pokercasinosports

PokerStars Rewards. Stworzone z graczami. Dla graczy

Wyciśnij ze swojej gry jeszcze więcej.

Program PokerStars Rewards staje się bardziej zrozumiały, prostszy, z osiągalnymi celami i sprawiedliwszą strukturą.

W zależności od poziomu nagród możesz zyskać 15%–60% zwrotu prowizji i opłat turniejowych.

Graj na pieniądze. Zbieraj punkty Reward. Zgarniaj nagrody

PokerStars Rewards to szansa na zdobywanie nagród. Zbieraj punkty Reward za grę w pokera na pieniądze.

Jeśli uda Ci się wypełnić nimi paski postępu, odblokujesz skrzynię z nagrodami.

Wszystkim, co otrzymasz, zarządzać możesz poprzez sekcję „Moje nagrody” na swoim koncie.

Skrzynie i nagrody

PokerStars Rewards dzieli się na sześć podstawowych poziomów, w ramach których można dostać różne skrzynie o rosnącej wartości. Im wyższy poziom, tym atrakcyjniejsze nagrody.

Wykaz prezentujący wymagania w zakresie punktów Reward do zebrania, wartość skrzyń z poszczególnych poziomów i ich liczbę potrzebną do awansu (w ciągu kolejnych 28 dni) znajdziesz poniżej:

Poziom skrzyńWymagane punkty RewardLiczba skrzyń do awansu na wyższy poziomWartość skrzyniPokerowa nagroda (w %)
Niebieski200053 $15%
Brązowy6000510,50 $17,5%
Srebrny20 000540 $20%
Złoty50 0005125 $25%
Brylantowy120 0005360 $30%
Czarny250 000nd.1000 $40%

Jeśli w ciągu 28 dni nie wygrasz żadnej skrzyni, Twój pasek postępu zostanie wyzerowany i spadniesz na niższy poziom – z nagrodami łatwiejszymi do zdobycia, ale o niższej wartości.

Jak zdobyć punkty Reward

Osoby grające w pokera otrzymują 100 punktów Reward za każdego dolara (1 USD) opłaty turniejowej w regularnych turniejach i 100 punktów Reward za każdego dolara prowizji w grach stolikowych – zwykłych i Zoom – lub innych opłat turniejowych (130 punktów za 1 £, i 110 punktów za 1 €).

Poziomy skrzyń – zamiana

Jeżeli Twój poziom wykracza poza niebieską skrzynię, masz możliwość dokonania wymiany odnotowanych na pasku postępów na skrzynię z niższego poziomu. Jeśli tak jest, zobaczysz tę opcję w sekcji „Moje nagrody”.

PokerStars Select i PokerStars Select+

To najwyższe poziomy PokerStars Rewards, zapewniające graczom dostęp do specjalnych ofertcodziennych pokerowych nagród w gotówce.

PokerStars Select

 • PokerStars Select obejmuje graczy, którzy w okresie kolejnych 12 miesięcy uiszczą co najmniej 50 000 $ prowizji lub opłat turniejowych.
 • Poziom ten oferuje codziennie 50% zwrotu prowizji i opłat turniejowych w gotówce.
 • Status ten można utrzymać poprzez:
  • uiszczenie minimum 10 000 $ prowizji lub opłat turniejowych w ciągu kolejnych trzech miesięcy; lub
  • uiszczenie minimum 50 000 $ prowizji lub opłat turniejowych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

PokerStars Select+

 • PokerStars Select+ obejmuje graczy, którzy w okresie kolejnych 12 miesięcy uiszczą co najmniej 100 000 $ prowizji lub opłat turniejowych.
 • Poziom ten oferuje codziennie 60% zwrotu prowizji i opłat turniejowych w gotówce w przypadku turniejów Spin & Go i gier Zoom.
 • Poziom ten oferuje codziennie 50% zwrotu prowizji i opłat turniejowych w gotówce w przypadku wszystkich innych gier pokerowych.
 • Status ten można utrzymać poprzez:
  • uiszczenie minimum 20 000 $ prowizji lub opłat turniejowych w ciągu kolejnych trzech miesięcy; lub
  • uiszczenie minimum 100 000 $ prowizji lub opłat turniejowych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

Gdy gracze zakwalifikują się do PokerStars Select lub PokerStars Select+, zostaną tam przeniesieni z podstawowych poziomów i promocji PokerStars Rewards.

