pokercasinosports

Zobacz regulamin obejmujący zakłady bukmacherskie postawione przed 12.01.2023

Regulamin zakładów bukmacherskich

Wstęp

Stosowanie i interpretacja

Regulamin zakładów bukmacherskich (dalej „Regulamin Zakładów Bukmacherskich”) jest częścią naszego regulaminu ogólnego.

Regulamin Zakładów Bukmacherskich ma zastosowanie do zakładów oferowanych i stawianych w serwisie bukmacherskim.

Regulamin Zakładów Bukmacherskich składa się z następujących części:

 • Wstęp (część niniejsza);
 • Regulamin Ogólny Zakładów Bukmacherskich; oraz
 • Regulamin Dyscyplin.

Regulamin Ogólny Zakładów Bukmacherskich ma zastosowanie do wszystkich zakładów bukmacherskich, o ile nie wskazano inaczej w Regulaminie Dyscyplin. W przypadku rozbieżności między Regulaminem Dyscyplin a Regulaminem Ogólnym Zakładów Bukmacherskich nadrzędny jest Regulamin Dyscyplin. Do wszelkich zakładów i kategorii nie ujętych w Regulaminie Dyscyplin zastosowanie ma Regulamin Ogólny Zakładów Bukmacherskich.

Odpowiedzialność klienta

Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi zapisami Regulaminu Zakładów Bukmacherskich obejmującymi kategorię zakładów, z której chce skorzystać.

Regulamin ogólny zakładów bukmacherskich

Wyniki i rozliczanie zakładów

Zasady ogólne

Jeśli Regulamin Dyscyplin nie wyszczególnia, jak i na jakiej podstawie rozliczana jest dana kategoria, zakłady będą rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników przedstawionych przez organizację zarządzającą zawodami, bez względu na ewentualne późniejsze dyskwalifikacje czy korekty wyników. Wyjątek stanowią zmiany ogłoszone w ciągu 24 godzin od pierwotnego rozliczenia danej kategorii w celu skorygowania błędów wynikłych z niewłaściwie podanych rezultatów.

W razie braku dostępności oficjalnych wyników zostaną one ustalone przez nas (w sposób uzasadniony) na podstawie niezależnych źródeł. W takich przypadkach, jeśli w ciągu 48 godzin od rozliczenia kategorii zakładów pojawią się w przestrzeni publicznej nowe informacje, podejmiemy (w sposób uzasadniony) jedną z poniższych decyzji:

 • Kategorie zostaną przywrócone lub rozliczone ponownie w świetle nowych informacji.
 • Przed przywróceniem lub ponownym rozliczeniem kategorii poczekamy na dalsze informacje. Z wyjątkiem sytuacji, gdy ogłosiliśmy, iż czekamy na dalsze informacje, nie zostaną uwzględnione żadne informacje, które pojawią się w przestrzeni publicznej po 48 godzinach od rozliczenia kategorii (bez względu na to, czy prowadziłyby one do zmiany wyniku).

W razie jakiejkolwiek niepewności co do wyniku lub potencjalnego wyniku zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania rozliczenia dowolnej kategorii zakładów na czas nieokreślony, do chwili wyjaśnienia niepewności w sposób zasadnie nas zadowalający. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakiejkolwiek kategorii zakładów, jeśli niepewność dotycząca rozliczenia nie zostanie wyjaśniona w sposób zasadnie nas zadowalający.

Ponowne rozliczenie

Zakłady są generalnie rozliczane niedługo po zakończeniu odnośnego wydarzenia. W ramach udogodnień dla klienta możemy rozliczyć (w całości lub częściowo) niektóre zakłady przed ogłoszeniem oficjalnych wyników (bądź zwiększyć dostępne saldo klienta o minimalną potencjalną wygraną z danego zakładu). Zastrzegamy sobie jednak prawo do korekty rozliczenia, jeśli:

 • oficjalny wynik różni się od tego, który został uwzględniony we wstępnym rozliczeniu; lub
 • cała kategoria zakładów zostanie ostatecznie unieważniona.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia niewłaściwego rozliczenia (na przykład będącego wynikiem błędu ludzkiego lub technicznego).

Ponowne rozliczenie zakładu może skutkować korektą salda klienta, uwzględniającą zmiany w rozliczeniu.

Brak uczestnictwa, wycofanie, dyskwalifikacja

O ile nie wskazano inaczej, obowiązuje zasada „brak uczestnictwa, brak zakładu” („non-runner, no bet”). Oznacza to, że w przypadku wycofania się zespołu lub zawodnika przed rozpoczęciem wydarzenia postawione na niego zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Do wygranych z zakładów na pozostałych uczestników wydarzenia możemy zastosować potrącenie zgodnie z pkt. 4c regulaminu zakładów Komitetu Tattersalls (na podstawie kursu na uczestnika, który się wycofał).

Niektóre zakłady pozostają ważne niezależnie od uczestnictwa danego zawodnika („all-in compete or not”), zgodnie z opisem. Oznacza to, że jeśli zespół lub zawodnik nie weźmie udziału w wydarzeniu (przed przystąpieniem do rywalizacji wycofa się, zostanie zawieszony lub zdyskwalifikowany itp.), wszelkie postawione na niego zakłady zostaną rozliczone jako przegrane.

