Sluttbrukeravtale for programvare på nett for PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilt

Denne lisensavtalen for sluttbrukere («Avtalen») bør leses av deg («Bruker» eller «du») i sin helhet før din bruk av PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilts tjenester eller produkter.

Ved å godta denne Avtalen godtar du at PokerStars, BetStars, Full Tilt, PokerStars Kasino og Sports Jackpots er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som «The Stars Group». Derav, der det brukes og konteksten tillater, vil begrepet «Gruppen» bety Rational Entertainment Enterprises Limited sammen med alle deres datterselskaper og ethvert holdingselskap hos Rational Entertainment Enterprises Limited og ethvert datterselskap av et slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med «The Stars Group».

Vennligst merk at Avtalen inneholder en lovlig bindende avtale mellom deg Stars Group.

Spill med ekte penger

The Stars Group tilbyr spill med ekte penger, som poker, kortspill, kasinospill, fastsatt odds på sportsarrangementer og puljespill («EP-spill»), som gjeldende, på internettsider funnet på www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com og www.fulltilt.comSidene») på de vilkår og betingelser som styrer ditt spill på EP-spill fastsatt under.

Referanser til «The Stars Group», «vi» eller «oss» refererer til to forskjellige firmaer avhengig av om EP-spill som du tilbys eies av The Stars Group («Eide EP-spill») eller er EP-spill som er lisensiert fra tredjepartseiere («Tredjepartstilbydere») av oss for å levere til deg («Lisensierte EP-spill»). Din kontrakt med et annet firma avhenger av hvilken type EP-spill du spiller, og vi vil gjøre det klart for deg med passende junksjoner hvilket firma som tilbyr hvilke EP-spill til deg. De to forskjellige selskapene er som følger:

 1. I relasjon til Eide EP-spill, tilbys disse til deg av Rational Entertainment Enterprises Limited som er et selskap inkorporert på Isle of Man med dets registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ under dets lisens fra Isle of Man Gambling Supervision Commission.
 2. I forbindelse med Lisensierte EP-spill, tilbys disse til deg av TSG Interactive Gaming Europe Limited, et firma på Malta med sine registrerte kontorer på Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, Malta, under en sin lisens gitt til dem av Malta Gaming Authority.

Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på EP-spill følger under.

«Spill gratis»-spill

«Lekepenger» / «spill gratisspill» («LP-spill») som tilbys til deg på Siden tilbys til deg av Stars Mobile Limited (Isle of Man) et firma innlemmet på Isle of Man (firmanummer 008457V) med sitt registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Trykk her for LP-spillenes vilkår, som styrer din spilling av LP-spill.

Andre viktige vilkår og retningslinjer

I tillegg til vilkårene i denne Avtalen, ber vi deg lese våre retningslinjer for personvernretningslinjer for informasjonskapsler, vilkår for LP-spill, pokerreglene, spillereglene, vanlige spørsmål, reglene for oddsspill, vilkår for veksling og behandling av ekte penger for EP-spill, og vilkår for Stars Rewards, i tillegg til andre regler, retningslinjer og vilkår relatert til spillene og kampanjene tilgjengelig på Sidene som publisert på Sidene nå og da, som er inkorporert herunder ved referanse, sammen med slike andre retningslinjer som du kan få beskjed om fra oss nå og da.

Ditt samtykke til våre vilkår

Ved å trykke på «Jeg godtar»-knappen under som en del av installasjonsprosessen av programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert under), godkjenner du denne Avtalens vilkår, retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, vilkårene for LP-spill, pokerreglene, spillereglene, vanlige spørsmål, reglene for oddsspill, og vilkårene for veksling og behandling av ekte penger, som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

Vår programvare

For formålene med denne Avtalen, vil definisjonen av «Programvare» bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbrukerenhet eller ikke. Derfor vil «Programvare» inkludere både The Stars Group-programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop («PC») fra www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com, og den nettbaserte programvaren tilgjengelig fra www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com, og i tillegg den mobilappen som kan lastes ned eller som er gjort tilgjengelig for deg på din sluttbrukerenhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som eksisterer i dag eller måtte finnes opp senere) (hver en «Enhet»), i tillegg til all hjelpeprogramvare til programvaren (enten det er nettbasert programvare eller klient-/serverprogramvare).

1. LISENS/ÅNDSVERK

1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir The Stars Group Brukeren en begrenset, ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til The Stars Group-servere og spille EP-spill («Spillene») tilgjengelig (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap «Tjenesten»).

