pokercasinosports

Turnyrų taisyklės

Šios taisyklės taikomos mūsų platformoje organizuojamiems turnyrams.

Čia išdėstytomis turnyrų taisyklėmis siekiama papildyti Bendrąsias sąlygas, o ne jas pakeisti. Iškilus prieštaravimams tarp turnyrų taisyklių ir Bendrųjų sąlygų, pirmenybė teikiama Bendrosioms sąlygoms.

Atminkite: 1.5, 2.4 bei 2.5 taisyklės yra taikomos tik turnyrams, kuriuose naudojami privalomi statymai (blind) ir (arba) dalintojo ženkliukas.

1. Bendrosios nuostatos
1.1

Priimdami sprendimus, aukščiausiu prioritetu visada laikysime geriausius žaidimo interesus ir teisingumą. Nenumatytos aplinkybės kartais gali padiktuoti sprendimus, kuriuos priimant prioritetu bus laikomas teisingumas, o ne techninės taisyklės.

1.2

Visi turnyrai prasideda tiksliu, turnyro fojė nurodytu laiku. Pasiliekame teisę atidėti arba atšaukti turnyrą be išankstinio perspėjimo.

1.3

Svarbią informaciją apie kiekvieną turnyrą, įskaitant privalomų statymų struktūrą, raundų trukmę, pakartotinės įpirkos (rebuy) galimybes ir informaciją apie pertraukas galima rasti dukart spustelėjus ant fojė pasirinkto turnyro (darbastalio programoje) arba bakstelėjus ant turnyro pavadinimo (mobiliojoje programėlėje). Pasiliekame teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti bet kurio turnyro parametrus.

1.4

Vietos paskiriamos atsitiktine tvarka. Vietų pasikeisti negalima.

1.5

Žaidimui prasidėjus, dalintojo ženkliukas bus ties 1-ma vieta.

1.6

Fixed Limit turnyruose leidžiamas vienas statymas ir trys kėlimai. Pot Limit ir No Limit turnyruose kėlimų skaičius neribojamas.

1.7

Prizai bus skiriami turnyro fojė numatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai susitariama dėl prizų dalybų (žr. 8.1 taisyklę) arba turnyras atšaukiamas (žr. turnyrų atšaukimo taisykles). Prizų struktūra nėra įforminama, kol nesibaigia registracija bei pakartotinei įpirkai ir (arba) add-on pirkimui skirtas laikotarpis.

1.8

Norėdami atlikti pakartotinę įpirką turnyre su "rebuy" galimybe, savo paskyroje privalote turėti pakankamai lėšų. Kituose žaidimuose dalyvaujančios lėšos arba lėšos, kurių valiuta nesutampa su konkretaus turnyro valiuta, nėra laikomos tinkamomis.

1.9

Vėlyva registracija: vėlyva registracija yra galima daugumoje turnyrų. Vėlyvos registracijos trukmė būna įvairi, tačiau visada bus nurodyta "Greito sodinimo" fojė atsidariusioje turnyro kortelėje, "Turnyrų" skirtuko informaciniame skydelyje ir konkretaus turnyro fojė antraštėje. Vėlyvos registracijos laikas yra matuojamas laikrodžio laiku (priešingai nei turnyro žaidimo laikas). Pavyzdžiui, jei turnyras prasideda 09:00, ir vėlyvai registracijai yra skirta 90 minučių, registracija baigsis 10:30. Vėlyva registracija baigsis anksčiau, jei bus eliminuota pakankamai žaidėjų, kad būtų galima pradėti išmokėjimus.

Atminkite, jog žaidėjams leidžiama turnyre dalyvauti tik kartą, nebent turnyro fojė yra nurodyta, kad leidžiama pakartotinė registracija. Žaidėjui draudžiama naudotis keliomis paskyromis siekiant užsiregistruoti į tą patį turnyrą kelis kartus. Už tai gali būti skiriamos baudos, įskaitant įspėjimą, diskvalifikaciją iš turnyro (konfiskuojant dalį arba visus laimėjimus) ir uždraudimą žaisti mūsų platformoje.

1.10

Išsiregistravimas: iš daugumos turnyrų leidžiama išsiregistruoti iki konkretaus turnyro fojė nurodyto laiko, kuris kiekvieno turnyro atveju gali būti skirtingas. Žaidėjai, laimėję vietą turnyre per satelitą, gali išsiregistruoti, jei tai leidžia turnyro taisyklės; mainais į vietą jie gaus turnyrinius pinigus (T-pinigus) arba registracijos bilietą. T-pinigus galima panaudoti registruojantis į kitus turnyrus. Daugiau informacijos rasite čia.