W rozgrywkach ze sztywną drabinką turniejową (z góry rozpisaną drogą do finału każdego uczestnika), jeśli zespół lub zawodnik się wycofa bądź zostanie zawieszony lub zdyskwalifikowany, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia wszelkich zakładów po późniejszym kursie, uwzględniającym wycofanie zespołu/zawodnika.

Jeśli zespół lub zawodnik weźmie jakikolwiek udział w wydarzeniu sportowym po jego oficjalnym rozpoczęciu, po czym z dowolnego powodu nie ukończy zawodów, wszelkie zakłady postawione na zespół/zawodnika pozostaną ważne (tzn. nie będą anulowane).

Niedostępne typy

Dokładamy starań, aby zakłady były zawsze aktualne i w naszej ofercie znajdowało się jak najwięcej typów do wyboru. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu ostateczny zwycięzca danego wydarzenia będzie niedostępny, zakłady na pozostałe typy w danej kategorii pozostaną ważne (i będą rozliczone zgodnie z dotyczącymi ich zasadami).

Jeśli mecz zakończy się remisem, a tej opcji nie było w dostępnych typach, zakłady zostaną unieważnione.

Przerwanie, anulowanie, przełożenie

Niektóre kategorie zakładów objęte są odmiennymi zasadami, które przedstawione są w Regulaminie Dyscyplin. Jeśli regulamin danej dyscypliny nie zawiera postanowień dotyczących przerwania, anulowania lub przełożenia wydarzenia, zastosowanie mają poniższe zasady.

W odniesieniu do meczu, spotkania, konkursu, wyścigu itp.: jeśli wydarzenie nie zostanie dokończone w ciągu trzech dni od pierwotnie wyznaczonej daty zakończenia, wszystkie zakłady na to wydarzenie będą unieważnione, o ile nie doszło już do bezwarunkowego ich rozstrzygnięcia.

W odniesieniu do turnieju, rozgrywek itp.: Jeśli wydarzenie nie zostanie dokończone w ciągu 24 godzin od pierwotnie wyznaczonej daty zakończenia, wszystkie zakłady powiązane z wydarzeniem zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym orzeczeniem organizacji zarządzającej zawodami, o ile decyzja taka zostanie wydana w ciągu 90 dni od pierwotnie wyznaczonej daty zakończenia. Jeśli w ww. 90-dniowym okresie takie orzeczenie nie zostanie wydane, zakłady wszystkich kategorii powiązanych z wydarzeniem zostaną unieważnione, o ile nie doszło już do bezwarunkowego ich rozstrzygnięcia. Zakłady podlegające unieważnieniu, które zostały już częściowo rozliczone w ramach udogodnień dla klienta, również zostaną unieważnione.

Jeśli rywalizacja w wydarzeniu, do którego nie była oferowana opcja remisu, nie zostanie podjęta, wszystkie zakłady postawione po zakończeniu rywalizacji będą unieważnione.

Decyzja o uznaniu kategorii zakładów za powiązaną z meczem itp. lub turniejem itp. zostanie podjęta przez nas (w sposób uzasadniony). Niezależnie od powyższego obowiązują następujące definicje poszczególnych kategorii zakładów:

 • Zwycięzca Ligi Europy = turniej;
 • Zwycięzca grupy Ligi Mistrzów = turniej;
 • Król strzelców Premier League = turniej;
 • Kto lepszy na 72 dołkach (golf) = mecz;
 • Zwycięzca Pucharu Rydera = turniej;
 • Zwycięzca turnieju golfowego = turniej;
 • Zwycięzca turnieju tenisowego = turniej;
 • Zwycięzca meczu testowego (krykiet) = mecz;
 • Zwycięzca końcowy The Ashes (krykiet) = turniej;
 • Wyścig samochodowy (np. Grand Prix) = mecz.

Zmiana miejsca

Sporty zespołowe: w przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu już po postawieniu zakładu zostanie on unieważniony tylko wtedy, gdy spotkanie zostanie przeniesione na obiekt drużyny pierwotnie mającej wystąpić jako goście (lub, w przypadku meczów reprezentacji narodowych, na obiekt w innym kraju).

Sporty inne niż zespołowe: jeśli po postawieniu zakładu dojdzie do zmiany pierwotnego obiektu spotkania, wszystkie zakłady pozostaną w mocy.

W przypadku zmiany nawierzchni już po postawieniu zakładu (np. z trawy naturalnej na sztuczną w hokeju) wszystkie zakłady pozostaną ważne.

Okresy czasu

Jeśli zaplanowany czas trwania wydarzenia ulegnie zmianie po postawieniu zakładu, ale przed rozpoczęciem wydarzenia, zakłady będą unieważnione.

Niektóre kategorie zakładów dotyczą czasu, jaki upłynie do chwili danego zdarzenia (np. strzelenia pierwszego gola w meczu). Jeśli zdarzenie ma miejsce w doliczonym czasie gry (czyli w przedłużeniu regulaminowego), przyjmuje się, że nastąpiło ono w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Przykład: gol zdobyty w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zostanie zarejestrowany jako strzelony w 45 minucie.

Wszystkie zakłady odnoszą się do regulaminowego czasu gry włącznie z doliczonym przez sędziego. Dogrywki i serie rzutów karnych nie są uwzględniane.

