pokercasinosports

Glej tukaj za pravila za šport, ki veljajo za stave, vplačane pred: 12. 1. 2023

Pravila športne stavnice

Predstavitev

Uporaba in razlaga

Pravila in pogoji športne stavnice (v nadaljevanju "pravila športne stavnice") so del naših pogojev in določil.

Pravila športne stavnice veljajo za ponujene stavne možnosti in vplačane stave v športni stavnici.

Pravila športne stavnice sestavljajo:

 • uvodni razdelek;
 • splošna pravila športne stavnice in
 • pravila posameznih športov.

Splošna pravila športne stavnice veljajo za vse stave v športni stavnici, če ni drugače navedeno v pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili športne stavnice imajo prednost pravila posameznih športov. Splošna pravila športne stavnice bodo veljala za vse kategorije stav ali stavnih možnosti, ki niso navedene v pravilih posameznih športov.

Odgovornost uporabnika

Uporabniki se morajo seznaniti s pravili športne stavnice, ki veljajo za stavne možnosti, na katere želijo vplačali stavo.

Splošna pravila športne stavnice

Rezultati in poravnava stavnih možnosti

Splošno

Če v pravilih posameznih športov ni jasno navedeno, kako in na podlagi česa bo stavna možnost poravnana, se bo pri poravnavi upošteval uradni rezultat ustrezne krovne organizacije ne glede na poznejšo diskvalifikacijo ali spremembe rezultata (razen če je sprememba objavljena v 24 urah od začetne poravnave zadevne stavne možnosti, da se popravi napačno objavljen rezultat).

Če uradni rezultat ustrezne krovne organizacije ni na voljo, bomo rezultat (razumno) določili na podlagi informacij, ki jih pridobimo od neodvisnih virov. V takih primerih bomo ob vsaki novi informaciji, ki se pojavi v javnosti v 48 urah od poravnave, (razumno) določili:

 • ali je treba stavno možnost obnoviti oziroma ponovno poravnati v skladu z novimi informacijami in
 • ali je treba počakati na dodatne informacije, preden se odločimo obnoviti oziroma ponovno poravnati stavno možnost. Informacije, ki se objavijo v javnosti več kot 48 ur po poravnavi stavne možnosti, se ne upoštevajo (čeprav bi take informacije prispevale k drugačnemu rezultatu), če nismo napovedali, da čakamo na dodatne informacije.

V primeru negotovosti glede kateregakoli rezultata ali morebitnega rezultata si pridržujemo pravico do ukinitve poravnave katerekoli stavne možnosti za nedoločen čas, dokler se v naše razumno zadovoljstvo takšna negotovost ne odpravi. Pridržujemo si pravico do razveljavitve katerekoli stavne možnosti, če negotovosti v zvezi s poravnavo ni mogoče odpraviti v naše razumno zadovoljstvo.

Ponovne poravnave

Stave se običajno poravnajo kmalu po koncu zadevnega dogodka. Nekatere stave lahko poravnamo (ali delno poravnamo) pred objavo uradnega rezultata (ali povečamo uporabnikovo razpoložljivo stanje z njegovimi minimalnimi morebitnimi dobitki pri dani stavi), kar velja kot izključna ugodnost za uporabnika, ki jo odobri podpora uporabnikom. Vendar si pridržujemo pravico, da spremenimo poravnavo stave:

 • če je uradni rezultat drugačen od rezultata, na podlagi katerega smo sprva poravnali stavo ali
 • če se celotna stavna možnost razveljavi.

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo stave, če je bila poravnana po pomoti (zaradi človeške ali tehnične napake).

Ob ponovni poravnavi stave se lahko spremeni stanje na uporabnikovem računu v skladu s spremembami na novo poravnane stave.

Odpovedani nastopi, odstopi in diskvalifikacije

Športne stave so sprejete na osnovi "brez nastopa ni stave", če ni drugače navedeno. To pomeni, da bodo stave razveljavljene in vložki povrnjeni za ekipo ali tekmovalca, ki odstopi pred začetkom dogodka. Uporabimo lahko ekvivalent odbitka pravila 4 (t. i. Tattersall's Rule 4) za vse dobitke od stav na preostale udeležence dogodka (na podlagi kvote udeleženca, ki je odstopil).

Nekatere stavne možnosti bodo ponujene na podlagi načela "stava v vsakem primeru", če je tako navedeno. To pomeni, da ob odstopu ekipe ali tekmovalca (ne glede na to, ali odstopi prostovoljno, je suspendiran ali diskvalificiran ali odstopi kakorkoli drugače), preden se dogodka udeleži, se bodo vse stave, vplačane na tako ekipo ali tekmovalca (kot je primerno), štele za izgubljene stave.

Kadar je za dogodek vnaprej določen razpored iger in ekipa ali tekmovalec odstopi, je suspendiran ali diskvalificiran, si pridržujemo pravico, da stave poravnamo po nadaljnjih kvotah, potem ko je bila stavna možnost pregledana brez ekipe ali tekmovalca, ki je odstopil.