Kai kurie satelitai baigsis jau prasidėjus numatytam turnyrui, bet dar nesibaigus vėlyvos registracijos į jį laikotarpiui. Tokiais atvejais satelitų laimėtojai bus iš karto sodinami prie stalo numatytame turnyre.

Atminkite: registracijos ir išsiregistravimo laikai gali skirtis, ir ne iš visų turnyrų leidžiama išsiregistruoti. Daugiau informacijos apie registraciją rasite kiekvieno turnyro fojė. Pasiliekame teisę keisti registracijos ir išsiregistravimo laikus be išankstinio perspėjimo.

Žaidėjai, nusprendę pašalinti save iš žaidimo kelių dienų turnyro metu, vis tiek galės pabaigti bet kurį jau prasidėjusį turnyrą, kuriame dalyvauja. Tai taip pat reiškia, jog žaidėjai, paprašę juos pašalinti iš žaidimo mūsų platformoje po to, kai pateko į kelių dienų turnyro 2-os dienos žaidimą, galės žaisti tame turnyre bet kurią kitą to turnyro dieną, net jei bus prasidėjęs savęs pašalinimo laikotarpis. Žaidėjai, kurie nutars ateinančias turnyro dienas nežaisti, negaus jokios kompensacijos.

Žaidėjai, paprašę juos pašalinti iš žaidimo per kelių fazių turnyrą, negalės užbaigti kitos to turnyro fazės. Prieš dalyvaudami pirmoje fazėje apsvarstykite, ar galėsite žaisti viso turnyro metu.

2. Eliminavimai
2.1

Turnyras pasibaigia, kai vienas žaidėjas susirenka visus žaidime esančius žetonus arba kai visi likę žaidėjai gauna tokį patį prizą (pavyzdžiui, jei turnyre skiriami penki identiški prizai, jis gali pasibaigti likus penkiems žaidėjams).

2.2

Jeigu du ar daugiau žaidėjų iškrenta iš žaidimo to paties padalinimo metu, žaidėjas, kuris turėjo daugiau žetonų padalinimo pradžioje, užima aukštesnę vietą. Jeigu visi žaidėjai padalinimo pradžioje turėjo po vienodą skaičių žetonų, jie užima tą pačią vietą, o prizas padalinamas visiems po lygiai. Jei žaidžiant "padalinimas po padalinimo" (hand-for-hand) principu (kaip paaiškinta 2.3 taisyklėje) du ar daugiau žaidėjų iškrenta per tą patį "sinchronizuotą" padalinimą, yra laikoma, kad jie iškrito tuo pačiu metu, net jei žaidė prie skirtingų stalų. Žaidėjų užimtos vietos nustatomos pagal žetonų krūvos dydį.

2.3

Tam tikrais turnyro etapais (pavyzdžiui, kai piniginis prizas gerokai padidėja, nes iškrenta dar keli žaidėjai) ir tuomet, kai yra likęs daugiau nei vienas stalas, turnyras gali būti žaidžiamas "padalinimas po padalinimo" principu. Tai reiškia, kad, vienam stalui užbaigus padalinimą greičiau už kitą (-us) stalą (-us), anksčiau žaidimą baigęs stalas turi laukti, kol žaidimą baigs kiti stalai ir visi kartu pradės naują padalinimą.

2.4

Turnyruose taikome "į priekį judančio ženkliuko" taisyklę. Pagal šią taisyklę tas pats žaidėjas negauna ženkliuko daugiau nei du kartus iš eilės. Kiekvieno padalinimo pabaigoje ženkliukas juda laikrodžio rodyklės kryptimi. Ši taisyklė reiškia, kad iš žaidimo iškritus žaidėjui, kiti gali išvengti vieno arba dviejų privalomų statymų. Kadangi tai iš esmės yra atsitiktiniai įvykiai, nė vienas žaidėjas negaus ilgalaikio pranašumo.

2.5

Finaliniame stale likus dviems žaidėjams, dalintojo ženkliuką turintis žaidėjas atliks mažąjį privalomą statymą ir pradės veiksmą pirmas.

