pokercasinosports

Pokerio terminai ir apibrėžimai

Action (Veiksmas)

(1) Galimybė veikti. Jei žaidėjas nesupras, kad reikia veikti – dalintojas pasakys "jūsų veiksmas." (2) Statymai ir kėlimai. "Jei ant stalo iškrito trečias čirvas ir yra daug veiksmo – galima manyti, kad kažkas surinko spalvą".

All-in

Visų žetonų sustūmimas statymo arba atsakymo metu. Stalo statymų žaidimuose žaidėjas padalinimo metu negali iš kišenės pasiimti daugiau pinigų. Jeigu jų pritrūksta, sukuriamas šalutinis bankas, į kurį žaidėjas nepretenduoja. Tačiau jis vis dar gali laimėti banką, kuriame yra jo žetonai. Pavyzdys: "Vargšas Bobas. Jis gavo keturias vienodas ir būtų nugalėjęs aukštą pilną trobą, bet jau buvo sustūmęs visus žetonus antrame statyme."

Ante

Nedidelė statymo dalis, kurią kiekvienas žaidėjas deda į bendrą banką prieš padalinimą. Daugumoje Hold'em žaidimų nėra "ante"; bankas suformuojamas iš privalomų statymų.

Backdoor (Vienpusė kombinacija)

Situacija, kai atvertus turno ir riverio kortas susidaro stipri ranka. Tarkime, kad turite T-7. Flope atsiverčia T-6-4. Statote ir jums atsako. Turne pasirodo 10 ir visi žaidėjai tikrina, tada riveryje atverčiamas V. Susidarė aukščiausia spalvos kombinacija. Taip pat žr. "runner."

Bad Beat (Netikėta nesėkmė)

Kai labai stipri ranka pralaimi silpnesnėms kortoms. Tai dažniausiai reiškia, kad banko laimėtojas apskritai neturėjo dalyvauti banko dalybose, ir tik visiško atsitiktinumo dėka jam pasisekė gauti vienintelę kaladėje buvusią reikalingą kortą. Nepateiksime jokių pavyzdžių; apie tai dažnai išgirsite savo pokerio karjeros metu.

Bet (Statymas)

Bet kuriame raunde pirmieji į banką padėti žetonai. Prieš flopą mažasis privalomas statymas bus laikomas pirmuoju statymu.

Big Blind (Didysis privalomas statymas)

Didesnis iš dviejų privalomų statymų, naudojamas Hold'em žaidime. Didysis privalomas statymas dažniausiai yra pirmojo raundo statymo dydžio. Taip pat žr. "privalomas statymas" ir "mažasis privalomas statymas".

Blank (Nereikšminga)

Stalo korta, kuri neturi įtakos turimai kortų kombinacijai. Jei flopas yra T-V-10, tai turno korta 2 bus laikoma nereikšminga.

Blind (Privalomas statymas)

Vieno ar kelių žaidėjų atliktas privalomas statymas (arba dalinis statymas) prieš dalinant kortas. Dažniausiai privalomą statymą atlieka žaidėjai kairėje nuo dalintojo. Taip pat žr. "live blind."

Bluff (Blefas)

Statymas ar kėlimas su ranka, kuri jūsų manymu yra silpnesnė už oponentų, siekiant priversti nusimesti stipresnes rankas.

Board (Stalas)

Visos Hold'em žaidime dalyvaujančios bendros kortos – visos flopo, turno bei riverio kortos kartu. Pavyzdys: "Ant stalo nebuvo nė vieno čirvo."

Bottom Pair (Žemiausia pora)

Žemiausia kortų pora flope. Jei turite T-6, o flope atsiverčia K-10-6, vadinasi, flope sudarėte žemiausią porą.

Burn (Sudeginta korta)

Viršutinė kaladės korta, padedama į šalį neatversta. Tai daroma kiekviename statymų raunde prieš atverčiant bendras stalo kortas. Tuo siekiama užkirsti kelią galimam sukčiavimui, jei žaidėjai atpažintų atverčiamą stalo kortą.

Button (Ženkliukas)

Žymė, nurodanti (nominalų) dalintoją. Taip pat naudojama apibūdinant žaidėją, esantį ties ženkliuku. Pavyzdys: "Ak, ženkliukas pakėlė statymą."

Buy (Nupirkti)

(1) Kaip kad "nupirkti banką". Blefuoti, tikintis "nupirkti" banką be atsakymo. (2) Kaip kad "nupirkti ženkliuką". Tai reiškia, kad žaidėjas kelia arba stato tikėdamasis, kad tarp jo ir ženkliuko esantys oponentai nusimes ir jis turės galimybę visuose raunduose atlikti veiksmą paskutinis.

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".