Če se ekipa ali tekmovalec udeleži kateregakoli dela športnega dogodka, ko se ta uradno začne, in iz kateregakoli razloga ne odigra do konca, se bodo stave, vplačane na tako ekipo ali tekmovalca, štele za veljavne (tj. stave na tako ekipo ali tekmovalca ne bodo razveljavljene).

Izbire niso v ponudbi

Naše stavne možnosti redno posodabljamo (da so mogoče dobitne izbire za posamezno stavno možnost vedno v ponudbi). Če ekipa ali tekmovalec, ki na koncu zmaga, iz kateregakoli razloga ni na voljo, bodo stave na druge izbire v zadevni stavni možnosti veljale (in bodo poravnane v skladu s temi in katerimikoli drugimi zadevnimi pravili poravnave stav).

Če se tekma konča z izenačenjem, mi pa nismo ponudili izbire za izenačenje, bodo zadevne stave razveljavljene.

Odpovedi, preklici in preložitve

Za nekatere stavne možnosti veljajo drugačna pravila, ki so navedena v pravilih posameznih športov. Če v pravilih posameznih športov za določeno stavno možnost ni pravil v zvezi z odpovedjo, preklicem in/ali preložitvijo, velja naslednje.

V povezavi s katerokoli tekmo, igro, individualnim nastopom, dirko ali podobnim dogodkom: Če dogodek ni dokončan v treh dneh po prvotno določenem datumu zaključka, bodo vse stave na stavne možnosti za ta dogodek razveljavljene, razen stav na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene.

V povezavi s katerimkoli turnirjem, tekmovanjem ali podobnim dogodkom: Če dogodek ni zaključen v 24 urah po predvidenem datumu zaključka, bodo vse z njim povezane stave poravnane v skladu z uradno odločitvijo ustrezne krovne organizacije, vendar mora biti taka odločitev podana v 90 dneh po predvidenem datumu zaključka. Če se v tem času ne razglasi uradna odločitev, bodo razveljavljene vse stave na katerokoli stavno možnost, povezano z zadevnim dogodkom, razen stav na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene. Če se razveljavi stavna možnost, ki je bila delno poravnana iz spoštovanja do naših uporabnikov, bodo take delno poravnane stave preklicane in vse stave na stavno možnost razveljavljene.

Če ni dodatnih športnih dejavnosti za stavne možnosti, ki nimajo na voljo izbire "izenačenje", bodo razveljavljene vse stave, vplačane po zaključku te dejavnosti.

Sprejeli bomo (razumno) odločitev, ali se stavna možnost nanaša na tekmo (oziroma podoben dogodek) ali na turnir (oziroma podoben dogodek). Tukaj so navedeni primeri, ki se bodo upoštevali:

 • Evropska liga – končni rezultati = turnir;
 • Liga prvakov – skupinski končni rezultati = turnir;
 • Premier liga – najboljši strelec, ki doseže gol = turnir;
 • golf z 72 luknjami – stave na tekmo = tekma;
 • Ryder Cup – končni rezultati = turnir;
 • turnir golfa – končni rezultati = turnir;
 • turnir tenisa – končni rezultati = turnir;
 • kriket – testna tekma = tekma;
 • serija Ashes – končni zmagovalec = turnir;
 • avtomotodirka (na primer Grand Prix) = tekma.

Sprememba prizorišča

Za vse ekipne športe velja, da se ob spremembi prizorišča po vplačilu stave vse stave razveljavijo le, če je novo prizorišče na domačem terenu ekipe, ki je bila sprva gostujoča (ali v primeru mednarodnih tekem, vendar le, če se prizorišče zamenja za prizorišče v drugi državi).

Za vse kategorije ali stavne možnosti, ki niso ekipni športi, velja, da so ob spremembi prizorišča po vplačilu stave vse stave veljavne.

Če se po vplačilu stave spremeni vrsta predvidene površine (na primer tekma hokeja se prestavi s trave na umetno travo), bodo vse stave veljale.

Časovna obdobja

Če se spremeni predvideno trajanje dogodka po vplačilu stave, vendar pred začetkom dogodka, bodo vse stave razveljavljene.

Nekatere stavne možnosti temeljijo na časovnem obdobju, ki traja do nekega dogodka na tekmi (na primer čas prvega gola). Če se tak dogodek zgodi med prekinitvijo ali prekinitvijo zaradi poškodb po rednem delu tekme, se šteje, da se je zgodil po koncu rednega dela tekme. Če se na primer na nogometni tekmi gol doseže v času prekinitve prvega polčasa, se šteje, da se je zgodil v 45. minuti.

Vse stave veljajo za ustrezen polni redni del, vključno s časom prekinitve. Podaljški in/ali kazenski streli se ne upoštevajo.

Sklicevanja na določeno število "dni" v pravilih športne stavnice se nanašajo na konec dneva po lokalnem času po preteku navedenega števila dni. Če je na primer nogometna tekma razpisana na 1. december, bi pravilo, ki omogoča, da se tekma konča v treh dneh po predvidenem datumu zaključka, pomenilo, da je rok za zaključek te tekme 4. december ob 23:59:59.

