pokercasinosports

Kombinacije v pokru

Na PokerStars ponujamo številne različice pokra in nekatere od njih uporabljajo različne razvrstitve kombinacij. Igre Hold'em, Omaha, Seven Card Stud in Five Card Draw vse uporabljajo tradicionalne "visoke" razvrstitve kombinacij. Omaha Hi/Lo, Razz in Stud Hi/Lo uporabljajo nizke "as do pet" (t.i. "California") razvrstitve kombinacij za nizke kombinacije. Igri 2-7 Single Draw in 2-7 Triple Draw uporabljata "dva do sedem" (t.i. "Kansas City") lowball razvrstitve za nizke kombinacije.

In še zadnja igra, Badugi, uporablja posebno razvrstitev kombinacij, ki je edinstvena tej igri.

Poker kombinacije – od najboljše do najslabše

Običajne visoke kombinacije v pokru

Barvna lestvica: Pet zaporednih kart iste barve.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjo karto zaporedja.

Najboljša možna barva lestvica je znana kot kraljeva lestvica in sestavljajo jo as, kralj, dama, fant in desetka v enaki barvi. Kraljeva lestvica je nepremagljiva kombinacija.

Poker: Štiri karte iste vrednosti in ena stranska karta ali "kicker".

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjim pokrom. V igrah s skupnimi kartami, kjer ima več igralcev enak poker, zmaga najvišja, peta stranska karta ("kicker").

Full House: Tri karte iste vrednosti in dve drugi karti iste vrednosti.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjimi tremi enakimi kartami. V igrah s skupnimi kartami, kjer ima več igralcev enake tri ujemajoče se karte, zmaga tisti z najvišjima ujemajočima se kartama.

Barva: Pet kart enake barve.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še druga, tretja, četrta in peta najvišja karta. Če je vseh pet kart enake vrednosti, se pot razdeli. V pokru se zmagovalca nikoli ne določi samo na podlagi barve.

Lestvica: Pet zaporednih kart.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjo karto zaporedja.

Pomembno: As se lahko uporabi na vrhu ali dnu zaporedja in je edina karta, ki to omogoča. A, K, Q, J, T je najvišja lestvica (z asom kot najvišjo karto), 5, 4, 3, 2, A pa najnižja lestvica (s petico kot najvišjo karto).

Tris: Tri karte iste vrednosti in dve nepovezani stranski karti.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjo kombinacijo treh enakih kart. V igrah s skupnimi kartami, kjer ima več igralcev enak tris, se za določitev zmagovalca upošteva najvišja stranska karta in po potrebi tudi druga najvišja stranska karta.

Dva para: Dve karti iste vrednosti in dodatni dve karti druge, ujemajoče se vrednosti ter ena stranska karta.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjim parom. Če imata igralca enak najvišji par, zmaga tisti z najvišjim drugim parom. Če imata igralca enaka oba para, zmaga tisti z najvišjo stransko karto.

En par: Dve karti iste vrednosti in tri nepovezane stranske karte.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjim parom. Če imata igralca enak par, zmaga tisti z najvišjo stransko karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upošteva tudi druga ali tretja najvišja stranska karta.

Najvišja karta: Vse kombinacije, ki ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij.

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še druga, tretja, četrta in najnižja karta.

Razvrstitev kombinacij as do pet lowball

Ta način razvrščanja nizkih kombinacij se uporablja v običajnih igrah Hi/Lo, kot sta Omaha Hi/Lo in Stud Hi/Lo, pa tudi v igrah Razz in Stud z nizko kombinacijo.

Pri tej razvrstitvi barve niso pomembne. Barva ali lestvica ne "premaga" nizke poker kombinacije as do pet. Pri nizki kombinaciji so asi vedno "nizka" karta.

Vrednost nizke kombinacije petih kart se začne z najvišjo karto in gre od tam navzdol.

Pet navzdol ali Wheel: pet, štiri, tri, dva in as.

V primeru izenačenja: Pot si razdelijo igralci, ki imajo v kombinaciji petico kot najvišjo karto.