Call (Atsakyti)

Įdėti į banką sumą, lygią paskutiniam statymui ar kėlimui. Terminas "matyti" (kaip kad "pamatysiu tą statymą") naudojamas šnekamojoje kalboje.

Calling Station (Dažnai atsakantis)

Silpnas (pasyvus) žaidėjas, kuris dažnai atsako, bet retai kelia ar nusimeta. Tai toks žaidėjas, su kuriuo norėtumėte žaisti.

Cap (Viršus)

Atlikti paskutinį statymų raunde leidžiamą kėlimą. Dažniausiai tai yra trečias ar ketvirtas kėlimas. Kalifornijoje dalintojai tai vadina - "Capitola" arba "Cappuccino."

Case (Vienintelė likusi)

Paskutinė tam tikro rango korta kaladėje. Pavyzdys: "Flope pasirodė V-8-3; aš turiu valetus, jis – aštuonakes. Riveryje iškrito vienintelė likusi aštuonakė ir jis laimėjo prieš mano pilną trobą".

Center Pot (Centrinis bankas)

Padalinimo metu susidaręs pirmas bankas, priešingai nei vienas ar daugiau "šalutinių" bankų, kai vienas ar keli žaidėjai sustumia visus žetonus. Dar vadinamas pagrindiniu banku (main pot).

Check (Tikrinti)

1) Nestatyti, kai yra galimybė vėlesniame statymų raunde atsakyti arba kelti. Toks statymas lygus nuliui. (2) Anglišku žodžiu "check" taip pat vadinami pokerio žetonai.

Check-Raise (Tikrinti-kelti)

Tikrinti ir paskui kelti, kai už jūsų esantis žaidėjas atliko statymą. Kartais žaidėjai tai vadina neetišku žaidimu. Tai nėra tiesa. Beveik visi kazino leidžia tikrinti-kelti ir šį veiksmą laiko svarbia pokerio taktika. Veiksmas ypač svarbus žemo limito Hold'em žaidime, kuriame reikalinga papildoma jėga norint sumažinti oponentų skaičių, kai turite stiprią ranką.

Cold Call (Ramus atsakymas)

Vienu veiksmu atsakyti daugiau nei į vieną statymą. Tarkime, pirmasis žaidėjas, kuris turi atlikti veiksmą po didžiojo privalomo statymo, kelia. Bet kuris kitas veiksmą atliekantis žaidėjas turi atsakyti iš karto į du statymus. Tai skiriasi nuo situacijos, kai atsakoma į vieną statymą, o tada atsakoma į kėlimą.

Come Hand (Artėjanti ranka)

Sustiprėti galinti ranka (greičiausiai šis terminas kilęs iš "craps" kazino žaidimo).

Community Cards (Bendros kortos)

Stalo viduryje atverstos bendros visiems žaidėjams kortos tokiuose žaidimuose kaip Hold'em ir Omaha. Jos dar vadinamos stalo kortomis arba "stalu".

Complete Hand (Užbaigta ranka)

Ranka iš visų penkių kortų – eilutė, spalva, pilna troba arba spalvos eilutė.

Connector (Gretimos kortos)

Hold'em pradinė ranka, kurioje dvi kortos skiriasi vienu rangu. Pavyzdžiai: KD, 76.

Counterfeit (Sudubliuota)

Tai situacija, kai stale atverstos kortos dubliuoja rankoje esančias ir dėl to ranka pasidaro silpnesne. Pavyzdys: gavote 8-7 ir flope atsivertė 9-T-V – vadinasi, turite eilutę. Turno korta yra 8. Ta korta sudubliavo esančią jūsų rankoje, kuri dėl to tapo beveik beverte.

Crack (Nulaužimas)

Kai įveikiama labai stipri ranka. Dažniausiai tai girdite, kai įveikiama tūzų pora. "Jau trečią kartą šiąnakt mano tūzai buvo nulaužti ("cracked")."

Cripple (Paralyžius)

Terminas dažniausiai naudojamas frazėje "paralyžuoti kaladę". Tai situacija, kai žaidėjas turi visas arba beveik visas kortas (kartu su kortomis ant stalo), reikalingas sudaryti stiprią ranką. Jei turite du karalius ir flope atsivertė du karaliai – vadinasi, paralyžavote kaladę ("crippled the deck").

Dealer (Dalintojas)

Pokerio žaidime kortas iš tikrųjų (arba teoriškai) dalinantis asmuo. Esant profesionaliam (kazino ar kortų kambaryje) ar automatiniam (internete) dalintojui, svarbu nustatyti, kuris žaidėjas bus dalintojas, nes privalomieji statymai ir statymai pradedami į kairę nuo dalintojo. Dalintojo žymė vadinama dalintojo ženkliuku, kuris keliauja aplink stalą pagal laikrodžio rodyklę po kiekvieno padalinimo.

Dog (Silpna ranka)

Termino "underdog" trumpinys.

