PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilt – retningslinjer for personvern

Personvernforordningen (GDPR)

Hvis du vil vite mer om personvernforordningen (GDPR) og hva den har å si for deg, kan du se ofte stilte spørsmål (FAQ).

Identiteten til dataadministratoren. Når det gjelder disse retningslinjene for personvern («retningslinjer for personvern»), er «dataadministratoren» (dvs. personen som er ansvarlig for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysningene dine) er TSG Interactive Gaming Europe Limited («TSG»), som kan kontaktes på Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011 på Malta eller via e-post til kundeservice. I disse retningslinjene for personvern betyr «PokerStars», «PokerStars Kasino», «BetStars», «Full Tilt», «vi» eller «oss» dette selskapet. Referanser til «gruppe» betyr TSG sammen med sine datterselskaper og eventuelle holdingselskap av TSG, og eventuelle underselskaper av slikt holdingselskap tilknyttet gruppen med selskaper kjent som The Stars Group.

Vårt arbeid for spillernes personvern. Vi eier og driver nettsteder på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com («sider»). Vi er forpliktet til å holde personopplysninger vi samler inn, konfidensielle, og bruker ledende teknologi og prosedyrer for informasjonssikring, alt i henhold til EUs standarder for databeskyttelse og kravene til myndighetene som regulerer spillindustrien.

Formålet med disse retningslinjene for personvern Hensikten med retningslinjene for personvern er å gjøre deg i stand til å forstå hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og beskytter din personlige informasjon og for å forklare dine rettigheter når det gjelder denne informasjonen og hvordan den brukes.

Våre juridiske forpliktelser Vi overholder vilkårene til gjeldende regelverk for databeskyttelse for de relevante lisensene du bruker for å gå til og bruke tjenestene våre (slike regelverk kan endres fra tid til annen) (samlet betegnet som «gjeldende lovgivning»), når vi behandler personopplysningene dine. Din personlige informasjon kan også bli behandlet eller overført av oss til andre medlemmer av vår gruppe, våre tilknyttede selskaper, våre agenter og tredjeparter som leverer tjenester til oss, i jurisdiksjoner utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde. I slike tilfeller overholder vi gjeldende lovgivning, som sikrer at personopplysninger bare overføres til jurisdiksjoner som overholder de ulike «tilstrekkelighet»-kravene for databeskyttelse som er beskrevet i den gjeldende lovgivningen.

Hva betyr de definerte begrepene? Med mindre vi gir dem en bestemt mening i disse retningslinjene for personvern, har definerte begreper meningen vi har gitt dem i vår sluttbrukeravtale, som overstyrer bestemmelser i disse retningslinjene for personvern i tilfeller der de ikke måtte samsvare.

Din godkjenning av retningslinjene for personvern

 1. Godkjenning: Ved å bruke denne tjenesten sier du («bruker» eller du») deg enig i retningslinjene for personvern, og disse kan endres av oss fra tid til annen, og vi vil spørre deg separat når du oppgir personopplysninger, hvorvidt du godtar å motta markedsføring fra: (a) oss; og også (b) tredjepartsleverandører av varer og tjenester, som vi deler personopplysningene dine med. 

  Endringer: Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene for personvern fra tid til annen. Eventuelle endringer trer i kraft så fort det varsles om slike endringer på nettstedene våre. Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke disse retningslinjene for personvern med jevne mellomrom for å være sikker på at du er oppdatert om den gjeldende versjonen og endringer vi gjør

