Rangering av pokerhender

Hands in Poker

På PokerStars har vi mange forskjellige typer poker, der noen har forskjellige håndrangeringer. Hold`emOmahaSeven Card Stud og Five Card Draw har alle tradisjonelle ”høy” håndrangeringer. Omaha Hi/LoRazz og Stud Hi/Lo har ”Ess til Fem” (”California”) rangering for lave hender. 2-7 Single Draw og 2-7 Triple Draw har ”To til Syv” (”Kansas City”) rangering for lave hender.

Til slutt, Badugi bruker et rangeringssystem som er unikt for det spillet.

Tradisjonell rangering av høye pokerhender

+

Straight Flush: Fem kort i rekkefølge og samme kortslag.

Straight

Hvis man står likt: Den som har høyeste kort på toppen av rekken, vinner. Den beste straight-flushen en kan ha er Royal Flush, som består av ess, konge, dame, knekt og ti i samme kortslag. En royal flush er en uslåelig hånd..


Fire like:Fire kort med samme rangering og ett sidekort, kalt ”kicker”.

Four of a Kind

Hvis man står likt: Den med høyeste fire like vinner. I spill med felleskort der spillere har samme fire like, vinner den som har det høyeste femte kortet ("kicker").


Fullt hus: Tre kort med samme rangering og to kort med en annen matchende rangering.

Full House

Hvis man står likt: Den med de tre høyeste matchende kortene vinner. I spill med felleskort der spillere har samme tre like, vinner den som har høyeste verdi på de to matchende kortene.


Flush: Fem kort av samme slag.

Flush

Hvis man står likt: Den spilleren som har det høyest rangerte kortet, vinner. Om nødvendig kan det nest høyeste, tredje høyeste, fjerde høyeste og femte høyeste kortet brukes til å skille hvis man står likt. Om alle fem kort er av samme rangering blir potten splittet. Kortslaget blir aldri benyttet for å avgjøre en pottdeling i poker.


Straight: Fem kort i rekkefølge.

Straight

Hvis man står likt: Den som har det høyest rangerte kortet på toppen av rekken, vinner.

Merk! Esset kan brukes på toppen eller bunnen av rekkefølgen og er det eneste kortet som kan brukes på denne måten. A,K,Q,J,T er den høyeste (ess-høy) straighten. 5,4,3,2,A er den laveste (fem-høy) straighten.


Tre like: Tre kort med samme rangering og to andre sidekort.

Three of a Kind

Hvis man står likt: Den med høyeste tre like vinner. I spill med felleskort der spillere har samme tre like, vinner den som har det høyeste, og om nødvendig det nest høyeste, sidekortet.


To par: To kort med matchende rangering, to andre kort med en annen matchende rangering, samt et sidekort.

Two Pair

Hvis man står likt: Den med høyeste par vinner. Hvis spillere har samme høyeste par, vinner den med det høyeste andre paret. Hvis begge spillere har identiske par, vinner den med høyest sidekort.


Ett par: To kort med samme rangering og tre andre sidekort.

One Pair

Hvis man står likt: Den med høyeste par vinner. Hvis spillere har samme par, vinner den som har det høyeste sidekortet, og om nødvendig det nest høyeste eller tredje høyeste sidekortet.


Høyeste kort: Alle hender som ikke er i noen av kategoriene ovenfor.

High Card

Hvis man står likt: Den med høyeste kort vinner. Om nødvendig kan det nest høyeste, tredje høyeste fjerde høyeste og laveste kortet brukes til å skille hvis man står likt.

Håndrangering for ess til fem lowball

+

Denne måten å rangere hender på er tradisjonelt brukt i Hi/Lo spill som Omaha Hi/Lo og Stud Hi/Lo, og også Razz, Stud-spillet det lave hender teller.

Legg merke til at kortslag ikke er relevante for Ess til Fem-lav. En flush eller straight "ødelegger" ikke en ess-til-fem lav pokerhånd. Ess er alltid det laveste kortet når en vurderer en lav hånd. Vennligst legg merke til at verdien på lav-hender begynner med det høyeste kortet, og telles nedover derfra.

Fem lav eller wheel: Fem, fire, tre, to og ess.

Five Low (Wheel)

Hvis man står likt: Alle med Five-high-hånd deler potten.


Seks lav: Alle hender med fem kort uten par der det høyeste kortet er seks.

Six Low

Hvis man står likt: Den spilleren som har det nest beste lavt rangerte kortet, vinner. Dermed er 6,4,3,2,A bedre enn 6,5,4,2,A (en seks-fire-lav slår en seks-fem lav). Om nødvendig kan det tredje, fjerde og femte beste kortet brukes til å skille når man står likt.


Syv lav: Alle hender med fem kort uten par der det høyeste kortet er syv.

Seven Low

Hvis man står likt: Den spilleren som har det nest beste lavt rangerte kortet, vinner. Om nødvendig kan det tredje høyeste, fjerde høyeste og femte høyeste kortet i hånden brukes til å skille hvis man står likt.


Åtte lav: Alle hender med fem kort uten par der det høyeste kortet er åtte.

Eight High

Hvis man står likt: Den spilleren som har det nest beste lavt rangerte kortet, vinner. Om nødvendig kan det tredje høyeste, fjerde høyeste og femte høyeste kortet i hånden brukes til å skille hvis man står likt.

