pokercasinosports

Courchevel Hi/Lo pokeris

Courchevel Hi/Lo žaidimas – tai įdomi Omaha Hi/Lo pokerio atmaina. Kiekvienam Courchevel Hi/Lo žaidėjui padalinama po penkias asmenines ("užverstas") kortas. Tada ant stalo atverčiamos penkios bendros kortos. Geriausiai įmanomai penkių kortų rankai sudaryti žaidėjai naudoja lygiai dvi asmenines ir lygiai tris bendras stalo kortas. Bankas yra padalijamas tarp geriausios iš aukštų ir geriausios iš žemų rankų. Aukščiausiai ir žemiausiai rankai sudaryti galite panaudoti bet kurias dvi asmenines kortas, tačiau kiekvienoje rankoje turi būti tik dvi jūsų ir trys stalo kortos – nei daugiau, nei mažiau. Courchevel Hi/Lo rankų klasifikaciją rasite pokerio rankų puslapyje.

Courchevel Hi/Lo nuo 5 Card Omaha Hi/Lo žaidimo skiriasi tuo, kad pirmoji flopo korta yra atverčiama padalinimo pradžioje, dar nepasidėjus prieš flopą vykstančiam statymų raundui.

Courchevel Hi/Lo žaidime žemai kombinacijai galioja "8 or better" reikalavimas. Tai reiškia, kad norint laimėti žemiausios rankos banko dalį, ranką turi sudaryti penkios skirtingo rango kortos, iš kurių aukščiausia gali būti aštuonakė. Žemos rankos Courchevel Hi/Lo žaidime vertinamos taip pat, kaip ir Omaha Hi/Lo žaidime. Jei nėra reikalavimus atitinkančių žemų rankų, visą banką laimi aukšta ranka.

Courchevel Hi/Lo pokeryje žemų rankų vertinimui naudojama "tūzo–penkakės" arba "Kalifornijos" sistema. Eilutės ir spalvos kombinacijos neįskaitomos, o tūzas žemoje rankoje visada yra žema korta. Todėl geriausia įmanoma ranka yra "ratas" (wheel): 5, 4, 3, 2, T. Kad padėtume suprasti žemų rankų klasifikavimo sistemą, toliau pateikiame reikalavimus atitinkančių žemiausių rankų pavyzdžius (sąrašas nėra išsamus) nuo silpniausios (nr. 1, banko dalį laimės labai retai) iki stipriausios (nr. 10, geriausia įmanoma kombinacija):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, T
 4. 8, 4, 3, 2, T
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, T
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, T
 10. 5, 4, 3, 2, T

Atminkite, jog žemiausia ranka visada reitinguojama nuo aukščiausios iki žemiausios kortos. Tad, pavyzdžiui, ranka nr. 9 yra vadinama "žema šešake", kadangi aukščiausia korta yra šešakė. Ranka nr. 5 vadinama "žema septynake", o ranka nr.1 – "žema aštuonake". Šnekant pokerio kalba, artimos žemiausios rankos atskiriamos pagal likusių kortų rangą. Taigi ranka nr. 9 vadinama "žema šešake-keturake". Ji nugali ranką nr. 8 – "žemą šešakę-penkakę".

Dar nepamirškite, kad eilutės ir spalvos kombinacijos nelaikomos žema ranka. Todėl, jeigu turite tinkamą žemą ranką, kuri yra ir eilutės ar spalvos kombinacija – turite labai stiprią ranką, kuri gali laimėti ir žemą, ir aukštą banko dalis. Tai vadinama viso banko susižėrimu (scoop).

Courchevel Hi/Lo žaidimų rūšys

Courchevel Hi/Lo žaidimas gali būti žaidžiamas tokiais formatais:

 • Limit Courchevel Hi/Lo – kiekviename žaidime ir statymų raunde yra nustatytas statymų limitas.
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo – statymų limitas prilygsta banke esančių žetonų skaičiui.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo – žaidėjas gali statyti bet kokį kiekį, net ir visus savo žetonus.

Courchevel Hi/Lo žaidimo taisyklės

Courchevel Hi/Lo žaidime ženkliukas, dar vadinamas dalintojo ženkliuku, nurodo, kuris žaidėjas yra to žaidimo dalintojas. Prieš prasidedant žaidimui, žaidėjas, sėdintis dalintojo ženkliukui iš kairės, atlieka mažąjį privalomą statymą. Šio žaidėjo kairėje sėdintis žaidėjas atlieka didįjį privalomą statymą, kuris paprastai yra dvigubai didesnis už mažąjį privalomą statymą. Privalomų statymų dydžiai priklauso nuo statymų ir pasirinktos statymų struktūros.