Hvilken informasjon samles inn og med hvilket formål

 1. Informasjon om registrering: Som en del av prosessen med å åpne en Stars-konto, som fungerer på tvers av nettstedene, og for å la oss tilby deg våre tjenester, vil vi be deg om visse personopplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer, e-postpostadresse og passord, og vi krever i tillegg bekreftelse på at du er minst 18 år gammel, eller eldre i områder hvor minimumsalderen for å benytte seg av våre tjenester, er høyere enn 18. Navnet du registrerer hos oss, må være ditt eget. I tillegg er det viktig at du fyller ut opplysninger på kontoen din med gyldig informasjon, siden denne vil bli brukt i forbindelse med å validere økonomiske transaksjoner og til andre formål som beskrives i disse retningslinjene for personvern. Du må opplyse oss om relevante endringer i personopplysningene du har oppgitt til oss, og vi tar ikke på oss ansvar for skade som måtte skje som resultat av at du ikke meddeler oss om endringer i personopplysningene du har oppgitt til oss. Gambling på mobil: Hvis du vil bruke tjenesten via en enhet (som definert i paragraf 16 under), må du samtykke til at vi bruker stedsbaserte tjenester (eller at tredjeparter bruker slike tjenester på vegne av oss) eller annen informasjon om programvare som kan hentes ut fra enheten din for å bestemme din geografiske posisjon. Hvis du ikke vil at posisjonen din skal være kjent, kan vi ikke tilby deg tjenesten på enheten din. Vedvarende datainnsamling: Når du bruker tjenesten, samler og lagrer vi i tillegg bestemte personopplysninger om aktiviteten din på nettstedene og informasjon som er på enheten(e) du bruker, slik at vi kan forbedre tjenesten vi leverer til deg. Vi bruker også informasjonskapsler. Våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler forklares under. Oppbevaring av data: Vi tar vare på personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene som beskrives i disse retningslinjene for personvern, og det inkluderer oppbevaring av data fra tidligere bruk, som kan kreves for å holde regelverket. Vi samler ikke inn flere personopplysninger fra brukerne enn det som er nødvendig for disse formålene, og retningslinjene våre for datahåndtering inkluderer sletting av personopplysninger vi ikke trenger lenger. Hvis du avslutter (eller vi stenger) Stars-kontoen din, beholder vi personopplysningene dine i seks (5) år for å overholde regelverket og lovmessige krav og for å beskytte oss mot søksmål. Personopplysninger vi ikke trenger til disse formålene, slettes etter denne perioden. Formål: Vi, medlemmene av gruppen av selskaper, tilknyttede selskaper og tredjeparter som leverer tjenester til oss eller til deg på vegne av oss, bruker personopplysningene dine til forretningsdriften vår og for å tilby deg tjenesten. Dette gjelder spesifikt for følgende formål, men vi forbeholder oss også retten til å bruke personopplysningene dine til andre formål som rimeligvis kan anses for å ha å gjøre med det å tilby deg spilltjenester på nett:
  • bekrefte økonomiske transaksjoner;
  • analysere kredittverdigheten din og risikoen for at du kan drive med svindel, og bekrefte informasjonen din ved bruk av tredjeparter, deriblant finansinstitusjoner, selskap som driver med identifikasjonsbekreftelse, og kredittvurderingsbyråer;
  • vurdere spillaktiviteten din for å sikre ansvarlig spilling;
  • bekrefte hvorvidt du har registrert deg hos pålagte organer for selvekskludering (hvis aktuelt), for å sikre ansvarlig spilling;
  • kunne tilby deg tjenesten;
  • identifisering, verifisering og til å utføre bakgrunnssjekk;
  • statistisk analyse og undersøkelse;
  • forskning og utvikling;
  • markedsføring, markedsundersøkelse, spørreundersøkelser og kundeprofilering;
  • dataanalyse;
  • å etterkomme lisensierings- og reguleringskrav;
  • utføre batchtesting av dokumenter før vi tar i bruk verktøy fra tredjeparter;
  • bekjempe sikkerhetsrisiko og svindel; og
  • bekrefte din geografiske posisjon.

^ Tilbake til toppen

Vilkår for behandling av personopplysninger

 1. Vilkår: Vi behandler personopplysningene dine på ulike måter, alle i henhold til relevante lover om databeskyttelse.

  Samtykke

  Vi behandler personopplysningene dine først og fremst for å kunne tilby deg tjenesten. I visse tilfeller kan vi be om samtykke til at vi behandler personopplysningene dine på en diskré måte. I slike tilfeller behandles personopplysningene dine i henhold til slikt samtykke, og du kan når som helst skriftlig trekke tilbake samtykket. For eksempel trenger vi ditt samtykke for å sende deg markedsførings- og kampanjemateriell.

  Følge kontrakter, overholde et juridisk krav.

  Det kan også være nødvendig for oss å behandle slike personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt (som lisensavtalen for sluttbrukere når du åpner en Stars-konto) for at vi skal kunne overholde diverse juridiske og/eller regulatoriske krav, deriblant, men ikke begrenset til, å overholde kravene i spillisensene våre og følge lovgivning som skal hindre hvitvasking av penger.

