pokercasinosports

Zasady ogólne zakładów sportowych

Ogólne pojęcia

 • Regulaminowy czas lub pełny czas

O ile nie wskazano inaczej w ofercie zakładów lub w zasadach regulujących określoną dyscyplinę sportową, wszystkie zakłady uważa się za obowiązujące wyłącznie dla wyniku zarejestrowanego wraz z końcem „regulaminowego czasu” lub „pełnego czasu” gry. „Regulaminowy czas” lub „pełny czas” definiuje się według oficjalnych zasad publikowanych przez właściwy związek sportowy. Na przykład dla piłki nożnej pełny czas to 90 minut z uwzględnieniem czasu doliczonego, ale z wyłączeniem dogrywki czy rzutów karnych.

 • Zakłady „na żywo”

Sekcja „na żywo” umożliwia stawianie zakładów podczas trwania meczu lub innego wydarzenia. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność postawienia jakiegokolwiek zakładu ani dokonania wypłaty przed czasem („cash out”), ani za sytuację, gdy aktualizowane na żywo wyniki nie są poprawne. Gracz zawsze ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadane rozeznanie w meczu/wydarzeniu oraz towarzyszących mu sytuacjach, jak aktualny wynik, przebieg gry czy czas pozostały do końca meczu/wydarzenia. Firma nie bierze ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany w wykazie zakładów na żywo ani za zakłócenia w działaniu usługi zakładów na żywo.

Uwaga! Nasze systemy umożliwiają nam wprowadzenie opóźnienia we wnoszeniu zakładu przez poszczególnych graczy w razie przypuszczenia, że dany gracz dysponuje świeższymi informacjami lub szybszym połączeniem internetowym.

Daty i godziny

Prezentowany na stronie ostateczny termin przyjmowania danej kategorii zakładów („cut-off time”) ma charakter wyłącznie orientacyjny. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie – według własnego uznania – częściowo lub w całości możliwości obstawiania w sytuacjach, które w ocenie firmy tego wymagają.

Statystyki i treści

Statystyki lub treści publikowane na naszej stronie zakładów bukmacherskich należy traktować jako dodatkowe informacje. Firma nie bierze ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich poprawność. Gracz zawsze ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadane rozeznanie w okolicznościach towarzyszących danemu wydarzeniu.

Wyświetlane informacje

Dla niektórych wydarzeń mogą być wyświetlane wyniki, listy zespołów lub inne istotne informacje, jak żółte czy czerwone kartki. W każdym przypadku dane te mają wyłącznie charakter orientacyjny i gracze nie powinni się na nich opierać przy stawianiu zakładów. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postawione na tej podstawie zakłady.

Rodzaje zakładów

Nasze zakłady bukmacherskie dają wiele możliwości obstawiania. Poniżej znajduje się wykaz rodzajów zakładów, a ofertę dla poszczególnych wydarzeń można znaleźć na poświęconych im stronach.

 • Zakład pojedynczy (singiel)

Singiel to zakład na jeden typ dla danego wydarzenia. Aby uzyskać wygraną, typ musi być trafny.

 • Zakład wielokrotny

Zakład wielokrotny to zakład na co najmniej dwa pojedyncze wydarzenia.

 • Dubel

Zakład na dwa typy w różnych wydarzeniach. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić oba typy.

 • Trebel

Zakład na trzy typy w różnych wydarzeniach. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie trzy typy.

 • Trixie

Są to cztery zakłady zawarte na trzy typy dotyczące różnych wydarzeń. Trixie obejmuje wszystkie możliwe kombinacje dla trzech typów, czyli 3 duble i 1 trebel. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej dwa typy. Uwaga! Koszt trixie po stawce 2 jednostek waluty wyniesie 8 jednostek waluty.

 • Patent

Jest to siedem zakładów zawartych na trzy typy. Patent obejmuje wszystkie możliwe single i kombinacje wielokrotne dla trzech typów, czyli 3 single, 3 duble i 1 trebel. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej jeden typ. Tak jak w trixie, w patencie mnoży się pierwotną stawkę, więc koszt patentu po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 7 jednostek waluty.

 • Akumulator

Jest to zakład obejmujący wybraną liczbę typów dotyczących różnych wydarzeń. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie typy.

 • Akumulator czteroelementowy (fourfold)

Jak napisano powyżej, akumulator obejmuje obstawianie różnych wydarzeń – w przypadku akumulatora czteroelementowego są to właśnie cztery wydarzenia. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie cztery typy.

 • Akumulator pięcioelementowy (fivefold)

Jeden zakład na pięć różnych typów. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie typy.

 • Akumulator sześcioelementowy (sixfold)

Jeden zakład na sześć różnych typów. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie typy.