2.6

Iš žaidimo iškritus žaidėjams, programa "išformuos" stalus, kad užpildytų laisvas vietas, arba subalansuos stalus, kad prie kiekvieno stalo užtikrintų tokį patį (ar kiek įmanoma panašų) žaidėjų skaičių. Žaidėjų persodinimas prie neužpildytų stalų yra atliekamas atsitiktine tvarka, ir nors retai, tačiau žaidėjui gali tekti atlikti privalomą statymą du kartus iš eilės. Siekiant subalansuoti stalus, žaidėjai perkeliami individualiai ir, jei įmanoma, į panašias pozicijas privalomo statymo atžvilgiu. Iškritus pakankamam žaidėjų skaičiui, likusieji susodinami kartu prie "finalinio stalo".

3. Pertraukos
3.1

Turnyro pertraukų tvarkaraštis pateikiamas "Turnyro informacijos" skiltyje, kurią galima rasti turnyro fojė atidarius "Struktūros" skirtuką. Pertraukos trukmė ir laikas kiekvienų varžybų atveju gali būti skirtingi. Siūlome dviejų tipų pertraukas:

 1. Per turnyrus, kurių metu numatytos sinchronizuotos pertraukos, jos prasidės kiekvienos valandos 55 minutę. Pvz.: jeigu turnyras prasidėjo 07:25, pertrauka bus daroma 07:55, 08:55, 09:55 ir kiekvieną kitą valandą iki turnyro pabaigos. Taip pat gali būti turnyrų, kurių metu sinchronizuotos pertraukos bus daromos kas dvi valandas. Pvz.: jeigu turnyras prasidėjo 08:35, pertrauka bus daroma 08:55, 10:55 ir taip kas antrą valandą.
  Jei tai yra pakartotinės įpirkos turnyras, kuriame leidžiami add-on pirkimai, pakartotinės įpirkos laikotarpio pabaigoje bus papildoma trumpa pertrauka (paprastai trijų minučių), per kurią bus vykdomi add-on pirkimai.
 2. Kitų turnyrų pertraukos bus paskirstytos reguliariais intervalais viso žaidimo metu. Pvz.: jei turnyras prasideda 07:25, pertrauka gali būti daroma po kiekvienos žaidimo valandos. Šiuo atveju pirma pertrauka prasidėtų 08:25.

Visais atvejais, prieš prasidedant turnyro pertraukai, bus palaukta visų padalinimų pabaigos. Tai reiškia, kad prie kai kurių stalų pertraukos bus šiek tiek ilgesnės nei prie kitų.

Turėkite omenyje, kad pertraukos daromos ne visuose turnyruose (pavyzdžiui, Hyper-Turbo ir kai kuriuose Heads-Up (vienas prieš vieną) arba Shootout stiliaus turnyruose).

4. Ryšio praradimai ir sėdėjimas nežaidžiant
4.1

Dalyvaudami turnyre žaidėjai automatiškai sutinka su interneto atsijungimo rizika dėl ryšio tarp žaidėjo įrenginio ir serverio problemų, atsilikimo ar sustingimo bei kitokių žaidėjo įrenginio ar interneto problemų.

  1. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl žaidėjo atsijungimo, išskyrus serverio gedimo atvejį.
  2. Nors kiekvienas žaidėjas yra atsakingas už savo internetinį ryšį, stengiamės apsaugoti žaidėjus, kurie atsijungia finaliniuose tikrų pinigų turnyrų etapuose, skirdami papildomo laiko atsijungus (disconnect extra time, DET).
  3. Dalinimo metu pasibaigus žaidėjui skirtam laikui, nesvarbu, jis bus prisijungęs ar ne, jo kortos bus išmestos, jei bus jo eilė atlikti veiksmą, arba patikrintos, jei veiksmo iš jo nebus reikalaujama.
  4. Jeigu prieš prasidedant padalinimui žaidėjas neprisijungs, kortos jam bus padalintos, ir už jį bus atliktas privalomas ir (arba) ante statymas. Nėra taisyklės, draudžiančios vienam žaidėjui sėdėti nežaidžiant. Tai darantis žaidėjas toliau gaus kortas ir turės atlikti privalomus bei ante statymus. Du ar daugiau žaidėjų negali susitarti sėdėti nežaisdami tuo pačiu metu, nesvarbu, prie to paties ar prie skirtingų stalų.
  5. Jei Shootout ir Heads-Up turnyrų atveju visi stalo žaidėjai yra atsijungę ir (arba) sėdi nežaisdami per daug padalinimų (dažniausiai 250 arba daugiau padalinimų tikrų pinigų turnyruose), žaidimas baigiasi, ir žaidėjas, turintis daugiausiai žetonų patenka į kitą raundą.

