pokercasinosports

Privatumo politika

Apžvalga

Toliau rasite mūsų Privatumo politiką, kurioje kalbama apie tai, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis, ir apie teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus. Primygtinai rekomenduojame susipažinti su šia Privatumo politika. Tačiau suprantame, kad žmonės yra užsiėmę, todėl norime trumpai apžvelgti, kaip naudosime jūsų asmens duomenis. Nepamirškite, kad šis pirmasis skyrius yra tik apžvalga ir ja neturėtų būti apsiribojama, užuot perskaičius visą Privatumo politiką, kuri pateikta toliau.

Jūsų asmens duomenis tvarkome toliau išsamiai aptartais tikslais, tačiau du pagrindiniai tikslai yra suteikti jums paslaugas ir laikytis mūsų reguliavimo įsipareigojimų, o konkrečiai:

 • Pirma, kad galėtume jums pasiūlyti paslaugas, turėsite užregistruoti vartotojo paskyrą ir pateikti banko duomenis, kad galėtumėte įmokėti pinigų.
 • Kalbant apie reguliavimo aspektą, privalome stebėti savo klientus ir vesti sandorių apskaitą, kad užtikrintume, jog siūlome sąžiningą, atsakingą ir saugią paslaugą. Tai apima jūsų amžiaus patikrinimą ir klientų stebėjimą, siekiant užtikrinti, kad jie lošia pagal savo galimybes.

Įvadas

Ši Privatumo politika taikoma mūsų svetainėms, programoms, prekėms ir paslaugoms, kurios yra susijusios su šia politika arba kurios neturi atskiros privatumo politikos. Šios Privatumo politikos tikslas – suteikti jums informacijos apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis. Ši Privatumo politika gali būti nuolat atnaujinama, todėl rekomenduojame ją reguliariai peržiūrėti. Tačiau atlikdami esminius pakeitimus, būtinai jus apie tai įspėsime.

Kas yra valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas (anksčiau vadintas duomenų valdytoju) yra TSG Interactive Services (Ireland) Limited, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland. Būtent šią kompaniją turime omenyje šioje Privatumo politikoje sakydami "TSG", "mes", "mūsų" ir "mus" ir t. t.

O kaip dėl duomenų apsaugos pareigūno arba DAP?

Taip, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DAP). Su mūsų DAP galima susisiekti adresu dataprotection@flutterint.com, tačiau norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pirmiausia turėtumėte kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo komandą. Žiūrėkite toliau pateiktą skyrių "Jūsų teisės".

Ką reiškia "Grupė"?

Grupė šioje Privatumo politikoje reiškia Flutter Entertainment plc kompaniją ir visas ar bet kurią iš jos tiesioginių ar netiesioginių dukterinių įmonių, jungtinės veiklos partnerius ir su jomis susijusias įmones, kad ir kur jos būtų pasaulyje, kaip kartais gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Junglee, Singular ir Sisal.

Kaip renkame jūsų asmens duomenis

Kad galėtume teikti jums paslaugas, turėsite susikurti vartotojo paskyrą. Kurdami šią vartotojo paskyrą turėsite pateikti tam tikrus asmens duomenis, pvz., vardą, pavardę, amžių, adresą ir el. pašto adresą. Kad galėtumėte naudotis kai kuriomis mūsų paslaugomis, taip pat reikės papildomos informacijos, pvz., banko kortelės duomenų.

Be to, renkame informaciją apie jūsų sandorius, įskaitant lošimo veiklą. Galime rinkti asmens duomenis per apklausas, kurias atliekame mes arba šiuo tikslu mūsų įpareigotos kompanijos. Be to, renkame informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis ir paslaugomis. Taip pat rinksime kitą informaciją, reikalingą jūsų asmens duomenims tvarkyti šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Jums kreipiantis į mus, tvarkysime visus asmens duomenis, kuriuos pateiksite šio bendravimo metu.

Be to, galime rinkti asmens duomenis iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, pvz., kreditų informacijos teikimo agentūrų ir sukčiavimo prevencijos įmonių.

Galiausiai taip pat naudojame "slapukus" ir panašias technologijas, kurios gali rinkti tam tikrą informaciją apie jus, pvz., jūsų įrenginių IP adresus ir veiklą internete, kurios dalis sudarys jūsų asmens duomenis. Daugiau apie mūsų naudojamus slapukus galite sužinoti skiltyje "Slapukai".