 • Akumulator siedmioelementowy (sevenfold)

Jeden zakład na siedem różnych typów. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie typy.

 • Akumulator ośmioelementowy (eightfold)

Jeden zakład na osiem różnych typów. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie typy.

 • Inne akumulatory

Jeden zakład na minimum dziewięć (maksymalnie 20) różnych typów. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić wszystkie typy.

 • Yankee

Składa się z 11 zakładów na cztery różne typy. Yankee obejmuje wszystkie możliwe kombinacje wielokrotne dla czterech typów, czyli 6 dubli, 4 treble i jeden akumulator czteroelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej dwa typy, a koszt yankee po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 11 jednostek waluty.

 • Lucky 15

Składa się z 15 zakładów na cztery typy z dodatkiem pojedynczych zakładów. Lucky 15 obejmuje wszystkie możliwe single i kombinacje wielokrotne dla czterech typów, czyli  4 single, 6 dubli, 4 treble i 1 akumulator czteroelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej jeden typ. Koszt lucky 15 po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 15 jednostek waluty.

 • Super yankee / canadian

Jest to większa wersja zakładu yankee, składająca się z 26 zakładów na pięć różnych typów na różne wydarzenia. Super yankee obejmuje wszystkie możliwe kombinacje wielokrotne dla pięciu typów, czyli 10 dubli, 10 trebli, 5 akumulatorów czteroelementowych i 1 akumulator pięcioelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej dwa typy. Koszt super yankee po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 26 jednostek waluty.

 • Lucky 31

Jest to zestaw 31 zakładów na pięć typów na różne wydarzenia. Lucky 31 obejmuje wszystkie możliwe single i kombinacje wielokrotne dla pięciu typów, czyli 5 singli, 10 dubli, 10 trebli, 5 akumulatorów czteroelementowych i 1 akumulator pięcioelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej jeden typ.  Koszt lucky 31 po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 31 jednostki waluty.

 • Heinz

Heinz składa się z 57 zakładów na sześć typów. Nazwa pochodzi od sloganu firmy Heinz („57 varieties”). Zakład obejmuje wszystkie kombinacje wielokrotne dla sześciu typów, czyli 15 dubli, 20 trebli, 15 akumulatorów czteroelementowych, 6 akumulatorów pięcioelementowych i 1 akumulator sześcioelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej dwa typy. Koszt heinza po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 57 jednostek waluty.

 • Lucky 63

Podobnie jak heinz (patrz wyżej), lucky 63 składa się z zakładów wielokrotnych na sześć różnych typów wraz z singlami. Zakład obejmuje wszystkie możliwe single i kombinacje wielokrotne dla sześciu typów, czyli 6 singli, 15 dubli, 20 trebli, 15 akumulatorów czteroelementowych, 6 akumulatorów pięcioelementowych i 1 akumulator sześcioelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej jeden typ. Koszt lucky 63 po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 63 jednostki waluty.

 • Super heinz

Super heinz to zakład wielokrotny z siedmioma typami. Zakład obejmuje wszystkie możliwe kombinacje wielokrotne dla siedmiu typów, czyli 21 dubli, 35 trebli, 35 akumulatorów czteroelementowych, 21 akumulatorów pięcioelementowych, 7 akumulatorów sześcioelementowych i 1 akumulator siedmioelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej dwa typy. Koszt super heinza po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 120 jednostek waluty.

 • Goliath i super goliath

Goliath składa się z 247 zakładów na osiem typów. Zakład obejmuje wszystkie możliwe kombinacje wielokrotne dla ośmiu typów, czyli 28 dubli, 56 trebli, 70 akumulatorów czteroelementowych, 56 akumulatorów pięcioelementowych, 28 akumulatorów sześcioelementowych, 8 akumulatorów siedmioelementowych i 1 akumulator ośmioelementowy. Aby uzyskać wygraną, trzeba trafić co najmniej dwa typy. Koszt goliatha po stawce 1 jednostki waluty wyniesie 247 jednostek waluty. Super goliath obejmuje 9 typów zamiast 8.

 • Zakłady systemowe

Oprócz zakładów yankee, heinz i innych kombinowanych możesz złożyć na kuponie wszelkie możliwe kombinacje, niezależnie od liczby typów. Jeśli wybierzesz dziesięć typów i chcesz złożyć z nich wszystkie możliwe sześcioelementowe kombinacje, wpisz stawkę w polu zakładów sześcioelementowych, a system utworzy komplet 210 zakładów. Zapłacisz wtedy 210-krotność stawki.

Poniższa lista przedstawia inne przykładowe kombinacje.

Systemowy z dubli
Jeśli wybierzesz co najmniej trzy typy, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe duble.

Systemowy z trebli
Jeśli wybierzesz co najmniej cztery typy, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe treble.