W przypadku znajdujących się w Regulaminie Zakładów Bukmacherskich odniesień do określonej liczby dni uwzględniany jest koniec dnia wg czasu lokalnego po upływie wyznaczonej liczby dni. Przykład: jeśli mecz piłki nożnej jest zaplanowany na 1 grudnia, zapis regulaminu uwzględniający dokończenie meczu w ciągu trzech dni oznacza, że mecz musi dobiec końca najpóźniej 4 grudnia o godz. 23:59:59.

Zakłady na żywo

Jeżeli dana kategoria zakładów nie była zaplanowana do przejścia w tryb na żywo, ale mimo to nie została przez nas zawieszona w odpowiedniej chwili:

 • jeśli wyznaczony jest czas rozpoczęcia, wszystkie zakłady postawione po nim zostaną unieważnione; oraz
 • jeśli nie ma wyznaczonego czasu rozpoczęcia, podejmiemy próbę jego ustalenia i wszystkie zakłady postawione po nim zostaną unieważnione.

Będziemy się starali zawiesić kategorie zakładów w chwili rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, jednak nie gwarantujemy, że dana kategoria zakładów zostanie w odpowiedniej chwili zawieszona.

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia wyników/typów w kategorii zakładów, która została przełączona w tryb na żywo.

Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za zarządzanie swoimi zakładami na żywo podczas trwania wydarzenia.

W kontekście zakładów na żywo klienci muszą pamiętać, że transmisje oznaczone przez nadawców jako „na żywo” mogą być opóźnione lub prezentowane z odtworzenia. Zakres opóźnienia może być różny w zależności od systemu/wyposażenia używanego do odbierania obrazów lub danych. Należy również mieć na uwadze, że z powodów technicznych zakłady stawiane na żywo mogą być przetwarzane trochę dłużej.

Jeśli przyjmiemy zakład, którego wynik jest już rozstrzygnięty, zostanie on unieważniony i nie będzie przysługiwać za niego żadna wypłata.

W przypadku zakładów zaplanowanych do kontynuacji na żywo będziemy się starali przełączyć je w ten tryb, gdy tylko nastąpi czas rozpoczęcia wydarzenia, oraz zawiesić w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia (jak np. gol/punkt, rzut karny, czerwona kartka itp.), jednak nie gwarantujemy, że dana kategoria zakładów zostanie w chwili rozpoczęcia wydarzenia zawieszona i przełączona w tryb na żywo.

Jeśli kategoria zostanie zaplanowana do przejścia w tryb na żywo, ale nie dojdzie do tego w chwili rozpoczęcia wydarzenia lub kiedykolwiek później w jego trakcie, wszystkie zakłady postawione po czasie rozpoczęcia będą nieważne, chyba że można ustalić, iż dany zakład został wniesiony przed oficjalnym lub rzeczywistym czasem rozpoczęcia wydarzenia. Jeśli nie ma wyznaczonego czasu rozpoczęcia, podejmiemy próbę jego ustalenia i wszystkie zakłady postawione po nim zostaną unieważnione.

Jeśli kategoria zostanie zaplanowana do przejścia w tryb na żywo, ale nie dojdzie do tego w chwili rozpoczęcia wydarzenia, jednak przełączenie nastąpi w trakcie wydarzenia, zakłady postawione po czasie rozpoczęcia pozostaną ważne. Może jednak nastąpić korekta kursów – w takim przypadku zakłady będą rozliczone zgodnie z poprawnym kursem dla chwili postawienia zakładu, ustalonym przez nas w sposób uzasadniony.

Zakłady z handicapem

O ile nie podano inaczej w regulaminie danej dyscypliny, zakłady z handicapem są oferowane w postaci wyników zmodyfikowanych wartością handicapu dla danego zespołu. Np. typ „Zespół A +10” oznacza, że na potrzeby rozliczeń do zdobyczy tego zespołu zostanie dodane 10 punktów. Zakłady z handicapem na remis zostaną rozliczone jako zwycięskie, jeśli po zastosowaniu wartości handicapu oba zespoły będą miały tyle samo punktów. Przykład: jeśli handicap dla gospodarzy wynosi –6 i po odjęciu 6 punktów wynik będzie remisowy, zakład na remis zostanie rozliczony jako wygrany.

W przypadku ewidentnego błędu w podanym handicapie (np. „–” zamiast „+” lub na odwrót), czy to w zakładach przedmeczowych, czy na żywo, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia zakładów zgodnie z poprawnym handicapem dla chwili ich postawienia.

W przypadkach, gdy dostępne są tylko zakłady z handicapem, zakład zostanie rozliczony jako handicapowy niezależnie od tego, czy zostało to zaznaczone.

Zakłady na osiągnięcie konkretnego etapu

Przy rozliczeniach zakładów na osiągnięcie konkretnego etapu (np. awans do finału) uwzględniany będzie etap osiągnięty przez zespół/zawodnika, niezależnie od tego, czy zespół/zawodnik wystąpi na tym etapie. Zakłady będą rozliczane po etapie kwalifikacji/awansu, a późniejsze dyskwalifikacje czy korekty wyników nie będą brane pod uwagę.

Zakłady „ex aequo”

O ile nie stanowią inaczej zapisy Regulaminu Dyscyplin, do wydarzeń, w których doszło do wyłonienia większej niż przewidziana liczby zwycięskich typów, zastosowanie ma zasada „ex aequo”.

