Vilkår for Home Games

POKERSTARS HOME GAMES – BRUKSVILKÅR

Disse vilkårene og betingelsene («avtalen») beskriver under hvilke vilkår du kan bruke PokerStars’ pokertjeneste på nett som heter Home Games («Home Games»), og bør leses nøye og i sin helhet før bruk av Home Games. Merk deg at avtalen utgjør en juridisk binende avtale mellom deg og TSG Interactive Gaming Europe Limited (her omtalt som «PokerStars, «oss» eller «vi»). Vi eier og driver Internett-siden som du finner på www.pokerstars.com og www.pokerstars.eu («sidene») hvor Home Games er tilgjengelig. I tillegg til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, ber vi deg lese gjennom vår sluttbrukeravtale, våre retningslinjer for personvern, pokerreglene, behandling av ekte penger og vilkår for valutaveksling og vilkår for Stars Rewards, i tillegg til andre regler, retningslinjer, vilkår relatert til spill og kampanjer tilgjengelig på siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med retningslinjer du vil bli varslet om fra tid til annen. Hvis du har inngått en partnerskapsavtale med PokerStars eller et av våre underselskaper der du markedsfører nettstedet til brukere av ditt nettsted («partnerskapsavtale»), inkluderes også partnerskapsavtalen her som referanse.

Merk at Home Games er utformet slik at den skal gjenskape pokeropplevelsen du vanligvis ville hatt med dine venner hjemme. Du spiller dermed formodentlig poker mot folk du kjenner, hvor noen eller alle av dem kan spille fra samme fysiske plassering. Siden PokerStars ikke kan bedømme lovligheten av Home Games i enkelte jurisdiksjoner, er det ditt eget ansvar å påse at det er lovlig for deg å spille før du tar tjenesten i bruk.

Vær klar over at PokerStars ikke har ansvar for eller bærer noen forpliktelse i forbindelse med brukere av Home Games som bryter med vilkårene i denne avtalen, eller med andre retningslinjer eller regler gitt av PokerStars i forbindelse med Home Games.

I forbindelse med at PokerStars lar deg benytte Home Games, godtar du, ved å klikke «Jeg godtar» under installering og gjennom din bruk av Home Games, å overholde denne avtalen, inkludert, uten begrensninger, fraskrivelse av forpliktelser fremlagt ovenfor, sluttbrukeravtalen, retningslinjer for personvern, pokerregler, behandling av ekte penger og vilkår for valutaveksling, og vilkår for Stars Rewards. Alle disse kan endres fra tid til annen etter følgende bestemmelser.

PokerStars Home Games gir deg muligheten til å invitere dine venner og andre bekjente til å spille hjemmespill – uavhengig av hvor de befinner seg i verden. Selve essensen med Home Games er at du skal kunne konkurrere i ringspill og turneringer i en rekke pokervarianter og oppleve enkelheten, konkurransen og moroa ved å spille hjemmespill på nett med personer du kjenner. Din bruke av Home Games bør bidra til, og være i samsvar med, essensen til Home Games. Spillerdata, rangeringer, klubbstatistikker og mange andre spilleresultater («dataverktøy») er tilgjengelige via Home Games, og alle disse har som mål å fremme din sosiale og konkurrerende erfaring blant dine venner eller bekjente. Ingen av dataverktøyene eller informasjon som kommer fra disse dataverktøyene kan brukes eller gis til klubbledere, medlemmer eller tredjeparter for å oppnå en økonomisk fordel. PokerStars forbeholder seg retten til, dersom de finner eller mistenker at misbruk av Home Games' essens eller dataverktøy, eller informasjon som kommer fra disse dataverktøyene, brukes av deg eller har blitt brukt av deg til å oppnå en økonomisk fordel, å suspendere din bruk av Home Games og/eller lukke den relaterte klubben når som helst, etter eget forgodtbefinnende.

