PokerStars, BetStars og Full Tilt - sluttbrukeravtale for programvare på nett

Skriv ut

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("Avtalen") bør leses av deg ("Bruker" eller "du") i sin helhet før din bruk av PokerStars, BetStars og Full Tilts tjenester eller produkter.

Ved å godta denne Avtalen godtar du at PokerStars, BetStars, Full Tilt og PokerStars Kasino er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som "Rational Group". Derav, der det brukes og konteksten tillater, vil begrepet “Gruppen” bety Rational Entertainment Enterprises Limited sammen med alle deres datterselskaper og ethvert holdingselskap hos Rational Entertainment Enterprises Limited og ethvert datterselskap av et slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med “ Rational Group”. Vennligst merk at Avtalen inneholder en lovlig bindende avtale mellom deg og Rational Group.

Spill med ekte penger

Rational Group tilbyr spill for ekte penger slik som poker, kortspill, kasinospill og fastsatt odds på sportsarrangementer ("RM-spill"), som gjeldende, på internettsider funnet på www.pokerstars.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com ("Sidene") på de vilkår og betingelser som styrer ditt spill på RM-spill fastsatt under.

Referanser til "Rational Group", "vi" eller "oss" refererer til to forskjellige firmaer avhengig av om RM-spill som du tilbys eies av Rational Group ("Eide RM-spill") eller er RM-spill som er lisensiert fra tredjeparti-eiere ("Tredjeparti Tilbydere") av oss for å levere til deg ("Lisensierte RM-spill"). Din kontrakt med et annet firma avhenger av hvilken type RM-spill du spiller, og vi vil gjøre det klart for deg med passende junksjoner hvilket firma som tilbyr hvilke RM-spill til deg. De to forskjellige selskapene er som følger:

 1. I henhold til Eide RM-spill, tilbys disse deg av Rational Entertainment Enterprises Limited et selskap innlemmet på Isle of Man med sitt registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ under sin Isle of Man Gambling Supervision Commission-lisens;
 2. I samsvar til Lisensierte RM-spill, tilbys disse til deg av Rational Gaming Europe Limited et firma innlemmet i Malta med sine registrerte kontorer på Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, Malta, under sin lisens gitt av spillnemda på Malta.

Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på RM-spill følger under.

Spill "gratis"

"Lekepenger"/ "spill gratis"-spill ("PM-spill") som tilbys til deg på Siden tilbys til deg av Rational Social Projects Limited (Isle of Man) et firma innlemmet på Isle of Man (firmanummer 008457V) med sitt registrerte kontor på Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Klikk her for PM-spillenes vilkår og betingelser som styrer din spilling av PM-spill.

Andre viktige vilkår og policyer

I tillegg til vilkårene og betingelsene fra denne Avtalen, vennligst les vår personvernpolicycookie policy, vilkårene og betingelsene for PM-spill, pokerreglene, spillreglene, FAQ-ene, reglene for odds, vilkår og betingelser for veksling og behandling av ekte penger for formålet RM-spill, og vilkår og betingelser for VIP-klubben i tillegg til andre regler, policyer og vilkår og betingelser relatert til spillene og kampanjene tilgjengelig på Sidene som postet på Sidene nå og da, som er inkorporert herunder ved referanse, sammen med slike andre policyer som du kan få beskjed om fra oss nå og da.

Ditt samtykke til våre vilkår

Ved å trykke på "Jeg godtar"-knappen under som en del av installasjonsprosessen av programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert under), godkjenner du denne Avtalens vilkår og betingelser, personvernspolicyen, cookie policyen, vilkårene og betingelsene for PM-spill, pokerreglene, spillreglene, FAQ-ene, reglene for odds og vilkårene og betingelsene for veksling og behandling av ekte penger som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

Vår programvare

For formålene med denne Avtalen, vil definasjonen av "Programvare" bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbruker-enhet eller ikke. Derfor vil "Programvare" inkludere både Rational Groups programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop (“PC”) fra www.pokerstars.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com, og den nettbaserte programvaren tilgjengelig fra www.pokerstars.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com i tillegg til den mobile programvareapplikasjon som kan lastes ned eller som er gjort tilgjengelig for deg på sin sluttbruker-enhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som eksisterer i dag eller måtte finnes opp senere) (hver en “Enhet”), i tillegg til alt hjelpeprogramvare til programvaren (enten det er nett-basert programvare eller klient/server-programvare).

1. LISENS / ÅNDSVERK

 • 1.1På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Rational Group Brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Rational Groups servere og spille RM-spill ("Spillene") tilgjengelig (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap "Tjenesten").

 • 1.2Programvaren er lisensiert til Brukeren av Rational Group for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Rational Group er ikke i stand til å verifisere lovligheten av Tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig.

 • 1.3Vi forbeholder oss retten til å når som helst be Deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker Tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge Deg ute fra Tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis Vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at Du er mindreårig.

 • 1.4Rational Group, dets Gruppeselskaper og lisenstilbydere er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

  1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
  2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut Programvaren;
  3. gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk, eller;
  4. eksportere Programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
  5. anvende Programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

  (hver av punktene nevnt over er å betrakte som "Uautorisert bruk").

  Rational Group, dets Gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis Brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av Programvaren.

  Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Rational Group umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Rational Group med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

 • 1.5Uttrykket ”PokerStars”, "BetStars", "Full Tilt" og PokerStars Kasino, domenenavnene "pokerstars.com", "betstars.com", "fulltilt.com", "pokerstarsmobile.com" og "fulltiltmobile-com", samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Rational Group på Nettsiden og/eller Programvaren fra tid til annen ("Varemerkene"), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til Rational Group og/eller deres Gruppeselskapers og/ellers deres lisensierte tilbydere, og disse rettighetene reserverer alle rettigheter til slike Varemerker. I tillegg vil alt innhold på Nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst ("Nettside-innholdet") tilhører Rational Group og/eller et av Gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på Nettsidene og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke Nettsideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Rational Groups skriftlige samtykke.

  I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Rational Group, dets Gruppeselskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Rational Group, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

 • 1.6Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med Siden eller Tjenesten (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Rational Group og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Siden eller Tjenesten, under vilkårene til vår Personvernpolicy.

2. INGEN GARANTIER

 • 2.1Rational Group gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med Tjenesten som gjøres tilgjengelig for Deg (”SOM DEN ER”), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til Tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for Brukerens formål.

 • 2.2Uavhengig av våre siktemål om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir PokerStars ingen garanti for at Tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. PokerStars kan heller ikke garantere at Programvaren eller Sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet utyske.

 • 2.3Rational Group forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle Brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selv-ekskluderings-avtale med en spill-tilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av Programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som Brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Rational Group i denne forbindelse.

3. MYNDIGHET

 • 3.1Rational Group har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Rational Group i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til Brukerens konto, bruk av Tjenesten eller tvisteløsning, er endelig og kan ikke gjøres til gjenstand for klage. The account created by a User shall hereinafter be known as a Stars Account. The User’s Stars Account will provide access to all the Sites, made available to you under the terms of this Agreement, by the Rational Group, as applicable to your geographical location. Any and all references in this Agreement to the term ‘User account’ or ‘account’ means your Stars Account.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før Tjenesten tas i bruk , og på løpende basis aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår Brukeren for følgende:

 • 4.1det er en risiko for å tape penger når du bruker Tjenesten og at Rational Group har intet ansvar for deg og slike tap;

 • 4.2din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

 • 4.3i samsvar med våre regulære krav og for at du får tilgang til og bruker programvaren vår og/eller våre tjenester gjennom enhver av våre nettsider må du oppgi visse personlige detaljer om deg sel (inkludert detaljer som omhandler dine betalingsmetoder), i tillegg til at du godtar at vi (eller tredjeparter som handler på våre vegne) til å ha tilgang til eller anvende informasjon om lokaliseringen din og/eller annen slik informasjon som kan hentes fra enheten/datamaskinen din, for å gjøre tjenesten/programvaren tilgjengelig for deg. Du godtar herved at vi (eller tredjeparter som handler på våre vegne) har tilgang til og bruker slik informasjon med formålene beskrevet over. Du har ikke lov til å bruke programvaren vår og/eller tjenestene våre dersom du ikke ønsker å bindes av denne bestemmelsen. Rational Group vil behandle dine personlige detaljer i henhold til databeskyttelseslovgivningen og reguleringer på Isle of Man, alt i henhold til vår Personvernpolicy.

 • 4.4Du er alene ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter som kan påløpe ved utbetaling av kontanter eller gevinster du har vunnet ved å bruke Tjenesten.

 • 4.5telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Rational Groups kontroll, og Rational Group ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art; og

 • 4.6du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noe online eller mobil spillside, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en selv-ekskluderings avtale med noen spill-tilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

 • 5.1PROGRAMVAREMODIFIKASJONER. Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre Programvaren.

 • 5.2PERSONLIG BRUK. Tjenesten er ment kun for brukerens personlige bruk. Brukeren er kun tillatt å vedde for hans/hennes personlige underholdning. Ikke under noen omstendigheter er brukeren tillatt å bruke hans/hennes "ekte penger-konto" hos Rational Group til noe annet enn bruk av Tjenesten. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra Brukeren til Rational Group og Brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

 • 5.3OVERFØRINGER MED EKTE PENGER. Rational Groups tjeneste for overføringer med ekte penger får du tilgang til via "lobbyen" (trykk først på "Kasse" og deretter på "Overfør til spiller"). Brukere må angi beløpet de ønsker å overføre og brukernavnet til ønsket mottaker. Brukere minnes på at det er deres ansvar å forsikre seg om at de kjenner de andre brukerne før de inngår i disse avtalene. Begrensninger på overføringer vil settes av Rational Group per Bruker.

  Som del av Rational Groups lisensavtale, og i overensstemmelse med anti-hvitvaskingslovgivning, vil Brukere måtte være oppmerksomme på at de kan måtte fremvise personlig identifikasjon for at overføringen kan gjennomføres. Dette gjør Rational Group i stand til å beskytte Brukerne og forhindre at Rational Group blir gjenstand for hvitvasking eller bedrageri.

