Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

VILKÅR FOR LIVEARRANGEMENTER

VILKÅR FOR POKERSTARS-SPILLERE

Disse vilkårene («vilkårene») bør leses av deg («brukeren», «spilleren» eller «deg») i sin helhet sammen med vilkårene for PokerStars Live og PSLive-systemet der det er aktuelt («avtalen») før du deltar i noen kvalifiserende satellitter på nett («kvalifiserende satellitter») på et aktuelt nettsted («side») som drives av gruppen (som definert nedenfor) som gir i premie en setepakke til en live pokerturnering og cash games (hver en «turnering») som utgjør en del av PokerStars Live-arrangementene som, men ikke begrenset til, PokerStars Championship og/eller PokerStars Festival (som hver skal refereres til som et «arrangement»).

Ved å godta denne avtalen godtar du at «PokerStars Live», «PSLive», «PokerStars Championship», «PokerStars Festival» og «PokerStars» er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som «Rational Group». Når dette brukes, skal begrepet «Gruppe» bety den aktuelle enheten med en gaminglisens for nett innad i Rational Group («lisensiert enhet»), og avhengig av stedet der turneringen avholdes for et arrangement du deltar på, Global Poker Tours Limited («GPTL») eller TSG Interactive US Services Limited («TSG Interactive US») eller Rational Live Events (Malta) Limited («RLEM») (samlet «arrangementsselskapet», «vi», «vår» eller «oss») eller en subsidiær av arrangementsselskapet, holdingselskapet til arrangementsselskapet og enhver subsidiær av ethvert slikt holdingselskap. 

Vennligst merk at denne avtalen: (a) er en juridisk bindende avtale som du har inngått med oss, (b) utgjør hele vår forståelse med deg med hensyn til din deltakelse i en kvalifiserende satellitt, og (c) erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forbindelse med dette emnet.

Du erklærer herved at du ikke har stolt på noen representasjon eller forsikringer, enten skriftlig eller muntlig fremstilt av oss, annet enn de som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. Du samtykke i at vi har retten til fritt å overdra våre rettigheter, lisenser og/eller plikter, helt eller delvis, etter denne avtalen til ethvert medlem av gruppen vår, eller til enhver tredjepart uten varsel til deg.

Du erkjenner og godtar spesifikt at vi (eller en autorisert tredjepart som handler på våre vegne) har rett, etter vårt eget skjønn, til å handle på en måte vi anser som fornuftig for å håndheve vilkårene og betingelsene av denne avtalen til enhver tid.

Din deltakelse i en kvalifiserende satellitt og/eller en turnering på et arrangement som et resultat av din deltakelse i den kvalifiserende satellitten, skal anses som din fullstendige aksept av vilkårene.

1.1

Ved å delta i en kvalifiserende satellitt kan du vinne en premiepakke med sete i en av våre turneringer som er en del av en begivenhet. Du kan delta i en kvalifiserende satellitt ved å:

 1. registrere deg og spille i en satellittturnering med ekte penger/kontanter på siden (en «kontantsatellitt»); eller
 2. registrere deg og spille i en StarsCoin-satellittturnering på siden (en «StarsCoin-satellitt»).
 3. Du kan også delta i en turnering ved å:
 4. kjøpe et sete (kun sete) eller en pakke (f.eks. sete+hotell) med kontanter fra Stars-kontoen din til en av turneringene (kun tilgjengelig med Stars-kontoer på enkelte aktuelle sider); eller
 5. kjøpe et sete (kun sete) eller en pakke (f.eks. sete+hotell) via systemet med turneringspenger («T-penger») til en av turneringene (kun tilgjengelig på siden);
 6. motta et sete som VIP-gjest eller kvalifisert; eller
 7. vinne et kampanjetilbud, en turnering eller en freeroll fra en aktuell side.
1.2

Du erkjenner at PokerStars Live kan gjøre tilføyelser eller endringer i programmet med turneringer og arrangementer når som helst.

1.3

Spillere må være 18 år eller over myndighetsalderen i den gjeldende jurisdiksjon (den av de to som er høyest) for å spille i en kvalifiserende satellitt og/eller turnering. Vær oppmerksom på at selv om du er 18 år eller eldre i jurisdiksjonen du bor, og dermed kan delta i en kvalifiserende satellitt, kan det hende du ikke kan delta i en turnering på et arrangement hvis du er under den lovlige myndighetsalder på stedet der arrangementet avholdes. 

1.4

Du kan når som helst bli forespurt av PokerStars Live eller en autorisert tredjepart av PokerStasr om å legge frem bevis på din alder og/eller identitet (pass eller gyldig bilde-ID). I tillegg kan stedet der turneringene skal avholdes kreve at du signerer ytterligere vilkår, og de kan be om bevis på identiteten din. Spillere som ikke kan fremlegge bevis for alder og/eller identitet, vil bli diskvalifisert fra den kvalifiserende satellitten eller turneringen, og de kan bli ekskludert fra fremtidig arrangementer og bli permanent utestengt fra siden.

