POKERSTARS HOME GAMES – VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

Disse vilkårene og betingelsene ("Avtalen") beskriver under hvilke vilkår du kan bruke PokerStars’ online pokertjeneste som heter Home Games ("Home Games"), og bør leses nøye og i sin helhet før bruk av Home Games. Merk at avtalen utgjør en juridisk avtale mellom deg og Rational Entertainment Enterprises Limited (her referert til som "PokerStars", "oss" eller "vi"). Vi eier og driver nettstedet som finnes på www.pokerstars.com ("Nettstedet"), der Home Games finnes. I tillegg til vilkårene og betingelsene kan du lese vår lisensavtale for sluttbrukerPersonvernPokerreglerBehandling av ekte penger og vilkår og betingelser for valutaveksling og Vilkår og betingelser for VIP-klubben, samt andre regler, forskrifter, vilkår og betingelser knyttet til spill og spesielle tilbud tilgjengelig og fra tid til annen annonsert på nettsiden, innlemmet her med referanse, og andre bestemmelser vi måtte meddele deg. Hvis du har inngått en partnerskapsavtale med PokerStars eller en av våre underselskaper hvor du markedsfører Nettstedet til brukere av ditt nettsted ("Parnerskapsavtale") inkluderes også Partnerskapsavtale her som referanse.

Merk at Home Games er utformet slik at den skal gjenskape pokeropplevelsen du vanligvis ville hatt med dine venner hjemme. Du spiller dermed formodentlig poker mot folk du kjenner, hvor noen eller alle av dem kan spille fra samme fysiske plassering. Siden PokerStars ikke kan bedømme lovligheten av Home Games i enkelte jurisdiksjoner, er det ditt eget ansvar å påse at det er lovlig for deg å spille før du tar tjenesten i bruk.

Vær klar over at PokerStars ikke har ansvar for eller bærer noen forpliktelse i forbindelse med brukere av Home Games som bryter med vilkårene eller betingelsene i denne avtalen, eller med andre policer eller regler gitt av PokerStars i forbindelse med Home Games.

I inneforståelse med at PokerStars lar deg benytte Home Games, godtar du ved å klikke "Jeg aksepterer" under installering og bruk av Home Games å overholde denne avtalen, inkludert uten begrensninger fraskrivelse av forpliktelser fremlagt ovenfor,  lisensavtale for sluttbrukerpersonvernpokerreglerEkte Penger-behandling og valutavekslingsbetingelser, samt vilkår og betingelser for VIP Club som kan endres fra tid til annen etter følgende bestemmelser.
PokerStars Home Games gir deg muligheten til å invitere dine venner og andre bekjente til å spille hjemmespill uavhengig av hvor de befinner seg i verden. Selve essensen med Home Games er at du skal kunne konkurrere i ringspill og turneringer i en rekke pokervarianter og oppleve enkelheten, konkurransen og moroa ved å spille hjemmespill på Internett med personer du kjenner. Din bruke av Home Games  bør bidra til, og være i samsvar med, essensen til Home Games. Spillerdata, rangeringer, klubbstatistikker og mange andre spilleresultater (”Dataverktøy”) er tilgjengelige via Home Games, og alle disse har som mål å fremme din sosiale og konkurrerende erfaring blant dine venner eller bekjente. Ingen av Dataverktøyene eller informasjon som kommer fra disse Dataverktøyene kan brukes eller gis til Klubbmanagere, medlemmer eller tredjeparter for å oppnå en økonomisk fordel. PokerStars forbeholder seg retten til, dersom de finner eller mistenker at misbruk av Home Games’ essens eller Dataverktøy, eller informasjon som kommer fra disse Dataverktøyene, brukes av deg eller har blitt brukt av deg til å oppnå en økonomisk fordel, å suspendere din bruk av Home Games og/eller lukke den relaterte Klubben når som helst, etter eget forgodtbefinnende.