1. DEFINISJONER OG FORTOLKNINGER

 1. Definerte begreper som brukes i sluttbrukeravtalen har samme mening i denne avtalen.

 2. Følgende ord og uttrykk som brukes her, har følgende betydning (med mindre innholdet klart åpner for en annen tolkning):

  1. «Administrator» betyr en klubbleder eller et medlem som har evnen til å opprette og avbryte HG-spillet, definere innstillingene for HG-spillet, bestemme starttidspunkt for HG-spill og ellers opptre i en administrativ rolle i forhold til HG spill;
  2. «Klubb» betyr en pokerklubb etablert av en bruker via Home Games;
  3. «Klubbleder» betyr en bruker som etablerer en klubb;
  4. «HG-spill» betyr et spill med nettpoker gjennom Home Games;
  5. «HG-turnering» betyr et HG-spill som er en turnering;
  6. «Medlem» betyr en bruker som er medlem av en klubb, men ikke klubbleder.
 3. I sammenheng med sluttbrukeravtalen:

  1. du er en bruker;
  2. Home Games er et spill;
  3. programvaren er utviklet av PokerStars og Home Games en del av programvaren;
  4. ordene og logoer for «HOME GAMES» er varemerker, og
  5. all påloggingsinformasjon for Home Games, inkludert kontonummer, klubb- og bruker-ID, klubbinvitasjonskoder og Home Games-passord er påloggingsinformasjon.
 4. En setning som begynner med ordet «inkludert», «inkluderer» eller «for eksempel» betyr «inkludert, uten begrensning», og skal på ingen måte redusere betydningen av ordene før.

 5. Ord i entall inkluderer flertall og vice versa, og ord som henspiller til en kjønn skal omfatte alle kjønn.

 6. En referanse til et «avsnitt» er en referanse til en avsnitt i denne avtalen.

2. AUTORITET

 1. PokerStars har myndighet over:

  1. opprettelse, vedlikehold og nedstengning av klubber;
  2. utstedelse og tilbaketrekking av klubblederstatus;
  3. utstedelse og tilbaketrekking av medlemsstatus;
  4. utstedelse og tilbaketrekking av administratorstatus;
 2. PokerStars’ beslutninger i forhold til en klubb eller din bruk av Home Games (inkludert din klubb og medlemskapsstatus) er endelig og uten ankemulighet.

3. KLUBBLEDERENS ANSVAR

 1. Hvis du er en klubbleder, må du lese og etterfølge alle forklaringer, instruksjoner og retningslinjer angående Home Games som gjøres tilgjengelig på siden fra tid til annen.

 2. Klubbledere er ambassadører for PokerStars og må fremme det beste mulige bildet og inntrykk av PokerStars og Home Games, både i forhold til medlemmer og allmennheten. Du må ikke opptre på en måte som i våre øyne setter, eller kan sette PokerStars eller noen av gruppens firmaer i et dårlig lys eller er vesentlig ugunstige for PokerStars’ interesser.

 3. Videre samtykker du i at du som klubbleder vil:

  1. administrere klubben ansvarlig og i god tro;
  2. beskytte brukerkontoen din og tilgangen til klubbens ledelsesverktøy mot uautorisert bruk, uten å begrense forpliktelser i henhold til sluttbrukeravtalen (vi anbefaler på det sterkeste bruk av RSA-sikkerhetsbrikken);
  3. hjelpe medlemmer med klubbrelaterte saker (med unntak av tvister mellom medlemmer), og strebe etter å løse slike saker (med hjelp fra PokerStars kundeservice dersom nødvendig);
  4. være det første kontaktpunkt i tvister mellom medlemmene som har med klubben din å gjøre, og forsøker å løse slike problemer uten å involvere PokerStars;
  5. behandle medlemmer rettferdig og med respekt;
  6. respektere privatlivet til medlemmer og kun behandle deres personlige data i samsvar med våre retningslinjer for personvern og i samsvar med personvernloven.
  7. bruke medlemsblokkeringsverktøyet klokt og bare blokkere medlemmer, etter at du har tatt klubbens beste interesser i betraktning;
  8. oppnevne ett medlem for hver klubb hvor du er klubbleder, som arver dine plikter dersom du forlater klubben eller på annen måte ikke lenger kan utføre dine plikter som klubbleder;
  9. umiddelbart informere oss om kjent eller mistenkt bedrageri, sjetongdumping, sammensvergelser, hvitvasking av penger eller annen adferd som er kriminell eller bryter våre regler (som angitt i denne avtalen, sluttbrukeravtalen eller på annen måte via nettstedet) så snart du måtte bli gjort klar over dette i forbindelse med klubben din, og
  10. etterkomme alle rimelige henvisninger mottatt fra PokerStars i forbindelse med klubben din, samt din og (i den grad det er i din makt) dine medlemmers bruk av Home Games.
 4. Ved opprettelse av en klubb, må klubbleder velge et klubbnavn og en logo. Når du er godkjent, vil klubbnavnet ikke endres med mindre vi senere vurderer det dit hen at navnet ikke er i overensstemmelse med avsnitt 3.5.

