pokercasinosports

Poker ruke

Na PokerStarsu dijelimo razne varijante pokera od kojih neke koriste različite poretke ruku. Hold'emOmahaSeven Card Stud i Five Card Draw koriste tradicionalni poredak visokih ruku. Omaha Hi/LoRazz i Stud Hi/Lo za niske ruke koriste 'as do pet' ('kalifornija') poredak niskih ruku. 2-7 Single Draw i 2-7 Triple Draw koriste 'dva do sedam' ('Kansas City') poredak za niske ruke.

Za kraj, Badugi koristi poseban poredak jačine ruku jedinstven za ovu igru.

Ruke u pokeru, od najjače do najslabije

Tradicionalne jačine ruku u pokeru

Skala u boji: pet uzastopnih karata, sve u istoj boji.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje jača najviša karta u nizu.

Najbolja skala u boji poznata je kao skala u boji do asa (eng. 'royal flush'), a sastoji se od asa, kralja, dame, dečka i desetke u istoj boji. Skala u boji do asa nepobjediva je ruka.

Poker: četiri karte iste jačine i jedna karta sa strane ili 'kicker'.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje poker sastavljen od jačih četiriju karata. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju četiri iste karte, pobjeđuje ona s jačom sporednom kartom ('kicker').

Full House: tri karte iste jačine i dvije karte iste jačine, ali različite od prvih triju karata.

U slučaju izjednačenja, pot osvajaju jače tri iste karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju tri iste karte, pobjeđuju jače dvije iste karte.

Boja: pet karata u istoj boji.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje igrač s jačom najvišom kartom. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti druga najjača, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta. Ako je svih pet karata iste jačine, pot se dijeli. U pokeru se boja karte nikad ne koristi za određivanje pobjednika.

Skala: pet karata u nizu.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje najjača karta u nizu.

Napomena: as se može koristiti na početku ili na kraju niza i jedina je karta koja se može tako koristiti. A-K-Q-J-T je najjača skala (skala do asa), a 5-4-3-2-A je najniža skala (skala do petice).

Tris: tri karte iste jačine i dvije nevezane sporedne karte.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuju najjače tri karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju tri iste karte, pobjeđuje najjača sporedna karta, a po potrebi, najjača druga sporedna karta.

Dva para: dvije karte iste jačine, druge dvije karte iste jačine i jedna sporedna karta.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje najjači par. Ako igrači imaju isti najjači par, pobjeđuje drugi najjači par. Ako oba igrača imaju ista dva para, pobjeđuje ruka s jačom sporednom kartom.

Jedan par: dvije karte iste jačine i tri nevezane sporedne karte.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje najjači par. Ako igrači imaju isti par, pobjeđuje najjača sporedna karta, a po potrebi, za određivanje pobjednika mogu se koristiti najjača druga i treća sporedna karta.

Najjača karta: bilo koja ruka koja ne pripada gore navedenim kategorijama.

U slučaju izjednačenja, pobjeđuje najjača karta, a po potrebi, za određivanje pobjednika mogu se koristiti druga najjača, treća najjača, četvrta najjača i najslabija karta.

As do pet jačine niskih ruku

Ovaj način rangiranja niskih ruku koristi se kod tradicionalnih Hi/Lo igara poput Omahe Hi/Lo i Stud Hi/Lo te Razz igre, jedine Stud igre kod koje se igrači bore samo za niski dio pota.

Napominjemo da boje nisu važne za 'as do pet' poredak niskih ruku. Boje i skale ne poništavaju vrijednost 'as do pet' poretka niskih ruku. Asevi su uvijek niska karta kad se u obzir uzima niska ruka.

Napominjemo i da vrijednost niske ruke od pet karata počinje s najvećom kartom od koje se spuštamo prema najnižoj.

Pet naniže, ili tzv. 'wheel': petica, četvorka, trojka, dvojka i as.

U slučaju izjednačenja sve ruke kod kojih je petica najviša karta dijele pot.

Šest naniže: bilo kojih pet nesparenih karata od kojih je šestica najviša.