Systemowy z czteroelementowych
Jeśli wybierzesz co najmniej pięć typów, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe akumulatory czteroelementowe.

Systemowy z pięcioelementowych
Jeśli wybierzesz co najmniej sześć typów, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe akumulatory pięcioelementowe.

Systemowy z sześcioelementowych
Jeśli wybierzesz co najmniej siedem typów, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe akumulatory sześcioelementowe.

Systemowy z siedmioelementowych
Jeśli wybierzesz co najmniej osiem typów, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe akumulatory siedmioelementowe.

Systemowy z ośmioelementowych
Jeśli wybierzesz co najmniej dziewięć typów, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe akumulatory ośmioelementowe.

Systemowy z dziewięcioelementowych
Jeśli wybierzesz co najmniej dziesięć typów, możesz utworzyć z nich wszystkie możliwe akumulatory dziewięcioelementowe.

 • Zakłady z podbiciem kursu i zakłady wielokrotne ze zwiększonym kursem

Zakład z podbiciem kursu daje możliwość obstawienia po atrakcyjnym kursie zwycięstw kilku zespołów lub zawodników występujących danego dnia. Kurs obu rodzajów wymienionych zakładów jest na ogół wyższy od łącznego kursu na zawarte w nich typy, jednak z uwagi na wahania kursów może się zdarzyć, iż będzie równy lub niższy.

W przypadku zakładów z podbiciem kursu i zakładów wielokrotnych ze zwiększonym kursem niedostępna jest opcja wypłaty przed czasem („cash out”). Jeśli wydarzenie objęte zakładem z podbiciem kursu lub zakładem wielokrotnym ze zwiększonym kursem zostanie anulowane lub przełożone, będzie ono traktowane jako nie rozegrane („non-runner”), zgodnie z naszym regulaminem, a przy rozliczeniach uwzględniony zostanie łączny kurs na pozostałe typy z kuponu, podwyższony o 10%.

Przyjmowanie zakładów

Zakład nie jest ważny, dopóki nie zostanie zatwierdzony i nie pojawi się w historii zakładów gracza. W razie wątpliwości co do ważności zakładu gracz winien sprawdzić otwarte (oczekujące) zakłady lub skontaktować się z obsługą klienta.

Jeśli zatwierdzenie nie było wynikiem błędu, zatwierdzony zakład pozostaje w mocy i nie można go unieważnić. Gracze ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności stawianych zakładów. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (rzeczywiste czy domniemane) wynikłe z sytuacji wymienionych w punkcie „Błędy” czy z jakichkolwiek innych powodów, na przykład niepoprawnie wypisanych kursów lub obiektów do obstawiania.

W razie powstania sporu dotyczącego zatwierdzenia lub niezatwierdzenia jakiejkolwiek transakcji na koncie gracza rozstrzygający będzie zapis transakcji w bazie danych.

Wyniki i rozliczanie zakładów

Dla wszystkich dyscyplin sportowych zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez właściwy związek sportowy lub organ od razu po zakończeniu meczu/wydarzenia. Mogą być one określane jako sygnalizacja zakończenia sprawdzania wagi („weighed in signal”), ceremonia na podium („podium presentation”) lub podobnymi terminami. Żadne późniejsze korekty czy uzupełnienia takich wyników nie będą miały wpływu na rozliczenia.

Firma zastrzega sobie prawo do zastosowania zasady ex aequo („dead heat”) do rozstrzygnięcia dowolnego wydarzenia, w którym wyłoniono więcej niż jednego zwycięzcę, przy czym w poszczególnych dyscyplinach sportowych obowiązywać będą indywidualne zasady rozstrzygania.

Zakłady są rozliczane zawsze po kursach ułamkowych. Jeśli użytkownik wybierze wyświetlanie kursów dziesiętnych, zostaną one zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku. W takim przypadku kursy pokazane na kuponie mogą się nieco różnić od rzeczywistych kursów ułamkowych.

Podejrzane zakłady

Termin „podejrzane zakłady” odnosi się do sytuacji, gdy istnieją realne podstawy do stwierdzenia, że jakiś zakład lub więcej zakładów postawiono w podejrzanych okolicznościach. W szczególności chodzi tu o przypadki takie, jak:

 • Pojawienie się w krótkim okresie dużej liczby zakładów i/lub serii zakładów nietypowego rodzaju (w porównaniu z normami obstawiania) na te same zdarzenia.
 • Pojawienie się dużej liczby zakładów i/lub serii zakładów nietypowego rodzaju zawierających te same typy w sytuacji, gdy teoretyczne prawdopodobieństwo wygranej w momencie postawienia zakładów, wyliczone w oparciu o dostępne wtedy kursy, znacznie się różni od teoretycznego prawdopodobieństwa wygranej wyliczonego przy użyciu kursów startowych.
 • Podanie w wątpliwość uczciwości przebiegu jednego lub więcej wydarzeń, na przykład jeśli któryś z uczestników wydarzenia zaprezentował niespodziewaną formę i istnieją realne podstawy do założenia, że użytkownik lub ktoś z nim powiązany mógł o tym wiedzieć w momencie stawiania zakładu, a informacje te zostały zatajone przed ogółem w celu uzyskania nieuczciwej przewagi w dowolnych zakładach postawionych na to wydarzenie.
 • Wystąpienie realnych podstaw do podejrzeń, że zakład lub seria powiązanych zakładów nie zostały fizycznie postawione przez użytkownika, tylko automatycznie, w dowolny inny sposób niż stawianie każdego zakładu osobiście przez posiadacza konta i za pośrednictwem tego konta.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż użytkownik nieuczciwie wykorzystał zewnętrzne czynniki lub wpływy mające związek z jakimikolwiek obstawianymi wydarzeniami.
 • Wystąpienie realnych podstaw do podejrzeń, że użytkownik otworzył lub ma pod swoją kontrolą więcej niż jedno konto w celu zatajenia rzeczywistej wartości, natury lub rzeczywistego schematu zakładów stawianych przez użytkownika lub w jego imieniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy dodatkowe konta są zarejestrowane na inne imiona i nazwiska.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż użytkownik działa w powiązaniu z innymi osobami lub w czyimś imieniu.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż zakłady zostały postawione z miejsca lub urządzenia innego niż deklarowane.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z wyżej wyszczególnionych sytuacji w zależności od okoliczności mogą zostać podjęte następujące działania (nie ograniczając możliwości firmy do skorzystania z innych dostępnych środków):

 • Skierowanie do użytkownika prośby o dostarczenie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do ustalenia, czy działania użytkownika istotnie kwalifikują się jako podejrzane zakłady.
 • Zawieszenie lub wstrzymanie płatności w dowolnej kwocie (lub jej części) do czasu otrzymania od użytkownika satysfakcjonującego dowodu, że zakładu nie można uznać za zakład podejrzany. Na przykład w razie podejrzeń, że zakłady mogły zostać postawione w sposób automatyczny, firma może zażądać racjonalnego dowodu, że każdy zakład został postawiony osobiście/ręcznie przez użytkownika za pośrednictwem jego konta w naszym serwisie. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i akceptuje fakt przyznania firmie prawa do gromadzenia i przetwarzania – według własnego uznania – wszystkich informacji powiązanych ze schematami stawiania zakładów przez użytkownika, jego danymi osobowymi, wpłatami środków oraz innych powiązanych informacji i dochodzeń/zapytań, które służą badaniu czynności wskazujących na naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zawieszenie lub wstrzymanie płatności w dowolnej kwocie (lub jej części), zwykle nie dłużej niż na 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach na tak długo, jak będzie to konieczne (na przykład na czas prowadzenia dochodzenia przez firmę, dowolną federację sportową, organ kontrolujący gry hazardowe, organy ścigania lub dowolną inną stronę trzecią).
 • Unieważnienie zakładu lub zakładów, również wielokrotnych, przed wydarzeniem. Gdy będzie to możliwe, firma poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że zakłady zostały unieważnione przed rozpoczęciem (pierwszego) powiązanego z zakładami wydarzenia.
 • Obliczenie dowolnych wygranych na podstawie kursu startowego dla wydarzenia będącego przedmiotem zakładu. Jeśli będzie to możliwe, firma poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że dane zakłady będą rozliczane po kursie startowym.
 • Ograniczenie wypłaty wygranych, gdyby wystąpiła niezwykła częstotliwość lub nietypowy schemat zakładów na te same typy w krótkim okresie (przy racjonalnych podstawach do podejrzeń, że zakłady takie są powiązane). W razie konieczności ograniczenia takie będą nakładane na większą liczbę kont do wysokości maksymalnej wypłaty dla indywidualnych zakładów w danej kategorii.
 • W sytuacji, gdy zaistnieją realne podstawy do założenia, że użytkownik uczestniczył w jakichkolwiek podejrzanych zakładach lub był z nimi powiązany, w celu przeprowadzenia dochodzenia firma skorzysta ze wszelkich uzasadnionych środków, włączając w to stosowane w branży praktyki służące do wykrywania działania w zmowie, podejrzanych zakładów, nadużyć i oszustw.
 • Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta w razie uzasadnionych podejrzeń co do powiązań takiego konta z jakimkolwiek z opisanych działań.
 • W przypadku uznania przez nas zakładu za nieważny (lub zadeklarowania jego unieważnienia) przed wydarzeniem wszystkie sumy pobrane z konta użytkownika w związku z tym zakładem zostaną zwrócone.
 • Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od użytkownika pokrycia wszelkich strat, które wynikły – bezpośrednio lub pośrednio – ze stawiania podejrzanych zakładów. Prawo to stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych praw (w tym przepisów prawa precedensowego), które firma może egzekwować przeciwko użytkownikowi w świetle regulaminu serwisu lub innych przepisów.
 • Firma bez względu na okoliczności nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez użytkownika lub inną osobę w wyniku zachowań opisanych w niniejszej sekcji. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do podjęcia dowolnych innych działań w razie wystąpienia podejrzanych zakładów, ale nie jest zobowiązana do ich podjęcia.

