Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Courchevel Hi/Lo

Courchevel Hi/Lo er et spennende spill som kommer fra Omaha Hi/Lo. Hver spiller i Courchevel Hi/Lo får delt ut fem private kort som kun tilhører denne spilleren. Fem felleskort deles ut med billedsiden opp på bordet. Alle spillerne bruker eksakt to kort fra deres fem private sammen med eksakt tre kort fra bordet, for å lage den beste mulige femkorts pokerhånden. Potten blir delt mellom den høyeste og laveste hånden. Du kan bruke forskjellige kombinasjoner av to kort fra hånden din for få den beste høyeste hånden og den beste laveste hånden, men i hver hånd må du bruke nøyaktig to kort fra din hånd og tre fra bordet ‒ verken mer eller mindre. Gå til siden for pokerhender for å se rangeringene av hendene i Courchevel Hi/Lo.

Courchevel Hi/Lo er annerledes fra 5 Card Omaha Hi/Lo siden det første felleskortet blir delt ut med bildesiden opp ved håndens start, før budrunden før floppen.

Courchevel Hi/Lo spilles med «8 eller bedre», som betyr at en lav hånd må inneholde fem forskjellige Plassering kort rangert fra åtte eller lavere, for å være kvalifisert for den lave delen av potten. Lave hender i Courchevel Hi/Lo avgjøres på nøyaktig samme måte som de avgjøres i Omaha Hi/Lo. Dersom der ikke er noen kvalifiserende lav hånd, vinner den høye hånden hele potten.

Courchevel Hi/Lo bruker «ess til fem» eller «California»-systemet til å rangere de lave hendene. Straighter og flusher teller ikke mot en hånd, og esser er alltid lav når man leser den lave hånden, så den beste mulige hånden er et «hjul»: 5, 4, 3, 2, A. For å hjelpe deg med å forstå rangeringen av lave hender, vil følgende eksempler vise hender (ikke en komplett liste) rangert fra den svakeste (#1, som sjelden vinner halve potten) til nuts (#10, den kraftigste).

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Merk deg at en lav hånd alltid er rangert fra høyeste kort og nedover. Som et eksempel er hånd #9 kjent som en «6 lav», siden det høyeste kortet her er en 6-er. Hånd #5 er en «7 lav», og Hånd #1 er en «8 lav». I pokersjargongen skiller du mellom nærliggende hender ved å gå videre ned i gradene, så Hånd #9 ville kalles en «6-4 lav», som slår Hånd #8, en «6-5 lav».

Husk også at straighter og flusher ikke teller mot din lave hånd, så å ha en kvalifisert hånd som også er en straight eller flush er en meget sterk hånd, siden den kan vinne både den høye og den lave halvdelen av en pott. Det kalles en «scoop».

Typer av Courchevel Hi/Lo-spill

Courchevel Hi/Lo kan spilles i følgende formater:

 • Limit Courchevel Hi/Lo: Spesifikk budgrense gjelder for hvert spill og for hver budrunde.
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo: Bud er begrenset til beløpet sjetonger i potten.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo Poker: En spiller kan by valgfritt, helt opptil alle sjetongene sine.

Regler for å spille Courchevel Hi/Lo

I Courchevel Hi/Lo er det en markør som kalles knappen eller dealer-knappen, som indikerer hvilken spiller som er den nominelle dealeren i hver runde. Før spillet begynner, legger spilleren direkte til venstre for knappen lilleblind, det første tvungne budet. Neste spiller i klokkeretning etter lilleblind legger storeblind, hvilket typisk er det dobbelte av størrelsen på lilleblind, men blindene kan variere avhengig av innsatsen og budstrukturen det spilles med.

I Fixed Limit-spill er storeblind det samme som et lite bud, og lilleblind typisk halvparten av størrelsen på storeblind men den kan være større avhengig av innsatsen. Eksempel: I et $ 2 / $ 4 Fixed Limit-spill er lilleblind $ 1 og storeblind $ 2. I et $ 15 / $ 30 Fixed Limit-spill er lilleblind $ 10 og storeblind $ 15.

I Pot Limit- og No Limit-spill refereres spillene ofte til ved størrelsen på de blindene som benyttes (for eksempel har et $ 1 / $ 2 Courchevel Hi/Lo-spill en lilleblind på $ 1 og en storeblind på $ 2).

Nå får spillerne alle de fem private kortene, og det første kortet av floppen deles ut på bordet, med bildesiden opp. Budene begynner med spilleren som er «under the gun» (direkte til venstre for storeblind), og fortsetter med klokken rundt bordet.

Før floppen

Etter å ha sett på de private kortene sine og det første kortet av floppen, har hver spiller nå muligheten til å spille hånden ved å syne eller høyne storeblind. Spillet begynner rett til venstre for storeblind, som anslås som et «live» bud for denne runden. Spilleren har valget mellom å kaste seg, syne eller høyne. Eksempel: Dersom storeblind er $ 2, vil det koste $ 2 å syne og minimum $ 4 for å høyne. Spillet fortsetter deretter med klokken rundt bordet.

Obs! Budstrukturen varierer fra ulike spill. Forklaringer på budrundene for Limit Courchevel Hi/Lo, No Limit Courchevel Hi/Lo og Pot Limit Courchevel Hi/Lo finner man under.

Budene fortsetter hver budrunde helt til alle aktive spillere (som ikke har kastet) har lagt like bud inn i potten.

Flopp

Etter den første budrunden er fullført, blir de to gjenværende kortene i floppen utdelt med bildesiden opp. Floppen er de tre første fellekortene tilgjengelig for alle aktive spillere. Budene starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. Enda en budrunde følger deretter. I Limit Courchevel Hi/Lo er alle bud og høyninger etter floppen en økning av lilleblind (for eksempel $ 2 i et $ 2 / $ 4-spill).

