pokercasinosports

Bezpieczne wypłaty

W zabezpieczenie środków graczy angażujemy się całkowicie i konsekwentnie. Salda kont trzymane są na osobnych rachunkach i nie są wykorzystywane na pokrycie kosztów operacyjnych. Dzięki temu zawsze można je wypłacić – zgodnie z naszymi i bankowymi procedurami bezpieczeństwa.

Oferowane metody wypłaty uzależnione są od kraju zamieszkania. Opcje dostępne w Twoim regionie znajdziesz na stronie z informacjami na temat gry na pieniądze.

Pamiętaj, iż zastrzegamy sobie prawo do zastosowania w dowolnym momencie dodatkowych kryteriów i warunków w zakresie oferowanych graczom opcji wypłaty.

Zasady wypłaty środków

Najpierw przekazujemy pieniądze na konta tych spośród metod płatności objętych automatycznym zwrotem środków, z których korzystałeś przy wcześniejszych wpłatach.

Zwroty wcześniejszych wpłat realizujemy w pierwszej kolejności. W ramach poszczególnych metod płatności środki wypłacane są od najstarszej wpłaty do najnowszej. Przy wycofywaniu wcześniejszych wpłat środki są przeliczane na walutę, w której realizowane były depozyty. Wypłaty przekraczające sumę wpłat są przeliczane na walutę, w której zrealizowany był ostatni depozyt dokonany daną metodą.

Przepraszamy za związane z tymi zasadami niedogodności. Jest to jednak środek bezpieczeństwa, który ma za zadanie chronić naszych klientów przed oszustwami. Dzięki temu nie można czerpać zysku z dostępu do cudzego konta.

Visa z funkcją CFT

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś jakichkolwiek wpłat kartą Visa z funkcją CFT, wypłaty będą najpierw realizowane jako automatyczny zwrot na tę kartę, dopóki wszystkie depozyty nie zostaną pokryte (od najstarszej wpłaty tą metodą do najnowszej).

Należy pamiętać, że w przypadku opcji automatycznej wypłaty na kartę Visa z funkcją CFT mogą obowiązywać dodatkowe kryteria kwalifikowalności.

NETELLER i Skrill

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś wpłat metodą NETELLER lub Skrill, wypłaty będą realizowane jako zwrot na te konta do wysokości wpłaconych kwot. Tu również wycofywane będą wpłaty metodą NETELLER lub Skrill od najstarszej do najnowszej.

Pix, MuchBetter, Payz, Instant eChecks, INSTADEBIT, PayPal, Luxon Pay

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś wpłat metodą Pix, MuchBetter, Payz, Instant eChecks, INSTADEBIT, Luxon Pay lub PayPal, wypłaty będą realizowane jako zwrot na te konta do wysokości zdeponowanych kwot – od najstarszej wpłaty do najnowszej.

Wypłacanie wygranych

Jeśli Twoja wypłata przekroczy łączną sumę wpłat, które da się wycofać, lub jeśli korzystałeś z innej od wymienionych powyżej metod wpłaty, możesz – w zależności od kraju zamieszkania – mieć do dyspozycji następujące opcje wypłaty środków:

 • Instant eChecks (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą Instant eChecks)
 • NETELLER
 • Visa (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty kartą Visa z funkcją CFT i gdy wypłata mieści się w zakresie od 10 do 6500 USD; informacje o indywidualnych limitach można uzyskać u wystawcy karty).
 • Apple Pay (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą Apple Pay)
 • AstroPay (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą AstroPay)
 • Skrill
 • MuchBetter
 • WebMoney (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą WebMoney)
 • PayPal (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą PayPal)
 • INSTADEBIT (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą INSTADEBIT)
 • Payz (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą Payz)
 • GamersCard (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą GamersCard)
 • Stars Transfer – wypłata trafia bezpośrednio na Twoje konto bankowe.
 • Bezpośredni przelew bankowy – wypłata trafia bezpośrednio na Twoje konto bankowe.
 • Przelew bankowy (międzynarodowy) – wypłata jest przesyłana na Twoje konto bankowe.
 • Pix (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą Pix)
 • Interac® (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą Interac®)
 • Luxon Pay (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą Luxon Pay)

Jak złożyć zlecenie wypłaty

Żeby zlecić wypłatę, zaloguj się na swoje konto Stars i odwiedź okno „Kasjer”.

