VOORWAARDEN POKERSTARS VOOR KWALIFICATIE

Deze begrippen en voorwaarden (de 'Voorwaarden') dienen in hun geheel door jou ('je/jij' of een 'speler') gelezen te worden voorafgaand aan je deelname aan een PSLivetour ('Tour'), die bestaat uit een serie pokerevenementen ('Evenementen') op verschillende locaties, die elk bestaan uit diverse cashgames en toernooien waaronder een 'Main Event' en verschillende 'Nevenevenementen' (het Main Event en de Nevenevenementen vormen zowel individueel als tezamen het 'Toernooi'), en alle hieraan gerelateerde online activiteiten en promoties.

Tours zijn onder andere maar niet beperkt tot de European Poker Tour ('EPT'),  Asia Pacific Poker Tour  ('APPT'), Latin American Poker Tour  ('LAPT'), Australia New Zealand Poker Tour ('ANZPT'), UK & Ireland Poker Tour ('UKIPT'), Italian Poker Tour ('IPT'), Eureka Poker Tour (‘EUREKA’), Estrellas Poker Tour ('ESPT'), France Poker Series ('FPS') en het PokerStars Caribbean Adventure ('PCA').

Let op: deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Global Poker Tours Ltd ('PSLive'), een bedrijf uit dezelfde bedrijfsgroep als de operator ('PokerStars') van de internetsites te vinden op www.pokerstars.com, uk.pokerstars.com, www.pokerstars.eu, www.pokerstars.net, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es , www.pokerstars.be, www.pokerstars.gr, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.bg en www.pokerstars.ee (elk een 'Site').

Je deelname aan een van de activiteiten zoals hieronder beschreven in bepaling 1 en aan een Toernooi en/of een Evenement zal worden beschouwd als je volledige aanvaarding van de Voorwaarden.

 1. Je kunt meedoen aan een Toernooi door:

  a)    een cashsatelliettoernooi te winnen op een Site (een 'Cashsatelliettoernooi');

  b)    een satelliettoernooi met Frequent Player Points ('FPP') te winnen op een Site (een 'FPP-satelliettoernooi') (de Cash- en FPP-satelliettoernooien vormen zowel individueel als tezamen 'Satelliettoernooien');

  c)     het winnen van de toernooiklassementplay-off op een Site;

  d)    een plaats (alleen plaats) of pakket (bijv. plaats + hotel + onkostenvergoeding of plaats + onkostenvergoeding) voor een van de Toernooien te kopen met geld van je PokerStarsaccount (alleen beschikbaar op PokerStars.com en PokerStars.eu);

  e)    een plaats (alleen plaats) of pakket (bijv. plaats + onkostenvergoeding of plaats + hotel + onkostenvergoeding) voor een van de Toernooien te kopen met FPP of via het systeem van Toernooigeld ('T-geld') (alleen beschikbaar op PokerStars.com en PokerStars.eu);

  f)     een plaats te krijgen als vipgast of als qualifier; of

  g)    een promotie, toernooi of freeroll te winnen.

 2. Je erkent dat PSLive het programma met Toernooien en Evenementen kan aanvullen of veranderen.

 3. Spelers moeten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of meerderjarig zijn in het van toepassing zijnde rechtsgebied (welke groter is) om deel te kunnen nemen aan een Satelliettoernooi en/of een Toernooi. Er kan je op elk moment door PSLive of een derde partij gevraagd worden bewijs te overleggen van je leeftijd en/of identiteit (paspoort of ander geldig identiteitsbewijs met foto). Elke speler die niet in staat is een dergelijk bewijs van leeftijd en/of identiteit te tonen, wordt gediskwalificeerd van het Satelliettoernooi en/of het Toernooi en uitgesloten van de Site die van toepassing is.

 4. Door deel te nemen aan een Satelliettoernooi of een Evenement, verleen je PokerStars het recht zonder enige vergoeding je naam en beeltenis te gebruiken voor promotiedoeleinden. Je gaat er verder mee akkoord PokerStars te helpen promoten en als een woordvoerder op te treden voor PokerStars gedurende en na het Toernooi, inclusief, maar niet beperkt tot, persbijeenkomsten en deelname aan andere evenementen die door PokerStars gehouden worden.

 5. We behouden ons het recht voor je te verzoeken een PokerStarslogo te dragen tijdens het Evenement, inclusief aan een televisie- of webcasttafel zonder verdere vergoeding.

