pokercasinosports

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA POKER PROMOCIJ

Spodaj so navedeni splošni pogoji in določila (v nadaljevanju "pravila"), ki veljajo za vse ponudbe, promocije in tekmovanja z nagradami (v nadaljevanju skupaj "promocije"), ki se oglašujejo ali so dostopne prek spletnih mest na naslovih www.pokerstars.com in www.pokerstars.eu (v nadaljevanju "spletišče") in/ali spletne platforme, ki je na voljo na spletišču (v nadaljevanju "igralni program"). Vse promocije organizira družba TSG Interactive Gaming Europe Limited (v nadaljevanju "mi"/"nas"/"naš"/"naša družba"). Naša družba je del skupine družb, ki jih neposredno in posredno upravlja poslovna skupina Flutter Entertainment PLC (v nadaljevanju "skupina Flutter Group").

Za sodelovanje v posamezni promociji se vsak udeleženec (v nadaljevanju "udeleženec"/"ti") zavezuje, da bo upošteval: (i) ta pravila; (ii) licenčno pogodbo za končnega uporabnika, ki ureja uporabo spletišča (v nadaljevanju "EULA"); (iii) pravila turnirjev, ki urejajo sodelovanje na turnirjih na spletišču (v nadaljevanju "pravila turnirjev"); in (iv) morebitne posebne pogoje in določila posamezne promocije, ki se objavijo na spletišču (v nadaljevanju "posebni pogoji").

1. Izpolnjevanje pogojev

1.1 Za sodelovanje v katerikoli promociji moraš: (a) prebivati ali igrati v pristojnosti, kjer je zakonito tako igranje na spletišču in v igralnem programu kot sodelovanje v promociji; (b) imeti 18 (osemnajst) let oziroma biti polnoleten po zakonodaji države, v kateri živiš (upošteva se višja omejitev); (c) izpolnjevati vse pogoji upravičenosti in/ali preverjanja, ki so določeni v vseh ustreznih posebnih pogojih; ter (d) upoštevati navodila in izpolnjevati zahteve, določene v vseh ustreznih posebnih pogojih.

1.2 Vsak udeleženec v promociji mora biti ista oseba, katere ime je navedeno na igralčevem računu (v nadaljevanju "račun Stars"), prijavljenem na našem spletišču, da lahko sodeluje v promociji (če je račun Stars potreben v skladu s posebnimi pogoji). S sodelovanjem v promociji potrjuješ, da so tvoje ime, priimek, naslov in osebni podatki, ki so prijavljeni in prikazani na tvojem računu Stars, točni in veljavni. Če ne boš predložil veljavnega dokazila o svojem imenu, naslovu ali drugih osebnih podatkih v naše razumno zadovoljstvo, boš samodejno izključen ali diskvalificiran iz promocije in lahko izgubiš vse pridobljene pravice, nagrade ali sredstva. 

1.3 Zaposleni in sorodniki in/ali osebe, povezane z zaposlenimi skupine Flutter Group, ne smejo sodelovati v promociji. V tem določilu izraz "sorodnik" med drugim zajema soprogo, soproga, zunajzakonskega partnerja, starše, bratranca, sestrično, otroka, brata ali sestro takega zaposlenega, izraz "povezani" pa njegovega sostanovalca ali partnerja, s katerim živi.

1.4 Kadar je osebam, ki se nahajajo v določeni pristojnosti, prepovedano sodelovati v promociji ali kadar promocija velja le znotraj določene pristojnosti, bo to navedeno v posebnih pogojih.

1.5 Da se izognemo dvomom, kadar promocija vključuje: (i) brezplačno sodelovanje v njej; ali (ii) zahtevo po igranju za denar za sodelovanje v njej, pri čemer je v obeh primerih ponujena denarna nagrada ali protivrednost v denarju, je prebivalcem s stalnim bivališčem v državah, ki spadajo v katerokoli od teh prepovedanih pristojnosti, izrecno prepovedano sodelovati v takšni promociji.