Jak zawsze przy egzekwowaniu jakichkolwiek praw, firma czynić to będzie w sposób uczciwy wobec wszystkich użytkowników serwisu.  Dokładne informacje znajdują się w punkcie 5. regulaminu.

Firma należy do IBIA (International Betting Integrity Association), organizacji non-profit monitorującej niestandardowe schematy obstawiania i możliwe przypadki manipulacji przebiegiem wydarzeń sportowych.  W ramach IBIA firma jest w pełni zaangażowana w funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania, stworzonego z myślą o wykrywaniu ww. schematów.

W razie otrzymania takiego ostrzeżenia firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do:

(i) wstrzymania oferty zakładów dotyczących danego wydarzenia lub danej serii wydarzeń; oraz

(ii) opóźnienia lub wstrzymania wypłat za zakłady na dane wydarzenie lub daną serię wydarzeń, dopóki ich uczciwy przebieg nie zostanie potwierdzony przez odpowiednie federacje sportowe za pośrednictwem IBIA.

Ponadto w przypadku potwierdzenia przez IBIA, we współpracy z organizacją zarządzającą danymi rozgrywkami, aktywnej manipulacji wydarzeniem lub serią wydarzeń firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia dowolnych zakładów na odnośne wydarzenia postawionych przez osobę wskazaną przez IBIA jako posiadacz poufnych informacji związanych z zakładami lub dowolną inną osobę, co do której firma poweźmie podejrzenie, że działa wspólnie lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z ww. posiadaczem poufnych informacji.

Procedura wypłaty nagród

Gdy wynik wydarzenia lub zakładu zostanie wyłoniony, wszystkie zakłady są bezzwłocznie rozliczane. Wszelkie nagrody (wygrane) należne klientom są automatycznie przekazywane na ich konta w serwisie, skąd mogą zostać wypłacone lub wykorzystane na kolejne zakłady.

Wypłata przed czasem („cash out”)

Opcja wypłaty przed czasem („cash out”) umożliwia zainkasowanie pieniędzy przed rozstrzygnięciem obstawionych typów, z zyskiem lub stratą w stosunku do pierwotnej stawki.

Oznacza to, że można zamknąć zakład, decydując się na wypłacenie kwoty pokazanej na przycisku wypłaty przed czasem na kuponie. Operacja podlega akceptacji firmy. Jeśli zlecenie wypłaty przed czasem się powiedzie, zakład zostanie od razu rozstrzygnięty, a środki trafią na konto użytkownika w kwocie widocznej przy opcji wypłaty przed czasem na kuponie. Zakład taki będzie już rozliczony i dalsze wyniki – wypadające na korzyść lub niekorzyść użytkownika – nie będą miały wpływu na przekazaną kwotę.

Wypłata przed czasem może być dostępna zarówno w trybie przedmeczowym, jak i na żywo, dla zakładów pojedynczych i wielokrotnych oraz dla różnych dyscyplin sportowych. Nie ma gwarancji akceptacji zlecenia wypłaty przed czasem i może się ono zakończyć niepowodzeniem, jeśli na przykład dana kategoria zakładów zostanie zawieszona lub kursy się zmienią przed przetworzeniem zlecenia. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia funkcji wypłaty przed czasem w dowolnym momencie i nie gwarantuje jej nieprzerwanej dostępności. Firma zastrzega sobie prawo do cofnięcia uprzednio przyznanej wypłaty przed czasem, jeśli zakład lub rodzaj zakładów został błędnie rozliczony (na przykład z powodu błędu ludzkiego lub technicznego).

Kwota wypłaty przed czasem może niekiedy przekroczyć maksymalny limit wypłaty za dany zakład. Dzieje się tak dlatego, że limity wypłat nakładane są wstecznie. W tym przypadku, jeśli wypłata przed czasem opiewać będzie na kwotę wyższą niż odnośny maksymalny limit wypłaty, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej korekty kwoty przekazanej w ramach wypłaty przed czasem.

Zakład zakończony na zasadach wypłaty przed czasem zostaje tym samym wyłączony spod wszelkich ofert specjalnych, jak zwrot środków („money back”), darmowy zakład („free bet”), wyższy kurs itd.