En åtte lav er den svakeste hånden som er kvalifisert som lav i Omaha Hi/Lo og Stud Hi/Lo. I Razz er det ingen kvalifisering for low-hender, og den laveste hånden vil alltid vinne potten, selv om det er en ni lav, dame lav eller til og med et par!.

Håndrangering for Deuce to Seven Lowball

+

Håndrangeringen for Deuce to Seven Lowball er stikk motsatt av de tradisjonelle ”høye” håndrankingene. Derfor er den dårligste hånden mulig i tradisjonell høy poker – syv-fem høy med forskjellige kortslag – den beste hånden mulig i Deuce to Seven Lowball (en ”perfekt syver” lav eller ”hjulet”).

I praksis er et ess alltid spilt som høyt kort i Deuce to Seven (så A,5,4,3,2 er en ess-lav, ikke en straight). Straight og flush teller imot din hånd i Deuce to Seven.

Syv lav: Fem kort, uten par, uten straight i forskjellige kortslag, der det høyeste kortet er en syver. Den beste hånden mulig er 7,5,4,3,2 også kjent som et ”hjul” (”wheel”).

Deuce to Seven Lowball

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. 7,5,4,3,2 slår 7,6,5,3,2 (en ”syv-fem”-lav er bedre enn en ”syv-seks”-lav) . Om nødvendig kan det tredje laveste, fjerde laveste eller femte laveste kortet benyttes for å avgjøre en vinner.

Åtte lav: 5 kort, uten par, uten straight og av forskjellige kortslag, der det høyeste kortet er en åtter.

Eight Low

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. Om nødvendig kan det tredje laveste, fjerd laveste eller femte laveste kortet benyttes for å avgjøre en vinner.

Ni lav: kort, uten par, uten straight og av forskjellige kortslag, der det høyeste kortet er en nier.

Nine Low

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. Om nødvendig kan det tredje laveste, fjerd laveste eller femte laveste kortet benyttes for å avgjøre en vinner.

Ti lav: kort, uten par, uten straight og av forskjellige kortslag, der det høyeste kortet er en tier.

Ten Low

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. Om nødvendig kan det tredje laveste, fjerd laveste eller femte laveste kortet benyttes for å avgjøre en vinner.

Merk: Det er ingen kvalifiserende hånd i Deuce to Seven Lowball. Hendene over er bare eksempler på hender som kan komme opp under spill – den laveste hånden vil alltid vinne potten i Deuce to Seven, selv om den dårligste hånden måtte inneholde et par!

Håndrangering for Badugi

+

Badugi bruker ikke tradisjonell håndrangering, og det trengs litt øvelse for å lære hvordan man korrekt leser hendene. Håndrangeringen i Badugi ligner på ess-til-fem-rangeringen. Ess spilles alltid som lavt kort, men kortene du har på hånd må være av forskjellige kortslag og verdi for å kunne kvalifisere.

Badugi-hender består av fire kort, i stedet for de vanlige fem. På grunn av dette er det umulig å få en femkorts straight, og fire kort i rekkefølge kan derfor ikke skade hånden din.

Husk, om du har kort i samme kortslag teller bare ett av dem, og om du har par så teller bare ett av kortene.

Badugi: En badugi er hvilken som helst hånd som består av fire kort uten par, i forskjellig kortslag.

Badugi

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. Om nødvendig kan det tredje laveste eller fjerd laveste kortet benyttes for å avgjøre en vinner.


Tre-korts hånd: Enhver hånd som består av tre kort uten par, men et fjerde kort som gir par eller to kort i samme kortslag. De tre laveste kortene uten par og av forskjellig kortslag teller.

Three Card Hand

Fordi det er et par der så teller ikke den ene fireren. Den blir ignorert og en har en 4,2,A tre-korts hånd.

Fordi det er to hjerter i hånden så blir den ene ignorert, og man har en 3,2,A trekorts-hånd.

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. Om nødvendig kan det tredje laveste benyttes for å avgjøre en vinner. Det fjerde (paret eller av samme kortslag) kortet teller ikke i hånden og kan ikke benyttes for å avgjøre om en står likt.


Two Card Hand

Fordi man har to par blir en fra hvert par ignorert, og man har en 5,A to-korts hånd.

Two-Card Hand: Any hand consisting of two unpaired cards of different suits, but two paired or suited cards. The lowest two unpaired cards of different suits play.

Three Card Hand

Fordi man har tre hjerter blir to av dem ignorert, og man har en 2,A to-korts hånd.

Hvis man står likt: Det laveste andrekortet vinner potten. Det tredje og fjerde (paret eller av samme kortslag) kortet teller ikke i hånden og kan ikke benyttes for å avgjøre om en står likt.


Ett-korts hånd: en hånd som består av bare ett spillbart kort. Del laveste kortet teller.

One Card Hand

Fordi man har fire ess blir tre av de ignorert, og man har en ett-korts hånd med bare ett ess.


One Card Hand

Siden det er fire kort av samme kortslag vil tre av dem bli ignorert, og man har en ett-korts hånd med bare en treer.

Hvis man star likt: Potten splittes mellom de to like ett-korts hendene.

ER DU EN NY SPILLER?
LAST NED GRATIS POKER-PROGRAMVARE

Last ned PokerStars-programvare for å begynne å spille. Det er enkelt å laste ned programvaren.

Play Poker

Slik laster du ned pokerprogramvaren