Sluttbrukeravtale for programvare på nett for PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilt

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("Avtalen") bør leses av deg ("Bruker" eller "du") i sin helhet før din bruk av PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilts tjenester eller produkter.

Ved å godta denne Avtalen godtar du at PokerStars, BetStars, Full Tilt, PokerStars Kasino og Sports Jackpots er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som "Rational Group". Derav, der det brukes og konteksten tillater, vil begrepet “Gruppen” bety Rational Entertainment Enterprises Limited sammen med alle deres datterselskaper og ethvert holdingselskap hos Rational Entertainment Enterprises Limited og ethvert datterselskap av et slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med “ Rational Group”.

Vennligst merk at Avtalen inneholder en lovlig bindende avtale mellom deg og Rational Group.

Spill med ekte penger

Rational Group tilbyr spill med ekte penger, som poker, kortspill, kasinospill, fastsatt odds på sportsarrangementer og puljespill ("RM-spill"), som gjeldende, på internettsider funnet på www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com, www.fulltilt.com og www.betstarsjackpots.com ("Sidene") på de vilkår og betingelser som styrer ditt spill på RM-spill fastsatt under.

Referanser til "Rational Group", “vi" eller "oss" refererer til to forskjellige firmaer avhengig av om RM-spill som du tilbys eies av Rational Group ("Eide RM-spill") eller er RM-spill som er lisensiert fra tredjeparti-eiere ("Tredjeparti Tilbydere") av oss for å levere til deg ("Lisensierte RM-spill"). Din kontrakt med et annet firma avhenger av hvilken type RM-spill du spiller, og vi vil gjøre det klart for deg med passende junksjoner hvilket firma som tilbyr hvilke RM-spill til deg. De to forskjellige selskapene er som følger:

 1. I relasjon til Eide RM-spill, tilbys disse til deg av Rational Entertainment Enterprises Limited som er et selskap inkorporert på Isle of Man med dets registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ under dets lisens fra Isle of Man Gambling Supervision Commission;
 2. I samsvar til Lisensierte RM-spill, tilbys disse til deg av Rational Gaming Europe Limited et firma innlemmet i Malta med sine registrerte kontorer på Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, Malta, under sin lisens gitt av Malta Gaming Authority.

Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på RM-spill følger under.

"Spill gratis"-spill

"Lekepenger"/ "spill gratis"-spill ("PM-spill") som tilbys til deg på Siden tilbys til deg av Stars Mobile Limited (Isle of Man) et firma innlemmet på Isle of Man (firmanummer 008457V) med sitt registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Klikk her for PM-spillenes vilkår og betingelser som styrer din spilling av PM-spill.

Andre viktige vilkår og policyer

I tillegg til vilkårene og betingelsene fra denne Avtalen, vennligst les våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler(Cookies), vilkår og betingelser for PM-spill, pokerreglene, spillreglene, FAQ, reglene for oddsspill, vilkår og betingelser for Sports Jackpots, the vilkår og betingelser for veksling og behandling av ekte penger for formålet med RM-spill og vilkår og betingelser for Stars Rewards , i tillegg til andre regler, policyer og vilkår og betingelser relatert til spillene og kampanjene tilgjengelig på Sidene som postet på Sidene nå og da, som er inkorporert herunder ved referanse, sammen med slike andre policyer som du kan få beskjed om fra oss nå og da.

Ditt samtykke til våre vilkår

Ved å trykke på "Jeg godtar"-knappen under som en del av installasjonsprosessen av programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert under), godkjenner du denne Avtalens vilkår og betingelserPersonvernpolicyenCookie-policyen,vilkår og betingelser for PM-spill Pokerregler, spillereglene, FAQ-ene,  regler for odds, Vilkår og bentingelser for Sports Jackpots og vilkår og betingelser for veksling og behandling av ekte penger som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

Vår programvare

For formålene med denne Avtalen, vil definasjonen av "Programvare" bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbruker-enhet eller ikke. Derfor vil "Programvare" inkludere både Rational Groups programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop (“PC”) fra www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com, www.fulltilt.com og www.betstarsjackpots.com, og den nettbaserte programvaren tilgjengelig fra www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com, www.betstars.com, www.fulltilt.com ig www.betstarsjackpots.com, og i tillegg den mobile programvareapplikasjon som kan lastes ned eller som er gjort tilgjengelig for deg på sin sluttbruker-enhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som eksisterer i dag eller måtte finnes opp senere) (hver en “Enhet”), i tillegg til alt hjelpeprogramvare til programvaren (enten det er nett-basert programvare eller klient/server-programvare).

1. LISENS / ÅNDSVERK

1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Rational Group Brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Rational Groups servere og spille RM-spill ("Spillene") tilgjengelig (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap "Tjenesten").

1.2

Programvaren er lisensiert til Brukeren av Rational Group for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Rational Group er ikke i stand til å verifisere lovligheten av Tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig.