1.2

Programvaren er lisensiert til brukeren av The Stars Gruppe for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Nettstedet fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. The Stars Groupe ikke i stand til å verifisere lovligheten av tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

The Stars Group, dets Gruppeselskaper og dets lisenstilbydere (inkludert deres tredjepartstilbydere) er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren;
 3. gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk;
 4. eksportere programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som «uautorisert bruk»).

The Stars Groupe, dets gruppeselskaper og lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle The Stars Group umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå The Stars Group med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.5

Uttrykkene «PokerStars», «PokerStars Kasino» ,«BetStars» og «Full Tilt», domenenavnene «pokerstars.com», «pokerstarscasino.com», «betstars.com», «fulltilt.com», «pokerstarsmobile.com» og «fulltiltmobile.com», samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av The Stars Group på Sidene og/eller Programvaren fra tid til annen («Varemerkene»), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til The Stars Group og/eller deres Gruppeselskapers og/ellers deres lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og disse enhetene reserverer alle rettigheter til slike Varemerker. Alt annet innhold på Nettsidene inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst («Sideinnholdet») tilhører The Stars Group og/eller et av Gruppens selskaper og/eller Gruppens lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder Nettside-innholdet og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke Nettsideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet The Stars Groups skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av The Stars Group, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til The Stars Group, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.6

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved The Stars Grou og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, under vilkårene til våre retningslinjer for personvern.

2. INGEN GARANTIER

2.1

The Stars Group gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg («SOM DEN ER»), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre innsats om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir vi ingen garanti for at tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. Vi kan heller ikke garantere at programvaren eller sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet feil.

2.3

The Stars Group forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av The Stars Group i denne forbindelse.

3. AUTORITET

The Stars Group beholder myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukernes konto på Siden. Enhver avgjørelse av The Stars Groups ledelse i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på. Nye kontoer fra brukere skal fra nå av hete Stars-konto. Brukerens Stars-konto vil gi tilgang til alle sidene, gjort tilgjengelig for deg under vilkårene i denne avtalen, av The Stars Group, som gjeldende for din geografiske plassering. Alle referanser i denne avtalen til begrepet «Brukerkonto» eller «konto» betyr din Stars-konto.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår du for følgende:

4.1

det er en risiko for å tape penger når du bruker Tjenesten, og The Stars Group har intet ansvar for deg og slike tap;

4.2

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.3

du er alene ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter som kan påløpe ved utbetaling av kontanter eller gevinster du har vunnet ved å bruke Tjenesten.

4.4

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor The Stars Groups kontroll, og The Stars Group ikke har noe ansvar overhodet for utetid, treghet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art; og

4.5

Du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noen nettbasert spillside eller spillside for mobile enheter, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en avtale om selv-ekskludering med noen spilltilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK Tjenesten er ment kun for brukerens personlige bruk. Brukeren er kun tillatt å vedde for hans/hennes personlige underholdning. Ikke under noen omstendigheter er brukeren tillatt å bruke hans/hennes «ekte penger-konto» hos The Stars Group til noe annet enn bruk av Tjenesten. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til The Stars Group, og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

OVERFØRINGER AV EKTE PENGER The Stars Groups tjeneste for overføringer med ekte penger får du tilgang til via lobbyen (trykk først på «Kasse» og deretter på «Overfør til spiller»). Brukere må angi beløpet de ønsker å overføre og Stars-ID til ønsket mottaker. Brukere minnes på at det er deres ansvar å forsikre seg om at de kjenner de andre brukerne før de inngår i disse avtalene. Begrensninger på overføringer vil settes av The Stars Group per Bruker.

Som en del av The Stars Groups lisensavtale, og i overensstemmelse med anti-hvitvaskingslovgivning, vil Brukere måtte være oppmerksomme på at de kan måtte fremvise personlig identifikasjon for at overføringen kan gjennomføres. Dette gjør The Stars Group i stand til å beskytte Brukerne og forhindre at The Stars Group blir gjenstand for hvitvasking eller bedrageri.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for overføringer med ekte penger:

 1. The Stars Group forbeholder retten til å avslå alle ønsker om overføringer, eller å stoppe overføringer ved mistenkelighet om brudd på vilkårene i denne avtalen, av enten sender eller mottaker.
 2. En sendende Bruker samtykker at en overføring mellom kontoer kun skal gi mottaker muligheten til å spille, og ikke for noen annen årsak.
 3. En mottakende Bruker samtykker at midlene som mottas i en overføring mellom kontoer kun skal brukes til spill, og ikke til noe annet formål.
 4. Brukere kan ikke ta ut midlene som direkte mottas i en overføring, (referer til underpunkt (c) over); gevinster som tjenes ved spill med overførte midler som videre fører til en uttaksforespørsel vil gjennomgås i samsvar med The Stars Groups interne kontroller, retningslinjer og prosedyrer.