1.5

Ved å delta i en kvalifiserende satellitt (eller en hvilken som helst annen satellitt på en aktuell side), gir du ugjenkallelig PokerStars Live og tredjeparter som handler på våre vegne alle rettigheter, samtykker og lisenser som er nødvendige for å gjøre det mulig for oss å bruke ditt navn, ditt bilde, ditt fotografi og din skikkelise over hele verden i all evighet til ethvert formål vi etter vårt absolutte skjønn anser nødvendig og på alle måter og i alle medier uten ytterligere kompensasjon. Du fritar herved oss og våre tilknyttede selskaper/samarbeidspartnere fra og mot krav, skade, ansvar, kostnad og utgift som oppstår av brudd på rett til privatliv, publisitet eller personlighet som du har, eller brudd på opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter som du eier eller innehar, basert på eller knyttet til enhver bruk av ditt navn, ditt bilde, ditt fotografi og din skikkelse. Det foregående er bindende for deg og dine arvinger, avtalepartnere og juridiske representanter. Du gir herved avkall på alle moralske rettigheter til ditt navn, ditt bilde, ditt fotografi og din skikkelse som du nå eller en gang i fremtiden har rett på under Del IV av Isle of Man Copyright Act 1991 (og alle lignende rettigheter i andre jurisdiksjoner), og samtykker til ikke å iverksette, støtte, opprettholde eller godkjenne noen handling eller krav som påvirker noen behandling, utnyttelse eller bruk av det samme krenker dine moralske rettigheter. Du sier deg videre enig i at du skal promotere PokerStars og, kun hvis forespurt, opptre som en talsperson for PokerStars under og etter turneringen, inkludert, men ikke begrenset til å møte pressen og delta i andre begivenheter som avholdes av PokerStars Live.

1.6

Vi forbeholder oss retten til å be deg om å bruke en logo fra siden når som helst under et arrangement, inkludert under alle TV- eller internettsendinger, uten videre kompensasjon.

1.7

Da hver side tilbys til spillere med base i forskjellige jurisdiksjoner, må de forholde seg til forskjellige reguleringer og vil ha forskjellige regler hva gjelder innkjøp til turneringer. For mer informasjon om hva som er tillatt for hver Stars-konto, vennligst kontakt registrations@pokerstarslive.com.

1.8

Dersom du er en sponset proff på fulltid av en legitimert tredjeparti online spillside og du kjøper deg inn i en turnering ved å bruke Stars-kontoen din, som beskrevet i Punkt 1(d) ovenfor, kan du bruke din sponsors logo så lenge du oppgir skriftlig bekreftelse på forhånd. På tross av dette, dersom du kvalifiserer deg på siden for en turnering, vil du ikke få lov til å bruke din sponsors logo under den turneringen. I tillegg vil du ikke bli referert til som PokerStars-spiller i enhver medialiste. Det noteres herved at du fortsatt må etterkomme event-reglene og reguleringer, som inkluderer restriksjoner på branding og må være i henhold til lokale reguleringer i eventens jurisdiksjon.

1.9

Du erkjenner og godtar at PokerStars Live krever at alle spillere som deltar på arrangementene leser, signerer og aksepterer PokerStars Live og PSLive-systemets vilkår før de henter et PSLive-kort for å delta i en turnering. Hvis signaturen din ikke blir registrert, men du spiller en turnering, vil dette bli betraktet som aksept av PokerStars Live og PSLive-systemets vilkår.

1.10

Hvis du vinner en premiepakke til en turnering ved å delta i en kvalifiserende satellitt («premiepakke»), må du være oppmerksom på at premiepakken ikke kan overføres eller byttes, og at den ikke kan løses inn mot penger. Du må enten bruke premiepakken eller gi den fra deg uten kompensasjon. Dersom du vinner ytterligere premiepakker, kan disse ikke selges eller overføres, og Stars-kontoen din vil bli kreditert med T-penger tilsvarende verdien på buy-in/opphold i premiepakken samt oppgitt sum til lomme-/reisepengene for turneringen, dersom de lomme-/reisepengene var inkludert i premiepakken. Skulle du vinne en pakke i tillegg med en høyere verdi enn den første premiepakken din, må du først spille eller forkaste premiepakken med høyere verdi, og premiepakken med lavere verdi vil krediteres din Stars-konto i henhold til reglene over.