 

1. DEFINISJONER OG FORTOLKNINGER

 1. Definerte begreper som brukes i lisensavtalen for sluttbruker har samme mening i denne avtalen.

 2. Følgende ord og uttrykk som brukes her, har følgende betydning (med mindre innholdet klart åpner for en annen tolkning):

  1. "Administrator" betyr en klubbleder eller et medlem som har evnen til å opprette og avbryte HG-spillet, definere innstillingene for HG-spillet, bestemme starttidspunkt for HG-spill og ellers opptre i en administrativ rolle i forhold til HG spill;
  2. "Klubb" betyr en pokerklubb etablert av en bruker via Home Games;
  3. "Klubbmanager" betyr en Bruker som etablerer en Klubb;
  4. "HG-game" betyr et spill med online-poker gjennom Home Games;
  5. "HG-turnering" betyr et HG-spill som er en turnering;
  6. "Medlem" betyr en bruker som er medlem av en klubb, men ikke klubbleder.
 3. I sammenheng med lisensavtalen for sluttbruker:

  1. du er en bruker;
  2. Home Games er et spill;
  3. programvaren er utviklet av PokerStars og Home Games en del av programvaren;
  4. ordene og logoer for "HOME GAMES" er varemerker, og
  5. all påloggingsinformasjon for Home Games, inkludert kontonummer, Klubb- og bruker-ID, klubbinvitasjonskoder og Home Games-passord er innloggingsinformasjon.
 4. En setning som begynner med ordet "inkludert", "Inkluderer" eller "for eksempel" betyr "inkludert, uten begrensning" og skal på ingen måte redusere betydningen av ordene før.

 5. Ord i entall inkluderer flertall og vice versa, og ord som henspiller til en kjønn skal omfatte alle kjønn.

 6. En referanse til en "punkt" er en referanse til en punkt i denne avtalen.

2. AUTORITET

 1. PokerStars har myndighet over:

  1. opprettelse, vedlikehold og nedstengning av klubber;
  2. utstedelse og tilbaketrekking av klubblederstatus;
  3. utstedelse og tilbaketrekking av medlemsstatus;
  4. utstedelse og tilbaketrekking av Administrator-status;
 2. PokerStars’ beslutninger i forhold til en klubb eller din bruk av Home Games (inkludert din klubb og medlemskapsstatus) er endelig og uten ankemulighet.

3. KLUBBLEDERENS ANSVAR

 1. Hvis du er en Klubbmanager, må du lese og etterfølge alle forklaringer, instruksjoner og retningslinjer angående Home Games som gjøres tilgjengelig på Siden fra tid til annen.

 2. Klubbledere er ambassadører for PokerStars og må fremme det beste mulige bildet og inntrykk av PokerStars og Home Games, både i forhold til medlemmer og allmennheten. Du må ikke opptre på en måte som i våre øyne setter, eller kan sette PokerStars eller noen av gruppens firmaer i et dårlig lys eller er vesentlig ugunstige for PokerStars’ interesser.

 3. Videre samtykker du i at du som Klubbleder vil:

  1. administrere klubben ansvarlig og i god tro;
  2. beskytte brukerkonto og tilgang til klubbens ledelsesverktøy mot uautorisert bruk, uten å begrense forpliktelser i henhold til lisensavtalen for sluttbruker EULA (vi anbefaler bruk av RSA Sikkerhetspolett);
  3. hjelpe medlemmer med klubb-relaterte saker (med unntak av tvister mellom medlemmer), og strebe etter å løse slike saker (med hjelp fra PokerStars kundeservice dersom nødvendig);
  4. være det første kontaktpunkt i tvister mellom medlemmene som har med klubben din å gjøre, og forsøker å løse slike problemer uten å involvere PokerStars;
  5. behandle medlemmer rettferdig og med respekt;
  6. respekterer privatlivet til medlemmene, og kun behandle deres personlige opplysninger i samsvar med våre retningslinjer for Personvern og Data Protection Act 2002;
  7. bruke medlemsblokkeringsverktøyet klokt og bare blokkere medlemmer, etter at du har tatt klubbens beste interesser i betraktning;
  8. oppnevne ett medlem for hver klubb hvor du er Klubbleder, som arver dine plikter dersom du forlater klubben eller på annen måte ikke lenger kan utføre dine plikter som Klubbleder;
  9. umiddelbart informere oss om kjent eller mistenkt bedrageri, sjetongdumping, sammensvergelser, hvitvasking av penger eller annen adferd som er kriminell eller bryter våre regler (som angitt i denne avtalen, sluttbrukeravtalen eller på annen måte via nettstedet) så snart du måtte bli gjort klar over dette i forbindelse med klubben din, og
  10. etterkomme alle rimelige henvisninger mottatt fra PokerStars i forbindelse med klubben din, samt din og (i den grad det er i din makt) dine medlemmers bruk av Home Games.
 4. Ved opprettelse av en Klubb må Klubbleder må velge et klubbnavn og logo. Når du er godkjent, vil klubbnavnet ikke endres med mindre vi senere vurderer det dit hen at navnet ikke er i overensstemmelse med punkt 3.5.