  Følgende vilkår og betingelser gjelder for overføringer med ekte penger:

  1. Rational Group forbeholder retten til å avslå alle ønsker om overføringer, eller å stoppe overføringer ved mistenkelighet om brudd på vilkårene i denne avtalen, av enten sender eller mottaker.
  2. En sendende Bruker samtykker at en overføring mellom kontoer kun skal gi mottaker muligheten til å spille, og ikke for noen annen årsak.
  3. En mottakende Bruker samtykker at midlene som mottas i en overføring mellom kontoer kun skal brukes til spill, og ikke til noe annet formål.
  4. Brukere kan ikke ta ut midlene som direkte mottas i en overføring, (referer til underpunkt (c) over); gevinster som tjenes ved spill med overførte midler som videre fører til en uttaksforespørsel vil gjennomgås i samsvar med Rational Groups interne kontroller, policyer og prosedyrer.
 • 5.4JUKS VED SAMARBIED. Samarbeid mellom brukere ved å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Rational Group forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Rational Group forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder Brukere, som et vesentlig brudd på Avtalen, og som en følge av dette har Rational Group rett til å bringe en Brukers konto til opphør dersom en Bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

 • 5.5EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERPROGRAM (EPA). Rational Group forbyr å bruke et eksternt hjelpeprogram (”EPA-programmer”) som er ment å gi spillere en ”Urettferdig Fordel”. Med ”Eksterne” mener Rational Group ethvert dataprogram (unntatt Programvaren) og ikke-programvarebaserte databaser eller profiler (eksempelvis internettsider og ulike abonnementstjenester). Med ”Urettferdig Fordel” mener Rational Group enhver situasjon hvor Brukeren får tilgang til eller opparbeider seg informasjon om andre spillere som spilleren ikke selv har observert personlig gjennom Brukerens eget spill. Vi oppfordrer deg til å lese vår FAQ for tredjeparts verktøy og tjenester.

 • 5.6AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med Tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til Tjenesten av en Bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av Programvaren.

 • 5.7Brukeren er enig i at Rational Group kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-programmer. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på Brukerens datamaskin som kjører samtidig med Rational Groups Programvare på Brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert uten begrensninger, bruken av tredjeperson-programvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

 • 5.8SJETONGDUMPING. Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver Bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker, inkludert å være mottaker av midler mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. Rational Group har ingen plikt til å refundere sjetonger som står på Brukerens konto i slike tilfeller.

 • 5.9BEDRAGERI. Dersom Rational Group anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt i klausul 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Rational Group iverksette de tiltak som anses passende, herunder men ikke begrenset til:

  1. øyeblikkelig utestengning av Brukeren fra Tjenesten;
  2. slette en Brukers konto hos Rational Group;
  3. beslaglegge midler på en Brukers konto;
  4. fremlegge slik informasjon (inkludert identiteten til Brukeren) til finansielle institusjoner, relevante myndigheter og/eller enhver person eller enhet som har rettslik krav på slik informasjon; og/eller
  5. ta rettslige skritt mot en Bruker.
 • 5.10Brukerne kan gjennomføre valutavekslingstransaksjoner via Tjenesten på deres Datamaskin eller Enhet med midler som måtte stå på Brukerens konto ("valutavekslingstjenesten"). Alle valutavekslingstransaksjoner som finner sted via denne tjenesten vil bli gjennomført i henhold til gjeldende rater fastsatt av Rational Group for den aktuelle transaksjonen. Vekslingsratene vil bli oppdatert regelmessig, og det er mulig at forskjellige rater vil tilbys avhengig av transaksjonstypen og bevegelser i valutamarkedet. Brukerne bør forsikre seg at de er klar over av endringer i valutakursen finner sted og at dette kan ha innvirkning på verdien av deres tilgjengelige midler ved bruk av valutavekslingstjenesten. Rational Group vil ikke kunne holdes ansvarlig for gevinster og tap som måtte påføres brukerne av valutavekslingstjenesten. Brukere bør også være klar over at Rational Group belaster et gebyr på valutavekslinger påvirket av valutavekslingstjenesten som kan, etter eget skjønn, gjelde noen typer transaksjoner. Rational Group kan også, etter eget skjønn, tilbakekalle eller trekke tilbake støtte for enhver valuta uten forvarsel.

  Bruk av valutavekslingstjenesten og/eller Bruker-kontoer til valutahandel og valutaspekulasjoner er strengt forbudt. For å bidra til å opprettholde valutavekslingstjenestens integritet har vi retten til, etter eget skjønn, å:

  1. nekte eller reversere all valutaveksling utført via valutavekslingstjenesten; og / eller
  2. begrense antallet valutaer som kan holdes av en Bruker på Brukerens konto samt beløpet Brukeren kan veksle mellom forskjellige valutaer; og / eller
  3. kreve at midler som holdes på Brukerens konto og konverteres via valutavekslingstjenesten til en annen valuta brukes til deltagelse i Spillene før de tas ut, overføres eller brukes til annet formål; og/eller
  4. med tilbakevirkende kraft pålegge et gebyr som ble tilbakekalt som en del av valutavekslings-transaksjonen.

   Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene og betingelsene relatert til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

 • 5.11Rational Group forbyr personer som befinner seg (inkludert midlertidige besøk) eller beboere i visse jurisdiksjoner (inkludert jurisdiksjoner hvor personer er nødt til å spille etter reguleringene i disse jurisdiksjonene, ved å bruke de passende, designerte, lisensierte spill) fra å gjøre innskudd på kontoene deres eller engasjere seg i RM-spill ("Forbudte Jurisdiksjoner"). For å unngå tvil, vil de foregående restriksjonene om deltagelse i spill om ekte penger fra forbudte jurisdiksjoner gjelde likt for bosatte og innbyggere fra andre nasjoner når de befinner seg i en forbudt jurisdiksjon. 

