Pokerhender

Hos PokerStars har vi mange former for poker, og noen bruker forskjellige håndrangeringer. Hold’emOmahaSeven Card Stud og Five Card Draw bruker alle den tradisjonelle “høye” pokerrangeringen. Omaha Hi/Lo, Razz og Stud Hi/Lo  bruker “ess til fem” (“California”) lav håndrangeringen for lav-delen av hendene. 2-7 Single Draw og 2-7 Triple Draw bruker “to til syv” (“Kansas City”) lowball-rangering for lav-delen av hendene.

Og til slutt, Badugi bruker en spesiell håndrangering som er unik for dette spillet. 

Vet du hva du driver med? Spill våre interaktive spill nederst på denne siden.

Tradisjonelle håndrangeringer for høy-hender

Straight Flush: Fem kort i numerisk rekkefølge, alle i samme kortslag (suit).

Straight

Ved uavgjort: Det høyest rangerte kortet på toppen av rekken vinner.

Den best mulige straight flush er kjent som en royal flush, denne består av ess, konge, dame, knekt og tier av samme slag. En royal flush er en uslåelig hånd.

Fire like: Fire kort med samme rangering, og ett sidekort eller 'kicker'.

Fire like

Ved uavgjort: Høyest fire like vinner. I spill med felleskort hvor spillere har samme fire like, vinner det høyeste femte sidekortet (“kicker”).

Fullt hus: Tre kort med samme rangering, og to kort med en annen matchende rangering.

Fullt hus

Ved uavgjort: De tre høyest matchende kortene vinner potten. I spill med felleskort hvor spillere har de samme tre matchende kortene, vinner de høyest matchende to kortene.

Flush: Fem kort i samme kortslag (suit).

Flush

Ved uavgjort: Den spilleren som har det høyest rangerte kortet vinner. Om nødvendig, det nest høyeste, tredje høyeste, fjerde høyeste og femte høyeste kortene, kan bli brukt for å avgjøre en vinner. Om alle fem kortene er av samme rangering, deles potten. Kortslaget i seg selv brukes aldri til å avgjøre en vinner i poker.

Straight: Fem kort i rekkefølge.

Straight

Ved uavgjort: Det høyest rangerte kortet på toppen av rekken vinner.

Merk: Esset kan brukes både på toppen og bunnen av rekken, og er det eneste kortet som kan brukes på denne måten. A, K, Q, J, T er den høyeste (ess høy) straighten; 5, 4, 3, 2, A er den laveste (fem høy) straighten.

Tre like: Tre kort med samme rangering, og to andre sidekort.

Tre like

Ved uavgjort: Høyest tre like vinner. I spill med felleskort hvor spillere har de samme tre like, vinner det høyeste sidekortet (“kicker”), og om nødvendig, det nest høyeste sidekortet.

To par: To kort med matchende rangering, to andre kort med en annen matchende rangering, samt ett sidekort.

To par

Ved uavgjort: Høyeste par vinner. Om spillerne har det samme høyeste paret, vinner nest høyeste par. Om spillerne har to identiske par, vinner det høyeste sidekortet.

Ett par: To kort med samme rangering, og tre andre sidekort.

Ett par

Ved uavgjort: Høyeste par vinner. Om spillerne har samme par, vinner det høyeste sidekortet, og om nødvendig kan det nest høyeste sidekortet og det tredje høyeste sidekortet brukes for å avgjøre en vinner.

Høyt kort: Alle hender som ikke er i noen av kategoriene ovenfor.

Høyt kort

Ved uavgjort: Høyeste kort vinner, og om nødvendig kan det nest høyeste, tredje høyeste, fjerde høyeste og laveste kortet, bli brukt for å avgjøre en vinner.

Håndrangeringer i Ace to Five Lowball

Denne metoden for å rangere lav-hender brukes i tradisjonelle Hi/Lo-spill, som Omaha Hi/Lo og Stud Hi/Lo, så vel som Razz, det eneste “kun lav” stud-spillet.

Merk at kortslaget (suit) er irrelevant for Ace to Five-lav. En flush eller straight “ødelegger” ikke en hånd i Ace to Five-lav. Ess er alltid “lav”-kort når man regner en lav-hånd.

Merk også at man regner fra det høyeste kortet og nedover når man måler styrken til en femkorts-lavhånd.

Fem Lav, eller Hjul: En femmer, firer, treer, toer og et ess.

Fem Lav (Hjul)

Ved uavgjort: Alle hender med fem høy deler potten.

Seks lav: Fem kort uten par, hvor det høyeste er en sekser.

Seks lav

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Derfor vil 6, 4, 3, 2, A slå 6, 5, 4, 2, A. Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Syv lav: Fem kort uten par, hvor det høyeste er en syver.

Syv lav

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Åtte lav: Fem kort uten par, hvor det høyeste er en åtter.

Åtte høy

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

En åtte lav er den svakeste hånden som kvalifiserer for lav-hånd i Omaha Hi/Lo og Stud Hi/Lo. I Razz derimot, er det ingen slik “kvalifisering”, og den laveste hånden vil alltid vinne potten, selv om det er en ni lav, dame lav eller til og med et par!

