Privacybeleid PokerStars, PokerStars Casino, BetStars en Full Tilt

Je privacy is van groot belang voor PokerStars, Full Tilt, BetStars en PokerStars Casino, welke alle merken zijn die eigendom zijn van en geleid worden door een bedrijfsgroep bekend onder de naam de 'Rational Group', de eigenaar en exploitant van de internetsites www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.comwww.betstars.com en www.fulltilt.com (de 'Sites').

De term 'Groep' betekent, waar gebruikt en in de juiste context, Rational Entertainment Enterprises Limited ('REEL') samen met haar dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van REEL, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk aangesloten bedrijf bij de bedrijfsgroep bekend onder de naam Rational Group (hierna in gezamenlijkheid te noemen 'REEL', 'Groep 'we/wij' of 'ons').

Wij spannen ons in om de persoonlijke informatie die wij verzamelen vertrouwelijk te behandelen door deze met eersteklas software, hardware, technieken, methodes en procedures te beschermen waardoor je kunt genieten van de verschillende producten die beschikbaar zijn op onze Sites in de wetenschap dat je privacy beschermd wordt. We houden ons bij het verwerken van je persoonlijke gegevens aan de voorwaarden van de Data Protection Act 2002 van het Eiland Man. Referenties naar gedefinieerde begrippen in dit privacybeleid zijn, indien niet hierin uiteengezet, zoals beschreven in de eindgebruikerslicentieovereenkomst.

1. Instemmen met het privacybeleid

 1. Door gebruik te maken van de Dienst, ga je ('Gebruiker' of 'je/jij') akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en wijzigingen zijn zodra deze via de Sites zijn bekendgemaakt van kracht. Je voortgezette gebruik van de Dienst brengt je instemming met dit privacybeleid en iedere wijziging die hieraan nadien wordt aangebracht met zich. Onze eindgebruikerslicentieovereenkomst heeft in geval van een conflict met een bepaling in dit privacybeleid altijd voorrang. Tenzij hier anders aangegeven hebben de begrippen die beginnen met een hoofdletter de betekenis die in de eindgebruikerslicentieovereenkomst beschreven staat. Het doel van dit privacybeleid is om je te informeren over hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en beschermen en tevens om je te informeren over je rechten ten aanzien van die gegevens.

2. Welke informatie wordt verzameld en met welk doel?

 1. Tijdens het proces van het openen van het Starsaccount van een Gebruiker op de Sites, en om ons de mogelijkheid te geven onze Diensten aan je te verlenen, vragen we je ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, je naam, geboortedatum, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, een wachtwoord en de verklaring dat je tenminste 18 jaar of ouder bent (of ouder in de landen waar de minimumleeftijd voor onze Dienst hoger ligt dan 18 jaar). In overeenstemming met onze vereisten volgend uit regelgeving en om toegang te krijgen tot en het kunnen gebruiken van onze software en/of de Dienst via een van onze websites, geef je ons (of derde partijen die namens ons optreden) hierbij toestemming: (i) om Location-based Services te gebruiken om je geografische locatie te bepalen via je computer of Apparaat (zoals beschreven in paragraaf 9 hieronder) (dit kan zijn inclusief maar niet beperkt tot je IP-adres, wifiverbinding en cookiegegevens); en (ii) je persoonlijke gegevens te verzamelen, bewaren. verwerken, op te halen en door te geven (dit is inclusief maar niet beperkt tot je locatiegegevens) en/of dergelijke andere gegevens of informatie die afgeleid kunnen worden van je Apparaat/computer, opdat de Dienst/software beschikbaar gesteld kan worden aan je alsook om te voldoen aan de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Je mag onze software en/of Diensten niet gebruiken als je niet wil worden gehouden aan deze bepaling of als je de toestemming zoals hierboven beschreven niet wil verlenen. We kunnen al je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je gegevens van of bij derde partijen, inclusief financiële instellingen, instanties voor het verifiëren van je identiteit en kredietinformatiebureaus te controleren met als doel de Diensten aan je te verlenen. Daarnaast bewaren we bepaalde persoonlijke gegevens als je gebruikmaakt van de Dienst, waaronder informatie over je activiteit op de Sites en informatie die opgeslagen is op of verkregen is via Apparaten of systemen die je gebruikt, zodat we de Diensten die we je bieden kunnen verbeteren en kunnen controleren dat je geen verboden software of tools van een derde partij gebruikt. Wij, onze geaffilieerden en derde partijen die namens ons diensten aan je verlenen gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het bevestigen van financiële transacties;
  • het verlenen van de Diensten aan je;
  • identificatie, verificatie en controle;
  • statistische analyse en onderzoek;
  • onderzoek en ontwikkeling;
  • marketing, marktonderzoek en het maken van klantenprofielen;
  • data-analyse;
  • in overeenstemming zijn met licentie- en regelgevingsvereisten;
  • het analyseren van je krediet- en frauderisico;
  • het bestrijden van beveiligingsrisico's; en
  • het bevestigen van je geografische locatie.