  Legitime interesser

  Vi kan også behandle personopplysningene dine når vi anser at slik behandling er i vår (eller en tredjeparts) legitime interesse og forutsatt at slik behandling ikke strider mot dine interesser, rettigheter eller friheter. Eksempler på behandling i tråd med legitime interesser kan være: (i) når vi avslører personopplysningene dine til selskap i gruppen vår etter en omstrukturering eller på grunn av interne administrative formål; (ii) når vi identifiserer bestemte selskaper som kan tilby deg ekstra fordeler i tjenesten vår, eller gi oss verdifull informasjon om din bruk av tjenesten (iii) oppdage og beholde informasjon vedrørende ansvarlig spilling; (iv) behandling for å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet, deriblant å hundre uautorisert tilgang til våre elektroniske kommunikasjonsnettverk; (v) beskyttelse mot juks i sport ved å bekjempe mistenkelige spillemønstre samt rapportere og dele informasjon vedrørende slike mønstre; (vi) etterleve regulatoriske og lovbestemte krav; (vii) utvikle skreddersydde belønningsopplegg for spillere.

^ Tilbake til toppen

Informasjonsdeling, avsløring og mottakere

 1. Spesifikke avsløringer. Vi kan oppgi din personlige informasjon som følger:
  • til enhver mottaker dersom vi pålegges å gjøre dette av loven eller regulerende myndighet;
  • til ethvert regulært ombud eller lisensombud eller myndighet;
  • til tredjeparter med formål om å gjøre opp eller utføre betalinger i forbindelse med ethvert spill;
  • til tredjeparter som yter oss tjenester eller yter tjenester på våre vegne;
  • til tredjeparter for markedsføringsformål, forutsagt at du er gitt samtykke eller ikke motsatt deg, avhengig av hva som er aktuelt i hvert tilfelle, som beskrevet i paragraf 11 under;
  • til enhver betalingsbehandling eller inkassobyråer som engasjeres av oss for å håndtere betaling og innsamlingsprosesser til og fra brukerne våre;
  • til enhver tredjepart som kjøper oss eller virksomheten vår, eller noen del av oss eller virksomheten vår;
  • til kredittvurderingsselskaper;
  • dersom vi i god tro tror at slik handling er nødvendig:
   for å overholde alle lover eller overholde rettslige prosesser;
   ii. for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom;
  • med ditt samtykke;
  • med formål om opprettelse etter katastrofe; eller
  • som fremstilt i paragraf 5 under.
 1. Generelle avsløringer: I tillegg til de spesifikke eksemplene på avsløringer som er nevnt over, kan vi avsløre din personlige informasjon til våre ansatte, ansatte i andre selskaper i vår Gruppe, våre agenter og til tredjeparts tjenesteleverandører som bruker dine personlige opplysninger til å yte tjenester til oss i forhold til at du er en bruker av tjenesten vår.
 1. Kombinasjon av personopplysninger: Vi kan kombinere dine personopplysninger innhentet fra din bruk av tjenesten i henhold til disse retningslinjene for personvern med annen informasjon innhentet fra deg ved hjelp av andre tjenester som drives av andre selskaper i gruppen (inkludert nettstedene og tjenestene til «BetStars» og «Full Tilt») samt alle produkter som er relatert til eller bidrar til dette, inkludert mobile og sosiale nettverkstjenester. Vi vil behandle denne kombinerte informasjonen i samsvar med, og vil bruke det for grunner som er fastsatt i, disse retningslinjene for personvern.
 1. Kredittvurdering: Der hvor du ikke kompenserer oss for tilbakeførsler, fornektelse eller reversering av innskudd du gjennomfører, kan vi gi detaljer om dine kontoer og hvordan du holder dem, til kredittreferansebyråer (Credit Reference Agencies (CRA)). CRA vil notere seg utestående gjeld. Denne informasjonen gis kanskje til andre organisasjoner, og filene vil forbli på CRA-filen i seks år etter datoen på tilbakeførselen, avslaget eller reverseringen av betalingen. Informasjonen vil brukes av kredittreferanseselskapet (CRA) til å bekjempe kriminalitet, svindel, hvitvasking av penger, bekreftelse av identitet dersom du, din partner eller andre medlemmer av din husstand, din forretning eller finansielle partnere søker om andre kredittfasiliteter, overvåke aktiviteten på dine kontoer, gjøre beslutninger om å kreditere, kredittrelaterte ting, spore dine bevegelser, oppspore gjeld du skylder, statistiske analyser og systemtesting.

