pokercasinosports

5 Card Omaha Hi/Lo pokeris

5 Card Omaha Hi/Lo – tai puikus žaidimas, kurio pirmtakas yra Omaha Hi/Lo pokeris. Kiekvienam žaidėjui 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime padalinamos penkios asmeninės kortos ("užverstos kortos"), kurios priklauso tik jam. Ant stalo atverčiamos penkios bendros kortos. Visi žaidėjai naudoja lygiai dvi kortas iš savo turimų penkių užverstų kortų ir lygiai tris stalo kortas, kad sudarytų geriausią galimą penkių kortų kombinaciją. Bankas yra padalijamas tarp geriausios iš aukštų ir geriausios iš žemų rankų. Todėl žaidimas ir vadinamas 5 Card Omaha Hi/Lo. Aukščiausiai ir žemiausiai rankai sudaryti galite panaudoti bet kurias dvi asmenines kortas, tačiau kiekvienoje rankoje turi būti lygiai dvi jūsų ir trys stalo kortos – nei daugiau, nei mažiau. 5 Card Omaha Hi/Lo rankų klasifikaciją rasite pokerio rankų puslapyje.

5 Card Omaha Hi/Lo žaidimas yra žaidžiamas žemai rankai taikant "8 or better" reikalavimą. Tai reiškia, kad norint laimėti žemiausios rankos banko dalį, ranką turi sudaryti penkios skirtingos kortos, iš kurių aukščiausia gali būti aštuonakė. 5 Card Omaha Hi/Lo žemos rankos yra apibrėžiamos lygiai taip pat, kaip Omaha Hi/Lo žaidime. Jei nėra reikalavimus atitinkančių žemų rankų, visą banką laimi aukšta ranka.

5 Card Omaha Hi/Lo pokeryje žemos rankos vertinimos pagal "tūzo–penkakės" arba "Kalifornijos" sistemą. Eilutės ir spalvos kombinacijos neįskaitomos, o tūzas žemoje rankoje visada yra žema korta. Todėl geriausia įmanoma ranka yra "ratas" (wheel): 5, 4, 3, 2, T. Kad padėtume suprasti žemų rankų klasifikavimo sistemą, toliau pateikiame reikalavimus atitinkančių žemiausių rankų pavyzdžius (sąrašas nėra išsamus) nuo silpniausios (nr. 1, banko dalį laimės labai retai) iki stipriausios (nr. 10, geriausia įmanoma kombinacija):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, T
 4. 8, 4, 3, 2, T
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, T
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, T
 10. 5, 4, 3, 2, T

Atminkite, jog žemiausia ranka visada reitinguojama nuo aukščiausios iki žemiausios kortos. Tad, pavyzdžiui, ranka nr. 9 yra vadinama "žema šešake", kadangi aukščiausia korta yra šešakė. Ranka nr. 5 vadinama "žema septynake", o ranka nr.1 – "žema aštuonake". Šnekant pokerio kalba, artimos žemiausios rankos atskiriamos pagal likusių kortų rangą. Taigi ranka nr. 9 vadinama "žema šešake-keturake". Ji nugali ranką nr. 8 – "žemą šešakę-penkakę".

Taip pat nepamirškite, kad eilutės ir spalvos kombinacijos nelaikomos žema ranka. Todėl, jeigu turite tinkamą žemą ranką, kuri dar yra ir eilutės ar spalvos kombinacija – turite labai stiprią ranką, kuri gali laimėti ir žemą, ir aukštą banko dalis. Tai vadinama viso banko susižėrimu (scoop).

5 Card Omaha Hi/Lo žaidimų rūšys

5 Card Omaha Hi/Lo žaidimą galima žaisti tokiais formatais:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo – kiekviename žaidime ir statymų raunde yra nustatytas statymų limitas.
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo – statymų limitas prilygsta banke esančių žetonų skaičiui.
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo – žaidėjas gali statyti visus turimus žetonus.

5 Card Omaha Hi/Lo žaidimo taisyklės

5 Card Omaha Hi/Lo ženkliukas, dar vadinamas dalintojo ženkliuku, nurodo, kuris žaidėjas yra to žaidimo dalintojas. Prieš prasidedant žaidimui, žaidėjas, sėdintis dalintojo ženkliukui iš kairės, atlieka mažąjį privalomą statymą. Šio žaidėjo kairėje sėdintis žaidėjas atlieka didįjį privalomą statymą, kuris paprastai yra dvigubai didesnis už mažąjį privalomą statymą. Privalomų statymų dydžiai priklauso nuo statymų ir pasirinktos statymų struktūros.