  Ethvert forsøk på å omgå restriksjonene som gjelder av noen personer som befinner seg i en forbudt jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Ethvert forsøk på omgåelse inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjon brukt av Rational Group for å identifisere hvor du befinner deg, og gi Rational Group falske eller misvisende informasjon angående hvor du befinner deg eller hvor du bor. Ethvert slikt forsøk vil la oss ta slike grep som vi ser nødvendige inkludert, uten begrensning, konfiskere midlene på din Brukerkonto.

6. UTTAKSPOLICY

 • 6.1Policyen og kriterier for en bruker til å starte et uttak fra hans/hennes brukerkonto kan finnes i vår Uttakspolicy. Rational Group forbeholder seg retten til å bruke andre kriterier i tillegg for å avgjøre hvilke uttaksalternativer som skal være tilgjengelige for Brukerne til enhver tid.

7. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

 • 7.1Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, injuriende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via Tjenesten enten du bruker chat-funksjonen (i så tilfelle se kortrom-reglene), spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Rational Groups ansatte.

8. AVTALEBRUDD

 • 8.1Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Rational Group eller hvilket som helst selskap innen Gruppen som tilbyr tjenester til Brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av Gruppen, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

 • 8.2Du er enig i at Du skal holde Rational Group, Gruppen og dets aksjeeiere, ansatte og ledelse fullstendig skadesløs for ethvert krav, pålegg, ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og enhver annen kostnad som måtte oppstå som følge av:

  1. ditt mislighold av denne Avtalen, helt eller delvis;
  2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
  3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

9. ANSVARSBEGRENSNING.

 • 9.1Under ingen omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Rational Group eller noe annet medlem av Gruppen være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsabrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av Tjenesten selv om Rational Group hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

 • 9.2Ingenting i denne Avtalen skal ekskludere eller begrense Rational Group eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av dens forsømmelse; (b) svindel eller svikefull fremstilling.

10. SIKKERHET OG DIN KONTO

 • 10.1Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik Stars ID ("Stars ID"), et unikt og hemmelig passord ("Passord"), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Stars ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap "Påloggingsinformasjon"). Brukeren er ansvarlig for å velge Stars ID og Passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

 • 10.2Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

 • 10.3Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes Påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av Brukerens Påloggingsinformasjoner alene Brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av Brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

 • 10.4En Bruker kan bare ha én Brukerkonto hos Rational Group, og skal bare bruke Tjenesten via én enkelt konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Rational Group. I tilfeller hvor Rational Group blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Rational Group stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere midler holdt i slike ekstra-kontoer.

 • 10.5Vennligst merk at det ikke påløpes renter på penger du har på din konto hos Rational Group.

 • 10.6Du kan ikke plassere større innsats enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din konto hos Rational Group.

 • 10.7Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Rational Group. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Rational Group utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av deg, samt ethvert tap påført Rational Group som en konsekvens av forestående.

 • 10.8Rational Group forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

 • 10.9Rational Group forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til Deg i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

 • 10.10Du erkjenner og samtykker at dersom din Brukerkonto er "aktiv" (dvs. at du har logget inn på din konto i på noe tidspunkt i løpet av de siste 12 månedene) vil penger du har satt inn på kontoen din bli satt på en sparekonto på dine vegne og vil anses som "Avslutt Brukers Innskudd" i henhold til sparekontoens ordninger med Isle of Man Treasury Department. Dersom kontoen din er "inaktiv" (dvs. at du ikke har logget inn på kontoen din i løpet av en 12-måneders periode), vil penger som er satt inn på kontoen din opphøre til "Avslutt Brukers Innskudd", og vil ikke holdes på en sparekonto, men umiddelbart gjøres tilgjengelig for uttak, eller til å brukes i Tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen fra det tidspunktet du logger inn på kontoen din, og vil umiddelbart reklassifiseres som "Avslutt Brukers Innskudd.

 • 10.11Policyen og prosedyren for en Bruker for å påvirke en periode med selvekskludering angis på Rational Groups side for Ansvarlig spilling på Siden.

 • 10.12Spill på Internett kan være ulovlig i jurisdiksjonen hvor du befinner deg; dersom så er tilfelle, er du ikke autorisert til å bruke ditt betalingskort til å gjennomføre denne transaksjonen.

11. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

 • 11.1Programvaren inneholder tredjeparts programvare, inkludert kasinospill-programvare lisensiert til oss av forskjellige tredjeparter, odds-programvare utviklet og lisensiert til oss av Amelco UK Limited, programavre utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView programvare skrevet av Peter Steinberger (steipete@gmail.com), og font programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (“Lisensiert Programvare”).

 • 11.2Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

 • 11.3Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

 • 11.4Bruken er begrenset til "internt bruk", hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, sublisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for Sluttbrukeren som er en enhet, bruk av Brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for Brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. ”Vanlig og ordinær personlig bruk” betyr bruk, av en Bruker som er et individ, bruk av Brukeren eller et medlem av Brukerens husholdning for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

 • 11.5Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

 • 11.6OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young "som den er" og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

12. TVISTER

 • 12.1Brukeren aksepterer at historikker fra hvert spill blir lagret på Rational Groups servere. Ved eventuell motstrid mellom de pokerkort som vises på din datamaskin og de data som ligger på Rational Groups servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonen ”Siste håndhistorikk” og "Håndavspiller" i Programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

  Dersom en bruker ønsker å klage, vennligst kontakt vårt kundeservice-team på den korresponderende e-postadressen som gjelder - support@pokerstars.com (for poker- og kasinorelaterte klager); support@betstars.com (for klager som gjelder odds) eller support@fulltilt.com (for klager adressert til din Full Tilt-merkevare). Dersom en tvist ikke løses på en måte du er fornøyd med kan du kontakte Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) på gaming@gov.im.