Šest navzdol: Katerihkoli pet neparnih kart s šestico kot najvišjo karto.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo najvišjo karto. Zato je kombinacija 6, 4, 3, 2, A močnejša od kombinacije 6, 5, 4, 2, A. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Sedem navzdol: Katerihkoli pet neparnih kart s sedmico kot najvišjo karto.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo najvišjo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Osem navzdol: Katerihkoli pet neparnih kart z osmico kot najvišjo karto.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo najvišjo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Osem navzdol je najšibkejša kombinacija, ki se v igrah Omaha Hi/Lo in Stud Hi/Lo šteje za nizko kombinacijo. V igri Razz tega pravila ni, zato pot vedno osvoji igralec z najnižjo kombinacijo, čeprav gre za kombinacijo devet navzdol, dama navzdol ali celo par!

Razvrstitve dva do sedem lowball kombinacij

Razvrstitev dva do sedem lowball kombinacij je čisto nasprotje razvrstitve tradicionalnih "visokih" kombinacij. Zato najslabša možna kombinacija v tradicionalnem visokem pokru – sedem, pet navzdol v različnih barvah – postane najboljša možna kombinacija v 2-7 lowball igrah ("wheel").

V praksi as vedno igra visoko karto v igrah dva do sedem (zato je A, 5, 4, 3, 2 kombinacija z najvišjo karto asom, ne lestvica). Lestvice in barve ne štejejo v igrah dva do sedem.

Sedem navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah s sedmico kot najvišjo karto. Najboljša možna kombinacija je 7, 5, 4, 3, 2, znana tudi kot "wheel" ali "št. 1".

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Zato je kombinacija 7, 5, 4, 3, 2 močnejša od kombinacije 7, 6, 5, 3, 2 ("sedem, pet navzdol" je boljše kot "sedem, šest navzdol"). Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Osem navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z osmico kot najvišjo karto.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Devet navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z najvišjo karto devet.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Deset navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z najvišjo karto deset.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevajo še tretja, četrta in peta najvišja karta kombinacije.

Pomembno:  V igrah dva do sedem lowball ni posebnega kvalifikacijskega pravila. Zgoraj so le primeri kombinacij, do katerih lahko pride v igri – najnižja kombinacija bo vedno osvojila pot v 2-7 igrah, tudi če gre za par ali kaj drugega!

Razvrstitev kombinacij v igri Badugi

V igri Badugi ni običajne razvrstitve poker kombinacij, zato se jih je treba naučiti pravilno razbrati.  Razvrstitev kombinacij v igri Badugi je povezana z razvrstitvijo as do pet; tudi v tej igri je as vedno nizka karta. Kombinacija šteje, če je za razliko od razvrstitve as do pet v različnih barvah in različnih vrednosti.

Kombinacijo Badugi sestavljajo štiri karte, namesto običajnih pet. Zato ni mogoče sestaviti lestvice petih kart, ampak zadostuje že kombinacija štirih zaporednih kart.

Ne pozabi, da se pri kartah enake barve in parih upošteva le ena od kart oz. en par.

Badugi: Badugi je kombinacija, ki jo sestavljajo štiri neparne karte v različnih barvah.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upoštevata še tretja in četrta najvišja karta kombinacije.

Kombinacija treh kart: Vse kombinacije, ki jih sestavljajo tri neparne karte različnih barv s četrto barvo v paru ali enake barve. Igrajo najnižje tri nepovezane karte različnih barv.

Ker obstaja par, se ena od štirih kart ne upošteva, ampak se prezre, da dobimo kombinacijo treh kart 4, 2 in A.

Ker sta v tej kombinaciji dve srci, se ena od njiju prezre, da dobimo kombinacijo treh kart 3, 2 in A.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Po potrebi se za določitev zmagovalca upošteva še tretja najvišja karta kombinacije. Četrta karta (v paru ali enake barve) ne šteje za kombinacijo in ni uporabljena v primeru izenačenja.