Fixed Limit žaidimuose didysis privalomas statymas yra tokio pat dydžio kaip mažasis statymas, o mažasis privalomas statymas paprastai yra lygus pusei didžiojo privalomo statymo sumos. Priklausomai nuo statymų dydžio, mažasis privalomas statymas gali būti ir didesnis. Pavyzdžiui, 2 $/4 $ Fixed Limit žaidime mažasis privalomas statymas yra 1 $, o didysis privalomas statymas – 2 $. 15 $/30 $ Fixed Limit žaidime mažasis privalomas statymas yra 10 $, o didysis – 15 $.

Pot Limit bei No Limit žaidimų pavadinimai nurodo privalomų statymų dydžius (pavyzdžiui, 1 $/2 $ 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimo mažasis privalomas statymas yra 1 $, o didysis – 2 $).

Visiems žaidėjams gavus po penktą užverstą kortą, laikrodžio rodyklės kryptimi prasideda statymų procesas. Pradedama nuo žaidėjo, sėdinčio kairėje nuo didžiojo privalomo statymo pozicijos ("under the gun").

Žaidimas iki flopo

Pasižiūrėjęs į savo kortas, kiekvienas žaidėjas gali atsakyti arba kelti didįjį privalomą statymą. Veiksmas prasideda nuo didžiojo privalomo statymo kairėje sėdinčio žaidėjo ir laikomas šio raundo "gyvu" statymu. Tas žaidėjas turi galimybę nusimesti, atsakyti arba kelti. Pavyzdžiui, jei didysis privalomas statymas buvo 2 $, atsakyti kainuos 2 $, o kelti – mažiausiai 4 $. Veiksmas aplink stalą toliau vyksta pagal laikrodžio rodyklę.

Atminkite: statymų struktūra priklauso nuo žaidimo varianto. Paaiškinimus apie statymus Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo bei No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimuose galite rasti toliau.

Kiekviename statymų raunde statymai tęsiami tol, kol visi aktyvūs žaidėjai (dar neišmetę kortų) atlieka vienodus statymus į banką.

Flopas

Pasibaigus pirmam statymų raundui, ant stalo atverčiamas "flopas". Flopas yra pirmos trys bendros kortos, kuriomis gali pasinaudoti visi žaidėjai. Statymai pradedami nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Įvyksta kitas statymų raundas. Limit 5 Card Omaha Hi/Lo pokeryje visi flopo raundo statymai ir kėlimai prilygsta mažojo statymo sumai (pavyzdžiui, 2 $, jei tai yra 2 $/4 $ žaidimas).

Turnas

Pasibaigus flopo raundo statymams, ant stalo atverčiama "turno" korta. Turnas yra ketvirta bendra korta 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime. Žaidimas pradedamas nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Įvyksta kitas statymų raundas. Limit 5 Card Omaha Hi/Lo pokeryje visi turno raundo statymai ir kėlimai prilygsta didžiojo statymo sumai (pavyzdžiui, 4 $, jei tai yra 2 $/4 $ žaidimas).

Riveris

Pasibaigus turno raundo statymams, ant stalo atverčiama "riverio" korta. Riveris yra penkta ir paskutinė bendra korta 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime. Statymai pradedami nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Įvyksta baigiamasis statymų raundas.

Kortų parodymas

Jeigu pasibaigus statymų raundui yra likę daugiau nei vienas žaidėjas, paskutinis statęs ar kėlęs žaidėjas atverčia savo kortas. Jei baigiamajame raunde statoma nebuvo, pirmas kortas parodo žaidėjas, sėdintis dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Geriausią aukštą penkių kortų kombinaciją turintis žaidėjas laimi pusę banko, o žaidėjui, turinčiam geriausią žemą penkių kortų kombinaciją atitenka kita pusė. Atminkite, jog visuose 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimuose žaidėjai privalo panaudoti dvi (ir tik dvi) iš penkių savo užverstų kortų ir tik tris bendras stalo kortas. Jeigu žaidėjai sudarys vienodas rankas, bankas bus padalytas po lygiai stipriausias rankas turintiems žaidėjams. Tuo atveju, jei jokia kombinacija neatitinka žemos rankos reikalavimų, (t. y. nėra "žemos aštuonakės" arba geresnės kombinacijos), visas bankas atitenka geriausios aukštos kombinacijos savininkui (-ams).