13. ENDRING

 • 13.1Rational Group forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Sidene. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke Sidene regelmessig, og sjekke villårene i den versjonen av Avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til Rational Group, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av Sidene skal anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i Avtalen.

14. RETTSVALG

 • 14.1Avtalen og ethvert problem relatert heretter skal styres av, og konstrueres i samsvar med lovene på Isle of Man(med respekt for Eiede RM-spill) og lovene på Malta (med respekt for Lisensierte RM-spill) og etter lovene på Isle of Man i alle andre saker. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og med respekt for Eiede RM-spill og alle forhold som ikke er tilkoblet Lisensierte RM-spill og retten på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon med lisensierte RM-spill og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen Rational Group har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

15. FRASKILLELSE

 • 15.1Hvis en eller flere bestemmelser i denne Avtalen er, eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve som følge av nasjonal lovgivning, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller gjennomførbarheten i den jurisdiksjonen for enhver annen bestemmelse i Avtalen.

16. OVERDRAGELSE

 • 16.1Rational Group forbeholder seg retten til å kunne overdra Avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne Avtalen.

17. DIVERSE

 • 17.1Rational Group manglende håndhevelse av egne rettigheter ved Brukerens brudd på bestemmelser i Avtalen (herunder men ikke begrenset til manglende krav fra Rational Group på en streng og bokstavelig overholdelse av Avtalen og Brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne Avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne Avtalen.

 • 17.2Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne Avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Gruppen og tredjeparti-tilbydere.

 • 17.3Denne Avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom Deg og Oss.

 • 17.4Denne Avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende Tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom Deg og Oss.

 • 17.5Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Rational Group i forbindelse med Brukerens anvendelse av Tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i vår personvernpolicy.

 • 17.6Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. All 
rights reserved.

With regard to the OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

With respect to PSTCollectionView software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

With respect to ungif software:
The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon er tilgjengelig på www.pokerstars.com og www.betstars.com og www.fulltilt.com.

Rational Group kan kontaktes per e-post på support@pokerstars.com (for poker og kasinospørsmål) og support@betstars.com (for spørsmål vedrørende odds) og support@fulltilt.com (for spørsmål rundt vår Full Tilt-merkevare).

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE - LP-SPILL

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("Avtalen") bør leses av deg ("Bruker" eller "du") i sin helhet før din bruk av Rational Socials tjenester eller produkter. Vennligst merk at Avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Rational Social Projects Limited (Referert heretter som "Rational Social", "oss" eller "vi").

Rational Social driver “lekepenge” pokerspillene (“LP-spill”) tilbudt til deg på Internettsidene som finnes på www.pokerstars.com og www.fulltilt.com ("Sidene"). Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på LP-spill følger under.

Ved å inngå denne avtalen, anerkjenner du at Rational Social utgjør del av en Gruppe selskaper. Som sådan, hvor brukt og hvor sammenhengen tillater, vil uttrykket ”Gruppe” bety Rational Social sammen med sine partnere, og ethvert holdingselskap av Rational Social og enhver underliggende aktør i slikt holdingselskap og ethvert selskap assosiert med Rational Social inkludert, men ikke begrenset til, assosierte selskaper som yter tjenester under varemerkene “Full Tilt” og "BetStars".

I tillegg til vilkårende og betingelsene fra denne avtalen, vennligst les vår Personvernpolicy, Cookie Policy, våre Pokerregler, og våre VIP-klubb vilkår og betingelser samt andre regler, policyer, betingelser og vilkår relatert til spill og kampanjer tilgjengelig på Siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med policyer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på "Jeg godtar"-knappen under som en del av installasjonsprosessen, og ved å bruke programvaren (som definert under), akspterer Du denne Avtalens vilkår, Personvernspolicy, Cookie Policy og Pokerreglene som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

For formålene med denne Avtalen, vil definasjonen av "Programvare" bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbruker-enhet eller ikke. Derfor vil "Programvare" inkludere både Amaya Gaming-programvare som kan lastes ned til din personlige datamaskin eller laptop (“PC”) www.pokerstars.com, www.fulltilt.com og den nettbaserte programvaren tilgjengelig fra www.pokerstars.com, www.betstars.com og www.fulltilt.com, og den mobile programvareapplikasjon til Amaya Gaming som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på din sluttbruker-enhet (inkludert, uten begrensning, mobiltelefon, PDA, nettbrett eller hvilken som helst annen enhet som måtte finnes opp) (hver en “Enhet”), i tillegg til alt hjelpeprogramvare til pokerprogramvaren (enten det er nett-basert programvare eller klient/server-programvare).

1. TILDELING AV LISENS

 • INTELLEKTUELL EIENDOM

  1.1På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Rational Social Brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Innretning, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Rational Social servere og spille LP-spill (heretter "Spillene"). (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap "Tjenesten").

