Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Courchevel-poker

Courchevel er et spennende spill som kommer fra Omaha. Hver spiller i Courchevel-spill får delt ut fem private kort som kun tilhører denne spilleren. Fem felleskort deles så ut med billedsiden opp på bordet. Alle spillerne bruker eksakt to kort fra deres fem private sammen med eksakt tre kort fra bordet, for å lage den beste mulige femkorts pokerhånden. Gå til siden for pokerhender for å se rangeringene av hendene i Courchevel.

Courchevel er annerledes fra 5 Card Omaha i at det første felleskortet blir delt ut med bildesiden opp ved håndens start, før budrunden før floppen.

Typer av Courchevel-spill

Courchevel kan spilles i følgende formater:

 • Limit Courchevel: Spesifikk budgrense gjelder for hvert spill og for hver budrunde.
 • Pot Limit Courchevel: Bud er begrenset til beløpet sjetonger i potten.
 • No Limit Courchevel Poker: En spiller kan by valgfritt, helt opptil alle sjetongene sine.

Regler for å spille Courchevel

I Courchevel er det en markør som kalles knappen eller dealer-knappen, som indikerer hvilken spiller som er den nominelle dealeren i hver runde. Før spillet begynner, legger spilleren direkte til venstre for knappen lilleblind, det første tvungne budet. Neste spiller i klokkeretning etter lilleblind legger storeblind, hvilket typisk er det dobbelte av størrelsen på lilleblind, men blindene kan variere avhengig av innsatsen og budstrukturen det spilles med.

I Fixed Limit-spill er storeblind det samme som et lite bud, og lilleblind typisk halvparten av størrelsen på storeblind men den kan være større avhengig av innsatsen. Eksempel: I et $ 2 / $ 4 Fixed Limit-spill er lilleblind $ 1 og storeblind $ 2. I et $ 15 / $ 30 Fixed Limit-spill er lilleblind $ 10 og storeblind $ 15.

I Pot Limit- og No Limit-spill refereres spillene ofte til ved størrelsen på de blindene som benyttes (for eksempel har et $ 1 / $ 2 Courchevel-spill en lilleblind på $ 1 og en storeblind på $ 2).

Nå får spillerne alle de fem private kortene, og det første kortet av floppen deles ut på bordet, med bildesiden opp. Budene begynner med spilleren som er «under the gun» (direkte til venstre for storeblind), og fortsetter med klokken rundt bordet.

Før floppen

Etter å ha sett på de private kortene sine og det første kortet av floppen, har hver spiller nå muligheten til å spille hånden ved å syne eller høyne storeblind. Spillet begynner rett til venstre for storeblind, som anslås som et «live» bud for denne runden. Spilleren har valget mellom å kaste seg, syne eller høyne. Eksempel: Dersom storeblind er $ 2, vil det koste $ 2 å syne og minimum $ 4 for å høyne. Spillet fortsetter deretter med klokken rundt bordet.

Obs! Budstrukturen varierer fra ulike spill. Forklaringer på budrundene for Limit Courchevel, No Limit Courchevel og Pot Limit Courchevel finner du under.
Budene fortsetter hver budrunde helt til alle aktive spillere (som ikke har kastet) har lagt like bud inn det samme beløpet i potten.

Flopp

Etter den første budrunden er fullført, blir de to gjenværende kortene i floppen utdelt med bildesiden opp. Floppen er de tre første felleskortene tilgjengelig for alle aktive spillere. Budene starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. Enda en budrunde følger deretter. I Limit Courchevel er alle bud og høyninger etter flopp, en økning av lilleblind (for eksempel $ 2 i et $ 2 / $ 4-spill).

Turn

Når budrunden for flopp er fullført, blir «turn»-kortet delt med bildesiden opp på bordet. Turn er det fjerde felleskortet i et Courchevel-spill. Spillet starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. Enda en budrunde følger deretter. I Limit Courchevel er bud og høyninger etter turn en økning av storeblind (for eksempel $ 4 i et $ 2 / $ 4-spill).

River

Når budrunden for turn er fullført, blir «river»-kortet delt ut med bildesiden opp på bordet. River er det femte og siste felleskortet i et Courchevel-spill. Budene starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. En siste budrunder følger.