Dominated Hand (Dominuojama ranka)

Ranka, su kuria žmonės dažniausiai žaidžia, bet kuri beveik visada pralaimi geresnei rankai. Pavyzdžiui, K3 "dominuojama" KD rankos. Išskyrus kai kuriuos keistus flopo atvejus (pvz.: 3-3-X, K-3-X), tada KD dažniausiai pralaimės.

Draw (Galinti sustiprėti)

Galinti sustiprėti ranka, jeigu pasirodys tinkamos kortos. Pavyzdys: "Dar neturiu tinkamos rankos – laukiu ("drawing")." Gali būti vartojama kaip daiktavardis. Pavyzdys: "Aš turiu statyti, nes turiu potencialiai gerą ranką".

Draw Dead (Žlugusi)

Net ir sudarius galimą kombinaciją, ji vis tiek nelaimi banko. Jeigu siekiate surinkti spalvą, bet oponentas jau turi pilną trobą, jūsų ranka yra žlugusi ("drawing dead"). Žinoma, tai bloga situacija.

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".

Equity

"Teisėta" banko dalis. Jeigu banke yra 80 $ ir turite 50 % galimybę laimėti, vadinasi, teoriškai turite 40 $ banko kapitalo. Tai parodo tik "tikėtiną" laimėjimo sumą, nes galite laimėti 80 $ arba 0 $.

Expectation (Lūkestis)

(1) Laukiamas vidutinis laimėjimas, jei bus taikomas tam tikras žaidimo modelis. Pavyzdžiui: jeigu turite investuoti 10 $ į 50 $ banką ir turite 25 % galimybę gauti tokią ranką, kuri visada laimės. Tris iš keturių kartų ranka nesusidaro ir kiekvieną kartą pralaimite po 10 $, o iš viso – 30 $. Ketvirtą kartą ranką gausite ir laimėsite 50 $. Jūsų bendras laimėjimas per šias vidutiniškas keturias rankas yra 50 $ - 30 $ = 20 $, t. y. vidutiniškai 5 $ už kiekvieną ranką. Taigi, 10 $ statymas turi teigiamą 5 $ lūkestį. (2) Suma, kurią tikitės laimėti per tam tikrą laiko tarpą. Tarkim per 100 valandų žaidimo laimite 527 $. Vadinasi jūsų lūkestis yra 5,27 $ / val. Žinoma, kas valandą nelaimėsite tokios pačios sumos (kai kuriomis valandomis būsite pralaimėję), bet tai vienas iš tikėtino laimėjimo matavimo vienetų.

Extra Blind (Papildomas privalomas statymas)

Privalomas statymas, kurį stato prie žaidimo naujai prisijungęs, prie stalo grįžęs ar vietą prie jo pakeitęs žaidėjas. Taip pat žr. "privalomas statymas" ir "post."

Family Pot (Šeimos bankas)

Bankas, kuriame prieš flopą visi (arba beveik visi) žaidėjai išlygina statymą.

Fast (Greitas)

Kaip kad "žaisti greitai". Rankos žaidžiamos agresyviai, t. y. statant ir keliant iki maksimaliai įmanomų sumų. Pavyzdys: "Jei flope gavote setą, bet galima spalva, reikia žaisti greitai."

Favourite (Stipresnė)

Statistiškai stipresnė laimėti pokerio ranka.

Flop (Flopas)

Trys pirmosios ant stalo atverstos bendros kortos.

Fold (Nusimesti)

Atsisakyti bet kokios galimybės laimėti dabartinį banką pokeryje. Nusimesti, užuot atsakius ar kėlus statymą.

Free Card (Nemokama korta)

Turno arba riverio korta, su kuria nereikia atsakyti į statymą dėl anksčiau vykusio žaidimo (arba dėl jūsų reputacijos su oponentais). Tarkime, esate ties ženkliuku ir keliate flope radę galimybę sudaryti spalvą, oponentas gali tikrinti turne. Jeigu turne susidarė spalva, galite statyti. Jeigu turne spalva nesusidarė, galite taip pat tikrinti ir nemokamai pamatyti riverio kortą.

Free Roll

Vienas žaidėjas turi šansą laimėti visą banką, nors jo ir kito žaidėjo rankos yra lygios. Pavyzdžiui, turite kryžių T-D, o oponentas – čirvų T-D. Flope atsiverčia D-5-10 ir dvi iš jų yra kryžiai. Jūs ir oponentas esate lygioje situacijoje, bet jūs esate "free roll", nes galite laimėti visą banką, o oponentas ne. Jei kryžių korta neatsivers, pasidalinsite banką pusiau, jei atsivers – laimite viską.

Gutshot Straight

Eilutė, užpildyta su viduje trūkstama korta. Turite 9-8, flope atsiverčia 7-5-2, o turne – 6, vadinasi, sudarėte "gutshot straight".