Dzieje się tak wtedy, gdy taki sam wynik zanotowało dwóch lub więcej uczestników zawodów. W przypadku identycznego wyniku dwóch uczestników połowa stawki za dany typ zostanie rozliczona po pełnym kursie, a druga połowa przepadnie. Jeśli taki sam wynik osiągnie trzech lub więcej uczestników, stawka zostanie podzielona proporcjonalnie do ich liczby.

Błędy

Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby uniknąć błędów podczas przyjmowania zakładów. Jeśli jednak w wyniku błędu technicznego, systemowego lub ludzkiego dojdzie do przyjęcia zakładu (zwykłego lub z handicapem) postawionego po kursie i/lub na zasadach:

 • istotnie różniących się od dostępnych na rynku bukmacherskim w chwili stawiania zakładu; lub
 • ewidentnie błędnych w odniesieniu do szans wystąpienia danego zdarzenia w chwili stawiania zakładu, w tym między innymi w przypadku postawienia zakładu po rozpoczęciu wydarzenia, ponieważ tryb „na żywo” nie był widoczny lub odzwierciedlony w serwisie, a także z wszelkich innych powodów, zakład pozostanie ważny, ale będzie rozliczony po prawidłowym kursie.

W przypadku zakładów wygrana/miejsce oferowanych po kursie wyraźnie odbiegającym od kursów za tego typu zakłady zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia ich jako zakłady tylko na wygraną. Jeśli dany typ jest częścią zakładu wielokrotnego wygrana/miejsce, cały zakład wielokrotny zostanie rozliczony jako zakład tylko na wygraną.

Właściwy kurs zostanie ustalony przez nas (w sposób uzasadniony).

Maksymalne wypłaty

Klient jest zobowiązany do przestrzegania wzmiankowanych niżej ograniczeń. Limity te mają zastosowanie zarówno do zakładów pojedynczych, jak i wielokrotnych. W razie postawienia zakładu wielokrotnego obejmującego wydarzenia podlegające różnym limitom wypłaty stosowany będzie najniższy limit.

Wszystkie zakłady podlegają dziennemu limitowi maksymalnej wypłaty na gracza (lub – zgodnie z opisem poniżej – grupy powiązanych graczy) bez względu na stawki, kursy czy liczbę typów dających wygraną – zgodnie z poniższymi wytycznymi. W sytuacjach innych niż wymienione poniżej zakład jest przyjmowany jako opłacony jednego gracza.

Wszystkie limity płatności mają zastosowanie do jednego gracza lub jednej grupy graczy działających razem, którzy postawili zakłady zawierające te same typy, włączając w to serie zakładów po różnych kursach postawione w różnych dniach z użyciem różnych kont lub różnych kanałów. Jeśli uznamy, że pewna liczba zakładów została postawiona w ten sposób, suma płatności wynikających z wszystkich tych zakładów zostanie potraktowana jako jedna wypłata i będzie podlegać limitowi wypłaty.

Zastrzegamy sobie prawo do zastosowania następujących limitów według własnego uznania. Wszystkie limity są przedstawione w €/$/£. Przy obstawianiu w innej walucie maksymalna wypłata zostanie wyliczona na podstawie średnich kursów rynkowych publikowanych przez firmę XE w chwili rozliczenia danego zakładu.

Kategoria Zakres Maksymalna wypłata
Piłka nożna Wszystkie męskie rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów (po kwalifikacjach), Liga Europy (po kwalifikacjach), Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, ligi angielskie (Premier League, Championship, League 1 i League 2), szkocka Premier League, niemiecka Bundesliga, francuska Ligue 1, włoska Serie A i hiszpańska Primera División 1 000 000
Piłka nożna Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej) 200 000
Golf Każda oficjalna amerykańska lub europejska impreza z cyklu PGA, zakłady na zwycięzcę wydarzenia 500 000
Golf Wszystkie inne turnieje golfowe (nie wymienione powyżej) i wszystkie inne zakłady niż na zwycięzcę wydarzenia 100 000
Futbol amerykański Sezon zasadniczy NFL, mecze play-off (zwycięzca, handicapy i sumy), zwycięzca Super Bowl 250 000
Futbol amerykański Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000
Koszykówka Wszystkie rozgrywki NBA – zwycięzca, handicapy, sumy oraz mistrz NBA 250 000
Koszykówka Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000
Baseball Wszystkie rozgrywki MLB – zwycięzca, handicapy, sumy oraz zwycięzca World Series 250 000
Baseball Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000
Wyścigi konne  Wszystkie wyścigi konne 50 000
Wyścigi chartów Wszystkie wyścigi chartów 10 000
Wydarzenia pozasportowe Dowolny zakład obejmujący typ na wydarzenie inne niż sportowe (np. X-Factor, Konkurs Piosenki Eurowizji itp.)   25 000
Tenis ATP Tour – zwycięzca końcowy i zwycięzca meczu 250 000
Tenis WTA Tour – zwycięzca końcowy i zwycięzca meczu 250 000
Tenis Wszystkie inne kategorie i turnieje nie wymienione powyżej, w tym m.in. ITF, ATP/WTA Challenger i kwalifikacje ATP 25 000
Hokej na lodzie Wszystkie rozgrywki NHL – zwycięzca, handicap, sumy oraz zwycięzca Pucharu Stanleya 250 000
Hokej na lodzie Wszystkie inne rozgrywki (nie wymienione powyżej), wszystkie inne zakłady (nie wymienione powyżej) 50 000
Inne dyscypliny sportu Dowolny zakład obejmujący typ na wydarzenie sportowe (inne od wymienionych w niniejszej tabeli) – z uwzględnieniem zakładów długoterminowych („ante post”) 50 000

Jeśli po rozstrzygnięciu zakładu na konto użytkownika przekazana zostanie kwota przekraczająca maksymalny limit wypłaty, zastrzegamy sobie prawo do dokonania odpowiedniej korekty. Dotyczy to zarówno zakładów rozliczonych w normalnym trybie, jak i w ramach opcji wypłaty przed czasem („cash out”).