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

Rational Group, dets Gruppeselskaper og lisenstilbydere er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut Programvaren;
 3. gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk, eller;
 4. eksportere Programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende Programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som "Uautorisert bruk").

Rational Group, dets Gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis Brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av Programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Rational Group umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Rational Group med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.5

1.5 Uttrykkene "PokerStars" ,"BetStars", "Full Tilt", “PokerStars Casino”og "Sports Jackpots", domenenavnene “pokerstars.com”, “pokerstarscasino.com”, “betstars.com”, "fulltilt.com”, "betstarsjackpots.com", “pokerstarsmobile.com” og “fulltiltmobile.com”, samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Rational Group på Sidene og/eller Programvaren fra tid til annen ("Varemerkene"), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til Rational Group og/eller deres Gruppeselskapers og/ellers deres lisensierte tilbydere, og disse rettighetene reserverer alle rettigheter til slike Varemerker. I tillegg vil alt innhold på Nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst ("Nettside-innholdet") tilhører Rational Group og/eller et av Gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på Nettsidene og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke Nettsideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Rational Groups skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Rational Group, dets Gruppeselskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Rational Group, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.6

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Rational Group og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, under vilkårene til vår Personvernpolicy.

2. INGEN GARANTIER

2.1

Rational Group gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med Tjenesten som gjøres tilgjengelig for Deg (”SOM DEN ER”), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til Tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for Brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre siktemål om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir PokerStars ingen garanti for at Tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. PokerStars kan heller ikke garantere at Programvaren eller Sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet utyske.

2.3

Rational Group forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle Brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selv-ekskluderings-avtale med en spill-tilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av Programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som Brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Rational Group i denne forbindelse.

3. MYNDIGHET

3.1

Rational Group har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Rational Group i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til Brukerens konto, bruk av Tjenesten eller tvisteløsning, er endelig og kan ikke gjøres til gjenstand for klage. Kontoen som opprettes av en bruker skal heretter være kjent som en Stars-konto. Brukerens Stars-konto vil gi tilgang til alle sidene, gjort tilgjengelig for deg under vilkårene i denne avtalen, av Rational Group, som det passer din geografiske plassering. Alle referanser i denne avtalen til begrepet 'bruker-konto' eller ‘konto’ betyr din Stars-konto.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før Tjenesten tas i bruk , og på løpende basis aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår Brukeren for følgende:

4.1

det er en risiko for å tape penger når du bruker Tjenesten og at Rational Group har intet ansvar for deg og slike tap;

4.2

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.3

4.2 i samsvar med våre regulative krav og for at du skal få tilgang til og bruke vår programvare og/eller våre tjenester gjennom en av våre nettsider vil du måtte gi oss enkelte personlige detaljer om deg selv (inkludert detaljer angående betalingsmetodene dine) i tillegg til å la oss (eller tredjeparter som handler på våre vegne) få tilgang til eller bruke stedsdata og/eller slike andre data eller informasjon som kan være samlet fra din enhet/datamaskin, for å la Tjenesten/programvaren bli gjort tilgjengelig for deg. Du godkjenner herved å la oss (eller tredjeparter som handler på våre vegne) få tilgang til og bruke slike data for formålene fastsatt over. Du har ikke anledning til å bruke vår programvare og/eller tjenester dersom du ikke ønsker å være bundet av denne bestemmelsen. Rational Group vil behandle dine personlige detaljer i henhold til databeskyttelseslovgivningen og reguleringer på Isle of Man, alt i henhold til vår Personvernpolicy.

4.4

du er alene ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter som kan påløpe ved utbetaling av kontanter eller gevinster du har vunnet ved å bruke Tjenesten.

4.5

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Rational Groups kontroll, og Rational Group ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art; og

4.6

du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noe online eller mobil spillside, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en selv-ekskluderings avtale med noen spill-tilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER. Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK. Tjenesten er ment kun for brukerens personlige bruk. Brukeren er kun tillatt å vedde for hans/hennes personlige underholdning. Ikke under noen omstendigheter er brukeren tillatt å bruke hans/hennes "ekte penger-konto" hos Rational Group til noe annet enn bruk av Tjenesten. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra Brukeren til Rational Group og Brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

OVERFØRINGER MED EKTE PENGER. Rational Groups tjeneste for overføringer med ekte penger får du tilgang til via "lobbyen" (trykk først på "Kasse" og deretter på "Overfør til spiller"). Brukere må angi beløpet de ønsker å overføre og Stars-ID til ønsket mottaker. Brukere minnes på at det er deres ansvar å forsikre seg om at de kjenner de andre brukerne før de inngår i disse avtalene. Begrensninger på overføringer vil settes av Rational Group per Bruker.