 5. I tillegg til punkt 3.4, må Klubblederen ikke velge et klubbnavn, logo eller bilde som:

  1. er støtende, ulovlig, krenkende, obskønt, pornografisk, ærekrenkende, injurierende, truende, kan tilskynder rasisme eller blasfemi;
  2. bryter PokerStars eller tredjeparts åndsverk eller andre rettigheter, eller bryter loven;
  3. inneholder en URL av noe slag;
  4. inneholder en annen bruker-ID (på en nedsettende måte);
  5. inneholder navnet på en profesjonell pokerspiller eller annen kjent person (med mindre det er ditt eget navn eller han er Klubbleder eller medlem av klubben);
  6. inneholder spesielle tegn, eller
  7. inneholder navnet på eller fremmer tjenestene til en av PokerStars’ konkurrenter.
 6. Uten unntak fra pkt. 3.4 og 3.5, skal alle klubbens navn og logoer godkjennes av PokerStars. PokerStars forbeholder seg retten til å avvise enhver klubbs navn, logoer og bilder uten å komme med grunner for avslaget.

 7. Klubbledere kan ikke drive med spam eller annen påtrengende aktivitet for å rekruttere medlemmer. Hver Klubbleder er ansvarlig for innholdet i e-poster sent for henne.

 8. Klubbledere kan ikke kreve noen avgift for medlemskap i klubben.

4. MEDLEMMERS ANSVAR

 1. Hvis du er medlem, aksepterer du at du vil:

  1. opptre ansvarlig og i god tro i som medlem;
  2. behandle medlemmer rettferdig og med respekt;
  3. respektere andre medlemmers personvern og kun behandle deres personlige opplysninger i samsvar med våre retningslinjer for Personvern og Data Protection Act 2002;
  4. beskytte din Brukerkonto og tilgang til Home Games-kontoen fra uautorisert bruk (vi anbefaler på det sterkeste bruk av en RSA Sikkerhetspollett);
  5. bruke Klubbleder som det første kontaktledd dersom du har spørsmål, bekymringer eller problemer knyttet til klubben;
  6. umiddelbart informere oss ved mistanke om svindel, sjetongdumping, sammensvergelser, hvitvasking av penger eller annen adferd som er kriminell eller bryter våre regler (som angitt i denne avtalen, lisensavtale for sluttbruker eller på annen måte via nettstedet) så snart du blir klar over dette i klubben din, og
  7. ikke å opptre på en måte som i våre øyne setter, eller kan sette PokerStars eller dets bedrifter i et dårlig lys eller utgjøre ulempe for PokerStars’ interesser.
 2. I den grad du inviterer personer til klubben din, må du ikke som medlem bruke spam eller på annen måte bruke påtrengende teknikker for å rekruttere medlemmer, inkludert men ikke begrenset til påtrengende annonsering i andre klubber. Hvert medlem er selv ansvarlig for innholdet på e-post sent for ham eller henne.

5. PARTNERSKAP

 1. Dersom du deltar i en Partnerskapsavtale, er du underlagt følgende vilkår og betingelser angående din bruk av Home Games (navn og uttrykk med stor forbokstav i denne Klausul 5 som ikke er definert andre steder i denne Avtalen, skal forstås slik de er definert i Partnerskapsavtalen):

 2. Du får herved tillatelse til å markedsføre og promotere Home Games ved å plassere Markedsføringskoder og/eller Linker på ditt nettsted som en del av markedsføringen av Nettstedet såfremt du handler i overenstemmelse med de senest oppdaterte vilkår og betingelser i denne Avtalen. Enver Klubb som opprettes, og som er et resultat av uautorisert markedsføring og kampanjer utført av deg, kan umiddelbart stenges av PokerStars.