Heads Up

Kova dėl banko tarp dviejų žaidėjų. Pavyzdys: "Turne vyko dvikova."

Hit (Tiko)

Kaip kad "flopas man tiko", t. y. flope atsivertė man reikalingos kortos. Tarkim, turite TK, o flope iškrito K-7-2 – vadinasi, jums flopo korta tiko ("hit").

Hole Cards (Užverstos kortos)

Žaidėjui padalintos kortos – dvi Hold'em žaidime ir keturios Omaha žaidime.

House (Namai)

Žaidimą organizuojanti vieta. Pavyzdys: "Ant ženkliuko padėti 2 $ atitenka namams."

Implied Odds (Numanomas pelningumo santykis)

Banko pelningumo santykis, kuris šiuo metu neegzistuoja, tačiau gali būti įtrauktas į jūsų skaičiavimus dėl statymų, kuriuos tikitės laimėti, jei atsivers reikiamos kortos. Pavyzdžiui, galite atsakyti turne tikėdamiesi užbaigti spalvos kombinaciją, net jei bankas nesiūlo palankaus 4:1 santykio (šansas gauti spalvą), nes esate tikri, jog laimėsite prieš oponentą riveryje, jei susidarys spalva.

Inside Straight Draw (Vidinė eilutės galimybė)

Situacija, kai reikalinga viena konkrečios vertės korta. Pavyzdžiui, turite 9-5, o stale atverčiamos 2-7-6, todėl eilutei sudaryti trūksta 8. Ši situacija yra dar vadinama "gutshot straight draw".

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".

Jackpot (Aukso puodas)

Specialus bonusas, išmokamas pralaimėjusiam padalinimą, jei jo ranka buvo labai stipri. Hold'em žaidime pralaimėtojo ranka paprastai turi būti pilna troba su tūzais ar dar aukštesnė ranka. Kai kuriuose didžiuosiuose Pietų Kalifornijos klubuose aukso puodai viršijo 50 000 $. Aukso puodui panaudojama dalis iš žaidimo mokesčio sukauptų lėšų.

Kicker (Šoninė korta)

Nesuporuota korta, naudojama nustatyti, kuri iš vienodos vertės rankų yra geresnė. Pavyzdžiui, turite TK, o oponentas turi TD. Flope atsivertė tūzas, tad abu turite po tūzų porą, tačiau jūsų ranka stipresnė, nes turite šoninę kortą karalių. Šoninė korta gali būti gyvybiškai svarbi Hold'em žaidime.

Live Blind

Būtinas statymas, kurį atlieka vienas ar keli žaidėjai prieš dalinant kortas. Terminas "live" ("gyvas") reiškia, kad, atėjus šių žaidėjų eilei veikti, jie turi galimybę kelti.

Maniac (Maniakas)

Žaidėjas dažnai hiperagresyviai kelia, stato ir blefuoja. Tikras maniakas nėra geras žaidėjas, jis tiesiog dažnai azartiškai lošia. Tačiau būkite atsargūs, žaidėjas yra pavojingas, jei taip elgiasi retsykiais ir sujaukia oponentų mintis.

Muck (Nusimesti nerodant)

Nusimestų ir sudegintų kortų krūva priešais dalintoją. Pavyzdys: "Jo kortos palietė nusimestų kortų zoną, todėl dalintojas jas užskaitė kaip nusimestas, nors žaidėjas panoro jas susigrąžinti." Terminas gali būti vartojamas kaip veiksmažodis. Pavyzdys: "Jis neturėjo jokių variantų, todėl nusimetė nerodydamas."

Negaliojanti (Foul)

Dėl tam tikrų priežasčių nežaidžianti ranka. Tokią ranką turintis žaidėjas į banką pretenzijų reikšti negali. Pavyzdys: "Po flopo jis turėjo tris kortas, todėl dalintojas jo ranką paskelbė negaliojančia."

No Limit

Pokerio versija, kurioje žaidėjas gali statyti bet kokį žetonų kiekį (net ir visus turimus), kai yra jo eilė atlikti veiksmą. Ji smarkiai skiriasi nuo limit pokerio.

Nuts

Geriausia įmanoma ranka atsižvelgiant į stale matomas kortas. Jei stale K-V-10-4-2, iš kurių trys čirvai, tai čirvų T-X yra geriausia įmanoma ranka (kai X – bet kuri čirvų korta). Kartais terminas vartojamas apibūdinti geriausią tam tikros kategorijos ranką, tačiau tai nereiškia, kad ji yra pati geriausia galima ranka. Pavyzdžiui, kažkas su T-D gali sakyti, kad turėjo geriausią įmanomą eilutę ("nut straight").