2. Ravnanje udeležencev

2.1 Če ugotovimo, da si kršil ta pravila, EULA, pravila turnirjev ali posebne pogoje, ali če odkrijemo oziroma upravičeno menimo, da si v promociji sleparil ali ravnal nepošteno, te lahko (i) izključimo, suspendiramo ali diskvalificiramo iz promocije; in (ii) izključimo iz prihodnjih promocij. O tem, katero dejanje ali ravnanje predstavlja kršitev teh pravil ali posebnih pogojev oziroma kaj predstavlja prevaro ali nepošteno dejanje, povezano s tvojim ravnanjem med sodelovanjem v promociji, odločamo izključno mi na podlagi lastne presoje.

2.2 Pri nas velja politika popolne nesprejemljivosti ravnanja, katerega namen je okoristiti se v promocijah s pridobivanjem zagotovljenega dobička ne glede na rezultat (ne glede na to, ali tako ravnaš sam ali znotraj skupine) (v nadaljevanju "neprimerna igra zaradi koristi"). Če odkrijemo neprimerno igro zaradi koristi, lahko: (i) na tvojem računu Stars razveljavimo promocijo in zasežemo vse nagrade, dobitke ali druge nagrade, povezane z njo; in (ii) zapremo tvoj račun Stars v skladu z EULA

3. Nagrade/darila

3.1 Trajanje in zadnji datum za sodelovanje v posamezni promociji, omejitve glede števila udeležencev (na udeleženca in/ali na splošno), ki jih bomo sprejeli pred koncem promocije, vse ustrezne stroške prijave, posebna navodila za veljavno sodelovanje v posamezni promociji, opis posamezne nagrade (v nadaljevanju "nagrada") ali nagrade v ponudbi ("darilo") ter podrobnosti o izbiri dobitnikov bodo določene v posebnih pogojih, ki bodo za vsako promocijo navedeni na našem spletišču.

3.2 Da se izognemo dvomom, je tukaj pojasnjeno, da nagrade, darila in/ali drugi izdelki, ki bodo podeljeni v sklopu promocije, niso prenosljivi in jih ni možno zamenjati za denar kakor tudi ne dati, dodeliti, prodati katerikoli drugi osebi ali jih zamenjati z njo.

3.3 Na podlagi razumne presoje lahko ponudimo denarno protivrednost za katerokoli nagrado ali darilo, tudi kadar prvotna nagrada ali darilo ni na voljo ali kadar bi zagotovitev nagrade ali darila za nas pomenila preveliko finančno ali logistično obremenitev. Izplačila denarnega nadomestila ne bo mogoče zahtevati, razen če se odločimo drugače. Denarna vrednost vsake nagrade ali darila (če se v kateri od ponujenih promocij odločimo ponuditi denarno nadomestilo) bo določena v posebnih pogojih.

3.4 Če v posebnih pogojih ni drugače določeno, bodo prejemniki nagrad/daril obveščeni v 30 (trideset) dneh od njihove osvojitve po telefonu, elektronski pošti ali prek druge oblike komunikacije, kot bo določeno v posebnih pogojih posamezne promocije. Sam si dolžan zagotoviti, da so kontaktni podatki in elektronski naslov, ki so navedeni na tvojem računu Stars, kakor tudi kontaktni podatki, navedeni ob sodelovanju v promociji in/ali med promocijo, veljavni in točni. Nagrado/darilo ti bomo poslali šele potem, ko boš obveščen o osvojenih dobitkih. Nagrade/darila bodo dodana na tvoj račun Stars ali poslana na naslov, ki je na njem prijavljen (kot velja).

3.5 Nagrade/darila je treba prevzeti v 30 (trideset) dneh od datuma prejetja našega obvestila o osvojeni nagradi/darilu, če ni drugače določeno v posebnih pogojih in/ali v obvestilu, ki ti ga pošljemo. Nagrade/darila, ki ne bodo prevzeta v predvidenem času, bodo nična. V takem primeru se lahko nagrade ponovno izžrebajo in ponudijo drugemu udeležencu ali v sklopu druge promocije.