 6. Omdat elke Site aangeboden wordt aan spelers in verschillende rechtsgebieden, zijn zij gehouden aan verschillende wetgeving en hebben zij verschillende regels met betrekking tot buy-ins voor Toernooien. Neem voor meer informatie over wat er is toegestaan voor elk PokerStarsaccount contact op met registrations@pslive.com.

 7. Als je fulltime gesponsord wordt door een legitieme online spelsite van een derde partij ('Gesponsorde speler') en je koopt je via je PokerStarsaccount in voor een Toernooi (zoals beschreven in bepaling 1d), mag je het logo van je sponsor dragen mits je dit vooraf schriftelijk kenbaar maakt. Mocht je je echter via de Site kwalificeren voor een Toernooi, dan is het niet toegestaan het logo van je sponsor te dragen tijdens dat Toernooi. Verder word je in geen enkele medialijst een PokerStarsspeler genoemd. Je moet je wel houden aan de regelgeving van het Evenement, waaronder de restricties met betrekking tot logo’s en je moet je houden aan de lokale regelgeving in het rechtsgebied van het Evenement.

 8. Je erkent en gaat ermee akkoord dat PSLive van alle spelers in de Evenementen eist dat ze een handtekening zetten ten teken dat zij de gebruiksvoorwaarden van PSLive aanvaarden voordat zij een PSLivekaart ontvangen. Als er geen handtekening is vastgelegd maar je wel in een Toernooi speelt, zal dit worden beschouwd als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSLive en ga je hierbij ermee akkoord. Een kopie van de gebruiksvoorwaarden van PSLive kan ter inzage verkregen worden door ons te e-mailen. Klik hier voor de contactinformatie van elke PSLivetour.

 9. Het eerste prijzenpakket dat je wint voor deelname aan een Toernooi op een wijze zoals gespecificeerd in bepalingen 1(a), 1(b), 1(c), 1(e) of 1(f), via een Satelliettoernooi of op enige andere manier op de Site, is niet-overdraagbaar en niet-uitwisselbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld of iets met geldswaarde. Als je wint, moet je spelen of afzien van het pakket. Als je extra prijzenpakketten wint, mogen die niet worden verkocht of overgedragen en wordt er zowel T-geld overeenkomend met de waarde van de plaats/accommodatie van het pakket als een bedrag in cash gelijk aan het zakgeld/reisgeld voor het Toernooi in je PokerStarsaccount bijgeschreven, mits dit zakgeld/reisgeld onderdeel uitmaakt van het prijzenpakket. Mocht je echter een extra prijzenpakket winnen dat een hogere waarde heeft dan het eerste prijzenpakket, moet je het duurdere prijzenpakket gebruiken of ervan afzien en krijg je het goedkopere prijzenpakket betaald in je PokerStarsaccount zoals hierboven beschreven.

 10. Als je een plaats voor een Toernooi koopt zoals vermeld in bepaling 1(d) en 1(e) hierboven, kun je je uitschrijven voor een Toernooi door: (i) naar de PokerStarslobby te gaan, de app ‘Tools’ te openen in het menu aan de rechterkant, ‘Mijn spellen & tickets’ en ‘Ingeschreven in toernooien’ te kiezen en vervolgens de links te volgen om je uit te schrijven voorafgaand aan de start van een dergelijk Toernooi; (ii) te e-mailen naar registrations@pslive.com met het verzoek je uit te schrijven tot 48 uur voor de start van het toernooi; (of (iii) de procedure die van toepassing is persoonlijk te volgen op de locatie van het Evenement voorafgaand aan de start van een dergelijk Toernooi). Zodra het Toernooi gestart is kun je je niet meer uitschrijven en zijn terugbetalingen niet meer mogelijk. Als je niet komt opdagen om je Toernooiticket op te halen wordt je buy-in toegevoegd aan het prijzengeld van het Toernooi.

 11. Als je via je PokerStarsaccount een hotelpakket voor een Evenement koopt, kun je dit pakket niet meer annuleren zodra het gekocht en betaald is. Je kunt geen geld terugkrijgen voor een hotelpakket (van toepassing op hen beschreven in bepaling 1d).

 12. Als je aankomt bij een Toernooi als de inschrijving al gesloten is, verzoekt om te spelen en nog niet uitgeschreven bent, wordt de grootte van je stack bepaald door de toernooidirecteur.