 • 1.2Programvaren er lisensiert til Brukeren av Rational Social for privat bruk. Tjenesten skal ikke benyttes av (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon og (iii) individer som kobler til Sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Rational Social er ikke i stand til å verifisere lovligheten av Tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

 • 1.3Vi forbeholder oss retten til å når som helst be Deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker Tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge Deg ute fra Tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis Vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at Du er mindreårig.

 • 1.4Rational Social, dets Gruppeselskaper og lisenstilbydere er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

  1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
  2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut Programvaren;
  3. gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk, eller;
  4. eksportere Programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
  5. anvende Programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

  (hver av punktene nevnt over er å betrakte som "Uautorisert bruk").

  Rational Social, dets Gruppeselskaper og lisensierte forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis Brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av Programvaren.

  Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Rational Social umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Rational Social med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

 • 1.5Termene ”PokerStars”, "Full Tilt" og "Rational Social", domenenavnene "pokerstars.com", "fulltilt.com", "fulltiltmobile.com" og "pokerstarsmobile.com", samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Rational Social på Sidene fra tid til annen ("Varemerkene"), tilhører Rational Social eller noen av Gruppens selskaper og/eller lisensierte aktører som innehar alle rettigheter i forhold til Varemerkene, service-merkene, tegnene, handelsnavnene og/eller domene-navnene. I tillegg vil alt innhold på Sidene inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst ("Nettside-innholdet") tilhører Rational Social og/eller et av Gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte aktører, og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på Nettsidene og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke Nettsideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Rational Socials skriftlige samtykke.

  I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Rational Social, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte aktører i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Rational Social, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

 • 1.6Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med Sidene eller Tjenestene (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Rational Social og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, under vilkårene til vår Personvernpolicy.

 • 1.7Når du bruker Tjenesten, kan du "tjene" eller "kjøpe" virtuelle sjetonger til bruk i Tjenesten ("Virtuelle sjetonger"). Du erkjenner at disse vilkår fra den "virkelige verden" bare brukes i overført betydning, og du godtar at du ikke har noen rett eller krav på Virtuelle sjetonger som vises eller har opprinnelse i et spill, om "tjent" i et spill eller "kjøpt" fra Rational Social, eller andre attributter knyttet til en konto eller lagret på tjenesten. Eventuell "virtuell valuta"-saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens.

 • 1.8Rational Social forbyr og anerkjenner ikke noen påstått overføring av Virtuelle sjetonger effektuert utenfor tjenesten, eller dets påståtte salg, gave eller handel i den "virkelige verden" av noe som vises eller kommer i tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Rational Social skriftlig. Følgelig kan du ikke viderelisensiere, handle, selge eller forsøke å selge Virtuelle sjetonger for verdi av noe slag utenfor Spillet. Enhver slik overføring eller forsøk på overføring er forbudt og uten verdi, og kan resultere i at kontoen din slettes av Rational Social. I tillegg aksepterer du at vi kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av Virtuelle sjetonger utenfor tjenesten.

 • LISENS FOR VIRTUELLE SJETONGER

  1.9Du kan kjøpe en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger for motytelser, ved å besøke kjøps-siden på Tjenesten, og gi din fakturainformasjon, som bekrefter detaljene av ditt kjøp og re-bekrefter din avtale til denne Avtalen.

 • 1.10Når du kjøper en lisens til Virtuelle sjetonger, kan vi sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om Virtuelle sjetonger du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-post er riktig så snart som mulig og ta vare på en kopi av den til senere. Om du har bekymringer, vennligst kontakt kundestøtte. Rational Social holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle konsultasjoner.

 • 1.11For kjøp av en lisens til å benytte Virtuelle sjetonger, vil bestillingen din representerer et tilbud til oss for å kjøpe en lisens for til å benytte Virtuelle sjetonger som vil bli akseptert av oss når vi gjør Virtuelle sjetonger tilgjengelig på kontoen din for deg å bruke i våre LP-spill ("Aksept"). Din lisens til å benytte Virtuelle sjetonger for bruk i våre LP-spill er en tjeneste levert av Rational Social som starter på Aksept av Rational Social etter kjøpet. Et kjøp av en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger kan ikke refunderes av Rational Social.

 • 1.12Rational Social kan revidere prisingen for tjenesten og de Virtuelle sjetonger som lisensieres til deg gjennom Tjenesten til enhver tid. Du erkjenner at Rational Social ikke skal gi refusjon for noen grunn, og at du ikke vil motta penger eller annen kompensasjon for ubrukte Virtuelle sjetonger når en brukerkonto er stengt, uansett om en slik stenging skulle være frivillig eller ufrivillig.

 • 1.13For å unngå tvil, er det herved avklart at kjøp av en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger ikke gir deg rett til noen som helst rettigheter utover de som reflekteres av lisensen. Det er videre avklart at en lisens som er kjøpt bare kan overføres som uttrykt innenfor konsesjonsvilkårene, og at en slik lisens ikke kan innløses, selges, overføres, testamenteres, leases, leies eller på annen måte avhendes mot vederlag.

2. INGEN GARANTIER

 • 2.1Rational Social gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med Tjenesten som gjøres tilgjengelig for Deg (”SOM DEN ER”), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til Tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for Brukerens formål.

 • 2.2Uavhengig av våre siktemål om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir PokerStars ingen garanti for at Tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. PokerStars kan heller ikke garantere at Programvaren eller Sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet utyske.

 • 2.3Rational Social forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle Brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selv-ekskluderings-avtale med en spill-tilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av Programvaren, og PokerStars er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som Brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Rational Social i denne forbindelse.

