Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Retningslinjer for verktøy og tjenester fra tredjeparter

En oversikt

Som en konsekvens av at poker på Internett har vokst i popularitet, har folk utviklet verktøy og nettbaserte tjenester som skal hjelpe dem med å spille bedre online. Vi synes det er helt greit at spillere anvender noen av disse verktøyene og tjenestene. Det er imidlertid slik at vi mener at noen av dem bryter med hva vi anser som akseptable hjelpemidler når du spiller på nett.

Det er mange tiltak en spiller kan gjennomføre for å bedre sine sjanser i et pokerspill. Eksempelvis kan de bruke mye tid på å spille for å slik tilegne seg erfaring, eller de kan lese pokerbøker. Begge disse tiltakene er åpenbart akseptable. I den andre enden av spekteret, kan de bruke et verktøy som informerer dem nøyaktig om hvilken handling de bør foreta seg i sanntid. Dette er helt klart å betrakte som juks.

I spekteret mellom disse to ytterpunktene finnes en rekke verktøy, og noen av disse anser vi for å befinne seg for nært det vi anser som juks. Det er for eksempel personer som bygger databaser med profiler på mange spillere på nett, og de deler tilgang til disse databasene. En spiller med tilgang til en slik database kan finne detaljert informasjon om motspillerne sine, uten å faktisk ha spilt mot disse spillerne selv. Vi mener dette gir den spilleren en urettferdig fordel over de andre ved bordet.

Retningslinjene vi har implementert over årene er en følge av grundige interne diskusjoner og samtaler med pokereksperter, inkludert vårt team med pokerproffer. Retningslinjene er designet for å være et passende kompromiss mellom det å tillate bruken av verktøy og tjenester som kan gi en bedre spille og læreopplevelsen for brukeren, samtidig som verktøy og tjenester som gir brukeren en urettferdig fordel, forbys.

Vi ønsker gjerne tilbakemelding fra kundene våre rundt dette, og konstruktive tilbakemeldinger blir vektlagt ved fremtidige oppdateringer av retningslinjene våre. Når det er sagt, vil kunnskapsrike personer ofte være uenige om hva som er passende og hva som ikke er det.

Våre retningslinjer grupperer verktøy og tjenester inn i tre kategorier:

 • De vi tillater til enhver tid
 • De vi forbyr til enhver tid
 • De vi tillater, men forbyr når programvaren vår er åpen

Tillatte verktøy og tjenester

Følgende er generelt sett akseptabelt:

 1. Verktøy og tjenester som rapporterer grunnleggende spillinformasjon, som pottodds eller håndstyrken.
 2. Referansemateriale som er statisk og grunnleggende av natur, som enkel, tabellbasert oversikt over hvilke starthender man bør spille og ikke i uåpnede potter.
 3. Verktøy og tjenester som overvåker og viser numerisk basert statistikk i spillet, men kun benytter informasjon som du har samlet gjennom din egen spilling. Videre er det kvalitative begrensninger på statistikk som vises i spillet, som ikke å kunne splitte basert på kortverdier. Det er også funksjonsbegrensninger for verktøy og tjenester som viser statistikk i spillet, som ikke å kunne automatisk endre vist statistikk basert på spillets tilstand eller motstanderens tendenser.
 4. Makroer og hurtigtaster for effektiv spilling som ikke reduserer kravet til at spilleren må ta en avgjørelse. Spilleren må bestemme hvilken handling som skal foretas og den nøyaktige relative størrelsen på et bud eller en høyning, der makroen eller hurtigtasten kun utfører avgjørelsen. For eksempel er en hurtigtast som satser halve pottstørrelsen, tillatt. En hurtigtast som satser et tilfeldig beløp mellom halvparten og tre fjerdedeler av potten, er forbudt.

Tillatte verktøy og tjenester inkluderer:

† I tillegg er verktøy og tjenester som har funksjoner som ikke er tillatt å bruke, men som på en pålitelig måte kan oppdage pokerklienten og begrense den forbudte funksjonaliteten (enten ved å deaktivere forbudte funksjoner eller lukke programvaren), vanligvis tillatt.

Vi kommer ikke med noen garantier hva angår funksjonaliteten, påliteligheten eller sikkerheten til noen av disse verktøyene eller tjenestene.

Merk deg at dette kun er eksempler, og at denne listen ikke er ment å skulle være uttømmende. Hvis et spesifikt verktøy eller tjeneste du er interessert i ikke er oppgitt på denne informasjonssiden, gå til hjelpesenteret vårt for å finne måter å kontakte oss på.

Mer informasjon om funksjoner som er tillatt og forbudt finner du i referanseguiden vår.

Verktøy og tjenester som er forbudt til enhver tid

Følgende er forbudt til enhver tid:

 • Alle verktøy og tjenester som spiller uten noen menneskelig innblanding (en «bot») eller reduserer kravet til et menneske når det kommer til å ta avgjørelser. Et menneske må bestemme hvilken handling som skal foretas og den nøyaktige relative størrelsen på ethvert bud eller enhver høyning. For eksempel er verktøy som automatisk kaster deg og som satser et tilfeldig beløp, forbudte.
 • Ethvert verktøy og enhver tjeneste som tilbyr råd i sanntid om hvilken handling du bør foreta deg, ved å lese den nåværende spilltilstanden (en «bot»).
 • Ethvert verktøy og enhver tjeneste som utsetter en spillers avgjørelse enten med en spesifisert tidsperiode eller med en tilfeldig tidsperiode.
 • Ethvert verktøy og enhver tjeneste som deler de private kortene dine med andre spillere eller tjenester.
 • Praksisen med datamining av hender eller private resultater (observere spill uten å spille for å bygge opp en database med håndhistorikk for fremtidig referanse), bruken av hender eller private resultater anskaffet gjennom datamining, massedeling av hender, private resultater eller spillstatistikker for det formål å analysere motstandere.
 • Ethvert verktøy eller tjeneste som er rettet mot manipulering av motstandere i spill hvor du ikke er i stand til å velge en spesifikk tabell å spille etter, som Spin & Go-er.
 • Ethvert verktøy og enhver tjeneste for å effektivisere valget ditt på bordet som filtrerer eller sorterer tilgjengelige turneringer, eller som automatiserer / halvveis automatiserer prosessen med å bli med i tilgjengelige turneringer, basert på notater eller statistikk om motstander.
 • Alle verktøy eller tjenester som bidrar til effektivitet ved valg av cash games.

‡ Direktestrømming på Twitch og andre lignende tjenester er ikke ansett som å dele data om private kort.

Verktøy og tjenester som er forbudt til enhver tid, inkluderer:

Merk deg at dette kun er eksempler, og at denne listen ikke er ment å skulle være uttømmende. Hvis et spesifikt verktøy eller tjeneste du er interessert i ikke er oppgitt på denne informasjonssiden, gå til hjelpesenteret vårt for å finne måter å kontakte oss på.

Mer informasjon om funksjoner som er tillatt og forbudt finner du i referanseguiden vår.

Tillatte verktøy og tjenester som er forbudte mens programvaren vår kjører

Det er noen verktøy og tjenester som har legitime bruksområder når det kommer til å analysere spillingen din, men som ikke er passende å bruke mens du spiller. Derfor er bruken av disse når noen av klientene, appene eller programvaren våre er åpen, forbudt.

Disse faller vanligvis inn under følgende kategorier:

 • Referansemateriale som gir råd som er mer omfattende enn det helt grunnleggende, som en stor samling tabeller som gir deg anbefaler som går utover om du bør spille visse hender eller ikke i uåpnede potter.
 • Verktøy eller tjenester designet spesifikt for å gi deg enklere tilgang til referansemateriale.
 • Verktøy eller tjenester som gjennomfører avanserte beregninger for å gi deg råd om hva du bør gjøre («range mot range»-simulatorer, ICM eller Nash Equilibrium-baserte programmer).

Disse verktøyene og tjenestene inkluderer:

Vi kommer ikke med noen garantier hva angår funksjonaliteten, påliteligheten eller sikkerheten til noen av disse verktøyene eller tjenestene.

Merk deg at dette kun er eksempler, og at denne listen ikke er ment å skulle være uttømmende. Hvis et spesifikt verktøy eller tjeneste du er interessert i ikke er oppgitt på denne informasjonssiden, gå til hjelpesenteret vårt for å finne måter å kontakte oss på.

Mer informasjon om funksjoner som er tillatt og forbudt finner du i referanseguiden vår.

Våre tiltak for å avsløre forbudte verktøy og tjenester

For å håndheve retningslinjene våre, gjør vi hovedsakelig det følgende:

 1. Ser om noen forbudte verktøy eller tjenester kjører på en spillers datamaskin.
 2. Analyserer spillingen og tendenser i oppførselen som indikerer at spilleren bruker forbudte verktøy eller tjenester.

Vi ser ikke hvilke nettsider du har surfet på, dokumentene dine, eller andre private filer. Vi er svært opptatt av personvernet ditt, og vi opptrer i samsvar med personvernloven. Vi samler ikke personlig informasjon annen enn den som er gitt av spilleren selv ved kontoregistreringen og de rutinemessige sikkerhetsverifikasjonene. Det er ikke mulig for ansatte å lese eller å kopiere private data fra din maskin. For mer informasjon, se våre retningslinjer for personvern.

Det er heller ikke mulig for våre ansatte og eksternt endre noen filer på datamaskinen eller sende noen filer til maskinen din.

Vi kan, ved eget forgodtbefinnende, hindre vår programvare i å kjøre fra din datamaskin, eller kreve at spillere oppgraderer programvaren.

Konsekvensene ved å bruke og utvikle forbudte verktøy og tjenester

Selv om vi forbeholder oss retten til å holde tilbake midlene til noen som kjører et forbudt verktøy eller en forbudt tjeneste, er ikke dette noe vi tar lett på. Målet vårt er å utdanne spillerne som vi oppdager at bruker forbudt programvare som er offentlig tilgjengelig for nedlasting.

Det er imidlertid sannsynlig av vi vil nekte tilgang til tjenesten og/eller holde tilbake midler hvis en spiller:

 • bruker visse skadelige verktøy og tjenester (som «boter»);
 • viser et mønster med misbruk av forbudte verktøy og tjenester etter å ha blitt advart;
 • prøver å komme seg rundt våre tiltak for å avsløre forbudte verktøy og tjenester;
 • viser seg å privat ha utviklet eller brukt privat utviklet programvare som bryter med retningslinjene våre.

Oppdateringer og endringer av våre retningslinjer om verktøy fra tredjeparter

Som vi skriver, har retningslinjene våre utviklet seg over tid. Oppdateringer nå og da kreves for at vi skal kunne tilpasse oss endringer i tankegangen til spillerbasen og ekspertene våre, i tillegg til alle endrende og nye funksjoner til verktøyene og tjenestene som er tilgjengelige. Vi tar ikke på oss noe ansvar om å varsle spillerne om endringer i disse retningslinjene. Spillerne bør jevnlig sjekke denne siden for å se om det er gjort endringer.