Ogólny dzienny limit wypłat: Maksymalna łączna dzienna kwota wypłat w serwisie zakładów sportowych wynosi 1 000 000 €/$/£ na użytkownika (i może podlegać dalszym ograniczeniom w zależności od dyscypliny, zgodnie z powyższą tabelą). Jeśli dzienne wygrane klienta z zakładów przekroczą tę kwotę, wypłacie będzie podlegać 1 000 000 €/$/£, a reszta ulegnie przepadkowi.

Zakłady wielokrotne

Zakład wielokrotny składa się z kilku lub więcej części. Każda z części zawiera typ lub typy na pojedyncze wydarzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia niektórych zakładów wielokrotnych lub obniżenia stawek według własnego uznania.

Wszystkie postawione zakłady wielokrotne podlegają Regulaminowi Zakładów Bukmacherskich obejmującemu wszystkie dyscypliny, których dotyczy dany zakład.

Jeśli dowolny z typów w danej części zakładu wielokrotnego obejmuje uczestnika, który nie wziął udziału w zawodach („non-runner”), lub w jakikolwiek sposób został unieważniony zgodnie z Regulaminem Zakładów Bukmacherskich (np. z powodu odwołania meczu), wszystkie zakłady w tej części zostaną anulowane, a zakład wielokrotny zostanie odpowiednio skorygowany. Np. trebel z jedną unieważnioną częścią stanie się dublem. Jeśli z powodu unieważnienia danej części jeden ze składowych zakładów stanie się pojedynczym, pozostanie on ważny.

Zakłady wielokrotne zawierające różne typy na to samo wydarzenie nie są przyjmowane w przypadkach, gdy może dojść do współzależności (np. jedno zdarzenie może wpłynąć na kursy na inne zdarzenie). Nie dotyczy to zakładów tworzonych z użyciem kreatora. Odrzucenie potencjalnie współzależnych zakładów może nastąpić automatycznie na etapie stawiania kuponu. Jeżeli jednak taki zakład zostanie przyjęty w wyniku błędu, możemy rozliczyć potencjalnie współzależne zakłady jako pojedyncze.

Zakład wielokrotny nie może zawierać jednocześnie zakładów tylko na wygraną i zakładów wygrana/miejsce. Jeżeli w wyniku błędu taki zakład zostanie przyjęty, wszystkie zakłady wygrana/miejsce zostaną rozliczone jako zakłady na wygraną.

Zakłady lucky 15/31/63 składają się z singli i i zakładów wielokrotnych obejmujących odpowiednio cztery, pięć i sześć typów. Oto dokładne zestawienie zawartości tego typu zakładów:

 • Lucky 15 (4 typy) zawiera 4 single, 6 dubli, 4 treble i 1 czteroelementowy.
 • Lucky 31 (5 typów) zawiera 5 singli, 10 dubli, 10 trebli, 5 czteroelementowych i 1 pięcioelementowy.
 • Lucky 63 (6 typów) zawiera 6 singli, 15 dubli, 20 trebli, 15 czteroelementowych, 6 pięcioelementowych i 1 sześcioelementowy.

Zawodnicy o takim samym nazwisku

Gdy dwóch lub więcej uczestników ma takie samo nazwisko i typ postawiony przez gracza nie został zidentyfikowany na podstawie imienia, zespołu (we właściwych przypadkach) lub kursu, za typowanego uznany zostanie zawodnik z najniższym ogłoszonym kursem.

Jeśli najniższy kurs obejmuje dwóch lub więcej uczestników, stawki zostaną podzielone pomiędzy nich.

Nazwa/nagłówek rozgrywek stanowi dowód na to, czego dotyczy zakład. Przykład: zakład „Włochy – Brazylia” pod nagłówkiem rozgrywek „Mistrzostwa świata (kobiety)” będzie dotyczył meczu tych dwóch zespołów w ramach mistrzostw świata kobiet.

Zakłady przyjęte po czasie

Zakłady przyjmowane są do chwili rozpoczęcia danego wydarzenia lub wcześniej wyznaczonego punktu w czasie, cokolwiek nastąpi wcześniej.

Wszelkie zakłady przyjęte przez pomyłkę po zamknięciu obstawiania czy rozstrzygnięciu wydarzenia bądź na etapie, gdy klient mógł znać wynik, zostaną rozliczone po właściwym kursie dla chwili postawienia zakładu.

Właściwy kurs zostanie ustalony przez naszych traderów.

Zakłady postawione w chwili, gdy ostateczny rezultat był już znany, zostaną anulowane.