Wciśnij przycisk wypłaty, wprowadź żądaną kwotę i kliknij „Wyślij”.

Przed sfinalizowaniem zlecenia wypłaty uważnie sprawdź dane z ekranu. Z następnego okna dowiesz się, w jaki sposób wypłata zostanie zrealizowana. Prezentujemy tylko przybliżony obraz przewidywanej wypłaty. Nie możemy zagwarantować, że jej realizacja będzie wyglądała dokładnie w taki sposób, gdyż opis nie uwzględnia czasowych problemów z połączeniem z zewnętrznymi realizatorami płatności czy innych, pozostających poza naszą kontrolą, problemów z kontami.

Każda dokonana na Twoim koncie Stars transakcja zostanie potwierdzona wysyłaną przez nas wiadomością e-mail. Znajdziesz w niej zawsze informacje na temat sposobu przekazania środków.

Czas realizacji wypłaty

Wypłaty w formie wycofania poprzednich wpłat kartą Visa z funkcją CFT i metodą Instant eChecks realizowane są natychmiast. Transakcja pojawi się na Twoim wykazie po kolejnych 3-10 dniach roboczych od przetworzenia wypłaty.

Wypłaty na karty Visa z funkcją CFT i Instant eChecks przekraczające kwoty wpłat są zwykle realizowane w ciągu godziny. Transakcja pojawi się na Twoim wykazie po kolejnych 3-10 dniach roboczych od przetworzenia wypłaty.

Wypłaty realizowane jako zwroty wcześniejszych wpłat metodami Pix, MuchBetter, Payz, NETELLER, Skrill, INSTADEBIT i PayPal są przetwarzane od razu, a środki pojawiają się na koncie w ciągu kilku minut.

Wypłaty na konta Pix, MuchBetter, Payz, NETELLER, Skrill, INSTADEBIT i PayPal przekraczające kwoty wpłat są zwykle realizowane w ciągu godziny. Po przetworzeniu płatności środki pojawiają się na koncie w ciągu kilku minut.

Wypłaty do Interac® na dowolną kwotę zwykle są realizowane w ciągu godziny. Po przetworzeniu płatności środki pojawiają się na koncie w ciągu kilku minut.

Wypłaty przelewem międzynarodowym lub bezpośrednim przelewem bankowym są wysyłane do realizacji w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem weekendów). Transakcja pojawia się na rachunku bankowym po kolejnych 3-5 dniach roboczych od przetworzenia wypłaty.

Wypłaty realizowane poprzez Stars Transfer są wysyłane do realizacji w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem weekendów). Transakcja pojawia się na rachunku bankowym po kolejnych 3-4 dniach roboczych od przetworzenia wypłaty.

Inne informacje na temat wypłat

Wszystkie środki , które są:

 • wpłacone na Twoje konto Stars lub
 • otrzymane przelewem od innego gracza

przed zleceniem wypłaty muszą zostać obrócone w grze (postawione).

W szczególnych przypadkach przed zrealizowaniem wypłaty mogą być wymagane dodatkowe informacje. Od czasu do czasu może być też konieczne wstrzymanie wygranych do czasu zakończenia gry lub kontroli pod kątem oszustw, które są rutynowo przeprowadzane dla zapewniania uczciwości gier.

Na jakich zasadach przeliczane są waluty?

Przy przeliczaniu wypłat z waluty Twojego konta Stars korzystamy ze średnich kursów rynkowych publikowanych przez firmę XE (niekiedy doliczana jest za to niewielka opłata). Bieżący kurs będzie widoczny na ekranie wypłaty.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie poświęconej zasadom realizacji transakcji finansowych i walutowych.

Karty Visa z funkcją CFT

Wypłaty na karty Visa** będą ograniczone do kart z funkcją CFT (Credit Fund Transfer). Karty Visa** wystawione przez banki amerykańskie nie są obecnie obsługiwane.

** Karty dowolnego typu z logo Visa.

UWAGA! Indywidualne limity kart należy sprawdzać u ich wystawców.