PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilt personvernpolicy

Ditt personvern er veldig viktig for PokerStars, Full Tilt, BetStars og PokerStars Kasino, som alle er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som “Rational Group,”. Eieren og operatøren av nettsidene finner du på www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com (“Sidene”).

Der det brukes og konteksten tillater det, vil begrepet “Gruppen” bety Rational Entertainment Enterprises Limited ("REEL") sammen med alle deres datterselskaper og ethvert holdingselskap hos REEL og ethvert datterselskap av et slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med gruppen selskaper kjent som “Rational Group” (heretter samlet referert til som “REEL”, “Gruppe” “vi” eller “oss”).

Vi er dedikerte når det gjelder å opprettholde konfidensialiteten av den personlige informasjonen som innhentes, ved å sikre det ved hjelp av en topp programvare - og maskinvarearkitektur, teknikker, metoder og prosedyrer som tillater deg å nyte utvalget produkter tilgjengelig på sidene våre, vel vitende om at personvernet ditt er sikret. Vi vil operere i overensstemmelse med 'Isle of Man’s Data Protection Act 2002' når vi behandler personlig informasjon. Referanser til definerte vilkår i denne personvernpolicyen, hvis ikke satt herunder, er som stipulert i Lisensavtale for sluttbrukere.

1. Samtykke i personvernpolicy

 1. Ved å benytte deg av denne tjenesten, sier du (“bruker” eller “deg”) deg enig i denne personvernpolicyen. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen og endringer vil være gjeldende umiddelbart etter at en slik endring har blitt meldt på sidene. Din fortsatte bruk av tjenesten er ensbetydende med at du sier deg enig i denne personvernpolicyen, og eventuelle endringer som måtte følge. Vår Lisensavtale for sluttbrukere går foran enhver motstridende bestemmelse av denne personvernpolicyen. Med mindre annet er spesifisert her, skal vilkår med store bokstaver ha samme betydning som er gitt dem i vår lisensavtale for sluttbrukere. Hensikten med denne personvernpolicyen er å gjøre deg i stand til å forstå hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og beskytter din personlige informasjon og for at du skal forstå dine rettigheter i forhold til denne informasjonen.

2. Hvilken informasjon samles inn og med hvilket formål

 1. Som en del av prosessen med å åpne en Stars-konto, som fungerer på tvers av sidene, og for å la oss tilby deg våre tjenester, vil vi be deg om visse personlige opplysninger. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, ditt navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og passord, samt sertifisere at du er minst 18 år gammel, eller eldre i områder hvor minimumsalderen for å benytte seg av våre tjenester er høyere enn 18. I samsvar med våre regulære krav og for at du skal få tilgang til - og bruke - programvaren vår og/eller tjenesten gjennom en av våre nettsider, gir du oss herved samtykke og tillatelse (eller tredjeparter som handler på våre vegne) til å: (i) bruke stedstjenester til å finne ut din geografiske plassering fra din personlige PC eller enhet (som definert i seksjon 9 under) (som kan inkludere, men ikke begrenses til IP-adressen din, Wi-Fi-tilkobling og informasjon om informasjonskapsler); og (ii) samle inn, lagre, behandle, hente igjen eller overføring av din personlige informasjon (som vil inkludere, men ikke begrenses til informasjon om din plassering) og/eller data eller informasjon som kan hentes fra din enhet/PC, slik at tjenesten/programvaren kan gjøres tilgjengelig for deg i tillegg til å oppfylle formålene satt i denne personvernpolicyen. Du har ikke tillatelse til å bruke vår programvare og/eller tjenestene dersom du ikke ønsker å være bundet av denne bestemmelsen eller hvis du ikke ønsker å gi tillatelsen som detaljert over. Vi kan også bruke noe av eller all din informasjon til å bekrefte opplysningene dine fra eller med tredjeparter, inkludert finansinstitusjoner, selskaper som verifiserer identitet og kredittopplysning, med den hensikt å tilby deg tjenestene våre. I tillegg, når du bruker tjenesten vår lagrer vi en viss personlig informasjon, inkludert informasjon om aktiviteten din på sidene våre og informasjon som befinner seg på enheten eller systemer som du bruker, slik at vi kan forbedre tjenestene vi leverer til deg, i tillegg til å forsikre oss om at du ikke bruker ulovlig programvare eller verktøy fra en tredjepart. Vi, våre samarbeidspartnere og tredjeparter som leverer tjenester på våre vegne, vil bruke din personlige informasjon med følgende formål:

  • til å bekrefte finansielle transaksjoner,
  • for å kunne levere deg tjenesten vår;
  • identifisering, verifisering og til å utføre bakgrunnssjekk;
  • statistisk analyse og undersøkelser;
  • forskning og utvikling;
  • markedsføring, markedsundersøkelse og kundeprofilering;
  • dataanalyse;
  • for å overholde lisensierte og regulære krav;
  • for å analysere kreditt- og svindelrisikoen din.
  • for å bekjempe sikkerhetsrisikoer; og
  • for å bekrefte din geografiske plassering

  Vi kan oppgi din personlige informasjon:

  • Dersom vi pålegges å gjøre dette av loven eller regulerende myndighet;
  • dersom vi i god tro tror at dette er nødvendig:
   • for å overholde alle lover eller overholde rettslige krav rettet mot oss;
   • for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom;
   • for å etterkomme ethvert regulært ombud eller lisensombud eller myndighet;
   • for å tillate tredjeparter som leverer tjenester til oss å avgjøre eller gjøre utbetalinger i forbindelse med et spill gjort av en bruker;
   • for å tillate selskaper som administrerer betalinger eller inndrivelse av gjeld, engasjert av oss, for å håndtere betaling og innsamlingsprosesser til eller fra en bruker.
   • for å assistere tredjeparter som levere tjenester til oss eller på våre vegne;
   • til enhver tredjepart som kjøper oss eller vår virksomhet, eller noen del av oss eller virksomheten vår;
   • for å assistere et kredittselskap som beskrevet under, i det som er seksjon 2:
  • med ditt samtykke;
  • i tilfelle gjenoppretting etter en katastrofe; eller
  • som fremsatt i seksjon 5 og 6 under.

  Vi kan av og til sende deg informasjon om kommende arrangementer, nyhetsinformasjon om en av våre mange produkter, reklamelenker og annen markedsinformasjon om tjenestene vi tilbyr (inkludert generell kundeservice). Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike reklamevarslinger, kan du reservere deg mot dette ved å følge instruksjonene du får når du mottar slike meldinger.

  Dersom du ikke klarer å betale oss tilbake for eventuelle tilbakeførsler, benektelse eller omgjøring av innskudd du gjør, kan vi, i henhold til gjeldende lov, gi detaljer om dine kontoer og hvordan du disponerer dem, til et kredittselskap eller noe som tilsvarer det i området du er bosatt (“CRA”). Vær oppmerksom på at CRA kan lagre utestående gjeld i ditt navn og andre personlige detaljer og opplysninger, og denne informasjonen kan bli formidlet til andre organisasjoner. Slike registre vill forbli lagret hos CRA i 6 (seks) år, eller i et annet tidsrom gjort gjeldene, etter datoen til tilbakeførselen, benektelsen eller omgjøringen av betaling. Informasjonen vil brukes av (CRA) til å bekjempe kriminalitet, svindel, hvitvasking av penger, ved å verifisere din identitet dersom du, din partner eller andre medlemmer av din husstand, din virksomhet eller finansielle samarbeidspartnere søker om lån hos andre kredittinstitusjoner, i ditt navn og med dine detaljer, og overvåke bevegelsene på dine kontoer, gjøre beslutninger om å kreditt, kredittrelaterte ting eller lignende, spore hvor du befinner deg, finne gjeld du skylder, statistiske analyser og systemtesting.

  Din personlige informasjon kan bli behandlet av oss, våre samarbeidspartnere, våre agenter og tredjeparter som leverer tjenester til oss, i jurisdiksjoner utenfor Isle of Man og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. I et slik tilfelle vil vi være i overensstemmelse med Isle of Man’s Data Protection Act 2002 i samsvar med overføringen av slik personlig informasjon.

  Vi vil kun bruke navnet ditt i offentlig materiell med ditt samtykke.

  Navnet du registrerer hos oss for å åpne en Stars-konto må være ditt eget. I tillegg, er det svært viktig at du fyller ut registreringsskjemaet på Stars-kontoen din med gyldig og oppdatert informasjon, siden det vil bli brukt i forbindelse med å validere finanstransaksjoner og de andre forannevnte formål. Du er pålagt å opplyse oss om eventuelle relevante endringer i din personlige informasjon.

  Brukere kan endre kontodetaljer ved å velge det aktuelle kontoalternativet i den nedlastede programvaren.

3. Behandling av innskudd og uttak

 1. For å gjøre et innskudd, må brukere oppgi informasjon om innskuddsmetode (eksempel: kredittkortnummer og andre kredittkortdetaljer). Denne informasjonen, sammen med din andre personlige informasjon, kan bli brukt til å klarere finanstransaksjoner som gjøres av deg hos REEL. Du er pålagt å opplyse oss, eller oppdatere din Stars-konto, om relevante endringer i din personlige informasjon.