 3. Du har tillatelse til å invitere brukerne av ditt nettsted, inkludert via e-post, til å bli Klubbmanager, og til også å inkludere i slik invitasjon din Markedsføringskode og/eller Link. DET ER IMIDLERTID strengt forbudt for tredjeparts, inkludert, men ikke begrenset til, brukere av ditt nettsted og hvilken som helst Klubbmanager eller Medlem å invitere potensielle Medlemmer til en Klubb ved å bruke Link og/eller Markedsføringskode du har mottatt før Avtalen ble inngått.

 4. Du forbys å inkludere Markedsføringskode og/eller Link du har mottatt før Partnerskapsavtalen ble inngått, eller hvilket som helst annet lokkemiddel, i invitasjoner sendt av deg til tredjeparts, inkludert, men ikke begrenset til, brukere av ditt nettsted om å bli Medlem av en Klubb opprettet av deg.

 5. Du forbys å be tredjeparts, inkludert, men ikke begrenset til, brukere av ditt nettsted til å invitere potensielle Medlemmer til en Klubb etablert av deg ved å benytte Link og/eller Markedsføringskode gitt deg i henhold til Partnerskapsavtalen.

 6. Du forbys å tilby (eller anskaffe det som enhver tredjepart tilbyr) ethvert insentiv i hvilken som helst form (eksplisitt eller implisitt, økonomisk eller på annen måte) via e-post, Nettstedets publikasjoner eller via andre media (online eller offline) til noen tredjepart gjennom din bruk av Home Games, inkludert utdeling av enhver Kommisjon inntjent av deg gjennom din bruk av Home Games i henhold til vilkårene i denne Avtalen.

 7. Du forbys fra å bruke Home Games på en hvilken som helst måte som er misbruk av produktet (inkludert det å bruke det for å øke Kommisjon eller Avgifter som ellers skal betales til deg).

 8. Dersom du blir funnet å ha brutt denne Klausul 5 eller at du har foretatt handlinger for å omgå forbudene heri, reserverer vi oss retten til å foreta den handling vi finner nødvendig, inkludert stenging av den relevante Klubben og/eller terminering av Avtalen, etter  vårt eget forgodtbefinnende.

 9. Din rett til å benytte Home Games slik den innvilges av denne Klausul 5 kan tas tilbake av PokerStars når som helst etter dets eget forgodtbefinnende og er underlagt alle ytterligere betingelser og/eller begrensninger som PokerStars kan stipulere fra tid til annen etter eget forgodtbefinnende, som, men ikke begrenset til, en begrensning på prosentandelen Medlemmer linket til deg via Sporingen i hvilken som helst Klubb.

6. REKLAME

 1. Du kan ikke bruke Home Games til å markedsføre tjenester eller produkter av noe slag, bortsett fra PokerStars (for eksempel ved å koble til tredjeparts nettsteder eller vise tredjeparts annonser), eller på noen måte oppfordre medlemmer til å spille onlinepoker på en av PokerStars’ konkurrentenes nettsider.

 2. Du er ikke tillatt å publisere linker på tredjeparts nettsteder som representerer en konkurrent av PokerStars, foreslår en forbindelse, godkjennelse eller påtegning av klubben for PokerStars, eller bryter med ethvert vilkår i denne avtalen eller i lisensavtalen for sluttbrukere, eller på annen måte henvise til Siden eller noen del av den (inkludert de deler av Siden som er relevant for din Klubb)

 3. Du kan linke til nettstedets hjemmeside fra alle sider som eies av deg eller i en e-post sendt av deg hvis: (i) du gjør dette på en måte som er rettferdig og lovlig, og ikke skader vårt rykte eller drar urettmessig fordel av vårt omdømme, og (ii) ikke hevder noen tilknytning, anbefaling eller støtte fra oss der dette ikke finnes. Din rett til å linke.i overensstemmelse med denne Klausul 6.3 kan ikke lisensieres videre, tilegnes noen eller på annen måte overføres av deg. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake denne tillatelsen uten forvarsel.

7. ØKONOMISKE GEVINSTER

 1. Home Games er kun ment å være til din personlige underholdning (uavhengig om du bruker det som en klubbleder eller medlem), og må ikke brukes for å skape finansielle gevinster eller andre pengemessige fordeler for deg eller andre brukere av Home Games. Forbudt oppførsel i forbindelse med bruk av Home Games inkluderer (men er ikke begrenset til):

  1. opprettelse av en konto hvor en tredjepart har tilgang, eller andre metoder, planer eller system, på nett eller ikke på nett, for å fordele penger til en annen person basert på resultater i Home Games ringspill eller turneringer;
  2. kreve eller å motta gebyrer fra medlemmer som blir med i klubben; eller
  3. tjene penger eller oppnå en eller annen form for godtgjørelse fra reklameinntekter.