Stave v živo

Če za stavno možnost pri vseh športih ni predvidena sprememba v živo in v ustreznem času ne ukinemo stavne možnosti, velja naslednje:

 • če je za dogodek predviden čas začetka, bodo razveljavljene vse stave, vplačane po tem času in
 • če za dogodek ni predviden čas začetka, bomo poskušali določiti čas dejanskega začetka, vse stave po tem času, ki ga mi določimo, pa bodo razveljavljene.

V takem primeru bomo na začetku in koncu dogodka poskušali ukiniti stavne možnosti v živo. Kljub temu ne moremo zagotoviti, da bodo te stavne možnosti ukinjene ob primernem času.

Pridržujemo si pravico, da delno ali v celoti ukinemo rezultate/izbire pri stavni možnosti v športni stavnici, ki je bila spremenjena v živo.

Uporabniki so vselej dolžni upravljati svoje stave v živo.

Uporabniki morajo upoštevati, da se pri stavah v živo prenosi, ki so označeni "v živo" in jih ponujajo nekatere radijske in televizijske organizacije, lahko predvajajo z zamikom ali so predhodno posneti. Zamik se lahko razlikuje, kar je odvisno od nastavitve, na podlagi katere sprejemajo slike ali podatke. Upoštevaj tudi, da zaradi operativnih razlogov traja obdelava zahtevkov za stave v živo nekoliko dlje časa.

Če sprejmemo stavo za stavno možnost z že določenim rezultatom, bo ta stava razveljavljena (in dobitki v zvezi z njo ne bodo izplačani).

Prizadevali si bomo, da stavne možnosti, za katere je predvidena sprememba v živo, spremenimo v živo na začetku dogodka in jih ukinemo ob stvarnem dogodku (dosežen gol/točka, dosojen kazenski strel, izključitev igralca). Kljub temu ne zagotavljamo, da bodo take stavne možnosti ukinjene in spremenjene v živo na začetku dogodka.

Če je za stavno možnost predvidena sprememba v živo, nam pa take stavne možnosti ne uspe ukiniti na začetku dogodka in jo spremeniti v živo kadarkoli med njim, bodo razveljavljene vse stave po predvidenem času začetka, razen če določimo, da je bila stava vplačana pred uradnim ali dejanskim časom začetka. Če za dogodek ni predviden čas začetka, bomo poskušali določiti čas dejanskega začetka in vse stave po tem času, ki ga mi določimo, bodo razveljavljene.

Če je za stavno možnost predvidena sprememba v živo, nam pa take stavne možnosti ne uspe ukiniti na začetku dogodka, ampak jo spremenimo v živo pozneje med dogodkom, bodo veljavne vse stave, vplačane po začetku dogodka. Kvote se lahko prilagodijo in stave poravnajo v skladu s pravilnimi kvotami v času vplačila zadevne stave (take kvote določimo mi na podlagi razumne presoje).

Stavne možnosti za handicap

Če ni drugače navedeno v katerihkoli pravilih posameznih športov, se stavne možnosti za handicap določijo tako, da se rezultat izbrane ekipe prilagodi ustreznemu handicapu, ki je ponujen za tako ekipo. Če je na primer izbrana ekipa A +10, bo pri poravnavi stave rezultatu ekipe A dodanih 10 točk. Kadar je pri stavni možnosti za handicap izbrano izenačenje, bo zadevna stava določena tako, da se rezultat domače ekipe prilagodi ustreznemu handicapu (če je na primer ponujeno izenačenje –6, bo pri poravnavi stave odštetih 6 točk od končnega rezultata domače ekipe; če je tudi po tem rezultat obeh ekip enak, bo stava dobitna).

Če je pri stavah na handicap v živo ali pred tekmo, ki so povezane s katerimkoli našim dogodkom, storjena očitna napaka (tj.  handicap je – namesto + ali obratno), si pridržujemo pravico, da stave poravnamo s pravilnim handicapom, ki je veljal ob vplačilu stave.

Kjer so na voljo samo stave na handicap, bo stava poravnana kot stava na handicap, ne glede na to, ali je bila izbrana ali ne.

Stavne možnosti za kvalifikacije

Stavne možnosti za kvalifikacije (na primer uvrstitev v finale) bo določila ekipa ali tekmovalec, ki napreduje, ne glede na to, ali se udeleži naslednjega kroga ali dogodka, za katerega se je kvalificiral. Stave bodo poravnane po koncu kvalifikacije. Morebitna kasnejša diskvalifikacija ali sprememba rezultata ne bo upoštevana.

Izenačenja

Če ni drugače navedeno v pravilih posameznih športov, bodo pravila izenačenja veljala za vse stave na stavno možnost, pri katerih je več zmagovalcev kot pričakovano.

Izenačenje pomeni, da imata dve ali več izbir na dogodku izenačen rezultat. Če se na kateremkoli dogodku razglasi izenačenje, se za izbiro uporabi polovica vložka s polno kvoto, druga polovica pa je izgubljena. Če se razglasita več kot dve izenačenji, se vložek sorazmerno razdeli.