5.4

JUKS VED SAMARBIED Samarbeid mellom brukere ved å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. The Stars Group forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. The Stars Group forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder brukere, som et vesentlig brudd på avtalen, og som en følge av dette har The Stars Group rett til å bringe en brukers konto til opphør dersom en bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.5

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. The Stars Group forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy («EPA-verktøy») som er ment å gi spillere en «Urettferdig fordel». The Stars Group definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). The Stars Group har et bredt syn på hva som faller inn under «urettferdig fordel» i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjepartsverktøy og tjenester – vanlige spørsmål (FAQ). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller kompilering av informasjon om andre spillere utover det som Brukeren personlig har observert gjennom Brukerens eget spill eller mottatt råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.6

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til «roboter», er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.7

Du er enig i at The Stars Group kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på brukerens datamaskin som kjører samtidig med The Stars Group-programvaren på brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjepartsprogramvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.8

SJETONGDUMPING Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver Bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker, inkludert å være mottaker av midler mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres konti kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. The Stars Group har ingen plikt til å refundere sjetonger som står på Brukerens konto i slike tilfeller.

5.9

BEDRAGERI Dersom The Stars Group anser det slik at brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, de forannevnte aktiviteter angitt i avsnitt 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Stars Mobile iverksette de tiltak som anses passende, herunder, men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av brukeren fra tjenesten;
 2. slette en brukers konto hos The Stars Group;
 3. beslaglegge midler på en Brukers konto;
 4. fremlegge slik informasjon (inkludert identiteten til Brukeren) til finansielle institusjoner, relevante myndigheter og/eller enhver person eller enhet som har rettslige krav på slik informasjon; og/eller
 5. ta rettslige skritt mot en bruker.

5.10

VALUTAVEKSLING. Brukerne kan gjennomføre valutavekslingstransaksjoner via Tjenesten og deres PC eller Enheten med midler som måtte stå på Brukerens konto («valutavekslingstjenesten»). Alle valutavekslingstransaksjoner som finner sted via denne tjenesten vil bli gjennomført i henhold til gjeldende rater fastsatt av The Stars Group for den aktuelle transaksjonen. Vekslingsratene vil bli oppdatert regelmessig, og det er mulig at forskjellige rater vil tilbys avhengig av transaksjonstypen og bevegelser i valutamarkedet. Brukerne bør forsikre seg at de er klar over av endringer i valutakursen finner sted og at dette kan ha innvirkning på verdien av deres tilgjengelige midler ved bruk av valutavekslingstjenesten. The Stars Group vil ikke kunne holdes ansvarlig for gevinster og tap som måtte påføres brukerne av valutavekslingstjenesten. Brukere bør også være klar over at The Stars Group belaster en margin på valutavekslinger påvirket av valutavekslingstjenesten som kan, etter eget skjønn, gjelde noen typer transaksjoner. En margin kan, for eksempel, påføres valutavekslinger i forbindelse med innskudd eller uttak, overføringer mellom kontoer, eller automatisk konvertering, i tilfeller der valutaveksling skiller seg fra valuta brukt i spillene. The Stars Group kan også, etter eget skjønn, tilbakekalle eller trekke tilbake støtte for enhver valuta uten forvarsel.

Bruk av valutavekslingstjenesten og/eller Bruker-kontoer til valutahandel og valutaspekulasjoner er strengt forbudt. For å bidra til å opprettholde valutavekslingstjenestens integritet har vi retten til, etter eget skjønn, å:

 1. nekte eller reversere all valutaveksling utført via valutavekslingstjenesten; og / eller
 2. begrense antallet valutaer som kan holdes av en Bruker på Brukerens konto samt beløpet Brukeren kan veksle mellom forskjellige valutaer; og / eller
 3. kreve at midler som holdes på Brukerens konto og konverteres via valutavekslingstjenesten til en annen valuta brukes til deltagelse i Spillene før de tas ut, overføres eller brukes til annet formål; og/eller
 4. med tilbakevirkende kraft gjelder alle avgifter som ble fjernet som en del av en valutaveksling-transaksjon.

Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene og betingelsene relatert til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

5.11

The Stars Group forbyr personer som befinner seg (inkludert midlertidige besøk) eller beboere i visse jurisdiksjoner (inkludert jurisdiksjoner hvor personer er nødt til å spille etter reguleringene i disse jurisdiksjonene, ved å bruke den passende, designerte, lisensierte spillklienten) fra å gjøre innskudd på kontoene deres eller engasjere seg i EP-spill («Forbudte jurisdiksjoner»). For å unngå tvil, vil de foregående restriksjonene om deltagelse i spill om ekte penger fra forbudte jurisdiksjoner gjelde likt for bosatte og innbyggere fra andre nasjoner når de befinner seg i en forbudt jurisdiksjon.

