pokercasinosports

Badugi pokeris

Badugi – tai iš Azijos kilęs "draw" (keičiamų kortų) pokerio variantas. Jis panašus į žemiausių kortų žaidimą, nes laimi žemiausia turima ranka. Žaidimas stipriai skiriasi nuo populiariausių pokerio variantų, kadangi rankos klasifikuojamos kitaip. Stipriausios rankos yra tos, kuriose nėra porų ir keturių žemų kiekvienos spalvos kortų. Tokios rankos vadinamos "Badugi".

Kaip žaisti

Privalomi statymai

Badugi žaidime yra naudojami privalomi statymai (blind). Žaidėjas, sėdintis kairėje nuo dalintojo ženkliuko, atlieka mažąjį privalomą statymą, o šio žaidėjo kairėje sėdintis žaidėjas – didįjį privalomą statymą. Mažasis privalomas statymas yra lygus pusei didžiojo privalomo statymo sumos.

Dalinimas

Kiekvienam žaidėjui padalinama po keturias užverstas kortas. Tada pasideda pirmas statymų raundas, kurio metu galima atsakyti, kelti arba nusimesti. Po šio pirmo statymų raundo žaidime išlikę žaidėjai turi galimybę pasikeisti kortas. Keitimas suteikia galimybę išmesti visas nenorimas kortas ir jas pakeisti naujomis tikintis, kad jos pagerins turimą ranką. Spauskite ant kortų, kurias norite išmesti, o tuomet spustelėkite mygtuką "Išmesti". Jei norite, galite išmesti visas keturias kortas. Tada prasideda antras statymų raundas, kurio metu žaidėjai gali statyti arba nusimesti. Jeigu niekas nestato, galite pasirinkti tikrinti. Pasibaigus šiam raundui, vyksta dar vienas kortų keitimo ir statymų raundas. Tuomet vyksta paskutinis kortų keitimo ir statymo raundas, po kurio kortos atverčiamos, jei yra likę daugiau nei vienas žaidėjas. Geriausią ranką turintis žaidėjas laimi banką.

Pagrindinė strategija

Žaidimo tikslas yra sudaryti "Badugi" – žemiausią skirtingų spalvų keturių kortų ranką, kurioje nėra porų. Todėl geriausia įmanoma pradinė ranka yra 4-3-2-T (visos kortos skirtingų spalvų).

Badugi rankos klasifikuojamos pagal aukščiausią kortą.Tūzas yra žema korta, o eilutė ignoruojama. Žaidėjas, turintis skirtingų spalvų 9-8-4-3 ("devynakės Badugi"), pralaimės priešininkui, turinčiam skirtingų spalvų 8-7-3-2 ("aštuonakės Badugi"). Taip pat 6-3-2-T ("šešakės Badugi") pralaimės prieš 5-4-3-2 ("penkakės Badugi"). Jeigu aukščiausia korta abiejose rankose bus vienoda, tada ranka bus vertinama pagal kitą aukščiausią kortą ir t. t. Taigi, 6-5-4-T ("šešakės–penkakės Badugi") pralaimės prieš 6-4-3-2 ("šešakės–keturakės Badugi").

Jeigu pasiekiamas kortų parodymo etapas, ir nė vienas iš žaidėjų neturi "Badugi" kombinacijos, banką laimi žaidėjas, turintis geriausią trijų ar dviejų kortų kombinaciją. Pavyzdžiui, jeigu turite 6č-4b-3p-Tč, vadinasi, turite dvi čirvų kortas, todėl aukščiausia čirvų korta ignoruojama, o jūsų rankoje lieka 4-3-T-x. Tokia ranka vadinama "trijų kortų keturake", ir ji pralaimėtų prieš bet kurią "Badugi" ranką, tačiau nugalėtų 7č-5b-4b-3p (aukščiausia būgnų korta yra ignoruojama ir sudaroma "trijų kortų septynakė" – 7-4-3-x). Visos trijų kortų rankos nugali dviejų kortų rankas. Pavyzdžiui, Tb-Tp-2b-2k yra "dviejų kortų dviakė", 2-T-X-X, kadangi yra dvi poros. Yra įmanoma turėti ir "vienos kortos" ranką, pavyzdžiui, Kb-Vb-8b-4b ranka sudaryta iš keturių vienodos spalvos kortų, todėl trys iš jų bus ignoruojamos, ir rankoje liks tik 4b.

Toliau pateiktos Badugi rankos (sąrašas nėra visiškai išsamus) yra išdėstytos nuo silpniausios (nr. 1, kuri rečiausiai laimi banką) iki stipriausios (nr. 18 – aukščiausios įmanomos kombinacijos):

Vienos kortos rankos

[5-x-x-x] (trys būgnai yra ignoruojami)

[4-x-x-x] (trys pikai yra ignoruojami)

[T-x-x-x] (trys tūzai yra ignoruojami)

Dviejų kortų rankos

[K-V-x-x] (kiti du valetai yra ignoruojami)

[10-9-x-x] (kitos spalvos dešimtakė ir devynakė yra ignoruojamos)

[7-6-x-x] (du aukščiausi pikai yra ignoruojami)

[2-T-x-x] (kryžių triakė ir vienas tūzas yra ignoruojami)

Trijų kortų rankos

[K-2-T-x] (būgnų karalius yra ignoruojamas)

[D-2-T-x] (dama yra ignoruojama)

[V-10-9-x] (pikų dama yra ignoruojama)

[V-10-6-x] (pikų dama yra ignoruojama)

[V-8-6-x] (pikų karalius yra ignoruojamas)

[4-2-T-x] (kryžių triakė yra ignoruojama)

[3-2-T-x] (triakė yra ignoruojama)

Badugi

[K-K-V-10] (prasčiausia Badugi ranka)

[8-7-2-T]

[8-5-4-2]

[4-3-2-T] (geriausia Badugi ranka)

Labai svarbu pagalvoti apie poziciją prie stalo, nes paskutinis veiksmą atliekantis žaidėjas galės numanyti, kokias rankas turi priešininkai, pagal jų išmestų kortų skaičių. Jeigu prieš jus veiksmą atliekantis žaidėjas kortų neišmeta, yra tikimybė, kad jis turi stiprią ranką. 

Siūlome ne tik Badugi, bet dar ir daugybę kitų pokerio variantų. Daugiau sužinosite pokerio žaidimų puslapyje.