Turn

Når budrunden for flopp er fullført, blir «turn»-kortet delt med bildesiden opp på bordet. Turn er det fjerde felleskortet i et Courchevel Hi/Lo-spill. Spillet starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. Enda en budrunde følger deretter. I Limit Courchevel Hi/Lo er bud og høyninger etter turn en økning av storeblind (for eksempel $ 4 i et $ 2 / $ 4-spill).

River

Når budrunden for turn er fullført, blir «river»-kortet delt ut med bildesiden opp på bordet. River er det femte og siste felleskortet i et Courchevel Hi/Lo-spill. Budene starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. En siste budrunder følger.

Showdown

Dersom det er flere enn en spiller igjen når den siste budrunden er fullført, må den siste personen som bydde eller høynet vise kortene sine, med mindre det var noen bud i den siste runden, i så fall må spilleren til venstre for knappen vise kortene sine først. Den spilleren med den beste høye femkortshånden vinner halve potten, og spilleren med den beste lave femkortshånden vinner den andre halvparten. Husk at i alle Courchevel Hi/Lo-spill må spilleren bruke to kort (og kun to) av sine fem private kort i kombinasjon med nøyaktig tre kort fra bordet. I tilfeller med identiske hender, vil den høye og lave delen av potten deles likt mellom spillerne med best hånd. I tilfeller der ingen hender kvalifiserer som lav (for eksempel ikke er en 8 lav eller bedre), vinner den beste høye hånden hele potten.

Etter at potten er gitt til vinneren, kan en ny Courchevel Hi/Lo-hånd spilles. Knappen flyttes nå, med klokken, til den neste spilleren.

Hvis du liker å spille turneringspoker, tilbyr PokerStars Courchevel Hi/Lo-turneringer.

Fixed Limit, Pot Limit og No Limit Courchevel Hi/Lo

Courchevel Hi/Lo-reglene forblir de samme for Limit, No Limit og Pot Limit-pokerspill, med noen få unntak:

 • Limit Courchevel Hi/Lo

  Bud i Limit Courchevel Hi/Lo er forhåndsbestemt og har strukturerte beløp. Før flopp og på flopp er alle bud og høyninger det samme beløpet som storeblind. På turn og river er størrelsen på alle bud og høyninger det dobbelte. I Limit Courchevel Hi/Lo er opptil fire bud tillatt per spiller under hver budrunde. Dette inkluderer (1) et bud, (2) høyning, (3) ny høyning og (4) cap (siste høyning).
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo

  Minimumbudet i Pot Limit Courchevel Hi/Lo er det samme som størrelsen på storeblind, men spillere kan alltid by opptil størrelsen på potten.

  Minste høyning: Beløpet på høyningen må være minimum størrelsen på et tidligere bud eller høyning den samme runden. Som et eksempel: Hvis spilleren som skal handle byr $ 5, må den neste spilleren høyne til minimum $ 5 (totalt bud på $ 10).

  Maksimal høyning: Størrelsen på potten, som defineres som totalen av den aktive potten, pluss alle bud på bordet, pluss beløpet den aktive spilleren må syne for høyningen.

  Eksempel: Dersom størrelsen på potten er $ 100, og det ikke er noe spill før under den bestemte runden, kan spilleren maksimalt by $ 100. Etter budet flytter spillet seg med klokken, til den neste spilleren. Den spilleren kan enten kaste, syne $ 100 eller høyne ethvert beløp mellom minimum ($ 100 mer) og maks. Maksimalt bud i dette eksempelet er $ 400 ‒ han/hun som høynet må først syne $ 100, som gjør pottstørrelsen til $ 300, og så høyne $ 300 mer, som totalt gjør det til $ 400.

  I Pot Limit Courchevel Hi/Lo er det ikke noen «cap» (begrensninger) på antallet høyninger tillatt.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo

  Minimumsbudet i No Limit Courchevel Hi/Lo er det samme som størrelsen på storeblind, men spillere kan alltid by så mye som man ønsker, opptil alle sjetongene sine.

  Minste høyning: I No Limit Courchevel Hi/Lo må høyningen være minimum størrelsen på det tidligere budet eller høyningen den samme runden. Som et eksempel: Hvis spilleren som skal handle byr $ 5, må den neste spilleren høyne til minimum $ 5 (totalt bud på $ 10).

  Maksimal høyning: Størrelsen på stacken din (sjetonger på bordet).

  I No Limit Courchevel Hi/Lo er det ingen «cap» på antallet høyninger som er tillatt.

I PokerStars-programvaren er det ikke mulig å by mindre enn minste beløp eller mer enn maksimalt beløp. Bud-skyveknappen og bud-vinduet vil kun tillate deg å by innenfor den tillatte terskelen

Lær hvordan du kan spille Courchevel Hi/Lo gratis

Dersom du er ukjent med Courchevel Hi/Lo, anbefaler vi deg å prøve spillet gratis, for å få en følelse for hvordan det spilles. Du er alltid velkommen til å spille ved våre gratis pokerbord, slik at du kan skjerpe ferdighetene før du begynner å spille poker for ekte penger.

Til slutt, dersom du ønsker å spille andre Hi/Lo-varianter, anbefaler vi at du tester ut 5 Card Omaha Hi/Lo eller Omaha Hi/Lo, som også er veldig populære pokerspill. Begge spill er en fin variasjon fra det utrolig populære Texas Hold’em, og de er begge tilgjengelige i vårt pokerturneringsutvalg.

I tillegg til Courchevel Hi/Lo tilbyr vi mange andre pokervarianter. Se siden vår for pokerspill for å lære mer.