3.6 Po prejemu obvestila o osvojeni nagradi ali upravičenosti do darila ti bo nagrada/darilo poslano ali dano na razpolago najkasneje 90 (devetdeset) dni po zaključku promocije, če ni drugače navedeno v posebnih pogojih. Nagrada/darilo bo na tvoj račun Stars dodana v čim krajšem možnem času in v skladu s posebnimi pogoji. Če pa se del nagrade/darila nanaša na dogodek, ki se bo odvil ob kasnejšem datumu, bo nagrada/darilo ali del nagrade/darila na voljo za uporabo šele na ta datum. 

3.7 Dobavitelj nagrade ali darila lahko določi dodatne pogoje in določila za njihov prevzem in/ali uporabo (v nadaljevanju "pravila tretje osebe"). Ne prevzemamo odgovornosti za tvoje neupoštevanje morebitnih takih pravil. Poleg tega boš morda moral z nami skleniti ločen obvezujoč dogovor glede pogojev v zvezi z nagrado in/ali darilom in/ali uporabo kateregakoli dela nagrade in/ali darila. Neupoštevanje teh pogojev lahko vodi do zasega ustrezne nagrade/darila.

3.8 Nagrajenci niso nikakor upravičeni ali pooblaščeni, da nas brez našega ustreznega predhodnega pisnega dovoljenja zavežejo h kakršnikoli pogodbi, izdatkom ali stroškom.

3.9 Nagrada ali darilo se ne bo podelilo udeležencu, ki:

3.9.1 iz kakršnegakoli razloga po veljavni zakonodaji ne bi smel prejeti in/ali uporabiti nagrade/darila ali če bi bila podelitev nagrade/darila takemu udeležencu nezakonita; ali

3.9.2 se je izključil iz igranja in sodelovanja pri nas ali je odjavil prejemanje sporočil o naših izdelkih ali storitvah, ki omogočajo osvojitev nagrade ali darila.

3.10 Udeleženec, ki prejme nagrado/darilo v sklopu katerekoli promocije, je sam odgovoren za plačilo vseh carin, davkov ali stroškov v zvezi s prejetjem navedene nagrade/darila ustreznemu organu, ne glede na to, ali gre za davek, ki se odbije od plačila za nagrado/darilo, ali davek od prejetja take nagrade/darila, kot to določa veljavna zakonodaja. Če smo dolžni odbiti davek od nagrade/darila, boš prejel nižji znesek od objavljene nagrade/darila. 

4. Varovanje zdravja – nagrade, povezane z dogodki in prazniki

4.1 Upoštevati moraš vse naše zdravstvene in varnostne smernice in/ali navodila v zvezi s tvojim sodelovanjem v tej promociji, ki jih prejmeš od nas ali bi moral biti z njimi seznanjen, in spoštovati vse ustrezne zakonske in pravne zahteve. Zaradi neupoštevanja danih navodil te lahko izključimo iz promocije.

4.2 Zagotoviti moraš varovanje svojega zdravja pri udeležbi kateregakoli dogodka ali dejavnosti, ki so del promocije ali nagrade/darila. Vsako ravnanje ali dejanje, za katerega menimo, da predstavlja zdravstveno ali varnostno tveganje (med drugim vključno s kakršnimkoli neprimernim vedenjem, fizičnim ali psihičnim), bo vodilo do takojšnje izključitve iz promocije.

4.3 Sprejeti moraš vse potrebne ukrepe za zagotovitev vseh ustreznih varnostnih standardov in splošne ustreznosti za sodelovanje v promociji ter se zavedati, da sodeluješ v promociji na lastno odgovornost.

4.4 Obvestiti nas moraš o morebitnem zdravstvenem ali kakršnemkoli drugem stanju, ki bi lahko pomenilo, da nisi primeren za sodelovanje v promociji, takoj ko izveš zanj. Na podlagi razumne presoje ti lahko odvzamemo mesto v promociji ali prekličemo nagrado ali darilo (kot je primerno), in sicer brez odgovornosti ali nadomestila, če presodimo, da lahko sebe ali druge izpostaviš nevarnosti bolezni ali poškodbe oziroma povzročiš odpoved, oviranje ali omejitev promocije.

5. Lastniške pravice

5.1 Določba 5 velja le, če se v promociji zahteva, da nam za sodelovanje v njej pošlješ v presojo vsebino, ki med drugim lahko vključuje kratke zgodbe, članke, bloge, glasovno-vizualne posnetke, prizore in fotografije (v nadaljevanju "vsebina").

