pokercasinosports

Pokerio rankos

PokerStars siūlo daug įvairių pokerio variantų. Kai kuriuose iš jų naudojama skirtinga rankų (kombinacijų) klasifikavimo sistema. Hold’emOmahaSeven Card Stud ir Five Card Draw naudoja tradicinę "aukštų kortų" pokerio rankų klasifikacijos sistemą. Omaha Hi/Lo, Razz ir Stud Hi/Lo žemoms rankoms vertinti naudojama "tūzo-penkakės" ("Kalifornijos") klasifikacijos sistema. 2-7 Single Draw ir 2-7 Triple Draw žemoms rankoms vertinti naudojama "dviakės-septynakės" ("Kansas City") klasifikacijos sistema.

Galiausiai, Badugi naudojama speciali rankų klasifikacija, būdinga tik šiam žaidimui.

Pokerio rankos – nuo geriausios iki prasčiausios

Tradicinė aukštų pokerio rankų klasifikacija

Spalvos eilutė: penkios iš eilės einančios vienos spalvos kortos.

Lygybės atveju: laimi kombinacija, kurioje pirma sekos korta yra aukščiausia.

Geriausia galima spalvos eilutė yra žinoma kaip karališkoji spalva. Ją sudaro tos pačios spalvos tūzas, karalius, dama, valetas bei dešimtakė. Karališkoji spalva yra nenugalima kombinacija.

Keturios vienodos: keturios vienodo rango kortos ir viena pagalbinė korta (kicker).

Lygybės atveju: laimi aukščiausios keturios vienodos kortos. Kai žaidimuose su bendromis kortomis žaidėjai turi tas pačias keturias vienodas kortas, laimi aukščiausia pagalbinė penkta korta (kicker).

Pilna troba: trys vieno rango kortos ir pora kito rango kortų.

Lygybės atveju: banką laimi aukščiausios trys vienodos kortos. Kai žaidimuose su bendromis kortomis žaidėjai turi tas pačias tris vienodo rango kortas, laimi aukštesnė pora.

Spalva: penkios tos pačios spalvos kortos.

Lygybės atveju: laimi žaidėjas, turintis aukščiausio rango kortą. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, atsižvelgiama į antrą, trečią, ketvirtą arba penktą aukščiausią kortą. Jei visos penkios kortos yra to paties rango, bankas padalijamas. Lygybės atveju pokeryje pati spalva nenaudojama laimėtojui nustatyti.

Eilutė: penkios bet kokios spalvos iš eilės einančios kortos.

Lygybės atveju: laimi kombinacija, kurioje pirma sekos korta yra aukščiausia.

Atminkite: tūzas gali būti naudojamas sekos pradžioje arba pabaigoje, tačiau tai vienintelė korta, kuri gali būti taip vertinama. T, K, D, V, 10 yra aukščiausia (tūzas kaip aukšta korta) eilutės kombinacija; 5, 4, 3, 2, T yra žemiausia (penkakė kaip aukšta korta) eilutės kombinacija.

Trys vienodos: trys vienodo rango kortos ir dvi nesusijusios pagalbinės kortos.

Lygybės atveju: laimi aukščiausio rango trys vienodos kortos. Kai žaidimuose su bendromis kortomis žaidėjai turi tas pačias tris vienodas kortas, laimi aukščiausia pagalbinė korta, o jei prireikia, laimi aukščiausia antra pagalbinė korta.

Dvi poros: dvi vienodo rango kortos, dvi kitos vienodo rango kortos bei viena pagalbinė korta.

Lygybės atveju: laimi aukščiausia pora. Jei žaidėjai turi vienodas aukščiausias poras, laimi antra aukščiausia pora. Jei abu žaidėjai turi identiškas poras, laimi aukščiausia pagalbinė korta.

Viena pora: dvi vienodo rango kortos ir trys nesusijusios pagalbinės kortos.

Lygybės atveju: laimi aukščiausia pora. Jei žaidėjai turi tą pačią porą, laimi aukščiausia pagalbinė korta, o jei prireikia – aukščiausia antra pagalbinė bei trečia pagalbinė kortos.

Aukšta korta: bet kuri kombinacija, nepatenkanti į anksčiau išvardytas kategorijas.

Lygybės atveju: laimi aukščiausia korta; jei prireikia, vertinamos aukščiausia antra, aukščiausia trečia, aukščiausia ketvirta bei aukščiausia penkta kortos.

Tūzo-penkakės žemų rankų klasifikacija

Šis žemų rankų reitingavimo metodas naudojamas tokiuose tradiciniuose Hi/Lo žaidimuose, kaip Omaha Hi/Lo bei Stud Hi/Lo, taip pat Razz ir tik žemų kortų Stud žaidime.

Atminkite, jog spalvos neturi įtakos tūzo-penkakės žemų kortų kombinacijoms. Spalvos arba eilutės kombinacija pagal tūzo-penkakės klasifikaciją nelaikoma žema pokerio ranka. Kai kalbama apie žemą ranką, tūzai visada yra "žemos" kortos.