 5. I tillegg til avsnitt 3.5, må klubbleder ikke velge et klubbnavn, en logo eller et bilde som:

  1. er støtende, ulovlig, uanstendig, fornærmende, pornografisk, ærekrenkende, truende, er i stand til å fyre opp under rasehat eller er blasfemisk
  2. krenker den intellektuelle eiendommen eller andre rettigheter til PokerStars eller tredjepart, eller strider mot loven
  3. inneholder en URL, uansett type
  4. inneholder en annen bruker-ID (på en nedsettende måte);
  5. inkorporerer navnet på en pokerspiller eller en annen kjendis (med mindre det også er ditt eget navn eller en slik person er klubbens leder eller medlem av klubben din)
  6. inneholder spesielle tegn, eller
  7. inneholder navnet på eller fremmer tjenestene til en av PokerStars’ konkurrenter.
 6. Uten unntak fra avsnitt 3.4 og 3.5, skal alle klubbens navn og logoer godkjennes av PokerStars. PokerStars forbeholder seg retten til å avvise enhver klubbs navn, logoer og bilder uten å komme med grunner for avslaget.

 7. Klubbleder kan ikke drive med spam eller annen påtrengende aktivitet for å rekruttere medlemmer. Hver klubbleder er ansvarlig for innholdet i e-poster sent av ham/henne.

 8. Klubbledere kan ikke kreve noen avgift for medlemskap i klubben.

4. MEDLEMMERS ANSVAR

 1. Hvis du er medlem, aksepterer du at du vil:

  1. kun bli med i en klubb hvis du kjenner og stoler på klubblederen;
  2. opptre ansvarlig og i god tro i som medlem;
  3. behandle medlemmer rettferdig og med respekt;
  4. respektere privatlivet til andre medlemmer og kun behandle deres personlige data i samsvar med våre retningslinjer for personvern og i samsvar med personvernloven.
  5. beskytte din brukerkonto og tilgang til Home Games-kontoen fra uautorisert bruk (vi anbefaler på det sterkeste bruk av en RSA-sikkerhetsbrikke);
  6. bruke klubbleder som det første kontaktledd dersom du har spørsmål, bekymringer eller problemer knyttet til klubben;
  7. umiddelbart informere oss ved mistanke om svindel, sjetongdumping, sammensvergelser, hvitvasking av penger eller annen adferd som er kriminell eller bryter våre regler (som angitt i denne avtalen, sluttbrukeravtalen eller på annen måte via nettstedet) så snart du blir klar over dette i klubben din, og
  8. ikke å opptre på en måte som i våre øyne setter, eller kan sette PokerStars eller dets bedrifter i et dårlig lys eller utgjøre ulempe for PokerStars’ interesser.
 2. I den grad du inviterer personer til klubben din, må du ikke som medlem bruke spam eller på annen måte bruke påtrengende teknikker for å rekruttere medlemmer, inkludert men ikke begrenset til påtrengende annonsering i andre klubber. Hvert medlem er selv ansvarlig for innholdet på e-post sent av ham/henne.