Įprastuose daugelio stalų turnyruose papildomo laiko atsijungus (DET) taisyklė yra taikoma tik žaidžiant prie finalinio stalo. Papildomas laikas atsijungus skiriamas taip:

 • Pirmas veiksmas: nuo 60 iki 240 sekundžių
 • Antras veiksmas: nuo 30 iki 120 sekundžių (pusė pirmo veiksmo laiko)
 • Trečias veiksmas: nuo 15 iki 60 sekundžių (pusė antro veiksmo laiko)
 • Ketvirtas (ir tolimesni) veiksmai: papildomas laikas neskiriamas, tačiau kol žaidėjas lieka prie stalo, jis turi įprastą laiko kiekį veiksmui atlikti, prieš išmetant jo kortas.

Mažiau nei 45 žaidėjų Sit & Go turnyruose papildomas laikas atsijungus skiriamas, kai turnyre likusių žaidėjų skaičius tik vienu viršija gausiančių pinigines išmokas skaičių. Papildomas laikas atsijungus skiriamas taip:

 • Pirmas veiksmas: 120 sekundžių
 • Antras veiksmas: 60 sekundžių
 • Trečias (ir tolimesni) veiksmai: papildomas laikas neskiriamas, tačiau kol žaidėjas lieka prie stalo, jis turi įprastą laiko kiekį veiksmui atlikti, prieš išmetant jo kortas.

Heads-up (vienas prieš vieną) turnyruose papildomas laikas atsijungus galimas viso turnyro metu. Papildomas laikas atsijungus skiriamas taip:

 • Pirmas veiksmas: 120 sekundžių
 • Antras veiksmas: 60 sekundžių
 • Trečias (ir tolimesni) veiksmai: papildomas laikas neskiriamas, tačiau kol žaidėjas lieka prie stalo, jis turi įprastą laiko kiekį veiksmui atlikti, prieš išmetant jo kortas.

Visais pirmiau aprašytais atvejais, išmetus kortas, žaidėjas liks prie stalo, todėl, atėjus jo eilei imtis veiksmo, bus suteiktas nurodytas laiko kiekis.

Atkreipkite dėmesį, kad visuose turnyruose papildomas laikas atsijungus skiriamas iš naujo kaskart, kai vartotojas prisijungia pakartotinai. Taigi, jei žaidėjas žaidžia prie finalinio stalo daugelio stalų turnyre, atsijungia ir vienam veiksmui lieka 30 sekundžių, tada vėl prisijungia, jam atsijungus dar kartą, kitam veiksmui bus skirta 240 sekundžių.

Kiekvieną kartą, kai sistema laukia, kol žaidėjas vėl prisijungs, turnyro laikrodis (kuris didina privalomus statymus) yra sustabdomas.

Atminkite: šios taisyklės gali skirtis priklausomai nuo turnyro. Papildomo laiko atsijungus taisyklė gali būti taikoma ne visiems turnyrams; mes pasiliekame teisę keisti šias taisykles be išankstinio įspėjimo.

5. Pokalbiai
5.1

Žaidėjai, nepriklausomai nuo to, žaidžia padalinimą ar ne, diskutuoti apie jį arba apie savo kortas iki žaidimo pabaigos negali. Žaidėjai yra įpareigoti visada saugoti kitus turnyro dalyvius. Diskusijos apie išmestas kortas ar galimas kombinacijas yra draudžiamos. Už kombinacijų aptarimą žaidimo metu gali būti skirta bauda.

6. Neetiškas žaidimas
6.1

Pokeris yra individualus (o ne komandinis) žaidimas. Bet koks veiksmas ar pokalbis, kuriuo siekiama padėti kitam žaidėjui, yra neetiškas ir draudžiamas. Neetiškas žaidimas, toks kaip silpnas žaidimas (prieš partnerį žaidžiama mažiau agresyviai) ir žetonų perstūmimas (žetonai partneriui pralošiami tyčia), gali pasibaigti baudomis, įskaitant pažeidėjo paskyros lėšų konfiskavimą ir (arba) paskyros uždarymą. Mes reguliariai peržiūrime žaidžiamus žaidimus ieškodami taisyklių pažeidimų ir siekdami įsitikinti mūsų žaidimų skaidrumu. Gali prireikti užlaikyti žaidėjo laimėjimus, kol bus peržiūrėta vykusio žaidimo eiga.

6.2

Išskyrus tam tikrus atvejus (aprašytus žemiau), žaidėjas turnyre gali žaisti naudodamasis tik viena paskyra ir negali turnyro eigoje perleisti savo vietos kitam žaidėjui. Šios taisyklės nesilaikymas gali užtraukti baudas, įskaitant įspėjimą, diskvalifikaciją iš turnyro (konfiskuojant dalį ar visus laimėjimus) bei uždraudimą žaisti mūsų platformoje.