Behandling av innskudd og uttak

 1. For å gjøre et innskudd vil du måtte oppgi informasjon om innskuddsmetode (for eksempel: kredittkortnummer). Denne informasjonen sammen med dine andre personopplysninger kan bli brukt til å klarere eller utføre finanstransaksjoner som gjøres av deg på nettstedene våre. Du må umiddelbart opplyse oss om eventuelle relevante endringer i personopplysningene dine.

^ Tilbake til toppen

Konfidensialitet

 1. Hva gjør vi? Vi har gjort en betydelig innsats for å beskytte konfidensialiteten til identitet, preferanser og annen informasjon vi har samlet om enkeltbrukere, og vil ikke bevisst gi tilgang til denne informasjonen til noen utenfor gruppen vår, annet enn til brukeren selv eller som beskrevet i disse retningslinjene. Vi har investert betydelig i servere, databaser, sikkerhetskopier, brannmurer og krypteringsteknologi for å beskytte informasjonen vi samler og behandler. Denne teknologien brukes som en del av en førsteklasses sikkerhetsarkitektur.

Hva kan du gjøre? Du må også gjøre det du kan for å beskytte dine personopplysninger. Innloggingsdetaljene dine er konfidensielle, og du er forpliktet til å holde dem hemmelig og konfidensiell til alle tider og til å gjøre ditt beste for å beskytte dens hemmelighold og konfidensialitet.

^ Tilbake til toppen

Begrensninger ved konfidensialitet

 1. Lovpålagte avsløringer. På grunn av det juridiske, regulatoriske og sikkerhetsmessige miljøet vi opererer i, kan vi finne det nødvendig, under visse omstendigheter, å avsløre personlig identifiserbar informasjon om våre brukere, og det kan hende vi ikke får lov til å informere deg om at vi har gjort det. Vi vil bruke fornuftige vurderinger for å begrense slike avsløringer til følgende: (a) der vi i god tro om at det er nødvendig å gjøre det som respons på en stevning, ordre eller annen rettsprosess eller krav mot oss, eller (b) der det er nødvendig for å identifisere, kontakte eller bygge en sak mot personer eller selskaper for å bevare og/eller håndheve våre rettigheter. Videre kan vi, og du godkjenne at vi, avslører din bruker-ID, navn, fødselsdato, gateadresse, by, sted, postnummer, land, telefonnummer, e-post, kontoaktivitet, transaksjoner, overføringer til og kommunikasjon med andre brukere pluss informasjon om finansinstrumenter som brukes til å sette inn og ta ut til våre tredjeparts agenter eller offisielle organer som vi, etter eget skjønn, mener er nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med en etterforskning av hvitvasking, bedrageri, brudd på immaterielle rettigheter, piratkopiering eller annen ulovlig aktivitet eller aktivitet som kan utsette oss for juridisk ansvar.
 2. Gruppemarkedsføring. Det kan hende vi bruker din e-postadresse og ditt telefonnummer med formål om å gi deg nyheter, kampanjer og andre markedsføringstilbud fra oss. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik markedsføringskommunikasjon, nyhetsbrev og markedsføringstilbud, kan du melde deg av fra dem enten når du registrerer deg hos oss eller senere ved å følge instruksjonene for utmelding som følger med i kommunikasjon. I tillegg har du når som helst rett til å varsle oss om at du ikke ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, og du kan gjøre dette ved å sende e-post til kundeservice.
 3. Tilbud av varer og tjenester fra tredjeparter Når du har gitt samtykke til at vi kan gjøre det, kan vi også dele e-postadressen din og telefonnummeret ditt med tredjeparter slik at du kan sende deg tilbud om sine varer og tjenester. Du kan når som helst sende en forespørsel om å ikke motta slike tilbud ved å sende en blank melding med «Remove» i emnefeltet til kundeservice. Dersom du ikke ønsker å motta disse tilbudene, vil vi fjerne din informasjon fra distribueringslistene til markedsavdelingen og fra alle fremtidige lister vi kan komme til å dele med våre markedsføringspartnere. Du må imidlertid melde deg av separat fra markedskommunikasjon sendt av partnere som har mottatt kontaktinformasjonen fin fra oss før forespørselen din om å bli fjernet fra disse listene.
 4. Reklame. Vi vil kun bruke navnet ditt og opplysningene dine i reklamemateriell etter skriftlig samtykke fra deg.

