Stars Rewards-programma - Teruggaven en Beloningen ('Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen')

Met je deelname aan het Stars Rewards-programma ('Stars Rewards-programma'), dat aangeboden wordt door The Stars Group, word je geacht akkoord te zijn met de Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen.

 1. Deelname aan het Stars Rewards-programma is gebonden aan deze Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen zoals hierin beschreven. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen op elk moment te wijzigen, uit te breiden of te aan te passen en je voortgezette deelname aan het programma betekent dat je accepteert en erkent dat je gehouden bent aan deze Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen. Het is raadzaam deze Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen en de andere pagina's over Stars Rewards regelmatig opnieuw door te lezen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen.

 2. Lidmaatschap van het Stars Rewards-programma is gratis en beschikbaar voor inwoners van landen waar zulk lidmaatschap is toegestaan. In bepaalde landen kan deelname bij lokale wet verboden zijn.

 3. Ga naar de veelgestelde vragen over Stars Rewards voor meer informatie over hoe je kunt deelnemen.

 4. Spelers verdienen geen beloningspunten of beloningen totdat ze zich hebben ingeschreven voor deelname aan het Stars Rewards-programma via de knop ‘Nu starten’, te vinden onder de knop ‘Starten’ in de software. Deze knop is te vinden in de hoofdlobby of in het menu 'Mijn Stars'.

 5. Het Stars Rewards-programma biedt onze loyale klanten cashteruggaven en geeft ze de kans extra beloningen te winnen voor hun eerdere spel om echt geld. Let op: je lidmaatschap van het Stars Rewards-programma kan worden ingetrokken als er op welke manier dan ook misbruik van gemaakt wordt. Een beslissing om het lidmaatschap in te trekken wordt genomen naar eigen goeddunken van The Stars Group en kan niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

 6. Teruggaven en beloningen (samen met beloningspunten die zijn verzameld als onderdeel van dit programma) mogen op geen enkele manier worden overgedragen, geruild, verkocht of verhandeld. Teruggaven en beloningen kunnen alleen gewonnen worden en beloningspunten kunnen alleen verzameld worden, door te spelen om echt geld. Als er een beloningspuntendoel is bereikt, winnen spelers willekeurige Stars Rewards-beloningen in ruil voor deze punten, zoals uitgelegd in de veelgestelde vragen over Stars Rewards. Stars Rewards-beloningen kunnen bestaan uit cash, speeltegoed of StarsCoin (onze virtuele loyaliteitstoken die kan worden ingewisseld voor bepaalde artikelen in de Rewards-winkel).

 7. Sommige beloningen die gewonnen worden via Stars Rewards kunnen rondspeelvereisten hebben.

 8. Door deel te nemen aan het Stars Rewards-programma bevestig je dat we je gebruikersnaam mogen gebruiken als je een significante prijs wint. We gebruiken, als je een beloning ontvangt met een waarde groter dan $ 9.999, je naam, afbeelding en beeltenis echter niet voor publiciteits- en marketingdoeleinden zonder je schriftelijke toestemming. We vragen ook je toestemming als we graag willen dat je interviews geeft (zonder vergoeding) aan door ons gekozen persagentschappen met betrekking tot je prijs.

 9. Elk misbruik van het Stars Rewards-programma (zowel door samenspel, valsspelen, fraude of andere vormen van misbruik) of het niet navolgen van de Voorwaarden voor Teruggaven en Beloningen kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap en verbeurdverklaring of terugvordering van alle verzamelde beloningen, beloningspunten en StarsCoin.

 10. Alle inzetactiviteit die frauduleus wordt uitgevoerd of als poging om beloningen te ontvangen zonder te spelen om echt geld, leidt tot verbeurdverklaring of terugvordering van bijbehorende beloningen. Onze eindgebruikerslicentieovereenkomst is ook van toepassing op het Stars Rewards-programma.

 11. We behouden ons het recht voor om Stars Rewards-beloningen aan spelers terug te vorderen waarbij de beslissing om een speler een beloning toe te kennen of een bepaald beloningsniveau toe te kennen een gevolg is van een duidelijke fout, fraude, een technisch probleem of andere onvoorziene omstandigheden.

 12. Lidmaatschap van het Stars Rewards-programma en de voordelen ervan worden naar ons goeddunken aangeboden en we behouden ons het recht voor om het Stars Rewards-programma (en de voordelen ervan) op elk moment te beëindigen en/of te wijzigen.

 13. Beslissingen van medewerkers en het management met betrekking tot het Stars Rewards-programma zijn bindend en kunnen niet aan herziening of beroep worden onderworpen.

Voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2018.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice.

Kassier

Cashier

Klaar om om echt geld te spelen? Stort snel en eenvoudig geld in je Starsaccount met verschillende methoden, zowel op de computer als op mobiele apparaten.

Rewards-winkel

Rewards Store

Gebruik je StarsCoin om exclusieve artikelen te kopen in de Rewards-winkel.