Žemiau pateiktų išimčių pavyzdžiai yra skirti aprašyti neplanuotus, bet rimtus įvykius, kurių jūs negalite kontroliuoti.

Pavyzdžiai atvejų, kuriuos galite kontroliuoti, ir dėl to jie yra draudžiami:

 1. Einate miegoti ir leidžiate kažkam kitam užbaigti turnyrą.
 2. Pradedate žaisti turnyre, tuomet išvykstate į iš anksto suplanuotą kelionę. Todėl paprašote draugo žaisti naudojantis jūsų paskyra tol, kol nuvyksite į kitą vietą.
 3. Nusprendžiate užbaigti turnyrą draugo namuose, o tada paprašote draugo perimti jūsų paskyrą, kol vyksite į jo namus.
 4. Jūs ir draugas žaidžiate tame pačiame turnyre. Nutariate, kad jei jis iškris pirmas, leisite jam žaisti naudojantis jūsų paskyra.
 5. Jūsų partneris yra savaitgaliui išvažiavęs į užmiestį, bet jums davė savo slaptažodį. Prisijungiate prie savo bei jo paskyrų ir žaidžiate naudodamasi abiem paskyromis tame pačiame turnyre.
 6. Patenkate prie finalinių turnyro stalų, ir kažkas pasiūlo jums atitinkamą sumą pinigų už jūsų vietą prie stalo. Leidžiate kitam žaidėjui prisijungti prie savo paskyros arba pats toliau žaidžiate turnyre, vadovaudamasis aiškiais jo nurodymais.

Pavyzdžiai atvejų, kurių jūs nekontroliuojate, ir dėl to jie yra leidžiami, tačiau mes galime paprašyti įrodymų:

 1. Dėl audros jūsų gyvenamoje vietoje dingsta elektra, todėl paskambinate savo draugui ir paprašote žaisti naudojantis jūsų paskyra, kol rasite alternatyvų sprendimą.
 2. Susirgo jūsų vaikas, ir jūs turite važiuoti į ligoninę, todėl paprašote draugo žaisti naudojantis jūsų paskyra.
 3. Žaidžiate turnyre ir dėl jūsų interneto ryšio tiekėjo kaltės prarandate interneto ryšį. Paskambinate draugui, ir jis jus pakeičia, kol rasite alternatyvų sprendimą.
7. Serverio problemos
7.1

Serverio gedimo atveju, prie kiekvieno stalo pradėti padalinimai bus atstatyti sugrąžinant juos atgal į pradžią. Kiekvienas žaidėjas vėl turės tiek žetonų, kiek turėjo padalinimo pradžioje. Ypatingais atvejais, kai turnyrą reikia nutraukti dėl gedimo ar kitų priežasčių, žaidėjams bus kompensuojama vadovaujantis turnyro nutraukimo taisyklėmis (žr. toliau).

8. Susitarimai
8.1

Susitarimai turnyruose leidžiami, nebent turnyro fojė būtų nurodyta kitaip.