Kaip naudosime jūsų asmens duomenis

Pagal duomenų apsaugos įstatymus jūsų asmens duomenis tvarkysime tik tada, kai turėsime teisėtą pagrindą tai daryti su jūsų asmens duomenimis. Jūsų asmens duomenis tvarkome, jei: (i) būtina teikti jums paslaugas vykdant su jumis sudarytą sutartį; (ii) privalome tai daryti laikydamiesi teisinių ar reguliavimo prievolių; (iii) davėte sutikimą; arba (iv) jūsų asmens duomenų tvarkymas atitinka mūsų teisėtus interesus, su sąlyga, kad nė vienas iš šių interesų nepažeidžia jūsų pačių teisių, laisvių ir interesų.

Išskyrus ribotas aplinkybes, netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų apie jus (pvz., asmens duomenų, susijusių su jūsų sveikata, etnine kilme, religija, politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose ar lytine orientacija) ar asmens duomenų, susijusių su nusikalstamomis veikomis ar apkaltinamaisiais nuosprendžiais. Esant ribotoms aplinkybėms, kuriomis tvarkome specialias asmens duomenų kategorijas, toliau kursyvu išskyrėme papildomą teisėtą pagrindą.

Toliau pateikiamas tikslų, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis, sąrašas ir teisėtas pagrindas, kuriuo remiantis jie tvarkomi:

PaskirtisTeisėtas pagrindas
Sukurti, administruoti ir valdyti jūsų vartotojo paskyrą Būtina vykdant sutartį
Teikti jums mūsų paslaugas (įskaitant galimybę žaisti mūsų žaidimus)Būtina vykdant sutartį
Gauti ir atsakyti į jūsų pranešimus bei užklausasBūtina vykdant sutartį, jei pranešimas yra konkrečiai susijęs su mūsų paslaugomis, priešingu atveju remiamasi teisėtais interesais 
Pranešti jums apie svarbius mūsų svetainių, mobiliųjų programų ir paslaugų atnaujinimus Būtina vykdant sutartį
Užtikrinti, kad galėtume vykdyti reguliavimo įsipareigojimus, susijusius su jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis, be kita ko, tikrinant bet kokios jūsų mums pateiktos informacijos tikslumą, patvirtinant jūsų tapatybę ir amžių (dėl to galime atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims arba papildyti jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių (pvz., kreditų informacijos teikimo agentūrų) gauta informacija)) Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Išsiaiškinti lėšų bei turto šaltinius ir nustatyti, ar išleidžiama suma atitinka jūsų galimybes Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės 
Laikytis savo įsipareigojimų pagal taikomus įstatymus (įskaitant azartinių lošimų teisės aktus ir reguliavimo bei licencijavimo reikalavimus, susijusius su mūsų lošimų licencijomis) Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Nustatyti ir atskleisti bet kokią įtariamą neteisėtą, apgaulingą ar kitą netinkamą veiklą, susijusią su mūsų svetainėmis, mobiliosiomis programomis ir paslaugomis (įskaitant pinigų plovimą) Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės 

Esminis viešasis interesas: neteisėtų veiksmų prevencija arba aptikimas / visuomenės apsauga nuo nesąžiningumo / reguliavimo reikalavimai, susiję su neteisėtais veiksmais ir nesąžiningumu / sukčiavimo prevencija / įtarimas dėl terorizmo finansavimo ar pinigų plovimo  
Stebėti azartinių lošimų modelius ir nustatyti galimas atsakingo žaidimo problemas Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės 

Esminis viešasis interesas: asmenų, kuriems gresia pavojus, apsauga / tam tikrų asmenų ekonominės gerovės apsauga  
Neleisti jums naudotis mūsų svetainėmis, mobiliosiomis programomis ir paslaugomis, jei to prašėte (pvz., savęs pašalinimas) Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės 