4. Konfidensialitet

 1. REEL har gjort en betydelig innsats for å beskytte konfidensialiteten til identiteten, preferanser og annen informasjon vi har samlet om individuelle brukere, og vil ikke bevisst gi tilgang til denne informasjonen til noen utenfor gruppen, annet enn til brukeren eller som beskrevet i denne personvernpolicyen. Vi har gjort en betydelig investering i våre servere, databaser, backup, brannmur og krypteringsteknologi for å beskytte informasjonen vi samler. Disse teknologiene brukes som en del av en førsteklasses sikkerhetsarkitektur.

  Du må også gjøre det du kan for å beskytte din informasjon. Din påloggingsinformasjon (definert i vår Lisensavtale for sluttbrukere) er konfidensiell, og du er forpliktet til å holde påloggingsinformasjonen hemmelig og konfidensiell til enhver tid og til å gjøre ditt beste for å beskytte dens hemmelighold og konfidensialitet.

  Vær oppmerksom på at dersom du benytter vår Home Games-tjeneste, vil din Stars-ID på brukerkontoen din også bli din klubbmanager eller medlemsidentitet, og vil vises for klubbmanager og medlemmer i Home Games-lobbyen, klubb-lobbyen og (dersom klubbmanageren velger inkludering i registrene) offentlige registre av klubber. Dermed vil de som kjenner deg gjennom Home Games og/eller din klubb, også kjenne identiteten til din Stars-ID Dersom du ikke samtykker til dette, må du ikke benytte deg av Home Games.

5. Begrensninger ved konfidensialitet

 1. Lovpålagt opplysninger: På grunn av det juridiske, regulatoriske og sikkerhetsmessige miljøet vi opererer, kan vi finne det nødvendig, under visse omstendigheter, å avsløre personlig identifiserbar informasjon om våre brukere, og det kan hende vi ikke får lov til å informere deg om at vi har gjort det. Vi vil bruke fornuftige vurderinger for å begrense slike avsløringer til følgende:

  1. hvor vi i god tro mener at vi pålagt å gjøre dette som følge av en stevning, arrestordre eller andre rettslige prosesser; eller
  2. hvor det er fornuftig å identifisere, kontakte eller rette søksmål mo en person eller enheter for å bevare og/eller håndheve våre rettigheter; eller
  3. hvor det er nødvendig å forebygge kampfiksing eller prissamarbeid på våre BetStars-sider, eller for å identifisere unormale spillmønstre som en del av et tidlig varslingssystem, kan vi videresende informasjon om slike spillmønstre eller en detaljene til en mistenkt til gjeldende sportsmyndigheter, reguleringsmyndigheter eller andre tredjepartsorganisasjoner vi er medlem av, som tar seg av etterforskningen av slike lovbrudd.

  Videre kan vi, og du godkjente at vi, avslører din Stars-ID, navn, alder, gateadresse, by, stat, postnummer, land, telefonnummer, e-post, geografisk plassering, pluss informasjon om finansinstrumenter brukt til innskudd og uttak til våre tredjeparts agenter eller offisielle myndighetsorganer som vi, i vårt eget skjønn, mener er nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med en etterforskning av bedrageri, brudd på immaterielle rettigheter, piratkopiering eller annen ulovlig aktivitet eller aktivitet som kan utsette oss for juridisk ansvar.

6. Hvem mottar din informasjon?

 1. I tillegg til lovpålagte opplysninger som forklart i denne personvernpolicyen, kan vi avsløre din personlige informasjon til våre ansatte, våre agenter og til tredjeparts tjenesteleverandører som bruker dine personlige opplysninger til å yte tjenester til oss i forhold til at du er en bruker på en av våre sider. Alle mottakere av din personlige informasjon skal være bundet av gjeldende personvernlovgivning til å holde din personlige informasjon konfidensiell, og se til at den er minst like sikker som vi er påkrevd å holde den.

  Vi kan kombinere dine personlige opplysninger innhentet fra din bruk av tjenesten i henhold til denne personvernpolicyen, med annen informasjon innhentet fra deg ved hjelp av andre tjenester som drives av gruppen, inkludert, men ikke begrenset til nettsteder som opererer under merkene "PokerStars", "PokerStars Kasino", "BetStars" og "Full Tilt", samt alle produkter som er relatert til eller bidrar til dette, inkludert mobile og sosiale nettverkstjenester. Vi vil behandle denne kombinerte informasjonen i samsvar med, og vil bruke den til grunnene som er fastsatt i denne personvernpolicyen.