Napake

Prizadevamo si, da ne delamo napak pri sprejemanju stav Če pa je zaradi tehnične ali sistemske težave oziroma človeške napake sprejeta sporna stava (ki vključuje handicap ali podobno) in/ali zanjo veljajo pogoji, ki so:

 • materialno drugačni od tistih na voljo v sklopu splošnih stavnih možnosti ob vplačilu stave ali
 • očitno nepravilni ob možnosti, da se dogodek odvije ob vplačilu stave, vključno v vsakem primeru, ker je bila stava vplačana po začetku dogodka, ker stavna možnost ni bila prikazana ali je bila prikazana v živo ali iz kateregakoli drugega razloga, bodo vse stave veljale, vendar bomo dobitne stave poravnali s pravilnimi kvotami.

Če je ponujena stava na zmago/uvrstitev, čeprav kvota stavne možnosti jasno nakazuje, da ne bi smela biti, si pridržujemo pravico, da to stavo poravnamo samo kot dobitno. Če je izbira del večkratne stave na zmago ali uvrstitev, bo celotna večkratna stava poravnana samo kot dobitna.

Pravilno kvoto bomo mi (razumno) določili.

Maksimalna izplačila

Igralec je sam dolžan zagotoviti, da ne preseže tukaj navedenih omejitev. Omejitve veljajo tako za enojne kot večkratne vrste stav. Pri večkratni stavi, ki vključuje dogodke z različnimi maksimalnimi izplačili, bo uporabljena najnižja omejitev.

Za vse stave velja, da se vsakemu uporabniku (ali v skladu s spodnjimi določili skupini povezanih uporabnikov) izplača maksimalno izplačilo na katerikoli dan ne glede na vložke, kvote ali število dobitnih vrstic, kot je navedeno spodaj. Stava je sprejeta kot naložba enega uporabnika, razen v spodaj navedenih primerih.

Vse omejitve za maksimalna izplačila veljajo za enega uporabnika ali skupino uporabnikov, ki igrajo skupaj in so vplačali stave z istimi izbirami, tudi pri vplačilu niza stav z različnimi kvotami v različnih dneh, in sicer prek različnih računov ali kanalov. Če menimo, da je bilo na ta način vplačanih več stav, bo celotno plačilo za vse tiste stave skupaj omejeno na eno samo maksimalno izplačilo.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uporabimo naslednje omejitve. Vse omejitve so navedene v valuti €/$/GBP. Če uporabnik vplača stavo v drugi valuti, bo maksimalno izplačilo določeno na podlagi srednjega menjalnega tečaja, ki ga ponudi XE v trenutku poravnave.

Šport Kriterij Maksimalno izplačilo
Nogomet vse mednarodne moške tekme, Liga prvakov (po kvalifikacijskem delu), Evropska liga (po kvalifikacijskem delu), Svetovno prvenstvo, Evropsko prvenstvo, Premier League (Anglija), English Championship, League 1 in League 2, Premier League (Škotska), Bundesliga (Nemčija), Ligue 1 (Francija), Serie A in La Liga (Španija) 1.000.000
Nogomet vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj 200.000
Golf vsi uradni dogodki v sklopu US PCA ali Evropske turneje, stavne možnosti "Zmagovalec dogodka" 500.000
Golf vsi ostali golf turnirji, ki niso navedeni zgoraj, in vse stavne možnosti, razen "Zmagovalec dogodka" 100.000
Ameriški nogomet redna sezona lige NFL, stavne možnosti "Zmagovalec tekem končnice", "Handicap" in "Skupno št. golov" ter "Zmagovalec Superbowla" 250.000
Ameriški nogomet vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000
Košarka vse stavne možnosti "Zmagovalec tekem NBA", "Handicap", "Skupno št. točk" in "Zmagovalec prvenstva NBA" 250.000
Košarka vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000
Bejzbol vse stavne možnosti "Zmagovalec MLB", "Handicap", "Skupno št. točk" in "Zmagovalec World Series" 250.000
Bejzbol vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000
Konjske dirke  vse konjske dirke 50.000
Pasje dirke vse pasje dirke 10.000
Nešportni dogodki vse stave, ki vključujejo izbiro za nešportni dogodek (na primer X-Factor, Evrovizija, tekmovanje v petju itd.)   25.000
Tenis zmagovalec turneje ATP in zmagovalec turnirja 250.000
Tenis zmagovalec turneje WTA in zmagovalec turnirja 250.000
Tenis vse ostale stavne možnosti za tenis in turnirji, ki niso navedeni zgoraj, med drugim vključno z ITF, ATP/WTA Challenger in kvalifikacijami za ATP 25.000
Hokej na ledu vse stavne možnosti "Zmagovalec NHL", "Handicap", "Skupno št. golov" in "Zmagovalec Stanleyjevega pokala" 250.000
Hokej na ledu vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000
Ostali športi vse stave, ki vključujejo športno izbiro (ki ni navedena zgoraj), vključno z napovedmi za športne dogodke 50.000

Če je bila stava poravnana in je bil na uporabnikov račun nakazan večji znesek od pripadajočega maksimalnega izplačila, si pridržujemo pravico do spremembe nakazanega zneska, da bo pravilno odražal veljavno omejitev. To pravico si pridržujemo, če je bila stava v celoti zaključena ali izplačana prej z uporabo naše funkcije za izplačilo.