Paskyrus banką laimėtojui (-ams), prasideda naujas 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimas. Dalintojo ženkliukas dabar pastumiamas laikrodžio rodyklės kryptimi kitam žaidėjui.

Fixed Limit, Pot Limit bei No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimai

Limit, No Limit bei Pot Limit pokerio žaidimams taikomos tos pačios 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimo taisyklės, išskyrus keletą išimčių:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimas

  Limit 5 Card Omaha Hi/Lo pokeryje statomos iš anksto nustatytos, struktūrizuotos sumos. Prieš flopą ir flopo metu visi statymai ir kėlimai yra didžiojo privalomo statymo dydžio. Turno ir riverio raunduose visų statymų bei kėlimų dydis padvigubėja. Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime žaidėjui kiekvieno raundo metu leidžiama statyti keturis kartus. Tai apima: (1) statymą, (2) kėlimą, (3) permušimą ir (4) ribą (paskutinį kėlimą).
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimas

  Mažiausias statymas Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime yra lygus didžiajam privalomam statymui, tačiau žaidėjai gali visada statyti bet kokią banko neviršijančią sumą.

  Mažiausias kėlimas: mažiausia kėlimo suma turi būti bent tokio dydžio, koks buvo ankstesnis to paties raundo statymas ar kėlimas. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmą atliekantis žaidėjas stato 5 $, kitas žaidėjas turi kelti mažiausiai 5 $ (bendras statymas – 10 $).

  Didžiausias kėlimas: banko dydžio suma, kuri apibrėžiama kaip aktyvaus banko, visų ant stalo esančių statymų bei dydžio, kuriuo aktyvus žaidėjas turi atsakyti prieš keldamas, suma.

  Pavyzdys: jeigu banko dydis yra 100 $, ir konkrečiame statymų raunde joks veiksmas dar neatliktas, žaidėjas gali daugiausiai statyti 100 $. Po šio statymo veiksmą turi atlikti kitas žaidėjas pagal laikrodžio rodyklę. Žaidėjas gali nusimesti, atsakyti statydamas 100 $ arba kelti statymą bet kokia suma – nuo mažiausios (dar 100 $) iki didžiausios. Didžiausias statymas šiuo atveju yra 400 $. Keliantis žaidėjas pirmiausia atsako 100 $ statymu, todėl banke yra 300 $. Tuomet kelia 300 $, todėl bendra jo statymo suma yra 400 $.

  Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime kėlimų skaičius neribojamas. 
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimas

  Mažiausias statymas No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime yra lygus didžiojo privalomo statymo dydžiui, tačiau žaidėjai gali visada statyti bet kokią norimą sumą, net ir visus savo žetonus.

  Mažiausias kėlimas: No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime kėlimo suma turi būti bent tokia, koks buvo ankstesnis statymas ar kėlimas tame pačiame raunde. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmą atliekantis žaidėjas stato 5 $, kitas žaidėjas turi kelti mažiausiai 5 $ (bendras statymas – 10 $).

  Didžiausias kėlimas: jūsų krūvos dydžio (ant stalo turimi žetonai).

  No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo žaidime kėlimų skaičius neribojamas.

PokerStars programoje neįmanoma pastatyti mažiau ar daugiau nei nustatyta suma. Statymų slankiklis bei statymų langas leis statyti tik tokias sumas, kurios patenka į nustatytą diapazoną.

Išmokite žaisti 5 Card Omaha Hi/Lo nemokamai

Jei nesate susipažinę su 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimo taisyklėmis, rekomenduojame jums išbandyti šį pokerio žaidimą nemokamai, kad pajustumėte, kaip jis žaidžiamas. Jūs visuomet laukiami prie PokerStars nemokamo pokerio stalų, kur galėsite patobulinti savo įgūdžius prieš pradėdami žaisti pokerį iš tikrų pinigų.

Galiausiai, jei norite žaisti kitus Hi/Lo variantus, rekomenduojame išbandyti Stud Hi/Lo arba Omaha Hi/Lo žaidimą. Abu žaidimai yra puiki galimybė atsipūsti nuo neįtikėtinai populiaraus Texas Hold’em žaidimo. Be to, juos galima rasti tarp mūsų siūlomų pokerio turnyrų.

Siūlome ne tik 5 Card Omaha Hi/Lo, bet dar ir daugybę kitų pokerio variantų. Daugiau sužinosite pokerio žaidimų puslapyje.