3. MYNDIGHET

Rational Social har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Rational Social i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til Brukerens konto, bruk av Tjenesten eller tvisteløsning, er endelig og kan ikke gjøres til gjenstand for klage.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før Tjenesten tas i bruk , og på løpende basis aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår Brukeren for følgende:

 • 4.1din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

 • 4.2I samsvar med våre regulære krav og for at du får tilgang til og bruker programvaren vår og/eller våre tjenester gjennom enhver av våre nettsider må du oppgi visse personlige detaljer om deg sel (inkludert detaljer som omhandler dine betalingsmetoder), i tillegg til at du godtar at vi (eller tredjeparter som handler på våre vegne) til å ha tilgang til eller anvende informasjon om lokaliseringen din og/eller annen slik informasjon som kan hentes fra enheten/datamaskinen din, for å gjøre tjenesten/programvaren tilgjengelig for deg. Du godtar herved at vi (eller tredjeparter som handler på våre vegne) har tilgang til og bruker slik informasjon med formålene beskrevet over. Du har ikke lov til å bruke programvaren vår og/eller tjenestene våre dersom du ikke ønsker å bindes av denne bestemmelsen. Rational Social vil behandle dine personlige detaljer i henhold til databeskyttelseslovgivningen og reguleringer på Isle of Man, alt i henhold til vår Personvernpolicy.

 • 4.3telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Rational Socials kontroll, og Rational Social ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

 • 4.4du forbys fra å bruke Tjenesten på noen måte for å skape, motta eller legge til rette for overføring eller kvittere for enhver finansiell fordel, eller andre fordeler for deg eller noen tredjepart (uavhengig om de handler på dine vegne). Virtuelle sjetonger har ingen verdi i seg selv og kan ikke overføres eller byttes innen en Brukerkonto. Videre har slike Virtuelle sjetonger ingen verdi i seg selv, og kan ikke løses inn i `virkelig` valuta eller premie. Dermed er det forbudt å viderelisensiere, leie, lease, salg, handel, gi bort eller på annen måte overføre din brukerkonto eller noen Virtuelle sjetonger knyttet til din brukerkonto til en tredje person; og

 • 4.5du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noe online eller mobil spillside, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en selv-ekskluderings avtale med noen spill-tilbyder.

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

 • 5.1PROGRAMVAREMODIFIKASJONER. Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre Programvaren.

 • 5.2PERSONLIG BRUK. Tjenesten er ment utelukkende for Brukerens private bruk og underholdning, og ikke for pengespill og må ikke på noen måte brukes til å skape økonomiske fordeler. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra Brukeren til Rational Social og Brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

 • 5.3JUKS VED SAMARBIED. Samarbeid mellom brukere ved å dele håndkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Rational Social forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Rational Social forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder Brukere, som et vesentlig brudd på Avtalen, og som en følge av dette har Rational Social rett til å bringe en Brukers konto til opphør dersom en Bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

 • 5.4EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERPROGRAM (EPA). Rational Social forbyr å bruke et eksternt hjelpeprogram (”EPA-programmer”) som er ment å gi spillere en ”Urettferdig Fordel”. Med ”Eksterne” mener Rational Social ethvert dataprogram (unntatt Programvaren) og ikke-programvarebaserte databaser eller profiler (eksempelvis internettsider og ulike abonnementstjenester). Med ”Urettferdig Fordel” mener Rational Social enhver situasjon hvor Brukeren får tilgang til eller opparbeider seg informasjon om andre spillere som spilleren ikke selv har observert personlig gjennom Brukerens eget spill. Vi oppfordrer deg til å lese vår Ulovlig online pokerprogramvare FAQ.

 • 5.5AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med Tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til Tjenesten av en Bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av Programvaren.

 • 5.6Brukeren er enig i at Rational Social kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-programmer. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på Brukerens datamaskin som kjører samtidig med Rational Socials Programvare på Brukerens PC eller Enhet. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert uten begrensninger, bruken av tredjeperson-programvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

 • 5.7SJETONGDUMPING. Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre virtuelle sjetonger til en annen Bruker. Enhver Bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker mens man bruker Tjenesten, kan bli permanent utestengt fra Tjenesten, og deres brukerkonto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. I slike tilfeller har Rational Social ingen plikt til å refundere eller kreditere deg virtuelle elementer som måtte være på din brukerkonto på gjeldende tidspunkt.

 • 5.8BEDRAGERI. Dersom Rational Social anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt i klausul 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Rational Social iverksette de tiltak som anses passende, herunder men ikke begrenset til:

  1. øyeblikkelig utestengning av Brukeren fra Tjenesten;
  2. slette en Brukers konto hos Rational Social;
  3. beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på en Brukers konto; og/eller
  4. ta rettslige skritt mot en Bruker.

6. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, injuriende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via Tjenesten enten du bruker chat-funksjonen (i så tilfelle se kortrom-reglene), spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Amaya Gamings ansatte.

7. AVTALEBRUDD

 • 7.1Uten fordommer til andre rettigheter, om en Bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Rational Social eller hvilket som helst selskap innen Gruppen som tilbyr tjenester til Brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne Avtalen eller andre avtaler med Brukeren, å øyeblikkelig blokkere Brukerens tilgang til Tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, avslutte Brukerens konto på Siden eller hvilken som helst annen side styrt av Gruppen, beslaglegge alle Virtuelle sjetonger på Brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av Gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot Brukeren.

