezetőnek.

Brit politika

Következő miniszterelnök

A fogadásokat mindig annak alapján számoljuk el, hogy ki foglalja el a hivatalt, akár még egy pártvezetői verseny előtt. Ezen szempontból az számít miniszterelnöknek, akit az uralkodó felkér az Egyesült Királyság kormányának megalakítására.

Szavazói részvételre vonatkozó piacok

A fogadásokat a szavazás napján az Egyesült Királyság teljes területéről származó részvételi adatok alapján számoljuk el.

Szavazatszázalékos piacok

A következő egyesült királysági választáson a megnevezett pártra az Egyesült Királyság egészében leadott regisztrált szavazatok százalékára vonatkozik.

Választókerületes piacok

Minden piac a következő általános választásra vonatkozik, hacsak másképp nem jelezzük. Bármikor ki lehet egészíteni más indulókkal, amint ezt bejelentik, illetve kérésre. A választókerületes piacokra csak egyszeres fogadást lehet kötni. Ha a kerülethatár megváltozik, akkor az ennek érvénybe lépése előtt kötött fogadások érvénytelenek.

A legtöbb helyre vonatkozó piacok

Hacsak másképp nem jelezzük, a Közrendiház elnöke (Speaker) nem számít, és az észak-írországi helyek sem.

Elhalasztott és megismételt szavazások

Az Összes hely és a Többség fogadásnál minden képviselői hely számít, amelynél nem az általános választás napján szavaznak, hanem későbbi időpontra halasztják.

USA-politika

Az elnökválasztás győztese

A fogadásokat az alapján számoljuk el, hogy melyik jelöltnek lesz a legtöbb projektált elektori kollégiumi szavazata az elnökválasztáson. Ennek a piacnak az elszámolására semmilyen későbbi esemény (pl. „renegát elektor”) nincs hatással.

Abban az esetben, ha egyik elnökjelölt sem szerzi meg a projektált elektori kollégiumi szavazatok többségét, ezt a piacot az Egyesült Államok alkotmánya 12. kiegészítésének megfelelően elnöknek megválasztott személy alapján számoljuk el.

Államok szerinti elnöki fogadás

A fogadásokat annak alapján számoljuk el, hogy melyik párt nyer több választói szavazatot az állami szintű szavazáson.

Állami előválasztások/jelölőgyűlések

A fogadásoknál azt a jelöltet számoljuk el nyertesként, akire a legtöbb elkötelezett küldött szavazott az egyedi állami párt előválasztás/jelölőgyűlés utáni bejelentése szerint. A későbbi helyesbítések vagy módosítások sem számítanak.

Elnökválasztási pártjelöltek

A fogadásokat az egyes pártoknak az elnökválasztás évében tartott országos elnökjelölő pártgyűlésein hozott hivatalos döntése alapján számoljuk el.

A későbbi visszalépés vagy a pártgyűlésen hozott döntés megváltoztatása lényegtelen ennek a piacnak a szempontjából.

Szenátusi/Képviselőházi többség (USA kongresszusi választások)

A helyek többségének az a feltétele, hogy valamelyik párt a választásokat követően a helyek felénél többet birtokoljon. Ennek a piacnak a szempontjából nem számítanak azok a független vagy más párti szenátorok, akik csatlakoznak a demokraták vagy a republikánusok csoportjához.

Ír politika

Választás utáni kormányra vonatkozó fogadás

Koalíciónak nevezünk minden olyan megállapodást, amelynek eredményeképp az összes megnevezett pártnak van minisztere a választás után először megalakuló kormányban (és semmilyen másik pártnak nincs minisztere). A koalíciós választás akkor lesz nyertesként elszámolva a piacon, ha ezek a feltételek teljesülnek, és ez független attól a ténytől, hogy a koalíció esetleg kisebbségi kormányként működik.

Választókerületes piacok

Minden piac a következő általános választásra vonatkozik, hacsak másképp nem jelezzük. Bármikor ki lehet egészíteni más indulókkal, amint ezt bejelentik, illetve kérésre. A választókerületes piacokra csak egyszeres fogadást lehet kötni. Ha a kerülethatár megváltozik, akkor az ennek érvénybe lépése előtt kötött fogadások érvénytelenek.

A képviselőház elnöke (Ceann Comhairle)

Bár az ír képviselőház elnökének újraválasztása automatikus, beleszámít a pártja összes képviselői helyébe az összes vonatkozó általános választást érintő piacnál.

A következő választás utáni miniszterelnök (Taoiseach)

Ennél a piacnál az első személyt számoljuk el nyertesként, akit az általános választások után az elnök kinevez a képviselőház (Dáil Éireann) jelölése alapján.

 

A sportfogadás általános szabályai rendelkezései vonatkoznak a piacok és fogadások minden kategóriájára, amelyeket nem említ A sportok különös szabályai.