Offsuit (Skirtingų spalvų)

Hold'em pradinė ranka su dviem skirtingų spalvų kortomis.

One-Gap (Vienas tarpas)

Hold'em pradinė ranka iš dviejų kortų, kurios skiriasi vienu rangu. Pavyzdžiai: V9, 64.

Open-Ended Straight Draw (Abigalė eilutės galimybė)

Situacija, kai eilutei užbaigti reikalinga viena iš dviejų konkrečios vertės kortų. Pavyzdžiui, žaidėjas turi 9-8, o ant stalo atsiverčia 2-7-6, taigi eilutė gali būti sudaryta iškritus dešimtakei (6-7-8-9-10) arba penkakei (5-6-7-8-9). Ši situacija dar vadinama "up-and-down straight draw".

Out (Tinkanti korta)

Korta, kurią gavus ranka laimi. Dažniausiai šis terminas vartojamas daugiskaitoje. Pavyzdys: "Bet kuris pikas padės sudaryti spalvą, todėl turiu devynias tinkamas kortas ("outs").

Outrun

Įveikti. Pavyzdys: "Siuzi įveikė mano setą (tris vienodas), kai riveryje atsivertė jos spalvą užbaigianti korta."

Overcall

Atsakyti į statymą, kai vienas ar keli kiti žaidėjai jau buvo atsakę.

Overcard (Aukštesnė korta)

Aukštesnė už kitas stale esančias kortas. Pvz.: turite TD, flope atsiverčia V-7-3, vadinasi, neturite poros, bet turite dvi aukštesnes kortas.

Overpair (Aukštesnė pora)

Žaidėjo gauta pora, kuri yra aukštesnė nei bet kuri stale esanti korta. Turite DD, flope atsiverčia V-8-3, vadinasi, turite aukštesnę porą.

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".

Pay Off (Sumokėti už patikrinimą)

Atsakyti į statymą, kai statantis turi ranką, kurios nebegalima įveikti, bet bankas yra pakankamai didelis, kad vis tiek verta atsakyti. Pavyzdys: "Jis žaidė tiksliai taip, tarsi turėtų spalvą, bet aš turėjau aukščiausią setą, todėl sumokėjau už patikrinimą (paid off)".

Play the Board (Stalas žaidžia)

Parodyti savo kortas Hold’em žaidime, kai jūsų turima ranka negali sudaryti geresnės kombinacijos nei yra stale. Pavyzdžiui, turite 22, o ant stalo atversta 4-4-9-9-T (nėra spalvos), vadinasi, žaisite tik su stalo kortomis. Dėmesio: jei žaidžia stalas, geriausiu atveju banką pasidalinsite su kitais žaidėjais.

Pocket (Gautos kortos)

Kortos, kurias matote tik jūs. Pavyzdžiui, "jis gavo šešakių porą" arba "aš gavau tūzą ir karalių". Dar vadinama “hole cards”.

Pocket Pair (Gauta pora)

Hold'em pradinė ranka, kai yra dvi to paties rango kortos. Pavyzdys: "Aš gavau dideles poras septynis kartus per pirmąją žaidimo valandą. Ko daugiau norėti?"

Post (Stato)

Atlikti privalomą statymą, dažniausiai pirmą kartą sėdant prie stalo. Taip pat gali reikėti atlikti privalomą statymą, jei keičiate vietas prie stalo stengdamiesi išvengti privalomo statymo. Pavyzdys: žaidėjas iš vienos stalo vietos persėda į kitą, kuri yra toliau nuo privalomojo statymo. Norėdamas gauti kortas, žaidėjas turi atlikti papildomą privalomąjį statymą. Taip pat žr. "papildomas privalomas statymas."

Pot Limit

Pokerio versija, kurioje žaidėjas, atėjus jo eilei atlikti veiksmą, gali statyti ne daugiau žetonų, nei yra banke. Kaip ir No Limit, ši versija labai skiriasi nuo Limit pokerio.

Pot Odds (Banko pelningumo santykis)

Banke esanti suma, palyginti su suma, kurią turite statyti, norėdami tęsti žaidimą. Pvz.: banke yra 60 $. Kažkas stato 6 $, taigi dabar banke yra 66 $. Atsakyti kainuos 6 $, tad jūsų banko pelningumo santykis yra 11:1. Jeigu galimybė gauti geriausią ranką yra bent 1 iš 12 – turite atsakyti. Banko pelningumo santykis taip pat tinka ir laukiant tinkamai iškrentančių kortų. Tarkime, laukiate vienos pasirodysiančios kortos aukščiausiai spalvai sudaryti. Šiuo atveju tikimybė sudaryti spalvą yra maždaug 4:1. Jeigu atsakymas kainuoja 8 $, vadinasi, banke turi būti apie 32 $ (įskaitant pastarąjį statymą), kad atsakymas pasiteisintų.