Regulamin

Regulamin programu PokerStars Rewards (zwany dalej „Regulaminem programu PokerStars Rewards”)

Wzięcie udziału w programie PokerStars Rewards dostarczanym przez PokerStars jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu programu PokerStars Rewards.

1. Udział w programie PokerStars Rewards podlega poniższemu Regulaminowi programu PokerStars Rewards. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania i korygowania niniejszych zasad w dowolnym momencie, a dalsze uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu programu PokerStars Rewards oraz oświadczeniem, że będzie się przestrzegać zawartych w nim postanowień. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszego Regulaminu programu PokerStars Rewards, żeby być na bieżąco ze wszystkimi przepisami i zmianami.

2. Członkostwo w programie PokerStars Rewards jest bezpłatne i przeznaczone dla osób mieszkających w krajach, w których jest ono dozwolone. W niektórych krajach może być ono sprzeczne z lokalnymi przepisami.

3. Gracze nie zaczną otrzymywać punktów Reward ani wygrywać nagród, dopóki nie zgłoszą się do programu PokerStars Rewards przez wciśnięcie w aplikacji do gry przycisku „Start” (w głównym lobby lub w menu „Moje nagrody”).

4. Program PokerStars Rewards oferuje lojalnym klientom różne nagrody na podstawie ich gry.

5. Nagród nie można odstępować, wymieniać się nimi, sprzedawać ich ani handlować nimi w żaden inny sposób. Nagrody można jedynie wygrać, a punkty Reward można gromadzić tylko poprzez grę na prawdziwe pieniądze. Po zebraniu wszystkich wymaganych punktów Reward gracze wygrywają za nie (jak wyszczególniono powyżej) nagrody. Mogą one obejmować środki finansowe lub kredyty na grę.

6. Dla niektórych nagród z programu PokerStars Rewards może obowiązywać wymóg uwolnienia ich poprzez grę.

7. Punkty Reward przyznawane są tylko za stawki i zakłady wnoszone w grach pokerowych z oferty PokerStars.

8. Przyłączenie się do programu PokerStars Rewards jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację nazwy użytkownika w razie wygrania przez niego znacznej nagrody. Jednak Firma wykorzysta imię, nazwisko, podobiznę i wizerunek użytkownika do celów reklamowych i marketingowych wyłącznie w przypadku otrzymania nagrody o wartości przekraczającej 9999 USD i po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Będzie też dążyć do uzyskania zgody na przeprowadzenie w związku z wygraną wywiadów (bez wynagrodzenia) przez wybrane przez Firmę agencje prasowe.

9. Jakiekolwiek nadużycie zasad programu PokerStars Rewards (przez grę w zmowie, oszustwa, wyłudzenie lub inne niewłaściwe zachowania) bądź nieprzestrzeganie Regulaminu programu PokerStars Rewards może skutkować pozbawieniem członkostwa i utratą lub wycofaniem wszystkich zdobytych nagród i punktów Reward.

10. Ogólne warunki obejmują również program PokerStars Rewards.

11. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania lub odebrania dowolnych nagród dowolnemu graczowi, gdy przyznanie mu nagrody lub danego poziomu nagród nastąpiło w wyniku oczywistego błędu, oszustwa, usterki technicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

12. Uczestnictwo w programie PokerStars Rewards i związane z nim korzyści udzielane są według uznania Firmy i zastrzega sobie ona prawo do unieważnienia lub modyfikowania go (oraz wynikających z niego korzyści) w dowolnym momencie.