5. PARTNERSKAP

 1. Dersom du deltar i en partnerskapsavtale, er du underlagt følgende vilkår og betingelser angående din bruk av Home Games (navn og uttrykk med stor forbokstav i dette avsnitt 5 som ikke er definert andre steder i denne avtalen, skal forstås slik de er definert i partnerskapsavtalen):

 2. Du får herved tillatelse til å markedsføre og promotere Home Games ved å plassere markedsføringskoder og/eller koblinger på ditt nettsted som en del av markedsføringen av nettstedet, såfremt du handler i overenstemmelse med de senest oppdaterte vilkår i denne avtalen. Enver klubb som opprettes, og som er et resultat av uautorisert markedsføring og kampanjer utført av deg, kan umiddelbart stenges av PokerStars.

 3. Du har tillatelse til å invitere brukerne av ditt nettsted, inkludert via e-post, til å bli klubbleder, og til også å inkludere i slik invitasjon din markedsføringskode og/eller kobling. DET ER IMIDLERTID strengt forbudt for tredjeparts, inkludert, men ikke begrenset til, brukere av ditt nettsted og hvilken som helst klubbleder eller medlem å invitere potensielle medlemmer til en klubb ved å bruke kobling og/eller markedsføringskode du har mottatt før avtalen ble inngått.

 4. Du forbys å inkludere markedsføringskode og/eller kobling du har mottatt før partnerskapsavtalen ble inngått, eller hvilket som helst annet lokkemiddel, i invitasjoner sendt av deg til tredjeparts, inkludert, men ikke begrenset til, brukere av ditt nettsted om å bli medlem av en klubb opprettet av deg.

 5. Du forbys å be tredjeparts, inkludert, men ikke begrenset til, brukere av ditt nettsted til å invitere potensielle medlemmer til en klubb etablert av deg ved å benytte kobling og/eller markedsføringskode gitt deg i henhold til partnerskapsavtalen.

 6. Du forbys å tilby (eller anskaffe det som enhver tredjepart tilbyr) ethvert insentiv i hvilken som helst form (eksplisitt eller implisitt, økonomisk eller på annen måte) via e-post, Nettstedets publikasjoner eller via andre media (online eller offline) til noen tredjepart gjennom din bruk av Home Games, inkludert utdeling av enhver kommisjon inntjent av deg gjennom din bruk av Home Games i henhold til vilkårene i denne avtalen.

 7. Du forbys fra å bruke Home Games på en hvilken som helst måte som er misbruk av produktet (inkludert det å bruke det for å øke kommisjon eller avgifter som ellers skal betales til deg).

 8. Dersom du blir funnet å ha brutt dette avsnitt ,5 eller at du har foretatt handlinger for å omgå forbudene heri, reserverer vi oss retten til å foreta den handling vi finner nødvendig, inkludert stenging av den relevante klubben og/eller terminering av avtalen, etter vårt eget forgodtbefinnende.

 9. Din rett til å benytte Home Games slik den innvilges av dette avsnitt 5 kan tas tilbake av PokerStars når som helst etter dets eget forgodtbefinnende og er underlagt alle ytterligere betingelser og/eller begrensninger som PokerStars kan stipulere fra tid til annen etter eget forgodtbefinnende, som, men ikke begrenset til, en begrensning på prosentandelen medlemmer linket til deg via sporingen i hvilken som helst klubb.

6. REKLAME

 1. Du kan ikke bruke Home Games til å markedsføre tjenester eller produkter av noe slag, bortsett fra PokerStars (for eksempel ved å koble til tredjeparts nettsteder eller vise tredjeparts annonser), eller på noen måte oppfordre medlemmer til å spille onlinepoker på en av PokerStars’ konkurrentenes nettsider.