Price (Kaina)

Banko tikimybė, kurią gaunate dėl galimybės sustiprinti ranką ar atsakydami. Pavyzdys: "Banko kaina buvo pakankamai aukšta, todėl likau žaidime su ranka, kuriai iki eilutės trūko vidinės kortos (gutshot straight draw)".

Protect (Apsaugoti)

(1) Uždėti ranką ar žetoną ant savo kortų. Tai neleidžia jų sumaišyti su kažkieno nusimesta ranka arba neleidžia dalintojui netyčia jų surinkti. (2) Papildomai investuoti į banką, kad privalomojo statymo pinigai nebūtų be reikalo "prarasti". Pavyzdys: "Jis visada apsaugo savo privalomus statymus, kad ir kokios blogos būtų jo kortos".

Quads (Keturios vienodos)

Keturios vienodos kortos.

Ragged (Bereikšmis)

Flopas (arba stalas), kurio kortos nelabai padėtų bet kuriam iš žaidėjų. V-6-2 flopas būtų apibūdintas bereikšmiu.

Rainbow (Vaivorykštė)

Flope atsivertusios trys skirtingų spalvų kortos, dėl ko turne spalvos kombinacija nesusidaro. Terminas taip pat gali reikšti penkias stalo kortas, tarp kurių yra ne daugiau kaip dvi vienspalvės, tad spalvos kombinacija neįmanoma.

Raise (Kelti)

Padidinti paskutinio statymo sumą.

Rake (Komisiniai)

Pinigų suma, kurią dalintojas nuskaičiuoja nuo kiekvieno banko. Tai yra pokerio kambario uždarbis.

Rank (Rangas)

Skaitinė kortos vertė (priešingai nei kortos spalva). Pavyzdys: "valetas", "septynakė".

Represent (Vaizduoti)

Žaidėjas žaidžia taip, tarsi turėtų tam tikrą ranką. Pavyzdžiui, jei kėlėte prieš flopą ir jame atsivertus tūzui vėl kėlėte, reiškia vaizduojate, kad turite bent vieną tūzą bei aukštą šoninę kortą.

Ring Game (Ring žaidimas)

Įprastas pokerio žaidimas, priešingai nei turnyras. Dar vadinamas "gyvu" žaidimu, kadangi jame naudojami grynieji pinigai, o ne žetonai.

River (Riveris)

Penktoji ir paskutinė ant stalo atverčiama korta. Dar vadinama "penktąja gatve". Kartais šis terminas vartojamas kaip metafora, pvz., "Jis paskendo upėje".

Rock (Uola)

Labai tvirtai, bet nelabai kūrybingai žaidžiantis žaidėjas. Jis kelia tik turėdamas geriausias rankas. Tikroji uola lengvai nuspėjama: jei kelia riveryje, galite nusimesti bet kokią ranką, išskyrus pačią stipriausią.

Runner

Dažniausiai sakoma "runner-runner", ir taip vadinama ranka, sudaryta reikalingas kortas gavus turne ir riveryje. Pavyzdys: "Jis gavo runner-runner spalvą ir įveikė mano setą (tris vienodas)". Dar žr. "backdoor."

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".

Scare Card (Gąsdinanti korta)

Korta, kuri gali geriausią ranką paversti beverte. Jei turite 10-8, o flope atsivertė D-V-9, tai beveik garantuotai turite geriausią ranką. Tačiau turne iškritusi 10 būtų labai gąsdinanti, nes beveik garantuotai būtumėte įveiktas.

Second Pair (Antra pora)

Pora su antra pagal stiprumą flopo korta. Jei turite T-10, o flope atsiverčia K-10-6, vadinasi, flope turite antrą porą. Žr. "aukščiausia pora".

Sell (Parduoti)

Kaip kad "parduoti ranką". Žaidime su limitų ribomis turint labai stiprią ranką statyti mažiau nei maksimali suma ir tikėtis, kad žaidėjai atsakys, nes jie to nedarytų esant didžiausiam statymui.

Semi-Bluff (Pusiau blefas)

Galingas veiksmas, kurį pirmą kartą aptarė Davidas Sklanskis. Tai situacija, kai statoma turint ne pačią geriausią ranką. Tačiau ranka turi galimybę sustiprėti, net jeigu šiuo metu nėra stipri. Pusiau blefas gali būti teisingas, kai statymas dėl vertės nėra teisingas ir visiškas blefas nėra teisingas, bet jų abiejų kombinacija gali duoti teigiamą tikėtiną žaidimo rezultatą. Pavyzdys: turite KD, flope atsivertė 10-5-V. Jei dabar statytumėte, tai būtu vadinama pusiau blefu. Jūs neturite geriausios rankos ir tikitės, kad oponentai pasuos. Tačiau, net jei ir bus atsakančių, vis dar turite galimybę ranką pagerinti.