Som del av Rational Groups lisensavtale, og i overensstemmelse med anti-hvitvaskingslovgivning, vil Brukere måtte være oppmerksomme på at de kan måtte fremvise personlig identifikasjon for at overføringen kan gjennomføres. Dette gjør Rational Group i stand til å beskytte Brukerne og forhindre at Rational Group blir gjenstand for hvitvasking eller bedrageri.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for overføringer med ekte penger:

 1. Rational Group forbeholder retten til å avslå alle ønsker om overføringer, eller å stoppe overføringer ved mistenkelighet om brudd på vilkårene i denne avtalen, av enten sender eller mottaker.
 2. En sendende Bruker samtykker at en overføring mellom kontoer kun skal gi mottaker muligheten til å spille, og ikke for noen annen årsak.
 3. En mottakende Bruker samtykker at midlene som mottas i en overføring mellom kontoer kun skal brukes til spill, og ikke til noe annet formål.
 4. Brukere kan ikke ta ut midlene som direkte mottas i en overføring, (referer til underpunkt (c) over); gevinster som tjenes ved spill med overførte midler som videre fører til en uttaksforespørsel vil gjennomgås i samsvar med Rational Groups interne kontroller, policyer og prosedyrer.

5.4

JUKS VED SAMARBIED. Samarbeid mellom brukere ved å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Rational Group forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Rational Group forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder Brukere, som et vesentlig brudd på Avtalen, og som en følge av dette har Rational Group rett til å bringe en Brukers konto til opphør dersom en Bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.5

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. Rational Group forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy (”EPA-verktøy”) som er ment å gi spillere en ”Urettferdig Fordel”. Rational Group definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). Rational Group ser bredt på hva som faller inn under "Urettferdig Fordel" i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjeparts verktøy og tjenester – Ofte stilte spørsmål (FAQ)). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller kompilering av informasjon om andre spillere utover det som Brukeren personlig har observert gjennom Brukerens eget spill eller mottatt råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.6

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.7

Brukeren er enig i at Rational Group kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på Brukerens datamaskin som kjører samtidig med Rational Groups Programvare på Brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert uten begrensninger, bruken av tredjeperson-programvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.8

SJETONGDUMPING. Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver Bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker, inkludert å være mottaker av midler mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. Rational Group har ingen plikt til å refundere sjetonger som står på Brukerens konto i slike tilfeller.

5.9

BEDRAGERI. Dersom Rational Group anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt i klausul 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Rational Group iverksette de tiltak som anses passende, herunder men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av Brukeren fra Tjenesten;
 2. slette en Brukers konto hos Rational Group;
 3. beslaglegge midler på en Brukers konto;
 4. fremlegge slik informasjon (inkludert identiteten til Brukeren) til finansielle institusjoner, relevante myndigheter og/eller enhver person eller enhet som har rettslik krav på slik informasjon; og/eller
 5. ta rettslige skritt mot en Bruker.

5.10

VALUTAVEKSLING Brukerne kan gjennomføre valutavekslingstransaksjoner via Tjenesten på deres Datamaskin eller Enhet med midler som måtte stå på Brukerens konto ("valutavekslingstjenesten"). Alle valutavekslingstransaksjoner som finner sted via denne tjenesten vil bli gjennomført i henhold til gjeldende rater fastsatt av Rational Group for den aktuelle transaksjonen. Vekslingsratene vil bli oppdatert regelmessig, og det er mulig at forskjellige rater vil tilbys avhengig av transaksjonstypen og bevegelser i valutamarkedet. Brukerne bør forsikre seg at de er klar over av endringer i valutakursen finner sted og at dette kan ha innvirkning på verdien av deres tilgjengelige midler ved bruk av valutavekslingstjenesten. Rational Group vil ikke kunne holdes ansvarlig for gevinster og tap som måtte påføres brukerne av valutavekslingstjenesten. Brukere bør også være klar over at Rational Group belaster et gebyr på valutavekslinger påvirket av valutavekslingstjenesten som kan, etter eget skjønn, gjelde noen typer transaksjoner. Rational Group kan også, etter eget skjønn, tilbakekalle eller trekke tilbake støtte for enhver valuta uten forvarsel.

Bruk av valutavekslingstjenesten og/eller Bruker-kontoer til valutahandel og valutaspekulasjoner er strengt forbudt. For å bidra til å opprettholde valutavekslingstjenestens integritet har vi retten til, etter eget skjønn, å:

 1. nekte eller reversere all valutaveksling utført via valutavekslingstjenesten; og / eller
 2. begrense antallet valutaer som kan holdes av en Bruker på Brukerens konto samt beløpet Brukeren kan veksle mellom forskjellige valutaer; og / eller
 3. kreve at midler som holdes på Brukerens konto og konverteres via valutavekslingstjenesten til en annen valuta brukes til deltagelse i Spillene før de tas ut, overføres eller brukes til annet formål; og/eller
 4. med tilbakevirkende kraft pålegge et gebyr som ble tilbakekalt som en del av valutavekslings-transaksjonen.

Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene og betingelsene relatert til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

5.11

Rational Group forbyr personer som befinner seg (inkludert midlertidige besøk) eller beboere i visse jurisdiksjoner (inkludert jurisdiksjoner hvor personer er nødt til å spille etter reguleringene i disse jurisdiksjonene, ved å bruke de passende, designerte, lisensierte spill) fra å gjøre innskudd på kontoene deres eller engasjere seg i RM-spill ("Forbudte Jurisdiksjoner"). For å unngå tvil, vil de foregående restriksjonene om deltagelse i spill om ekte penger fra forbudte jurisdiksjoner gjelde likt for bosatte og innbyggere fra andre nasjoner når de befinner seg i en forbudt jurisdiksjon. 

Ethvert forsøk på å omgå restriksjonene som gjelder av noen personer som befinner seg i en forbudt jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Ethvert forsøk på omgåelse inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjon brukt av Rational Group for å identifisere hvor du befinner deg, og gi Rational Group falske eller misvisende informasjon angående hvor du befinner deg eller hvor du bor. Ethvert slikt forsøk vil la oss ta slike grep som vi ser nødvendige inkludert, uten begrensning, konfiskere midlene på din Brukerkonto.

6. UTTAKSPOLICY

6.1

Policyen og kriteriene for at en Bruker skal gjennomføre et uttak fra sin Brukerkonto kan du finne i vår Uttakspolicy. Rational Group forbeholder seg retten til å bruke andre kriterier i tillegg for å avgjøre hvilke uttaksalternativer som skal være tilgjengelige for Brukerne til enhver tid.

7. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

7.1

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, injuriende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via Tjenesten enten du bruker chat-funksjonen (i så tilfelle se kortrom-reglene), spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Rational Groups ansatte.

8. AVTALEBRUDD

8.1

Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Rational Group eller hvilket som helst selskap innen Gruppen som tilbyr tjenester til Brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av Gruppen, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

8.2

Du er enig i at Du skal holde Rational Group, Gruppen og dets aksjeeiere, ansatte og ledelse fullstendig skadesløs for ethvert krav, pålegg, ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og enhver annen kostnad som måtte oppstå som følge av:

 1. ditt mislighold av denne Avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

9. ANSVARSBEGRENSNING

9.1

Under ingen omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Rational Group eller noe annet medlem av Gruppen være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsabrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av Tjenesten selv om Rational Group hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

9.2

Ingenting i denne Avtalen skal ekskludere eller begrense Rational Group eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av dens forsømmelse; (b) svindel eller svikefull fremstilling.

10. SIKKERHET OG DIN KONTO

10.1

Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik Stars ID ("Stars ID"), et unikt og hemmelig passord ("Passord"), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Stars ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap "Påloggingsinformasjon"). Brukeren er ansvarlig for å velge Stars ID og Passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

10.2

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

10.3

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

10.4

En Bruker kan bare ha én Brukerkonto hos Rational Group, og skal bare bruke Tjenesten via én enkelt konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Rational Group. I tilfeller hvor Rational Group blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Rational Group stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere midler holdt i slike ekstra-kontoer.

10.5

Vennligst merk at det ikke påløpes renter på penger du har på din konto hos Rational Group.

10.6

Du kan ikke plassere større innsats enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din konto hos Rational Group.

10.7

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Rational Group. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Rational Group utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av deg, samt ethvert tap påført Rational Group som en konsekvens av forestående.

10.8

Rational Group forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

10.9

Rational Group forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til Deg i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

10.10

Du erkjenner og samtykker at dersom din Brukerkonto er "aktiv" (dvs. at du har logget inn på din konto i på noe tidspunkt i løpet av de siste 12 månedene) vil penger du har satt inn på kontoen din bli satt på en sparekonto på dine vegne og vil anses som "Avslutt Brukers Innskudd" i henhold til sparekontoens ordninger med Isle of Man Treasury Department. Dersom kontoen din er "inaktiv" (dvs. at du ikke har logget inn på kontoen din i løpet av en 12-måneders periode), vil penger som er satt inn på kontoen din opphøre til "Avslutt Brukers Innskudd", og vil ikke holdes på en sparekonto, men umiddelbart gjøres tilgjengelig for uttak, eller til å brukes i Tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen fra det tidspunktet du logger inn på kontoen din, og vil umiddelbart reklassifiseres som "Avslutt Brukers Innskudd.

10.11

Policyen og prosedyren for en Bruker for å påvirke en periode med selvekskludering angis på Rational Groups side for Ansvarlig spilling på Siden.

10.12

Spill på Internett kan være ulovlig i jurisdiksjonen hvor du befinner deg; dersom så er tilfelle, er du ikke autorisert til å bruke ditt betalingskort til å gjennomføre denne transaksjonen.