Skupna maksimalna dnevna omejitev izplačil: Maksimalni dnevni limit za izplačila vseh dobitnih stav, vplačanih v športni stavnici, znaša 1.000.000 €/$/£, pri čemer se upoštevajo morebitne nižje omejitve, ki veljajo za katerekoli posebne dogodke (kot je navedeno zgoraj). Če igralec vplača dobitne stave, ki presegajo to dnevno omejitev, bo izplačilo zmanjšano na 1.000.000 €/$/£ in preostanek izplačila nad tem zneskom bo zasežen.

Večkratne stave

Večkratna stava je sestavljena iz več stavnih izbir. Stavna izbira je definirana kot ena ali več izbir za stavno možnost, povezano s posameznim dogodkom.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji ne sprejmemo določenih večkratnih stav ali zmanjšamo vložke.

Za vse vplačane večkratne stave veljajo pravila športne stavnice, ki veljajo tudi za posamezne športe, povezane s katerokoli stavno izbiro večkratne stave.

Če katera od izbir v katerikoli stavni izbiri ne nastopi ali je razveljavljena v skladu s pravili športne stavnice (na primer prekinjena tekma), bodo vse stave na tako posamezno stavno izbiro razveljavljene, večkratne stave pa bodo temu prilagojene. Na primer trojna stava z eno razveljavljeno stavno izbiro bo dvojna stava. Če ta razveljavljena stavna izbira pomeni, da se posamezna stava večkratne stave spremeni v enojno stavo, bo slednja veljala.

Večkratne stave, ki vključujejo več izbir znotraj enega dogodka, ne bodo sprejete, kadar gre za povezane nepredvidene dogodke (tj. kadar rezultat enega dogodka vpliva na verjetnost rezultata drugega dogodka), razen kadar so take izbire izbrane z oblikovalnikom stav. Zavrnitev stav povezanega nepredvidenega dogodka se lahko zgodi samodejno ob vplačilu stave. Kadar je taka stava sprejeta pomotoma, bomo posamezne kombinacije stav, ki vključujejo dve ali več izbir na nepredvideni dogodek, poravnali kot enojne stave.

Stavnih možnosti za zmago/uvrstitev in samo zmago ni mogoče kombinirati v večkratno stavo. Če pomotoma sprejmemo tako večkratno stavo, bodo vse stave na zmago/uvrstitev, ki so vključene v večkratne stave, pri poravnavi razvrščene kot stave na zmago.

Vrste stav "Lucky 15/31/63": Te večkratne stave vključujejo enojne stave in več na štiri, pet ali šest izbir. Naslednje točke določajo število stav posamezne vrste stave Lucky:

 • Lucky 15 (4 izbir) vključuje: 4 enojne, 6 dvojnih, 4 trojne in 1 štirikratno stavo.
 • Lucky 31 (5 izbir) vključuje: 5 enojnih, 10 dvojnih, 10 trojnih, 5 štirikratnih in 1 petkratno stavo.
 • Lucky 63 (6 izbir) vključuje: 6 enojnih, 15 dvojnih, 20 trojnih, 15 štirikratnih, 6 petkratnih in 1 šestkratno stavo.

Tekmovalci z istim imenom

Če ima več kot en tekmovalec isti priimek in izbira ni bila identificirana po imenu, ekipi (kjer je to ustrezno) ali kvalificirani kvoti, se bo kot izbira štel tekmovalec z najnižjo objavljeno kvoto.

Če bosta imela dva ali več tekmovalcev najnižjo objavljeno kvoto, bo vložek razdeljen mednje.

Ime/naslov tekmovanja je osnova, na katero se nanaša stava. Če na primer vplačaš stavo na "Italija-Brazilija" pod imenom/naslovom tekmovanja "Svetovni pokal (Ž)", se bo stava nanašala na tekmo med Italijo in Brazilijo, ki je del Svetovnega pokala (Ž).

Pozne stave

Stave se sprejemajo do začetka dogodka ali do predhodno določenega časa, kar je prej.

Stave, ki so pomotoma sprejete po tem, ko so stave zaprte ali ko je bil dogodek končan ali v fazi, ko bi uporabnik lahko vedel, kakšen bo rezultat, bodo poravnane s pravilno kvoto v času vplačila stave.

Pravilno kvoto bo določila naša ekipa za športne stave.

Stave, vplačane po tem, ko je znan končni rezultat dogodka, bodo razveljavljene.

Če pride do spora o začetku dogodka/stavne možnosti, ker ustrezna športna krovna organizacija ni objavila uradnega začetka, bo poravnava vseh stav odvisna od časa, ki ga določimo za začetek dogodka.

Pokalna tekmovanja

Če ne objavimo drugih pogojev, bomo stave na končni rezultat poravnali na podlagi igralca ali ekipe, ki osvoji pokal.