Ethvert forsøk på å omgå restriksjonene som gjelder av noen personer som befinner seg i en forbudt jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Ethvert forsøk på omgåelse inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjon brukt av Rational Group for å identifisere hvor du befinner deg, og gi The Stars Group falske eller misvisende informasjon angående hvor du befinner deg eller hvor du bor. Ethvert slikt forsøk vil la oss ta slike grep som vi ser nødvendige inkludert, uten begrensning, konfiskere midlene på din Brukerkonto.

5.12

SAMTIDIGE PÅLOGGINER The Stars Group har et strengt forbud mot at en bruker er logget inn på mer enn én konto innen samme spillergruppe (f.eks. på samme pokerbord eller i samme turnering) samtidig, uavhengig av om spilling foregår på slikt konto eller ikke. The Stars Group har rett til å avslutte en Brukers konto, og kan konfiskere midler på en slik konto hvis en bruker deltar i eller forsøker å delta i noen slik aktivitet, uavhengig av utfallet av slikt forsøk.

6. UTTAKSPOLICY

Retningslinjene og kriteriene for at en Bruker skal gjennomføre et uttak fra sin Brukerkonto, finner du i våre retningslinjer for uttak. The Stars Group forbeholder seg retten til å bruke andre kriterier i tillegg for å avgjøre hvilke uttaksalternativer som skal være tilgjengelige for Brukerne til enhver tid.

7. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, støtende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via tjenesten, enten du bruker chat, spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med The Stars Groups ansatte.

8. AVTALEBRUDD

8.1

Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer The Stars Group eller hvilket som helst selskap innen Gruppen retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av The Stars Group, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av The Stars Group, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

8.2

Du samtykker i å erstatte, forsvare og fraskrive The Stars Group og dets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

 1. ditt mislighold av denne avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

9. ANSVARSBEGRENSNING

9.1

Under ingen omstendigheter, selv ikke ved uaktsomhet, skal The Stars Group eller noe annet medlem av gruppen eller noen av dens lisensierte tilbydere (inklduert tredjepartstilbydere) være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av tjenesten selv om The Stars Group hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

9.2

Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense The Stars Groups eller gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling.

10. SIKKERHET OG DIN KONTO

10.1

Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik Stars-ID («Stars-ID»), et unikt og hemmelig passord («Passord»), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Stars-ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap «Påloggingsinformasjon»). Brukeren er ansvarlig for å velge Stars-ID og passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

10.2

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

10.3

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

10.4

En bruker kan bare ha én brukerkonto hos The Stars Group, og skal bare bruke tjenesten via én enkelt konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos The Stars Group. I tilfeller hvor The Stars Group blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan The Stars Group stenge slike ekstrakontoer uten forvarsel, og kan konfiskere midler holdt på slike ekstrakontoer.

10.5

Vennligst merk deg at det ikke påløpes renter på penger du har på din brukerkonto.

10.6

Du kan ikke plassere større innsats ved hjelp av tjenesten enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din brukerkonto.

10.7

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til The Stars Group. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere The Stars Group utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

10.8

The Stars Group reserverer seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

10.9

The Stars Group reserverer seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

10.10

Du erkjenner og samtykker at dersom din Brukerkonto er «aktiv» (dvs. at du har logget inn på din konto i på noe tidspunkt i løpet av de siste 12 månedene) vil penger du har satt inn på brukerkontoen din bli satt på en sparekonto på dine vegne og vil anses som «Sluttbrukers innskudd», i henhold til sparekontoens ordninger med avdelingen Isle of Man Treasury. Dersom kontoen din er «inaktiv» (dvs. at du ikke har logget inn på kontoen din i løpet av en 12-måneders periode), vil penger som er satt inn på brukerkontoen din opphøre å være «Sluttbrukers innskudd», og de vil ikke holdes på en sparekonto, men umiddelbart gjøres tilgjengelig for uttak, eller til å brukes i Tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen fra det tidspunktet du logger inn på kontoen din, og vil umiddelbart reklassifiseres som «Sluttbrukers innskudd».

10.11

Retningslinjene og prosedyrene for en Bruker for å påvirke en periode med selvekskludering angis av The Stars Group på siden for ansvarlig spilling.

10.12

Spill på Internett kan være ulovlig i jurisdiksjonen hvor du befinner deg; dersom så er tilfelle, er du ikke autorisert til å bruke ditt betalingskort til å gjennomføre denne transaksjonen.