Taip pat atminkite, jog penkių žemų kortų vertė skaičiuojama nuo aukščiausios iki žemiausios kortos.

Five Low arba Wheel: penkakė, keturakė, triakė, dviakė ir tūzas.

Lygybės atveju: banką pasidalija visos aukštos penkakės kombinacijos.

Six Low: bet kokia penkių kortų kombinacija be porų, kurios stipriausia korta yra šešakė.

Lygybės atveju: banką laimi žaidėjas, kurio antra sekos korta yra žemesnė. Todėl 6, 4, 3, 2, T nugali 6, 5, 4, 2, T. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Seven Low: bet kokia penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra septynakė.

Lygybės atveju: banką laimi žaidėjas, kurio antra sekos korta yra žemesnė. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Eight Low: bet kokia penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra aštuonakė.

Lygybės atveju: banką laimi žaidėjas, kurio antra sekos korta yra žemesnė. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Eight Low yra silpniausia kombinacija, kuri gali dalyvauti kovoje dėl geriausios žemos rankos Omaha Hi/Lo bei Stud Hi/Lo žaidimuose. Tačiau Razz žaidime nėra tokio apribojimo, tad banką visada laimi žemiausia kombinacija, net jei joje aukščiausia yra devynakė ar dama, ir net jei joje yra pora!

Dviakės-septynakės žemų rankų klasifikacija

Dviakės-septynakės žemų rankų klasifikacija yra visiškai priešinga klasikinei aukštų rankų klasifikacijai. Todėl blogiausia galima kombinacija tradicinėje aukštų kortų pokerio klasifikacijoje – skirtingų spalvų aukšta septynakė-dviakė – tampa geriausia galima kombinacija dviakės-septynakės žemų rankų klasifikacijoje ("perfect seven low" arba "wheel").

Praktikoje tūzas dviakės-septynakės kombinacijoje visada laikomas aukšta korta (tad T, 5, 4, 3, 2 kombinacija yra "tūzas-aukšta korta", o ne eilutė). Eilutės ir spalvos kombinacijos vertinant ranką pagal dviakės-septynakės klasifikaciją jums nenaudingos.

Seven Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra septynakė. Geriausia galima kombinacija yra 7, 5, 4, 3, 2, dar žinoma kaip "wheel" arba "number one".

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Todėl 7, 5, 4, 3, 2 nugali 7, 6, 5, 3, 2 ("Seven-Five low" yra geriau nei "Seven-Six low"). Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Eight Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra aštuonakė.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Nine Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra devynakė.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Ten Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra dešimtakė.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Atminkite:  dviakės-septynakės žemų kortų žaidime žemai kombinacijai netaikomi jokie apribojimai. Anksčiau išvardytos rankos yra tik žaidime galinčių susidaryti kombinacijų pavyzdžiai. Banką dviakės-septynakės žaidime visada laimės žemiausia kombinacija, net jei tai būtų pora ar dar blogiau!

Badugi rankų klasifikacija

Badugi žaidime nenaudojama tradicinė pokerio rankų klasifikacijos sistema, todėl reikia šiek tiek praktikos, kad rankas įvertintumėte teisingai.  Badugi rankų klasifikacija yra šiek tiek susijusi su tūzo–penkakės klasifikacija; kaip ir tūzo–penkakės atveju, tūzas visada laikomas žema korta. Tačiau, kitaip nei tūzo–penkakės klasifikacijoje, kad galėtų dalyvauti kovoje dėl banko, kiekviena korta jūsų kombinacijoje turi būti skirtingos spalvos ir skirtingo rango.

Badugi kombinacijos sudaromos iš keturių, o ne iš penkių kortų, kaip įprasta. Dėl to neįmanoma sudaryti penkių kortų eilutės, o keturios iš eilės einančios kortos nėra laikomos silpna kombinacija.

Atminkite: jei turite tos pačios spalvos kortas, įskaitoma tik viena iš jų; jei turite poras, taip pat įskaitoma tik viena iš jų.

Badugi: "badugi" vadinama bet kuri kombinacija, kurioje yra keturios nesuporuotos kortos, kiekviena iš kurių yra skirtingos spalvos.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią arba ketvirtą sekos kortą.

Trijų kortų ranka: bet kuri kombinacija, turinti tris nesuporuotas kortas ir ketvirtą kortą, kurios rangas arba spalva sutampa su kažkurios iš trijų kortų. Įskaitomos trys žemiausios nesuporuotos skirtingų spalvų kortos.

Turime porą, todėl viena iš keturakių neįskaitoma. Ji paprasčiausiai ignoruojama, todėl sudaroma trijų kortų kombinacija – 4, 2, T.

Šioje rankoje yra dvi čirvų kortos, Todėl viena jų ignoruojama ir sudaroma trijų kortų kombinacija – 3, 2, T.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią sekos kortą. Ketvirtoji (sudaranti porą arba tos pačios spalvos) korta neįskaitoma į kombinaciją ir nenaudojama nustatant laimėtoją lygybės atveju.