 2. Du er ikke tillatt å publisere linker på tredjeparts nettsteder som representerer en konkurrent av PokerStars, foreslår en forbindelse, godkjennelse eller påtegning av klubben for PokerStars, eller bryter med ethvert vilkår i denne avtalen eller i lisensavtalen for sluttbrukere, eller på annen måte henvise til Siden eller noen del av den (inkludert de deler av siden som er relevant for din klubb)

 3. Du kan koble til nettstedets hjemmeside fra alle sider som eies av deg eller i en e-post sendt av deg hvis: (i) du gjør dette på en måte som er rettferdig og lovlig, og ikke skader vårt rykte eller drar urettmessig fordel av vårt omdømme, og (ii) ikke hevder noen tilknytning, anbefaling eller støtte fra oss der dette ikke finnes. Din rett til å koble i overensstemmelse med dette avsnitt 6.3 kan ikke lisensieres videre, tilegnes noen, eller på annen måte overføres av deg. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake denne tillatelsen uten forvarsel.

7. ØKONOMISKE GEVINSTER

 1. Home Games er kun ment å være til din personlige underholdning (uavhengig om du bruker det som en klubbleder eller medlem), og må ikke brukes for å skape finansielle gevinster eller andre pengemessige fordeler for deg eller andre brukere av Home Games. Forbudt oppførsel i forbindelse med bruk av Home Games inkluderer (men er ikke begrenset til):

  1. opprettelse av en konto hvor en tredjepart har tilgang, eller andre metoder, planer eller system, på nett eller ikke på nett, for å fordele penger til en annen person basert på resultater i Home Games ringspill eller turneringer;
  2. kreve eller å motta gebyrer fra medlemmer som blir med i klubben; eller
  3. tjene penger eller oppnå en eller annen form for godtgjørelse fra reklameinntekter.

8. PERSONVERN OG IDENTITET

 1. Du erkjenner og godtar at HG-spillet stort sett spilles av spillere som kjenner hverandre og at noen av disse spillerne kan spille fra samme fysiske plassering. Med dette i mente, bekrefter du via din aksept av denne avtalen, at det er tillatt for deg å delta i Home Games i din jurisdiksjon.

 2. Din PokerStars-konto er også din klubbleder- eller medlems-ID, og det vil vises til klubbleder og medlemmer av Home Games-lobbyen, klubblobby og (hvis klubbens leder velger dette) offentlige deler av klubben. Dermed vil de som kjenner deg gjennom Home Games og/eller din klubb, også kjenne identiteten til din bruker-ID på PokerStars-spillekontoen din. Dersom du ikke samtykker til dette, må du ikke benytte deg av Home Games. Brukere kan ikke ha mer enn én konto.

 3. PokerStars kan blant annet sjekke klubbens chatlogg uten grunn for å sjekke om du oppfyller denne avtalen og sluttbrukeravtalen.

 4. Dine personlige opplysninger kan bli delt med tredjeparter hvis vi har mistanker om at du deltar i svindel (som definert i avsnitt 10.1 under). Dersom vi deler slik informasjon, vil det være i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

 5. Du godtar å motta e-post fra oss om din klubbs aktiviteter, inkl. programmer for HG-spillet prestasjoner og plasseringer. Du kan be om ikke å motta disse e-postene til enhver tid for hver klubb. Merk at med mindre du velger bort et bestemt klubbs e-poster, vil du motta disse e-postene, selv om du velger bort e-post med reklame etc. fra nettstedet.

9. SYSTEMVEDLIKEHOLD

 1. PokerStars kan fra tid til annen være tvunget til å suspendere Home Games for å gjennomføre nødvendig vedlikehold (eller annet som tillates av sluttbrukeravtalen), og vi vil hvis mulig varsle deg om en slik suspensjon. Dersom slik suspensjon skulle skje, kan det bli nødvendig å kansellere planlagte HG-spill. Klubblederen har ikke noe ansvar for en slik suspensjon.

 2. Hvis du er medlem, aksepterer du at suspensjon som beskrevet i avsnitt 9.1 er utenfor klubbleders kontroll. Dersom du har spørsmål om suspensjon, må du først kontakte klubbleder.