Fixed Limit žaidimuose didysis privalomas statymas yra tokio pat dydžio kaip mažasis statymas, o mažasis privalomas statymas paprastai yra lygus pusei didžiojo privalomo statymo sumos. Priklausomai nuo statymų dydžio, mažasis privalomas statymas gali būti ir didesnis. Pavyzdžiui, 2 $/4 $ Fixed Limit žaidime mažasis privalomas statymas yra 1 $, o didysis privalomas statymas – 2 $. 15 $/30 $ Fixed Limit žaidime mažasis privalomas statymas yra 10 $, o didysis – 15 $.

Pot Limit bei No Limit žaidimų pavadinimai nurodo privalomų statymų dydžius (pavyzdžiui, 1 $/2 $ Courchevel Hi/Lo žaidimo mažasis privalomas statymas yra 1 $, o didysis – 2 $).

Kiekvienas žaidėjas gauna penkias užverstas asmenines kortas, o ant stalo atverčiama pirma flopo korta. Statymų procesas prasideda pagal laikrodžio rodyklę nuo žaidėjo, sėdinčio kairėje nuo didžiojo privalomo statymo pozicijos ("under the gun").

Žaidimas iki flopo

Pasižiūrėjęs į savo kortas ir pirmą flopo kortą, kiekvienas žaidėjas gali atsakyti arba kelti didįjį privalomą statymą. Veiksmas prasideda nuo didžiojo privalomo statymo kairėje sėdinčio žaidėjo ir laikomas šio raundo "gyvu" statymu. Tas žaidėjas turi galimybę nusimesti, atsakyti arba kelti. Pavyzdžiui, jei didysis privalomas statymas buvo 2 $, atsakyti kainuos 2 $, o kelti – mažiausiai 4 $. Veiksmas aplink stalą toliau vyksta pagal laikrodžio rodyklę.

Atminkite: statymų struktūra priklauso nuo žaidimo varianto. Paaiškinimai apie Limit Courchevel Hi/Lo, No Limit Courchevel Hi/Lo bei Pot Limit Courchevel Hi/Lo statymų eigą pateikti toliau.

Kiekviename statymų raunde statymai tęsiami tol, kol visi aktyvūs žaidėjai (dar neišmetę kortų) atlieka vienodus statymus į banką.

Flopas

Pasibaigus pirmam statymų raundui, ant stalo atverčiamos likusios dvi flopo kortos. Flopas yra pirmos trys bendros kortos, kuriomis gali pasinaudoti visi žaidėjai. Statymai pradedami nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Įvyksta kitas statymų raundas. Limit Courchevel Hi/Lo pokeryje visi flopo raundo statymai ir kėlimai prilygsta mažojo statymo sumai (pavyzdžiui, 2 $, jei tai yra 2 $/4 $ žaidimas).

Turnas

Pasibaigus flopo raundo statymams, ant stalo atverčiama "turno" korta. Turnas yra ketvirta bendra korta Courchevel Hi/Lo žaidime. Žaidimas pradedamas nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Įvyksta kitas statymų raundas. Limit Courchevel Hi/Lo pokeryje visi turno raundo statymai ir kėlimai prilygsta didžiojo statymo sumai (pavyzdžiui, 4 $, jei tai yra 2 $/4 $ žaidimas).

Riveris

Pasibaigus turno raundo statymams, ant stalo atverčiama "riverio" korta. Riveris yra penkta ir paskutinė bendra korta Courchevel Hi/Lo žaidime. Statymai pradedami nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Įvyksta baigiamasis statymų raundas.

Kortų parodymas

Jeigu pasibaigus statymų raundui yra likę daugiau nei vienas žaidėjas, paskutinis statęs ar kėlęs žaidėjas atverčia savo kortas. Jei baigiamajame raunde statoma nebuvo, pirmas kortas parodo žaidėjas, sėdintis dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Geriausią aukštą penkių kortų kombinaciją turintis žaidėjas laimi pusę banko, o žaidėjui, turinčiam geriausią žemą penkių kortų kombinaciją atitenka kita pusė. Atminkite, jog visuose Courchevel Hi/Lo žaidimuose žaidėjai privalo naudoti dvi (ir tik dvi) savo užverstas kortas ir tik tris bendras stalo kortas. Jeigu žaidėjai sudarys vienodas rankas, bankas bus padalytas po lygiai stipriausias rankas turintiems žaidėjams. Tuo atveju, jei jokia kombinacija neatitinka žemos rankos reikalavimų, (t. y. nėra "žemos aštuonakės" arba geresnės kombinacijos), visas bankas atitenka geriausios aukštos kombinacijos savininkui (-ams).

Paskyrus banką laimėtojui (-ams), prasideda naujas Courchevel Hi/Lo žaidimas. Dalintojo ženkliukas dabar pastumiamas laikrodžio rodyklės kryptimi kitam žaidėjui.