W przypadku wycofania się zawodnika/zespołu lub przerwania wydarzenia objętego zakładem na żywo firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia wypłaty przed czasem, jeśli uznamy, iż została ona dokonana w celu odniesienia korzyści z zasad rozliczania danej dyscypliny sportowej.

Anulowanie zakładu

Po zadeklarowaniu unieważnienia zakładu jest on rozliczany po kursie 1,00. Zakład postawiony jako zakład akumulacyjny pozostanie w mocy bez względu na to, czy mecz lub wydarzenie stanowiące część zakładu zostało unieważnione.

Firma zastrzega sobie prawo do uznania zakładu – według własnej oceny – za nieważny (w całości lub części) w przypadku oczywistych błędów lub manipulacji. Zakłady mogą zostać unieważnione bez względu na to, czy wydarzenie zostało rozstrzygnięte, czy nie. Ponadto wszystkie postawione (lub przyjęte) zakłady zostaną unieważnione w następujących okolicznościach:

 • Zakłady dostępne przed rozgrywkami („pre-match”):
  • zakłady postawione po rozpoczęciu wydarzenia;
  • zakłady postawione już po rozpoczęciu powiązanego wydarzenia, w którym warunki mogły ulec zmianie w bezpośredni i niezaprzeczalny sposób.
 • Zakłady „na żywo”:
  • zakłady postawione po niewłaściwym kursie z powodu opóźnienia lub przerwania przekazu na żywo;
  • zakłady postawione na określone zdarzenia po ich zaistnieniu lub w trakcie bądź po wystąpieniu wydarzenia, które zwykle prowadzi do rezultatu będącego przedmiotem danego zakładu (np. zakłady postawione na sumę zdobytych goli lub następnego gola podczas przyznawania lub wykonywania rzutu karnego);
  • zakłady postawione po kursach wyliczonych dla innego wyniku niż ten aktualny w chwili stawiania zakładów.

Zasady dla poszczególnych dyscyplin sportowych

Dokładne zasady obstawiania odnoszące się do poszczególnych dyscyplin sportowych dostępnych w serwisie otworzyć można za pomocą menu umieszczonego na górze strony. Opierają się one na obowiązujących normach branżowych.

Uwaga! W przypadku różnic między niniejszym regulaminem a zasadami dotyczącymi poszczególnych dyscyplin, zamieszczonymi na poświęconych im stronach, nadrzędne są zasady odnoszące się do dyscyplin.

Odwołanie wydarzeń sportowych

Zasady odwoływania wydarzeń i ich wpływ na postawione zakłady różnią się dla poszczególnych dyscyplin. Żeby zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi, należy skorzystać z menu po prawej stronie.

Zakłady powiązane

Zakłady wielokrotne nie są akceptowane, gdy rezultat jednego wydarzenia w całości lub części przekłada się na wynik innego. Zakłady przyjęte w wyniku błędu będą rozliczane według specjalnego kursu (ustalonego przez firmę) dla wszystkich pozytywnych wyników.

Na przykład dubel za 50 jednostek waluty na to, że Manchester United pokona w półfinale Pucharu Anglii Chelsea 1-0 po kursie 8,5 i że Manchester United awansuje do finału, będzie rozliczony jako 50 jednostek waluty po kursie 8,5 (każda para drużyn w Pucharze Anglii rozgrywa jeden mecz, zatem zwycięstwo 1-0 jest równoznaczne z awansem).

Podobnie w przypadku zakładów wielokrotnych zawierających typy na wygranie przez jedną drużynę kilku wydarzeń po indywidualnych kursach (np. Manchester United wygra Premiership i Puchar Anglii) firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich zakładów lub objęcia ich specjalnym kursem na zakład wielokrotny.

Błędy

Za „błąd” uznaje się pomyłkę, błąd w druku, błędną interpretację, przesłyszenie się, błędne odczytanie, błędne tłumaczenie, błąd w pisowni, problem techniczny, błąd rejestracji, błąd transakcji, błąd oczywisty, siłę wyższą i/lub podobne sytuacje.

Oto lista przykładowych błędów:

 • zakłady przyjęte podczas występowania problemów technicznych, które inaczej nie zostałyby zaakceptowane;
 • zakłady postawione na wydarzenia/oferty, które zostały już rozstrzygnięte;
 • zakłady na niewłaściwie wyznaczonych zawodników;
 • zakłady postawione po kursie istotnie różniącym się od kursów dostępnych na rynku bukmacherskim w chwili stawiania zakładu;
 • zakłady oferowane po kursie wyliczonym dla niewłaściwego wyniku;
 • ewidentnie błędny kurs w odniesieniu do szans wystąpienia danego zdarzenia w chwili stawiania zakładu;
 • niewłaściwe rozliczenie zakładu/zakładów;
 • niewłaściwie przydzielone darmowe zakłady.

Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego zakładu zawierającego ewidentny błąd, np. w opublikowanym kursie lub handicapie (Manchester United +1 zamiast Manchester United -1). W takich przypadkach firma dołoży wszelkich starań, żeby skontaktować się z klientem przed rozpoczęciem wydarzenia. Jednakże w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, zakłady zostaną unieważnione. W przypadku, gdy błąd zostanie odkryty po rozstrzygnięciu zakładu, firma zastrzega sobie prawo do wstecznego unieważnienia zakładu/zakładów.

W przypadku niewłaściwego rozliczenia zakładów firma zastrzega sobie prawo do poprawienia błędu i ponownego rozliczenia zakładu w sposób właściwy. Środków i/lub wygranych przekazanych na konto użytkownika lub wypłaconych w konsekwencji błędu nie można użyć ani wypłacić. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakiejkolwiek transakcji przeprowadzonej z wykorzystaniem takich środków. W razie otrzymania wezwania do zwrotu należy je natychmiast zwrócić. W odpowiednich przypadkach możemy w ramach zwrotu pobrać środki z konta użytkownika i/lub cofnąć wykonywaną bądź już wykonaną transakcję.

Jeśli użytkownik użyje środków pieniężnych lub mających wartość pieniężną (jak np. darmowy zakład), które znalazły się na jego koncie lub zostały przyznane w wyniku błędu, do postawienia zakładów lub gry w serwisie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania takich zakładów i/lub zatrzymania wszelkich wygranych uzyskanych dzięki takim środkom. Takich wygranych nie można użyć ani wypłacić i w razie otrzymania wezwania do zwrotu należy je natychmiast zwrócić. 

Manipulacja

W razie posiadania dowodu manipulacji kursami, wyścigami, meczami lub wydarzeniami firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w oczekiwaniu na rezultat ewentualnego dochodzenia, a ostatecznie do uznania zakładów postawionych na dane wydarzenie za nieważne.

W przypadku zaistnienia dowodów manipulacji lub postawienia serii zakładów zawierających te same typy przez tę samą osobę, w jej imieniu lub przez grupę osób firma zastrzega sobie prawo do zażądania sporządzenia pisemnych wniosków o dokonanie płatności i skierowania ich do działu obsługi klienta.

W przypadku związanego z podejrzanymi zakładami oficjalnego śledztwa w sprawie danego wydarzenia firma zastrzega sobie prawo do udostępnienia poufnych danych odpowiedniej federacji sportowej lub jej przedstawicielom, pod warunkiem zobowiązania się przez nich do zachowania tajności tych informacji.

Zawodnicy, którzy nie wzięli udziału w zawodach („non-runners”)

O ile nie określono inaczej w ofercie danego zakładu lub zasadach dotyczących poszczególnych dyscyplin, zasada zachowania ważności wszystkich zakładów („all-in run or not”) ma zastosowanie do wszystkich zakładów na zwycięzcę końcowego bądź zwycięzcę wydarzenia („outright winner”, „event winner”). Zatem jeśli objęty zakładem zawodnik z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach, a zawody zostaną rozegrane, zakład zostanie rozliczony jako przegrany.

Zakłady będą uznawane za nieważne tylko w wyjątkowych przypadkach, jak np.:

 

•    odwołanie lub unieważnienie wydarzenia/turnieju;
•    zmiana miejsca rozgrywania zawodów;
•    rozpoczęcie/wznowienie wydarzenia/turnieju ponad 72 godziny po planowanej godzinie rozpoczęcia na skutek przełożenia bądź przerwania wydarzenia/turnieju.

Jeśli któreś z wydarzeń objętych zakładem wielokrotnym zostanie anulowane lub przełożone, powiązany z nim zawodnik/zespół zostanie uznany za niebiorącego udziału w zawodach („non-runner”), zgodnie z naszym regulaminem, a przy rozliczeniach uwzględniony zostanie łączny kurs na pozostałe typy z kuponu. Przykład: Gracz postawił trebla, a jeden z typów został uznany za nieuczestniczącego w zawodach. Zakład będzie rozliczony na podstawie dwóch pozostałych typów, po wyznaczonym na nie łącznym kursie.

Zmiana miejsca

Gdy po przyjęciu zakładów na dane wydarzenie zostanie ono przeniesione w inne miejsce, wszystkie zakłady zachowują ważność, chyba że spotkanie odbędzie się na terenie przeciwnika (lub – w przypadku rozgrywek międzynarodowych – miała miejsce zmiana kraju). Jednakże firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego zakładu, gdy uzna, że zmiana miejsca miała znaczny wpływ na obstawianie danego meczu.