10.13

Hvis MVA eller noen annen tjenesteskatt gjelder, heretter beskrevet som («Salgsskatt»), behandler vi våre inntekter som å være inkludert alle salgsskatter. Vi betaler denne skatten, der den gjør seg gjeldende, for våre kunder, så du trenger ikke gjøre noe mer i forbindelse med dette.

11. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

11.1

Programvaren inneholder tredjeparts programvare, inkludert kasinospillprogramvare lisensiert til oss av forskjellige tredjeparter, oddsprogramvare utviklet og lisensiert til oss av Amelco UK Limited, programavre utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView programvare skrevet av Peter Steinberger (steipete@gmail.com), og font programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner («Lisensiert programvare»).

11.2

Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

11.3

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

11.4

Bruken er begrenset til «internt bruk», hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. «Vanlig og ordinær intern anvendelse» betyr for sluttbrukeren som er en enhet, bruk av brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. «Vanlig og ordinær personlig bruk» betyr av en sluttbruker som er et individ, av slik bruker, eller et medlem av brukerens husholdning, for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

11.5

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young «som den er», og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

12. UENIGHETER/KUNDESERVICE

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert spill blir lagret The Stars Groups servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på din datamaskin og de data som ligger på The Stars Groups servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonene «Siste håndhistorikk» og «Håndavspiller» i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

Dersom en Bruker ønsker å klage, er det bare å ta kontakt med kundeservice. Dersom en tvist ikke løses på en måte du er fornøyd med kan du kontakte Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) på gaming@gov.im.

13. ENDRINGER

The Stars Group forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Sidene. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke sidene regelmessig, og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til The Stars Group, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

14. STYRENDE LOVER

Avtalen og ethvert problem relatert heretter skal styres av, og konstrueres i samsvar med lovene på Isle of Man(med respekt for Eide EP-spill) og lovene på Malta (med respekt for Lisensierte EP-spill) og etter lovene på Isle of Man i alle andre saker. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og med respekt for Eide EP-spill og alle forhold som ikke er tilkoblet Lisensierte EP-spill og retten på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon med lisensierte EP-spill og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen The Stars Group har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

15. GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri.

16. OVERDRAGELSE

The Stars Group reserverer seg retten til å kunne overdra avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

17. DIVERSE

17.1

The Stars Group manglende håndhevelse av egne rettigheter ved brukerens brudd på bestemmelser i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende krav fra The Stars Group på en streng og bokstavelig overholdelse av avtalen og brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne avtalen.

17.2

Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne Avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Gruppen og tredjepartstilbydere.

17.3

Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom deg og oss.

17.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

17.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av The Stars Gruppe i forbindelse med brukerens anvendelse av tjenesten, som til enhver tid reguleres av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

17.6

Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2019 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle 
Alle rettigheter reservert.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheter reservert.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Alle rettigheter

Hva angår PSTCollectionView-programvaren:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon er tilgjengelig på www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com.

The Stars Group kan kontaktes via vår kundeservice.

Versjon nr. 44.5 av Full Tilt Pokers lisensavtale for sluttbruker.

I kraft fra februar 2019.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE – SPILL MED LEKEPENGER

Denne lisensavtalen for sluttbrukere («avtalen») bør leses av deg («bruker» eller «du») i sin helhet, før du benytter deg av Star Mobiles tjenester eller produkter. Vennligst merk at avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Stars Mobile (heretter omtalt som «Stars Mobile», «oss», «vi» eller «vår»).

Stars Mobile driver pokerspillene med lekepenger («LP-spill») tilbudt til deg på nettsidene som du finner påwww.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.comSidene»). Vilkår som styrer spillingen din av LP-spill følger under.

Ved å inngå denne avtalen, anerkjenner du at Stars Mobile utgjør del av en Gruppe selskaper. Som sådan, hvor brukt og hvor sammenhengen tillater det, vil uttrykket «gruppe» bety Stars Mobile sammen med dets partnere, og ethvert holdingselskap av Stars Mobile og enhver underliggende aktør i slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med Stars Mobile, inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper som yter tjenester under varemerket «PokerStars Kasino», «BetStars» og «Full Tilt».