 3. Hvis du er en klubbleder, samtykker du til å ta hovedansvaret for håndtering av medlemmenes spørsmål angående alle suspensjoner beskrevet i avsnitt 9.1.

 4. Du kan avlyse en HG-turnering opptil to minutter før planlagt starttidspunkt. Du mister innkjøpet ditt hvis du ikke spiller i en avtalt HG-turnering og ikke avregistrerer deg i tide. PokerStars vil ikke refundere denne summen.

10. SVINDELFORSØK

 1. PokerStars lar deg bruke Home Games på basis av at du ikke svindler eller på annen måte oppfører seg uredelig. Du godtar og sier deg enig i at du ikke ønsker å gjøre, oppmuntre eller hjelpe med noe som er bedragersk, uærlig eller på annen måte ulovlig eller strider mot våre regler (slik de er definert i denne avtalen, sluttbrukeravtalen, eller på annen måte definert på eller via siden) i forbindelse med en klubb eller bruk av Home Games («uredelig atferd»).

 2. PokerStars anser uredelig oppførsel som svært alvorlig. I tillegg til alle andre rettigheter og fullmakter PokerStars har under denne avtalen, sluttbrukeravtalen, via lovgivning eller på annen måte, vil brukere som handler bedragersk bli rapportert til myndighetene.

 3. Klubbleder må være innenfor rimelighetens grenser overvåke alle klubbaktiviteter og umiddelbart rapportere til kundeservice kjent eller mistenkt uredelig opptreden etter avsnitt 3.3 (i).

 4. Uten å begrense 10.3, må alle medlemmer være på vakt mot tegn på uredelig atferd i forbindelse med deres klubb og rapportere til kundeservice dersom de har kunnskap eller mistanke om svindelforsøk etter avsnitt 4.1 (f ).

11. SUSPENSJON OG BRUDD

 1. I tilfeller der vi mistenker deg for å ha brutt vilkårene i denne avtalen eller vår sluttbrukeravtale, eller på annen måte har rimelig grunn til det, forbeholder PokerStars seg retten (med forbehold for eventuelle andre rettigheter eller innflytelse i denne avtalen, sluttbrukeravtalen, lovbestemte rettigheter eller annet) til umiddelbart:

  1. å suspendere eller hindre din tilgang til nettstedet eller deler av det, inkludert, uten begrensning, alle klubber hvor du er klubbleder eller medlem, eller Home Games generelt;
  2. å suspendere eller kansellere HG-spill eller andre aktiviteter i forbindelse med en klubb;
  3. å suspenderer driften av en klubb;
  4. å lukke en klubb.
 2. Dersom du bryter vilkårene i denne avtalen eller vår sluttbrukeravtale, forbeholder PokerStars seg retten (med forbehold for eventuelle andre rettigheter eller innflytelse i denne avtalen, sluttbrukeravtalen, lovbestemte rettigheter eller på annen måte) til umiddelbart:

  1. å si opp denne avtalen;
  2. å suspendere eller permanent hindre din tilgang til nettstedet eller deler av det, inklundert uten begrensning, alle klubber hvor du er klubbleder eller medlem, eller Home Games generelt;
  3. å suspendere eller kansellere HG-spill eller andre aktiviteter i forbindelse med en klubb;
  4. å suspendere drift eller permanent lukke eller slette en klubb;
  5. å konfiskere alle pengene i ditt Home Game og/eller på din PokerStars-konto;
  6. å lukke Home Games og/eller PokerStars-konto;
  7. å ta rettslige skritt mot deg;
  8. å foreta andre handlinger som PokerStars finner passende.