5.2 Zagotavljaš in izjavljaš, da si lastnik vseh pravic intelektualne lastnine in drugih gradiv vsebine, ki jo pošlješ, ter/ali da imaš pooblastilo in vsa pisna dovoljenja, ki jih zahtevamo za uporabo in izkoriščanje vsebine v sklopu katerekoli promocije, kakot tudi vsa potrebna dovoljenja, pooblastila in privolitve, ki jih zahtevamo za vključitev morebitnih oseb (vključno z njihovimi imeni, podobami, nastopi, glasom, tržnimi znamkami, slikami in/ali biografijami), ki se pojavljajo v tvoji vsebini. Poleg tega potrjuješ, da nam s pošiljanjem vsebine daješ brezpogojno, nepreklicno, neizključno, brezplačno, v celoti plačano, povsem prenosljivo, trajno in povsod veljavno pravico in dovoljenje za njeno uporabo, objavo, posredovanje ali za pooblastitev tretje osebe, da jo uporabi, objavi ali posreduje v kakršnikoli obliki in na katerikoli že obstoječi ali prihodnji platformi brez kakršnegakoli nadomestila zate ali za drugo osebo (v najširšem pomenu besede, med drugim vključno s posamezniki, družbami, partnerskimi družbami in drugimi ustanovami), ki je v taki vsebini omenjena.

5.3 Zagotavljaš, da v tvoji vsebini niso prisotne, vključene ali uporabljene osebe, mlajše od 18 let, in da ta vsebina ni rasistična, nespodobna, slabšalna, grozeča ali nadlegujoča, opravljiva, zavajajoča, goljufiva, nasilna do posameznikove zasebnosti, žaljiva, bogokletna ali obrekovalna do katerekoli osebe ter tudi drugače ne vsebuje ali dopušča česarkoli škodljivega (vključno z virusi in/ali podobnimi onesnaževalci), da ni nezakonita, protipravna in/ali takšna, da krši pravice katerekoli osebe. Zagotavljaš, da z nobeno vsebino, ki nam jo pošlješ, ne kršiš nobenega patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, lastniških pravic ali pravic do zasebnosti nobene osebe ali posameznika. Strinjaš se, da v vsebino ne boš vključil oziroma v njej uporabil ničesar: (i) kar lahko razburi ali škoduje ostalim; (ii) kar napada, nadleguje, ogroža ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov na podlagi kakršnekoli klasifikacije, med drugim vključno z vero, spolom, spolno usmerjenostjo, raso, barvo, veroizpovedjo, etnično pripadnostjo, narodnim poreklom, državljanstvom, starostjo, zakonskim stanom, vojaškim statusom ali invalidnostjo; (iii) kar bi pomenilo ali kakorkoli drugače spodbujalo kaznivo ravnanje ali omogočilo civilno odgovornost ali kršitev katerekoli veljavne zakonodaje; ali (iv) kar je namenjeno za komercialne namene, med drugim vključno za zbiranje sredstev ali promoviranje, oglaševanje ali nagovarjanje k prodaji kakršnihkoli izdelkov ali storitev.

5.4 Strinjaš se, da nam vsebino, povezano s katerokoli promocijo, pošlješ ali jo daš v skupno rabo z nami po lastni presoji in na lastno odgovornost ter da si sam v celoti odgovoren za vse gradivo, ki ga vsebuje. Strinjaš se, da vsebine, ki nam jo pošlješ v sklopu promocije, nismo dolžni predhodno preveriti, spremljati, pregledati ali urediti.

5.5 Po oddaji svoje vsebine se strinjaš, da imamo skupaj s pooblaščenimi tretjimi osebami, ki delujejo v našem imenu, pravico zavrniti njeno objavo, jo odstraniti, zrezati, skrajšati ali urediti po lastni presoji ali po presoji tretjih oseb, ki delujejo v našem imenu. Dovoliš nam, da izvedemo katerokoli ali vsa zgoraj navedena dejanja, kot se nam zdi potrebno, ter da nismo dolžni uporabiti, naložiti, predvajati in/ali prenašati tvoje vsebine na našem spletišču ali v kateremkoli mediju (vključno s platformami družbenih omrežij).