Sumljive stave

Izraz "sumljive stave" se nanaša na primere, ko utemeljeno verjamemo, da je bila ena ali več stav vplačanih v sumljivih okoliščinah. To med drugim vključuje:

 • kadar se v kratkem času pojavi prepogost in/ali zelo nenavaden vzorec stav (v primerjavi s pravili stav), vplačanih na isto izbiro;
 • kadar se pojavi prepogost in/ali zelo nenavaden vzorec stav, vplačanih na isto izbiro, in kadar je teoretična verjetnost, da so take stave dobitne ob vplačilu stav na podlagi ponujenih kvot v času vplačila stav, bistveno neskladna s teoretično verjetnostjo, da bo ista izbira dobitna na podlagi izračuna začetnih kvot;
 • kadar je vprašljiva integriteta enega ali več dogodkov, med drugim kadar eden (ali več) udeležencev na dogodku pokaže izjemno pripravljenost, za katero razumno presodimo, da si ob vplačilu stave zanjo vedel ali da je zanjo vedel nekdo, ki je s tabo povezan, čeprav je bila ta informacija na splošno prikrita javnosti, da se pridobi nepravična prednost pri vseh stavah, vplačanih na ta dogodek;
 • kadar upravičeno sumimo, da stave ali niza stav nisi sam fizično vplačal, ampak je bilo vplačilo izvedeno robotsko, avtomatsko ali na kakšen drug način, pri katerem imetnik računa ni ročno vplačal posamezne stave prek svojega računa;
 • kadar upravičeno menimo, da si uporabil nepravične zunanje dejavnike ali vplive, povezane z dogodki in/ali predmetom posameznih stav;
 • kadar utemeljeno sumimo, da si odprl dva računa ali da se drugi ali vsak naslednji račun upravlja prek tvojega računa, da se prekrijejo realna vrednost, narava ali vzorec stav, ki si jih vplačal sam ali so bile vplačane v tvojem imenu; to velja, čeprav je drugi ali vsak naslednji račun odprt z drugačnim imenom;
 • kadar utemeljeno menimo, da deluješ v povezavi z drugimi ali da ne deluješ v svojem imenu;
 • kadar utemeljeno menimo, da so bile stave vplačane iz lokacije ali naprave, ki ni enaka tisti, ki naj bi jo po tvojih navedbah uporabil.

V primeru katerekoli od navedenih aktivnosti in brez omejevanja naše možnosti, da uporabimo druga razpoložljiva sredstva, lahko glede na okoliščine sprejmemo naslednje ukrepe:

 • zahtevamo, da nam posreduješ dodatne informacije, ki so utemeljeno potrebne, da se ugotovi, ali tvoja dejanja pomenijo sumljivo vplačevanje stav;
 • ukinemo ali zadržimo plačilo vseh zneskov (ali njihovih delov), dokler nam ne zagotoviš zadovoljivega dokazila, da stava ni sumljiva; kadar na primer sumimo, da je bila stava vplačana robotsko ali avtomatsko, bomo morda zahtevali, da nam zagotoviš utemeljeno dokazilo, da si posamezno stavo vplačal ročno prek svojega računa. strinjaš se z našo pravico, da po lastni presoji zberemo in obdelamo vse informacije, povezane s tvojimi stavnimi vzorci, osebnimi podatki, nakazovanjem sredstev in vsemi drugimi povezanimi informacijami in vprašanji, s pomočjo katerih bomo lahko proučili domnevno kršitev teh pravil;
 • ukinemo ali zadržimo plačilo vseh zneskov (ali katerihkoli njihovih delov), običajno ne več kot 30 dni, kadar je potrebno, pa tudi za obdobje, ki je razumno potrebno (na primer zaradi čakanja na preiskave, ki jih izvedemo mi, katerakoli športna krovna organizacija, regulativni organ za igre na srečo, organ kazenskega pregona ali katerakoli druga tretja oseba);
 • pred dogodkom razveljavimo stave, tudi večkratne; kadar bo mogoče, ti bomo vnaprej sporočili, da se stave razveljavijo pred (prvim) dogodkom, ki je z njimi povezan;
 • izračunamo vse dobitke na podlagi začetne kvote za dogodke, na katere se vplačajo stave; kadar bo mogoče, te vnaprej obvestimo, da bodo stave poravnane na podlagi začetne kvote;
 • kadar odkrijemo zelo pogost in/ali neobičajen vzorec stav, vplačanih na isto izbiro v kratkem časovnem obdobju (in kadar utemeljeno sumimo, da so te stave povezane), omejimo plačilo dobitkov; kadar je potrebno, bomo take omejitve uporabili na različnih računih do najvišjega izplačila za posamezne stave na katerihkoli posebnih stavnih možnostih;
 • kadar utemeljeno menimo, da si sodeloval ali bil povezan s kakršnimikoli sumljivimi stavami, bomo uporabili vsa razumna sredstva, da raziščemo zadevo, tudi taka za odkrivanje nedovoljenega dogovarjanja, sumljivih stav, prevar in goljufanja, ki so na voljo v industriji iger na srečo;
 • pridržujemo si pravico do zaprtja računa, če utemeljeno sumimo, da je bila s tistim računom povezana ena od opisanih aktivnosti;
 • kadar pred dogodkom razveljavimo stavo (ali razglasimo razveljavitev stave), bo vsak znesek, odtegnjen s tvojega računa v povezavi s tako stavo, dodan nazaj na tvoj račun;
 • pridržujemo si pravico, da izterjamo vse izgube, ki so neposredno ali posredno povezane s sumljivimi stavami; ta pravica ne vpliva na druge pravice (tudi pravice po običajnem pravu) v odnosu do tebe, ki so navedene v pravilih uporabe storitve ali drugod;
 • ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube, ki jih utrpiš ti ali katerakoli druga oseba zaradi ravnanja, opisanega v tem razdelku; prav tako si pridržujemo pravico, da sprejmemo katerekoli druge ukrepe v primeru sumljivih stav, čeprav to za nas ni obvezujoče.