W razie niezgody co do chwili rozpoczęcia wydarzenia, jeśli oficjalny czas nie został podany przez  organizację zarządzającą zawodami, na potrzeby rozliczeń przyjęty zostanie czas ustalony przez nas.

Turnieje o puchar/trofeum

O ile nie zostało podane inaczej, przy rozliczeniach zakładów uwzględniony zostanie zawodnik/zespół, który zdobył puchar/trofeum.

Podejrzane zakłady

Termin „podejrzane zakłady” odnosi się do sytuacji, gdy istnieją realne podstawy do stwierdzenia, że jakiś zakład lub więcej zakładów postawiono w podejrzanych okolicznościach. W szczególności chodzi tu o przypadki takie, jak:

 • Pojawienie się w krótkim okresie dużej liczby zakładów i/lub serii zakładów nietypowego rodzaju (w porównaniu z normami obstawiania) na te same zdarzenia.
 • Pojawienie się dużej liczby zakładów i/lub serii zakładów nietypowego rodzaju zawierających te same typy w sytuacji, gdy teoretyczne prawdopodobieństwo wygranej w momencie postawienia zakładów, wyliczone w oparciu o dostępne wtedy kursy, znacznie się różni od teoretycznego prawdopodobieństwa wygranej wyliczonego przy użyciu kursów startowych.
 • Podanie w wątpliwość uczciwości przebiegu jednego lub więcej wydarzeń, na przykład jeśli któryś z uczestników wydarzenia zaprezentował niespodziewaną formę i istnieją realne podstawy do założenia, że użytkownik lub ktoś z nim powiązany mógł o tym wiedzieć w momencie stawiania zakładu, a informacje te zostały zatajone przed ogółem w celu uzyskania nieuczciwej przewagi w dowolnych zakładach postawionych na to wydarzenie.
 • Wystąpienie realnych podstaw do podejrzeń, że zakład lub seria powiązanych zakładów nie zostały fizycznie postawione przez użytkownika, tylko automatycznie, w dowolny inny sposób niż stawianie każdego zakładu osobiście przez posiadacza konta i za pośrednictwem tego konta.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż użytkownik nieuczciwie wykorzystał zewnętrzne czynniki lub wpływy mające związek z jakimikolwiek obstawianymi wydarzeniami.
 • Wystąpienie realnych podstaw do podejrzeń, że użytkownik otworzył lub ma pod swoją kontrolą więcej niż jedno konto w celu zatajenia rzeczywistej wartości, natury lub rzeczywistego schematu zakładów stawianych przez użytkownika lub w jego imieniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy dodatkowe konta są zarejestrowane na inne imiona i nazwiska.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż użytkownik działa w powiązaniu z innymi osobami lub w czyimś imieniu.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż zakłady zostały postawione z miejsca lub urządzenia innego niż deklarowane.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z wyżej wyszczególnionych sytuacji w zależności od okoliczności mogą zostać podjęte następujące działania (nie ograniczając możliwości firmy do skorzystania z innych dostępnych środków):

 • Skierowanie do użytkownika prośby o dostarczenie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do ustalenia, czy działania użytkownika istotnie kwalifikują się jako podejrzane zakłady.
 • Zawieszenie lub wstrzymanie płatności w dowolnej kwocie (lub jej części) do czasu otrzymania od użytkownika satysfakcjonującego dowodu, że zakładu nie można uznać za zakład podejrzany. Na przykład w razie podejrzeń, że zakłady mogły zostać postawione w sposób automatyczny, firma może zażądać racjonalnego dowodu, że każdy zakład został postawiony osobiście/ręcznie przez użytkownika za pośrednictwem jego konta w naszym serwisie. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i akceptuje fakt przyznania firmie prawa do gromadzenia i przetwarzania – według własnego uznania – wszystkich informacji powiązanych ze schematami stawiania zakładów przez użytkownika, jego danymi osobowymi, wpłatami środków oraz innych powiązanych informacji i dochodzeń/zapytań, które służą badaniu czynności wskazujących na naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zawieszenie lub wstrzymanie płatności w dowolnej kwocie (lub jej części), zwykle nie dłużej niż na 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach na tak długo, jak będzie to konieczne (na przykład na czas prowadzenia dochodzenia przez firmę, dowolną federację sportową, organ kontrolujący gry hazardowe, organy ścigania lub dowolną inną stronę trzecią).
 • Unieważnienie zakładu lub zakładów, również wielokrotnych, przed wydarzeniem. Gdy będzie to możliwe, firma poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że zakłady zostały unieważnione przed rozpoczęciem (pierwszego) powiązanego z zakładami wydarzenia.
 • Obliczenie dowolnych wygranych na podstawie kursu startowego dla wydarzenia będącego przedmiotem zakładu. Jeśli będzie to możliwe, firma poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że dane zakłady będą rozliczane po kursie startowym.
 • Ograniczenie wypłaty wygranych, gdyby wystąpiła niezwykła częstotliwość lub nietypowy schemat zakładów na te same typy w krótkim okresie (przy racjonalnych podstawach do podejrzeń, że zakłady takie są powiązane). W razie konieczności ograniczenia takie będą nakładane na większą liczbę kont do wysokości maksymalnej wypłaty dla indywidualnych zakładów w danej kategorii.
 • W sytuacji, gdy zaistnieją realne podstawy do założenia, że użytkownik uczestniczył w jakichkolwiek podejrzanych zakładach lub był z nimi powiązany, w celu przeprowadzenia dochodzenia firma skorzysta ze wszelkich uzasadnionych środków, włączając w to stosowane w branży praktyki służące do wykrywania działania w zmowie, podejrzanych zakładów, nadużyć i oszustw.
 • Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta w razie uzasadnionych podejrzeń co do powiązań takiego konta z jakimkolwiek z opisanych działań.
 • W przypadku uznania przez nas zakładu za nieważny (lub zadeklarowania jego unieważnienia) przed wydarzeniem wszystkie sumy pobrane z konta użytkownika w związku z tym zakładem zostaną zwrócone.
 • Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od użytkownika pokrycia wszelkich strat, które wynikły – bezpośrednio lub pośrednio – ze stawiania podejrzanych zakładów. Prawo to stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych praw (w tym przepisów prawa precedensowego), które firma może egzekwować przeciwko użytkownikowi w świetle regulaminu serwisu lub innych przepisów.
 • Firma bez względu na okoliczności nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez użytkownika lub inną osobę w wyniku zachowań opisanych w niniejszej sekcji. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do podjęcia dowolnych innych działań w razie wystąpienia podejrzanych zakładów, ale nie jest zobowiązana do ich podjęcia.