Kombinacija dveh kart: Vse kombinacije, ki jih sestavljata dve neparni karti različnih barv z dvema kartama v paru ali enake barve. Igrata najnižji dve nepovezani karti različnih barv.

Ker obstajata dva para, se ena karta vsakega para izloči, da dobimo kombinacijo dveh kart 5 in A.

Ker obstajajo tri srca, se dve izločita, da dobimo kombinacijo dveh kart 2 in A.

V primeru izenačenja: Pot osvoji igralec z nižjo drugo karto. Tretja in četrta karta (v paru ali enake barve) ne štejeta za kombinacijo in nista uporabljeni v primeru izenačenja.

Kombinacija ene karte: Kombinacija, ki jo sestavlja le ena igralna karta. Igra najnižja karta.

Ker obstajajo štirje asi, se trije izločijo, da dobimo kombinacijo ene karte z asom.

Ker obstajajo štiri karte enake barve, se tri izločijo, da dobimo kombinacijo ene karte s trojko.

V primeru izenačenja: Pot se razdeli igralcema z enako kombinacijo ene karte.

Kako vemo, katera poker kombinacija je najboljša

Kadar imaš določeno kombinacijo kart, lahko začneš razmišljati o tem, kako najbolje odigrati igro in koliko možnosti imaš, da premagaš druge kombinacije.

Na splošno se uporabljajo naslednja pravila:

 • En par > najvišja karta
 • Dva para > en par
 • Tris > dva para
 • Lestvica > tris
 • Barva > lestvica
 • Full house > barva
 • Poker > full house
 • Barvna lestvica > poker
 • Kraljeva lestvica > barvna lestvica

Kako izračunaš verjetnost za poker kombinacijo?

V kompletu kart za poker je vedno 52 kart in 2.598.960 možnih kombinacij kart. Da ugotoviš, koliko možnosti imaš, da sestaviš določeno kombinacijo kart, moraš upoštevati, koliko načinov imaš na voljo, da jo sestaviš.

Kraljevo lestvico lahko na primer sestaviš na štiri načine, saj so v kompletu štiri barve. Formula za izračun bi bila:  4 ÷ 2.598.960 = 0,00000154.

Dodatne informacije

Kraljeva lestvica je najboljša kombinacija v različnih oblikah pokra – sestavljena je iz asa, kralja, dame, fanta in 10 v enaki barvi. Te kombinacije ni mogoče premagati v igrah z asom kot najvišjo karto.

Kraljeva lestvica je vrsta barvne lestvice – pet kart enake barve v številčnem zaporedju. V primeru izenačenja, kadar ima več kot eden igralec barvno lestvico, zmaga igralec, ki ima kombinacijo z najvišjo karto v zaporedju.

Kot je prikazano v zgornji tabeli, so običajne poker kombinacije razvrščene v naslednjem vrstnem redu:

 • kraljeva lestvica
 • barvna lestvica
 • poker
 • full house
 • barva
 • lestvica
 • tris
 • dva para
 • en par
 • najvišja karta

Te tradicionalne razvrstitve kombinacij se uporabljajo v priljubljenih oblikah pokra, kot sta Texas Hold'em in Omaha.

Pri pokru je zelo pomembno vedeti, kdaj odstopiti, še posebej na začetku igre. Vredno je razmisliti, kako se bodo tvoje karte razvrstile pred flopom – višje karte so močnejše.

Če imaš karte enake barve, je bolj verjetno, da sestaviš barvo. Če imaš karte podobne vrednosti, je bolj verjetno, da sestaviš lestvico.

Po flopu lahko razmisliš o odstopu v naslednjih primerih: če tvoja kombinacija pred flopom ni več tako močna, če igralci veliko stavijo/višajo, kar zanje ni običajno, ali če imaš lasten par, vendar sta bili razdeljeni dve ali več močnejših najvišjih kart.

Za več informacij o strategiji v pokru, vključno z nasveti in taktiko, klikni tukaj.

Trije asi so najvišji tris. Ob upoštevanju tega tris ni boljši od lestvice, barve, full housa, pokra, barvne lestvice ali kraljeve lestvice.