 1. Jeigu visi turnyre likę žaidėjai susitars pasidalyti prizą pagal pasirinktą apskaičiavimo formulę, mes sutiksime su šiuo susitarimu ir atitinkamai pakeisime iš pradžių paskelbtus turnyro išmokų dydžius.
 2. Jei visi likę žaidėjai nori susitarti, jie turi pažymėti langelį "Aptarti susitarimą", kurį galima rasti stalo pokalbio lange ties "Info" skirtuku. Jei visi žaidėjai prie stalo pažymės tą langelį, turnyras bus automatiškai sustabdytas užbaigus pradėtą padalinimą, ir apie tai bus informuota klientų palaikymo komanda. Darbuotojas "ateis" prie stalo ir padės sklandžiai susitarti. Negalime garantuoti, kad vienas iš darbuotojų "ateis" prie jūsų stalo iš karto, tačiau dėsime visas pastangas, kad tai įvyktų kuo greičiau.
 3. Susitarimai nėra galimi visuose turnyruose, tačiau kai susitarimas bus galimas, finalinio stalo "Info" skirtuke atsiras langelis "Aptarti susitarimą".
 4. Mes nedalyvausime susitarimo sudarymo procese, tačiau atliksime tarpininko, užtikrinančio, kad prieš pervedant lėšas, kiekvienas susitarimo dalyvis visiškai sutinka su susitarimo sąlygomis, vaidmenį.
 5. Pasiliekame teisę reikalauti, kad po bet kurio susitarimo "ant stalo" liktų šiek tiek lėšų pirmos vietos prizui. Šios žaidime pasiliekančios lėšos paprastai nesudarys daugiau nei 5 % turnyro prizinio fondo ir užtikrins sąžiningą turnyro baigtį. Reikalaujamas žaidime pasiliekančių lėšų kiekis (jei toks yra) paprastai bus nurodytas turnyro fojė pranešime.
 6. Žaidėjai gali susitarti pirmos ar kitų vietų laimėtojams "ant stalo" palikti daugiau pinigų.
 7. Žaidėjai yra atsakingi už bendro sutarimo priėmimą. Pokalbių tekstas bus pripažintas galiojančiu susitarimu tik tuo atveju, jei jis bus patvirtintas mūsų palaikymo komandos darbuotojų. Nepaisant to, galime įgyvendinti susitarimą, jei jis buvo aiškiai patvirtintas visų susitarime dalyvaujančių šalių.
 8. Susitarimai galimi tik prie finalinio stalo ir į susitarimą turi būti įtraukti visi prie stalo esantys žaidėjai.
 9. Susitarimai gali būti sudaryti tik tikrų pinigų turnyruose.
 10. Žaidėjai gali aptarti kokį tik nori susitarimą. Žaidėjų prašymu mūsų darbuotojas, kaip galimus susitarimo variantus, pateiks ICM, žetonų skaičiavimo arba dalinimo lygiomis dalimis rezultatus.
  • ICM yra "Independent Chip Model" metodas, skaičiuojantis kiekvieno žaidėjo turimą turtą likusiame priziniame fonde remiantis žetonų kiekiu, likusiomis išmokomis (atėmus "ant stalo" paliktus pinigus) bei kiekvieno žaidėjo tikimybe laimėti turnyre bet kurį likusį prizą. Tai yra iš anksto numatytas metodas, kuris bus siūlomas žaidėjams.
  • Žetonų skaičiavimas – tai likusių prizų (atėmus "ant stalo" paliktus pinigus) paskirstymas atsižvelgiant tik į turimų žetonų skaičius.
  • Dalijimo lygiomis dalimis atveju likę prizai (atėmus "ant stalo" paliktus pinigus) padalijami visiems žaidėjams.

  Jokie mūsų darbuotojų pateikti skaičiai nėra galutiniai, kol pokalbio lange visi žaidėjai aiškiai nesusitaria. Jei nori, žaidėjai gali diskutuoti dėl šių skaičių skirtingų variacijų. Tuomet mūsų darbuotojas pakartos pokalbio lange pasiektą susitarimą ir paprašys visų žaidėjų jį patvirtinti.

 11. Žaidėjai privalo žaisti savo heads-up mačus įprasta tvarka, nepriklausomai nuo jų varžovo tapatybės. Bet koks žaidėjų susitarimas statyti all-in nepriklausomai nuo kortų stiprumo, tyčinis žetonų pralošimas ar kita veikla, traktuojama kaip "nenormalus" žaidimas, yra draudžiami. Pažeidus šią taisyklę, gali būti skiriamos bausmės, iš kurių griežčiausia – uždraudimas žaisti mūsų platformoje konfiskuojant lėšas. Ši taisyklė netaikoma tvarkaraštyje numatyto heads-up turnyro finalinei kovai.

Susitarimai dėl turnyro lyderių lentelės arba Sit & Go lyderių lentelės taškų negalimi. Bandant tai padaryti, iš visų susitarime dalyvavusių žaidėjų gali būti atimti visi lyderių lentelės taškai.

9. Premijos
9.1

Tam tikruose specialios paskirties turnyruose piniginės premijos skiriamos už kai kuriuos arba visus turnyro dalyvius. Žaidėjas, kuris eliminuoja tokį priešininką, laimi piniginę premiją.

Yra trijų tipų premijų turnyrai:

Nokautas: premija skiriama už kiekvieną žaidėją. Jūs laimite piniginį prizą kaskart, kai eliminuojate žaidėją. Dar yra progresyvaus nokauto turnyrai, kurių metu eliminuojant žaidėjus, didėja premija už jus.

Team Pro premija: premija skiriama už kiekvieną turnyre dalyvaujantį Team PokerStars komandos narį.

Fiksuota premija: premija skiriama už konkretų turnyro žaidėją.