Jak zawsze przy egzekwowaniu jakichkolwiek praw, firma czynić to będzie w sposób uczciwy wobec wszystkich użytkowników serwisu. Więcej informacji znajdziesz na stronie z ogólnymi warunkami.

Firma należy do IBIA (International Betting Integrity Association), organizacji non-profit monitorującej niestandardowe schematy obstawiania i możliwe przypadki manipulacji przebiegiem wydarzeń sportowych.  W ramach IBIA firma jest w pełni zaangażowana w funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania, stworzonego z myślą o wykrywaniu ww. schematów.

W razie otrzymania takiego ostrzeżenia firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do:

(i) wstrzymania oferty zakładów dotyczących danego wydarzenia lub danej serii wydarzeń; oraz

(ii) opóźnienia lub wstrzymania wypłat za zakłady na dane wydarzenie lub daną serię wydarzeń, dopóki ich uczciwy przebieg nie zostanie potwierdzony przez odpowiednie federacje sportowe za pośrednictwem IBIA.

Ponadto w przypadku potwierdzenia przez IBIA, we współpracy z organizacją zarządzającą danymi rozgrywkami, aktywnej manipulacji wydarzeniem lub serią wydarzeń firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia dowolnych zakładów na odnośne wydarzenia postawionych przez osobę wskazaną przez IBIA jako posiadacz poufnych informacji związanych z zakładami lub dowolną inną osobę, co do której firma poweźmie podejrzenie, że działa wspólnie lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z ww. posiadaczem poufnych informacji.

W celu przeciwdziałania nadużyciom, oszustwom i praniu brudnych pieniędzy możemy ujawnić dane i historię obstawiania/gry użytkownika podmiotom trzecim, w tym między innymi organom prawnym, hazardowym lub sportowym, instytucjom finansowym i organom ścigania, a także wszelkim innym organom zajmującym się naruszeniami prawa. 

Wyświetlane wyniki

Aktualny wynik i czas, filmy oraz inne dane zamieszczane w naszym serwisie pochodzą z materiałów na żywo dostarczanych przez podmioty trzecie. Należy jednak mieć świadomość, że ww. dane mogą być opóźnione i/lub błędne.  Korzystanie z nich na potrzeby stawiania zakładów odbywa się na wyłączne ryzyko stawiającego. Pierwszeństwo mają nasze zasady rozstrzygania zakładów i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności między wyświetlanymi informacjami i sposobem rozliczenia danego zakładu.

Kontuzje

W przypadku informacji o kontuzji zawodnika, jeśli liczba meczów lub kursy na pozostałych uczestników mogą znacząco wpływać na resztę kursów (np. na najlepszego strzelca) zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładów, zastosowania potrącenia z tytułu pkt. 4c regulaminu zakładów Komitetu Tattersalls lub przyjęcia kursów skorygowanych po informacji o kontuzji.

Może to mieć zastosowanie do zakładów postawionych między publikacją informacji o kontuzji a skorygowaniem kursów.

Wypłata przed czasem

Opcja wypłaty przed czasem jest oferowana do różnych kategorii zakładów. Umożliwia ona korektę postawionych zakładów w celu zainkasowania ustalonego zysku lub poniesienia ustalonej straty przez wcześniejsze rozliczenie zakładu (lub jego części) bez czekania na zakończenie wydarzenia.

Nie ma gwarancji przyjęcia zlecenia wypłaty przed czasem i może się ono zakończyć niepowodzeniem, jeśli na przykład dana kategoria zakładów zostanie zawieszona lub kursy się zmienią przed przetworzeniem zlecenia.

Jeśli wypłata przed czasem dojdzie do skutku, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie i nastąpi rozliczenie zakładu (lub jego części). Gracz otrzyma na konto kwotę wyświetloną na przycisku wypłaty przed czasem. Należy pamiętać, że zawiera ona pierwotną stawkę (lub jej część). W przypadku wypłaty przed czasem całego zakładu zostanie on rozliczony i żadne dalsze zdarzenia nie będą miały wpływu na kwotę przekazaną na konto użytkownika. W przypadku wypłaty przed czasem obejmującej część zakładu zostanie ona rozliczona, a wszelkie dalsze zdarzenia będą miały wpływ tylko na część zakładu nie objętą wypłatą przed czasem.