Set (Trys vienodos / Setas)

Trys vienodos kortos, kai žaidėjas rankose turi dvi to paties rango kortas ir dar viena yra ant stalo.

Short Stack (Maža krūva)

Mažas žetonų skaičius, palyginti su kitais prie stalo sėdinčiais žaidėjais. Jei turite 10 $, o visi kiti daugiau nei 100 $, vadinasi žaidžiate su maža krūva.

Showdown (Kortų parodymas)

Padalinimo momentas, kai visi žaidime likę žaidėjai atverčia savo kortas ir sprendžiama, kieno ranka geriausia – tai vyksta po ketvirto statymų raundo. Žinoma, jeigu paskutinį statymą ar kėlimą neatsakoma, kortos neparodomos.

Side Pot (Šalutinis bankas)

Bankas, į kurį žaidėjas nepretenduoja, nes nebeturi žetonų. Pavyzdys: Alas stato 6 $, Betė atsako 6 $ ir Karlas atsako, bet jam liko tik 2 $. Taip sudaromas 8 $ šalutinis bankas, kurį Alas arba Betė gali laimėti, o Karlas negali. Tačiau Karlas gali laimėti visus pagrindiniame banke esančius žetonus.

Slow play (Lėtas žaidimas)

Stipri ranka žaidžiama tarsi ji būtų silpna, kad daugiau žaidėjų liktų banko dalybose.

Small Blind (Mažasis privalomas statymas)

Mažesnis iš dviejų privalomų statymų, įprastai naudojamas Hold'em žaidime. Paprastai mažasis privalomas statymas yra nuo trečdalio iki dviejų trečdalių pirmo raundo statymo. Taip pat žr. "didysis privalomas statymas (big blind)" ir "privalomas statymas (blind)".

Smooth Call (Ramus atsakymas)

Atsakyti. Ramus atsakymas sietinas su stiprios rankos lėtu įžaidinėjimu. Pavyzdys: "Flope gavau aukščiausią spalvą, bet į priešais mane sėdinčio vaikino statymą ramiai atsakiau – nenorėjau išgąsdinti priešininkų."

Split Pot (Padalytas bankas)

Dviejų ar daugiau žaidėjų pasidalytas bankas, nes visi turi lygiavertes rankas.

Split Two Pair (Atskirti dvi poras)

Dviejų porų ranka, kai abu jūsų kortų rangai yra ir ant stalo. Pavyzdys: turite 10-9, flope atsiverčia 10-9-5, vadinasi, turite dvi atskiras poras. Tai galima palyginti su dviem poromis, kai viena iš jų yra ant stalo. Pavyzdys: turite 10-9, o flope atsivertė 9-5-5.

Spread-limit (Limitų ribos)

Tai statymo struktūra, kai žaidėjas kiekviename statymų raunde gali statyti nustatytų limitų ribose. Tipinė limitų ribų struktūra yra 2 $ - 6 $, kai žaidėjas kiekviename statymų raunde gali statyti mažiausiai 2 $, o daugiausiai 6 $.

Straddle

Pasirenkamas papildomas privalomas statymas, lygus dvigubam didžiajam statymui, kurį atlieka žaidėjas į kairę nuo didžiojo privalomo statymo prieš dalinant kortas. Tai iš tikrųjų yra kėlimas, kuris priverčia norintį žaisti žaidėją statyti du kartus. Be to, "straddle" žaidėjas stato paskutinis prieš flopą ir gali permušti kėlimą (re-rise).

String Bet

Statymas (dažniausiai tai yra kėlimas), kurį atlikdamas žaidėjas žetonus į banką padeda ne vienu judesiu. Jei balsu nebuvo pranešta apie kėlimą, tada jis gali būti priverstas kėlimą atsiimti ir tik atsakyti. Tai apsaugo nuo neetiško žaidimo, kai žaidėjas padeda pakankamai žetonų, kad atsakytų, ir stebi, kokią reakciją statymas sukėlė, o tada galimai kelia.

Structured (Struktūrizuotas)

Terminas naudojamas apibūdinant tam tikras statymų struktūras pokerio žaidimuose. Standartinis struktūrizuoto Hold'em žaidimo apibūdinimas yra fiksuotas statymų ir kėlimų dydis prieš flopą ir flope, o tada dvigubai didesnės sumos turne ir riveryje. Pavyzdys: 2 $ - 4 $ struktūrizuotas Hold`em žaidimas: statymai ir kėlimai prieš flopą ir jo metu yra 2 $, o statymai bei kėlimai turne ir riveryje – 4 $.

Suited (Vienspalvės kortos)

Hold'em pradinė ranka, kurioje dvi kortos yra tos pačios spalvos. Pavyzdys: "Turėjau žaisti su savo V-3 – jie buvo vienspalviai."