U slučaju izjednačenja: najniža druga najveća karta osvaja pot. Samim time, ruka 6-4-3-2-A jača je od 6-5-4-2-A. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Sedam naniže: bilo kojih pet nesparenih karata od kojih je sedmica najviša.

U slučaju izjednačenja: najniža druga najveća karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Osam naniže: bilo kojih pet nesparenih karata od kojih je osmica najviša.

U slučaju izjednačenja: najniža druga najveća karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Ruka s osmicom kao najvišom kartom najslabija je ruka koja se kvalificira za nisku ruku u Omahi Hi/Lo i Studu Hi/Lo. Međutim, kod Razza ne postoji takav 'kvalifikator' i najniža će ruka uvijek osvojiti pot čak i ako je riječ o ruci s devetkom ili damom kao najvišom kartom, čak i parom!

'Dva do sedam' jačine niskih ruku

Dva do sedam jačine niskih ruku je prava suprotnost tradicionalnom poretku visokih ruku. Samim time najgora moguća ruka u tradicionalnom poretku, sedam-pet naniže u različitoj boji, postaje najbolja moguća ruka u 2-7 igri ('savršena sedmica' ili 'wheel').

U praksi, as uvijek igra kao visoka karta u 'dva do sedam' varijanti (samim time A-5-4-3-2 je ruka s asom naniže, a ne skala). Skale i boje računaju se protiv ruke u dva do sedam varijanti.

Sedam naniže:  bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji od kojih je sedmica najviša. Najbolja moguća ruka je 7-5-4-3-2, poznata i kao 'wheel'.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Samim time, ruka 7-5-4-3-2 jača je od ruke 7-6-5-3-2 ('sedam-pet naniže' jače je od 'sedam-šest naniže'). Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Osam naniže: bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji od kojih je osmica najjača.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Devet naniže: bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji, od kojih je devetka najjača.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Deset naniže: bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji, od kojih je desetka najjača.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke.

Napomena: kod 'dva do sedam' varijanti igara ne postoji 'kvalifikator'. Gore su navedeni samo primjeri ruku koje bi se mogle pojaviti u igri: najniža će ruka uvijek osvojiti pot kod 'dva do sedam' varijante, čak i ako je u pitanju par ili nešto gore!

Jačine Badugi ruku

Badugi ne koristi tradicionalni poredak jačine ruku i potrebno vam je malo treninga kako biste naučili pravilno čitati ruke.  Badugi poredak ruku sličan je poretku 'as do pet' i, kao i kod 'as do pet', as je uvijek niska karta. Međutim, za razliku od poretka 'as do pet', svaka karta u vašoj ruci mora biti u drugoj boji i druge visine kako bi se računala.

Badugi ruke sastoje se od četiriju karata, umjesto od uobičajenih pet. Zato ne možete sastaviti skalu od pet karata, a četiri uzastopne karte ne umanjuju jačinu vaše ruke.

Zapamtite, ako imate karte iste boje, samo se jedna od njih računa, kao što je i slučaj ako držite par.

Badugi: badugi je bilo koja ruka koja se sastoji od četiriju nesparenih karata u različitim bojama.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika mogu se koristiti treća najjača i četvrta najjača karta ruke.

Ruka sastavljena od triju karata: bilo koja ruka koja se sastoji od triju nesparenih karata u različitim bojama, no četvrta je karta sparena ili iste boje kao neka od preostalih triju karata. U igri ostaju najniže tri nesparene karte u različitim bojama.

Budući da imamo par, jedna se četvorka ne računa, pa se samim time jednostavno ignorira, čime dobivamo ruku od triju karata, 4-2-A.

Budući da u ovoj ruci imamo dva srca, jedan ćemo od njih ignorirati, čime dobivamo ruku od triju karata, 3-2-A.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, za određivanje pobjednika može se koristiti treća najjača karta ruke. Četvrta (sparena ili u istoj boji) karta neće se pribrajati ruci i neće se koristiti za određivanje pobjednika.

Ruka sastavljena od dviju karata: bilo koja ruka koja se sastoji od dviju nesparenih karata u različitim bojama, no dvije su karte sparene ili u istoj boji. U igri ostaju dvije najniže nesparene karte u različitim bojama.