W przypadku nieudanego zlecenia wypłaty przed czasem klient ujrzy komunikat z informacją i wyjaśnieniem. Może również zostać przedstawiona nowa oferta wypłaty przed czasem.

Przetworzenie zlecenia wypłaty przed czasem zakładu na żywo może potrwać dłużej z powodu opóźnienia zakładu na żywo.

Do zakładów na żywo z opcją wypłaty przed czasem zastosowanie ma regulamin zakładów na żywo.

Jeśli użytkownik bierze udział w ofercie, skorzystanie z wypłaty przed czasem może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji. Szczegóły należy sprawdzić w regulaminie danej oferty.

W przypadku darmowych zakładów wypłata przed czasem jest dostępna tylko wtedy, gdy jej wartość jest wyższa od stawki darmowego zakładu.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia uprzednio przyznanej wypłaty przed czasem, jeśli zakład został niewłaściwie rozliczony (na przykład z powodu błędu ludzkiego lub technicznego). Ponowne rozliczenie zakładu może skutkować korektą salda klienta, uwzględniającą zmiany w rozliczeniu.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania dokonanej wypłaty na żywo, jeśli typ objęty wypłatą przed czasem zostanie później rozliczony jako brak uczestnictwa („non-runner”). W takim przypadku zakład zostanie unieważniony, a stawka zwrócona.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia funkcji wypłaty przed czasem w dowolnym momencie.

Zwiększony kurs

O ile nie określono inaczej w zasadach dotyczących danego zakładu, wszelkie zakłady z ulepszonym kursem będą rozliczane według wyniku z regulaminowego czasu gry włącznie z czasem doliczonym (czyli z wyłączeniem dogrywki, konkursu rzutów karnych itp.).

O ile nie podano inaczej, zakłady oferowane ze zwiększonym kursem podlegają naszym ogólnym zasadom rozliczania.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładu ze zwiększonym kursem, jeśli kurs miał dotyczyć zakładów przedmeczowych, a zakład został omyłkowo przyjęty już po rozpoczęciu wydarzenia.

W przypadku ewidentnego i oczywistego błędu w opisie lub kursie zakładu ze zwiększonym kursem rozliczymy zakład (zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczeń) z uwzględnieniem pierwotnie zaplanowanego kursu i/lub opisu.

W przypadku zakładu ze zwiększonym kursem na kilku zawodników, jeśli jeden lub więcej z nich nie weźmie udziału w zawodach, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia zakładu według kursów na pozostałych zawodników.

W przypadku zakładu ze zwiększonym kursem na kilka meczów, jeśli jeden lub więcej z nich się nie odbędzie, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia zakładu według kursów na pozostałe mecze.

Zakłady na życzenie

Zasady zamieszczone w niniejszej sekcji i wszystkich sekcjach dotyczących zakładów na życzenie będących częścią poszczególnych Regulaminów Dyscyplin regulują rozliczenia wszelkich zakładów na życzenie. Zastosowanie mają również zasady Regulaminu Zakładów Bukmacherskich, o ile nie pozostają w sprzeczności z zasadami zakładów na życzenie. W przypadku różnic nadrzędne są zasady zakładów na życzenie.

Jeśli dowolny z uczestników objętych zakładem na życzenie nie weźmie udziału w zawodach, cały zakład zostanie unieważniony.

W przypadku ewidentnego błędu w kursie lub opisie zastrzegamy sobie prawo do anulowania danego zakładu na życzenie. W takiej sytuacji klientom zostanie zaoferowany zakład z poprawnym opisem lub kursem.

Pozostałe postanowienia

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia niektórych zakładów bukmacherskich lub obniżenia stawek według własnego uznania.

Wszelkie wzmianki okresów czasu w Regulaminie Zakładów Bukmacherskich odnoszą się do strefy czasowej, w której odbywa się dane wydarzenie. Na przykład godzina rozpoczęcia meczu piłkarskiego podana jest w czasie lokalnym.

Wszelkie zamieszczane informacje podawane są w dobrej wierze. Nie możemy jednak wziąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniechania w zakresie jakichkolwiek informacji, jak m.in. kursy, uczestnicy, czasy, wyniki lub statystyki ogólne.

Wszelkie możliwe wyniki zasugerowane przez naszych pracowników lub konsultantów (np. podczas obstawiania na żywo) są przedstawiane tylko w celach pomocniczych.

Możemy, w dowolnej chwili i według własnego uznania, podjąć decyzję o zawieszeniu stawiania zakładów dowolnej kategorii, nawet jeśli miałoby to nastąpić wcześniej niż wg zapisów Regulaminu Zakładów Bukmacherskich. W celu zapewnienia uczciwości zakładów możemy również unieważnić niektóre zakłady w danej kategorii lub też całą kategorię zakładów.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian w Regulaminie Zakładów Bukmacherskich. Każda taka zmiana staje się wiążąca i wchodzi w życie z chwilą opublikowania do wiadomości klientów, a wszelkie zakłady zawarte po opublikowaniu zmian będą podlegać nowemu Regulaminowi Zakładów Bukmacherskich.