Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Badugi

Badugi kommer fra Asia og er en variant av draw-poker. Spillet har mange likheter med lowball, ettersom det er den laveste hånden som vinner. Den skiller seg veldig ut fra de fleste populære pokervariantene, ettersom håndrangeringssystemet er annerledes. De sterkeste hendene er de som ikke har par og hvor det er fire lave kort, ett av hver sort. Dette er kjent som en Badugi.

Hvordan spille

Blinder

Badugi spilles med et tvunget bud kalt «blinder». Spilleren til venstre for dealer-knappen legger lilleblind, mens spilleren til venstre for dette igjen legger storeblind. Lilleblind er vanligvis halvparten av storeblind.

Utdeling av kort

Hver spiller får utdelt fire kort med bildesiden ned. Så kommer den første budrunden, hvor du kan by, syne, høyne eller kaste. Spillere som fortsatt er igjen etter den første budrunden, kan nå velge å trekke kort. Idéen med å trekke kort, er at du kan fjerne kort som du ikke ønsker, og få disse erstattet med nye som du håper kan forbedre hånden din. Klikk på kortene du ønsker å kaste, og klikk på «Kast»-knappen. Du kan velge å kaste alle kortene hvis du ønsker dette. Så kommer en ny runde med bud, hvor spillerne har mulighet til å by eller kaste, eller passe om ingen byr. Når denne runden med bud er avsluttet, kommer det en ny trekning og en ny budrunde. Så følger en siste trekning og budrunde, før kortene skal vises ‒ vel og merke hvis mer enn én spiller fortsatt er med i potten. Spilleren med den beste hånden vinner potten.

Grunnleggende strategi

Målet med spillet å få en Badugi ‒ en lav hånd uten par med kort i fire forskjellige sorter. Den beste starthånden er derfor 4-3-2-A (med hvert kort i forskjellig sort).

Badugi-hender rangeres etter det høyeste kortet, med ess alltid som et lavt kort. Straight er ikke en hånd i Badugi. En spiller som har 9-8-4-3 i forskjellige sorter (en «9-Badugi») taper mot en konkurrent med hånden 8-7-3-2 (en «8-Badugi») i forskjellige sorter. På samme måte som at 6-3-2-A (en «6-Badugi») taper mot 5-4-3-2 (en «5-Badugi»). Hvis det høyeste kortet i hendene er det samme, vil det nest høyeste kortet være gjeldende, osv. Det vil si at 6-5-4-A (en «6-5-Badugi») taper mot 6-4-3-2 (en «6-4-Badugi»).

Dersom en hånd går til showdown og ingen av spillerne har en Badugi, vil spilleren med den beste trekorts- eller tokortshånden vinne potten. Eksempel: Hvis du har 6h-4d-3s-Ah, har du to hjerter, noe som betyr at den høyeste blir ignorert, noe som gir 4-3-A-x. Den hånden regnes som en «tre korts 4-er», og den vil tape mot alle slags Badugier, men vil slå 7h-5d-4d-3s (høyeste ruter blir ignorert, som gir en «tre korts 7-er», 7-4-3-x). Alle trekortshender slår alle tokortshender. Eksempel: Ad-As-2d-2c er en «to korts 2-er», 2-A-X-X, fordi den har to par). Det er også mulig å ha en ettkortshånd. Et eksempel på dette er Qd-Jd-8d-4d, som har fire kort med samme sort. Tre av kortene vil derfor ignoreres, noe som bare gir 4d, en «ett korts 4-er».

Følgende Badugi-hender (ikke en fullstendig liste) er rangert fra minst sterk (#1, som sjelden vinner potten) til den sterkeste (#18, den beste hånden):

Ettkortshender

[5-x-x-x] (tre ruter ignoreres)

[4-x-x-x] (tre spar ignoreres)

[A-x-x-x] (tre ess ignoreres)

Tokortshender

[Q-J-x-x] (Js og enda en knekt ignoreres)

[T-9-x-x] (10 og 9 i den andre sorten ignoreres)

[7-6-x-x] (to høyeste spar ignoreres)

[2-A-x-x] (3c og en A ignoreres)

Trekortshender

[K-2-A-x] (Kd ignoreres)

[Q-2-A-x] (Q ignoreres)

[J-T-9-x] (Qs ignoreres)

[J-T-6-x] (Qs ignoreres)

[J-8-6-x] (Ks ignoreres)

[4-2-A-x] (3c ignoreres)

[3-2-A-x] (3 ignoreres)

Badugi

[K-Q-J-T] (den verste Badugien)

[8-7-2-A]

[8-5-4-2]

[4-3-2-A] (den beste Badugien)

Det er viktig å tenke på posisjon, ettersom den siste spilleren til å handle har mulighet til å skaffe seg informasjon om hva slags hender motstanderne har, basert på antall kort de kaster. Hvis en spiller som handler før deg ikke kaster noen kort, er det sannsynlig at de allerede har en sterk hånd. 

I tillegg til Badugi tilbyr vi også mange andre pokervarianter. Se siden vår for pokerspill for å lære mer.