 • 7.2Du er enig i at Du skal holde Rational Social, Gruppen og dets aksjeeiere, ansatte og ledelse fullstendig skadesløs for ethvert krav, pålegg, ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til juridisk bistand og enhver annen kostnad som måtte oppstå som følge av:

  1. ditt mislighold av denne Avtalen, helt eller delvis;
  2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
  3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

8. ANSVARSBEGRENSNING

 • 8.1Under ingen omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Rational Social eller noe annet medlem av Gruppen, være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av bruk, eller misbruk, av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til tapt forretningsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller ethvert annet økonomisk tap. Rational Socail er ikke ansvarlig for ovennevnte selv om PokerStars hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

 • 8.2Ingenting i denne Avtalen skal ekskludere eller begrense Rational Social eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av dens forsømmelse; (b) svindel eller svikefull fremstilling.

9. SIKKERHET OG DIN KONTO

 • 9.1Hver Brukers konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av en unik Stars ID ("Stars ID"), et unikt og hemmelig passord ("Passord"), og andre valgfrie autentifiseringsmetoder Brukeren kan velge (Stars ID, passord og andre autentifiseringer benevnes i felleskap "Påloggingsinformasjon"). Brukeren er ansvarlig for å velge Stars ID og Passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

 • 9.2Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av Tjenesten hvor hans eller hennes Påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om Påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke Tjenesten via hans/hennes Brukerkonto.

 • 9.3Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes Påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av Brukerens Påloggingsinformasjoner alene Brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av Brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

 • 9.4En Bruker kan bare ha én Brukerkonto hos Rational Social, og skal bare bruke Tjenesten via én konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Rational Social. I tilfeller hvor Rational Social blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Rational Social stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere Virtuelle sjetonger holdt i slike ekstra-kontoer.

 • 9.5Du kan ikke plassere større innsats (med Virtuelle sjetonger) enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din Brukerkonto.

 • 9.6Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Rational Social. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Rational Social utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

 • 9.7Rational Social forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

 • 9.8Rational Social forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til Deg i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

10. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

 • 10.1Programvaren inneholder, som en komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif-programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger (steipete@gmail.com) og skrift-programvare som eies av lisensgiveren eller dets leverandører og som er underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner (den "lisensierte programvaren").

 • 10.2Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

 • 10.3Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

 • 10.4Bruken er begrenset til "internt bruk", hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, sublisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for Sluttbrukeren som er en enhet, bruk av Brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for Brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. ”Vanlig og ordinær personlig bruk” betyr bruk, av en Bruker som er et individ, bruk av Brukeren eller et medlem av Brukerens husholdning for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

 • 10.5Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

 • 10.6OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young "som den er" og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

11. TVISTER

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert LP-spill blir lagret på Rational Socials servere. Ved eventuell motstrid mellom de pokerkort som vises på din datamaskin og de data som ligger på Rational Socials servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonen ”Siste håndhistorikk” og "Håndavspiller" i Programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

12. ENDRING

Rational Social forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne Avtalen og/eller øvrige deler av denne Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt, og du vil være bundet av en slik endret Avtale innen 14 dager etter at den er postet på Siden. Derfor oppfordrer vi deg til å besøke Sidene regelmessig, og sjekke villårene i den versjonen av Avtalen som da er i kraft. Kopier av tidligere versjoner av Avtalen kan fås ved å skrive til Rational Social, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Din fortsatte bruk av Sidene skal anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i Avtalen.

13. RETTSVALG

Denne Avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen Rational Social har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

14. FRASKILLELSE

Hvis en eller flere bestemmelser i denne Avtalen er, eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve som følge av nasjonal lovgivning, skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller gjennomførbarheten i den jurisdiksjonen for enhver annen bestemmelse i Avtalen.

15. OVERDRAGELSE

Rational Social forbeholder seg retten til å kunne overdra Avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne Avtalen.

16. DIVERSE

 • 16.1Rational Socials manglende håndhevelse av egne rettigheter ved Brukerens brudd på bestemmelser i Avtalen (herunder men ikke begrenset til manglende krav fra Rational Social på en streng og bokstavelig overholdelse av Avtalen og Brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne Avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne Avtalen.

 • 16.2Denne Avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne Avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen Gruppen.

 • 16.3Denne Avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom Deg og Oss.

 • 16.4Denne Avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende Tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom Deg og Oss.

 • 16.5Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Rational Social i forbindelse med Brukerens anvendelse av Tjenesten som til enhver tid reguleres av vilkårene i vår Personvernpolicy.

 • 16.6Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. All 
rights reserved.

With regard to the OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

With respect to PSTCollectionView software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

With respect to ungif software:
The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Mer informasjon er tilgjengelig på www.pokerstars.com og www.fulltilt.com.

Rational Social kan kontaktes via e-post på support@pokerstars.com eller support@fulltilt.com, der det passer.

Versjon nr. 44,2 av Full Tilt Poker's Avslutt Bruker Lisensavtale.

I kraft fra april 2016.

ER DU EN NY SPILLER?
LAST NED GRATIS POKER-PROGRAMVARE

Last ned PokerStars-programvare for å begynne å spille. Det er enkelt å laste ned programvaren.

Play Poker

Slik laster du ned pokerprogramvaren