13. Decyzje personelu i kierownictwa Firmy w sprawie jakiegokolwiek aspektu programu PokerStars Rewards będą ostateczne i nieodwołalne.

14. Skrzynie (nieotwarte) tracą ważność po 30 dniach i potem nie można ich już odzyskać.

15. Nagrody ze skrzyń również mogą przepaść. Ich termin ważności można sprawdzić w sekcji „Moje nagrody”.

16. Uczestnicy programu PokerStars Rewards, którzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy uiszczą co najmniej 50 000 USD prowizji, zostaną automatycznie dołączeni do poziomu nagród „PokerStars Select”.

17. Gracze należący do PokerStars Select:

17.1 otrzymają zwrot 50% prowizji z wszystkich gier pokerowych bezpośrednio na swoje konto w gotówce;

17.2 aby utrzymać status PokerStars Select muszą w ciągu kolejnych trzech miesięcy uiścić co najmniej 10 000 USD prowizji lub 50 000 USD w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

18. Uczestnicy programu PokerStars Rewards, którzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy uiszczą co najmniej 100 000 USD prowizji, zostaną automatycznie dołączeni do poziomu nagród „PokerStars Select+”.

19. Gracze należący do PokerStars Select+:

19.1 otrzymają zwrot (a) 60% prowizji z gier Spin & Go oraz Zoom i (b) 50% ze wszystkich pozostałych gier pokerowych bezpośrednio na swoje konto w gotówce;

19.2 aby utrzymać status PokerStars Select+ muszą w ciągu kolejnych trzech miesięcy uiścić co najmniej 20 000 USD prowizji lub 100 000 USD w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

20. Zwrot prowizji będzie wypłacany na konto gracza w ciągu 48 godzin od jego uzyskania.

21. Jeśli graczowi nie uda się spełnić wymogów w zakresie prowizji dla dowolnego z tych poziomów, utraci do niego prawo i wróci do standardowych uprawnień uczestnika programu PokerStars Rewards. Status uczestnika PokerStars Select+ zostanie obniżony do PokerStars Select (jeśli zostaną spełnione wymagania w zakresie prowizji dla PokerStars Select).

22. Po osiągnięciu wartości prowizji wymaganej do wejścia na którykolwiek z tych poziomów odpowiedni status uczestnika zostanie przyznany w ciągu 48 godzin. Na konto gracza trafi też promocyjna skrzynia, która umożliwi rozpoczęcie zdobywania zwrotu prowizji o wartości procentowej odpowiedniej dla jego poziomu sprzed zmiany statusu.

23. Przynależność do PokerStars Select lub PokerStars Select+ jest równoznaczne z wyłączeniem z uczestnictwa we wszystkich innych promocjach oferowanych w ramach programu PokerStars Rewards (jak zbieranie punktów Reward czy odblokowywanie skrzyń). Wszelkie zaległe kwoty z paska postępu z chwili wejścia na któryś z tych poziomów zostaną przekazane na konto gracza w gotówce (w odpowiedniej proporcji).

24. Jeśli gracz jest w stanie wykazać w zadowalający Firmę sposób, że postawił kwotę wystarczającą do spełnienia wymogów w zakresie prowizji dla któregoś z poziomów lub wyższą w serwisie innego internetowego operatora gier pokerowych online (np. przedstawić dokumenty potwierdzające historię wpłat prowizji za gry na prawdziwe pieniądze), Firma może – według uznania – zdecydować o przyznaniu mu odnośnego statusu, mimo iż nie spełnił on wymogów serwisu PokerStars w zakresie uiszczonej prowizji. W sprawie rozpatrzenia takiego wniosku należy pisać na adres select@pokerstars.com.

25. Gracz może w dowolnym momencie zrezygnować z przynależności do PokerStars Select lub PokerStars Select+ i wrócić do standardowych uprawnień uczestnika programu PokerStars Rewards, wysyłając w tej sprawie e-mail na adres select@pokerstars.com.

Ostatnia aktualizacja: luty 2024 r.