Esminis viešasis interesas: asmenų, kuriems gresia pavojus, apsauga / tam tikrų asmenų ekonominės gerovės apsauga  
Laikytis bet kokių jūsų nustatytų arba jūsų paskyrai taikomų įmokų, išlaidų ar nuostolių apribojimų Sutikimas
Padėti siekti bet kokio kito tikslo, būtino mūsų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, arba konkrečiai nurodyto tuo metu, kai pateikiate savo asmens duomenis Būtina vykdant sutartį
Nustatyti bet kokį nesąžiningą naudojimąsi mūsų paslaugomisBūtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Nustatyti bet kokį mūsų paslaugos naudojimo sąlygų pažeidimą Būtina vykdant sutartį
Vykdyti rinkos tyrimų kampanijas Teisėti interesai geriau suprasti produktus ir paslaugas, kurie labiausiai patinka mūsų klientams 
Vykdyti apklausas, kad geriau suprastumėte mūsų produktus ir paslaugas Teisėti interesai geriau suprasti produktus ir paslaugas, kurie labiausiai patinka mūsų klientams 
Peržiūrėti jūsų atliktų apklausų rezultatus Sutikimas
Parengti statistinius duomenis, susijusius su jūsų ir kitų mūsų klientų naudojimusi mūsų svetainėmis, mobiliosiomis programomis bei paslaugomis Teisėti interesai suprasti naudojimąsi mūsų produktais bei paslaugomis ir taip juos tobulinti
Siųsti informaciją apie jus sudominti galinčius pasiūlymus ir akcijas, susijusius su mūsų paslaugomis Sutikimas
Įrašyti įeinančius ir išeinančius telefono skambučius bei tiesioginius pokalbius su mūsų klientų aptarnavimo atstovais mokymo tikslais  Teisėti interesai gerinti klientų aptarnavimą
Įrašyti įeinančius ir išeinančius telefono skambučius bei tiesioginius pokalbius su mūsų klientų aptarnavimo atstovais saugumo ir reguliavimo tikslais Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Naudoti jūsų vardą, pavardę, atvaizdą, vartotojo vardą ar buvimo vietą viešai prieinamoje ir rinkodaros medžiagoje, bet tik jums pateikus aiškų ir informacija pagrįstą sutikimą, kad tai padarytumėte Sutikimas
Dalijimasis: dalytis jūsų asmenine informacija su kitais Grupės nariais, kurie padeda teikti paslaugas klientams Teisėti interesai, leidžiantys mums teikti paslaugas
Dalijimasis: dalytis jūsų asmens duomenimis su mūsų profesionaliais patarėjais, pvz., teisininkais ir konsultantais Teisėti interesai, leidžiantys mums kreiptis patarimo
Dalijimasis: dalytis asmens duomenimis su kitais Grupės nariais siekiant užtikrinti, kad visoje grupėje būtų galima taikyti atsakingo žaidimo priemones Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Dalijimasis: dalytis jūsų asmens duomenimis su socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjais, kad galėtume teikti jums reklaminius skelbimus socialinės žiniasklaidos svetainėse, nebent savo socialinės žiniasklaidos paskyroje prašėte jų negauti Teisėtas interesas geriau reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas
Dalijimasis: dalytis jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis siekiant patvirtinti jūsų tapatybę ir geografinę buvimo vietą Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Dalijimasis: dalytis jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis sukčiavimo aptikimo ir kovos su pinigų plovimu tikslais  Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės 

Esminis viešasis interesas: neteisėtų veiksmų prevencija arba aptikimas / visuomenės apsauga nuo nesąžiningumo / reguliavimo reikalavimai, susiję su neteisėtais veiksmais ir nesąžiningumu / sukčiavimo prevencija / įtarimas dėl terorizmo finansavimo ar pinigų plovimo  
Dalijimasis: dalytis jūsų asmens duomenimis su teisėsaugos institucijomis nusikaltimų prevencijos ir nustatymo tikslais Teisėti interesai padėti apsaugoti mūsų paslaugas ir bendruomenę 

Esminis viešasis interesas: neteisėtų veiksmų prevencija arba aptikimas / visuomenės apsauga nuo nesąžiningumo / reguliavimo reikalavimai, susiję su neteisėtais veiksmais ir nesąžiningumu / sukčiavimo prevencija / įtarimas dėl terorizmo finansavimo ar pinigų plovimo  
Dalijimasis: Dalytis jūsų asmens duomenimis su nacionalinėmis savęs pašalinimo iš žaidimo duomenų bazėmis, jei esate save pašalinę iš žaidimoBūtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės 