Premiją gauna žaidėjas, kuris laimi "atitinkamą banką" konkrečiame padalinime. Tai gali būti pagrindinis bankas arba vienas iš kelių šalutinių bankų. "Atitinkamas bankas" – tai bankas, į kurį žaidėjas, už kurį paskirta premija, sustūmė visus savo žetonus (statė all-in).

Pavyzdžiui:

Danielis (100 žetonų), Baris (200 žetonų), Vanesa (400 žetonų) ir Džeikas (1000 žetonų) žaidžia padalinimą No-Limit turnyre.

Danielis stato all-in, o Baris, Vanesa ir Džeikas atsako. Bankas, kurį gali laimėti Danielis, vadinamas "pagrindiniu banku". Toliau statoma už pagrindinio banko ribų – į 1-mą šalutinį banką.

Baris stato all-in, o Vanesa ir Džeikas atsako. Toliau Vanesa ir Džeikas atlieka statymus į 2-ą šalutinį banką.

Vanesa stato all-in, o Džeikas atsako.

Baris parodo geriausią kombinaciją. Jis laimi 1-mą šalutinį banką bei pagrindinį banką ir eliminuoja Danielį. Baris gauna premiją už Danielį.

Džeikas rodo kitą geriausią kombinaciją ir laimi 2-ą šalutinį banką bei eliminuoja Vanesą. Džeikas laimi premiją už Vanesą.

Pažymėtina, kad nors Bario kombinacija buvo visų geriausia, jis neturėjo tiek žetonų, kiek turėjo Vanesa, todėl negalėjo jos eliminuoti. Tuo tarpu Džeikas turėjo pakankamai žetonų, todėl laimėjo premiją už Vanesą.

9.2

Padalinto banko pokerio variante, kaip antai Omaha Hi/Lo arba Stud Hi/Lo, premija visada bus skiriama už aukščiausią kortų kombinaciją. Taip yra todėl, kad žaidėjas negali būti eliminuotas tik su žema kombinacija.

9.3

Tuo atveju, kai du žaidėjai parodo identiškas laiminčias rankas ir pasidalina "atitinkamą banką" (arba padalinto banko pokerio variante, apibūdintame 9.2 taisyklėje, pasidalina "atitinkamo banko" didžiąją dalį), bet kokia paskirta premija padalinama laimėtojams po lygiai. Po dalijimo likę centai bus paskirti žaidėjams, užimantiems ankstesnes pozicijas.

9.4

Jei žaidėjas, už kurį paskirta premija laimi turnyrą:

 1. Nokauto turnyre žaidėjas gauna už save patį paskirtą premiją.
 2. Team Pro premijos arba fiksuotos premijos turnyre laimėjus Team Pro komandos nariui arba žaidėjui, už kurį paskirta fiksuota premija, premijos jis negauna.
9.5

Jei iki turnyro pradžios bus paskelbta apie premiją už konkretų žaidėją, bet šis žaidėjas neužsiregistruos į turnyrą, jokia premija už šį žaidėją nebus mokama.

9.6

Žaidėjai negali tarpusavyje sudaryti jokių sutarčių siekdami eliminuoti konkretų žaidėją, kad laimėtų už jį paskirtą premiją. Tokie susitarimai laikomi sąmokslu ir yra svari diskvalifikacijos arba kitokių baudų skyrimo priežastis. Daugiau informacijos pateikta pirmiau aprašytose 6.1 ir 6.2 taisyklėse.

10. Atšaukimai

Jei dėl kokios nors priežasties reikia atšaukti turnyrą, mes stengiamės, kad žaidėjams būtų kompensuojama teisingiausiu ir sąžiningiausiu būdu. Galimi trys kompensavimo metodai, kurie priklauso nuo konkrečių aplinkybių bei turnyro atšaukimo laiko. Kiekvienu atveju metodą savo nuožiūra parenka turnyro vadovybė.

10.1

Kompensavimas už neįvykusį turnyrą (rollback): šiuo atveju turnyrą atšaukiame, tarsi jis visai neturėjo įvykti. Jei į jį buvote užsiregistravę, grąžinsime jūsų įpirką ir bet kokius mokesčius (įskaitant pakartotinę įpirką, add-on pirkimą bei nokauto mokestį (jei tokie buvo sumokėti)). Be to, už įpirką bus kompensuota būtent taip, kaip buvo sumokėta. Pvz., jeigu į turnyrą patekote sumokėję 10 T$ ir 15 $ pinigais, mes jums ir grąžinsime 10 T$ ir 15 $ pinigais.