I tillegg til vilkårene i denne avtalen, ber vi deg lese våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, våre pokerregler, og våre vilkår for Stars Rewards samt andre regler, retningslinjer og vilkår relatert til spill og kampanjer tilgjengelig på Siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med retningslinjer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på "Jeg godtar"-knappen under som en del av installasjonsprosessen, og ved å bruke programvaren (som definert under), akspterer Du denne Avtalens vilkår, Personvernspolicy, Cookie Policy og Pokerreglene som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

For formålene med denne Avtalen, vil definisjonen av «Programvare» bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbrukerenhet eller ikke. Derfor vil «Programvare» inkludere både Stars Mobile-programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop («PC») fra www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.fulltilt.com og den nettbaserte programvaren tilgjengelig fra www.pokerstars.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com, og programvareapplikasjon til Stars Mobile som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på din sluttbrukerenhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som måtte finnes opp) (hver en «Enhet»), i tillegg til all hjelpeprogramvare til pokerprogramvaren (enten det er nettbasert programvare eller klient-/server-programvare).

1. LISENS/ÅNDSVERK

1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Stars Mobile Brukeren en begrenset, ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Stars Mobile-servere og spille LP-spill («Spillene») tilgjengelig (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap «Tjenesten»).

1.2

Programvaren er lisensiert til brukeren av Stars Mobile for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Nettstedet fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Stars Mobile er ikke i stand til å verifisere lovligheten av tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

Stars Mobile, dets gruppeselskaper og lisenstilbydere er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren;
 3. gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk;
 4. eksportere programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som «uautorisert bruk»).

Stars Mobile, dets gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Stars Mobile umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Stars Mobile med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.5

Uttrykkene «Stars Mobile», domenenavnene «pokerstars.com», «pokerstarsmobile.com», «fulltilt.com», «fulltiltmobile.com» og «pokerstarsmobile.com», samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Stars Mobile på Siden fra tid til annen («Varemerkene»), tilhører Stars Mobile eller noen av Gruppens selskaper og/eller lisensierte tilbydere som innehar alle rettigheter i forhold til Varemerkene. I tillegg vil alt innhold på Sidene, inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst («Nettsideinnholdet») tilhører Stars Mobile og/eller et av Gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Siden innehar du ingen rettigheter hva gjelder Nettside-innholdet og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke sideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Stars Mobiles skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Stars Mobile, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Sidene. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Stars Mobile, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.6

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Stars Mobile og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, underlisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, i henhold til våre retningslinjer for personvern.

LISENS FOR VIRTUELLE SJETONGER

1.7

Når du bruker Tjenesten, kan du «tjene» eller «kjøpe» virtuelle sjetonger til bruk i Tjenesten («Virtuelle sjetonger»). Du erkjenner at disse vilkår fra den «virkelige verden» bare brukes i overført betydning, og du godtar at du ikke har noen rett eller krav på virtuelle sjetonger som vises eller har opprinnelse i et spill, om «tjent» i et spill eller «kjøpt» fra Stars Mobile, eller andre attributter knyttet til en konto eller lagret på tjenesten. Eventuell «virtuell valuta»-saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens.

1.8

Stars Mobile forbyr og anerkjenner ikke noen påstått overføring av virtuelle sjetonger effektuert utenfor tjenesten, eller dets påståtte salg, gave eller handel i den «virkelige verden» av noe som vises eller kommer i tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Stars Mobile skriftlig. Følgelig kan du ikke viderelisensiere, handle, selge eller forsøke å selge virtuelle sjetonger for verdi av noe slag utenfor spillet. Enhver slik overføring eller forsøk på overføring er forbudt og uten verdi, og kan resultere i at kontoen din slettes av Stars Mobile. I tillegg aksepterer du at vi kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av virtuelle sjetonger utenfor tjenesten.

1.9

Du kan kjøpe en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger for motytelser, ved å besøke kjøps-siden på Tjenesten, og gi din fakturainformasjon, som bekrefter detaljene av ditt kjøp og bekrefter din godkjennelse igjen av denne Avtalen.

1.10

Når du kjøper en lisens til Virtuelle sjetonger, kan vi sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om Virtuelle sjetonger du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-post er riktig så snart som mulig og ta vare på en kopi av den til senere. Om du har bekymringer, vennligst kontakt kundestøtte. Stars Mobile holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle spørsmål.

1.11

For kjøp av en lisens til å benytte Virtuelle sjetonger, vil bestillingen din representerer et tilbud til oss for å kjøpe en lisens for til å benytte Virtuelle sjetonger som vil bli akseptert av oss når vi gjør Virtuelle sjetonger tilgjengelig på kontoen din for deg å bruke i våre LP-spill («Aksept»). Din lisens til å benytte Virtuelle sjetonger for bruk i våre LP-spill er en tjeneste levert av Stars Mobile som starter på Aksept av Stars Mobile etter kjøpet. Et kjøp av en lisens til å bruke virtuelle sjetonger kan ikke refunderes av Stars Mobile.