  We kunnen je persoonlijke gegevens openbaren:

  • als dit door de wet of regelgeving vereist is;
  • als we te goeder trouw menen dat dit nodig is:
   • om ons aan wetten of andere juridische eisen die ons zijn opgelegd te houden;
   • om onze rechten en belangen te beschermen en te verdedigen;
   • om te voldoen aan de eisen van regelgevingsinstanties of licentie-instanties of -autoriteiten;
   • om het derde partijen die ons diensten verlenen mogelijk te maken om vereffeningen of betalingen te doen die verband houden met inzetten gedaan door een Gebruiker;
   • om het bedrijven die betalingen voor ons managen of schulden innen en door ons zijn ingehuurd mogelijk te maken om de betalingen van en aan Gebruikers te doen;
   • om derde partijen die diensten verlenen namens ons of aan ons te assisteren;
   • voor derde partijen die ons, ons bedrijf of een deel van ons bedrijf kopen;
   • om kredietinformatiebureaus zoals beschreven in de omstandigheden hieronder beschreven in sectie 2 te assisteren;
  • met jouw toestemming;
  • met als doel calamiteiten tegen te gaan; of
  • als beschreven in paragraaf 5 en 6 hieronder.

  We kunnen je van tijd tot tijd informatie sturen over komende evenementen, nieuws over onze producten, links naar promoties en andere marketingcommunicatie over de diensten die we bieden (waaronder algemene klantenservice). Als je zulke promotionele berichten niet langer wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die zijn opgenomen in deze berichten.

  Als je een teruggedraaide, geweigerde of teruggekomen storting niet terugbetaalt, kunnen we, in overeenstemming met de van toepassing zijne wet, je accountgegevens en informatie over je storting aan kredietinformatiebureaus of een equivalent in het rechtsgebied waar je woont ('CRA') geven. Let op: een CRA kan de openstaande schuld die op je naam staat en andere persoonlijke gegevens opslaan en deze informatie kan aan andere organisaties worden overgedragen. Deze gegevens blijven vanaf de datum van de teruggedraaide, geweigerde of teruggekomen storting 6 (zes) jaar, of een andere van toepassing zijnde tijdsperiode, opgeslagen bij een CRA. Deze informatie wordt door het CRA gebruikt bij het tegengaan van criminaliteit, fraude en witwassen, het verifiëren van je identiteit als jij, je partner, andere leden van je huishouden, je bedrijf of je financiële partners andere kredietfaciliteiten aanvragen met jouw naam en gegevens, het controleren van rekeningen die je hebt, het goed- of afkeuren van leningen, geldzaken of andere faciliteiten, het nagaan van je gangen, het inlossen van je schulden, statistische analyses en het testen van het systeem.

  Je persoonlijke gegevens kunnen door ons, onze geaffilieerden, onze vertegenwoordigers en derde partijen die diensten aan ons verlenen, worden verwerkt, in rechtsgebieden buiten het Eiland Man en de Europese Economische Ruimte. In dit geval zullen we ons houden aan de voorwaarden van de Data Protection Act 2002 van het Eiland Man met betrekking tot de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens.

  We gebruiken alleen met jouw toestemming je naam voor publiciteitsdoeleinden.

  De naam waarmee je je bij ons registreert voor een Starsaccount moet je eigen naam zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je juiste en actuele gegevens invult op het inschrijfformulier voor een Starsaccount, omdat deze gegevens worden gebruikt voor het valideren van financiële transacties en de overige hierboven vermelde doeleinden. Je bent verplicht om ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in je persoonlijke gegevens.

  Gebruikers kunnen de gegevens in hun account wijzigen via de relevante accountoptie in de gedownloade software.

3. Stortingen en uitbetalingen

 1. Om geld te kunnen storten moeten Gebruikers informatie over de stortingsmethode geven (zoals bijvoorbeeld een creditcardnummer en andere creditcardgegevens). Deze informatie kan samen met je andere persoonlijke gegevens gebruikt worden bij de afwikkeling van de financiële transacties die je met REEL uitvoert. Je bent verplicht om ons op de hoogte te stellen van, of je Starsaccount te updaten met, relevante wijzigingen in je persoonlijke gegevens.