 13. Spelers van PokerStars.com en PokerStars.eu dienen zich aan de volgende uitbetalingsregels te houden als er geen specifieke uitbetalingsregels voor het evenement zijn; PSLive behoudt zich echter altijd en voor elk evenement het recht voor deze te wijzigen:

  1. Als je deelneemt aan het toernooi zoals vermeld in bepaling 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) of 1(g) hierboven kun je maximaal 2x de buy-in cash ontvangen. Het restant wordt gestort in je PokerStarsaccount.
 14. Als je een voorloop-Satelliettoernooi wint dat een plaats toekent in een daaropvolgend online-Satelliettoernooi (anders dan het live-evenement zelf), dan kun je je uitschrijven voor dat doel-Satelliettoernooi en ontvang je T-geld overeenkomend met de buy-in van dat Satelliettoernooi in je PokerStarsaccount. Je kunt dit T-geld gebruiken om deel te nemen aan een rechtstreeks Satelliettoernooi voor een Toernooi.

 15. Voor sommige Toernooien geldt dat als je je via de Site hebt gekwalificeerd en/of ingeschreven voor een Toernooi je een ticket krijgt waarmee je je kunt inschrijven voor de begindag van je keuze. Ga om je in te schrijven naar de PokerStarslobby, klik op de Tour van je keuze en zoek de Dummykwalificatietoernooien voor elk van de beschikbare begindagen. De Toernooien voor dag 1 hebben maar een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je zo snel mogelijk in. Zodra een begindag vol is, kun je je alleen nog inschrijven voor de andere begindag. De mogelijkheid om je in te schrijven voor een bepaalde dag vervalt in de laatste week voordat het Evenement plaatsvindt en spelers krijgen dan automatisch begindag 1A toegewezen.

 16. Stepstickets zijn alleen geldig binnen het Stepssysteem en zijn niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar. Spelers moeten de eerste plaats die ze via het Stepssysteem winnen voor een live-evenement spelen.

 17. Door te spelen in een Satelliettoernooi bevestig je dat de naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer(s), welke verbonden zijn aan je PokerStarsaccount, correct zijn, en ga je ermee akkoord dat de persoon op wiens naam het PokerStarsaccount staat dat een pakket wint, geacht wordt de persoon te zijn die het Satelliettoernooi heeft gespeeld en gewonnen, en dat die persoon het Toernooi dient bij te wonen en te spelen.

 18. Elke poging die je doet om je PokerStarsaccount te wijzigen of te dupliceren om in aanmerking te komen voor een Satelliettoernooi zal leiden tot verbeurdverklaring van elke gewonnen prijs en kan leiden tot het sluiten van je PokerStarsaccount.

 19. In het geval van dispuut over het recht op deelname en alle zaken betreffende het toekennen van prijzen en/of de begrippen en voorwaarden van het Satelliettoernooi is de uiteindelijke beslissing aan het management van PSLive, welke bindend is, niet zal worden herzien en waartegen geen beroep mogelijk is door een speler of enige derde partij.

 20. In het geval dat om welke reden dan ook een speler zich kwalificeert/inschrijft voor een Toernooi maar het Toernooi niet bijwoont op een tijdstip dat door PSLive bepaald is, dan wordt die speler geacht afstand te hebben gedaan van zijn/haar recht om deel te nemen aan dat Toernooi, en zal PSLive in geen enkel geval verplicht zijn om de speler op wat voor manier dan ook te compenseren.

 21. Door deel te nemen aan een Satelliettoernooi gaat elke speler er akkoord mee PokerStars en haar wettelijke vertegenwoordigers, geaffilieerden, dochterondernemingen, agentschappen en hun respectievelijke managers, directeuren, medewerkers en agenten, te vrijwaren van, te ontslaan van rechtsvervolging voor, en niet te verhalen alle schade met inbegrip van persoonlijk letsel dat verband houdt met de aanvaarding van een prijs, welke dan ook.

 22. PokerStars behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te veranderen, inclusief het annuleren, aanpassen of schorsen van een Satelliettoernooi indien PokerStars naar eigen mening denkt het Satelliettoernooi niet te kunnen organiseren zoals vermeld staat.

 23. Alle spelers die deelnemen aan een Satelliettoernooi dienen zich te houden aan alle voorwaarden van PokerStars en de algemene toernooivoorwaarden van PokerStars.

 24. Deze Voorwaarden en hieraan gerelateerde zaken worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man en zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechter op het eiland Man.

App PokerStars Live

EPT Guide

PokerStars Live is nu mobiel. Bekijk programma's, nieuws, foto's, uitslagen en meer.

Onlinetoernooien

Tournaments

PokerStars heeft de beste onlinetoernooien, met meer spellen en meer prijzengeld!