1.12

Stars Mobile kan revidere prisingen for tjenesten og de virtuelle sjetonger som lisensieres til deg gjennom tjenesten til enhver tid. Du erkjenner at Stars Mobile ikke skal gi refusjon for noen grunn, og at du ikke vil motta penger eller annen kompensasjon for ubrukte Virtuelle sjetonger når en brukerkonto er stengt, uansett om en slik stenging skulle være frivillig eller ufrivillig.

1.13

For å unngå tvil, er det herved avklart at kjøp av en lisens til å bruke virtuelle sjetonger ikke gir deg rett til noen som helst rettigheter utover de som reflekteres av lisensen. Det er videre avklart at en lisens som er kjøpt bare kan overføres som uttrykt innenfor konsesjonsvilkårene, og at en slik lisens ikke kan innløses, selges, overføres, testamenteres, leases, leies eller på annen måte avhendes mot vederlag.

2. INGEN GARANTIER

2.1

Stars Mobile gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg («SOM DEN ER»), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre innsats om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir vi ingen garanti for at tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. Vi kan heller ikke garantere at programvaren eller sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet feil.

2.3

Stars Mobile forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Stars Mobile i denne forbindelse.

3. AUTORITET

Stars Mobile har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Stars Mobiles ledelse i henhold til ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår du for følgende:

4.1

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.2

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Stars Mobiles kontroll, og Stars Mobile ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

4.3

du forbys fra å bruke tjenesten på noen måte for å skape, motta eller legge til rette for overføring eller kvittere for enhver finansiell fordel, eller andre fordeler for deg eller noen tredjepart (uavhengig om de handler på dine vegne). Virtuelle sjetonger har ingen verdi i seg selv og kan ikke overføres eller byttes innen en Brukerkonto. Videre har slike virtuelle sjetonger ingen verdi i seg selv, og kan ikke løses inn i «ekte» valuta eller premie. Dermed er det forbudt å viderelisensiere, leie, lease, salg, handel, gi bort eller på annen måte overføre din brukerkonto eller noen Virtuelle sjetonger knyttet til din brukerkonto til en tredje person; og

4.4

Du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noen nettbasert spillside eller spillside for mobile enheter, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en avtale om selv-ekskludering med noen spilltilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK Tjenesten er ment utelukkende for brukerens private bruk og underholdning, ikke for å tjene penger. Den må ikke på noen måte brukes til å skape økonomiske fordeler. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til Stars Mobile og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

JUKS VED SAMARBIED Samarbeid mellom brukere ved å dele private pokerkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Stars Mobile forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Stars Mobile forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder brukere, som et vesentlig brudd på avtalen, og som en følge av dette har Stars Mobile rett til å bringe en brukers konto til opphør dersom en bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.4

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY Stars Mobile forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy («EPA-verktøy») som er ment å gi spillere en «urettferdig fordel». Stars Mobile definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). Stars Mobil ser bredt på hva som faller inn under «urettferdig fordel» i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjeparts verktøy og tjenester – vanlige spørsmål (FAQ). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller kompilering av informasjon om andre spillere utover det som Brukeren personlig har observert gjennom Brukerens eget spill eller mottatt råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER) Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til «roboter», er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.6

Du er enig i at Stars Mobil kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på brukerens datamaskin som kjører samtidig med Stars Mobile-programvaren på brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjepartsprogramvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.7

SJETONGDUMPING Sjetongdumping foretas når brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre virtuelle sjetonger til en annen bruker. Enhver bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen bruker mens man bruker tjenesten, kan bli permanent utestengt fra tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. I slike tilfeller har Stars Mobile ingen plikt til å refundere eller kreditere deg virtuelle elementer som måtte være på din brukerkonto på gjeldende tidspunkt.

5.8

BEDRAGERI Dersom Stars Mobile anser det slik at brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, de forannevnte aktiviteter angitt i avsnitt 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Stars Mobile iverksette de tiltak som anses passende, herunder, men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av brukeren fra tjenesten;
 2. slette en brukers konto hos Stars Mobile;
 3. beslaglegge alle virtuelle sjetonger på en brukers konto; og/eller
 4. ta rettslige skritt mot en bruker.

5.9

SAMTIDIGE PÅLOGGINER Stars Mobil har et strengt forbud mot at en bruker er logget inn på mer enn én konto innen samme spillergruppe (f.eks. på samme pokerbord eller i samme turnering) samtidig, uavhengig av om spilling foregår på slikt konto eller ikke. Stars Mobil har rett til å avslutte en Brukers konto hvis en bruker deltar i eller forsøker å delta i noen slik aktivitet, uavhengig av utfallet av slikt forsøk.

6. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, støtende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via tjenesten, enten du bruker chat-funksjonen, spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Stars Mobiles ansatte.

7. AVTALEBRUDD

7.1

Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Stars Mobile eller hvilket som helst selskap innen Gruppen som tilbyr tjenester til Brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av Gruppen, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

7.2

Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs Stars Mobil dets gruppeselskaper og dets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

 1. ditt mislighold av denne avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1

Under omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Stars Mobile eller noe annet medlem av gruppen være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av tjenesten selv om Stars Mobile hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

8.2

Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense Stars Mobile eller gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling.

9. SIKKERHET OG DIN KONTO

9.1

Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik Stars-ID («Stars-ID»), et unikt og hemmelig passord («Passord»), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Stars-ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap «Påloggingsinformasjon»). Brukeren er ansvarlig for å velge Stars-ID og passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

9.2

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

9.3

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

9.4

En bruker kan bare ha én brukerkonto hos Stars Mobile, og skal bare bruke tjenesten via én konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Stars Mobile. I tilfeller hvor Stars Mobile blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Stars Mobile stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere Virtuelle sjetonger holdt i slike ekstra-kontoer.

9.5

Du kan ikke plassere større innsats (med virtuelle sjetonger) enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din brukerkonto.

9.6

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Stars Mobile. Du er enig i at Du ikke kan foreta «chargebacks» (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Stars Mobile utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

9.7

Stars Mobile forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten, i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

9.8

Stars Mobile forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

9.9

Hvis MVA eller noen annen tjenesteskatt gjelder, heretter beskrevet som («Salgsskatt»), behandler vi våre inntekter som å være inkludert alle salgsskatter. Vi betaler denne skatten, der den gjør seg gjeldende, for våre kunder, så du trenger ikke gjre noe mer i forbindelse med dette.

10. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

10.1

Programvaren inneholder, som en komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young; ungif-programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger (steipete@gmail.com); og font-programvare som eies av lisensgiveren eller dets leverandører og som er underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (den «lisensierte programvaren»).

10.2

Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

10.3

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

10.4

Bruken er begrenset til «internt bruk», hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. «Vanlig og ordinær intern anvendelse» betyr for sluttbrukeren som er en enhet, bruk av brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. «Vanlig og ordinær personlig bruk» betyr av en sluttbruker som er et individ, av slik bruker, eller et medlem av brukerens husholdning, for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

10.5

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young «som den er» og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

11. TVISTER

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert LP-spill blir lagret på Stars Mobile-servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på din datamaskin og de data som ligger på Stars Mobile-servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonene «Siste håndhistorikk» og «Håndavspiller» i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

12. ENDRINGER

Stars Mobile forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Sidene. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke sidene regelmessig, og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til Stars Mobile, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

13. STYRENDE LOVER

Denne avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen Stars Mobile har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

14. GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri.

15. OVERDRAGELSE

Stars Mobile forbeholder seg retten til å kunne overdra avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

16. DIVERSE

16.1

Stars Mobile manglende håndhevelse av egne rettigheter ved brukerens brudd på bestemmelser i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende krav fra Stars Mobile på en streng og bokstavelig overholdelse av avtalen og brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne avtalen.

16.2

Denne avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen gruppen.

16.3

Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom deg og oss.

16.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

16.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Stars Mobile i forbindelse med brukerens anvendelse av tjenesten, som til enhver tid reguleres av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

16.6

Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2019 Rational Intellectual Holdings Limited. Med enerett.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheter reservert.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Alle rettigheter

Hva angår PSTCollectionView-programvaren:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon er tilgjengelig på www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com.

Stars Mobile kan kontaktes via kundeservice.

Versjon nr. 44.5 av Stars Mobiles lisensavtale for sluttbruker. I kraft fra februar 2019.

Ansvarlig spilling

Responsible Gaming

Vi tar ansvarlig spilling på alvor, og jobber målbevisst for å skape en underholdende og positiv spillopplevelse.

Kundeservice – ofte stilte spørsmål (FAQ)

FAQ

Kundeservice har laget en oversikt over spørsmål spillerne ofte stiller dem, i tillegg til svarene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om poker

faq games

Ofte stilte spørsmål og svar om å spille poker hos PokerStars.

Spesialtilbud

Special Offers

PokerStars har spesialtilbud hele året, med pengepremier, billetter til de beste liveturneringene og mye mer.

Hvordan spille poker

How to Play Poker

Du finner pokerregler, nybegynnertips og strategier i «Hvordan spille»-seksjonen hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.