8. PERSONVERN OG IDENTITET

 1. Du erkjenner og godtar at HG-spillet stort sett spilles av spillere som kjenner hverandre og at noen av disse spillerne kan spille fra samme fysiske plassering. Med dette i mente, bekrefter du via din aksept av denne avtalen, at det er tillatt for deg å delta i Home Games i din jurisdiksjon.

 2. Din PokerStars-konto er også din Klubbleder- eller Medlems-ID, og det vil vises til Klubbleder og medlemmer av Home Games Lobby, Klubblobby og (hvis klubbens leder velger dette) offentlige deler av klubben. Derfor vil mennesker som kjenner deg via Home Games og / eller din klubb, også kjenne identiteten til din PokerStars spillerkonto. Hvis du ikke kan godta dette, ikke bruk Home Games. Brukere kan ikke ha mer enn én konto.

 3. PokerStars kan blant annet sjekke klubbens chatlogg uten grunn for å sjekke om du oppfyller denne avtalen og EULA.

 4. Dine personlige opplysninger kan bli delt med tredjeparter hvis vi har mistanker om at du deltar i svindel (som definert i punkt 10.1 under). Dersom vi deler slik informasjon, vil det være i samsvar med vår Personvern-policy.

 5. Du godtar å motta e-post fra oss om din klubbs aktiviteter, inkl. programmer for HG-spillet prestasjoner og plasseringer. Du kan be om ikke å motta disse e-postene til enhver tid for hver klubb. Merk at med mindre du velger bort et bestemt klubbs e-poster, vil du motta disse e-postene, selv om du velger bort e-post med reklame etc. fra nettstedet.

9. VOICE CHAT

 1. Klubblederen kan bestemme seg for å koble fra voice chat i HG Games for sin klubb, i henhold til vilkårene i denne avtalen.

 2. Du samtykker i at PokerStars ikke aktivt vil overvåke voice chat mellom brukere av Home Games, og skulle du velge å spille på HG Games-bord med voice chat gjør du dette på eget ansvar.

 3. Å bruke voice chat med ond eller truende atferd, inkludert men ikke begrenset til sammensvergelse, svindel, søppelpost, og/eller forfølgelse, er strengt forbudt.

 4. Å bruke voice chat til å reklamere for konkurrenter av PokerStars, eller til annen kommersiell bruk som ikke er blitt forhåndsgodkjent av PokerStars, er strengt forbudt.

 5. Ethvert brudd med disse reglene må rapporteres øyeblikkelig til PokerStars Support (homegames@pokerstars.com).

 6. Dersom PokerStars finner ut at et medlem, klubbleder eller en klubb bryter med reglene i klausul 8 vedrørende voice chat, forbeholder vi oss rettigheten til å forby et medlem, klubbleder eller klubb fra å bruke voice chat-funksjonen og/eller å foreta ytterligere sanksjoner (inkludert noen eller alle sanksjonene listet opp i klausul 11 nedenfor).

10. SYSTEMVEDLIKEHOLD

 1. PokerStars kan fra tid til annen være tvunget til å suspendere Home Games for å gjennomføre nødvendig vedlikehold (eller annet som tillates av EULA). Vi vil så langt det lar seg gjøre prøve å gi deg varsel om slik suspensjon. Ved slike suspensjoner kan det bli nødvendig å avlyse planlagte HG-spill. Klubbleder har ikke ansvaret for slik suspensjon.

 2. Hvis du er medlem, aksepterer du at suspensjon som beskrevet i punkt 10 er utenfor Klubbleders kontroll. Dersom du har spørsmål om suspensjon, må du først kontakte Klubbleder.

 3. Hvis du er en klubbleder, samtykker du til å ta hovedansvaret for håndtering av medlemmenes spørsmål angående alle suspensjoner beskrevet i punkt 10.1.

 4. Du kan avlyse en HG-turnering opptil to minutter før planlagt starttidspunkt. Du mister din buy-in, hvis du ikke spiller i en avtalt HG turnering, og ikke avregistrerer deg i tide. Det er ingen refusjon for tapte Home Games-eventer.

