pokercasinosports

Rake za poker stolovima

Rake je u nastavku definiran za svaku igru koju nudimo. Ne naplaćujemo rake ako ruka završi u prvom krugu ulaganja (prije flopa u Hold'emu i Omahi, prije četvrte karte u Stud igrama ili prije zamjene karata u Draw igrama).

HORSE miješana igra uključuje samo Limit igre i samim time naplaćuje rake u skladu s Fixed Limit strukturama.

Nudimo miješane igre imaju dio igara koje se igraju prema Fixed Limit strukturi i igre koje se igraju kao No Limit i/ili Pot Limit. Od ruku odigranih za tim stolovima rake se uzima u skladu s vrstom igre u određenoj ruci.

Nudimo i širok odabir posebnih inačica poker igara. Kliknite ovdje za više informacija o rakeu u tim igrama.

'Broj igrača' za stolom odnosi se na igrače kojima su podijeljene karte u određenoj ruci, ne na broj sjedala za stolom.

Stolovi u nastavku predstavljaju rake za regularne neturnirske igre i Zoom stolove.

Rake kao pravi postotak

Rake kod neturnirskih igara računa se kao pravi postotak koristeći 'zaokruži pola na parni broj' način zaokruživanja.

Rake za valute koje nisu USD

Gornja granica za igre koje se ne igraju u USD podložne su kvartalnom pregledu i mogu biti promijenjene zbog promjena tečaja.

Neturnirske igre u USD

No Limit i Pot Limit*

Razine% rakeaGranica za 2 igračaGranica za 3 - 4 igračaGranica za 5+ igrača
0,01 $/0,02 $ 3,50% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05 $/0,10 $ do 0,08 $/0,16 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25 $/0,50 $ 5,00% 0,75 $ 0,75 $ 2,00 $
0,50 $/1 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
1 $/2 $ 5,0% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2 $/4 $ 5,0% 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
2,50 $/5 $ 5,0% 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
3 $/6 $ 5,0% 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $

* Isključujući No Limit i Pot Limit Omahu te Omahu Hi/Lo na mikro razinama

No Limit i Pot Limit na visokim razinama

Razine2 igrača 
% / granica
3 - 4 igrača 
% / granica
5+ igrača 
% / granica
5 $/10 $ 4,5% / 1,50 $ 4,50% / 1,50 $ 4,50% / 3,00 $
10 $/20 $ 4,5% / 1,75 $ 4,50% / 1,75 $ 4,50% / 3,00 $
25 $/50 $ 4,5% / 2,25 $ 4,50% / 2,00 $ 4,50% / 3,00 $
50 $/100 $ 4,5% / 2,50 $ 4,50% / 3,00 $ 4,50% / 5,00 $
100 $/200 $ i iznad 4,5% / 3,00 $ 4,50% / 5,00 $ 4,50% / 5,00 $

No Limit, Pot Limit Omaha i Omaha Hi/Lo na mikro razinama

Razine% rakeaGranica za 2 igračaGranica za 3 - 4 igračaGranica za 5+ igrača
0,01 $/0,02 $ 3,30% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 3,90% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05 $/0,10 $ 4,25% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 4,25% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $

Limit

Razine2 igrača 
% / granica
3 - 4 igrača 
% / granica
5+ igrača 
% / granica
0,02 $/0,04 $ 4,5% / 0,01 $ 4,5% / 0,01 $ 4,5% / 0,01 $
0,04 $/0,08 $ do 0,05 $/0,10 $ 4,5% / 0,04 $ 4,5% / 0,04 $ 4,5% / 0,04 $
0,10 $/0,20 $ 4,5% / 0,10 $ 4,5% / 0,10 $ 4,5% / 0,10 $
0,25 $/0,50 $ 4,5% / 0,16 $ 4,5% / 0,16 $ 4,5% / 0,16 $
0,50 $/1 $ 4,5% / 0,40 $ 4,5% / 0,40 $ 4,5% / 0,40 $
1 $/2 $ 2,0% / 0,50 $ 3,0% / 0,70 $ 4,0% / 0,80 $
2 $/4 $ 2,0% / 0,50 $ 3,0% / 0,70 $ 3,0% / 1,25 $
3 $/6 $ do 5 $/10 $ 2,0% / 0,50 $ 3,0% / 2,00 $ 3,0% / 3,00 $
10 $/20 $ 2,0% / 0,50 $ 2,5% / 2,00 $ 2,5% / 3,00 $
15 $/30 $ 2,0% / 1,00 $ 2,0% / 2,00 $ 2,0% / 3,00 $
20 $/40 $ do 100 $/200 $ 1,0% / 1,00 $ 1,0% / 2,00 $ 1,0% / 3,00 $
150 $/300 $ i iznad 1,0% / 2,00 $ 1,0% / 5,00 $ 1,0% / 5,00 $

Igre u EUR

No Limit i Pot Limit*

Razine% rakeaGranica za 2 igračaGranica za 3 - 4 igračaGranica za 5+ igrača
0,01 €/0,02 € 3,50% 0,25 € 0,25 € 0,25 €
0,02 €/0,05 € 4,15% 0,50 € 0,50 € 0,75 €
0,05 €/0,10 € 4,50% 0,50 € 0,75 € 1,25 €
0,10 €/0,25 € 4,50% 0,50 € 0,75 € 1,50 €
0,25 €/0,50 € 5,0% 0,70 € 0,70 € 1,80 €
0,50 €/1 € 5,0% 0,90 € 0,90 € 2,25 €
1 €/2 € 5,0% 1,15 € 1,15 € 2,50 €
2 €/4 € 5,0% 1,35 € 1,35 € 2,75 €
2,5 €/5 € 5,0% 1,35 € 1,35 € 2,75 €
3 €/6 € 5,0% 1,35 € 1,35 € 3,20 €
5 €/10 € 4,5% 1,35 € 1,35 € 2,75 €

*Isključujući No Limit i Pot Limit Omahu te Omahu Hi/Lo na mikro razinama

No Limit i Pot Limit Omaha te Omaha Hi/Lo na mikro razinama

Razine% rakeaGranica za 2 igračaGranica za 3 - 4 igračaGranica za 5+ igrača
0,01 €/0,02 € 3,30% 0,25 € 0,25 € 0,25 €
0,02 €/0,05 € 3,90% 0,50 € 0,50 € 0,75 €
0,05 €/0,10 € 4,25% 0,50 € 0,75 € 1,25 €
0,10 €/0,25 € 4,25% 0,50 € 0,75 € 1,50 €

Igre u GBP

No Limit i Pot Limit

Razine% rakeaGranica za 2 igračaGranica za 3 - 4 igračaGranica za 5+ igrača
0,01 £/0,02 £ 3,50% 0,20 £ 0,20 £ 0,20 £
0,02 £/0,05 £ 4,15% 0,30 £ 0,30 £ 0,60 £
0,05 £/0,10 £ 4,50% 0,30 £ 0,60 £ 1,00 £
0,10 £/0,25 £ 4,50% 0,30 £ 0,60 £ 1,25 £
0,25 £/0,50 £ 5,0% 0,50 £ 0,50 £ 1,40 £
0,50 £/1 £ 5,0% 0,70 £ 0,70 £ 1,40 £
1 £/2 £ 5,0% 0,90 £ 0,90 £ 1,95 £