pokercasinosports

Kortų kambario taisyklės

Šios taisyklės taikomos visiems žaidimams.

Tikimasi, kad žaidėjai žais sąžiningai ir vadovaudamiesi žaidimo dvasia. Visada privalu laikytis šių taisyklių.

Nesąžiningas žaidimas

 1. Sąmokslas, kai du ar daugiau žaidėjų bendradarbiauja žaidimuose arba dalijasi žiniomis, kad įgytų nesąžiningą pranašumą prieš kitus žaidėjus, yra griežtai draudžiamas.
 2. Negalite tyčia pralaimėti padalinimo kitam žaidėjui, kad perleistumėte žetonus ("žetonų perstūmimas").
 3. Imsimės veiksmų, kad aptiktume ir užkirstume kelią visų formų sukčiavimui, įskaitant jūsų paskyros, padalinimų istorijos ir programų, veikiančių kartu su mūsų programine įranga, patikrinimą.
 4. Negalite naudotis jokiomis "draudžiamų" sąraše esančiomis programomis ar paslaugomis, kol veikia žaidimo programa ar kitos PokerStars platformos.
 5. Už nesąžiningą žaidimą, pvz., sąmokslą, piktnaudžiavimą keliomis paskyromis ir draudžiamų programų naudojimą, gali būti taikomos nuobaudos, kaip nurodyta Bendrosiose sąlygose.
 6. Jūs negalite dalyvauti nesąžininguose žaidimuose, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia pirmiau nurodyta veikla ar bet kokia kita žaidimo manipuliacija.

^ Atgal į viršų

Laiko bankas

Prieš pat baigiantis įprastam laikui veikti, pasirodys LAIKO banko mygtukas ir galėsite pasirinkti aktyvinti savo laiko banką:

 1. Jei banke yra jūsų pinigų (įskaitant "ante" ir privalomus statymus) ir neatliekate veiksmo per įprastą laiką, laiko bankas aktyvinamas automatiškai.
 2. Jei banke nėra jūsų pinigų ir neatliekate veiksmo per įprastą laiką, jūsų ranka automatiškai išmetama ir turite sėdėti nežaisdami.

Atminkite, kad laiko bankas tik suteikia daugiau laiko pagalvoti, o ne apsaugo nuo atsijungimo.

^ Atgal į viršų

Tiesioginis pokalbis

Mūsų tikslas yra būti malonia vieta žaisti, kur visi jaustųsi patogiai. Todėl netoleruosime vulgaraus elgesio prie stalų. Visų mūsų žaidėjų pokalbiai turi būti "švarūs" ir pagarbūs.

Toliau išvardyti dalykai mūsų pokalbiuose draudžiami – jei nepaisysite draudimo, galite būti įspėti arba nebegalėti naudotis pokalbių funkcija:

 1. Nešvankybės / užgauliojimai: nešvankus, vulgarus, rasistinio pobūdžio arba užgaulus / įžeidžiantis pokalbis. Neįsitraukite į atsakomąjį pokalbį, nes dėl to gali būti taikomos sankcijos abiem vartotojams. Mes turime funkciją, kuri nešvankius ar dėl kitos priežasties nepriimtinus žodžius pakeičia žvaigždutėmis. Bandymas išvengti šio filtro taip pat laikomas pokalbių taisyklių pažeidimu.
 2. Elgetavimas / prašinėjimas: pasikartojantis žetonų prašymas (žaidybinių pinigų arba tikrų pinigų).
 3. Žaidybinių pinigų žetonų pardavimai: dalyvavimas diskusijose, susijusiose su žaidybinių pinigų žetonų pardavimu arba pirkimu.
 4. Užtvindymas: dažnas daugybės žinučių siuntimas per pokalbių funkciją siekiant "paskandinti" teisėtus pokalbius.
 5. Pokalbiai ne anglų kalba (yra išimčių): žinome, kad mūsų žaidėjai yra skirtingos kilmės ir daugeliui iš jų anglų kalba nėra gimtoji. Tačiau šiuo metu pagal mūsų taisykles prie daugumos stalų leidžiama bendrauti tik anglų kalba. Tam tikrais ypatingais atvejais gali būti leista kalbėtis anglų ir dar viena kalba (pvz., per regioninius turnyrus). Tokie stalai ir turnyrai bus aiškiai pažymėti. Jei jaučiatės nepatogiai, kai pokalbis vyksta ne anglų kalba, nesėskite prie tokių stalų ir nedalyvaukite tokiuose turnyruose. Ši taisyklė taikoma visiems žaidybinių pinigų žaidimams, neatsižvelgiant į licenciją, tačiau tikrų pinigų žaidimuose pasitaiko išimčių. Jei žaidžiate pagal .ES, .FR, .IT arba .PT licenciją, jums leidžiama kalbėtis ne tik anglų, bet ir atitinkamos šalies kalba.
 6. Naudojimas komerciniais tikslais: griežtai draudžiama pokalbių funkciją naudoti komerciniais tikslais, įskaitant bet kokių teiginių, kurie reklamuotų bet kokias trečiosios šalies paslaugas arba produktus, skelbimą.
 7. Piktybinis elgesys: pokalbių negalima naudoti kaip kenkėjiško ar agresyvaus elgesio išraiškos priemonės, įskaitant, tačiau neapsiribojant sąmokslu, apgaule arba el. šiukšlių siuntimu. Vartotojai apie mūsų svetainę negali skelbti teiginių, kurie neatitinka tikrovės arba pagrįstai būtų laikomi menkinančiais ar kritiškais. Vartotojai turėtų paisyti kitų žaidėjų bei personalo jausmų ir elgtis pagarbiai.
 8. Persekiojimas / priekabiavimas: persekioti kitą žaidėją nuo vieno stalo prie kito siekiant priekabiauti, įžeisti ir sąmoningai sutrikdyti žaidimą yra draudžiama. Mes išnagrinėsime visus tokio pobūdžio pranešimus. Kai siųsite tokio tipo pranešimą, visada nurodykite asmens, apie kurį norite pranešti, Stars vardą ir apytikslę datą bei laiką, o temos eilutėje įrašykite Chat Stalking Complaint - Attn: Stalking Team.

Kai pranešate apie pokalbių taisyklių pažeidimus, atminkite, kad:

 1. Jūsų pranešimą peržiūrės pokalbių specialistai, todėl įsitikinkite, kad susisiekimo su palaikymo komanda formoje pasirinkote tinkamą kategoriją ir antrinę kategoriją. Susidūrę su kitomis problemomis, rinkitės kitas kategorijas.
 2. Peržiūrėdami pokalbį, peržiūrime visų žaidėjų pokalbius ir tada atitinkamai atsakome. Privatumo sumetimais neatskleidžiame pokalbio tyrimo rezultatų.
 3. Pokalbių taisyklės paprastai netaikomos Home Games žaidimuose.

^ Atgal į viršų

Įvairios sąlygos

 1. Visuose mūsų žaidimuose naudojama standartinė 52 kortų pokerio kaladė, kuri sumaišoma prieš kiekvieno padalinimo pradžią ir užfiksuojama.
  Kortų keitimo žaidimuose, jei pradinės 52 kortų kaladės nepakanka, kad žaidėjas galėtų pasikeisti pageidaujamą skaičių kortų, likusios kaladės kortos ir visos kortos, kurias žaidėjai išmetė anksčiau (įskaitant tas, kurias žaidėjai išmetė dabartiniame keitimo raunde), yra sumaišomos, kad būtų sudaryta nauja kaladė.
  Permaišius kortas, serveris neleis žaidėjui susigrąžinti jokios konkrečios kortos, kurią jis anksčiau išmetė.
 2. No Limit ir Pot Limit žaidimuose minimalus statymas bus lygus didžiajam privalomam statymui. Tačiau mūsų žaidimuose didysis privalomas statymas laikomas mažojo privalomo statymo pakėlimu. Tai reiškia, jog prieš flopą bet kuris kėlimas neatidarytame banke, kuris yra lygus ar didesnis nei mažasis privalomas statymas, iš naujo pradeda veiksmą.
 3. Čia išdėstytomis kortų kambario taisyklėmis siekiama papildyti Bendrąsias sąlygas, o ne jas pakeisti. Iškilus prieštaravimams tarp kortų kambario taisyklių ir Bendrųjų sąlygų, pirmenybė teikiama Bendrosioms sąlygoms.

^ Atgal į viršų