Esminis viešasis interesas: asmenų, kuriems gresia pavojus, apsauga / tam tikrų asmenų ekonominės gerovės apsauga  
Dalijimasis: dalytis jūsų asmens duomenimis su lošimų priežiūros institucijomis, kad padėtume atlikti ir atliktume bet kokį tyrimą Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Slapukai: valdyti mūsų svetaines ir mobiliąsias programas, įskaitant galimybę jums sąveikauti su mūsų svetainėmis bei mobiliosiomis programomis ir atšaukti pasirinkimus judant tarp puslapių Teisėtas interesas mūsų paslaugas teikti naudojant svetainę su bent jau standartinėmis funkcijomis
Slapukai: analizuoti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, stebėti mūsų auditoriją internete ir talpinti tam tikrą turinį mūsų svetainėje, atsižvelgiant į jūsų naudojimą Sutikimas
Slapukai: sekti jūsų kelionę į mūsų svetainę ir iš jos, kad galėtume suprasti, kaip klientai patenka į mūsų svetainę ir iš jos, bei įgyvendinti bet kokius komercinius susitarimus Sutikimas 
Slapukai: laikytis taisyklių, įskaitant kelių vartotojo paskyrų, bandymų neteisėtai prisijungti prie vartotojo paskyros ar galimo sukčiavimo identifikavimą Būtina norint laikytis teisinės arba reguliavimo prievolės
Slapukai: pateikti trečiųjų šalių rinkodarą Sutikimas

Be pirmiau nurodytų tikslų, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis kitais tikslais, kuriuos laikome suderinamais su pirmiau išvardytais tikslais. Tai padarę, atitinkamai atnaujinsime šią Privatumo politiką.

Atminkite, kad pirmiau išdėstyti teisėti pagrindai bus taikomi pirmiausia, tačiau gali būti, kad dėl aplinkybių pasikeitimo gali pasikeisti teisėtas pagrindas. Pavyzdžiui, jei uždarysite savo vartotojo paskyrą pas mus, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį, bet toliau tai darysime, kad laikytumėmės teisinių reikalavimų.

Dalijimasis Grupės viduje

Esame Grupės dalis ir bus atvejų, kai jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi su kitais Grupės nariais. Tai įvyks šiomis aplinkybėmis:

 • suteikti mums galimybę nustatyti ir atkartoti atsakingo žaidimo priemones (pvz., savęs pašalinimą) žaidėjams visoje Grupėje (būtina norint laikytis teisinio/reguliavimo reikalavimo);
 • padėti valdyti paskyrą, identifikuoti ir tikrinti klientus, taip pat atlikti kitus reguliavimo patikrinimus (būtina norint laikytis teisinio/reguliavimo reikalavimo);
 • padėti užtikrinti, kad informacija apie klientą būtų atnaujinta ir tiksli (būtina norint laikytis teisinės/reguliavimo prievolės);
 • nustatyti klientus, kurie įvykdė arba yra įtariami sukčiavimu, pinigų plovimu ar kitomis nusikalstamomis veikomis (būtina norint laikytis teisinio/reguliavimo reikalavimo);
 • nustatyti klientus, pažeidusius mūsų Bendrąsias sąlygas ar kitas sąlygas, susijusias su mūsų paslaugomis (teisėti interesai);
 • siųsti kelių susietų prekių ženklų rinkodaros medžiagą, kai klientas to prašo (sutikimas); ir
 • analizuoti ir geriau suprasti mūsų verslą, klientus, produktus ir paslaugas visoje grupėje (teisėti interesai).

Be to, ateityje galime dalytis asmens duomenimis su kitais mūsų Grupės nariais tikslais, kurie bus susiję ir suderinami su pirmiau nurodytais tikslais. Galiausiai, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus mūsų bus reikalaujama dalytis asmens duomenimis visoje mūsų Grupėje dėl priežasčių, kurios nebuvo nurodytos pirmiau, privalėsime tai padaryti.

Dažnai tikrinkite šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius dalijimosi grupės viduje atnaujinimus.

Jūsų asmens duomenų atskleidimas

Be pirmiau išvardytų tikslų, susijusių su dalijimusi jūsų asmens duomenimis, taip pat atskleisime jūsų asmens duomenis tvarkytojams, su kuriais bendradarbiaujame. Su kiekvienu tokiu duomenų tvarkytoju sudarysime sutartį, užtikrinančią, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime atskleisti šiomis aplinkybėmis:

 • kai to reikalaus taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai (atskleidimas vyriausybės, reguliavimo ar vykdymo užtikrinimo institucijoms);
 • siekiant teisiškai apsiginti ir (arba) teismo proceso metu; ir
 • derantis dėl perėmimo, pirkimo ar susijungimo ir tuo pačiu vadovaujantis.