Showdown

Dersom det er flere enn en spiller igjen når den siste budrunden er fullført, må den siste personen som bydde eller høynet vise kortene sine, med mindre det var noen bud i den siste runden, i så fall må spilleren til venstre for knappen vise kortene sine først. Spilleren med den beste femkortshånden vinner potten. Husk at i alle Omaha-spill må spilleren bruke to kort (og kun to) av sine fem private kort i kombinasjon med nøyaktig tre kort fra bordet. I tilfeller med identiske hender, vil potten deles likt mellom spillerne med best hånd. 
Etter at potten er gitt til vinneren, kan en ny Courchevel-hånd spilles. Knappen flyttes nå, med klokken, til den neste spilleren.

Hvis du liker å spille turneringspoker, tilbyr PokerStars Courchevel-turneringer.

Fixed Limit, Pot Limit og No Limit Courchevel

Courchevel-reglene forblir de samme for Limit, No Limit og Pot Limit-pokerspill, med noen få unntak:

 • Limit Courchevel

  Bud i Limit Courchevel er forhåndsbestemt og har strukturerte beløp. Før flopp og på flopp er alle bud og høyninger det samme beløpet som storeblind. På turn og river er størrelsen på alle bud og høyninger det dobbelte. I Limit Courchevel er opptil fire bud tillatt per spiller under hver budrunde. Dette inkluderer (1) et bud, (2) høyning, (3) ny høyning og (4) cap (siste høyning).
 • Pot Limit Courchevel

  Minimumsbudet i Pot Limit Courchevel er det samme som størrelsen på storeblind, men spillere kan alltid by opptil størrelsen på potten.

  Minste høyning: Beløpet på høyningen må være minimum størrelsen på et tidligere bud eller høyning den samme runden. Som et eksempel: Hvis spilleren som skal handle byr $ 5, må den neste spilleren høyne til minimum $ 5 (totalt bud på $ 10).

  Maksimal høyning: Størrelsen på potten, som defineres som totalen av den aktive potten, pluss alle bud på bordet, pluss beløpet den aktive spilleren må syne for høyningen.

  Eksempel: Dersom størrelsen på potten er $ 100, og det ikke er noe spill før under den bestemte runden, kan spilleren maksimalt by $ 100. Etter budet flytter spillet seg med klokken, til den neste spilleren. Den spilleren kan enten kaste, syne $ 100 eller høyne ethvert beløp mellom minimum ($ 100 mer) og maks. Maksimalt bud i dette eksempelet er $ 400 ‒ han/hun som høynet må først syne $ 100, som gjør pottstørrelsen til $ 300, og så høyne $ 300 mer, som totalt gjør det til $ 400.

  I Pot Limit Courchevel er det ikke noen «cap» (begrensninger) på antallet høyninger tillatt.
 • No Limit Courchevel

  Minimumsbudet i No Limit Courchevel er det samme som størrelsen på storeblind, men spillere kan alltid by så mye som man ønsker, opptil alle sjetongene sine.

  Minste høyning: I No Limit Courchevel må høyningen være minimum størrelsen på det tidligere budet eller høyningen den samme runden. Som et eksempel: Hvis spilleren som skal handle byr $ 5, må den neste spilleren høyne til minimum $ 5 (totalt bud på $ 10).

  Maksimal høyning: Størrelsen på stacken din (sjetonger på bordet).

  I No Limit Courchevel er det ingen «cap» på antallet høyninger som er tillatt.

I PokerStars-programvaren er det ikke mulig å by mindre enn minste beløp eller mer enn maksimalt beløp. Bud-skyveknappen og bud-vinduet vil kun tillate deg å by innenfor den tillatte terskelen

Lær hvordan du kan spille Courchevel gratis

Dersom du er ukjent med Courchevel, anbefaler vi deg å prøve spillet gratis, for å få en følelse for hvordan det spilles. Du er alltid velkommen til å spille ved våre gratis pokerbord, slik at du kan skjerpe ferdighetene før du begynner å spille poker for ekte penger.

Til slutt, dersom du ønsker å spille Omaha-variantene, anbefaler vi at du sjekker ut 5 Card Omaha eller Omaha. Begge spill er en fin variasjon fra det utrolig populære Texas Hold’em, og de er begge tilgjengelige i vårt pokerturneringsutvalg.

I tillegg til Courchevel tilbyr vi mange andre pokervarianter. Se siden vår for pokerspill for å lære mer.