Håndrangering i Deuce To Seven Lowball

Deuce to Seven Lowball er stikk motsatt av den tradisjonelle håndrangeringen for “høye” hender. Derfor er den dårligst mulige hånden i tradisjonell høy poker - syv-fem høy av forskjellige slag, den beste mulige hånden i 2-7 lowball (en “perfekt syver” eller et “hjul”).

I praksis teller esset alltid som høyt kort i Deuce to Seven (så A, 5, 4, 3, 2 er en ess høy, ikke en straight). Straight og flush teller mot din hånd i Deuce to Seven.

Syv lav: Hvilke som helst fem kort, uten par og i forskjellige kortslag, hvor det høyeste kortet er en syver. Den beste mulige hånden er 7, 5, 4, 3, 2 som også er kjent som et “hjul” eller “nummer en”.

Deuce to Seven Lowball

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Derfor vil 7, 5, 4, 3, 2 slå 7, 6, 5, 3, 2 (en “syv-fem lav” er bedre enn “syv-seks lav”). Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Åtte lav: Hvilke som helst fem kort, uten par og i forskjellige kortslag, hvor det høyeste kortet er en åtter.

Åtte lav

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Ni lav: Hvilke som helst fem kort, uten par og i forskjellige kortslag, hvor det høyeste kortet er en nier.

Ni lav

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Ti lav: Hvilke som helst fem kort, uten par og i forskjellige kortslag, hvor det høyeste kortet er en tier.

Ti lav

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste, fjerde høyeste, og femte høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Merk:  Det er ingen “kvalifisering” i Deuce to Seven lowball-spill. Listen over er kun eksempler på hender som kan dukke opp under spill - den laveste hånden vil alltid vinne potten i Deuce to Seven, selv om den er et par eller dårligere!

Håndrangeringer i Badugi

Badugi bruker ikke tradisjonelle håndrangeringer for poker, og det krever litt trening å lære hvordan du skal lese hendene korrekt. Håndrangeringene i Badugi er litt beslektet til “Ace to Five”-rangeringene, med at esset alltid spiller som lavt kort. Men, ulikt “Ace to Five” må hvert kort i hånden din være av forskjellig kortslag (suit) og rangering for å telle.

Badugihender består av fire kort, i stedet for fem som er vanlig. Ettersom det er umulig å få en femkorts-straight, vil ikke fire kort i rekkefølge skade hånden din.

Husk at om du har flere kort av samme kortslag (suit), vil bare ett av de telle, og om du har par vil også bare ett av kortene telle.

Badugi: En badugi er en hånd som består av fire kort uten par, som hver er av forskjellig kortslag (suit).

Badugi

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste og fjerde høyeste kortene bli brukt for å avgjøre en vinner.

Tre-korts hånd: Alle hender som består av tre kort uten par, av forskjellig kortslag (suit), hvor det fjerde kortet er av samme kortslag (suit) eller rangering som ett av de tre. De tre laveste kortene uten par, av forskjellig kortslag (suit) spiller.

Tre-korts hånd

Ett av de fire kortene vil ikke telle ettersom det er et par, så det blir rett og slett ignorert og gir en hånd med de tre kortene 4, 2, A.

Ettersom det er to hjerter i denne hånden ignoreres en av de, og gir en hånd med de tre kortene 3, 2 , A.

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. Om nødvendig kan også det tredje høyeste kortet bli brukt for å avgjøre en vinner. Det fjerde (par eller av samme slag) kortet teller ikke i hånden og brukes ikke til å avgjøre en vinner.

To-korts hånd: Alle hender som består av to kort uten par, av forskjellig kortslag (suit), men to kort som er par eller av samme kortslag (suit). De to laveste kortene uten par av forskjellig kortslag (suit) spiller.

To-korts hånd

Ettersom det er to par, kastes ett kort fra hvert par, som gir oss en hånd med de to kortene 5 og A.

Tre-korts hånd

Ettersom det er tre hjerter, kastes to av de, som gir oss en hånd med de to kortene 2 og A.

Ved uavgjort: Det laveste av de nest høyeste kortene vinner potten. De tredje og fjerde (par eller av samme slag) kortene teller ikke i hånden og brukes ikke til å avgjøre en vinner.

Ett-korts hånd: En hånd som består av bare ett spillbart kort. Det laveste kortet spiller.

Ett-korts hånd

Siden det er fire ess kastes tre av de, som gir oss en hånd med bare kortet ess.

Ett-korts hånd

Siden det er fire kort av samme kortslag, kastes tre av de, som gir oss en hånd med bare kortet tre.

Ved uavgjort: Potten deles mellom to like hender med ett kort.

Klar for å teste dine kunnskaper om håndrangering i poker. Spill vårt opplæringsprogram nå:

Pokerordbok

Dictionary

Pokerordboken forklarer de forskjellige uttrykkene og språket i poker.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.