Jūsų asmens duomenų perdavimas už EEE ribų

Jūsų asmens duomenis saugome Meno Saloje, teritorijoje, kuri gavo Europos Komisijos sprendimą dėl duomenų apsaugos įstatymų tinkamumo. Jūsų asmens duomenimis taip pat gali naudotis Grupės nariai, esantys už Europos Sąjungos ribų, ir tokiais atvejais įgyvendinome standartines sutarčių sąlygas, kad užtikrintume tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.

Be to, galime dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Europos Sąjungos ribų ir visais tokiais atvejais užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenims apsaugoti būtų priimtos standartinės sutarčių sąlygos arba sprendimas dėl tinkamumo.

Saugumas

Imsimės tinkamų saugumo, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume jūsų asmens duomenų saugumą ir užkirstume kelią vagystei, praradimui ar neteisėtai prieigai prie jūsų asmens duomenų. Tačiau svarbu suprasti, kad saugumas niekada negali būti garantuotas, ir jūs nelaikysite mūsų atsakingais, išskyrus atvejus, kai jūsų asmens duomenų saugumui grės pavojus dėl mūsų aplaidumo.

Rinkodara

Jei esate užsiregistravę gauti mūsų siūlomas paslaugas, galime siųsti jums tiesioginės rinkodaros pranešimus, susijusius su kitomis mūsų ar mūsų Grupės siūlomomis paslaugomis, su sąlyga, kad sutinkate gauti tokius rinkodaros pranešimus.

Sutikimus dėl rinkodaros galite bet kada valdyti savo vartotojo paskyroje. Taip pat galite atsisakyti prenumeratos naudodami įrankius, nurodytus bet kuriame gautame rinkodaros pranešime. Atminkite, kad atsisakius rinkodaros prenumeratos, gali praeiti iki penkių darbo dienų, kol tai įsigalios.

Rinkodara socialinėje žiniasklaidoje

Mes taip pat galime naudoti jūsų mums pateiktą informaciją, kad parodytume jums atitinkamą reklamą ir suasmenintą turinį apie mūsų Grupės paslaugas tam tikrose trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos platformose (toliau – Socialinės žiniasklaidos svetainės), kurios mums prieinamos per atitinkamus paslaugų teikėjus (pvz., Facebook, Twitter). Jei nenorite matyti šių reklamų, galite pakeisti nustatymus Socialinės žiniasklaidos svetainėse. Jei nenorite, kad šią informacija dalytumėmės su Socialinės žiniasklaidos svetainėmis, galite kreiptis tiesiogiai į mus.

Slapukai

Šioje Privatumo politikoje terminu "slapukas" vadiname slapukus ir panašias technologijas, naudojamas informacijai (pvz., žiniatinklio indikatoriams) išsaugoti. Slapukas yra paprastas tekstinis failas, kurį jūsų kompiuteryje arba mobiliajame (ar kitame) įrenginyje išsaugo svetainės serveris, ir tik tas serveris galės atkurti arba perskaityti to slapuko turinį. Kiekvienas slapukas yra unikaliai pritaikytas jūsų interneto naršyklei. Jame bus tam tikra anoniminė informacija, pvz., unikalus identifikatorius, svetainės pavadinimas ir kai kurie skaitmenys bei simboliai.

Beveik visos svetainės ir programos, kuriose lankotės, įskaitant mūsų svetaines, naudos slapukus, kad pagerintų jūsų vartotojo patirtį leisdamos tai svetainei ir (arba) programai "įsiminti" jus jūsų apsilankymo metu (naudojant "sesijos slapuką") arba per pakartotinius apsilankymus (naudojant "nuolatinį slapuką").

Slapukai naudojami siekiant pagerinti jūsų naudojimąsi svetaine ar programa, pavyzdžiui, leidžiant efektyviai naršyti puslapius ir išsaugant jūsų pasirinkimus. Slapukai pagreitina ir palengvina jūsų sąveiką su svetaine. Jei svetainė ar programa nenaudoja slapukų, ji manys, kad esate naujas lankytojas kiekvieną kartą, kai pereisite į naują svetainės puslapį. Slapukai taip pat gali būti naudojami siekiant teikti tikslinę reklamą ir analizuoti jūsų naršymą svetainėje.

Daugiau apie slapukus apskritai ir kaip juos išjungti savo naršyklėje galite sužinoti čia.  