Kot vedno bomo svoje pravice uveljavljali pošteno tako do tebe kot do vseh drugih uporabnikov. Za več podrobnosti glej naše splošne pogoje.

Smo član mednarodnega združenja za integriteto stav (International Betting Integrity Association – IBIA), ki je neprofitna organizacija za sledenje neobičajnih stavnih vzorcev in možnih manipulacij dogodka.  Zato smo vključeni v sistem zgodnjega opozarjanja, ki je namenjen odkrivanju takega ravnanja pri stavah.

Če prejmemo opozorilo, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji:

(i) ukinemo ponudbo dogodka ali serije dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti; in

(ii) odložimo in/ali zadržimo plačilo za dogodek ali serijo dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti, dokler ustrezna športna zveza ne potrdi integritete takšnega dogodka ali serije dogodkov prek organizacije IBIA.

Če organizacija IBIA v sodelovanju z odgovornimi krovnimi športnimi organizacijami potrdi, da je na dogodku ali seriji dogodkov prišlo do aktivne manipulacije dogodka, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji ukinemo stave, ki jih je na takšen dogodek vplačal posameznik, za katerega je organizacija IBIA potrdila, da je posedoval zaupne informacije o stavah, ali katerikoli drug posameznik, ki je na podlagi našega utemeljenega mnenja povezan s takšnim posameznikom, deluje v njegovem imenu ali je z njim vpleten na kakršenkoli drug način.

Da se preprečijo goljufije, prevare in pranje denarja, lahko razkrijemo tvoje podatke ter zgodovino stav in igranja tretjim osebam, med drugim tudi vsem ustreznim regulativnim organom, organom iger na srečo in športnih iger, finančnim ustanovam in organom kazenskega pregona ali vsem drugim organom, ki se ukvarjajo s preiskovanjem domnevnih kršitev. 

Prikaz rezultata

Čeprav trenutni rezultat, pretekli čas, video in drugi podatki, ki so na voljo na tem spletnem mestu, temeljijo na podatkih v živo, ki jih posredujejo tretje osebe, je treba upoštevati, da nanje lahko vpliva časovni zamik in/ali niso točni.  Če upoštevaš te podatke pri vplačilu stav, je to v celoti tvoja odgovornost. Naša pravila poravnave stav so še vedno veljavna, zato ne sprejemamo odgovornosti za morebitne neskladnosti med podatki, ki so prikazani tukaj, in poravnavo stave.

Poškodbe

Če so za stavno možnost, pri kateri število tekem ali verjetnost preostalih tekmovalcev lahko bistveno vplivajo na kvote, objavljene informacije o poškodbi, na primer Najboljši strelec ali Igralec z doseženim največjim številom točk, si pridržujemo pravico, da razveljavimo stave, uporabimo odbitek na podlagi pravila 4 ali spremenimo kvote za stave, potem ko je bila stavna možnost pregledana zaradi informacije o poškodbi.

To lahko velja za stave, vplačane med objavo informacije o poškodbi in pregledom zadevne stavne možnosti.

Predčasno izplačilo

Izplačilo je funkcija, ki je ponujena pri številnih stavnih možnostih. Ta funkcija ti omogoča, da spremeniš prvotno stavo na stavno možnost in blokiraš dobiček ali izgubo s predčasno poravnavo svoje stave (ali njenega deleža), ne da bi moral čakati na zaključek dogodka.

Zahtevek za izplačilo ne bo nujno sprejet in bo lahko neuspešen, če se stavna možnost na primer ukine ali se kvote spremenijo, preden je zahtevek obdelan.

Če je zahtevek za izplačilo uspešen, bo vidno sporočilo o uspešnem zahtevku, tvoja stava (ali njen ustrezni delež) bo takoj poravnana in vsi dobitki bodo vrnjeni na tvoj račun v znesku, prikazanem na gumbu "Izplačilo". Ta vključuje prvotni vložek (ali njegov delež), na račun pa ti bo povrnjen znesek, ki je prikazan na gumbu "Izplačilo". Pri celotnem izplačilu je stava v celoti poravnana, zato prihodnji dogodki ne bodo vplivali na znesek, ki je bil vrnjen na tvoj račun. Pri delnem izplačilu je poravnan samo del stave, zato bodo prihodnji dogodki vplivali na delež stave, ki je nisi izplačal.