12. ANSVARLIGHET OG FORFØLGBARHET

 1. Du samtykker i å erstatte, forsvare og ansvarsfraskrivelse PokerStars og dets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

  1. ditt brudd eller mistanke om brudd på hele eller deler av denne avtalen;
  2. i forbindelse med Home Games, alle lovbrudd eller brudd eller mistanke om brudd eller brudd på lover eller tredjeparts rettigheter;
  3. all uredelig atferd eller mistanke om uredelig oppførsel som du er involvert i i Home Games, og
  4. din bruk av Home Games eller annen persons bruk av Home Games gjennom påloggingsinformasjonen (som definert nedenfor) med eller uten din tillatelse.
 2. Under ingen omstendigheter, inkludert uaktsomhet, er PokerStars ansvar for et bestemt, tilfeldig, direkte, indirekte eller følgeskader av noe slag (inkludert, uten begrensning, erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap) som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, selv når PokerStars har forkunnskaper om muligheten for slike skader var påregnelig.

 3. Ingenting i denne avtalen begrenser en parts ansvar for personskade eller død forårsaket av deres uaktsomhet eller for tyveri eller svindel av partiet.

13. RANGERING

 1. I forbindelse med din bruk av Home Games, i den grad hvor det er konflikt mellom vilkårene i avsnitt 6 og 7 i denne avtalen og din partnerskapsavtale, vil partnerskapsavtalen ha presedens i disse konfliktene.

14. ENDRINGER

 1. PokerStars kan oppdatere eller endre vilkårene i denne avtalen, eller deler av den, nå og da. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer som skal innføres i denne avtalen på nettstedene eller på andre måter, før slike endringer trer i kraft, og du vil bli pålagt å akseptere slike endringer for å fortsette å bruke tjenesten. Endringene vil gjelde umiddelbart etter din uttrykkelige aksept. Vi oppfordrer deg til å besøke sidene regelmessig og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som er i kraft på et slikt tidspunkt. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

15. STYRENDE LOVER

 1. Denne avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Malta. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen PokerStars har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

16. GYLDIGHET

 1. Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri. Hvis noen bestemmelser er ugyldig, men ville være gyldig dersom et parti av vilkårene var slettet eller korrigert, skal bestemmelsen det gjelder være gjeldende med nødvendige endringer for å gjøre den gyldig.

17. OVERDRAGELSE

 1. PokerStars forbeholder seg retten til å overdra denne avtalen, helt eller delvis, uten å varsle deg om dette. Du kan ikke overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen.

18. DIVERSE

 1. Ingen avkall (uttrykt eller underforstått) av PokerStars fra et brudd på en bestemmelse i denne Avtalen (inkludert PokerStars unnlatelse fra å kreve nøyaktige og eksplisitte ytelse eller overholdelse av noen bestemmelse i denne avtalen) skal på ingen måte tolkes som en fraskrivelse av en etterfølgende brudd på en slik bestemmelse eller andre brudd på bestemmelser i denne avtalen.

 2. Bortsett fra PokerStars’ selskaper, skal ingenting i denne avtale opprette eller overføre rettigheter eller andre fordeler til personer som ikke er del av denne avtalen (inkludert klubbledere eller medlemmer av klubben din, andre enn deg).

 3. Ingenting i denne avtalen skal skape eller anses å skape en sysselsetting, konsulentbyrå, byrå, ledelse eller joint venture i forholdet mellom deg og oss.

 4. Denne avtale og de dokumenter som er beskrevet her, representerer helheten av forståelse og enighet mellom deg og oss i forbindelse med Home Games og erstatter alle tidligere avtaler, overenskomster eller ordninger mellom deg og oss i forbindelse med Home Games.

 5. Du må gi full og sannferdig informasjon i samsvar med alle detaljer og informasjon som kreves av PokerStars i forbindelse med din bruk av Home Games, og hvis du er en Klubbleder, dine klubbmedlemmers bruk av Home Games, i henhold til alle vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

 6. Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Hvordan spille poker

How to Play Poker

Du finner pokerregler, nybegynnertips og strategier i «Hvordan spille»-seksjonen hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.

Kundeservice

Support

Kundeservice er tilgjengelig hele døgnet, og kan svare på spørsmål som ikke er besvarte i ofte stilte spørsmål (FAQ).