Dviejų kortų ranka: bet kuri kombinacija, turinti dvi nesuporuotas skirtingų spalvų kortas ir dvi suporuotas arba tos pačios spalvos kortas. Įskaitomos dvi žemiausios nesuporuotos skirtingų spalvų kortos.

Turime dvi poras, todėl po vieną kortą iš kiekvienos poros yra išmetama ir sudaroma dviejų kortų kombinacija – 5, T.

Šioje rankoje yra trys čirvų kortos, todėl dvi iš jų išmetamos ir sudaroma dviejų kortų kombinacija – 2, T.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Trečioji ir ketvirtoji (sudarančios porą arba tos pačios spalvos) kortos neįskaitomos į kombinaciją ir nenaudojamos nustatant laimėtoją lygybės atveju.

Vienos kortos ranka: kombinacija, kurią sudaro tik viena korta. Įskaitoma žemiausia korta.

Šioje rankoje yra keturi tūzai, todėl trys iš jų išmetami ir sudaroma vienos kortos kombinacija tik iš tūzo.

Turime keturias tos pačios spalvos kortas, todėl trys iš jų yra išmetamos ir sudaroma vienos kortos kombinacija tik iš triakės.

Lygybės atveju: bankas yra padalijamas tarp dviejų vienodų vienos kortos kombinacijų.

Kaip suprasti, kas pokeryje turi geresnę ranką?

Sužinoję apie rankų klasifikaciją, galite pradėti galvoti apie geriausią būdą žaisti su savo ranka ir tikimybę, kad ji įveiks kitas rankas.

Apskritai galioja šios taisyklės:

 • Viena pora > aukšta korta
 • Dvi poros > viena pora
 • Trys vienodos > dvi poros
 • Eilutė >trys vienodos
 • Spalva > eilutė
 • Pilna troba > spalva
 • Keturios vienodos > pilna troba
 • Spalvos eilutė > keturios vienodos
 • Karališkoji spalva > spalvos eilutė

Kaip apskaičiuoti pokerio rankos tikimybę?

Pokerio kortų kaladėse visada yra 52 kortos ir 2 598 960 galimų kombinacijų. Norėdami išsiaiškinti rankos tikimybę, turite atsižvelgti į būdų ją gauti skaičių.

Pavyzdžiui, yra keturi skirtingi būdai gauti karališkąją spalvą, nes yra keturios spalvos. Taigi, matematika, norint išsiaiškinti šios rankos tikimybę, būtų tokia:  4 ÷ 2 598 960 = 0,00000154.

Papildoma informacija

Geriausia ranka daugelyje pokerio variantų yra karališkoji spalva – tūzas, karalius, dama, valetas ir 10, visi tos pačios spalvos. Ši ranka nenugalima tūzo-aukštos kortos žaidimuose.

Karališkoji spalva yra spalvos eilutės tipas – penkios vienos spalvos kortos eilės tvarka nuo stipriausios. Lygybės atveju, kai daugiau nei vienas žaidėjas turi spalvos eilutę, laimi aukščiausio rango pirmoji sekos korta.

Kaip parodyta pirmiau pateiktuose kortų klasifikavimo paaiškinimuose, tradicinių pokerio rankų tvarka yra tokia:

 • Karališkoji spalva
 • Spalvos eilutė
 • Keturios vienodos
 • Pilna troba
 • Spalva
 • Eilutė
 • Trys vienodos
 • Dvi poros
 • Viena pora
 • Aukšta korta

Ši tradicinė rankų klasifikacija naudojama populiariuose pokerio formatuose, tokiuose kaip Texas Hold'em ir Omaha.

Žinojimas, kada nusimesti yra vienas iš svarbiausių įgūdžių pokerio žaidime, ypač padalinimo pradžioje. Dar prieš flopą verta pagalvoti apie turimų kortų vietą klasifikacijos sistemoje – kuo jos aukščiau, tuo stipresni galite būti jūs.

Jei turite tos pačios spalvos kortas, taip pat padidėja tikimybė, kad sudarysite spalvos kombinaciją. Jei turite iš eilės einančias kortas, gali būti didesnė tikimybė sudaryti eilutę.

Po flopo turėtumėte apsvarstyti galimybę nusimesti ranką tokiose situacijose: jei jūsų ranka nebėra tokia stipri kaip prieš flopą, jei žaidėjai stato/kelia dideles sumas, nors paprastai taip nedaro, arba jei turite asmeninę porą, bet padalinamos bent dvi stipresnės kortos.

Daugiau informacijos apie pokerio strategiją, įskaitant patarimus ir taktiką, rasite čia.

Trys tūzai yra aukščiausia iš trijų vienodų kortų kombinacijų. Atsižvelgiant į šią logiką, trys vienodos nebus stipresnės už eilutę, spalvą, pilną trobą, keturias vienodas, spalvą ar karališkąją spalvą.