10.13

Viktig informasjon relatert til VAT, GST og andre tjenesteskatter, heretter beskrevet som ("Salgsskatt"): Hvis en Salgsskatt gjør seg gjeldende, behandler vi våre salgsinntekter som å være inklusiv all Salgsskatt. Vi betaler denne skatten, der den gjør seg gjeldende, for våre kunder, så du trenger ikke gjre noe mer i forbindelse med dette.

11. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

11.1

Programvaren inneholder tredjeparts programvare, inkludert kasinospill-programvare lisensiert til oss av forskjellige tredjeparter, odds-programvare utviklet og lisensiert til oss av Amelco UK Limited, programavre utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young; ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView programvare skrevet av Peter Steinberger, og font programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (“Lisensiert Programvare”).

11.2

Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

11.3

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

11.4

Bruken er begrenset til "internt bruk", hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for sluttbrukeren som er en enhet, bruk av brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. ”Vanlig og ordinær personlig bruk” betyr bruk, av en bruker som er et individ, bruk av Brukeren eller et medlem av brukerens husholdning for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

11.5

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young "som den er" og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

12. TVISTER

12.1

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert spill blir lagret på Rational Groups servere. Ved eventuell motstrid mellom de pokerkort som vises på din datamaskin og de data som ligger på Rational Groups sine servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonen ”Siste håndhistorikk” og "Håndavspiller" i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

Dersom en Bruker ønsker å klage, er det bare å ta kontakt med kundeservice. Dersom en tvist ikke løses på en måte du er fornøyd med kan du kontakte Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) på gaming@gov.im.

13. ENDRING

13.1

Rational Group forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Sidene. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke Sidene regelmessig, og sjekke villårene i den versjonen av Avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til Rational Group, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av Sidene skal anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i Avtalen.

14. STYRENDE LOVER

14.1

Avtalen og ethvert problem relatert heretter skal styres av, og konstrueres i samsvar med lovene på Isle of Man(med respekt for Eiede RM-spill) og lovene på Malta (med respekt for Lisensierte RM-spill) og etter lovene på Isle of Man i alle andre saker. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og med respekt for Eiede RM-spill og alle forhold som ikke er tilkoblet Lisensierte RM-spill og retten på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon med lisensierte RM-spill og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen Rational Group har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

15. UGYLDIGHET

15.1

Hvis en eller flere bestemmelser i denne Avtalen er, eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve som følge av nasjonal lovgivning, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller gjennomførbarheten i den jurisdiksjonen for enhver annen bestemmelse i Avtalen.

16. TILDELE

16.1

Rational Group forbeholder seg retten til å kunne overdra Avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne Avtalen.

17. DIVERSE

17.1

Rational Group manglende håndhevelse av egne rettigheter ved Brukerens brudd på bestemmelser i Avtalen (herunder men ikke begrenset til manglende krav fra Rational Group på en streng og bokstavelig overholdelse av Avtalen og Brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne Avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne Avtalen.

17.2

Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne Avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Gruppen og tredjeparti-tilbydere.

17.3

Denne Avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom Deg og Oss.

17.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

17.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Rational Group i forbindelse med Brukerens anvendelse av Tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i vår personvernpolicy.

17.6

Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle 
Alle rettigheter reservert.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheter reservert.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rettigheter reservert.

Hva angår PSTCollectionView-programvaren:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon er tilgjengelig på www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.comwww.betstars.comwww.fulltilt.com og www.betstarsjackpots.com.

Rational Group kan kontaktes via kundeservice.

Versjon nr. 44.4 av Full Tilt Pokers lisensavtale for sluttbruker.

I kraft fra mars 2017.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE - LP-SPILL

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("avtalen") bør leses av deg ("Bruker" eller "du") i sin helhet, før du benytter deg av vår Stars Mobile-tjenester eller produkter. Vennligst merk at Avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Stars Mobile (Referert heretter som "Stars Mobile", "oss" eller "vi").

Stars Mobile driver “lekepenge”-pokerspillene (“LP-spill”) tilbudt til deg på Internett-sidene som finnes påwww.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com ("Sidene"). Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på LP-spill følger under.

Ved å inngå denne avtalen, anerkjenner du at Stars Mobile utgjør del av en Gruppe selskaper. Som sådan, hvor brukt og hvor sammenhengen tillater, vil uttrykket ”Gruppe” bety Stars Mobile sammen med sine partnere, og ethvert holdingselskap av Stars Mobile og enhver underliggende aktør i slikt holdingselskap og ethvert selskap assosiert med Stars Mobile inkludert, men ikke begrenset til, assosierte selskaper som yter tjenester under varemerkene “PokerStars Casino”, “Full Tilt”, “BetStars” og "Sports Jackpots.