11. SVINDELFORSØK

 1. PokerStars lar deg bruke Home Games på basis av at du ikke svindler eller på annen måte oppfører seg uredelig. Du godtar og sier deg enig i at du ikke ønsker å gjøre, oppmuntre eller hjelpe med noe som er bedragersk, uærlig eller på annen måte ulovlig eller strider mot våre regler (slik de er definert i denne Avtalen, Lisensavtalen for sluttbruker, eller på annen måte definert på eller via Siden) i forbindelse med en Klubb eller bruk av Home Games’ regler ("uredelig atferd").

 2. PokerStars anser uredelig oppførsel som svært alvorlig. I tillegg til alle andre rettigheter og fullmakter PokerStars har under denne avtalen, EULA, via lovgivning eller på annen måte, vil brukere som handler bedragersk bli rapportert til myndighetene.

 3. Klubbleder må være innenfor rimelighetens grenser overvåke alle Klubbaktiviteter og umiddelbart rapportere til PokerStars Support (homegames@pokerstars.com) kjent eller mistenkt uredelig opptreden etter § 3.3 (i).

 4. Uten å begrense 11.3, må alle medlemmer være på vakt mot tegn på uredelig atferd i forbindelse med deres klubb og rapportere til PokerStars support (homegames@pokerstars.com) dersom de har kunnskap eller mistanke om svindelforsøk etter § 4.1 (f ).

12. SUSPENSJON OG BRUDD

 1. 1I tilfeller der vi mistenker deg for å ha brutt vilkårene i denne avtalen eller vår Lisensavtale for sluttbruker eller på annen måte har rimelig grunn, forbeholder PokerStars seg retten (med forbehold for eventuelle andre rettigheter eller innflytelse i denne avtalen, Lisensavtalen for sluttbruker, juridiske eller annet ) til umiddelbart:

  1. å suspendere eller hindre din tilgang til Nettstedet eller deler av det, inkl.. uten begrensning, alle klubber hvor du er Klubbleder eller medlem eller Home Games generelt;
  2. å suspendere eller kansellere HG-spill eller andre aktiviteter i forbindelse med en klubb;
  3. suspenderer driften av en klubb, og / eller
  4. lukke en klubb.
 2. Dersom du bryter vilkårene i denne avtalen eller vår Lisensavtale for sluttbruker, forbeholder PokerStars seg retten (med forbehold for eventuelle andre rettigheter eller innflytelse i denne avtalen, EULA, juridiske eller annet sted) til umiddelbart:

  1. å si opp denne avtalen;
  2. å suspendere eller permanent hindre din tilgang til Nettstedet eller deler av det, inklundert uten begrensning, alle klubber hvor du er Klubbleder eller medlem eller Home Games generelt;
  3. å suspendere eller kansellere HG-spill eller andre aktiviteter i forbindelse med en klubb;
  4. å suspendere drift eller permanent lukke eller slette en klubb;
  5. å konfiskere alle pengene i ditt Home Game og / eller PokerStars-konto;
  6. å lukke Home Games og / eller PokerStars-konto;
  7. å ta rettslige skritt mot deg, og / eller
  8. å ta andre handlinger som PokerStars finner passende.

13. ANSVARLIGHET OG FORFØLGBARHET

 1. Du samtykker i å erstatte, forsvare og ansvarsfraskrivelse PokerStars og dets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

  1. ditt brudd eller mistanke om brudd på hele eller deler av denne avtalen;
  2. i forbindelse med Home Games, alle lovbrudd eller brudd eller mistanke om brudd eller brudd på lover eller tredjeparts rettigheter;
  3. all Uredelig atferd eller mistanke om uredelig oppførsel som du er involvert i i Home Games, og
  4. din bruk av Home Games eller annen persons bruk av Home Games gjennom påloggingsinformasjonen (som definert nedenfor) med eller uten din tillatelse.
 2. Under ingen omstendigheter, inkludert uaktsomhet, er PokerStars ansvar for et bestemt, tilfeldig, direkte, indirekte eller følgeskader av noe slag (inkludert, uten begrensning, erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap) som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, selv når PokerStars har forkunnskaper om muligheten for slike skader var påregnelig.

 3. Ingenting i denne avtalen begrenser en parts ansvar for personskade eller død forårsaket av deres uaktsomhet eller for tyveri eller svindel av partiet.