10.2

Kompensavimas už prasidėjusį turnyrą (roll forward) (nė vienas žaidėjas nėra laimėjęs pinigų): jei prasidėjęs turnyras atšaukiamas, ir mes kompensuojame prieš žaidėjams laimint pinigus, kiekvienam likusiam žaidėjui grąžinamas turnyro mokestis (bei nokauto premija, jei skirta), o prizinis fondas padalijamas pagal šią formulę: 50 % prizinio fondo paskirstoma visiems likusiems žaidėjams lygiomis dalimis, o kiti 50 % prizinio fondo paskirstoma proporcingai pagal turimų žetonų skaičių.

10.3

Kompensavimas už prasidėjusį turnyrą (roll forward) (žaidėjai yra laimėję pinigų): kai turnyras atšaukiamas, o žaidėjai jau yra laimėję pinigų, kiekvienam likusiam žaidėjui grąžinamas turnyro mokestis (bei nokauto premija, jei skirta), o prizinis fondas padalijamas pagal šią formulę: kiekvienas žaidėjas gauna minimalų iki turnyro atšaukimo momento dar nepaskirtą prizą, o likusi prizinio fondo dalis paskirstoma proporcingai pagal turimų žetonų skaičių.

Dėl išskirtinės struktūros, Heads-up Sit & Go turnyrams (HU S&G) taikomos kitos taisyklės. Pavyzdžiui, kai vienas žaidėjas yra prisijungęs, o kitas – ne. Prisijungęs žaidėjas gali turnyrą laimėti, kol antrasis yra atsijungęs. Todėl pasiliekame teisę perskirstyti žetonus HU S&G turnyruose, jeigu manome, kad sistemos prastovos metu šie turnyrai buvo stipriai paveikti.

10.4

Jeigu bus atšauktas garantuoto prizinio fondo turnyras, grąžinsime tik turnyro įpirkas, bet ne garantuotą prizinio fondo sumą.

10.5

Jeigu bus atšauktas fiksuotos premijos turnyras arba turnyras, kuriame galima laimėti premiją iš žaidimo išmetus Team Pro komandos žaidėją, grąžinsime tik įprastą prizinį fondą (ir nokauto prizinį fondą, jei toks yra), bet ne fiksuotas ar Team Pro premijas.

10.6

Atšaukus turnyrus, kuriuose galima laimėti ne tik pinigus, bet ir bilietus, vietas satelituose ar materialius prizus, bus grąžinami tik pinigai. Nepiniginiai prizai nebus įtraukti į kompensavimo už prasidėjusį ar kompensavimo už neįvykusį turnyrą lygtį.

10.7

Pasiliekame teisę keisti išmokas už atšauktus turnyrus arba keisti šias taisykles.

11. Heads-Up turnyrai

Heads-Up turnyruose žaidėjai varžosi daugelio raundų varžybose su daug varžovų, kol yra eliminuojami arba nugali paskutinį likusį žaidėją. Tikslią informaciją apie turnyro struktūrą ir prizinį fondą galite rasti turnyro fojė.

11.1

Jei turnyre startuos ne 2, 4, 8, 16, 32, 64 arba 128 žaidėjai, dalis žaidėjų heads-up turnyro pirmą raundą įveiks be kovos. Kiti žaidėjai žais papildomą pirmojo raundo mačą, kad prieš prasidedant antram raundui žaidėjų skaičius turnyre būtų 2, 4, 8, 16, 32 arba 64. Po pirmo raundo nebeliks laisvų žaidėjų. Laisvi žaidėjai parenkami atsitiktine tvarka iš visų dalyvaujančių.

12. Ankstyvų išmokų turnyrai

Ankstyvų išmokų turnyrai vyksta taip pat kaip įprasti turnyrai, išskyrus vieną svarbų dalyką:

 • Kai tik turnyre bus pasiektas apmokamų vietų skirstymo etapas, visi tinkami žaidėjai iš karto gaus minimalią pinigų sumą, nurodytą turnyro prizų struktūroje. 
 • Stalo lange pasirodys iškylantis pranešimas, kuris informuos visus tinkamus žaidėjus apie gautą prizą.
 • Toliau turnyras vyks įprasta tvarka. Kai žaidėjas bus pašalintas iš turnyro (arba jį laimės), į to žaidėjo paskyrą bus pervesta antra išmoka – skirtumas tarp minimalios pinigų sumos ir bendro gauto prizo. Jei didesnis prizas nebus gautas, antro mokėjimo nebus.

Pradinis turnyro prizas bus prieinamas iš karto, todėl žaidėjai turės daugiau galimybių pasinaudoti savo laimėjimais.