Sužinoti daugiau apie jūsų įrenginyje egzistuojančius reklamos slapukus ir juos tiesiogiai išjungti galite spustelėję čia.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugome šešerius metus. Šešeri metai skaičiuojami nuo jūsų vartotojo paskyros uždarymo arba laikotarpiu, kai jūsų vartotojo paskyra neveikia. Yra keletas šio saugojimo laikotarpio išimčių:

 • Jei patys save pašalinsite iš bet kurios iš mūsų paslaugų, šią informaciją saugosime neribotą laiką.
 • Jei dėl jūsų pradėtas tyrimas arba nustatėme galimą sukčiavimą, pinigų plovimą ar nusikalstamą veiklą, galime saugoti jūsų asmens duomenis ilgiau.
 • Jei kyla teisinis ginčas, jūsų asmens duomenis saugosime ginčo laikotarpiu ir šešerius metus po jo.

Asmens duomenų atnaujinimas

Kai kuriuos savo asmens duomenis galite bet kada atnaujinti savo vartotojo paskyroje. Pasikeitus jūsų asmens duomenims, kuo greičiau atnaujinkite savo vartotojo paskyrą. Jei nepavyksta pakeisti savo informacijos per savo vartotojo paskyrą, kreipkitės į palaikymo komandą

Jūsų teisės

Turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų laikomais jūsų asmens duomenimis (dar žinomą kaip prašymas susipažinti su duomenimis);
 • teisę gauti tam tikrus asmens duomenis automatizuotai apdorojamu formatu;
 • teisę pataisyti netikslius arba pasenusius asmens duomenis;
 • mums konkrečiai paprašius jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis ir nesant jokių kitų teisėtų sąlygų, kuriomis galėtumėte remtis, turite teisę atšaukti šį sutikimą;
 • teisę prašyti, kad tam tikri asmens duomenys būtų ištrinti, kai mums nebereikia jų tvarkyti, jei atšaukėte savo sutikimą pagal pirmiau pateiktą pastraipą, jei prieštaravote pagal toliau pateiktą pastraipą, jei jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba jei jūsų asmens duomenis būtina ištrinti pagal teisinę prievolę;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, jei teisėtas pagrindas yra tai, kad mes esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tačiau atminkite, kad mes vis tiek galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei yra kitų atitinkamų teisėtų pagrindų arba jei turime įtikinamų priežasčių toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis mūsų interesais, kurių nenusveria jūsų teisės, interesai ar laisvės;
 • teisę prašyti paaiškinti logiką, jei sprendimus dėl jūsų priimame tik automatizuotomis priemonėmis; ir
 • teisę nesutikti su tiesiogine rinkodara, o tai galima padaryti atsisakant tiesioginės rinkodaros jūsų vartotojo paskyroje arba per patį pranešimą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti su bet kokiu profiliavimu, kai jis susijęs tik su tiesiogine rinkodara.

Jei nesate tikri dėl savo teisių arba nerimaujate dėl to, kaip gali būti tvarkomi jūsų asmens duomenys, turėtumėte kreiptis į mūsų palaikymo komandą arba nacionalinę duomenų apsaugos priežiūros instituciją.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, galite tai padaryti susisiekę su palaikymo komanda. Atkreipkite dėmesį, kad nors mes stengsimės patenkinti bet kokį jūsų prašymą dėl jūsų teisių, jos nėra absoliučios. Tai reiškia, kad mums gali tekti atmesti jūsų prašymą arba galime jį patenkinti tik iš dalies.

Kai pateiksite prašymą dėl savo teisių, reikalausime tapatybės įrodymo. Taip pat galime paprašyti paaiškinti savo prašymą. Mes sieksime atsakyti į bet kokį prašymą per vieną mėnesį nuo jūsų tapatybės patvirtinimo, tačiau tai gali užtrukti ilgiau (tokiu atveju jus informuosime). Jei gauname pakartotinius prašymus arba turime pagrindo manyti, kad prašymai teikiami nepagrįstai, pasiliekame teisę neatsakyti.

Priežiūros institucijos

Jei turite nusiskundimų, turite teisę kreiptis į savo nacionalinę duomenų apsaugos priežiūros instituciją, tačiau pirmiausia prašome susisiekti su mumis ir suteikti galimybę išspręsti jūsų problemas.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų naudojimo arba norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, pirmiausia susisiekite su mūsų palaikymo komanda. Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu dataprotection@flutterint.com.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. liepos 26 d.