Budući da se ova ruka sastoji od dvaju parova, odbacuje se jedna karta od svakog para, čime dobivamo ruku sastavljenu od dviju karata, 5-A.

Budući da se ova ruka sastoji od triju srca, dva će se odbaciti, čime dobivamo ruku sastavljenu od dviju karata, 2-A.

U slučaju izjednačenja, druga najniža karta osvaja pot. Treća i četvrta (sparena ili u boji) karta neće se pribrajati snazi ruke i neće se koristiti za određivanje pobjednika.

Ruka sastavljena od jedne karte: ruka sastavljena od samo jedne igrive karte. Računa se najniža karta.

Kako se ova ruka sastoji od četiriju aseva, tri se zanemaruju, čime dobivamo ruku sastavljenu od samo jedne karte, asa.

Budući da se ova ruka sastoji od četiriju karata u istoj boji, tri se zanemaruju, čime dobivamo ruku sastavljenu od samo jedne karte, trojke.

U slučaju izjednačenja, pot se dijeli između dviju jednakih ruku sastavljenih od jedne karte.

Kako razumjeti tko ima bolju ruku u pokeru

Nakon što ste saznali više o jačinama ruku, možete početi razmišljati o tome koji je najbolji način za odigrati ruku i kolike su šanse da ćete pobijediti druge ruke.

Općenito se primjenjuju sljedeća pravila:

 • Jedan par > Najjača karta
 • Dva para > Jedan par
 • Tris > Dva para
 • Skala > Tris
 • Boja > Skala
 • Full house > Boja
 • Poker > Full house
 • Skala u boji > Poker
 • Skala u boji do asa > Skala u boji

Kako se mogu izračunati vjerojatnosti ruke u pokeru?

Špil karata za poker uvijek sadrži 52 karte te 2.598.960 mogućih kombinacija ruke. Kako biste izračunali vjerojatnost dobivanja ruke, u obzir trebate uzeti broj načina na koji možete doći do te ruke.

Primjerice, skalu u boji do asa možete dobiti na četiri različita načina jer se u špilu nalaze četiri boje. Dakle, izračun vjerojatnosti dobivanja te ruke izgleda ovako: 4 ÷ 2.598.960 = 0,00000154.

Dodatne informacije

Skala u boji do asa (as, kralj, dama, dečko i desetka u istoj boji) najbolja je ruka u mnogim inačicama pokera. Ta je ruka nepobjediva u igrama gdje je as najjača karta.

Skala u boji do asa vrsta je skale u boji. Riječ je o pet uzastopnih karata, uz uvjet da su sve u istoj boji. U slučaju izjednačenja, odnosno kada više igrača ima skalu u boji, pobjeđuje ruka s najjačom posljednjom kartom niza.

Kao što je objašnjeno u prethodnom odjeljku o jačinama ruku u pokeru, tradicionalni je poredak ruku u pokeru sljedeći:

 • Skala u boji do asa
 • Skala u boji
 • Poker
 • Full house
 • Boja
 • Skala
 • Tris
 • Dva para
 • Jedan par
 • Najjača karta

Taj tradicionalni poredak ruku koristi se u popularnim poker formatima poput Texas Hold'ema ili Omahe.

Jedna od najvažnijih vještina igranja pokera jest znati kada odbaciti ruku, naročito na samom početku igranja ruke. Već prije flopa vrijedi uzeti u obzir jačinu karata koje držite. Što su one jače, to bi se snažnijima mogle pokazati.

Ako držite karte u istoj boji, imate veće šanse da ćete dobiti boju. Ako držite karte uzastopne karte, imate veće šanse pogoditi skalu.

Nakon flopa trebate razmisliti o odbacivanju ručnih karata u sljedećim situacijama: ako vaša ruka više nije tako snažna kao prije flopa, ako igrači mnogo ulažu/podižu uloge, a inače to ne rade, ili ako držite ručni par, ali su podijeljene barem dvije jače karte.

Ovdje pronađite više informacija o strategiji i taktici igranja pokera.

Tri asa predstavljaju najjači tris. Uzevši to u obzir, skala, boja, full house, poker, skala u boji i skala u boji do asa jači su od trisa.