Zawodnicy o takim samym nazwisku

Gdy dwóch lub więcej rywali ma takie samo nazwisko i nie zostali oni zidentyfikowani za pomocą imienia, zespołu (jeśli to możliwe) lub właściwego kursu, za typowanego uznany zostanie zawodnik z najniższym ogłoszonym kursem.

Jeśli dwóch lub więcej rywali jest notowanych po najniższym oferowanym kursie, stawki zostaną podzielone pomiędzy nich.

Maksymalne wypłaty

Klient jest zobowiązany do przestrzegania wzmiankowanych niżej ograniczeń. Limity te mają zastosowanie zarówno do zakładów pojedynczych, jak i wielokrotnych. W razie postawienia zakładu wielokrotnego obejmującego wydarzenia podlegające różnym limitom wypłaty stosowany będzie najniższy limit.

Wszystkie zakłady podlegają dziennemu limitowi maksymalnej wypłaty na gracza (lub – jak ustalono poniżej – grupy powiązanych graczy) bez względu na stawki, kursy czy liczbę typów dających wygraną – zgodnie z poniższymi wytycznymi. W sytuacjach innych niż wymienione poniżej zakład jest przyjmowany jako inwestycja jednego gracza.

Wszystkie limity płatności mają zastosowanie do jednego gracza lub jednej grupy graczy działających razem, którzy postawili zakłady zawierające te same typy, włączając w to serie zakładów po różnych kursach postawione w różnych dniach z użyciem różnych kont lub różnych kanałów. Jeśli uznamy, że pewna liczba zakładów została postawiona w ten sposób, suma płatności wynikających z wszystkich tych zakładów zostanie potraktowana jako jedna wypłata i będzie podlegać limitowi wypłaty.

Firma zastrzega sobie prawo do zastosowania następujących limitów według własnego uznania. Wszystkie limity są przedstawione w €/$/£. Przy obstawianiu w innej walucie maksymalna wypłata zostanie wyliczona na podstawie średnich kursów rynkowych publikowanych przez firmę XE w chwili rozliczenia danego zakładu.

KategoriaZakresMaksymalna wypłata
Piłka nożna Wszystkie męskie rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów (po kwalifikacjach), Liga Europy (po kwalifikacjach), Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, ligi angielskie (Premier League, Championship, League 1 i League 2), szkocka Premier League, niemiecka Bundesliga, francuska Ligue 1, włoska Serie A i hiszpańska Primera División 1 000 000 $
Piłka nożna Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej) 200 000 $
Golf Każda oficjalna amerykańska lub europejska impreza z cyklu PGA, zakłady na zwycięzcę wydarzenia 500 000 $
Golf Wszystkie inne turnieje golfowe (nie wymienione powyżej) i wszystkie inne zakłady niż na zwycięzcę wydarzenia 100 000 $
Futbol amerykański Sezon zasadniczy NFL, mecze play-off (zwycięzca, handicapy i sumy), zwycięzca Super Bowl 250 000 $
Futbol amerykański Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000 $
Koszykówka Wszystkie rozgrywki NBA – zwycięzca, handicapy, sumy oraz mistrz NBA 250 000 $
Koszykówka Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000 $
Baseball Wszystkie rozgrywki MLB – zwycięzca, handicapy, sumy oraz zwycięzca World Series 250 000 $
Baseball Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000 $
Wyścigi konne  Wszystkie wyścigi konne 50 000 $
Wyścigi chartów Wszystkie wyścigi chartów 10 000 $
Wydarzenia pozasportowe Dowolny zakład obejmujący typ na wydarzenie inne niż sportowe (np. X-Factor, Konkurs Piosenki Eurowizji itp.)   25 000 $
Tenis ATP Tour – zwycięzca końcowy i zwycięzca meczu 250 000 $
Tenis WTA Tour – zwycięzca końcowy i zwycięzca meczu 250 000 $
Tenis Wszystkie inne kategorie i turnieje nie wymienione powyżej, w tym m.in. ITF, ATP/WTA Challenger i kwalifikacje ATP 25 000 $
Hokej na lodzie Wszystkie rozgrywki NHL – zwycięzca, handicap, sumy oraz zwycięzca Pucharu Stanleya 250 000 $
Hokej na lodzie Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000 $
Inne dyscypliny sportu Dowolny zakład obejmujący typ na wydarzenie sportowe (inne od wymienionych w niniejszej tabeli) – z uwzględnieniem zakładów długoterminowych („ante post”) 50 000 $

Jeśli po rozstrzygnięciu zakładu na konto użytkownika przekazana zostanie kwota przekraczająca maksymalny limit wypłaty, zastrzegamy sobie prawo do dokonania odpowiedniej korekty. Dotyczy to zarówno zakładów rozliczonych w normalnym trybie, jak i w ramach opcji wypłaty przed czasem („cash out”).