Jei mėgstate žaisti turnyrinį pokerį, PokerStars svetainėje siūlomi ir Courchevel Hi/Lo turnyrai.

Fixed Limit, Pot Limit bei No Limit Courchevel Hi/Lo žaidimai

Limit, No Limit bei Pot Limit pokerio žaidimams taikomos tos pačios Courchevel Hi/Lo žaidimo taisyklės, išskyrus keletą išimčių:

 • Limit Courchevel Hi/Lo žaidimas

  Limit Courchevel Hi/Lo pokeryje statomos iš anksto nustatytos, struktūrizuotos sumos. Prieš flopą ir flopo metu visi statymai ir kėlimai yra didžiojo privalomo statymo dydžio. Turno ir riverio raunduose visų statymų bei kėlimų dydis padvigubėja. Limit Courchevel Hi/Lo žaidime kiekvieno raundo metu žaidėjai gali statyti po keturis kartus. Tai apima: (1) statymą, (2) kėlimą, (3) permušimą ir (4) ribą (paskutinį kėlimą).
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo žaidimas

  Mažiausias statymas Pot Limit Courchevel Hi/Lo žaidime yra lygus didžiajam privalomam statymui, tačiau žaidėjai gali visada statyti bet kokią banko neviršijančią sumą.

  Mažiausias kėlimas: mažiausia kėlimo suma turi būti bent tokio dydžio, koks buvo ankstesnis to paties raundo statymas ar kėlimas. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmą atliekantis žaidėjas stato 5 $, kitas žaidėjas turi kelti mažiausiai 5 $ (bendras statymas – 10 $).

  Didžiausias kėlimas: banko dydžio suma, kuri apibrėžiama kaip aktyvaus banko, visų ant stalo esančių statymų bei dydžio, kuriuo aktyvus žaidėjas turi atsakyti prieš keldamas, suma.

  Pavyzdys: jeigu banko dydis yra 100 $, ir konkrečiame statymų raunde joks veiksmas dar neatliktas, žaidėjas gali daugiausiai statyti 100 $. Po šio statymo veiksmą turi atlikti kitas žaidėjas pagal laikrodžio rodyklę. Žaidėjas gali nusimesti, atsakyti statydamas 100 $ arba kelti statymą bet kokia suma – nuo mažiausios (dar 100 $) iki didžiausios. Didžiausias statymas šiuo atveju yra 400 $. Keliantis žaidėjas pirmiausia atsako 100 $ statymu, todėl banke yra 300 $. Tuomet kelia 300 $, todėl bendra jo statymo suma yra 400 $.

  Pot Limit Courchevel Hi/Lo žaidime kėlimų skaičius neribojamas.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo žaidimas

  Mažiausias statymas No Limit Courchevel Hi/Lo yra lygus didžiojo privalomo statymo dydžiui, tačiau žaidėjai gali visada statyti bet kokią norimą sumą, net ir visus savo žetonus.

  Mažiausias kėlimas: No Limit Courchevel Hi/Lo žaidime kėlimo dydis turi būti mažiausiai toks, koks buvo ankstesnis statymas ar kėlimas tame pačiame raunde. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmą atliekantis žaidėjas stato 5 $, kitas žaidėjas turi kelti mažiausiai 5 $ (bendras statymas – 10 $).

  Didžiausias kėlimas: jūsų krūvos dydžio (ant stalo turimi žetonai).

  No Limit Courchevel Hi/Lo žaidime kėlimų skaičius neribojamas.

PokerStars programoje neįmanoma pastatyti mažiau arba daugiau nei nustatyta suma. Statymų slankiklis bei statymų langas leis statyti tik tokias sumas, kurios patenka į nustatytą diapazoną.

Išmokite žaisti Courchevel Hi/Lo pokerį nemokamai

Jei nesate susipažinę su Courchevel Hi/Lo žaidimu, rekomenduojame pirmiausiai jį išbandyti nemokamai, kad pajustumėte, kaip jis žaidžiamas. Jūs visuomet laukiami prie PokerStars nemokamo pokerio stalų, kur galėsite patobulinti savo įgūdžius prieš pradėdami žaisti pokerį iš tikrų pinigų.

Jei jums patinka žaisti kitus Hi/Lo variantus, rekomenduojame 5 Card Omaha Hi/Lo arba Omaha Hi/Lo, kurie irgi yra labai populiarūs pokerio žaidimai. Abu žaidimai yra puiki galimybė atsipūsti nuo neįtikėtinai populiaraus Texas Hold'em žaidimo. Be to, juos galima rasti tarp mūsų siūlomų pokerio turnyrų.

Siūlome ne tik Courchevel Hi/Lo, bet dar ir daugybę kitų pokerio variantų. Daugiau sužinosite pokerio žaidimų puslapyje.