I tillegg til vilkårende og betingelsene fra denne avtalen, vennligst les vår Personvernpolicy, Cookie Policy, våre Pokerregler, og våre vilkår og betingelser for Stars Rewards samt andre regler, policyer, betingelser og vilkår relatert til spill og kampanjer tilgjengelig på Siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med policyer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på "Jeg godtar"-knappen under som en del av installasjonsprosessen, og ved å bruke programvaren (som definert under), akspterer Du denne Avtalens vilkår, Personvernspolicy, Cookie Policy og Pokerreglene som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

For formålene med denne Avtalen, vil definasjonen av "Programvare" bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbruker-enhet eller ikke. Derfor vil "Programvare" inkludere både Stars Mobile-programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop (“PC”) fra www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.fulltilt.com og den nettbaserte programvaren tilgjengelig fra www.pokerstars.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com, og programvareapplikasjon til Stars Mobile som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på din sluttbruker-enhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som måtte finnes opp) (hver en “Enhet”), i tillegg til alt hjelpeprogramvare til pokerprogramvaren (enten det er nett-basert programvare eller klient/server-programvare).

1. LISENS / ÅNDSVERK

1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Stars Mobile Brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Stars Mobile-servere og spille RM-spill ("Spillene") tilgjengelig (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap "Tjenesten").

1.2

Programvaren er lisensiert til Brukeren av Stars Mobile for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Stars Mobile er ikke i stand til å verifisere lovligheten av Tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

Stars Mobile, dets Gruppeselskaper og lisenstilbydere er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut Programvaren;
 3. gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk, eller;
 4. eksportere Programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende Programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som "Uautorisert bruk").

Stars Mobile, dets Gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis Brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av Programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Stars Mobile umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Stars Mobile med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.5

Termen ”Stars Mobile”, domenenavnene "pokerstars.com", "pokerstarsmobile.com", "fulltilt.com", "betstars.com" “fulltiltmobile.com”, “betstarsjackpots.com” og "pokerstarsmobile.com", samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Stars Mobile på Nettsiden fra tid til annen ("Varemerkene"), tilhører Stars Mobile eller noen av Gruppens selskaper og/eller lisensierte aktører som innehar alle rettigheter i forhold til Varemerkene, service-merkene, tegnene, handelsnavnene og/eller domene-navnene. I tillegg vil alt innhold på Nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst ("Nettside-innholdet") tilhører Stars Mobile og/eller et av Gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke tjenesten og siden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på sidene og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke sideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Stars Mobiles skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Stars Mobile, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Stars Mobile, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.6

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med Sidene eller Tjenestene (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Stars Mobile og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, under vilkårene til vår Personvernpolicy.

1.7

Når du bruker Tjenesten, kan du "tjene" eller "kjøpe" virtuelle sjetonger til bruk i Tjenesten ("Virtuelle sjetonger"). Du erkjenner at disse vilkår fra den "virkelige verden" bare brukes i overført betydning, og du godtar at du ikke har noen rett eller krav på virtuelle sjetonger som vises eller har opprinnelse i et spill, om "tjent" i et spill eller "kjøpt" fra Stars Mobile, eller andre attributter knyttet til en konto eller lagret på tjenesten. Eventuell "virtuell valuta"-saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens.

1.8

Stars Mobile forbyr og anerkjenner ikke noen påstått overføring av virtuelle sjetonger effektuert utenfor tjenesten, eller dets påståtte salg, gave eller handel i den "virkelige verden" av noe som vises eller kommer i tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Stars Mobile skriftlig. Følgelig kan du ikke viderelisensiere, handle, selge eller forsøke å selge virtuelle sjetonger for verdi av noe slag utenfor Spillet. Enhver slik overføring eller forsøk på overføring er forbudt og uten verdi, og kan resultere i at kontoen din slettes av Stars Mobile. I tillegg aksepterer du at vi kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av virtuelle sjetonger utenfor tjenesten.

LISENS FOR VIRTUELLE SJETONGER

1.9

Du kan kjøpe en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger for motytelser, ved å besøke kjøps-siden på Tjenesten, og gi din fakturainformasjon, som bekrefter detaljene av ditt kjøp og re-bekrefter din avtale til denne Avtalen.

1.10

Når du kjøper en lisens til Virtuelle sjetonger, kan vi sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om Virtuelle sjetonger du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-post er riktig så snart som mulig og ta vare på en kopi av den til senere. Om du har bekymringer, vennligst kontakt kundestøtte. Stars Mobile holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle spørsmål.

1.11

For kjøp av en lisens til å benytte Virtuelle sjetonger, vil bestillingen din representerer et tilbud til oss for å kjøpe en lisens for til å benytte Virtuelle sjetonger som vil bli akseptert av oss når vi gjør Virtuelle sjetonger tilgjengelig på kontoen din for deg å bruke i våre LP-spill ("Aksept"). Din lisens til å benytte Virtuelle sjetonger for bruk i våre LP-spill er en tjeneste levert av Stars Mobile som starter på Aksept av Stars Mobile etter kjøpet. Et kjøp av en lisens til å bruke virtuelle sjetonger kan ikke refunderes av Stars Mobile.