1.11

Dersom du kjøper et sete til en turnering som i Punkt 1(c) og (d) ovenfor, kan du avregistrere deg fra en turnering ved enten å:

 1. gå inn i lobbyen til spillklienten, åpne «Verktøy»-appen i menyen til høyre, deretter velge «Mine spill og billetter» og «Registrert i turneringer», og deretter følge koblingene for å avregistrere deg før starten av en slik turnering; eller
 2. sende en e-post til registrations@pokerstarslive.com med en forespørsel om å avregistrere deg opptil 48 timer før turneringen starter; eller
 3. følge gjeldende prosedyre personlig på stedet for arrangementet før starten av en slik turnering. Når turneringen starter kan du ikke lenger avregistrere deg, og refunderinger er ikke lenger mulig. Dersom du ikke møter opp for å motta turneringsbilletten din, vil innkjøpet ditt inkluderes i premiepotten til turneringen.
1.12

I henhold til Punkt 1(c) ovenfor, må du være oppmerksom på at dersom du kjøper en hotellpakke til et arrangement via .COM- eller .EU Stars-kontoen din, kan kjøpet ditt ikke refunderes, og du vil ikke kunne kansellere pakken når den er kjøpt og betalt.

1.13

Spillere må overholde følgende utbetalingsregler der spesifikke utbetalingsregler for arrangementer ikke er på plass. PokerStars Live forbeholder seg uansett retten til å endre disse når som helst og for ethvert arrangement:

 1. Hvis du deltar i turneringen i henhold til Punkt 1(a)‒1(f) ovenfor, kan du motta opptil 2x (to ganger) innkjøpet i kontanter maksimalt, mens resten vil bli satt inn på Stars-kontoen din.
1.14

Dersom du vinner en innledende satellitt som gir vinneren et sete til en påfølgende satellitt (istedenfor en for å delta i en turnering på et arrangement), kan du avregistrere deg fra den kvalifiserende satellitten og motta T-penger tilsvarende innkjøp for satellitten satt inn på Stars-kontoen din. Du kan bruke disse T-pengene til å bli med i en kvalifiserende satellitt eller andre satellitter du måtte ønske å spille.

1.15

I noen turneringer, dersom du har kvalifisert deg til en turnering via siden, vil du bli gitt en startdagsbillett slik at du selv kan registrere deg for din valgte Dag 1. For å registrere deg går du til Stars-lobbyen, klikker på «Arrangementer» > «Live» > «ditt valgte arrangement» og ser etter Startdag-turneringer der innkjøp er «Billett» til hver Dag 1 som er tilgjengelig. Muligheten for å velge dag vil stenges den siste uken før arrangementet starter, og gjenværende spiller vil automatisk måtte spille Dag 1A.

1.16

Trinnvise billetter er bare gyldige innenfor det trinnvise systemet, og de kan ikke overføres eller refunderes.

1.17

Når du spiller i en satellitt på siden, bekrefter du til oss at navnet, alderen, e-posten, postadressen og telefonnummeret som tilhører Stars-kontoen din er riktig, og du sier deg enig i at personen hvis navn er tilknyttet enhver Stars-konto som vinner en pakke vil anses for å være personen som spilte og vant den kvalifiserende satellitten, og den personen må delta og spille i turneringen.

1.18

Ethvert forsøk fra deg på å endre eller duplisere Stars-kontoen for å kunne delta i en satellitt, vil resultere i at du frasier deg premien og at Stars-kontoen din stenges.

1.19

Dersom det skulle oppstå tvister med hensyn til din deltakelse i kvalifiserende satellitter, elementer i premiepakken eller disse vilkårene, skal den endelige avgjørelsen ligge hos oss, og enhver avgjørelse vi tar skal være bindende og ikke gjenstand for vurdering eller anke av en spiller eller en tredjepart. 

1.20

I det tilfellet der en spiller av en eller annen grunn registrerer/kvalifiserer seg til en turnering, men ikke møter opp til turneringen til tidspunktet angitt av PokerStars Live, vil den spilleren anses for å ha forspilt hans/hennes krav på å delta i den turneringen, og PokerStars Live skal ikke ha noen forpliktelse til å kompensere spilleren på noen som helst måte.

1.21

Ved å delta i en kvalifiserende satellitt gir hver spiller sitt samtykke til å frigi, løslate og holde utenfor skade PokerStars, deres juridiske representanter, dets samarbeidspartnere, datterselskaper, byråer og deres respektive offiserer, direktører, ansatte og agenter fra enhver skade, inkludert personskade påført eller pådratt i forbindelse med mottakelsen av noen av premiepakkene. 

1.22

Vi reserverer retten til, når som helst, å endre disse vilkårene etter eget skjønn, inkludert å avlyse, endre eller utsette en kvalifiserende satellitt, hvis vi, etter eget skjønn, finner at den kvalifiserende satellitten ikke lar seg gjennomføre som spesifisert.

1.23

Alle spillere som deltar i en kvalifiserende satellitt må etterleve alle PokerStars' tjenestevilkår og våre generelle vilkår for turneringer.

1.24

Disse Vilkårene og saker som relaterer seg til disse skal reguleres og tolkes i samsvar med lovene på Isle of Man, og skal være eksklusivt underlagt jurisdiksjonen til Isle of Man sine rettsaler.