Če zahtevek za izplačilo ni uspešen, bo vidno sporočilo s pojasnilom o zavrnitvi zahtevka in lahko ti bo ponujeno novo izplačilo.

Obdelava zahtevkov za izplačilo, ki se pošljejo med dogodkom v živo, bo morda trajala dlje časa zaradi zamude pri stavi v živo.

Pravila stav v živo veljajo samo za vse stave v živo, za katere je na voljo izplačilo.

Uporaba funkcije izplačila lahko pomeni odjavo, zato ne bo več mogoče koristiti določene ponudbe. Za več informacij glej pogoje in določila zadevne ponudbe.

Funkcija izplačila ne bo na voljo za stave, pri katerih je bila uporabljena brezplačna stava, če vrednost izplačila ni višja od višine brezplačne stave.

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo izplačila, če je bila stava poravnana po pomoti (na primer zaradi človeške ali tehnične napake). Ob ponovni poravnavi stave se lahko spremeni stanje na uporabnikovem računu v skladu s spremembami na novo poravnane stave.

Poravnavo izplačila lahko prekličemo, če se izkaže, da se je izplačana izbira po izplačilu stave spremenila v izbiro brez nastopa. V takem primeru bo stava razveljavljena, ker je bila vplačana na izbiro brez nastopa, znesek vložka pa bo povrnjen.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli ukinemo ali onemogočimo funkcijo "Izplačilo".

Izboljšana kvota

Stave, za katere ponujamo izboljšane kvote, bodo poravnane na podlagi rednega časa in časa prekinitve (brez podaljškov, kazenskih strelov in podobnega), če ni drugače navedeno za ustrezno stavo ali v pravilih stav.

Če ni drugače navedeno, bodo za stave, za katere so ponujene izboljšane kvote, veljala naša običajna pravila poravnave.

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo stave z izboljšanimi kvotami, če so slednje veljale samo za stave pred tekmo, mi pa smo pomotoma sprejeli stavo z izboljšano kvoto po začetku zadevnega dogodka.

V primeru jasnega in očitnega zapisa ali napake v zvezi s kvoto pri stavi z izboljšano kvoto bodo (v skladu z našimi običajnimi pravili poravnave) poskušali poravnati stavo s kvoto, ki smo jo nameravali ponuditi in/ali v skladu z zapisom, ki je bil jasno namenjen zadevni stavi.

Če se pri stavah z izboljšanimi kvotami, ki vključujejo več igralcev, eden ali več igralcev ne udeleži dogodka, si pridržujemo pravico, da poravnamo stavo na podlagi kvot preostalih igralcev.

Če pri stavah z izboljšanimi kvotami, ki vključujejo več tekem, ena ali več tekem ni odigranih, si pridržujemo pravico, da poravnamo stavo na podlagi kvot preostalih tekem.

Zahtevaj stavo

Pravila v tem razdelku in vseh razdelkih Zahtevaj stavo, ki so na voljo v pravilih posameznih športov, veljajo za poravnavo stav, vplačanih z možnostjo Zahtevaj stavo. Vsa druga pravila poravnave, ki so del pravil športne stavnice, bodo veljala tudi pri poravnavi stav, vplačanih z možnostjo Zahtevaj stavo, razen če so v nasprotju ali niso skladna s pravili iz razdelka Zahtevaj stavo (v takem primeru imajo prednost pravila iz razdelka Zahtevaj stavo).

Če se kateri od tekmovalcev, ki je del stave Zahtevaj stavo, ne udeleži zadevnega dogodka, bo razveljavljena celotna zadevna stava.

Ob očitni napaki v zapisu ali kvoti, si pridržujemo pravico, da prekličemo vplačane stave Zahtevaj stavo. V takem primeru bomo uporabnikom naknadno ponudili stavo Zahtevaj stavo z ustreznim zapisom ali kvoto, da bodo lahko znova vplačali stavo.

Razno

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji ne sprejmemo nekaterih stav v športni stavnici ali zmanjšamo vložke.

Vsa sklicevanja na časovna obdobja v pravilih športne stavnice se nanašajo na časovni pas, v katerem se odvija dogodek. Sklicevanje na uro začetka nogometne tekme se na primer nanaša na lokalni začetni čas.

Vse informacije so zagotovljene v dobri veri. Zato ne sprejemamo odgovornosti za morebitne napake ali izpustitve, povezane z informacijami, kot so objave kvot, tekmovalcev, časa, točk, rezultatov ali splošne statistike.

Vsi rezultati ali točke, o katerih te obvesti eden od naših zaposlenih ali agentov (na primer pri stavah v živo), so samo okvirni.

Po naši absolutni presoji se lahko odločimo, da kadarkoli ukinemo stave na stavno možnost (čeprav to storimo, preden je določeno v pravilih športne stavnice). Da se ohrani integriteta in poštenost stavnih možnosti, lahko razveljavimo določene stave iz stavne možnosti ali celotno stavno možnost.

Pravila športne stavnice lahko kadarkoli spremenimo. Vsaka sprememba pravil bo zavezujoča in bo začela veljati takoj ob objavi. Za vse stave, sprejete po spremembi teh pravil, bodo veljala pravila športne stavnice.