4. Vertrouwelijkheid

 1. REEL heeft wezenlijke inspanning geleverd de vertrouwelijkheid van de identiteit, voorkeuren en overige informatie die verzameld wordt van individuele Gebruikers te beschermen en zal niet bewust toestaan dat iemand buiten de Groep, anders dan de Gebruiker zelf of als beschreven in dit Privacybeleid, toegang verkrijgt tot deze informatie. We hebben wezenlijke investeringen gedaan in onze server, database, back-up, firewall en encryptietechnologie om de gegevens die we verzamelen te beschermen. De gebruikte technieken zijn onderdeel van een state-of-the-art-beveiligingsarchitectuur.

  Jij moet ook werk maken van het beschermen van je eigen gegevens. Je Inloggegevens (zoals gedefinieerd in onze eindgebruikerslicentieovereenkomst) zijn vertrouwelijk en je bent verplicht om deze te allen tijde veilig en vertrouwelijk te houden en je uiterste best te doen om deze geheim en vertrouwelijk te houden.

  Let op: als je gebruik maakt van Home Games, is de Stars-ID van je gebruikersaccount ook je naam als clubmanager of clublid. Deze is te zien voor de clubmanager en alle clubleden in de Home Games-lobby, de clublobby en in (als de clubmanager ervoor kiest om zich hierbij aan te sluiten) publieke bestanden van clubs. Mensen die jou via Home Games en/of je club kennen, weten dus ook wat je Stars-ID is. Als je hier niet mee akkoord gaat maak dan geen gebruik van Home Games.

5. Grenzen aan vertrouwelijkheid

 1. Wettelijke openbaarmakingsverplichtingen: vanwege de juridische-, gereguleerde, en veiligheidsomgeving waarin we werken, kunnen we onder bepaalde omstandigheden worden verplicht persoonlijke gegevens van onze Gebruikers te openbaren en kan het zo zijn dat het niet toegestaan is om je hierover te informeren. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om dergelijke openbaarmaking zo veel mogelijk te beperken tot het volgende:

  1. als we er in alle redelijkheid op mogen vertrouwen dat we verplicht zijn de gegevens te verstrekken naar aanleiding van een dagvaarding, bevel of andere juridische procedure; of
  2. wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, hen te kunnen benaderen of juridische stappen tegen hen te kunnen ondernemen om onze rechten te beschermen of af te dwingen; or
  3. waar nodig om het beïnvloeden van wedstrijden of noteringen op onze site BetStars tegen te gaan of om als onderdeel van een vroeg waarschuwingssysteem abnormale wedpatronen te identificeren, kunnen we gegevens gerelateerd aan zulke wedpatronen of gegevens van een verdachte overtreden openbaar maken aan sportorganisaties, regelgevingsinstanties of andere derde partijen waarvan we lid zijn of waarmee we samenwerken in het onderzoeken van zulke overtredingen.

  Daarnaast kunnen wij, en je geeft ons hiervoor de toestemming, je Stars-ID, naam, leeftijd, adres, plaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres, geolocatie plus gegevens over financiële instrumenten die gebruikt zijn om te storten en te laten uitbetalen aan onze vertegenwoordigers van derde partijen of overheidsinstellingen verstrekken als wij op goede gronden mogen geloven dat dit noodzakelijk of gepast kan zijn in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteiten en activiteiten waarvoor wij aansprakelijk zouden kunnen zijn.

6. Wie ontvangt je gegevens?

 1. Naast de wettelijke openbaarmakingsverplichtingen zoals vermeld in dit privacybeleid mogen we je persoonlijke gegevens verstrekken aan onze werknemers, onze vertegenwoordigers en derde dienstenverleners die onze persoonlijke gegevens gebruiken om ons diensten verlenen die verband houden met jou als Gebruiker van onze Sites. Alle ontvangers van jouw persoonlijke gegevens zijn gehouden aan de van toepassing zijnde privacywetgeving om je persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op een ten minste vergelijkbaar niveau waaraan ook wij gehouden zijn te beveiligen.

  We kunnen je persoonlijke gegevens die verkregen zijn door je gebruik van de Dienst in overeenstemming met dit privacybeleid combineren met andere informatie die verkregen is door je gebruik van andere diensten die door de Groep worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, online websites die opereren onder de merknamen 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'BetStars' en 'Full Tilt', en producten die daaraan gerelateerd zijn of een bijdrage leveren, inclusief mobiele diensten en diensten voor sociale netwerken. We behandelen deze gecombineerde informatie in overeenstemming met dit privacybeleid en gebruiken het voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid.