1.12

Stars Mobile kan revidere prisingen for tjenesten og de virtuelle sjetonger som lisensieres til deg gjennom tjenesten til enhver tid. Du erkjenner at Stars Mobile ikke skal gi refusjon for noen grunn, og at du ikke vil motta penger eller annen kompensasjon for ubrukte Virtuelle sjetonger når en brukerkonto er stengt, uansett om en slik stenging skulle være frivillig eller ufrivillig.

1.13

For å unngå tvil, er det herved avklart at kjøp av en lisens til å bruke virtuelle sjetonger ikke gir deg rett til noen som helst rettigheter utover de som reflekteres av lisensen. Det er videre avklart at en lisens som er kjøpt bare kan overføres som uttrykt innenfor konsesjonsvilkårene, og at en slik lisens ikke kan innløses, selges, overføres, testamenteres, leases, leies eller på annen måte avhendes mot vederlag.

2. INGEN GARANTIER

2.1

Stars Mobile gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med Tjenesten som gjøres tilgjengelig for Deg (”SOM DEN ER”), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til Tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for Brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre siktemål om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir PokerStars ingen garanti for at Tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. PokerStars kan heller ikke garantere at Programvaren eller Sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet utyske.

2.3

Stars Mobile forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle Brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selv-ekskluderings-avtale med en spill-tilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av Programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som Brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Rational Group i denne forbindelse.

3. MYNDIGHET

Stars Mobile har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Stars Mobiles ledelse i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før Tjenesten tas i bruk , og på løpende basis aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår Brukeren for følgende:

4.1

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.2

I samsvar med våre regulative krav og for at du skal få tilgang til og bruke vår programvare og/eller våre tjenester gjennom en av våre nettsider vil du måtte gi oss enkelte personlige detaljer om deg selv (inkludert detaljer angående betalingsmetodene dine) i tillegg til å la oss (eller tredjeparter som handler på våre vegne) få tilgang til eller bruke stedsdata og/eller slike andre data eller informasjon som kan være samlet fra din enhet/datamaskin, for å la Tjenesten/programvaren bli gjort tilgjengelig for deg. Du godkjenner herved å la oss (eller tredjeparter som handler på våre vegne) få tilgang til og bruke slike data for formålene fastsatt over. Du har ikke anledning til å bruke vår programvare og/eller tjenester dersom du ikke ønsker å være bundet av denne bestemmelsen. Stars Mobile vil behandle dine personlige detaljer i henhold til databeskyttelseslovgivningen og reguleringer på Isle of Man, alt i henhold til våre retningslinjer for personvern..

4.3

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Stars Mobiles kontroll, og Stars Mobile ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

4.4

du forbys fra å bruke tjenesten på noen måte for å skape, motta eller legge til rette for overføring eller kvittere for enhver finansiell fordel, eller andre fordeler for deg eller noen tredjepart (uavhengig om de handler på dine vegne). Virtuelle sjetonger har ingen verdi i seg selv og kan ikke overføres eller byttes innen en Brukerkonto. Videre har slike Virtuelle sjetonger ingen verdi i seg selv, og kan ikke løses inn i `virkelig` valuta eller premie. Dermed er det forbudt å viderelisensiere, leie, lease, salg, handel, gi bort eller på annen måte overføre din brukerkonto eller noen Virtuelle sjetonger knyttet til din brukerkonto til en tredje person; og

4.5

du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noe online eller mobil spillside, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en selv-ekskluderings avtale med noen spill-tilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER. Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK. Tjenesten er ment utelukkende for brukerens private bruk og underholdning, og ikke for penger og må ikke på noen måte brukes til å skape økonomiske fordeler. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til Stars Mobile og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

JUKS VED SAMARBIED. Samarbeid mellom brukere ved å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Stars Mobile forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Stars Mobile forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder Brukere, som et vesentlig brudd på Avtalen, og som en følge av dette har Stars Mobile rett til å bringe en Brukers konto til opphør dersom en Bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.4

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. Stars Mobile forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy (”EPA-verktøy”) som er ment å gi spillere en ”Urettferdig Fordel”. Stars Mobile definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). Stars Mobil ser bredt på hva som faller inn under "Urettferdig Fordel" i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjeparts verktøy og tjenester – Ofte stilte spørsmål (FAQ)). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller kompilering av informasjon om andre spillere utover det som Brukeren personlig har observert gjennom Brukerens eget spill eller mottatt råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.6

Du er enig i at Mobil kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på Brukerens datamaskin som kjører samtidig med Stars Mobile Programvare på Brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjeperson-programvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.7

SJETONGDUMPING. Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre virtuelle sjetonger til en annen Bruker. Enhver Bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. I slike tilfeller har Stars Mobile ingen plikt til å refundere eller kreditere deg virtuelle elementer som måtte være på din brukerkonto på gjeldende tidspunkt.

5.8

BEDRAGERI. Dersom Stars Mobile anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt i klausul 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Stars Mobile iverksette de tiltak som anses passende, herunder men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av Brukeren fra Tjenesten;
 2. slette en Brukers konto hos Stars Mobile;
 3. beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på en Brukers konto; og/eller
 4. ta rettslige skritt mot en Bruker.

6. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, injuriende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via Tjenesten enten du bruker chat-funksjonen (i så tilfelle se kortrom-reglene), spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Stars Mobile-ansatte.

7. AVTALEBRUDD

7.1

Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Stars Mobile eller hvilket som helst selskap innen Gruppen som tilbyr tjenester til Brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av Gruppen, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

7.2

Du er enig i at Du skal holde Stars Mobile, Gruppen og dets aksjeeiere, ansatte og ledelse fullstendig skadesløs for ethvert krav, pålegg, ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og enhver annen kostnad som måtte oppstå som følge av:

 1. ditt mislighold av denne Avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1

Under omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Stars Mobile eller noe annet medlem av Gruppen være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsabrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av Tjenesten selv om Stars Mobile hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

8.2

Ingenting i denne Avtalen skal ekskludere eller begrense Stars Mobile eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling.

9. SIKKERHET OG DIN KONTO

9.1

Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik Stars ID ("Stars ID"), et unikt og hemmelig passord ("Passord"), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Stars ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap "Påloggingsinformasjon"). Brukeren er ansvarlig for å velge Stars ID og Passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

9.2

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

9.3

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

9.4

En Bruker kan bare ha én Brukerkonto hos Stars Mobile, og skal bare bruke Tjenesten via én konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Stars Mobile. I tilfeller hvor Stars Mobile blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Stars Mobile stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere Virtuelle sjetonger holdt i slike ekstra-kontoer.

9.5

Du kan ikke plassere større innsats (med Virtuelle sjetonger) enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din Brukerkonto.

9.6

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Stars Mobile. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Stars Mobile utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

9.7

Stars Mobile forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

9.8

Stars Mobile forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til Deg i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

10. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

10.1

Programvaren inneholder, som en komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young; ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView programvare skrevet av Peter Steinberger og font programvare som eies av lisensgiveren eller dets leverandører og som er underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (den "Lisensierte Programvaren").

10.2

Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

10.3

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

10.4

Bruken er begrenset til "internt bruk", hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for sluttbrukeren som er en enhet, bruk av brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. ”Vanlig og ordinær personlig bruk” betyr bruk, av en bruker som er et individ, bruk av Brukeren eller et medlem av brukerens husholdning for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

10.5

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young "som den er" og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

11. TVISTER

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert LP-spill blir lagret på Stars Mobile-servere. Ved eventuell motstrid mellom de pokerkort som vises på din datamaskin og de data som ligger på Stars Mobile-servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonen ”Siste håndhistorikk” og "Håndavspiller" i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

12. ENDRING

Stars Mobile forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Sidene. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke sidene regelmessig, og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til Stars Mobile, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

13. STYRENDE LOVER

Denne avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen Stars Mobile har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

14. UGYLDIGHET

Hvis en eller flere bestemmelser i denne Avtalen er, eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve som følge av nasjonal lovgivning, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller gjennomførbarheten i den jurisdiksjonen for enhver annen bestemmelse i Avtalen.

15. TILDELE

Stars Mobile forbeholder seg retten til å kunne overdra Avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

16. DIVERSE

16.1

Stars Mobile manglende håndhevelse av egne rettigheter ved Brukerens brudd på bestemmelser i Avtalen (herunder men ikke begrenset til manglende krav fra Stars Mobilep på en streng og bokstavelig overholdelse av Avtalen og Brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne Avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne Avtalen.

16.2

Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne Avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Gruppen.

16.3

Denne Avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom Deg og Oss.

16.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

16.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Mobil i forbindelse med Brukerens anvendelse av Tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i vår personvernpolicy.

16.6

Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rettigheter reservert.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheter reservert.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rettigheter reservert.

Med respekt til PSTCollectionView-programvaren
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon er tilgjengelig på www.pokerstars.comwww.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com..

Stars Mobile kan kontaktes via kundeservice.

Versjon nr. 44.4 av Stars Mobiles lisensavtale for sluttbruker. I kraft fra mars 2017.

Ansvarlig spilling

Responsible Gaming

Vi tar ansvarlig spilling på alvor, og jobber målbevisst for å skape en underholdende og positiv spillopplevelse.

Kundeservice – ofte stilte spørsmål (FAQ)

FAQ

Kundeservice har laget en oversikt over spørsmål spillerne ofte stiller dem, i tillegg til svarene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om poker

faq games

Ofte stilte spørsmål og svar om å spille poker hos PokerStars.

Spesialtilbud

Special Offers

PokerStars har spesialtilbud hele året, med pengepremier, billetter til de beste liveturneringene og mye mer.

Hvordan spille poker

How to Play Poker

Du finner pokerregler, nybegynnertips og strategier i «Hvordan spille»-seksjonen hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.