7. Direkte markedsføring

 1. Det kan hende vi bruker din e-postadresse og ditt telefonnummer med formålet om å gi deg nyheter, kampanjer og andre markedsføringstilbud fra gruppen. Det kan også hende vi deler din e-postadresse og ditt telefonnummer med våre samarbeidspartnere med formålet om å informere deg om andre tilbud. Med respekt for din rett til personvern, har vi lagt til rette for en enkel måte å reservere seg mot reklametilbud via e-post og telefon, fra oss eller våre samarbeidspartnere. Du kan på hvilket som helst tidspunkt velge å ikke motta disse tilbudene ved å sende en blank melding med ordet "Remove" i emnefeltet til Events. Dersom du ikke ønsker å motta disse tilbudene, vil vi fjerne din informasjon fra distribusjonslistene til markedsavdelingen, og fra alle fremtidige lister vi deler med våre samarbeidspartnere. Men, du må kanskje avslutte abonnementet separat, dersom det er tilbud sendt av våre partnere som har mottatt din kontaktinformasjon fra oss før du ønsket å bli fjernet fra disse listene.

8. Dine rettigheter i forhold til din informasjon

 1. Du har rett til å be oss oppgi en liste over all personlig informasjon vi har om deg (i henhold til gjeldende lovverk). Dette er kjent som en personforespørsel (SAR), og gitt at vi er fornøyd med din identifisering (noe som kan være en etterspørsel etter forskjellige identifikasjonspapirer og annen informasjon vi krever), har vi ført (40) dager å etterkomme din SAR. Vi kan, under enkelt omstendigheter, kreve en liten avgift for å dekke administrasjonskostnadene ved din SAR, en kostnad som vil være i henhold til gjeldende lov. Vi tar sikte på å holde vår informasjon om deg så presis som mulig. Du kan skrive til oss når som helst for å gjennomgå, forandre eller få dine opplysninger endret eller korrigert i samsvar med dine rettigheter under Isle of Man Data Protection Act 2002 og i så tilfelle kan vi kreve at du bekrefter din identitet. For å kontakte oss om informasjonen din, vennligst send en e-post til Kundeservice. Vær oppmerksom på at dersom vi stenger, eller du ber oss stenge din Stars-konto, uansett grunn, vil vi beholde dine personlige opplysninger så lenge loven mot pengevasking eller andre lisenser krever det. 

9. Informasjonskapsler (Cookies)

 1. Informasjonskapsler (Cookies) er tråder av informasjon med tekst som blir lastet ned til din personlige datamaskin, bærbare datamaskin eller mobile enhet (hver en "Enhet") når du besøker vår nettside. De sendes tilbake til siden de kommer fra hver gang du besøker den igjen, eller til andre nettsider som gjenkjenner denne kakebiten.

  Informasjonskapsler er veldig anvendelige og brukes til en rekke forskjellige formål. Dette inkluderer å la deg navigere effektivt mellom sider, huske dine preferanser, og generelt forbedre brukeropplevelsen din. Noen ganger blir informasjonskapsler brukt til å sørge for at reklamer du ser på nett er relevante for deg og dine interesser.

  Vi bruker informasjonskapsler til å spore henvisninger til våre nettsider, for å huske dine preferanser, for å gjøre våre nettsider mer mottakelige, og til å generere statistisk data, som vi bruker til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle effektiviteten på våre annonsekampanjer, for å begrense antall ganger du ser en annonse, for å huske at du har besøkt en nettside, og for å kunne gi deg annonser som er relevante for dine interesser.

  Detaljert informasjon om informasjonskapsler og hvordan vi bruker dem på våre sider finner du i Retningslinjer for informasjonskapsler, som også beskriver hvordan du kan slå av informasjonskapsler eller kontrollere hvilke informasjonskapsler som finnes på din enhet (se spesielt seksjonen med overskriften 'Hvordan administrere innstillinger for informasjonskapsler').

10. Hvem er vi?

 1. Vi er registrerte hos the Isle of Man Information Commissioner i henhold til lovene på Isle of Man.

  Rational Entertainment Enterprises Limited
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Isle of Man, IM3 1DZ

Personvernpolicy senest oppdatert: Januar 2017

Ansvarlig spilling

Responsible Gaming

Vi tar ansvarlig spilling på alvor, og jobber målbevisst for å skape en underholdende og positiv spillopplevelse.

Kundeservice – ofte stilte spørsmål (FAQ)

FAQ

Kundeservice har laget en oversikt over spørsmål spillerne ofte stiller dem, i tillegg til svarene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om poker

faq games

Ofte stilte spørsmål og svar om å spille poker hos PokerStars.

Spesialtilbud

Special Offers

PokerStars har spesialtilbud hele året, med pengepremier, billetter til de beste liveturneringene og mye mer.

Hvordan spille poker

How to Play Poker

Du finner pokerregler, nybegynnertips og strategier i «Hvordan spille»-seksjonen hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.