7. Direct marketing

 1. We kunnen je e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om je te voorzien van nieuws, promoties en andere marketingaanbiedingen van de Groep. We kunnen je e-mailadres en telefoonnummer ook delen met onze marketingpartners om je te voorzien van andere marketingaanbiedingen. Om je recht op privacy te respecteren bieden we je een eenvoudige manier om te zorgen dat je geen marketingaanbiedingen van ons of onze partners en geaffilieerden via e-mail en telefoon meer ontvangt. Je kunt te allen tijde verzoeken om deze aanbiedingen niet meer te ontvangen door ons een leeg bericht met het woord 'Remove' als onderwerp te sturen naar evenementen. Als je verzoekt om de marketingcommunicatie over deze aanbiedingen niet meer te ontvangen, verwijderen we je gegevens van onze lijsten voor marketingdistributie en van alle eventuele toekomstige lijsten die we delen met onze marketingpartners. Het is echter mogelijk dat je je apart uit moet schrijven voor marketingaanbiedingen die verstuurd worden door partners die je contactgegevens van ons hebben ontvangen voordat je verzoekt om verwijderd te worden van deze lijsten.

8. Je rechten ten aanzien van je gegevens

 1. Je hebt het recht ons te vragen om je een overzicht te geven van de persoonlijke gegevens die we van je hebben (in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving). Dit heet een 'subject access request' (SAR) en mits we je identiteit naar tevredenheid kunnen vaststellen (waarvoor we je bijvoorbeeld verzoeken om identificatie en andere gegevens en je deze verstrekt) hebben we veertig (40) dagen om te voldoen aan je SAR. In bepaalde gevallen vragen we je om een kleine bijdrage om de administratiekosten van je SAR te dekken. Deze kosten zijn in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Ons doel is om je gegevens altijd zo accuraat mogelijk te houden. Je kunt op ieder moment contact met ons opnemen om je gegevens te bekijken, te wijzigen of je gegevens aangepast of gecorrigeerd te krijgen op grond van je rechten onder de Data Protection Act 2002 van het Eiland Man. In een dergelijk geval vereisen we wel bewijs van je identiteit. Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens, e-mail dan naar de klantenservice. Let op: als we je Starsaccount sluiten of als je ons om welke reden dan ook verzoekt om je Starsaccount te sluiten, worden je persoonlijke gegevens bewaard voor een tijdsperiode die vereist is volgens de van toepassing zijnde antiwitwaswetgeving of andere licentievereisten. 

9. Cookies

 1. Cookies zijn tekstbestanden die worden gedownload op je computer, laptop of mobiele apparaat (elk een 'Apparaat') als je onze Sites bezoekt. Ze worden vervolgens teruggestuurd naar de website waar ze vandaan kwamen, iedere keer als je deze opnieuw bezoekt, of naar een andere website die deze cookies herkent.

  Cookies zijn erg handig en kunnen gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Ze laten je bijvoorbeeld efficiënt tussen pagina's navigeren, je voorkeuren onthouden, en verbeteren de algemene gebruikersbeleving. Soms worden cookies gebruikt om te helpen zorgen dat de advertenties die je online ziet relevant zijn voor jou en aansluiten op je interesses.

  We gebruiken cookies om doorverwijzingen naar onze websites bij te houden, je voorkeuren te onthouden, te zorgen dat onze websites sneller reageren, en om geanonimiseerde statistische gegevens te genereren, die we gebruiken om de gebruikersbeleving op onze websites te verbeteren. We gebruiken ook cookies om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, het aantal keren dat je een advertentie ziet te limiteren, te onthouden dat je een website hebt bezocht en om advertenties aan te bieden die beter bij je interesses passen.

  Meer informatie over cookies en hoe we ze op de Sites gebruiken kun je vinden in het cookiebeleid, waarin ook beschreven staat hoe je cookies kunt uitschakelen of kunt instellen welke cookies er op je apparaat worden opgeslagen (bekijk speciaal de sectie genaamd 'Je cookie-instellingen managen').

10. Wie zijn wij?

 1. We zijn geregistreerd bij de Isle of Man Information Commissioner in overeenstemming met de wetgeving van het eiland Man.

  Rational Entertainment Enterprises Limited
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Isle of Man, IM3 1DZ

Privacybeleid laatst herzien: januari 2017

Verantwoord spelen

Responsible Gaming

We vinden verantwoord spelen erg belangrijk en willen graag dat je een plezierige en positieve speelervaring beleeft.

Veelgestelde vragen Klantenservice

FAQ

Onze klantenservice heeft een lijst van vragen opgesteld die vaak door spelers gesteld worden, samen met de antwoorden.

Veelgestelde vragen over pokerspellen

faq games

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over het pokeren bij PokerStars.

Speciale aanbiedingen

Special Offers

PokerStars heeft het hele jaar door speciale aanbiedingen, met geldprijzen, plaatsen voor de beste live-evenementen en nog veel meer.

Pokeren

How to Play Poker

Je vindt de pokerregels, tips voor beginners en uitgebreide strategieën in de sectie over het spelen van poker bij PokerStars.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.