6. Omejitev odgovornosti

6.1 S sodelovanjem v katerikoli promociji, vključno z oddajo katerekoli vsebine, soglašaš, da našo družbo, zakonite zastopnike, partnerje, podružnice, agencije in ustrezne uradnike, direktorje, zaposlene in agente skupine Flutter oprostiš, razrešiš in odvežeš vseh morebitnih izdatkov, stroškov za škodo, izgube, zahtevke, tožbe ali postopke, ki jih začneš ti (ali katerakoli tretja oseba v tvojem imenu) (v nadaljevanju "zahtevki"), in ki so posledica tvojega sodelovanja v promociji in/ali prejema morebitne nagrade/darila, pri čemer ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z navedenimi zahtevki (razen plačilo morebitnih izdatkov in stroškov, povezanih z (morebitno) nagrado/darilom, ki je del promocije). Ta omejitev ne vključuje morebitne naše odgovornosti, ki jo imamo do tebe za: (i) malomarnost; (ii) smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih; (iii) goljufivega zavajanja; ali (iv) vsakršno odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti z veljavno zakonodajo. Da se izognemo dvomom, določba 6.1 velja tudi za katerokoli nagrado in/ali darilo, ki jo zagotovi tretja oseba.

6.2 Ob upoštevanju določbe 6.1 zgoraj potrjuješ in se strinjaš, da v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne glede na vrsto tožbe, nastale na podlagi pogodbe, nedopustnega ravnanja ali drugega pravnega temelja, nismo ne mi ne skupina Flutter ali naši partnerji, med drugim vključno z našimi ustreznimi uradniki, direktorji, zaposlenimi, nasledniki ali pooblaščenci tebi ali katerikoli osebi (vključno s tretjo osebo, ki sodeluje v vsebini) odgovorni za: (i) kakršnokoli posredno, posebno, eksemplarično, kazensko, naključno, posledično ali kakršnokoli drugo škodo (med drugim vključno s škodo za prekinitev poslovanja, izgubo poslovanja in ostalih dobičkov, izgubo programske opreme, stroški nadomestitve opreme ali programske opreme ali izgube zapisov, informacij ali podatkov), ki nastane v kakršnikoli zvezi s tvojim sodelovanjem v katerikoli promociji (ali nezmožnosti za to), čeprav smo bili opozorjeni na verjetnost nastanka takšne škode; ali (ii) kakršnegakoli zahtevka, ki ga je mogoče pripisati napaki, opustitvi ali drugim nepravilnostim v promociji.

6.3 Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v primeru neizpolnjevanja katere od naših obveznosti v zvezi s promocijo ali nagrado/darilom, če tega zaradi spleta okoliščin, ki so zunaj našega nadzora, ne moremo storiti, in čeprav si lahko prizadevamo zagotoviti nadomestno nagrado/darilo, če tega ne storimo, udeležencu v nobenem primeru nismo dolžni ponuditi nadomestila.

6.4 Strinjaš se, da bo imela naša družba, zakoniti zastopniki, partnerji, podružnice, agencije in ustrezni uradniki, direktorji in zaposleni v skupini Flutter pravico do odškodnine in da bo odvezana odgovornosti za katerekoli in vse stroške, izgube, škodo, izdatke, globe, ki jih naložijo regulativni organi, in obveznosti (vključno z izgubo ugleda, dobrega imena in stroški strokovnih svetovalcev), ki jih utrpimo zaradi kršitve ali neizpolnjevanja tvojih dolžnosti iz teh pravil, EULA, pravil turnirjev in/ali posebnih pogojev oziroma zaradi tvojega neupoštevanja morebitnih naših navodil ali česarkoli drugega, kar je povezano s tvojim sodelovanjem v promociji.