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".

Table Stakes (Stalo krūvos)

Pokerio žaidimo taisyklė, pagal kurią žaidėjas negali padalinimo metu pasiimti pinigų iš kišenės. Į banką žaidėjas gali įdėti tik ant stalo turimus žetonus. Jeigu jis padalinimo metu nebeturi žetonų, yra sukuriamas šalutinis bankas, į kurį jis nepretenduoja. Visi kazino pokerio žaidimai yra žaidžiami pagal stalo krūvų taisyklę. Kartais tai taip pat reiškia, kad žaidėjas žaidimo metu negali pasiimti ant stalo esančių žetonų. Nors ši taisyklė ir nėra vadinama "stalo krūva", ji beveik visuotinai naudojama viešuose pokerio žaidimuose.

Tell (Išsiduoti)

Situacija, kai žaidėjas nesąmoningai pasisako ar duodą užuominą apie turimos rankos stiprumą, kitą veiksmą ir pan. Gali būti, kad terminas kilęs iš žodžio "telegrafas" arba angliško žodžio "to tell" (pasakyti) – žaidėjas "pasako", ką darys prieš tai darydamas.

Tilt (Užsivedęs)

Žaisti nekontroliuojant savęs ar neatsargiai. Sakoma, kad žaidėjas yra užsivedęs (on tilt), kai jis nežaidžia taip gerai, kaip gali, žaidžia per daug padalinimų, bando beprotiškai blefuoti, kelia su prastomis rankomis ir pan.

Time (Laikas)

(1) Žaidėjas prašo sustabdyti žaidimą, kol nuspręs, ką daryti toliau. "Prašau laiko!" Jeigu žaidėjas neprašo laiko ir pakankamai ilgai nepriima sprendimo, dalintojas gali nuspręsti, kad žaidėjas nusimetė. (2) Pokerio kambaryje ties ženkliuku arba kas pusvalandį surinktų pinigų kiekis. Tai dar vienas iš kazino pajamų būdų (žr. "komisiniai").

Toke (Arbatpinigiai)

Maža suma pinigų (paprastai 0,50 $ ar 1,00 $), kurią dalintojui duoda banko laimėtojas. Gana dažnai šis mažas mokestis sudaro didžiąją dalintojo atlygio dalį.

Top Pair (Aukščiausia pora)

Pora su aukščiausia korta flope. Jei turite TD, o flope atsiverčia D-10-6, vadinasi, flope gavote aukščiausią porą. Žr. "antra pora".

Top Set (Aukščiausias setas)

Aukščiausios galimos trys vienodos kortos. Pavyzdys: turite 10-10, ir flope atsiverčia 10-8-9. Flope turite aukščiausią setą.

Top Two (Aukščiausios dvi)

Dvi poros, kai dvi jūsų asmeninės kortos sudaro poras su aukščiausiomis stale esančiomis kortomis.

Top and Bottom (Aukščiausia ir žemiausia)

Dvi poros, kai dvi jūsų asmeninės kortos sudaro poras su aukščiausia ir žemiausia stale esančia korta.

Trips (Trys vienodos / Triplis)

Trys vienodos kortos.

Turn (Turnas)

Ketvirtoji bendra korta. Dedama paveiksliuku į viršų. Kartais dar vadinama "ketvirtąja gatve".

Under the Gun (Ties šautuvu)

Pozicija žaidėjo, kuris statymų raunde veikia pirmas. Pavyzdžiui, jei esate į kairę nuo didžiojo privalomojo statymo, vadinasi, iki flopo esate ties šautuvu.

Underdog (Atsiliekantis)

Asmuo ar ranka, kuri matematiškai nėra favoritė laimėti banko. Pavyzdžiui, jeigu flope turite keturias vienos spalvos kortas, esate atsiliekantis, nes tikimybė, kad riveryje sudarysite spalvos kombinaciją, yra mažesnė nei 2:1 (kitaip sakant, spalvą surinksite vieną kartą iš trijų). Taip pat žr. "dog".

Value (Vertė)

Kaip kad "statyti dėl vertės". Tai reiškia, kad norėtumėte, jog oponentai atsakytų į jūsų statymą (priešingai nei blefuojant). Paprastai taip yra todėl, kad turite geriausią ranką. Tačiau statymas gali būti ir dėl galimo sustiprėjimo, kuris turi teigiamą lūkestį, jei bus pakankamai atsakiusių.

Variance (Dispersija)

Jūsų žaidimui skirtų lėšų svyravimo matas. Dispersija nebūtinai yra gero žaidimo rodiklis. Tačiau, kuo didesnė dispersija, tuo didesni žaidimui skirtų lėšų svyravimai.

Žodynėlis sudarytas pagal Lee Jones knygą "Winning Low Limit Hold'em".