^ Tilbake til toppen

Dine rettigheter i forbindelse med opplysningene dine

 1. Rett til å be om informasjon om deg selv. Vi tar sikte på å holde vår informasjon om deg så presis som mulig. Du kan når som helst kontakte oss for å gjennomgå, endre, få en kopi av opplysninger eller endre eller rette opplysningene i henhold til rettighetene dine i henhold til gjeldende lov. I slike tilfeller kan vi kreve bevis for, og bli overbevist om at du er den du oppgir deg for å være, før vi utfører handlingene du ber om. Du kan kontakte oss for å utøve rettighetene dine som beskrevet i paragraf 14, ved å sende e-post til kundeservice. Vi kan i visse tilfeller innkreve en liten avgift for å dekke kostnadene for administrasjonen rundt eventuelle anmodninger fra deg i denne forbindelse eller håndtere forespørselen din i henhold til gjeldende lov.
 2. Andre rettigheter. Du har følgende rettigheter når det gjelder dine personopplysninger:
  1. rett til å motsette deg behandling som sannsynligvis vil forårsake skade eller plager;
  2. rett til å motsette deg at avgjørelser tas automatisk;
  3. i visse omstendigheter rett til å få unøyaktige personopplysninger rettet, blokkert, slettet eller ødelagt; og
  4. rett til å kreve godtgjøring for skader som er forårsaket av brudd på gjeldende lov.

Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du har, eller er bekymret for hvordan personopplysningene dine kan bli brukt, bør du kontakte Office of the Information and Data Protection Commissioner (se paragraf 17). Hvis du kontakter oss vedrørende rettighetene dine, skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg med forespørselen eller innvendingen. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle rettigheter er absolutte.

^ Tilbake til toppen

Informasjonskapsler

 1. Informasjonskapsler er tråder av tekst med informasjon som blir lastet ned til din personlige datamaskin, bærbare datamaskin eller mobile enhet (en «enhet») når du besøker et nettsted. De sendes tilbake til siden de kommer fra hver gang du besøker den igjen, eller til andre nettsider som gjenkjenner informasjonskapslene. Se: www.allaboutcookies.org for informasjon om hva informasjonskapsler er, og hvordan de brukes.

  Informasjonskapsler er veldig anvendelige og brukes til en rekke forskjellige formål. Dette inkluderer å la deg navigere effektivt mellom sider, huske dine preferanser og generelt forbedre brukeropplevelsen din. Noen ganger blir informasjonskapsler brukt til å sørge for at reklamer du ser på nett er relevante for deg og dine interesser. Vi bruker informasjonskapsler til å spore henvisninger til våre nettsteder, for å huske dine preferanser, og til å generere statistisk data, som vi bruker til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle effektiviteten på våre annonsekampanjer, for å begrense antall ganger du ser en annonse, for å huske at du har besøkt en nettside, og for å kunne gi deg annonser som er relevante for dine interesser.

  Detaljert informasjon om informasjonskapsler og hvordan vi bruker dem på nettstedene, finner du i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som også beskriver hvordan du kan slå av informasjonskapsler eller kontrollere hvilke informasjonskapsler som finnes på din enhet (se spesielt delen med overskriften «Hvordan endre dine innstillinger for informasjonskapsler»).

^ Tilbake til toppen

Mer informasjon

 1. Vi sender deg gjerne mer informasjon om hvordan vi beskytter og bruker personopplysningene dine. Vennligst kontakt kundeservice. Du kan også få mye nyttig informasjon om databeskyttelse og personvern fra Office of the Information and Data Protection Commissioner.

^ Tilbake til toppen

Retningslinjer for personvern senest oppdatert: Marsj 2019

Ansvarlig spilling

Responsible Gaming

Vi tar ansvarlig spilling på alvor, og jobber målbevisst for å skape en underholdende og positiv spillopplevelse.

Spesialtilbud

Special Offers

PokerStars har spesialtilbud hele året, med pengepremier, billetter til de beste liveturneringene og mye mer.

Hvordan spille poker

How to Play Poker

Du finner pokerregler, nybegynnertips og strategier i «Hvordan spille»-seksjonen hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.