7. Razno

8.1 V primeru sporov ali nesoglasij glede kateregakoli vidika promocije, med drugim vključno z vsem v zvezi s podelitvijo nagrade/daril, upravičenosti udeleženca do sodelovanja v promociji, obnašanja posameznega udeleženca, teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev zadnji odločamo mi, ta odločitev pa je končna in zate zavezujoča. Nanjo se ne moreš ne ti ne nobena tretja oseba pritožiti ali zahtevati ponovnega pregleda. Da se izognemo dvomom, to ne vpliva na nobeno tvojo pravico ali pravno sredstvo, ki ti je na voljo v skladu z veljavno zakonodajo.

7.2 Če je v posebnih pogojih navedeno, da mora zmagovalca določiti žirija na podlagi subjektivne analize ali razlage, bomo za člana žirije določili neodvisno osebo.

7.3 Osebne informacije, ki nam jih posreduješ ob sodelovanju v promociji ali med njo, bomo obdelali, shranili in uporabili v skladu z našimi pravili o varovanju zasebnosti. Strinjaš se, da se lahko tvoje uporabniško ime in država izvora objavita na lestvici za namene promocije. Tvojih osebnih podatkov, povezanih s tvojimi dobitki, pa ne bomo uporabili, če nam tega ne posebej odobriš. Če bi želeli, da v povezavi z udeležbo v katerikoli od promocij sodeluješ v reklamnih ali tržnih oglasih, te bomo najprej prosili za pisno soglasje.

7.4 Ta pravila, EULA, pravila turnirjev in vsi ustrezni posebni pogoji predstavljajo celoten naš sporazum s teboj v zvezi s posamezno promocijo, v kateri sodeluješ, in nadomeščajo vse predhodne (pisne ali ustne) izjave, sporazume, pogajanja ali dogovore, ki smo jih sklenili s teboj. Vsi pogoji, jamstva, izjave in določila (ki so izrecno ali implicitno določeni z zakonom) so v celoti izključeni, če tukaj ni drugače določeno. Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost celotnih teh pravil ali kateregakoli njihovega dela ne vpliva in ne zmanjša veljavnosti njihovih preostalih delov.

7.5 Če se prijaviš za promocijo, v kateri se za sodelovanje v njej zahteva nakazilo na račun Stars, in si z računa Stars izplačaš sredstva, preden opraviš navedeno nakazilo, ne boš več upravičen do promocijskih ugodnosti. Da se prepreči neupravičenost do navedenih ugodnosti brez vednosti, se ob vložitvi zahtevka za izplačilo pojavi sporočilo, ki te opozori, da boš izgubil nagrade/darila, če boš nadaljeval z zahtevkom.

7.6 Pridržujemo si pravico, da zadržimo nagrade/darila, če obstaja razlog za sum, da je nakazilo goljufivo ali ni bilo opravljeno zato, da se uporabi za igranje denarnih iger na našem spletišču.

7.7 Pridržujemo si pravico, da ta pravila kadarkoli v manjši meri spremenimo ali dopolnimo, zato da popravimo napake ali prispevamo k večji jasnosti in razumevanju za naše igralce in/ali udeležence. Poleg tega lahko, vselej na podlagi razumne presoje, spremenimo ta pravila ali posebne pogoje, prekličemo, prilagodimo ali ukinemo katerokoli promocijo oziroma jo umaknemo za določene igralce in/ali udeležence, če; (a) upravičeno menimo, da je posameznik ali skupina posameznikov zlorabila promocijo, zaradi česar je ogrožena njena integriteta; ali (b) če tako zahteva pravna ali regulativna sprememba; ali (c) obstajajo veljavni razlogi, ki nam onemogočajo nadaljevanje promocije, pri čemer mora biti ta razlog dovolj resen, kot je sesutje naših sistemov ali očitna napaka. O vseh predlaganih bistvenih spremembah teh pravil ali posebnih pogojev te bomo neposredno obvestili in/ali jih objavili na našem spletišču. Morebitna dopolnitev, sprememba ali umik promocije ne bo vplivala na udeležence, ki so se zanjo že prijavili, razen v primerih, ko je to zunaj našega nadzora (na primer zaradi pravnih in/ali regulativnih razlogov).

7.8 V primeru sporov ali neskladij med temi pravili in posebnimi pogoji, bodo imeli prednost pogoji in določila, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Z morebitnimi vprašanji o promocijah se obrni na podporo uporabnikom.

Posodobljeno aprila 2022.