14. RANGERING

 1. I forbindelse med din bruk av Home Games, i den grad hvor det er konflikt mellom vilkårene i Klausul 6 og 7 i denne Avtalen og din Partnerskapsavtale, vil Partnerskapsavtalen ha presedens i disse konfliktene.

15. ENDRINGER

 1. PokerStars forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre hele eller deler av denne avtalen når som helst uten forvarsel, og du er bundet av slike endrede avtalen innen 14 dager etter kunngjøringen på nettsiden. Derfor anbefaler vi at du besøker nettstedet regelmessig og kontrollere gjeldende vilkår og betingelser. Din fortsatte bruk av Nettstedet betraktes som en aksept av avtalens endringer.

16. GJELDENDE LOV

 1. Denne Avtalen og alle forhold knyttet til disse skal reguleres av og tolkes i samsvar med Isle of Mans lovgivning. Du må ugjenkallelig implisitt godta betingelsene, herunder Isle of Man domstoler har jurisdiksjon over eget krav, eventuelle tvister eller uenighet om denne avtalen, og saker som oppstår derfra. Alle parter skal også ugjenkallelig frafalle rettighetene som et gitt parti kan ha å bestride når en sak bringes inn for disse domstolene eller å hevde at saken ble reist i et ubeleilig forum, eller at disse domstolene ikke er kompetente. Ingenting i denne klausulen skal begrense PokerStars’ rett til å ta rettslige skritt mot deg i andre domstoler av kompetent myndighet, skal heller handlinger i ett eller flere jurisdiksjoner hindre søksmål i andre jurisdiksjoner, samtidig eller senere, i den grad loven tillater dette.

17. GYLDIGHET

 1. Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir kjent ulovlig og ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon, skal dette ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten i vedkommende jurisdiksjon av andre bestemmelser her eller på gyldigheten eller gjennomførbarheten i andre jurisdiksjoner av denne bestemmelsen eller andre bestemmelser om dette. Hvis noen bestemmelser er ugyldig, men ville være gyldig dersom et parti av vilkårene var slettet eller korrigert, skal bestemmelsen det gjelder være gjeldende med nødvendige endringer for å gjøre den gyldig.

18. OPPGAVE

 1. PokerStars forbeholder seg retten til å overdra denne avtalen, helt eller delvis, uten å varsle deg om dette. Du kan ikke overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen.

19. DIVERSE

 1. Ingen avkall (uttrykt eller underforstått) av PokerStars fra et brudd på en bestemmelse i denne Avtalen (inkludert PokerStars unnlatelse fra å kreve nøyaktige og eksplisitte ytelse eller overholdelse av noen bestemmelse i denne avtalen) skal på ingen måte tolkes som en fraskrivelse av en etterfølgende brudd på en slik bestemmelse eller andre brudd på bestemmelser i denne avtalen.

 2. Bortsett fra PokerStars’ selskaper, skal ingenting i denne avtale opprette eller overføre rettigheter eller andre fordeler til personer som ikke er del av denne avtalen (inkludert klubbledere eller medlemmer av klubben din, andre enn deg).

 3. Ingenting i denne avtalen skal skape eller anses å skape en sysselsetting, konsulentbyrå, byrå, ledelse eller joint venture i forholdet mellom deg og oss.

 4. Denne avtale og de dokumenter som er beskrevet her, representerer helheten av forståelse og enighet mellom deg og oss i forbindelse med Home Games og erstatter alle tidligere avtaler, overenskomster eller ordninger mellom deg og oss i forbindelse med Home Games.

 5. Du må gi full og sannferdig informasjon i samsvar med alle detaljer og informasjon som kreves av PokerStars i forbindelse med din bruk av Home Games, og hvis du er en Klubbleder, dine klubbmedlemmers bruk av Home Games, i henhold til alle vilkårene i vår Personvernpolicy.

 6. Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen er den som gjelder i tilfelle konflikt mellom ulike oversettelser av avtalen.

Hvordan spille poker

How to Play Poker

Du finner pokerregler, nybegynnertips og strategier i «Hvordan spille»-seksjonen hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.

Kundeservice

Support

Kundeservice er tilgjengelig hele døgnet, og kan svare på spørsmål som ikke er besvarte i ofte stilte spørsmål (FAQ).